summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/po/sv.po
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'po/sv.po')
-rw-r--r--po/sv.po5831
1 files changed, 0 insertions, 5831 deletions
diff --git a/po/sv.po b/po/sv.po
deleted file mode 100644
index 816e26f4e..000000000
--- a/po/sv.po
+++ /dev/null
@@ -1,5831 +0,0 @@
-# Swedish translation of GNU mailutils.
-# Copyright (C) 2006 Free Software Foundation, Inc.
-# This file is distributed under the same license as the mailutils package.
-# Daniel Nylander <po@danielnylander.se>, 2005
-#
-msgid ""
-msgstr ""
-"Project-Id-Version: mailutils 0.6.93\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: bug-mailutils@gnu.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2007-11-09 16:51+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2006-03-11 00:28+0100\n"
-"Last-Translator: Daniel Nylander <po@danielnylander.se>\n"
-"Language-Team: Swedish <tp-sv@listor.tp-sv.se>\n"
-"MIME-Version: 1.0\n"
-"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
-
-#: auth/pam.c:153 auth/sql.c:219 auth/sql.c:221 auth/sql.c:225
-#: mail.local/main.c:86 mail.local/main.c:91 mh/anno.c:41 mh/pick.c:43
-#: mh/pick.c:46 mh/pick.c:48 mh/pick.c:50 mh/pick.c:52 mh/pick.c:54
-#: mh/pick.c:56 mh/pick.c:60 mh/whatnow.c:37 pop3d/popauth.c:83
-msgid "STRING"
-msgstr "STRÄNG"
-
-#: auth/pam.c:154
-msgid "Use STRING as PAM service name"
-msgstr "Använd STRÄNG som namn för PAM-tjänst"
-
-#: auth/sql.c:207 auth/sql.c:217 frm/frm.c:137 guimb/main.c:71 guimb/main.c:72
-#: mailbox/argp-parse.c:84 mh/mark.c:30 mh/pick.c:85
-msgid "NAME"
-msgstr "NAMN"
-
-#: auth/sql.c:208
-msgid "Type of SQL interface to use"
-msgstr "Typ av SQL-gränssnitt att använda"
-
-#: auth/sql.c:209 auth/sql.c:211 auth/sql.c:213
-msgid "QUERY"
-msgstr "FRÅGA"
-
-#: auth/sql.c:210
-msgid "SQL query to retrieve a passwd entry based on username"
-msgstr "SQL-fråga för att hämta en lösenordspost baserad på användarnamn"
-
-#: auth/sql.c:212
-msgid "SQL query to retrieve a passwd entry based on UID"
-msgstr "SQL-fråga för att hämta en lösenordspost baserad på UID"
-
-#: auth/sql.c:214
-msgid "SQL query to retrieve a password from the database"
-msgstr "SQL-fråga för att hämta ett lösenord från databasen"
-
-#: auth/sql.c:215
-msgid "HOSTNAME"
-msgstr "VÄRDNAMN"
-
-#: auth/sql.c:216
-msgid "Name or IP of MySQL server to connect to"
-msgstr "Namn eller IP till MySQL-server som ska anslutas till"
-
-#: auth/sql.c:218
-msgid "SQL user name"
-msgstr "SQL-användarnamn"
-
-#: auth/sql.c:220
-msgid "SQL connection password"
-msgstr "SQL-lösenord"
-
-#: auth/sql.c:222
-msgid "Name of the database to connect to"
-msgstr "Namn på databasen att ansluta till"
-
-#: auth/sql.c:223 mailbox/mu_argp.c:322 mailbox/mu_argp.c:356
-#: mailbox/mu_argp.c:362 mh/folder.c:48 mh/forw.c:63 mh/inc.c:49 mh/mhl.c:42
-#: mh/mhl.c:44 mh/repl.c:64 mh/scan.c:49 mh/send.c:66 mh/send.c:74
-msgid "NUMBER"
-msgstr "ANTAL"
-
-#: auth/sql.c:224
-msgid "Port to use"
-msgstr "Port att använda"
-
-#: auth/sql.c:226
-msgid ""
-"Type of password returned by --sql-getpass query. STRING is one of: plain, "
-"hash, scrambled"
-msgstr ""
-"Typ av lösenord returnerad av frågan --sql-getpass. STRÄNG är en av dessa: "
-"plain, hash, scambled"
-
-#: auth/sql.c:227
-msgid "MAP"
-msgstr ""
-
-#: auth/sql.c:228
-msgid ""
-"Declare a name translation map for SQL fields in results of sql-getpwnam and "
-"sql-getpwuid queries"
-msgstr ""
-
-#: auth/sql.c:243
-#, c-format
-msgid "Unknown SQL interface `%s'"
-msgstr "Okänt SQL-gränssnitt \"%s\""
-
-#: auth/sql.c:280
-#, c-format
-msgid "Unknown password type `%s'"
-msgstr "Okänd lösenordstyp \"%s\""
-
-#: auth/sql.c:286
-#, c-format
-msgid "Error near element %d: %s"
-msgstr ""
-
-#: auth/sql.c:308
-#, fuzzy, c-format
-msgid "%s:%d: Unknown SQL interface `%s'"
-msgstr "Okänt SQL-gränssnitt \"%s\""
-
-#: auth/sql.c:317
-#, fuzzy, c-format
-msgid "%s:%d: Unknown password type `%s'"
-msgstr "Okänd lösenordstyp \"%s\""
-
-#: auth/sql.c:328
-#, fuzzy, c-format
-msgid "%s:%d: Error near element %d: %s"
-msgstr "%s:%d: kan inte tolka netdef: %s"
-
-#: auth/sql.c:413
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Cannot get SQL field `%s' (`%s'): %s"
-msgstr "kan inte byta namn på \"%s\" till \"%s\": %s"
-
-#: auth/sql.c:418
-#, c-format
-msgid "SQL field `%s' (`%s') has NULL value"
-msgstr ""
-
-#: auth/sql.c:453
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Invalid value for uid: %s"
-msgstr "Ogiltig rubrik: %s"
-
-#: auth/sql.c:460
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Invalid value for gid: %s"
-msgstr "Ogiltig rubrik: %s"
-
-#: auth/sql.c:504
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Invalid value for quota: %s"
-msgstr "Ogiltig rubrik: %s"
-
-#: auth/sql.c:594 auth/sql.c:676 auth/sql.c:751 mail.local/mailquota.c:197
-#, c-format
-msgid "SQL Query failed: %s"
-msgstr "SQL-fråga misslyckades: %s"
-
-#: auth/sql.c:605 auth/sql.c:687 auth/sql.c:762 mail.local/mailquota.c:208
-#, c-format
-msgid "Cannot store SQL result: %s"
-msgstr "Kan inte lagra SQL-resultat: %s"
-
-#: auth/sql.c:772
-#, c-format
-msgid "Cannot get password from SQL: %s"
-msgstr "Kan inte hämta lösenord från SQL: %s"
-
-#: auth/tls.c:58 auth/tls.c:60 auth/tls.c:62 comsat/comsat.c:60
-#: dotlock/dotlock.c:42 frm/from.c:32 mail.local/main.c:82
-#: mailbox/mu_argp.c:366 mh/fmtcheck.c:31 mh/forw.c:51 mh/forw.c:53
-#: mh/inc.c:31 mh/inc.c:35 mh/inc.c:42 mh/mhl.c:40 mh/mhn.c:37 mh/mhn.c:63
-#: mh/refile.c:49 mh/repl.c:57 mh/scan.c:43 mh/scan.c:54 mh/send.c:35
-#: mh/send.c:45 mh/whom.c:28 mimeview/mimeview.c:47 mimeview/mimeview.c:51
-#: pop3d/pop3d.c:103 pop3d/popauth.c:81 pop3d/popauth.c:82
-msgid "FILE"
-msgstr "FIL"
-
-#: auth/tls.c:59
-msgid "Specify SSL certificate file"
-msgstr "Specifiera SSL-certifikatfil"
-
-#: auth/tls.c:61
-msgid "Specify SSL certificate key"
-msgstr "Specifiera SSL-certifikatnyckel"
-
-#: auth/tls.c:63
-msgid "Specify trusted CAs file"
-msgstr "Ange fil för pålitliga CA"
-
-# Hmm.. denna är skum
-#: auth/tls.c:121 auth/tls.c:149
-#, c-format
-msgid "INTERNAL ERROR: cannot register argp capability tls"
-msgstr "INTERNT FEL: kan inte registrera argp capability tls"
-
-#: auth/tls.c:127 mh/anno.c:33 mh/anno.c:36 mh/folder.c:64 mh/folder.c:67
-#: mh/folder.c:70 mh/folder.c:73 mh/folder.c:76 mh/forw.c:31 mh/forw.c:47
-#: mh/forw.c:57 mh/forw.c:60 mh/forw.c:68 mh/forw.c:70 mh/inc.c:39 mh/inc.c:46
-#: mh/mark.c:38 mh/mark.c:41 mh/mhl.c:34 mh/mhl.c:37 mh/mhn.c:41 mh/mhn.c:46
-#: mh/mhn.c:49 mh/mhn.c:52 mh/mhn.c:57 mh/mhn.c:60 mh/mhn.c:65 mh/mhn.c:70
-#: mh/mhn.c:73 mh/mhn.c:82 mh/pick.c:82 mh/pick.c:87 mh/pick.c:90
-#: mh/refile.c:41 mh/refile.c:44 mh/repl.c:35 mh/repl.c:50 mh/repl.c:58
-#: mh/repl.c:60 mh/repl.c:62 mh/repl.c:69 mh/rmf.c:41 mh/scan.c:40
-#: mh/scan.c:47 mh/scan.c:51 mh/send.c:49 mh/send.c:52 mh/send.c:55
-#: mh/send.c:58 mh/send.c:61 mh/send.c:68 mh/send.c:71 mh/whom.c:38
-#: sieve/sieve.c:91
-msgid "BOOL"
-msgstr "BOOL"
-
-#: auth/tls.c:128
-msgid "Enable TLS support"
-msgstr "Aktivera TLS-stöd"
-
-#: auth/tls.c:170 auth/tls.c:182
-#, c-format
-msgid "%s is not a regular file or a symbolic link."
-msgstr "%s är inte en vanlig fil eller en symbolisk länk."
-
-#: auth/tls.c:188
-#, c-format
-msgid "Wrong permissions on %s. Set 0600"
-msgstr "Fel rättigheter på %s. Sätt 0600"
-
-#: auth/virtual.c:194
-msgid "DIR"
-msgstr "KATALOG"
-
-#: auth/virtual.c:195
-msgid "Search for virtual passwd file in DIR"
-msgstr "Sök efter virtuell lösenordsfil i DIR"
-
-#: comsat/action.c:296
-#, c-format
-msgid "%s:.biffrc:%d: No arguments for exec"
-msgstr "%s:.biffrc:%d: Inga argument för start"
-
-#: comsat/action.c:302
-#, c-format
-msgid "%s:.biffrc:%d: Not an absolute pathname"
-msgstr "%s:.biffrc:%d: Inte en absolut sökväg"
-
-#: comsat/action.c:309
-#, c-format
-msgid "%s:.biffrc:%d: cannot stat %s: %s"
-msgstr "%s:.biffrc:%d: kan inte läsa status för %s: %s"
-
-#: comsat/action.c:316
-#, c-format
-msgid "%s:.biffrc:%d: will not execute set[ug]id programs"
-msgstr "%s:.biffrc:%d: kommer inte att starta programmen set[ug]id"
-
-#: comsat/action.c:330
-#, c-format
-msgid "Cannot execute %s: %s"
-msgstr "Kan inte starta %s: %s"
-
-#: comsat/action.c:348
-#, c-format
-msgid "%s's %s is not owned by %s"
-msgstr "%s:s %s ägs inte av %s"
-
-#: comsat/action.c:355
-msgid "Warning: your .biffrc has wrong permissions"
-msgstr "Varning: din .biffrc har fel rättigheter"
-
-#: comsat/action.c:356
-#, c-format
-msgid "%s's %s has wrong permissions"
-msgstr "%s:s %s har fel rättigheter"
-
-#: comsat/action.c:419
-#, c-format
-msgid ".biffrc:%d: unknown keyword"
-msgstr ".biffrc:%d: okänt nyckelord"
-
-#: comsat/action.c:421
-#, c-format
-msgid "%s:.biffrc:%d: unknown keyword %s"
-msgstr "%s:.biffrc:%d: okänt nyckelord %s"
-
-#: comsat/cfg.c:113 comsat/cfg.c:224 imap4d/bye.c:44 mailbox/mu_argp.c:863
-#: mailbox/mu_argp.c:905 pop3d/extra.c:105
-#, c-format
-msgid "Out of memory"
-msgstr "Slut på minne"
-
-#: comsat/cfg.c:138
-#, c-format
-msgid "Cannot open config file %s: %m"
-msgstr "Kan inte öppna konfigurationsfil %s: %m"
-
-#: comsat/cfg.c:165
-#, c-format
-msgid "%s:%d: too few fields"
-msgstr "%s:%d: för få fält"
-
-#: comsat/cfg.c:177
-#, c-format
-msgid "%s:%d: yes or no expected"
-msgstr "%s:%d: ja eller nej förväntades"
-
-#: comsat/cfg.c:197
-#, c-format
-msgid "%s:%d: unknown keyword"
-msgstr "%s:%d: okänt nyckelord"
-
-#: comsat/cfg.c:208
-#, c-format
-msgid "%s:%d: cannot parse netdef: %s"
-msgstr "%s:%d: kan inte tolka netdef: %s"
-
-#: comsat/comsat.c:60
-msgid "Read configuration from FILE"
-msgstr "Läs konfiguration från FIL"
-
-#: comsat/comsat.c:150
-#, c-format
-msgid "--timeout and --daemon are incompatible\n"
-msgstr "--timeout och --daemon är ej kompatibla\n"
-
-#: comsat/comsat.c:184
-msgid "Restarting"
-msgstr "Startar om"
-
-#: comsat/comsat.c:187
-msgid "Cannot restart: program must be invoked using absolute pathname"
-msgstr "Kan inte starta om: programmet måste startas med absolut sökväg"
-
-#: comsat/comsat.c:217
-msgid "Failed to become a daemon"
-msgstr "Misslyckades att bli en demon"
-
-#: comsat/comsat.c:261
-msgid "GNU comsat started"
-msgstr "GNU comsat startad"
-
-#: comsat/comsat.c:289
-#, c-format
-msgid "Too many requests: pausing for %u second"
-msgid_plural "Too many requests: pausing for %u seconds"
-msgstr[0] "För många förfrågningar: pausar i %u sekund"
-msgstr[1] "För många förfrågningar: pausar i %u sekunder"
-
-#: comsat/comsat.c:344
-#, c-format
-msgid "DENIED attempt to connect from %s"
-msgstr "NEKADE anslutningsförsök från %s"
-
-#: comsat/comsat.c:350
-#, c-format
-msgid "Received %d byte from %s"
-msgid_plural "Received %d bytes from %s"
-msgstr[0] "Mottog %d byte från %s"
-msgstr[1] "Mottog %d byte från %s"
-
-#: comsat/comsat.c:360
-#, c-format
-msgid "Malformed input: %s"
-msgstr "Felformaterad inmatning: %s"
-
-#: comsat/comsat.c:375
-#, c-format
-msgid "Malformed input: %s@%s (near %s)"
-msgstr "Felformaterad inmatning: %s@%s (nära %s)"
-
-#: comsat/comsat.c:441
-#, c-format
-msgid "Cannot open device %s: %m"
-msgstr "Kan inte öppna enhet %s: %m"
-
-#: comsat/comsat.c:457 mail.local/main.c:761 mail.local/main.c:780
-#: mail/copy.c:77 mail/file.c:95 mail/mail.c:443 mail/quit.c:122 mh/inc.c:217
-#: mh/mh_init.c:457
-#, c-format
-msgid "Cannot open mailbox %s: %s"
-msgstr "Kan inte öppna postlåda %s: %s"
-
-#: comsat/comsat.c:464 mail.local/main.c:800
-#, c-format
-msgid "Cannot get stream for mailbox %s: %s"
-msgstr "Kan inte få ström för postlåda %s: %s"
-
-#: comsat/comsat.c:471 mail.local/main.c:808
-#, c-format
-msgid "Cannot get stream size (mailbox %s): %s"
-msgstr "Kan inte få strömstorlek (postlåda %s): %s"
-
-#: comsat/comsat.c:488
-#, c-format
-msgid "Cannot create temporary mailbox: %s"
-msgstr "Kan inte skapa temporär postlåda: %s"
-
-#: comsat/comsat.c:495
-#, c-format
-msgid "Cannot create temporary stream: %s"
-msgstr "Kan inte skapa temporär ström: %s"
-
-#: comsat/comsat.c:542
-#, c-format
-msgid "Bad line name in utmp record: %s"
-msgstr "Fel radnamn i utmp-post: %s"
-
-#: comsat/comsat.c:550
-#, c-format
-msgid "Not a character device: %s"
-msgstr "Inte en teckenenhet: %s"
-
-#: comsat/comsat.c:583 pop3d/popauth.c:308 pop3d/popauth.c:549
-#, c-format
-msgid "No such user: %s"
-msgstr "Ingen sådan användare: %s"
-
-#: comsat/comsat.c:603
-#, c-format
-msgid "User nonexistent: %s"
-msgstr "Användare existerar inte: %s"
-
-#: config/mailutils-config.c:28
-msgid ""
-"GNU mailutils-config -- Display compiler and loader options needed for "
-"building a program with mailutils"
-msgstr ""
-"GNU mailutils-config -- Visa kompilator och inläsningsflaggor som behövs för "
-"att bygga ett program med mailutils"
-
-#: config/mailutils-config.c:29
-msgid "[arg...]"
-msgstr "[arg...]"
-
-#: config/mailutils-config.c:33
-msgid "Print C compiler flags to compile with"
-msgstr "Skriv ut C-kompilatorflaggor att kompilera med"
-
-#: config/mailutils-config.c:35
-#, fuzzy
-msgid ""
-"Print libraries to link with. Possible arguments are: auth, guile, mbox, mh, "
-"maildir, mailer, imap, pop, sieve and all"
-msgstr ""
-"Skriv ut bibliotek att länka med. Möjliga argument är: auth, guile, mbox, "
-"mh, maildir, imap, pop, sieve och all"
-
-#: config/mailutils-config.c:38
-msgid ""
-"Print a list of configuration options used to build mailutils. If arguments "
-"are given, they are interpreted as a list of configuration options to check "
-"for. In this case the program prints those options from this list that have "
-"been defined. It exits with zero status if all of the specified options are "
-"defined. Otherwise, the exit status is 1."
-msgstr ""
-"Skriv ut en lista med konfigurationsflaggor som används för att bygga "
-"mailutils. Om argumenten anges kommer de tolkas som en lista av "
-"konfigurationsflaggor att kontrollera. I detta fall skriver programmet ut "
-"dessa flaggor från den lista som har definierats. Den avslutar med noll "
-"status om alla av de angivna flaggorna är definierade. Om inte, blir "
-"felkoden 1. "
-
-#: config/mailutils-config.c:129 frm/from.c:128 mh/folder.c:971
-#, c-format
-msgid "Too many arguments"
-msgstr "För många argument"
-
-#: dotlock/dotlock.c:37
-msgid "GNU dotlock -- lock mail spool files"
-msgstr ""
-
-#: dotlock/dotlock.c:39
-#, fuzzy
-msgid ""
-"Returns 0 on success, 3 if locking the file fails because it's already "
-"locked, and 1 if some other kind of error occurred."
-msgstr ""
-"GNU dotlock -- lås postköfiler\vReturnerar 0 om lyckad, 3 om låsning av fil "
-"misslyckas på grund av att den redan är låst, och 1 om någon annan typ av "
-"fel inträffade."
-
-#: dotlock/dotlock.c:46
-msgid "Unlock"
-msgstr "Lås upp"
-
-#: dotlock/dotlock.c:48
-msgid "MINUTES"
-msgstr "MINUTER"
-
-#: dotlock/dotlock.c:49
-msgid "Forcibly break an existing lock older than a certain time"
-msgstr "Tvinga fram brytning av existerande lås äldre än en viss tid"
-
-#: dotlock/dotlock.c:51
-msgid "RETRIES"
-msgstr "FÖRSÖK"
-
-#: dotlock/dotlock.c:52
-msgid "Retry the lock a few times"
-msgstr "Försök med låset ett par gånger"
-
-#: dotlock/dotlock.c:55
-msgid "Print details of failure reasons to stderr"
-msgstr "Skriv ut detaljer om felanledningar till standard fel"
-
-#: dotlock/dotlock.c:94
-msgid "RETRIES must be greater than 0"
-msgstr "FÖRSÖK måste vara större än 0"
-
-#: dotlock/dotlock.c:104
-msgid "MINUTES must be greater than 0"
-msgstr "MINUTER måste vara större än 0"
-
-#: dotlock/dotlock.c:110
-msgid "Only one FILE can be specified"
-msgstr "Endast en FIL kan anges"
-
-#: dotlock/dotlock.c:115
-msgid "FILE must be specified"
-msgstr "FIL måste anges"
-
-#: dotlock/dotlock.c:168
-#, c-format
-msgid "Creating locker failed: %s\n"
-msgstr "Skapande av lås misslyckades: %s\n"
-
-#: dotlock/dotlock.c:194
-#, c-format
-msgid "Unlocking the file %s failed: %s\n"
-msgstr "Upplåsning av filen %s misslyckades: %s\n"
-
-#: dotlock/dotlock.c:195
-#, c-format
-msgid "Locking the file %s failed: %s\n"
-msgstr "Låsning av filen %s misslyckades: %s\n"
-
-#: frm/common.c:127
-#, c-format
-msgid "fribidi failed to recognize charset `%s'"
-msgstr "fribidi misslyckades med att känna igen teckenkodning \"%s\""
-
-#: frm/common.c:374 mail/util.c:1454
-#, c-format
-msgid "Cannot decode line `%s': %s"
-msgstr "Kan inte avkoda rad \"%s\": %s"
-
-#: frm/common.c:517 frm/common.c:597
-#, c-format
-msgid "Could not close mailbox `%s': %s"
-msgstr "Kunde inte stänga postlåda \"%s\": %s"
-
-#: frm/common.c:545 messages/messages.c:142 movemail/movemail.c:198
-#: sieve/sieve.c:497
-#, c-format
-msgid "Could not create mailbox `%s': %s"
-msgstr "Kunde inte skapa postlåda \"%s\": %s"
-
-#: frm/common.c:548 messages/messages.c:145 movemail/movemail.c:202
-#: sieve/sieve.c:500
-#, c-format
-msgid "Could not create default mailbox: %s"
-msgstr "Kunde inte skapa förvald postlåda: %s"
-
-#: frm/common.c:567 messages/messages.c:156
-#, c-format
-msgid "Could not open mailbox `%s': %s"
-msgstr "Kunde inte öppna postlåda \"%s\": %s"
-
-#: frm/common.c:587
-#, c-format
-msgid "Could not scan mailbox `%s': %s."
-msgstr "Kunde inte söka av postlåda \"%s\": %s."
-
-#: frm/frm.c:35
-msgid "GNU frm -- display From: lines"
-msgstr "GNU frm -- visa rader med From:"
-
-#. TRANSLATORS: See comment marked [frm status] below
-#: frm/frm.c:43
-msgid "new"
-msgstr "ny"
-
-#. TRANSLATORS: See comment marked [frm status] below
-#: frm/frm.c:45
-msgid "old"
-msgstr "gammal"
-
-#. TRANSLATORS: See comment marked [frm status] below
-#: frm/frm.c:47
-msgid "unread"
-msgstr "oläst"
-
-#. TRANSLATORS: See comment marked [frm status] below
-#: frm/frm.c:49
-msgid "read"
-msgstr "läst"
-
-#. TRANSLATORS: [frm status]
-#.
-#. 1) Please make sure the words "new", "unread", "old" and
-#. "read" are translated exactly as in four preceeding messages.
-#.
-#. 2) If possible, select such translations for these words, that
-#. differ by the first letter.
-#.
-#: frm/frm.c:62
-msgid ""
-"Select messages with the specific attribute. STATUS is one of the following: "
-"new, unread, old (same as unread) or read. Any unambiguous abbreviation of "
-"those is also accepted."
-msgstr ""
-"Välj meddelanden med specifikt attribut. STATUS är en av följande: ny, "
-"oläst, gammal (samma som oläst) eller läst. Vissa självklara förkortningar "
-"av dessa accepteras också."
-
-#: frm/frm.c:127
-#, c-format
-msgid "%s: ambiguous abbreviation"
-msgstr "%s: tvetydig förkortning"
-
-#: frm/frm.c:129
-#, c-format
-msgid "%s: unknown attribute"
-msgstr "%s: okänt attribut"
-
-#: frm/frm.c:136 frm/from.c:34 mimeview/mimeview.c:46
-msgid "Enable debugging output"
-msgstr "Aktivera utdata för felsökning"
-
-#: frm/frm.c:137
-msgid "Header field to display"
-msgstr "Rubrikfält att visa"
-
-#: frm/frm.c:138
-msgid "Include the To: information"
-msgstr "Inkludera \"To:\"-information"
-
-#: frm/frm.c:139
-msgid "Display message numbers"
-msgstr "Visa meddelandenummer"
-
-#: frm/frm.c:140
-msgid "Very quiet"
-msgstr "Mycket tyst"
-
-#: frm/frm.c:141
-msgid "Print a message if the mailbox contains some unread mail"
-msgstr "Skriv ut ett meddelande om postlådan innehåller någon oläst post"
-
-#: frm/frm.c:142
-msgid "Print a summary of messages"
-msgstr "Skriv ut en sammanfattning av meddelanden"
-
-#: frm/frm.c:143
-msgid "STATUS"
-msgstr "STATUS"
-
-#: frm/frm.c:144
-msgid "Tidy mode: align subject lines"
-msgstr "Propert läge: arrangera ämnesrader"
-
-#: frm/frm.c:211
-msgid "[URL ...]"
-msgstr "[URL ...]"
-
-#: frm/frm.c:285
-#, c-format
-msgid "Folder contains no messages."
-msgstr "Mapp innehåller inga meddelanden."
-
-#: frm/frm.c:290
-#, c-format
-msgid "Folder contains "
-msgstr "Mapp innehåller "
-
-#: frm/frm.c:294
-#, c-format
-msgid "%lu new message"
-msgid_plural "%lu new messages"
-msgstr[0] "%lu nytt meddelande"
-msgstr[1] "%lu nya meddelanden"
-
-#: frm/frm.c:305
-#, c-format
-msgid "%lu unread message"
-msgid_plural "%lu unread messages"
-msgstr[0] "%lu oläst meddelande"
-msgstr[1] "%lu olästa meddelanden"
-
-#: frm/frm.c:316
-#, c-format
-msgid "%lu read message"
-msgid_plural "%lu read messages"
-msgstr[0] "%lu läst meddelande"
-msgstr[1] "%lu lästa meddelanden"
-
-#. TRANSLATORS: This dot finishes the sentence
-#.
-#. "Folder contains XXX messages."
-#.
-#. Leave it as it is unless your language requires to reorder
-#. the parts of speach in the message
-#.
-#: frm/frm.c:328
-#, c-format
-msgid "."
-msgstr "."
-
-#: frm/frm.c:335
-#, c-format
-msgid "There are messages in that folder.\n"
-msgstr "Det finns meddelanden i den mappen.\n"
-
-#: frm/frm.c:337
-#, c-format
-msgid "No messages in that folder!\n"
-msgstr "Inga meddelanden i den mappen!\n"
-
-#: frm/from.c:26
-msgid "GNU from -- display from and subject"
-msgstr "GNU from -- visa Från och Ämne"
-
-#: frm/from.c:29
-msgid "Just print a count of messages and exit"
-msgstr "Skriv bara ut antalet meddelanden och avsluta"
-
-#: frm/from.c:30 sieve/sieve.c:94
-msgid "ADDRESS"
-msgstr "ADRESS"
-
-#: frm/from.c:31
-msgid "Print only mail from addresses containing the supplied string"
-msgstr "Skriv endast ut post från adresser som innehåller medskickad sträng"
-
-#: frm/from.c:33
-msgid "Read mail from FILE"
-msgstr "Läs post från FIL"
-
-#: frm/from.c:68
-msgid "[OPTIONS] [USER]"
-msgstr "[FLAGGOR] [ANVÄNDARE]"
-
-#: frm/from.c:135
-#, c-format
-msgid "Both --from option and user name are specified"
-msgstr "Både flaggan --from och användarnamn är angivna"
-
-#: frm/from.c:150
-#, c-format
-msgid "There is %lu message in your incoming mailbox.\n"
-msgid_plural "There are %lu messages in your incoming mailbox.\n"
-msgstr[0] "Det finns %lu meddelande i din inkommande postlåda.\n"
-msgstr[1] "Det finns %lu meddelanden i din inkommande postlåda.\n"
-
-#: guimb/collect.c:36
-#, c-format
-msgid "Cannot construct default mailbox URL: %s"
-msgstr "Kan inte konstruera standardpostlåde-url: %s"
-
-#: guimb/collect.c:44
-#, c-format
-msgid "Cannot open default mailbox %s: %s"
-msgstr "Kan inte öppna förvald postlåda %s: %s"
-
-#: guimb/collect.c:88
-#, c-format
-msgid "Cannot open input file %s: %s"
-msgstr "Kan inte öppna inmatningsfil %s: %s"
-
-#: guimb/collect.c:116
-#, c-format
-msgid "Cannot create temp mailbox %s: %s"
-msgstr "Kan inte skapa temporär postlåda %s: %s"
-
-#: guimb/collect.c:127
-#, c-format
-msgid "Input format not recognized"
-msgstr "Format på indata känns inte igen"
-
-#: guimb/collect.c:152
-#, c-format
-msgid "Cannot open output mailbox %s: %s\n"
-msgstr "Kan inte öppna postlåda för utdata %s: %s\n"
-
-#: guimb/main.c:45 imap4d/auth_gss.c:268 libsieve/sieve.l:132
-#: libsieve/sieve.l:603 libsieve/sieve.l:667 libsieve/sieve.l:721
-#: mail/folders.c:38 mail/if.c:56 mail/util.c:903 mh/mh_init.c:123
-#: mh/mh_init.c:394 mh/mh_msgset.c:606
-#, c-format
-msgid "Not enough memory"
-msgstr "Inte tillräckligt med minne"
-
-#. TRANSLATORS: (command-line) is the name of Guile function. Do not
-#. translate it.
-#.
-#: guimb/main.c:57
-msgid ""
-"The following switches stop argument processing, and pass all\n"
-"remaining arguments as the value of (command-line):"
-msgstr ""
-"Följande växlar stoppar bearbetning av argument och skickar\n"
-"alla återstående argument som värdet av (command-line):"
-
-#: guimb/main.c:59 guimb/main.c:64
-msgid "EXPR"
-msgstr "UTTRY"
-
-#: guimb/main.c:59 guimb/main.c:64
-msgid "Execute given scheme expression."
-msgstr "Kör angivet schemeuttryck."
-
-#: guimb/main.c:60 guimb/main.c:65
-msgid "PROGFILE"
-msgstr "PROGFIL"
-
-#: guimb/main.c:61 guimb/main.c:66
-msgid "Load Scheme source code from PROGFILE, and exit"
-msgstr "Läs in Scheme-källkod från PROGFIL och avsluta."
-
-#: guimb/main.c:63
-msgid "The following options do not change the order of options parsing:"
-msgstr "Följande flaggor ändrar inte ordningen på tolkningsflaggor:"
-
-#: guimb/main.c:67
-msgid "Other options:"
-msgstr "Övriga flaggor:"
-
-#: guimb/main.c:68
-msgid "Start with debugging evaluator and backtraces."
-msgstr "Starta med felsökningsevaluator och bakspårning."
-
-#: guimb/main.c:69
-msgid "ARG"
-msgstr "ARG"
-
-#: guimb/main.c:70
-msgid "Append ARG to the command line passed to Guile"
-msgstr "Lägg till ARG till kommandoraden som skickas till Guile"
-
-#: guimb/main.c:71
-msgid "Set default mailbox name"
-msgstr "Sätt förvalt namn på postlåda"
-
-# MDA = Mail Delivery Agent... svenskt ord för det?
-#: guimb/main.c:73
-msgid "Act as local MDA for user NAME"
-msgstr "Agera som lokal MDA för användarNAMN"
-
-#: guimb/main.c:126
-msgid ""
-"GNU guimb -- Process the contents of the specified mailboxes using a Scheme "
-"program or expression."
-msgstr ""
-"GNU guimb -- Behandla innehållet av de angivna postlådorna med ett Scheme-"
-"program eller uttryck. "
-
-#: guimb/main.c:128 messages/messages.c:35
-msgid "[mailbox...]"
-msgstr "[postlåda...]"
-
-#: guimb/main.c:171
-#, c-format
-msgid "At least one of -fecs must be used. Try guimb --help for more info."
-msgstr ""
-"Åtminstone ett av -fecs måste användas. Försök med guimb --help för mer "
-"information."
-
-#: guimb/util.c:54 guimb/util.c:61 mail/util.c:829 mail/util.c:836
-#, c-format
-msgid "Cannot determine sender name (msg %d)"
-msgstr "Kan inte fastställa avsändarens namn (meddel %d)"
-
-#: imap4d/auth_gss.c:71
-#, c-format
-msgid "GSS-API error %s (%s): %.*s"
-msgstr "GSS-API-fel %s (%s): %.*s"
-
-#: imap4d/auth_gss.c:72
-msgid "major"
-msgstr "viktig"
-
-#: imap4d/auth_gss.c:72
-msgid "minor"
-msgstr "oviktig"
-
-#: imap4d/auth_gss.c:255
-#, c-format
-msgid "Client requested unsupported protection mechanism (%d)"
-msgstr "Klient begärde skyddsmekanism som inte stöds (%d)"
-
-#: imap4d/auth_gss.c:297
-#, c-format
-msgid "GSSAPI user %s is NOT authorized as %s"
-msgstr "GSSAPI användare %s är INTE auktoriserad som %s"
-
-#: imap4d/auth_gss.c:307
-#, c-format
-msgid "GSSAPI user %s is authorized as %s"
-msgstr "GSSAPI användare %s är auktoriserad som %s"
-
-#: imap4d/authenticate.c:137 imap4d/login.c:70
-#, c-format
-msgid "User `%s' logged in"
-msgstr "Användaren \"%s\" loggade in"
-
-#: imap4d/bye.c:48 pop3d/extra.c:109
-msgid "Quitting on signal"
-msgstr "Avslutar på signal"
-
-#: imap4d/bye.c:54 pop3d/extra.c:117
-msgid "Session timed out for no user"
-msgstr "Tidsgräns för ingen användare överstigen"
-
-#: imap4d/bye.c:56 pop3d/extra.c:115
-#, c-format
-msgid "Session timed out for user: %s"
-msgstr "Tidsgräns för användare %s överstigen"
-
-#: imap4d/bye.c:60 pop3d/extra.c:121
-msgid "No socket to send to"
-msgstr "Inget uttag att skicka till"
-
-#: imap4d/bye.c:64
-msgid "Mailbox modified by third party"
-msgstr "Postlåda modifierad av tredje part"
-
-#: imap4d/bye.c:70
-msgid "Session terminating"
-msgstr "Session termineras"
-
-#: imap4d/bye.c:72
-#, c-format
-msgid "Session terminating for user: %s"
-msgstr "Session termineras för användare: %s"
-
-#: imap4d/bye.c:78 pop3d/extra.c:132
-#, c-format
-msgid "Quitting (numeric reason %d)"
-msgstr "Avslutar (numerisk anledning %d)"
-
-#: imap4d/imap4d.c:51
-msgid "GNU imap4d -- the IMAP4D daemon"
-msgstr "GNU imap4d -- IMAP4D-demonen"
-
-#: imap4d/imap4d.c:58 imap4d/imap4d.c:60
-msgid "PATHLIST"
-msgstr "SÖKVÄGLISTA"
-
-#: imap4d/imap4d.c:59
-msgid "Set the `other' namespace"
-msgstr "Sätt \"övrig\" namnrymd"
-
-#: imap4d/imap4d.c:61
-msgid "Set the `shared' namespace"
-msgstr "Sätt \"delad\" namnrymd"
-
-#: imap4d/imap4d.c:63
-msgid "Disable LOGIN command"
-msgstr "Stäng av LOGIN-kommandot"
-
-# Kan även vara rättigheter
-#: imap4d/imap4d.c:64
-msgid "MODE"
-msgstr "LÄGE"
-
-#: imap4d/imap4d.c:66
-msgid "Create home directory, if it does not exist"
-msgstr "Skapa hemkatalog, om det inte finns"
-
-#: imap4d/imap4d.c:69
-msgid "Always require STARTTLS before entering authentication phase"
-msgstr "Kräv alltid STARTTLS före autentiseringsfasen"
-
-#: imap4d/imap4d.c:135
-#, c-format
-msgid "Invalid mode specification: %s"
-msgstr ""
-
-#: imap4d/imap4d.c:171
-#, fuzzy, c-format
-msgid "%s:%d: Invalid mode specification: %s"
-msgstr "%s: ogiltig flagga -- %c\n"
-
-#: imap4d/imap4d.c:237 pop3d/pop3d.c:280
-msgid "Error getting mail group"
-msgstr "Fel vid läsning av postgrupp"
-
-#: imap4d/imap4d.c:243 pop3d/pop3d.c:286
-msgid "Error setting mail group"
-msgstr "Fel vid skrivning av postgrupp"
-
-#: imap4d/imap4d.c:322 pop3d/pop3d.c:374
-msgid "Incoming connection opened"
-msgstr "Inkommande anslutning öppnad"
-
-#: imap4d/imap4d.c:324 pop3d/pop3d.c:386
-#, c-format
-msgid "Cannot obtain IP address of client: %s"
-msgstr "Kan inte få tag på IP-adressen för klient: %s"
-
-#: imap4d/imap4d.c:327
-#, c-format
-msgid "Connect from %s"
-msgstr "Anslutning från %s"
-
-#: imap4d/imap4d.c:332 pop3d/pop3d.c:379
-msgid "Started in debugging mode"
-msgstr "Startad i felsökningsläge"
-
-#: imap4d/imap4d.c:364
-msgid "could not become daemon"
-msgstr "kunde inte bli demon"
-
-#: imap4d/imap4d.c:420
-msgid "GNU imap4d started"
-msgstr "GNU imap4d startad"
-
-#: imap4d/imap4d.c:426
-#, c-format
-msgid "Too many children (%s)"
-msgstr "För många barnprocesser (%s)"
-
-#: imap4d/list.c:272 mh/folder.c:365 mh/mh_init.c:303 mh/mh_init.c:797
-#: mh/rmf.c:145 mh/send.c:754 pop3d/popauth.c:246
-#, c-format
-msgid "Cannot stat %s: %s"
-msgstr "Kan inte läsa status på %s: %s"
-
-#: imap4d/login.c:47 pop3d/user.c:141
-#, c-format
-msgid "User `%s': nonexistent"
-msgstr "Användare \"%s\": existerar inte"
-
-#: imap4d/login.c:55
-#, c-format
-msgid "Login failed: %s"
-msgstr "Inloggning misslyckades: %s"
-
-#: imap4d/search.c:586 imap4d/search.c:709 imap4d/search.c:785
-#, c-format
-msgid "%s:%d: INTERNAL ERROR (please report)"
-msgstr "%s:%d: INTERNT FEL (vänligen rapportera)"
-
-#: imap4d/signal.c:42 pop3d/signal.c:54
-#, c-format
-msgid "Got signal %s"
-msgstr "Fick signal %s"
-
-#: imap4d/signal.c:46 pop3d/signal.c:59
-msgid "MASTER: exiting on signal"
-msgstr "MASTER: avslutar på signal"
-
-#: imap4d/util.c:510
-msgid "Unexpected eof on input"
-msgstr "Oväntat slut på fil vid inmatning"
-
-#: imap4d/util.c:519
-#, c-format
-msgid "Error reading from input file: %s"
-msgstr "Fel vid läsning från indatafil: %s"
-
-#: imap4d/util.c:1006
-msgid "Cannot find out my own hostname"
-msgstr "Kan inte fastställa mitt egna värdnamn"
-
-#: imap4d/util.c:1153
-#, c-format
-msgid "Cannot poll input stream: %s"
-msgstr "Kan inte hämta inmatningsström: %s"
-
-#: imap4d/util.c:1187
-#, c-format
-msgid "Cannot open TLS stream: %s"
-msgstr "Kan inte öppna TLS-ström: %s"
-
-#: lib/mailcap.c:337
-#, c-format
-msgid "Run `%s'?"
-msgstr "Köra \"%s\"?"
-
-#: lib/mailcap.c:373
-#, c-format
-msgid "cannot retrieve field %lu: %s"
-msgstr "kan inte hämta fält %lu: %s"
-
-#: lib/mailcap.c:445
-#, c-format
-msgid "Cannot execute `%s': %s"
-msgstr "Kan inte starta \"%s\": %s"
-
-#: lib/mailcap.c:462
-#, c-format
-msgid "Command exited with status %d\n"
-msgstr "Kommando avslutades med status %d\n"
-
-#: lib/mailcap.c:464
-#, c-format
-msgid "Command terminated on signal %d\n"
-msgstr "Kommando terminerat på signal: %d\n"
-
-#: lib/mailcap.c:466
-#, c-format
-msgid "Command terminated\n"
-msgstr "Kommando terminerat\n"
-
-#: lib/mailcap.c:555 mimeview/mimeview.c:223
-#, c-format
-msgid "Executing %s...\n"
-msgstr "Startar %s...\n"
-
-#: lib/mailcap.c:594
-#, c-format
-msgid "Trying %s...\n"
-msgstr "Försöker %s...\n"
-
-#: lib/mailcap.c:636
-#, c-format
-msgid "Found in %s\n"
-msgstr "Hittades i %s\n"
-
-#: libproto/imap/folder.c:2297
-#, c-format
-msgid "No tag in response: %s %s"
-msgstr ""
-
-#: libproto/imap/folder.c:2324
-#, c-format
-msgid "ALERT: %s"
-msgstr ""
-
-#: libproto/imap/folder.c:2333
-#, c-format
-msgid "BAD CHARSET: %s"
-msgstr ""
-
-#: libproto/imap/folder.c:2433
-#, c-format
-msgid "Untagged OK: %s"
-msgstr ""
-
-#: libproto/imap/folder.c:2439
-#, c-format
-msgid "Untagged NO: %s"
-msgstr ""
-
-#: libproto/imap/folder.c:2444
-#, c-format
-msgid "Untagged BAD: %s"
-msgstr ""
-
-#: libproto/imap/folder.c:2507
-#, c-format
-msgid "unknown untagged response: \"%s\" %s"
-msgstr ""
-
-#: libproto/imap/folder.c:2542
-#, c-format
-msgid "NO/Bad Tagged: %s %s %s"
-msgstr ""
-
-#: libproto/mbox/mbox.c:349
-#, c-format
-msgid "* BAD : Mailbox corrupted, shrank in size"
-msgstr ""
-
-#: libproto/mbox/mbox.c:464
-#, c-format
-msgid "Failed to create temporary file when expunging"
-msgstr ""
-
-#: libproto/mbox/mbox.c:527
-#, c-format
-msgid "Failed to grab the lock: %s"
-msgstr "Misslyckades med att fånga låset: %s"
-
-#: libproto/mbox/mbox.c:579 libproto/mbox/mbox.c:588 libproto/mbox/mbox.c:611
-#: libproto/mbox/mbox.c:623 libproto/mbox/mbox.c:653 libproto/mbox/mbox.c:664
-#: libproto/mbox/mbox.c:685 libproto/mbox/mbox.c:699
-#, c-format
-msgid "Error expunging:%d: %s"
-msgstr ""
-
-#: libsieve/actions.c:51
-msgid "marking as deleted"
-msgstr "markerar som borttagen"
-
-#: libsieve/actions.c:65
-#, c-format
-msgid "cannot get filename!"
-msgstr "kan inte få filnamn!"
-
-#: libsieve/actions.c:69
-#, c-format
-msgid "delivering into %s"
-msgstr "levererar till %s"
-
-#: libsieve/actions.c:76
-#, c-format
-msgid "cannot save to mailbox: %s"
-msgstr "kan inte spara till postlåda: %s"
-
-# Osäker om reject ska översättas. Verkar vara ett programnamn
-#: libsieve/actions.c:269
-#, c-format
-msgid "reject: cannot get text!"
-msgstr "reject: kan inte hämta text!"
-
-#: libsieve/actions.c:285 libsieve/extensions/vacation.c:486
-#, c-format
-msgid "%d: cannot create recipient address <%s>: %s"
-msgstr "%d: kan inte skapa mottagaradress <%s>: %s"
-
-#: libsieve/actions.c:297 libsieve/actions.c:425
-#, c-format
-msgid "%d: cannot create sender address <%s>: %s"
-msgstr "%d: kan inte skapa avsändaradress <%s>: %s"
-
-#: libsieve/actions.c:311 libsieve/actions.c:465
-#: libsieve/extensions/vacation.c:525
-#, c-format
-msgid "%d: cannot open mailer %s: %s"
-msgstr "%d: kan inte öppna e-postprogram %s: %s"
-
-#: libsieve/actions.c:386
-#, c-format
-msgid "cannot get address!"
-msgstr "kan inte hämta adress!"
-
-#: libsieve/actions.c:394
-#, c-format
-msgid "%d: parsing recipient address `%s' failed: %s"
-msgstr "%d: tolkning av mottagaradress \"%s\" misslyckades: %s"
-
-#: libsieve/actions.c:400
-#, c-format
-msgid "to %s"
-msgstr "till %s"
-
-#: libsieve/actions.c:407
-#, c-format
-msgid "%d: Redirection loop detected"
-msgstr "%d: Omdirigeringsloop upptäckt"
-
-#: libsieve/actions.c:416
-#, c-format
-msgid "%d: cannot get envelope sender: %s"
-msgstr "%d: kan inte hämta kuvertavsändare: %s"
-
-#: libsieve/actions.c:438
-#, c-format
-msgid "%d: cannot copy message: %s"
-msgstr "%d: kan inte kopiera meddelande: %s"
-
-#: libsieve/actions.c:453
-#, c-format
-msgid "%d: cannot get my email address"
-msgstr "%d: kan inte hämta min e-postadress"
-
-#: libsieve/comparator.c:172
-#, c-format
-msgid "Regex error: %s"
-msgstr "Regutr-fel: %s"
-
-#: libsieve/comparator.c:177
-#, c-format
-msgid "Regex error"
-msgstr "Regutr-fel"
-
-#: libsieve/comparator.c:239
-#, c-format
-msgid "match type specified twice in call to `%s'"
-msgstr "matchtyp angiven två gånger i anrop till \"%s\""
-
-#. TRANSLATORS: Do not translate ':count'. It is the name of a Sieve tag
-#: libsieve/comparator.c:276
-#, c-format
-msgid "comparator %s is incompatible with :count in call to `%s'"
-msgstr "jämförare %s är inte kompatibel med :count i anrop till \"%s\""
-
-#: libsieve/comparator.c:292
-#, c-format
-msgid "second argument must be a list of one element"
-msgstr "andra argumentet måste vara en lista av ett element"
-
-#: libsieve/comparator.c:300
-#, c-format
-msgid "second argument cannot be converted to number"
-msgstr "andra argumentet kan inte konverteras till nummer"
-
-#: libsieve/comparator.c:310
-#, c-format
-msgid "invalid relational match `%s' in call to `%s'"
-msgstr ""
-
-#: libsieve/comparator.c:323
-#, c-format
-msgid "comparator `%s' is incompatible with match type `%s' in call to `%s'"
-msgstr ""
-"jämförare \"%s\" är inte kompatibel med matchningstyp \"%s\" i anrop till \"%"
-"s\""
-
-#: libsieve/extensions/timestamp.c:87
-#, c-format
-msgid "cannot parse date specification (%s)"
-msgstr "kan inte tolka datumangivelse (%s)"
-
-#: libsieve/extensions/vacation.c:70
-#, c-format
-msgid "cannot create temporary stream: %s"
-msgstr "kan inte skapa temporär ström: %s"
-
-#: libsieve/extensions/vacation.c:78
-#, c-format
-msgid "cannot open temporary stream: %s"
-msgstr "kan inte öppna temporär ström: %s"
-
-#: libsieve/extensions/vacation.c:205
-#, fuzzy, c-format
-msgid "%d: cannot compile regular expression \"%s\""
-msgstr "%d: kan inte bygga reguljärt uttryck \"%s\"\n"
-
-#: libsieve/extensions/vacation.c:296
-#, c-format
-msgid "%d: cannot build db file name"
-msgstr ""
-
-#: libsieve/extensions/vacation.c:307
-#, c-format
-msgid "%d: cannot open `%s': %s"
-msgstr "%d: kan inte öppna \"%s\": %s"
-
-#. TRANSLATORS: 'vacation' and ':days' are Sieve keywords.
-#. Do not translate them!
-#: libsieve/extensions/vacation.c:350
-#, c-format
-msgid "%d: vacation compiled without DBM support. Ignoring :days tag"
-msgstr "%d: vacation byggd utan DBM-stöd. Ignorerar :days-tagg"
-
-#: libsieve/extensions/vacation.c:378
-#, c-format
-msgid "%d: not enough memory"
-msgstr "%d: inte tillräckligt med minne"
-
-#. TRANSLATORS: 'vacation' is the name of the
-#. Sieve action. Do not translate it!
-#: libsieve/extensions/vacation.c:436
-#, c-format
-msgid "%d: vacation - cannot compile reply prefix regexp: %s: %s"
-msgstr ""
-
-#: libsieve/extensions/vacation.c:555
-#, c-format
-msgid "cannot get text!"
-msgstr "kan inte hämta text!"
-
-#: libsieve/extensions/vacation.c:572
-#, c-format
-msgid "%d: cannot get sender address"
-msgstr "%d: kan inte hämta avsändaradress"
-
-#: libsieve/prog.c:40
-#, c-format
-msgid "out of memory!"
-msgstr "slut på minne!"
-
-#: libsieve/prog.c:159 libsieve/require.c:40
-#, c-format
-msgid "cannot create iterator: %s"
-msgstr "kan inte skapa iterator: %s"
-
-# tagg?
-#: libsieve/prog.c:178
-#, c-format
-msgid "invalid tag name `%s' for `%s'"
-msgstr "ogiltigt taggnamn \"%s\" för \"%s\""
-
-#: libsieve/prog.c:187
-#, fuzzy, c-format
-msgid "cannot create tag list: %s"
-msgstr "kan inte skapa argumentlista: %s"
-
-#: libsieve/prog.c:200
-#, c-format
-msgid "required argument for tag %s is missing"
-msgstr ""
-
-#: libsieve/prog.c:219
-#, fuzzy, c-format
-msgid "cannot create check list: %s"
-msgstr "%s:%d: kan inte skapa kontrollista: %s"
-
-#: libsieve/prog.c:231 mimeview/mimetypes.y:561
-#, c-format
-msgid "too many arguments in call to `%s'"
-msgstr "för många argument i anrop till \"%s\""
-
-#: libsieve/prog.c:252
-#, c-format
-msgid "type mismatch in argument %d to `%s'"
-msgstr "typ stämmer inte i argument %d till \"%s\""
-
-#: libsieve/prog.c:256
-#, c-format
-msgid "expected %s but passed %s"
-msgstr "förväntade %s men skickade %s"
-
-#: libsieve/prog.c:267
-#, c-format
-msgid "cannot create arg list: %s"
-msgstr "kan inte skapa argumentlista: %s"
-
-#: libsieve/prog.c:285 mimeview/mimetypes.y:553
-#, c-format
-msgid "too few arguments in call to `%s'"
-msgstr "för få argument i anrop till \"%s\""
-
-#: libsieve/require.c:58
-msgid "required comparator"
-msgstr "krävde jämförare"
-
-#: libsieve/require.c:64
-msgid "required test"
-msgstr "krävt test"
-
-#: libsieve/require.c:74
-msgid "required action"
-msgstr "krävd åtgärd"
-
-#: libsieve/require.c:80
-#, c-format
-msgid "source for the %s %s is not available"
-msgstr "källan för %s %s är inte tillgänglig"
-
-#: libsieve/runtime.c:127
-#, c-format
-msgid "cannot create stack"
-msgstr "kan inte skapa stack"
-
-#: libsieve/runtime.c:145
-#, c-format
-msgid "stack underflow"
-msgstr "stackunderspill"
-
-#: libsieve/runtime.c:342
-#, c-format
-msgid "mu_mailbox_scan: %s"
-msgstr "mu_mailbox_scan: %s"
-
-#: libsieve/sieve.l:234
-#, c-format
-msgid "cannot stat `%s': %s"
-msgstr "kan inte läsa status på \"%s\": %s"
-
-#: libsieve/sieve.l:240 libsieve/sieve.l:245
-msgid "recursive inclusion"
-msgstr "rekursiv inkludering"
-
-#: libsieve/sieve.l:248
-#, c-format
-msgid "`%s' already included here"
-msgstr "\"%s\" redan inkluderad här"
-
-#: libsieve/sieve.l:252
-#, c-format
-msgid "`%s' already included at top level"
-msgstr "\"%s\" redan inkluderad på toppnivå"
-
-#: libsieve/sieve.l:261
-#, c-format
-msgid "cannot open `%s': %s"
-msgstr "kan inte öppna \"%s\": %s"
-
-#: libsieve/sieve.l:438
-msgid "preprocessor syntax"
-msgstr "syntax för förbehandlare"
-
-#: libsieve/sieve.l:447
-msgid "missing closing quote in preprocessor statement"
-msgstr "saknar avslutande citattecken i påstående till förbehandlare"
-
-#: libsieve/sieve.y:234
-#, c-format
-msgid "unknown test: %s"
-msgstr "okänt test: %s"
-
-#: libsieve/sieve.y:238
-#, c-format
-msgid "test `%s' has not been required"
-msgstr "test \"%s\" har inte krävts"
-
-#: libsieve/sieve.y:260
-#, c-format
-msgid "unknown action: %s"
-msgstr "okänd åtgärd: %s"
-
-#: libsieve/sieve.y:264
-#, c-format
-msgid "action `%s' has not been required"
-msgstr "åtgärd \"%s\" har inte varit ett krav"
-
-#: libsieve/util.c:177
-#, c-format
-msgid "invalid data type"
-msgstr "ogiltig datatyp"
-
-#: libsieve/util.c:232
-#, c-format
-msgid "cannot retrieve argument %d"
-msgstr "kan inte hämta argument %d"
-
-#: mail.local/mailquota.c:65
-#, c-format
-msgid "No quota retrieving mechanism"
-msgstr "Ingen mekanism för att hämta kvot"
-
-#: mail.local/mailquota.c:84 mail/escape.c:250 mail/escape.c:552
-#: mail/escape.c:607 pop3d/popauth.c:284 pop3d/popauth.c:359
-#: pop3d/popauth.c:433
-#, c-format
-msgid "Cannot open %s: %s"
-msgstr "Kan inte öppna %s: %s"
-
-#: mail.local/mailquota.c:115
-#, c-format
-msgid "Mailbox quota for `%s' is too big: %d digit"
-msgid_plural "Mailbox quota for `%s' is too big: %d digits"
-msgstr[0] "Kvot på postlåda för \"%s\" är för stor: %d siffra"
-msgstr[1] "Kvot på postlåda för \"%s\" är för stor: %d siffror"
-
-#: mail.local/mailquota.c:130 mail.local/mailquota.c:240
-#, c-format
-msgid "Bogus mailbox quota for `%s' (near `%s')"
-msgstr "Felaktig postlådekvot för \"%s\" (nära \"%s\")"
-
-#: mail.local/mailquota.c:227
-#, c-format
-msgid "Cannot retrieve mailbox quota from SQL: %s"
-msgstr "Kan inte hämta kvot för postlåda från SQL: %s"
-
-#: mail.local/main.c:54
-msgid "GNU mail.local -- the local MDA"
-msgstr ""
-
-#: mail.local/main.c:56
-#, fuzzy
-msgid ""
-"Debug flags are:\n"
-" g - guimb stack traces\n"
-" T - mailutils traces (MU_DEBUG_TRACE)\n"
-" P - network protocols (MU_DEBUG_PROT)\n"
-" t - sieve trace (MU_SIEVE_DEBUG_TRACE)\n"
-" i - sieve instructions trace (MU_SIEVE_DEBUG_INSTR)\n"
-" l - sieve action logs\n"
-" 0-9 - Set mail.local debugging level\n"
-msgstr ""
-"GNU mail.local -- den lokala postleverantören\vFelsökningsflaggor är:\n"
-" g - stackspårning i guimb\n"
-" T - spårning i mailutils (MU_DEBUG_TRACE)\n"
-" P - nätverksprotokoll (MU_DEBUG_PROT)\n"
-" t - spårning i sieve (MU_SIEVE_DEBUG_TRACE)\n"
-" i - instruktionsspårning i sieve (MU_SIEVE_DEBUG_INSTR)\n"
-" l - åtgärdsloggar från sieve\n"
-" 0-9 - Sätt felsökningsnivå för mail.local\n"
-
-#: mail.local/main.c:65
-msgid "recipient [recipient ...]"
-msgstr "mottagare [mottagare ...]"
-
-#: mail.local/main.c:75
-msgid "Do not return errors when delivering to multiple recipients"
-msgstr "Returnera inte fel vid leverans till multipla mottagare"
-
-#: mail.local/main.c:77
-msgid "Return temporary failure if disk or mailbox quota is exceeded"
-msgstr "Returnera temporärt fel om disk- eller postlådekvot överstigs"
-
-#: mail.local/main.c:78 mailbox/mu_argp.c:333
-msgid "EMAIL"
-msgstr "EPOST"
-
-#: mail.local/main.c:79
-msgid "Specify the sender's name"
-msgstr "Ange avsändarens namn"
-
-#: mail.local/main.c:83
-msgid "Specify path to quota DBM database"
-msgstr ""
-
-#: mail.local/main.c:87
-msgid "SQL query to retrieve mailbox quota"
-msgstr "SQL-fråga för att hämta postlådekvot"
-
-#: mail.local/main.c:89 mail.local/main.c:94
-msgid "PATTERN"
-msgstr "MÖNSTER"
-
-#: mail.local/main.c:90
-msgid "Set name pattern for user-defined Sieve mail filters"
-msgstr ""
-
-#: mail.local/main.c:92
-msgid ""
-"Identify messages by the value of this header when logging Sieve actions"
-msgstr ""
-
-#: mail.local/main.c:95
-msgid "Set name pattern for user-defined Scheme mail filters"
-msgstr "Ställ in namnmönster för användardefinierade Scheme-mailfilter"
-
-#: mail.local/main.c:97 mailbox/mu_argp.c:318 mimeview/mimeview.c:45
-#: sieve/sieve.c:85
-msgid "FLAGS"
-msgstr "FLAGGOR"
-
-#: mail.local/main.c:98
-msgid "Enable debugging"
-msgstr "Aktivera felsökning"
-
-#: mail.local/main.c:168 sieve/sieve.c:153
-#, fuzzy, c-format
-msgid "%s:%d: %c is not a valid debug flag"
-msgstr "%c är inte en giltig felsökningsflagga"
-
-#: mail.local/main.c:171 sieve/sieve.c:156
-#, c-format
-msgid "%c is not a valid debug flag"
-msgstr "%c är inte en giltig felsökningsflagga"
-
-#: mail.local/main.c:202
-msgid "Multiple --from options"
-msgstr "Multipla \"--from\"-flaggor"
-
-#: mail.local/main.c:299
-#, c-format
-msgid "%s:%lu: %s on msg %s"
-msgstr "%s:%lu: %s på meddelande %s"
-
-#: mail.local/main.c:310
-#, c-format
-msgid "%s:%lu: %s on msg uid %d"
-msgstr "%s:%lu: %s på meddelande uid %d"
-
-#: mail.local/main.c:320
-#, c-format
-msgid "(user %s) %s: %s"
-msgstr "(användare %s) %s: %s"
-
-#: mail.local/main.c:325 mail.local/main.c:343
-#, c-format
-msgid "(user %s) %s"
-msgstr "(användare %s) %s"
-
-#: mail.local/main.c:392
-#, c-format
-msgid "mu_debug_create failed: %s\n"
-msgstr "mu_debug_create misslyckades: %s\n"
-
-#: mail.local/main.c:397
-#, c-format
-msgid "mu_debug_set_level failed: %s\n"
-msgstr "mu_debug_set_level misslyckades: %s\n"
-
-#: mail.local/main.c:403
-#, c-format
-msgid "mu_debug_set_print failed: %s\n"
-msgstr "mu_debug_set_print misslyckades: %s\n"
-
-#: mail.local/main.c:421
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Cannot get username"
-msgstr "kan inte få filnamn!"
-
-#: mail.local/main.c:431
-#, c-format
-msgid "Missing arguments. Try --help for more info."
-msgstr "Saknar argument. Försök med --help för mer info."
-
-#: mail.local/main.c:478 mail.local/script.c:95
-#, c-format
-msgid "Access to %s failed: %m"
-msgstr "Tillgång till %s misslyckades: %m"
-
-#: mail.local/main.c:486 sieve/sieve.c:415
-#, c-format
-msgid "Cannot initialize sieve machine: %s"
-msgstr "Kan inte initiera sieve-maskin: %s"
-
-#: mail.local/main.c:607
-#, c-format
-msgid "Unable to open temporary file: %s"
-msgstr "Kunde inte öppna temporärfil: %s"
-
-#: mail.local/main.c:613
-#, c-format
-msgid "unable to open temporary file: %s"
-msgstr "kunde inte öppna temporärfil: %s"
-
-#: mail.local/main.c:643
-#, c-format
-msgid "Cannot determine sender address"
-msgstr "Kan inte fastställa avsändaradress"
-
-#: mail.local/main.c:667 mail.local/main.c:684
-#, c-format
-msgid "Error writing temporary file: %s"
-msgstr "Fel vid skrivning till temporärfil: %s"
-
-#: mail.local/main.c:694
-#, c-format
-msgid "Error opening temporary file: %s"
-msgstr "Fel vid öppning av temporärfil: %s"
-
-#: mail.local/main.c:703
-#, c-format
-msgid "Error creating temporary message: %s"
-msgstr "Fel vid skapandet av temporärt meddelande: %s"
-
-#: mail.local/main.c:729
-#, c-format
-msgid "%s: no such user"
-msgstr "%s: ingen sådan användare"
-
-#: mail.local/main.c:745
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Cannot get message from the temporary mailbox: %s"
-msgstr "Kan inte skapa temporär postlåda: %s"
-
-#: mail.local/main.c:753
-#, c-format
-msgid "Cannot get input message stream: %s"
-msgstr "Kan inte få inmatning av meddelandeström: %s"
-
-#: mail.local/main.c:791
-#, c-format
-msgid "Cannot lock mailbox `%s': %s"
-msgstr "Kan inte låsa postlåda \"%s\": %s"
-
-#: mail.local/main.c:822
-#, c-format
-msgid "%s: mailbox quota exceeded for this recipient"
-msgstr "%s: kvot för postlåda överstigen för denna mottagare"
-
-#: mail.local/main.c:833
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Cannot get stream size (input message %s): %s"
-msgstr "Kan inte hämta strömstorlek (indata meddelande): %s"
-
-#: mail.local/main.c:840
-#, c-format
-msgid "%s: message would exceed maximum mailbox size for this recipient"
-msgstr ""
-"%s: meddelande skulle överskrida maximal storlek för den här mottagarens "
-"postlåda"
-
-#: mail.local/main.c:897
-#, c-format
-msgid "Error writing to mailbox: %s. Mailbox NOT truncated: %s"
-msgstr ""
-
-#: mail.local/main.c:900
-#, c-format
-msgid "Error writing to mailbox: %s"
-msgstr "Fel vid skrivning till postlåda: %s"
-
-#: mail.remote/mail.remote.c:50
-msgid "GNU mail.remote -- pseudo-sendmail interface for mail delivery"
-msgstr ""
-
-#: mail.remote/mail.remote.c:52
-#, fuzzy
-msgid ""
-"This is a simple drop-in replacement for sendmail to forward mail directly\n"
-"to an SMTP gateway.\n"
-"You should always specify your SMTP gateway using --mailer option\n"
-"(the best place to do so is in your configuration file).\n"
-"\n"
-"Examples:\n"
-"\n"
-"Deliver mail via SMTP gateway at \"mail.example.com\", reading its\n"
-"contents for recipients of the message.\n"
-"\n"
-" mail.remote --mailer smtp://mail.example.com -t\n"
-"\n"
-"Deliver mail only to \"devnull@foo.bar\"\n"
-"\n"
-" mail.remote --mailer smtp://mail.example.com devnull@foo.bar\n"
-"\n"
-"Deliver mail to \"devnull@foo.bar\" as well as to the recipients\n"
-"specified in the message itself:\n"
-"\n"
-" mail.remote --mailer smtp://mail.example.com -t devnull@foo.bar\n"
-msgstr ""
-"GNU mail.remote -- pseudo-gränssnitt för sendmail för postleverans\n"
-"\vDetta är en enkelt ersättare för sendmail för att vidarebefordra post\n"
-"direkt till en SMTP-gateway.\n"
-"Du bör alltid ange din SMTP-gateway med flaggan --mailer\n"
-"(bästa stället att göra det på är i din konfigurationsfil).\n"
-"\n"
-"Exempel:\n"
-"\n"
-"Leverera post via SMTP-gateway på \"mail.exempel.se\", läser dess\n"
-"innehåller efter mottagare av meddelandet.\n"
-"\n"
-" mail.remote --mailer smtp://mail.exempel.se -t\n"
-"\n"
-"Leverera endast post till \"devnull@foo.bar\"\n"
-"\n"
-" mail.remote --mailer smtp://mail.exampel.se devnull@foo.bar\n"
-"\n"
-"Leverera post till \"devnull@foo.bar\" såväl som till mottagarna\n"
-"angivna i själva meddelandet:\n"
-"\n"
-" mail.remote --mailer smtp://mail.exempel.se -t devnull@foo.bar\n"
-
-#: mail.remote/mail.remote.c:74
-msgid "ADDR"
-msgstr "ADR"
-
-#: mail.remote/mail.remote.c:74
-msgid "Override the default from address"
-msgstr "Åsidosätt standard-från-adress"
-
-#: mail.remote/mail.remote.c:75
-msgid "Read message for recipients."
-msgstr "Läs meddelande för mottagare."
-
-#: mail.remote/mail.remote.c:76
-msgid ""
-"Print envelope commands in the SMTP protocol transaction. If specified more "
-"than once, the data part of the protocol transaction will also be printed."
-msgstr ""
-"Skriver ut kuvertkommandon i SMTP-protokollöverföringen. Om angiven flera "
-"gånger kommer datadelen av protokollöverföringen även att skrivas ut."
-
-#: mail.remote/mail.remote.c:77 mail.remote/mail.remote.c:78
-msgid "OPT"
-msgstr ""
-
-#: mail.remote/mail.remote.c:77 mail.remote/mail.remote.c:78
-#: mail.remote/mail.remote.c:79
-msgid "Ignored for sendmail compatibility"
-msgstr "Ignorerades för att vara kompatibel med sendmail"
-
-#: mail.remote/mail.remote.c:118
-msgid "[TO-ADDR]..."
-msgstr "[TILL-ADR]..."
-
-#: mail.remote/mail.remote.c:181
-#, c-format
-msgid "Parsing from addresses failed: %s"
-msgstr "Tolkning av från-adresser misslyckades: %s"
-
-#: mail.remote/mail.remote.c:191
-#, c-format
-msgid "Parsing recipient addresses failed: %s"
-msgstr "Tolkning av mottagar-adresser misslyckades: %s"
-
-#: mail.remote/mail.remote.c:199 mail.remote/mail.remote.c:211
-#: mail.remote/mail.remote.c:217
-#, c-format
-msgid "Failed: %s"
-msgstr "Misslyckades: %s"
-
-#: mail.remote/mail.remote.c:205
-#, c-format
-msgid "Opening stdin failed: %s"
-msgstr "Öppning av standard in misslyckades: %s"
-
-#: mail.remote/mail.remote.c:225
-#, c-format
-msgid "Creating mailer `%s' failed: %s"
-msgstr "Skapandet av posthanterare \"%s\" misslyckades: %s"
-
-#: mail.remote/mail.remote.c:252
-#, c-format
-msgid "Opening mailer `%s' failed: %s"
-msgstr "Öppning av posthanterare \"%s\" misslyckades: %s"
-
-#: mail.remote/mail.remote.c:259
-#, c-format
-msgid "Sending message failed: %s"
-msgstr "Sändning av meddelande misslyckades: %s"
-
-#: mail.remote/mail.remote.c:265
-#, c-format
-msgid "Closing mailer failed: %s"
-msgstr "Stängning av posthanterare misslyckades: %s"
-
-#: mail/alias.c:79
-#, c-format
-msgid "\"%s\": not a group"
-msgstr "\"%s\": inte en grupp"
-
-#: mail/alias.c:163 mail/alias.c:170 mh/mh_whom.c:38
-#, c-format
-msgid "Cannot create list: %s"
-msgstr "Kan inte skapa lista: %s"
-
-#: mail/alt.c:64 mh/mh_init.c:139
-#, c-format
-msgid "Cannot determine my username"
-msgstr "Kan inte fastställa mitt användarnamn"
-
-#: mail/alt.c:73
-#, c-format
-msgid "Cannot determine my email address: %s"
-msgstr "Kan inte fastställa min e-postadress: %s"
-
-#: mail/cd.c:40
-#, c-format
-msgid "cannot change to `%s': %s"
-msgstr "kan inte byta till \"%s\": %s"
-
-#: mail/copy.c:69 mail/mail.c:426 mail/quit.c:115 mail/send.c:588 mh/inc.c:208
-#: mh/mh_init.c:447
-#, c-format
-msgid "Cannot create mailbox %s: %s"
-msgstr "Kan inte skapa postlåda %s: %s"
-
-#: mail/copy.c:93 mail/quit.c:130 mail/send.c:581
-#, c-format
-msgid "Cannot append message: %s"
-msgstr "Kan inte lägga till i meddelande: %s"
-
-#: mail/decode.c:126
-#, c-format
-msgid "| Message=%d"
-msgstr "| Meddelande=%d"
-
-#: mail/decode.c:133
-#, c-format
-msgid "| Type=%s\n"
-msgstr "| Typ=%s\n"
-
-#: mail/decode.c:134
-#, c-format
-msgid "| Encoding=%s\n"
-msgstr "| Kodning=%s\n"
-
-#: mail/decode.c:269 mail/print.c:98
-#, c-format
-msgid ""
-"\n"
-"Interrupt"
-msgstr ""
-"\n"
-"Avbrott"
-
-#: mail/escape.c:60 mail/send.c:231 mh/mhn.c:2122 mimeview/mimeview.c:239
-#, c-format
-msgid "Cannot create header: %s"
-msgstr "Kan inte skapa rubrik: %s"
-
-#: mail/escape.c:96 mail/escape.c:122
-#, c-format
-msgid "%d: not a header line"
-msgstr "%d: inte en rubrikrad"
-
-#: mail/escape.c:143
-msgid "Edit again?"
-msgstr "Redigera igen?"
-
-#: mail/escape.c:158
-#, c-format
-msgid "(continue)\n"
-msgstr "(fortsätt)\n"
-
-#: mail/escape.c:168
-#, c-format
-msgid "%c%s requires an argument"
-msgstr "%c%s kräver ett argument"
-
-#: mail/escape.c:201 mail/util.c:143
-#, c-format
-msgid "Unknown command: %s"
-msgstr "Okänt kommando: %s"
-
-#: mail/escape.c:206
-#, c-format
-msgid "Command not allowed in an escape sequence\n"
-msgstr "Kommando tillåts inte i en specialsekvens\n"
-
-#: mail/escape.c:254
-#, c-format
-msgid "Reading %s\n"
-msgstr "Läser %s\n"
-
-#: mail/escape.c:456
-#, c-format
-msgid "Interpolating: %d\n"
-msgstr "Interpolerar: %d\n"
-
-#: mail/escape.c:524
-#, c-format
-msgid "Message contains:\n"
-msgstr "Meddelande innehåller:\n"
-
-#. TRANSLATORS: 'pipe' is a command name. Do not translate it!
-#: mail/escape.c:638
-#, c-format
-msgid "pipe: no command specified"
-msgstr "pipe: inget kommando angivet"
-
-#: mail/escape.c:682
-#, c-format
-msgid "Cannot exec process `%s': %s"
-msgstr "Kan inte starta process \"%s\": %s"
-
-#: mail/escape.c:715
-#, c-format
-msgid "Child terminated abnormally: %d"
-msgstr "Barnprocess terminerad onormalt: %d"
-
-#: mail/escape.c:722
-#, c-format
-msgid "Cannot stat output file: %s"
-msgstr "Kan inte få status på utdatafil: %s"
-
-#: mail/escape.c:732
-#, c-format
-msgid "no lines out\n"
-msgstr "inga rader ut\n"
-
-#: mail/file.c:41
-#, c-format
-msgid "No previous file"
-msgstr "Ingen föregående fil"
-
-#: mail/file.c:51
-#, c-format
-msgid "MBOX environment variable not set"
-msgstr "Miljövariabeln MBOX inte satt"
-
-#: mail/file.c:130
-#, c-format
-msgid "%s takes only one argument"
-msgstr "%s tar endast ett argument"
-
-#: mail/followup.c:45 mail/next.c:41 mail/next.c:64 mail/next.c:81
-#: mail/previous.c:50 mail/previous.c:67
-#, c-format
-msgid "No applicable message"
-msgstr "Inget passande meddelande"
-
-# Denna är en luring..
-#: mail/if.c:67
-#, c-format
-msgid "Internal error: condition stack underflow"
-msgstr "Internt fel: tillstånd stackunderspill"
-
-#. TRANSLATORS: 'if' is the function name. Do not translate it
-#: mail/if.c:90
-#, c-format
-msgid "if requires an argument: s | r | t"
-msgstr "om argument krävs: s | r | t"
-
-#: mail/if.c:96 mail/if.c:120
-#, c-format
-msgid "Valid if arguments are: s | r | t"
-msgstr "Giltig om argument är: s | r | t"
-
-#. TRANSLATORS: 'else' and 'if' are function names. Do not translate them
-#: mail/if.c:137
-#, c-format
-msgid "else without matching if"
-msgstr "else utan matchande if"
-
-#. TRANSLATORS: 'endif' and 'if' are function names. Do not translate them
-#: mail/if.c:153
-#, c-format
-msgid "endif without matching if"
-msgstr "endif utan matchande if"
-
-#: mail/inc.c:31 mail/mail.c:200
-#, c-format
-msgid "New mail has arrived.\n"
-msgstr "Ny post har anlänt.\n"
-
-#: mail/inc.c:34
-#, c-format
-msgid "No new mail for %s\n"
-msgstr "Ingen ny post för %s\n"
-
-#: mail/mail.c:32
-msgid "GNU mail -- the standard /bin/mail interface"
-msgstr "GNU mail -- standardgränssnittet för /bin/mail"
-
-#: mail/mail.c:33
-msgid "[address...]"
-msgstr "[adress...]"
-
-#: mail/mail.c:36
-msgid "Return true if mail exists"
-msgstr "Returnera sant om post existerar"
-
-#: mail/mail.c:37 mailbox/mu_argp.c:314
-msgid "URL"
-msgstr "URL"
-
-#: mail/mail.c:38
-msgid "Operate on given mailbox URL (default ~/mbox)"
-msgstr "Operera på angiven postlåde-URL (förval: ~/mbox)"
-
-#: mail/mail.c:39
-msgid "Save messages according to sender"
-msgstr "Spara meddelanden enligt avsändaren"
-
-#: mail/mail.c:40
-msgid "Write a header summary and exit"
-msgstr "Skriv en rubriköversikt och avsluta"
-
-#: mail/mail.c:41
-msgid "Ignore interrupts"
-msgstr "Ignorera avbrott"
-
-#: mail/mail.c:42
-msgid "Do not read the system mailrc file"
-msgstr "Läs inte systemets mailrc-fil"
-
-#: mail/mail.c:43
-msgid "Do not display initial header summary"
-msgstr "Visa inte initial rubriköversikt"
-
-#: mail/mail.c:44
-msgid "Print all mail to standard output"
-msgstr "Skriv ut all post till standard ut"
-
-# Fel engelska??
-#: mail/mail.c:45
-msgid "Cause interrupts to terminate program"
-msgstr "Avbrott orsakade terminering av program"
-
-#: mail/mail.c:46
-msgid "Same as -p"
-msgstr "Samma som -p"
-
-#: mail/mail.c:47
-msgid "SUBJ"
-msgstr "ÄMNE"
-
-#: mail/mail.c:47
-msgid "Send a message with a Subject of SUBJ"
-msgstr "Skicka ett meddelande med ämnet ÄMNE"
-
-#: mail/mail.c:48
-msgid "Precede message by a list of addresses"
-msgstr "Inled meddelande av en adresslista"
-
-#: mail/mail.c:49
-msgid "USER"
-msgstr "ANVÄNDARE"
-
-#: mail/mail.c:49
-msgid "Operate on USER's mailbox"
-msgstr "Operera på postlåda för ANVÄNDARE"
-
-#: mail/mail.c:50
-msgid "HEADER: VALUE"
-msgstr "RUBRIK: VÄRDE"
-
-#: mail/mail.c:51
-msgid "Append given header to the message being sent"
-msgstr ""
-
-#: mail/mail.c:52
-msgid "COMMAND"
-msgstr "KOMMANDO"
-
-#: mail/mail.c:53
-msgid "Execute COMMAND"
-msgstr ""
-
-#: mail/mail.c:207
-#, c-format
-msgid "Interrupt"
-msgstr "Avbrott"
-
-#: mail/mail.c:213
-#, c-format
-msgid "Use \"quit\" to quit."
-msgstr "Använd \"quit\" för att avsluta."
-
-#: mail/mail.c:279
-#, fuzzy
-msgid "Null message body; hope that's ok"
-msgstr "Ingen meddelandekropp; hoppas det är ok\n"
-
-#: mail/mail.c:419
-#, c-format
-msgid "Cannot create mailbox for %s: %s"
-msgstr "Kan inte skapa postlåda för %s: %s"
-
-#: mail/mail.c:457
-#, c-format
-msgid "Cannot read mailbox %s: %s"
-msgstr "Kan inte läsa postlåda %s: %s"
-
-#: mail/mail.c:470
-#, c-format
-msgid "Unknown mode `%s'"
-msgstr "Okänt läge \"%s\""
-
-#: mail/mail.c:481
-#, c-format
-msgid "%s: 0 messages\n"
-msgstr "%s: 0 meddelanden\n"
-
-#: mail/mail.c:483
-#, c-format
-msgid "No mail for %s\n"
-msgstr "Ingen post för %s\n"
-
-#: mail/mail.c:547
-#, fuzzy
-msgid ""
-"GNU Mailutils -- a suite of utilities for electronic mail\n"
-"Copyright (C) 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006,\n"
-"2007 Free Software Foundation, Inc.\n"
-"\n"
-msgstr ""
-"GNU Mailutils -- en svit av verktyg för elektronisk post\n"
-"Copyright (C) 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 Free Software "
-"Foundation, Inc.\n"
-"\n"
-
-#: mail/mail.c:552 mailbox/mu_argp.c:114 mh/mh_argp.c:187
-#, c-format
-msgid ""
-" GNU Mailutils is free software; you can redistribute it and/or modify\n"
-" it under the terms of the GNU General Public License as published by\n"
-" the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or\n"
-" (at your option) any later version.\n"
-"\n"
-" GNU Mailutils is distributed in the hope that it will be useful,\n"
-" but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of\n"
-" MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the\n"
-" GNU General Public License for more details.\n"
-"\n"
-" You should have received a copy of the GNU General Public License along\n"
-" with GNU Mailutils; if not, write to the Free Software Foundation,\n"
-" Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA\n"
-"\n"
-"\n"
-msgstr ""
-" GNU mailutils är fri programvara. Du kan distribuera det och/eller\n"
-" modifiera det under villkoren i GNU General Public License, publicerad\n"
-" av Free Software Foundation, antingen version 3 eller (om du så vill)\n"
-" någon senare version.\n"
-"\n"
-" GNU mailutils distribueras i hopp om att det ska vara användbart,\n"
-" men UTAN NÅGON SOM HELST GARANTI, även utan underförstådd garanti\n"
-" om SÄLJBARHET eller LÄMPLIGHET FÖR NÅGOT SPECIELLT ÄNDAMÅL. Se GNU\n"
-" General Public License för ytterligare information.\n"
-"\n"
-" Du bör ha fått en kopia av GNU General Public License tillsammans\n"
-" med detta program. Om inte, skriv till Free Software Foundation,\n"
-" Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.\n"
-"\n"
-"\n"
-
-#: mail/mailline.c:841 mail/mailline.c:869 mail/mailline.c:916
-#: mail/mailline.c:952
-#, c-format
-msgid "Not enough memory to edit the line"
-msgstr "Inte tillräckligt minne att redigera raden"
-
-#: mail/msgset.y:164
-msgid "unknown message type"
-msgstr "okänd meddelandetyp"
-
-#: mail/msgset.y:249 mail/msgset.y:254
-#, c-format
-msgid " near end"
-msgstr " nära slutet"
-
-#: mail/msgset.y:256 mail/msgset.y:259
-#, c-format
-msgid " near %s"
-msgstr " nära %s"
-
-#: mail/msgset.y:474
-msgid "range error"
-msgstr "områdesfel"
-
-#: mail/msgset.y:735 mail/util.c:212
-#, c-format
-msgid "%lu: Inappropriate message (has been deleted)"
-msgstr "%lu: Olämpligt meddelande (har tagits bort)"
-
-#: mail/quit.c:55
-#, c-format
-msgid "Held %d message in %s\n"
-msgid_plural "Held %d messages in %s\n"
-msgstr[0] "Håller %d meddelande i %s\n"
-msgstr[1] "Håller %d meddelanden i %s\n"
-
-#: mail/quit.c:151
-#, c-format
-msgid "Saved %d message in %s\n"
-msgid_plural "Saved %d messages in %s\n"
-msgstr[0] "Sparade %d meddelande i %s\n"
-msgstr[1] "Sparade %d meddelanden i %s\n"
-
-#: mail/retain.c:56
-msgid "No fields are currently being retained\n"
-msgstr "Inga fält behålls för närvarande\n"
-
-#: mail/retain.c:69
-msgid "No fields are currently being ignored\n"
-msgstr "Inga fält ignoreras för närvarande\n"
-
-# Synonym/bättre förslag på unfolded önskas
-#: mail/retain.c:82 mail/retain.c:94
-msgid "No fields are currently being unfolded\n"
-msgstr "Inga fält uppenbaras för närvarande\n"
-
-#: mail/retain.c:121 mail/retain.c:130
-#, c-format
-msgid "Sender address is obtained from the envelope\n"
-msgstr "Avsändarens adress hämtas från kuvertet\n"
-
-#: mail/send.c:75
-#, c-format
-msgid "Cannot create header list: %s"
-msgstr "Kan inte skapa rubriklista: %s"
-
-#: mail/send.c:97
-#, c-format
-msgid "Invalid header: %s"
-msgstr "Ogiltig rubrik: %s"
-
-#: mail/send.c:371
-#, c-format
-msgid "Cannot open temporary file"
-msgstr "Kan inte öppna temporärfil"
-
-#: mail/send.c:400
-#, c-format
-msgid ""
-"\n"
-"(Interrupt -- one more to kill letter)"
-msgstr ""
-"\n"
-"(Avbrott -- en till att för att döda brevet)"
-
-#: mail/send.c:411
-#, c-format
-msgid "Use \".\" to terminate letter."
-msgstr "Använd \".\" för att avsluta brev."
-
-#: mail/send.c:412
-#, c-format
-msgid "Use \"~.\" to terminate letter."
-msgstr "Använd \"~.\" för att avsluta brev."
-
-#: mail/send.c:454
-#, c-format
-msgid "Unknown escape %s"
-msgstr "Okänd specialsekvens %s"
-
-#: mail/send.c:457
-#, c-format
-msgid "Unfinished escape"
-msgstr "Ofärdig specialsekvens"
-
-#: mail/send.c:461
-#, c-format
-msgid "Cannot parse escape sequence"
-msgstr "Kan inte tolka specialsekvens"
-
-#: mail/send.c:486 mh/mh_init.c:761 mh/mh_list.c:264
-#, c-format
-msgid "Cannot open file %s: %s"
-msgstr "Kan inte öppna fil %s: %s"
-
-#: mail/send.c:627
-#, c-format
-msgid "Variable sendmail not set: no mailer"
-msgstr "Variabeln sendmail inte inställd: ingen e-posthanterare"
-
-#: mail/send.c:676
-#, c-format
-msgid "Piping %s failed"
-msgstr "Rör %s misslyckades"
-
-#. TRANSLATORS: 'source' is a command name. Do not translate it!
-#: mail/source.c:52
-#, c-format
-msgid "source requires an argument"
-msgstr "källa kräver ett argument"
-
-#: mail/source.c:60 mimeview/mimetypes.l:168 mimeview/mimeview.c:188
-#, c-format
-msgid "Cannot open `%s': %s"
-msgstr "Kan inte öppna \"%s\": %s"
-
-#: mail/summary.c:66
-#, c-format
-msgid "%d message"
-msgid_plural "%d messages"
-msgstr[0] "%d meddelande"
-msgstr[1] "%d meddelanden"
-
-#: mail/summary.c:68
-#, c-format
-msgid " %d new"
-msgid_plural " %d new"
-msgstr[0] " %d ny"
-msgstr[1] " %d nya"
-
-#: mail/summary.c:70
-#, c-format
-msgid " %d unread"
-msgid_plural " %d unread"
-msgstr[0] " %d oläst"
-msgstr[1] " %d olästa"
-
-#: mail/summary.c:72
-#, c-format
-msgid " %d deleted"
-msgid_plural " %d deleted"
-msgstr[0] " %d borttaget"
-msgstr[1] " %d borttagna"
-
-#. TRANSLATORS: 'unalias' is a command name. Do not translate it!
-#: mail/unalias.c:31
-#, c-format
-msgid "unalias requires at least one argument"
-msgstr "unalias kräver åtminstone ett argument"
-
-#: mail/util.c:145
-#, c-format
-msgid "Invalid command"
-msgstr "Ogiltigt kommando"
-
-#: mail/util.c:299
-#, c-format
-msgid "Unknown command: %s\n"
-msgstr "Okänt kommando: %s\n"
-
-#: mail/util.c:466
-#, c-format
-msgid "No value set for \"%s\""
-msgstr "Inget värde satt för \"%s\""
-
-#: mail/util.c:623
-msgid "oops?"
-msgstr "oops?"
-
-#: mail/util.c:714
-#, c-format
-msgid "Incorrect value for decode-fallback"
-msgstr "Ogiltigt värde för decode-fallback"
-
-#: mail/util.c:765
-#, c-format
-msgid "Cannot get homedir"
-msgstr "Kan inte läsa av hemkatalog"
-
-#: mail/util.c:1049
-#, c-format
-msgid "Cannot create output mailbox `%s': %s"
-msgstr ""
-
-#: mail/util.c:1057
-#, c-format
-msgid "Cannot open output mailbox `%s': %s"
-msgstr "Kan inte öppna postlåda för utdata \"%s\": %s"
-
-#: mail/util.c:1063
-#, c-format
-msgid "Cannot append message to `%s': %s"
-msgstr ""
-
-#: mail/util.c:1118
-#, c-format
-msgid "Cannot unencapsulate message/part"
-msgstr "Kan inte baka in meddelande/del"
-
-#: mail/util.c:1127
-#, c-format
-msgid "No such (sub)part in the message: %d"
-msgstr "Ingen sådan (under)del i meddelandet: %d"
-
-#: mail/util.c:1134
-#, c-format
-msgid "Cannot get (sub)part from the message: %d"
-msgstr "Kan inte få (under)del från meddelandet: %d"
-
-#: mail/util.c:1258
-#, c-format
-msgid "Cannot create temporary header: %s"
-msgstr "Kan inte skapa temporär rubrik: %s"
-
-#: mail/util.c:1301
-#, c-format
-msgid "Cannot parse address `%s' (while expanding `%s'): %s"
-msgstr "Kan inte tolka adress \"%s\" (vid expandering av \"%s\"): %s"
-
-#: mail/util.c:1304
-#, c-format
-msgid "Cannot parse address `%s': %s"
-msgstr "Kan inte tolka adress \"%s\": %s"
-
-#: mail/util.c:1357
-#, c-format
-msgid "Cannot get message %lu: %s"
-msgstr "Kan inte hämta meddelande %lu: %s"
-
-#: mail/util.c:1368
-#, c-format
-msgid "%d: invalid message number"
-msgstr "%d: ogiltigt meddelandenummer"
-
-#: mail/util.c:1375
-#, c-format
-msgid "No applicable messages"
-msgstr "Inga passande meddelanden"
-
-#: mail/z.c:65
-#, c-format
-msgid "Bad arguments for the scrolling command"
-msgstr "Fel argument för skrollningskommandot"
-
-#: mail/z.c:80
-#, c-format
-msgid "Too many arguments for the scrolling command"
-msgstr "För många argument för skrollningskommandot"
-
-#: mail/z.c:88
-#, c-format
-msgid "Argument not applicable for z"
-msgstr "Argument inte lämpligt för z"
-
-#: mail/z.c:94
-#, c-format
-msgid "Bad number of pages"
-msgstr "Fel antal sidor"
-
-#: mail/z.c:124
-#, c-format
-msgid "On first screenful of messages\n"
-msgstr ""
-
-#: mail/z.c:132
-#, c-format
-msgid "On last screenful of messages\n"
-msgstr ""
-
-#: mailbox/argp-help.c:148
-#, fuzzy, c-format
-msgid "ARGP_HELP_FMT: %s value is less than or equal to %s"
-msgstr "ARGP_HELP_FMT: %s värde är mindre än eller lika med %s"
-
-#: mailbox/argp-help.c:221
-#, c-format
-msgid "%.*s: ARGP_HELP_FMT parameter requires a value"
-msgstr "%.*s: ARGP_HELP_FMT parameter kräver ett värde"
-
-#: mailbox/argp-help.c:227
-#, c-format
-msgid "%.*s: ARGP_HELP_FMT parameter must be positive"
-msgstr "%.*s: Parametern ARGP_HELP_FMT måste vara positiv"
-
-#: mailbox/argp-help.c:236
-#, c-format
-msgid "%.*s: Unknown ARGP_HELP_FMT parameter"
-msgstr "%.*s: Okänd ARGP_HELP_FMT-parameter"
-
-#: mailbox/argp-help.c:248
-#, c-format
-msgid "Garbage in ARGP_HELP_FMT: %s"
-msgstr "Skräp i ARGP_HELP_FMT: %s"
-
-#: mailbox/argp-help.c:1229
-msgid ""
-"Mandatory or optional arguments to long options are also mandatory or "
-"optional for any corresponding short options."
-msgstr ""
-"Obligatoriska respektive valfria argument för långa flaggor är obligatoriska "
-"respektive valfria även för korta flaggor."
-
-#: mailbox/argp-help.c:1622
-msgid "Usage:"
-msgstr "Användning:"
-
-#: mailbox/argp-help.c:1626
-msgid " or: "
-msgstr " eller: "
-
-#: mailbox/argp-help.c:1638
-msgid " [OPTION...]"
-msgstr " [FLAGGA...]"
-
-#: mailbox/argp-help.c:1665
-#, c-format
-msgid "Try `%s --help' or `%s --usage' for more information.\n"
-msgstr "Försök med \"%s --help\" eller \"%s --usage\" för mer information.\n"
-
-#: mailbox/argp-help.c:1693
-#, c-format
-msgid "Report bugs to %s.\n"
-msgstr ""
-"Rapportera fel till %s.\n"
-"Skicka synpunkter på översättningen till <tp-sv@listor.tp-sv.se>.\n"
-
-#: mailbox/argp-help.c:1912
-msgid "Unknown system error"
-msgstr "Okänt systemfel"
-
-#: mailbox/argp-parse.c:82
-#, fuzzy
-msgid "give this help list"
-msgstr "Ge denna hjälplista"
-
-#: mailbox/argp-parse.c:83
-#, fuzzy
-msgid "give a short usage message"
-msgstr "Ge ett kort meddelande om användning"
-
-#: mailbox/argp-parse.c:84
-#, fuzzy
-msgid "set the program name"
-msgstr "Sätt programnamnet"
-
-#: mailbox/argp-parse.c:85
-msgid "SECS"
-msgstr "SEK"
-
-#: mailbox/argp-parse.c:86
-#, fuzzy
-msgid "hang for SECS seconds (default 3600)"
-msgstr "Vänta i SEK sekunder (standardvärde 3600)"
-
-#: mailbox/argp-parse.c:143
-#, fuzzy
-msgid "print program version"
-msgstr "Skriv ut programversion"
-
-#: mailbox/argp-parse.c:159
-msgid "(PROGRAM ERROR) No version known!?"
-msgstr "(PROGRAMFEL) Ingen version känd!?"
-
-#: mailbox/argp-parse.c:612
-#, c-format
-msgid "%s: Too many arguments\n"
-msgstr "%s: För många argument\n"
-
-#: mailbox/argp-parse.c:755
-msgid "(PROGRAM ERROR) Option should have been recognized!?"
-msgstr "(PROGRAMFEL) Flagga skulle känts igen!?"
-
-#: mailbox/errors:19
-msgid "Operation failed"
-msgstr "Åtgärd misslyckades"
-
-#: mailbox/errors:20
-msgid "Operation canceled"
-msgstr "Åtgärd avbruten"
-
-#: mailbox/errors:22
-msgid "No registered handler"
-msgstr "Inget registrerat handtag"
-
-#: mailbox/errors:23
-msgid "Empty virtual function"
-msgstr "Tom virtuell funktion"
-
-#: mailbox/errors:25
-msgid "Pointer to output null"
-msgstr ""
-
-#: mailbox/errors:26
-msgid "Pointer to output pointer null"
-msgstr ""
-
-#: mailbox/errors:28
-msgid "Mailbox null"
-msgstr ""
-
-#: mailbox/errors:30
-msgid "Format of RFC822 object is bad"
-msgstr "Format på RFC822-objekt är fel"
-
-#: mailbox/errors:31
-msgid "Address contains no addr specs"
-msgstr ""
-
-#: mailbox/errors:33
-msgid "Locker null"
-msgstr ""
-
-#: mailbox/errors:34
-msgid "Conflict with previous locker"
-msgstr "Konflikt med tidigare lås"
-
-#: mailbox/errors:35
-msgid "Lock file check failed"
-msgstr "Kontroll av låsfil misslyckades"
-
-#: mailbox/errors:36
-msgid "File check failed"
-msgstr "Filkontroll misslyckades"
-
-#: mailbox/errors:37
-msgid "Lock not held on file"
-msgstr ""
-
-#: mailbox/errors:38
-msgid "Failed to exec external locker"
-msgstr "Misslyckades att starta externt lås"
-
-#: mailbox/errors:39
-msgid "External locker failed"
-msgstr ""
-
-#: mailbox/errors:40
-msgid "External locker killed"
-msgstr ""
-
-#: mailbox/errors:42
-msgid "No such user name"
-msgstr "Inget sådant användarnamn"
-
-#: mailbox/errors:44
-msgid "DNS name resolution failed"
-msgstr "DNS-uppslag misslyckades"
-
-#: mailbox/errors:45
-msgid "State busy must resume operation"
-msgstr ""
-
-#: mailbox/errors:46
-msgid "Not a valid mailer from address"
-msgstr ""
-
-#: mailbox/errors:47
-msgid "Not a valid mailer to address"
-msgstr ""
-
-#: mailbox/errors:48
-msgid "No receipt addresses found"
-msgstr "Inga mottagaradresser hittade"
-
-#: mailbox/errors:49
-msgid "Malformed or unsupported mailer URL"
-msgstr ""
-
-#: mailbox/errors:50
-msgid "SMTP rcpt to command failed"
-msgstr "SMTP-kommando \"rcpt to\" misslyckades"
-
-#: mailbox/errors:51
-msgid "Tcp connections need a host"
-msgstr "TCP-anslutningar behöver en värd"
-
-#: mailbox/errors:52
-msgid "Tcp connections need a postive port"
-msgstr "TCP-anslutningar behöver en positiv port"
-
-#: mailbox/errors:54
-msgid "Input string is not RFC 2047 encoded"
-msgstr "Inmatad sträng är inte RFC 2047-kodad"
-
-#: mailbox/errors:55
-msgid "Not a valid RFC 2047 encoding"
-msgstr "Inte en giltig RFC 2047-kodning"
-
-#: mailbox/errors:57
-msgid "User name is not supplied"
-msgstr "Användarnamn är inte angivet"
-
-#: mailbox/errors:58
-msgid "User password is not supplied"
-msgstr "Användarens lösenord är inte angivet"
-
-#: mailbox/errors:60
-msgid "Unsafe file permissions. Set 0600"
-msgstr "Osäkra filrättigheter. Sätt 0600"
-
-#: mailbox/errors:61
-msgid "Unsupported authentication scheme"
-msgstr ""
-
-#: mailbox/errors:62
-msgid "Authentication failed"
-msgstr "Autentisering misslyckades"
-
-#: mailbox/errors:64
-msgid "Cannot execute"
-msgstr "Kan inte starta"
-
-#: mailbox/errors:65
-msgid "Process exited with a non-zero status"
-msgstr ""
-
-#: mailbox/errors:66
-msgid "Process exited on signal"
-msgstr "Process avslutades på signal"
-
-#: mailbox/errors:67
-msgid "Unknown failure while executing subprocess"
-msgstr ""
-
-#: mailbox/errors:68
-msgid "Connection closed by remote host"
-msgstr "Anslutning stängd av fjärrvärd"
-
-#: mailbox/errors:69
-msgid "Parse error"
-msgstr "Tolkningsfel"
-
-#: mailbox/errors:70
-msgid "Requested item not found"
-msgstr "Begärt objekt hittades inte"
-
-#: mailbox/errors:71
-#, fuzzy
-msgid "Item already exists"
-msgstr "Fil %s existerar redan. Skriv om"
-
-#: mailbox/errors:72
-msgid "Not enough buffer space"
-msgstr "Inte tillräckligt buffertutrymme"
-
-#: mailbox/errors:74
-msgid "SQL error"
-msgstr "SQL-fel"
-
-#: mailbox/errors:75
-msgid "Already connected to the database"
-msgstr "Redan ansluten till databasen"
-
-#: mailbox/errors:76
-msgid "Not connected to the database"
-msgstr "Inte ansluten till databasen"
-
-#: mailbox/errors:77
-msgid "Result of the previous query is not released"
-msgstr ""
-
-#: mailbox/errors:78
-msgid "No query was yet executed"
-msgstr ""
-
-#: mailbox/errors:79
-msgid "Bad column address"
-msgstr "Felaktig kolumnadress"
-
-#: mailbox/errors:80
-msgid "No result from the previous query available"
-msgstr "Inget resultat från den tidigare frågan är tillgänglig"
-
-#: mailbox/errors:81
-msgid "No such interface"
-msgstr "Inget sådant gränssnitt"
-
-#: mailbox/errors:83
-msgid "Badly formed file or directory name"
-msgstr ""
-
-#: mailbox/errors:84
-msgid "Read error"
-msgstr "Läsfel"
-
-#: mailbox/file_stream.c:496
-#, c-format
-msgid "%s must be a plain file with one link\n"
-msgstr "%s måste vara en vanlig fil med en länk\n"
-
-#: mailbox/filter_iconv.c:367
-#, c-format
-msgid "Transport error: %s"
-msgstr "Transportfel: %s"
-
-#: mailbox/filter_iconv.c:376
-#, c-format
-msgid "Illegal multibyte sequence near %*.*s"
-msgstr ""
-
-#: mailbox/filter_iconv.c:382
-#, c-format
-msgid "Iconv error: %s"
-msgstr "Iconv-fel: %s"
-
-#: mailbox/filter_iconv.c:388
-msgid "Stream is closed"
-msgstr "Ström är stängd"
-
-#: mailbox/getopt.c:531 mailbox/getopt.c:547
-#, c-format
-msgid "%s: option `%s' is ambiguous\n"
-msgstr "%s: flaggan \"%s\" är tvetydig\n"
-
-#: mailbox/getopt.c:580 mailbox/getopt.c:584
-#, c-format
-msgid "%s: option `--%s' doesn't allow an argument\n"
-msgstr "%s: flaggan \"--%s\" tar inget argument\n"
-
-#: mailbox/getopt.c:593 mailbox/getopt.c:598
-#, c-format
-msgid "%s: option `%c%s' doesn't allow an argument\n"
-msgstr "%s: flaggan \"%c%s\" tar inget argument\n"
-
-#: mailbox/getopt.c:641 mailbox/getopt.c:660 mailbox/getopt.c:976
-#: mailbox/getopt.c:995
-#, c-format
-msgid "%s: option `%s' requires an argument\n"
-msgstr "%s: flagga \"%s\" kräver ett argument\n"
-
-#: mailbox/getopt.c:698 mailbox/getopt.c:701
-#, c-format
-msgid "%s: unrecognized option `--%s'\n"
-msgstr "%s: okänd flagga \"--%s\"\n"
-
-#: mailbox/getopt.c:709 mailbox/getopt.c:712
-#, c-format
-msgid "%s: unrecognized option `%c%s'\n"
-msgstr "%s: okänd flagga \"%c%s\"\n"
-
-#: mailbox/getopt.c:764 mailbox/getopt.c:767
-#, c-format
-msgid "%s: illegal option -- %c\n"
-msgstr "%s: otillåten flagga -- %c\n"
-
-#: mailbox/getopt.c:773 mailbox/getopt.c:776
-#, c-format
-msgid "%s: invalid option -- %c\n"
-msgstr "%s: ogiltig flagga -- %c\n"
-
-#: mailbox/getopt.c:828 mailbox/getopt.c:844 mailbox/getopt.c:1048
-#: mailbox/getopt.c:1066
-#, c-format
-msgid "%s: option requires an argument -- %c\n"
-msgstr "%s: flagga kräver ett argument -- %c\n"
-
-#: mailbox/getopt.c:897 mailbox/getopt.c:913
-#, c-format
-msgid "%s: option `-W %s' is ambiguous\n"
-msgstr "%s: flaggan \"-W %s\" är tvetydig\n"
-
-#: mailbox/getopt.c:937 mailbox/getopt.c:955
-#, c-format
-msgid "%s: option `-W %s' doesn't allow an argument\n"
-msgstr "%s: flagga \"-W %s\" tillåter inte ett argument\n"
-
-#: mailbox/message.c:1122
-#, c-format
-msgid "mu_mailbox_create_default (%s) failed: %s\n"
-msgstr "mu_mailbox_create_default (%s) misslyckades: %s\n"
-
-#: mailbox/message.c:1153
-#, c-format
-msgid "mu_mailbox_open (%s) failed: %s\n"
-msgstr "mu_mailbox_open (%s) misslyckades: %s\n"
-
-#: mailbox/message.c:1161
-#, c-format
-msgid "mu_mailbox_append_message (%s) failed: %s\n"
-msgstr "mu_mailbox_append_message (%s) misslyckades: %s\n"
-
-#: mailbox/message.c:1173
-#, c-format
-msgid "mu_mailbox_close (%s) failed: %s\n"
-msgstr "mu_mailbox_close (%s) misslyckades: %s\n"
-
-#: mailbox/mu_argp.c:109
-#, c-format
-msgid "Unknown facility `%s'\n"
-msgstr "Okänd nivå \"%s\"\n"
-
-#: mailbox/mu_argp.c:300
-msgid "Common options"
-msgstr "Vanliga flaggor"
-
-#: mailbox/mu_argp.c:302
-msgid "Show compilation options"
-msgstr ""
-
-#: mailbox/mu_argp.c:308
-msgid "Print license and exit"
-msgstr "Skriv ut licens och avsluta"
-
-#: mailbox/mu_argp.c:315
-msgid "Use specified URL as a mailspool directory"
-msgstr "Använd angiven URL som en kökatalog för post"
-
-#: mailbox/mu_argp.c:316
-msgid "PROTO"
-msgstr "PROTO"
-
-#: mailbox/mu_argp.c:317
-msgid "Default mailbox type to use"
-msgstr "Standardpostlådetyp att använda"
-
-#: mailbox/mu_argp.c:319
-msgid "Default locker flags (E=external, R=retry, T=time, P=pid)"
-msgstr ""
-
-#: mailbox/mu_argp.c:320 mailbox/mu_argp.c:324 mh/send.c:64 pop3d/pop3d.c:91
-msgid "SECONDS"
-msgstr "SEKUNDER"
-
-#: mailbox/mu_argp.c:321
-msgid "Set timeout for acquiring the lockfile"
-msgstr "Ställ in timeout för hämtning av låsfil"
-
-#: mailbox/mu_argp.c:323
-msgid "Set the maximum number of times to retry acquiring the lockfile"
-msgstr "Ställ in maximalt antal försök för att ta kontroll över låsfilen"
-
-#: mailbox/mu_argp.c:325
-msgid "Number of seconds after which the lock expires"
-msgstr "Antal sekunder som låset förblir aktivt"
-
-#: mailbox/mu_argp.c:326
-msgid "PATH"
-msgstr "SÖKVÄG"
-
-#: mailbox/mu_argp.c:327
-msgid "Set full path to the external locker program"
-msgstr "Ställ in hela sökvägen till externt låsprogram"
-
-#: mailbox/mu_argp.c:334
-msgid "Set current user's email address (default is loginname@defaultdomain)"
-msgstr ""
-"Ställ in aktuell användares e-postadress (förval är kontonamn@förvald-domän)"
-
-#: mailbox/mu_argp.c:335
-msgid "DOMAIN"
-msgstr "DOMÄN"
-
-#: mailbox/mu_argp.c:336
-msgid "Set domain for unqualified user names (default is this host)"
-msgstr ""
-"Ställ in domän för okvalificerade användarnamn (standard är den här värden)"
-
-#: mailbox/mu_argp.c:342
-msgid "MAILER"
-msgstr "POSTHANTERARE"
-
-#: mailbox/mu_argp.c:343
-msgid "Use specified URL as the default mailer"
-msgstr "Använd angiven URL som standard posthanterare"
-
-#: mailbox/mu_argp.c:349
-msgid "FACILITY"
-msgstr "NIVÅ"
-
-#: mailbox/mu_argp.c:350
-msgid "Output logs to syslog FACILITY"
-msgstr "Logga utdata till syslog-NIVÅ"
-
-#: mailbox/mu_argp.c:357
-msgid "Runs in daemon mode with a maximum of NUMBER children"
-msgstr "Körs i demonläge med ett maximalt ANTAL barnprocesser"
-
-#: mailbox/mu_argp.c:359
-msgid "Run in inetd mode"
-msgstr "Kör i inetd-läge"
-
-#: mailbox/mu_argp.c:360
-msgid "PORT"
-msgstr "PORT"
-
-#: mailbox/mu_argp.c:361
-msgid "Listen on specified port number"
-msgstr "Lyssna på angivet portnummer"
-
-#: mailbox/mu_argp.c:363
-msgid "Set idle timeout value to NUMBER seconds"
-msgstr ""
-
-#: mailbox/mu_argp.c:365
-msgid "Output session transcript via syslog"
-msgstr ""
-
-#: mailbox/mu_argp.c:367
-msgid "Set PID file"
-msgstr "Sätt PID-fil"
-
-#: mailbox/mu_argp.c:456
-msgid "Daemon configuration options"
-msgstr ""
-
-#: mailbox/mu_argp.c:469
-#, c-format
-msgid ""
-"License for %s:\n"
-"\n"
-msgstr ""
-"Licens för %s:\n"
-"\n"
-
-#: mailbox/mu_argp.c:530
-#, c-format
-msgid "Cannot set mail directory name: %s"
-msgstr ""
-
-#: mailbox/mu_argp.c:539
-#, c-format
-msgid "Invalid mailbox type: %s"
-msgstr "Ogiltig postlådetyp: %s"
-
-#: mailbox/mu_argp.c:571
-#, c-format
-msgid "Invalid lock flag `%c'"
-msgstr "Ogiltig låsflagga \"%c\""
-
-#: mailbox/mu_argp.c:612
-#, c-format
-msgid "Invalid email address `%s': %s"
-msgstr "Ogiltig e-postadress \"%s\": %s"
-
-#: mailbox/mu_argp.c:623
-#, c-format
-msgid "Invalid email domain `%s': %s"
-msgstr "Ogiltig e-postdomän \"%s\": %s"
-
-#: mailbox/mu_argp.c:634
-#, c-format
-msgid "Invalid mailer URL `%s': %s"
-msgstr ""
-
-#: mailbox/mu_argp.c:702
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Invalid daemon mode: `%s'"
-msgstr "Ogiltig rubrik: %s"
-
-#: mailbox/mu_argp.c:887
-#, c-format
-msgid "INTERNAL ERROR: requested unknown argp capability %s (please report)"
-msgstr ""
-
-#: mailbox/mu_argp.c:1015
-#, fuzzy, c-format
-msgid "invalid configuration flavor: %s"
-msgstr "Läs konfiguration från FIL"
-
-#: mailbox/mu_argp.c:1087
-#, c-format
-msgid "Notice: reading options from `%s'"
-msgstr ""
-
-#: mailbox/mu_argp.c:1123 mailbox/mu_argp.c:1160 mailbox/mu_argp.c:1194
-#, c-format
-msgid "%s: not enough memory\n"
-msgstr "%s: inte tillräckligt med minne\n"
-
-#: mailbox/mu_argp.c:1237 mailbox/mu_argp.c:1266
-#, fuzzy, c-format
-msgid "%s: not enough memory"
-msgstr "%s: inte tillräckligt med minne\n"
-
-#: mailbox/mu_auth.c:259 mailbox/mu_auth.c:261
-msgid "MODLIST"
-msgstr ""
-
-#: mailbox/mu_auth.c:260
-msgid "Set the list of modules to be used for authentication"
-msgstr "Ställ in listan av moduler som används för autentisering"
-
-#: mailbox/mu_auth.c:262
-msgid "Set list of modules to be used for authorization"
-msgstr "Ställ in lista av moduler som används för autentisering"
-
-#: mailbox/mu_auth.c:264
-msgid "Clear the list of authorization modules"
-msgstr ""
-
-#: mailbox/mu_auth.c:266
-#, fuzzy
-msgid "Clear the list of authentication modules"
-msgstr "Användare \"%s\": autentisering misslyckades"
-
-#: mailbox/mu_auth.c:350
-#, c-format
-msgid "INTERNAL ERROR: cannot register argp capability auth (please report)"
-msgstr ""
-
-#: mailbox/mutil.c:623
-#, c-format
-msgid "Cannot open temporary file: %s"
-msgstr "Kan inte öppna temporärfil: %s"
-
-#. TRANSLATORS: This is a list of characters which start
-#. an affirmative answer. Whenever possible, please preserve
-#. 'yY' in your translation, e.g., for Euskara:
-#.
-#. msgstr "yYbB";
-#.
-#: mailbox/mutil.c:1259
-msgid "yY"
-msgstr "yYjJ"
-
-#. TRANSLATORS: This is a list of characters which start
-#. a negative answer. Whenever possible, please preserve
-#. 'nN' in your translation, e.g., for Euskara:
-#.
-#. msgstr "nNeE";
-#.
-#: mailbox/mutil.c:1268
-msgid "nN"
-msgstr "nN"
-
-#: messages/messages.c:34
-msgid "GNU messages -- count the number of messages in a mailbox"
-msgstr "GNU messages -- räkna antal meddelanden i en postlåda"
-
-#. TRANSLATORS: 'messages' is a program name. Do not translate it!
-#: messages/messages.c:40
-msgid "messages specific switches:"
-msgstr ""
-
-#: messages/messages.c:41
-msgid "Only display number of messages"
-msgstr "Visa endast antal meddelanden"
-
-#: messages/messages.c:42
-msgid "Same as -q"
-msgstr "Samma som -q"
-
-#: messages/messages.c:164
-#, c-format
-msgid "Could not count messages in mailbox `%s': %s"
-msgstr "Kunde inte räkna meddelanden i postlåda \"%s\": %s"
-
-#: messages/messages.c:172
-#, c-format
-msgid "Number of messages in %s: %d\n"
-msgstr "Antal meddelanden i %s: %d\n"
-
-#: messages/messages.c:177
-#, c-format
-msgid "Could not close `%s': %s"
-msgstr "Kunde inte stänga \"%s\": %s"
-
-#: mh/anno.c:24
-msgid "GNU MH anno"
-msgstr ""
-
-#: mh/anno.c:25 mh/forw.c:25 mh/mhn.c:30 mh/pick.c:31 mh/refile.c:31
-#: mh/repl.c:28 mh/send.c:29
-#, fuzzy
-msgid ""
-"Options marked with `*' are not yet implemented.\n"
-"Use -help to obtain the list of traditional MH options."
-msgstr ""
-"GNU MH mhn\vFlaggor märkta med \"*\" är ännu inte implementerade.\n"
-"Använd -help för att hämta listan av traditionella MH-flaggor."
-
-#: mh/anno.c:27
-msgid "[msg [msg...]]"
-msgstr ""
-
-#: mh/anno.c:31 mh/folder.c:50 mh/folder.c:60 mh/forw.c:35 mh/forw.c:41
-#: mh/inc.c:33 mh/mark.c:28 mh/mh_whatnow.c:84 mh/mhl.c:32 mh/mhn.c:35
-#: mh/mhpath.c:30 mh/pick.c:37 mh/refile.c:37 mh/refile.c:46 mh/repl.c:39
-#: mh/repl.c:49 mh/repl.c:54 mh/rmf.c:39 mh/rmm.c:30 mh/scan.c:38 mh/send.c:39
-#: mh/whatnow.c:29 mh/whom.c:32 readmsg/readmsg.c:44
-msgid "FOLDER"
-msgstr "MAPP"
-
-#: mh/anno.c:32 mh/folder.c:61 mh/forw.c:42 mh/mark.c:29 mh/mhl.c:33
-#: mh/mhn.c:36 mh/mhpath.c:31 mh/pick.c:38 mh/refile.c:38 mh/repl.c:49
-#: mh/rmm.c:31
-msgid "Specify folder to operate upon"
-msgstr "Ange mapp att operera på"
-
-#: mh/anno.c:34 mh/forw.c:58 mh/repl.c:61
-msgid "* Annotate the message in place"
-msgstr ""
-
-#: mh/anno.c:37
-msgid "Add FIELD: Date header"
-msgstr ""
-
-#: mh/anno.c:39 mh/pick.c:41
-msgid "FIELD"
-msgstr "FÄLT"
-
-#: mh/anno.c:40
-msgid "Add this FIELD to the message header"
-msgstr ""
-
-#: mh/anno.c:42
-msgid "Field value for the component"
-msgstr ""
-
-#: mh/anno.c:44 mh/fmtcheck.c:40 mh/folder.c:85 mh/forw.c:73 mh/inc.c:54
-#: mh/install-mh.c:31 mh/mark.c:45 mh/mhl.c:51 mh/mhn.c:88 mh/mhpath.c:33
-#: mh/pick.c:94 mh/refile.c:51 mh/repl.c:71 mh/rmf.c:48 mh/rmm.c:33
-#: mh/scan.c:58 mh/send.c:77 mh/whatnow.c:40 mh/whom.c:43
-msgid "Display software license"
-msgstr "Visa programvarulicens"
-
-#: mh/anno.c:131
-#, c-format
-msgid "Component name: "
-msgstr "Komponentnamn: "
-
-#: mh/fmtcheck.c:25
-msgid "GNU MH fmtcheck"
-msgstr ""
-
-#: mh/fmtcheck.c:26 mh/folder.c:39 mh/inc.c:26 mh/install-mh.c:23 mh/mark.c:23
-#: mh/mhl.c:27 mh/mhpath.c:25 mh/rmf.c:34 mh/rmm.c:25 mh/scan.c:33
-#: mh/whom.c:23
-#, fuzzy
-msgid "Use -help to obtain the list of traditional MH options."
-msgstr ""
-"GNU MH inc\vAnvänd -help för att hämta listan av traditionella MH-flaggor."
-
-#: mh/fmtcheck.c:32 mh/forw.c:52 mh/inc.c:43 mh/mhl.c:41 mh/repl.c:57
-#: mh/scan.c:44
-msgid "Read format from given file"
-msgstr "Läs format från angiven fil"
-
-#: mh/fmtcheck.c:33 mh/inc.c:44 mh/scan.c:45
-msgid "FORMAT"
-msgstr "FORMAT"
-
-#: mh/fmtcheck.c:34 mh/inc.c:45 mh/scan.c:46
-msgid "Use this format string"
-msgstr "Använd denna formatsträng"
-
-#: mh/fmtcheck.c:36
-msgid "Dump the listing of compiled format code"
-msgstr ""
-
-#: mh/fmtcheck.c:38
-msgid "Enable parser debugging output"
-msgstr ""
-
-#: mh/fmtcheck.c:62
-#, c-format
-msgid "Format string not specified"
-msgstr "Formatsträng inte angiven"
-
-#: mh/fmtcheck.c:114 mh/inc.c:190 mh/repl.c:414 mh/scan.c:187
-#, c-format
-msgid "Bad format string"
-msgstr "Felaktig formatsträng"
-
-#: mh/folder.c:38
-msgid "GNU MH folder"
-msgstr ""
-
-#: mh/folder.c:40
-msgid "[action] [msg]"
-msgstr "[åtgärd] [meddelande]"
-
-#: mh/folder.c:43 pop3d/popauth.c:68
-msgid "Actions are:"
-msgstr "Åtgärder är:"
-
-#: mh/folder.c:45
-msgid "List the folders (default)"
-msgstr "Lista mappar (förval)"
-
-#: mh/folder.c:47
-msgid "List the contents of the folder stack"
-msgstr ""
-
-#: mh/folder.c:49
-msgid ""
-"Remove holes in message numbering. Begin numbering from NUMBER (default: "
-"first message number)"
-msgstr ""
-
-#: mh/folder.c:51
-msgid ""
-"Push the folder on the folder stack. If FOLDER is specified, it is pushed. "
-"Otherwise, if a folder is given in the command line (via + or --folder), it "
-"is pushed on stack. Otherwise, the current folder and the top of the folder "
-"stack are exchanged"
-msgstr ""
-
-#: mh/folder.c:56
-msgid "Pop the folder off the folder stack"
-msgstr ""
-
-#: mh/folder.c:58 mh/mh_whatnow.c:153 pop3d/popauth.c:80
-msgid "Options are:"
-msgstr "Flaggor är:"
-
-#: mh/folder.c:63
-msgid "List all folders"
-msgstr "Lista alla mappar"
-
-#: mh/folder.c:65
-msgid "Create non-existing folders"
-msgstr "Skapa icke-existerande mappar"
-
-#: mh/folder.c:68
-msgid "List only the folder names"
-msgstr "Lista endast mappnamnen"
-
-#: mh/folder.c:71
-msgid "Print the header line"
-msgstr ""
-
-#: mh/folder.c:74
-msgid "Scan folders recursively"
-msgstr ""
-
-#: mh/folder.c:77
-msgid "Output the total statistics"
-msgstr ""
-
-#: mh/folder.c:80
-msgid "Verbosely list actions taken"
-msgstr ""
-
-#: mh/folder.c:82
-msgid "Do nothing, print what would be done (with --pack)"
-msgstr "Gör ingenting, skriv endast ut vad som skulle gjorts (med --pack)"
-
-#: mh/folder.c:154 mh/send.c:141 mh/send.c:213 mh/send.c:238 pop3d/pop3d.c:194
-#: pop3d/pop3d.c:208
-msgid "Invalid number"
-msgstr "Ogiltigt nummer"
-
-#: mh/folder.c:330 mh/rmf.c:126
-#, c-format
-msgid "Cannot scan folder %s: %s"
-msgstr "Kan inte söka av mapp %s: %s"
-
-#: mh/folder.c:421
-#, c-format
-msgid " has %4lu message (%4lu-%4lu)"
-msgid_plural " has %4lu messages (%4lu-%4lu)"
-msgstr[0] " har %4lu meddelande (%4lu-%4lu)"
-msgstr[1] " har %4lu meddelanden (%4lu-%4lu)"
-
-#: mh/folder.c:432
-#, c-format
-msgid " has no messages"
-msgstr " har inga meddelanden"
-
-#: mh/folder.c:441
-#, c-format
-msgid "(others)"
-msgstr "(övriga)"
-
-#: mh/folder.c:489
-#, c-format
-msgid ""
-"Folder # of messages ( range ) cur msg (other "
-"files)\n"
-msgstr ""
-"Mapp Antal meddelanden ( omfång ) nuv med (övriga "
-"filer)\n"
-
-#: mh/folder.c:495
-msgid "TOTAL"
-msgstr "TOTALT"
-
-#: mh/folder.c:496
-#, c-format
-msgid "%4lu message "
-msgid_plural "%4lu messages "
-msgstr[0] "%4lu meddelande "
-msgstr[1] "%4lu meddelanden "
-
-#: mh/folder.c:499
-#, c-format
-msgid "in %4lu folder"
-msgid_plural "in %4lu folders"
-msgstr[0] "i %4lu mapp"
-msgstr[1] "i %4lu mappar"
-
-#: mh/folder.c:542 mh/mh_init.c:553
-#, c-format
-msgid "Cannot split line %s"
-msgstr "Kan inte dela rad %s"
-
-#: mh/folder.c:683
-#, c-format
-msgid "Renaming %s to %s\n"
-msgstr "Byter namn från %s till %s\n"
-
-#: mh/folder.c:688
-#, c-format
-msgid "cannot rename `%s' to `%s': %s"
-msgstr "kan inte byta namn på \"%s\" till \"%s\": %s"
-
-#: mh/folder.c:725
-#, c-format
-msgid "Rolling back changes..."
-msgstr "Rullar tillbaka ändringar..."
-
-#: mh/folder.c:729
-#, c-format
-msgid ""
-"CRITICAL ERROR: Folder `%s' left in an inconsistent state, because an error\n"
-"occurred while trying to roll back the changes.\n"
-"Message range %s-%s has been renamed to %s-%s."
-msgstr ""
-
-#: mh/folder.c:737
-#, c-format
-msgid "You will have to fix it manually."
-msgstr "Du behöver rätta till det manuellt."
-
-#: mh/folder.c:740
-#, c-format
-msgid "Folder `%s' restored successfully"
-msgstr ""
-
-#: mh/folder.c:849 mh/inc.c:225
-#, c-format
-msgid "Cannot read input mailbox: %s"
-msgstr ""
-
-#: mh/folder.c:857
-#, c-format
-msgid "Getting message numbers.\n"
-msgstr "Hämtar meddelandenummer.\n"
-
-#: mh/folder.c:865 mh/inc.c:253
-#, c-format
-msgid "%d: cannot get message: %s"
-msgstr "%d: kan inte hämta meddelande: %s"
-
-#: mh/folder.c:871
-#, c-format
-msgid "%s message number collected.\n"
-msgid_plural "%s message numbers collected.\n"
-msgstr[0] "%s meddelandenummer insamlade.\n"
-msgstr[1] "%s meddelandenummer insamlade.\n"
-
-#: mh/folder.c:889
-#, c-format
-msgid "Reverting pack table.\n"
-msgstr ""
-
-#: mh/folder.c:897
-#, c-format
-msgid "cannot change to directory `%s': %s"
-msgstr "kan inte byta till katalog \"%s\": %s"
-
-# Komprimering?
-#: mh/folder.c:912
-#, c-format
-msgid "Finished packing messages.\n"
-msgstr "Färdig med paketering av meddelanden.\n"
-
-#: mh/folder.c:919
-#, c-format
-msgid "Fixing global sequences\n"
-msgstr ""
-
-#: mh/folder.c:922
-#, c-format
-msgid "Fixing private sequences\n"
-msgstr "Rättar till privata sekvenser\n"
-
-#: mh/forw.c:24
-msgid "GNU MH forw"
-msgstr ""
-
-#: mh/forw.c:32
-msgid "Add Forwarded: header to each forwarded message"
-msgstr ""
-
-#: mh/forw.c:34
-msgid "Build the draft and quit immediately"
-msgstr ""
-
-#: mh/forw.c:36 mh/repl.c:40 mh/send.c:40 mh/whatnow.c:30 mh/whom.c:33
-msgid "Specify the folder for message drafts"
-msgstr ""
-
-#: mh/forw.c:38 mh/repl.c:42 mh/send.c:44 mh/whatnow.c:32 mh/whom.c:37
-msgid "Undo the effect of the last --draftfolder option"
-msgstr ""
-
-#: mh/forw.c:39 mh/repl.c:43 mh/whatnow.c:33
-msgid "MSG"
-msgstr ""
-
-#: mh/forw.c:40 mh/repl.c:44 mh/whatnow.c:34
-msgid "Invoke the draftmessage facility"
-msgstr ""
-
-#: mh/forw.c:43 mh/forw.c:64 mh/mhl.c:46 mh/repl.c:52 mh/repl.c:65
-#: mh/whatnow.c:35
-msgid "PROG"
-msgstr "PROG"
-
-#: mh/forw.c:44 mh/repl.c:52 mh/whatnow.c:35
-msgid "Set the editor program to use"
-msgstr "Ställ in redigeringsprogram att använda"
-
-#: mh/forw.c:46 mh/repl.c:53 mh/whatnow.c:36
-msgid "Suppress the initial edit"
-msgstr ""
-
-#: mh/forw.c:48
-msgid "Format messages"
-msgstr "Formatera meddelanden"
-
-#: mh/forw.c:50
-msgid "Undo the effect of the last --format option"
-msgstr ""
-
-#: mh/forw.c:54
-msgid "Use filter FILE to preprocess the body of the message"
-msgstr ""
-
-#: mh/forw.c:56
-msgid "Undo the effect of the last --filter option"
-msgstr ""
-
-#: mh/forw.c:61
-msgid "Use MIME encapsulation"
-msgstr ""
-
-#: mh/forw.c:63 mh/inc.c:50 mh/mhl.c:43 mh/repl.c:64 mh/scan.c:50
-msgid "Set output width"
-msgstr "Ställ in bredd på utdata"
-
-#: mh/forw.c:65 mh/repl.c:66
-msgid "* Set the replacement for whatnow program"
-msgstr ""
-
-#: mh/forw.c:67
-msgid "* Ignore whatnowproc variable. Use standard `whatnow' shell instead"
-msgstr ""
-
-#: mh/forw.c:69 mh/repl.c:69
-msgid "Use draft file preserved after the last session"
-msgstr ""
-
-#: mh/forw.c:160 mh/inc.c:136 mh/mhl.c:113 mh/repl.c:215 mh/scan.c:123
-msgid "Invalid width"
-msgstr "Ogiltig bredd"
-
-#: mh/forw.c:208 mh/repl.c:260 mh/scan.c:137
-msgid "Option is not yet implemented"
-msgstr "Flagga ännu inte implementerad"
-
-#: mh/forw.c:342 mh/mh_init.c:614
-#, c-format
-msgid "Cannot open output file `%s': %s"
-msgstr "Kan inte öppna fil för utdata \"%s\": %s"
-
-#: mh/forw.c:391
-msgid "Forwarded message\n"
-msgstr "Vidarebefodrat meddelande\n"
-
-#: mh/forw.c:396
-msgid "Forwarded messages\n"
-msgstr "Vidarebefodrade meddelanden\n"
-
-#: mh/forw.c:408
-msgid "End of Forwarded message"
-msgstr "Slut på vidarebefodrat meddelande"
-
-#: mh/forw.c:410
-msgid "End of Forwarded messages"
-msgstr "Slut på vidarebefodrade meddelanden"
-
-#: mh/inc.c:25
-msgid "GNU MH inc"
-msgstr ""
-
-#: mh/inc.c:27 mh/rmf.c:35
-msgid "[+folder]"
-msgstr "[+mapp]"
-
-#: mh/inc.c:32
-msgid "Incorporate mail from named file"
-msgstr ""
-
-#: mh/inc.c:34
-msgid "Specify folder to incorporate mail to"
-msgstr ""
-
-#: mh/inc.c:36
-msgid "Enable audit"
-msgstr ""
-
-#: mh/inc.c:38
-msgid "Disable audit"
-msgstr ""
-
-#: mh/inc.c:40
-msgid "Mark first incorporated message as current (default)"
-msgstr ""
-
-#: mh/inc.c:47
-msgid "Truncate source mailbox after incorporating (default)"
-msgstr ""
-
-#: mh/inc.c:52 mh/mhn.c:86
-msgid "Be quiet"
-msgstr "Var tyst"
-
-#: mh/inc.c:199
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Cannot create default mailbox: %s"
-msgstr "Kan inte skapa standardpostlåda"
-
-#: mh/inc.c:232
-#, c-format
-msgid "Cannot read output mailbox: %s"
-msgstr ""
-
-#: mh/inc.c:260
-#, c-format
-msgid "%d: error appending message: %s"
-msgstr ""
-
-#: mh/install-mh.c:22
-msgid "GNU MH install-mh"
-msgstr ""
-
-#: mh/install-mh.c:28
-msgid "Do not ask for anything"
-msgstr "Fråga inte efter något"
-
-#: mh/mark.c:22
-msgid "GNU MH mark"
-msgstr ""
-
-#: mh/mark.c:31
-msgid "Specify sequence name to operate upon"
-msgstr ""
-
-#: mh/mark.c:33
-msgid "Add messages to the sequence"
-msgstr "Lägg till meddelanden till sekvensen"
-
-#: mh/mark.c:35
-msgid "Delete messages from the sequence"
-msgstr "Ta bort meddelanden från sekvensen"
-
-#: mh/mark.c:37
-msgid "List the sequences"
-msgstr "Lista sekvenserna"
-
-#: mh/mark.c:39 mh/pick.c:88
-msgid "Create public sequence"
-msgstr "Skapa publik sekvens"
-
-#: mh/mark.c:42 mh/pick.c:91
-msgid "Empty the sequence before adding messages"
-msgstr "Töm sekvensen före meddelanden läggs till"
-
-#: mh/mark.c:71 mh/pick.c:139
-#, c-format
-msgid "Cannot create sequence list"
-msgstr "Kan inte skapa sekvenslista"
-
-#: mh/mark.c:152 mh/mark.c:169
-msgid "private"
-msgstr "privat"
-
-#: mh/mark.c:217
-#, c-format
-msgid "--add requires at least one --sequence argument"
-msgstr "--add kräver åtminstone ett \"--sequence\"-argument"
-
-#: mh/mark.c:227
-#, c-format
-msgid "--delete requires at least one --sequence argument"
-msgstr "--delete kräver åtminstone ett \"--sequence\"-argument"
-
-#: mh/mh_argp.c:175
-#, c-format
-msgid "Extra arguments"
-msgstr "Extra argument"
-
-#: mh/mh_argp.c:185
-#, c-format
-msgid ""
-"This is %s\n"
-"\n"
-msgstr ""
-"Detta är %s\n"
-"\n"
-
-#: mh/mh_ctx.c:144
-#, c-format
-msgid "Cannot open context file %s: %s"
-msgstr "Kan inte öppna sammanhangsfil %s: %s"
-
-#: mh/mh_ctx.c:183
-#, c-format
-msgid "Cannot create context %s: %s"
-msgstr "Kan inte skapa sammanhang %s: %s"
-
-#: mh/mh_fmtgram.y:103
-msgid "INTERNAL ERROR: unexpected item type (please report)"
-msgstr "INTERNT FEL: oväntad objekttyp (vänligen rapportera)"
-
-#: mh/mh_fmtgram.y:209
-msgid "undefined function"
-msgstr "ej definierad funktion"
-
-#: mh/mh_fmtgram.y:635
-msgid "INTERNAL ERROR: unknown argtype (please report)"
-msgstr "INTERNT FEL: okänd argumenttyp (vänligen rapportera)"
-
-#: mh/mh_fmtgram.y:641
-#, c-format
-msgid "Missing argument for %s"
-msgstr "Argument saknas för %s"
-
-#: mh/mh_fmtgram.y:650
-#, c-format
-msgid "Extra arguments to %s"
-msgstr "Extra argument till %s"
-
-#: mh/mh_format.c:557
-#, c-format
-msgid "INTERNAL ERROR: Unknown opcode: %x"
-msgstr ""
-
-#. TRANSLATORS: Do not translate the word 'format'!
-#: mh/mh_format.c:900 mh/mh_format.c:912
-#, c-format
-msgid "format: divide by zero"
-msgstr ""
-
-#: mh/mh_format.c:1817
-#, c-format
-msgid "Invalid recipient mask"
-msgstr ""
-
-#: mh/mh_getopt.c:125
-#, c-format
-msgid "Compatibility syntax:\n"
-msgstr "Syntax för kompatibilitet:\n"
-
-#: mh/mh_getopt.c:126
-#, c-format
-msgid "%s [switches] %s\n"
-msgstr "%s [växlar] %s\n"
-
-#: mh/mh_getopt.c:127
-#, c-format
-msgid " switches are:\n"
-msgstr " växlar är:\n"
-
-#: mh/mh_getopt.c:149
-#, c-format
-msgid ""
-"\n"
-"Please use GNU long options instead.\n"
-"Run %s --help for more info on these.\n"
-msgstr ""
-
-#: mh/mh_init.c:81
-#, c-format
-msgid "Cannot stat format file %s: %s"
-msgstr ""
-
-#: mh/mh_init.c:88
-#, c-format
-msgid "Cannot open format file %s: %s"
-msgstr "Kan inte öppna formatfil %s: %s"
-
-#: mh/mh_init.c:242
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Cannot create directory %s: error accessing name component %s: %s"
-msgstr "Kan inte skapa katalog %s: %s"
-
-#: mh/mh_init.c:248
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Cannot create directory %s: error creating name component %s: %s"
-msgstr "Kan inte skapa katalog %s: %s"
-
-#: mh/mh_init.c:273
-#, c-format
-msgid "Cannot create directory %s: %s"
-msgstr "Kan inte skapa katalog %s: %s"
-
-#: mh/mh_init.c:296
-#, c-format
-msgid "Create folder \"%s\""
-msgstr "Skapa mapp \"%s\""
-
-#. TRANSLATORS: See msgids "nN" and "yY".
-#: mh/mh_init.c:345
-#, c-format
-msgid "Please answer yes or no: "
-msgstr "Vänligen svara ja eller nej: "
-
-#: mh/mh_init.c:404
-#, c-format
-msgid "Cannot open audit file %s: %s"
-msgstr ""
-
-#: mh/mh_init.c:535 mh/mh_msgset.c:165
-#, c-format
-msgid "Cannot get message %d: %s"
-msgstr "Kan inte hämta meddelande %d: %s"
-
-#: mh/mh_init.c:605
-#, c-format
-msgid "Cannot open input file `%s': %s"
-msgstr "kan inte öppna infil \"%s\": %s"
-
-#: mh/mh_init.c:628
-#, c-format
-msgid "Write error on `%s': %s"
-msgstr "Skrivfel på \"%s\": %s"
-
-#: mh/mh_init.c:654
-#, c-format
-msgid "Cannot stat file %s: %s"
-msgstr "Kan inte läsa status på fil %s: %s"
-
-#: mh/mh_init.c:660 mh/mhn.c:2330
-#, c-format
-msgid "Cannot create input stream (file %s): %s"
-msgstr ""
-
-#: mh/mh_init.c:667 mh/mhn.c:2337
-#, c-format
-msgid "Cannot open input stream (file %s): %s"
-msgstr ""
-
-#: mh/mh_init.c:698
-#, c-format
-msgid ""
-"Prior to using MH, it is necessary to have a file in your login\n"
-"directory (%s) named .mh_profile which contains information\n"
-"to direct certain MH operations. The only item which is required\n"
-"is the path to use for all MH folder operations. The suggested MH\n"
-"path for you is %s...\n"
-msgstr ""
-
-#: mh/mh_init.c:721
-#, c-format
-msgid "Do you need help"
-msgstr "Behöver du hjälp"
-
-#: mh/mh_init.c:724
-#, c-format
-msgid "Do you want the standard MH path \"%s\""
-msgstr ""
-
-#: mh/mh_init.c:729
-#, c-format
-msgid "Do you want a path below your login directory"
-msgstr ""
-
-#: mh/mh_init.c:731
-#, c-format
-msgid "What is the path? "
-msgstr "Vad är sökvägen? "
-
-#: mh/mh_init.c:733
-#, c-format
-msgid "What is the full path? "
-msgstr "Vad är hela sökvägen? "
-
-#: mh/mh_init.c:792
-#, c-format
-msgid "I'm going to create the standard MH path for you.\n"
-msgstr ""
-
-#: mh/mh_init.c:803
-#, c-format
-msgid "You already have an MH profile, use an editor to modify it"
-msgstr ""
-
-#: mh/mh_init.c:808
-#, c-format
-msgid ""
-"You already have file %s which is not a regular file or a symbolic link.\n"
-"Please remove it and try again"
-msgstr ""
-"Du har redan fil %s som inte är en vanlig fil eller en symbolisk länk.\n"
-"Vänligen ta bort den och försök igen"
-
-#: mh/mh_init.c:995
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Cannot obtain sequence number for the new message: %s"
-msgstr "Kan inte hämta sekvensnummer för det nya meddelandet"
-
-#: mh/mh_init.c:1007
-#, c-format
-msgid "Invalid message number: %s"
-msgstr "Ogiltigt meddelandenummer: %s"
-
-#: mh/mh_init.c:1009 mh/repl.c:422
-#, c-format
-msgid "only one message at a time!"
-msgstr "endast ett meddelande åt gången!"
-
-#: mh/mh_list.c:139
-#, c-format
-msgid "%s:%d: cannot create list"
-msgstr "%s:%d: kan inte skapa lista"
-
-#: mh/mh_list.c:158
-#, c-format
-msgid "%s:%d: cannot split string %s"
-msgstr "%s:%d: kan inte dela sträng %s"
-
-#: mh/mh_list.c:175
-#, c-format
-msgid "%s:%d: unknown variable: %s"
-msgstr "%s:%d: okänd variabel: %s"
-
-#: mh/mh_list.c:191
-#, c-format
-msgid "%s:%d: wrong datatype for %s"
-msgstr "%s:%d: fel datatyp för %s"
-
-#: mh/mh_list.c:211
-#, c-format
-msgid "%s:%d: bad format string"
-msgstr "%s:%d: felaktig formatsträng"
-
-#: mh/mh_list.c:230
-#, c-format
-msgid "%s:%d: syntax error"
-msgstr "%s:%d: syntaxfel"
-
-#: mh/mh_list.c:271
-#, c-format
-msgid "Cannot create list"
-msgstr "Kan inte skapa lista"
-
-#: mh/mh_msgset.c:43
-#, c-format
-msgid "Bad message list `%s'"
-msgstr "Felaktig meddelandelista \"%s\""
-
-#: mh/mh_msgset.c:65
-#, c-format
-msgid "Cannot get last message: %s"
-msgstr "Kan inte hämta sista meddelandet: %s"
-
-#: mh/mh_msgset.c:98
-#, c-format
-msgid "no cur message"
-msgstr "inget nuvar meddelande"
-
-#: mh/mh_msgset.c:109
-#, c-format
-msgid "no prev message"
-msgstr "inget föreg meddelande"
-
-#: mh/mh_msgset.c:124
-#, c-format
-msgid "no next message"
-msgstr "inget nästa meddelande"
-
-#: mh/mh_msgset.c:335
-#, c-format
-msgid "message set %s does not exist"
-msgstr ""
-
-#: mh/mh_msgset.c:352
-#, c-format
-msgid "message %d does not exist"
-msgstr "meddelande %d existerar inte"
-
-#: mh/mh_msgset.c:378 mh/mh_msgset.c:412
-#, c-format
-msgid "no messages in range %s"
-msgstr "inga meddelanden i omfånget %s"
-
-#: mh/mh_whatnow.c:58
-#, c-format
-msgid "%s is unknown. Hit <CR> for help"
-msgstr "%s är okänd. Tryck <Enter> för hjälp"
-
-#: mh/mh_whatnow.c:92
-msgid "SWITCHES"
-msgstr "VÄXLAR"
-
-#: mh/mh_whatnow.c:98
-msgid "EDITOR"
-msgstr "REDIGERARE"
-
-#: mh/mh_whatnow.c:226
-#, c-format
-msgid "Command `%s' exited with status %d"
-msgstr "Kommandot \"%s\" avslutade med status %d"
-
-#: mh/mh_whatnow.c:233
-#, c-format
-msgid "Command `%s' terminated on signal %d"
-msgstr "Kommandot \"%s\" avslutade på signal: %d"
-
-#: mh/mh_whatnow.c:236
-#, c-format
-msgid "Command `%s' terminated abnormally"
-msgstr "Kommandot \"%s\" avslutades onormalt"
-
-#: mh/mh_whatnow.c:374
-#, c-format
-msgid "no alternate message to display"
-msgstr "inget alternativt meddelande att visa"
-
-#: mh/mh_whatnow.c:398 mh/mh_whatnow.c:456
-#, c-format
-msgid "no draft file to display"
-msgstr "ingen utdragsfil att visa"
-
-#: mh/mh_whatnow.c:425
-#, c-format
-msgid "draft left on \"%s\".\n"
-msgstr "utdrag kvar på \"%s\".\n"
-
-#: mh/mh_whatnow.c:467
-msgid "List the message being distributed/replied-to on the terminal."
-msgstr ""
-
-#: mh/mh_whatnow.c:469
-msgid ""
-"Edit the message. If EDITOR is omitted use the one that was used on the "
-"preceeding round unless the profile entry \"LASTEDITOR-next\" names an "
-"alternate editor."
-msgstr ""
-
-#: mh/mh_whatnow.c:473 mh/mh_whatnow.c:503 mh/mh_whatnow.c:601
-msgid "List the draft on the terminal."
-msgstr ""
-
-#: mh/mh_whatnow.c:475
-msgid "Send the message in the background."
-msgstr ""
-
-#: mh/mh_whatnow.c:477
-msgid ""
-"Terminate the session. Preserve the draft, unless -delete flag is given."
-msgstr ""
-
-#: mh/mh_whatnow.c:479 mh/mh_whatnow.c:504
-msgid "Refile the draft into the given FOLDER."
-msgstr ""
-
-#: mh/mh_whatnow.c:481
-msgid ""
-"Send the message. The -watch flag causes the delivery process to be "
-"monitored. SWITCHES are passed to send program verbatim."
-msgstr ""
-"Skicka meddelandet. Flaggan -watch gör att leveransprocessen övervakas. "
-"VÄXLAR skickas ordagrant till sändprogrammet."
-
-#: mh/mh_whatnow.c:484
-msgid ""
-"List the addresses and verify that they are acceptable to the transport "
-"service."
-msgstr ""
-"Listar adresserna och validerar att de är acceptabla för transporttjänsten."
-
-#: mh/mh_whatnow.c:500
-msgid "Terminate the session. Preserve the draft."
-msgstr "Avsluta sessionen. Behåll utdraget."
-
-#: mh/mh_whatnow.c:501
-msgid "Replace the draft with the newly created one"
-msgstr ""
-
-#: mh/mh_whatnow.c:502
-msgid "Use this draft"
-msgstr "Använd det här utdraget"
-
-#: mh/mh_whatnow.c:565
-msgid "What now?"
-msgstr "Vad nu?"
-
-#: mh/mh_whatnow.c:589
-msgid "Disposition?"
-msgstr "Disposition?"
-
-#: mh/mh_whatnow.c:599
-msgid "Don't use the draft."
-msgstr "Använd inte utdraget."
-
-#: mh/mh_whatnow.c:600
-msgid "Use the draft."
-msgstr "Använd utdraget."
-
-#: mh/mh_whatnow.c:642
-#, c-format
-msgid "Use \"%s\"?"
-msgstr "Använd \"%s\"?"
-
-#: mh/mh_whom.c:109
-#, c-format
-msgid "Bad address `%s': %s"
-msgstr "Felaktig adress \"%s\": %s"
-
-#: mh/mh_whom.c:187
-#, c-format
-msgid " at %s"
-msgstr " vid %s"
-
-#: mh/mh_whom.c:228
-#, c-format
-msgid "Malformed message"
-msgstr "Felformaterat meddelade"
-
-#: mh/mh_whom.c:241
-msgid "-- Local Recipients --"
-msgstr "-- Lokala mottagare --"
-
-#: mh/mh_whom.c:247
-msgid "-- Network Recipients --"
-msgstr "-- Mottagare på nätverket --"
-
-#: mh/mh_whom.c:253
-#, c-format
-msgid "No recipients"
-msgstr "Inga mottagare"
-
-#: mh/mhl.c:26
-msgid "GNU MH mhl"
-msgstr ""
-
-#: mh/mhl.c:28
-msgid "[files]"
-msgstr "[filer]"
-
-#: mh/mhl.c:35
-msgid "Ring the bell at the end of each output page"
-msgstr ""
-
-#: mh/mhl.c:38
-msgid "Clear the screen after each page of output"
-msgstr ""
-
-#: mh/mhl.c:45
-msgid "Set output screen length"
-msgstr ""
-
-#: mh/mhl.c:47
-msgid "Use given PROG instead of the default"
-msgstr ""
-
-#: mh/mhl.c:49
-msgid "Disable use of moreproc program"
-msgstr ""
-
-#: mh/mhl.c:122
-msgid "Invalid length"
-msgstr "Ogiltig längd"
-
-#: mh/mhl.c:166 mh/mhn.c:1478
-#, c-format
-msgid "Cannot create output stream: %s"
-msgstr "Kan inte skapa utdataström: %s"
-
-#: mh/mhl.c:172 mh/mhn.c:1484
-#, c-format
-msgid "Cannot open output stream: %s"
-msgstr "Kan inte öppna utdataström: %s"
-
-#: mh/mhl.c:191
-#, c-format
-msgid "Cannot create input stream: %s"
-msgstr "Kan inte skapa indataström: %s"
-
-#: mh/mhl.c:197
-#, c-format
-msgid "Cannot open input stream: %s"
-msgstr "Kan inte öppna indataström: %s"
-
-#: mh/mhl.c:205
-#, c-format
-msgid "Input stream %s is not a message (%s)"
-msgstr "Indataström %s är inte ett meddelande (%s)"
-
-#: mh/mhn.c:29
-msgid "GNU MH mhn"
-msgstr ""
-
-#: mh/mhn.c:38
-msgid "Specify file to operate upon"
-msgstr "Ange fil att operera på"
-
-#: mh/mhn.c:40
-msgid "MIME editing options"
-msgstr "Flaggor för MIME-redigering"
-
-#: mh/mhn.c:42
-msgid "Compose the MIME message (default)"
-msgstr "Skriv MIME-meddelandet (förval)"
-
-#: mh/mhn.c:45
-msgid "Listing options"
-msgstr "Listningsflaggor"
-
-#: mh/mhn.c:47
-msgid "List the table of contents"
-msgstr "Lista innehållförteckning"
-
-#: mh/mhn.c:50
-msgid "Print the banner above the listing"
-msgstr ""
-
-#: mh/mhn.c:53
-msgid "List the decoded sizes"
-msgstr "Lista avkodade storlekar"
-
-#: mh/mhn.c:56
-msgid "Display options"
-msgstr "Visningsalternativ"
-
-#: mh/mhn.c:58
-msgid "Display the contents of the messages"
-msgstr "Visa innehållet av meddelanden"
-
-#: mh/mhn.c:61
-msgid "* Display messages serially"
-msgstr ""
-
-#: mh/mhn.c:64
-msgid "Read mhl format from FILE"
-msgstr "Läs mhl-format från FIL"
-
-#: mh/mhn.c:66
-msgid "Pause prior to displaying content"
-msgstr "Gör paus före visning av innehåll"
-
-#: mh/mhn.c:69
-msgid "Saving options"
-msgstr "Sparar inställningar"
-
-#: mh/mhn.c:71
-msgid "Store the contents of the messages on disk"
-msgstr "Lagra innehållet av meddelanden på disk"
-
-#: mh/mhn.c:74
-msgid "Use filenames from the content headers"
-msgstr "Använd filnamn från innehållshuvuden"
-
-#: mh/mhn.c:77
-msgid "Other options"
-msgstr "Övriga flaggor"
-
-#: mh/mhn.c:78
-msgid "PART"
-msgstr "DEL"
-
-#: mh/mhn.c:79
-msgid "Limit the scope of the operation to the given part"
-msgstr ""
-
-#: mh/mhn.c:80
-msgid "CONTENT"
-msgstr "INNEHÅLL"
-
-#: mh/mhn.c:81
-msgid "Operate on message part with given multipart content"
-msgstr "Operera på meddelandedel med angivet flerdelat innehåll"
-
-#: mh/mhn.c:83
-msgid "Print additional information"
-msgstr "Skriv ut ytterligare information"
-
-#: mh/mhn.c:550
-#, c-format
-msgid "Malformed part specification (near %s)"
-msgstr ""
-
-#: mh/mhn.c:1230
-#, c-format
-msgid " msg part type/subtype size description\n"
-msgstr ""
-
-#: mh/mhn.c:1267
-#, c-format
-msgid "%s: cannot get message body: %s"
-msgstr "%s: kan inte hämta meddelandekropp: %s"
-
-#: mh/mhn.c:1289
-#, c-format
-msgid "Cannot create proc stream (command %s): %s"
-msgstr ""
-
-#: mh/mhn.c:1296
-#, c-format
-msgid "Cannot open proc stream (command %s): %s"
-msgstr ""
-
-#: mh/mhn.c:1337
-#, c-format
-msgid "Cannot parse command line `%s'"
-msgstr "Kan inte tolka kommandorad \"%s\""
-
-#: mh/mhn.c:1344
-#, c-format
-msgid "Cannot create temporary stream (file %s): %s"
-msgstr "Kan inte skapa temporärström (fil %s): %s"
-
-#: mh/mhn.c:1352
-#, c-format
-msgid "Cannot open temporary stream (file %s): %s"
-msgstr "Kan inte öppna temporärström (fil %s): %s"
-
-#: mh/mhn.c:1400
-msgid "part "
-msgstr "del "
-
-#: mh/mhn.c:1419
-#, c-format
-msgid "Press <return> to show content..."
-msgstr "Tryck <Return> för att visa innehåll..."
-
-#: mh/mhn.c:1664 mh/mhn.c:1669
-#, c-format
-msgid "storing message %s part %s as file %s\n"
-msgstr "lagrar meddelande %s del %s som fil %s\n"
-
-#: mh/mhn.c:1680
-#, c-format
-msgid "File %s already exists. Rewrite"
-msgstr "Fil %s existerar redan. Skriv om"
-
-#: mh/mhn.c:1694 mh/mhn.c:2724
-#, c-format
-msgid "Cannot create output stream (file %s): %s"
-msgstr ""
-
-#: mh/mhn.c:1702 mh/mhn.c:2732
-#, c-format
-msgid "Cannot open output stream (file %s): %s"
-msgstr ""
-
-#: mh/mhn.c:1816
-#, c-format
-msgid "%s:%lu: missing %c"
-msgstr "%s:%lu: saknar %c"
-
-#: mh/mhn.c:1851
-#, c-format
-msgid "%s:%lu: comment redefined"
-msgstr "%s:%lu: kommentar omdefinierad"
-
-#: mh/mhn.c:1863 mh/mhn.c:1903 mh/mhn.c:2214
-#, c-format
-msgid "%s:%lu: syntax error"
-msgstr "%s:%lu: syntaxfel"
-
-#: mh/mhn.c:1872 mh/mhn.c:2181
-#, c-format
-msgid "%s:%lu: description redefined"
-msgstr "%s:%lu: beskrivning omdefinierad"
-
-#: mh/mhn.c:1884 mh/mhn.c:2193
-#, c-format
-msgid "%s:%lu: content id redefined"
-msgstr ""
-
-#: mh/mhn.c:1966
-#, c-format
-msgid "%s:%lu: missing subtype"
-msgstr "%s:%lu: saknar undertyp"
-
-#: mh/mhn.c:2228
-#, c-format
-msgid "%s:%lu: no such message: %lu"
-msgstr "%s:%lu: inget sådant meddelande: %lu"
-
-#: mh/mhn.c:2319
-#, c-format
-msgid "%s:%lu: missing filename"
-msgstr "%s:%lu: saknas filnamn"
-
-#: mh/mhn.c:2375
-#, c-format
-msgid "Cannot open filter stream: %s"
-msgstr "Kan inte öppna filterström: %s"
-
-#: mh/mhn.c:2511
-#, c-format
-msgid "%s:%lu: unmatched #end"
-msgstr ""
-
-#: mh/mhn.c:2664
-#, fuzzy, c-format
-msgid "cannot encode subject using %s, %s: %s"
-msgstr "Kan inte avkoda rad \"%s\": %s"
-
-#: mh/mhn.c:2779 mh/mhn.c:2790
-#, c-format
-msgid "extra arguments"
-msgstr "extra argument"
-
-#: mh/mhpath.c:24
-msgid "GNU MH mhpath"
-msgstr ""
-
-#: mh/mhpath.c:26 mh/rmm.c:26 mh/scan.c:34
-msgid "[+folder] [msgs]"
-msgstr ""
-
-#: mh/pick.c:30
-msgid "GNU MH pick"
-msgstr ""
-
-#: mh/pick.c:33
-msgid "[messages]"
-msgstr "[meddelanden]"
-
-#: mh/pick.c:40
-msgid "Specifying search patterns:"
-msgstr "Ange sökmönster:"
-
-#: mh/pick.c:42
-msgid "Search the named header field"
-msgstr ""
-
-#: mh/pick.c:44
-msgid "A pattern to look for"
-msgstr "Ett mönster att leta efter"
-
-#: mh/pick.c:47
-msgid ""
-"Flags controlling the type of regular expressions. STRING must consist of "
-"one or more of the following letters: B=basic, E=extended, I=ignore case, "
-"C=case sensitive. Default is \"EI\". The flags remain in effect until the "
-"next occurrence of --cflags option. The option must occur right before --"
-"pattern or --component option (or its alias)."
-msgstr ""
-
-#: mh/pick.c:49
-msgid "Same as --component cc --pattern STRING"
-msgstr "Samma som --component cc --pattern STRÄNG"
-
-#: mh/pick.c:51
-msgid "Same as --component date --pattern STRING"
-msgstr "Samma som --component date --pattern STRÄNG"
-
-#: mh/pick.c:53
-msgid "Same as --component from --pattern STRING"
-msgstr "Samma som --component from --pattern STRÄNG"
-
-#: mh/pick.c:55
-msgid "Same as --component subject --pattern STRING"
-msgstr "Samma som --component subject --pattern STRÄNG"
-
-#: mh/pick.c:57
-msgid "Same as --component to --pattern STRING"
-msgstr "Samma som --component to --pattern STRÄNG"
-
-#: mh/pick.c:59
-msgid "Date constraint operations:"
-msgstr ""
-
-#: mh/pick.c:61
-msgid "Search in the named date header field (default is `Date:')"
-msgstr ""
-
-#: mh/pick.c:62 mh/pick.c:64
-msgid "DATE"
-msgstr "DATUM"
-
-#: mh/pick.c:63
-msgid "Match messages after the given date"
-msgstr "Matcha meddelanden efter angivet datum"
-
-#: mh/pick.c:65
-msgid "Match messages before the given date"
-msgstr "Matcha meddelanden före angivet datum"
-
-#: mh/pick.c:67
-msgid "Logical operations and grouping:"
-msgstr "Logiska åtgärder och gruppering:"
-
-#: mh/pick.c:69
-msgid "Logical AND (default)"
-msgstr "Logisk AND (standard)"
-
-#: mh/pick.c:71
-msgid "Logical OR"
-msgstr "Logisk OR"
-
-#: mh/pick.c:73
-msgid "Logical NOT"
-msgstr "Logisk NOT"
-
-#: mh/pick.c:75
-msgid "Open group"
-msgstr "Öppna grupp"
-
-#: mh/pick.c:78
-msgid "Close group"
-msgstr "Stäng grupp"
-
-#: mh/pick.c:81
-msgid "Operations over the selected messages:"
-msgstr "Åtgärder på de valda meddelandena:"
-
-#: mh/pick.c:83
-msgid "List the numbers of the selected messages (default)"
-msgstr "Listar antalet valda meddelanden (standard)"
-
-#: mh/pick.c:86
-msgid "Add matching messages to the given sequence"
-msgstr ""
-
-#: mh/pick.c:266 mh/pick.c:279
-#, c-format
-msgid "Invalid option -- %s"
-msgstr "Ogiltig flagga -- %s"
-
-#: mh/refile.c:30
-msgid "GNU MH refile"
-msgstr ""
-
-#: mh/refile.c:33
-msgid "messages folder [folder...]"
-msgstr "meddelanden mapp [mapp...]"
-
-#: mh/refile.c:40
-msgid "Use <mh-dir>/draft as the source message"
-msgstr ""
-
-#: mh/refile.c:42
-msgid "Preserve the source folder copy"
-msgstr ""
-
-#: mh/refile.c:45
-msgid "* Try to preserve message sequence numbers"
-msgstr ""
-
-#: mh/refile.c:47
-msgid ""
-"Specify source folder. FOLDER will become the current folder after the "
-"program exits"
-msgstr ""
-"Ange källmapp. MAPP kommer att bli aktuell mapp efter att programmet avslutat"
-
-#: mh/refile.c:49
-msgid "Use FILE as the source message"
-msgstr "Använd FIL som källmeddelandet"
-
-#: mh/refile.c:76 mh/refile.c:95
-#, c-format
-msgid "Cannot create folder list"
-msgstr "Kan inte skapa mapplista"
-
-#: mh/refile.c:89
-#, c-format
-msgid "No folder specified"
-msgstr "Ingen mapp angiven"
-
-#: mh/refile.c:101 mh/refile.c:126
-#, c-format
-msgid "Cannot create iterator"
-msgstr "Kan inte skapa iterator"
-
-#: mh/refile.c:200
-#, c-format
-msgid "Error appending message: %s"
-msgstr ""
-
-#: mh/refile.c:260
-#, c-format
-msgid "Both message set and source file given"
-msgstr ""
-
-#: mh/repl.c:27
-msgid "GNU MH repl"
-msgstr ""
-
-#: mh/repl.c:30
-msgid "[+folder] [msg]"
-msgstr ""
-
-#: mh/repl.c:36
-msgid "Add Replied: header to the message being replied to"
-msgstr ""
-
-#: mh/repl.c:38
-msgid "Build the draft and quit immediately."
-msgstr "Bygg utdraget och avsluta omedelbart."
-
-#: mh/repl.c:46
-msgid "Specify whom to place on the Cc: list of the reply"
-msgstr ""
-
-#: mh/repl.c:48
-msgid "Specify whom to remove from the Cc: list of the reply"
-msgstr ""
-
-#: mh/repl.c:51
-msgid "Construct a group or followup reply"
-msgstr "Konstruera ett grupp- eller uppföljningssvar"
-
-#: mh/repl.c:54
-#, fuzzy
-msgid "Set the folder to receive Fcc's"
-msgstr "Ange mapp att ta bort"
-
-#: mh/repl.c:55
-msgid "MHL-FILTER"
-msgstr "MHL-FILTER"
-
-#: mh/repl.c:56
-msgid "Set the mhl filter to preprocess the body of the message being replied"
-msgstr ""
-
-#: mh/repl.c:59
-msgid ""
-"Include a copy of the message being replied. The message will be processed "
-"using either the default filter \"mhl.reply\", or the filter specified by --"
-"filter option"
-msgstr ""
-
-#: mh/repl.c:63
-msgid "Query for addresses to place in To: and Cc: lists"
-msgstr ""
-
-#: mh/repl.c:68
-msgid "* Ignore whatnowproc variable. Use standard `whatnow' shell instead."
-msgstr ""
-
-#: mh/repl.c:134
-#, c-format
-msgid "%s %s is unknown"
-msgstr "%s %s är okänd"
-
-#: mh/repl.c:292
-#, c-format
-msgid "Draft \"%s\" exists (%s byte).\n"
-msgid_plural "Draft \"%s\" exists (%s bytes).\n"
-msgstr[0] "Utdraget \"%s\" existerar (%s byte).\n"
-msgstr[1] "Utdraget \"%s\" existerar (%s byte).\n"
-
-#: mh/repl.c:316
-#, c-format
-msgid "Cannot read message %s: %s"
-msgstr "Kan inte läsa meddelandet %s: %s"
-
-#: mh/repl.c:337
-#, c-format
-msgid "Cannot create draft file stream %s: %s"
-msgstr ""
-
-#: mh/repl.c:344
-#, c-format
-msgid "Cannot open draft file %s: %s"
-msgstr ""
-
-#: mh/rmf.c:33
-msgid "GNU MH rmf"
-msgstr ""
-
-#: mh/rmf.c:40
-msgid "Specify the folder to delete"
-msgstr "Ange mapp att ta bort"
-
-#: mh/rmf.c:42
-msgid "Interactive mode: ask for confirmation before removing each folder"
-msgstr ""
-"Interaktivt läge: fråga efter bekräftelse före borttagning av varje mapp"
-
-#: mh/rmf.c:45
-msgid "Recursively delete all subfolders"
-msgstr "Ta rekursivt bort alla undermappar"
-
-#: mh/rmf.c:130
-#, c-format
-msgid "Remove folder %s"
-msgstr "Ta bort mapp %s"
-
-#: mh/rmf.c:162
-#, c-format
-msgid "Cannot unlink %s: %s"
-msgstr "Kan inte avlänka %s: %s"
-
-#: mh/rmm.c:24
-msgid "GNU MH rmm"
-msgstr ""
-
-#: mh/scan.c:32
-msgid "GNU MH scan"
-msgstr ""
-
-#: mh/scan.c:39
-msgid "Specify folder to scan"
-msgstr "Ange mapp att söka av"
-
-#: mh/scan.c:41
-msgid "Clear screen after displaying the list"
-msgstr "Rensa skärmen efter visning av listan"
-
-#: mh/scan.c:48
-msgid "Display header"
-msgstr "Visa huvud"
-
-#: mh/scan.c:52
-msgid "List messages in reverse order"
-msgstr "Lista meddelanden i omvänd ordning"
-
-#: mh/scan.c:55
-msgid "[Not yet implemented]"
-msgstr "[Ännu inte implementerad]"
-
-#: mh/scan.c:227
-#, c-format
-msgid "no messages in %s"
-msgstr "inga meddelanden i %s"
-
-#: mh/scan.c:248
-#, c-format
-msgid "Folder %s %s\n"
-msgstr "Mapp %s %s\n"
-
-#: mh/send.c:28
-msgid "GNU MH send"
-msgstr ""
-
-#: mh/send.c:31
-msgid "file [file...]"
-msgstr "fil [fil...]"
-
-#: mh/send.c:36 mh/whom.c:29
-msgid "Specify additional alias file"
-msgstr ""
-
-#: mh/send.c:38 mh/whom.c:31
-msgid "Use prepared draft"
-msgstr "Använd förberett utdrag"
-
-#: mh/send.c:42 mh/whom.c:35
-msgid "Treat the arguments as a list of messages from the draftfolder"
-msgstr ""
-
-#: mh/send.c:46
-msgid "* Use filter FILE to preprocess the body of the message"
-msgstr "* Använd filtret FIL för att förbehandla meddelandekroppen"
-
-#: mh/send.c:48
-msgid "* Undo the effect of the last --filter option"
-msgstr ""
-
-#: mh/send.c:50
-msgid "* Reformat To: and Cc: addresses"
-msgstr "* Formatera om Till: och Cc:-adresser"
-
-#: mh/send.c:53
-msgid ""
-"* In case of failure forward the draft along with the failure notice to the "
-"sender"
-msgstr ""
-
-#: mh/send.c:56
-msgid "* Use MIME encapsulation"
-msgstr ""
-
-#: mh/send.c:59
-msgid "Add Message-ID: field"
-msgstr ""
-
-#: mh/send.c:62
-msgid "Run in the backround."
-msgstr "Kör i bakgrunden."
-
-#: mh/send.c:65
-msgid ""
-"Split the draft into several partial messages and send them with SECONDS "
-"interval"
-msgstr ""
-
-#: mh/send.c:67
-msgid "Set the size of chunk for --split (in bytes)"
-msgstr ""
-
-#: mh/send.c:69
-msgid "Print the transcript of interactions with the transport system"
-msgstr ""
-
-#: mh/send.c:72
-msgid "Monitor the delivery of mail"
-msgstr "Övervaka leveransen av post"
-
-#: mh/send.c:75
-msgid "* Make header fields no longer than NUMBER columns"
-msgstr ""
-
-#: mh/send.c:290
-#, c-format
-msgid "Cannot create message list"
-msgstr "Kan inte skapa meddelandelista"
-
-#: mh/send.c:323
-#, c-format
-msgid "Cannot get system host name: %s"
-msgstr "Kan inte hämta systemets värdnamn: %s"
-
-#: mh/send.c:340
-#, c-format
-msgid "Cannot set user mail domain: %s"
-msgstr "Kan inte ställa in användarpostdomän: %s"
-
-#: mh/send.c:355
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Cannot get user email: %s"
-msgstr "Kan inte ställa in användarpostdomän: %s"
-
-#: mh/send.c:367
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Cannot set user email (%s): %s"
-msgstr "Kan inte ställa in användarpostdomän: %s"
-
-#: mh/send.c:386
-#, c-format
-msgid "Creating mailer %s"
-msgstr "Skapar posthanterare %s"
-
-#: mh/send.c:390
-#, c-format
-msgid "Cannot create mailer `%s'"
-msgstr "Kan inte skapa posthanterare \"%s\""
-
-#: mh/send.c:401
-#, c-format
-msgid "Opening mailer %s"
-msgstr "Öppnar posthanterare %s"
-
-#: mh/send.c:405
-#, c-format
-msgid "Cannot open mailer `%s'"
-msgstr "Kan inte öppna posthanterare \"%s\""
-
-#: mh/send.c:533
-#, fuzzy, c-format
-msgid "fixed fcc: %s"
-msgstr "Misslyckades: %s"
-
-#: mh/send.c:562
-#, fuzzy, c-format
-msgid "not enough memory"
-msgstr "Inte tillräckligt med minne"
-
-#: mh/send.c:575
-#, fuzzy, c-format
-msgid "fixed bcc: %s"
-msgstr "Misslyckades: %s"
-
-#: mh/send.c:598
-#, fuzzy, c-format
-msgid "renaming %s to %s"
-msgstr "Byter namn från %s till %s\n"
-
-#: mh/send.c:601
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Cannot unlink file `%s': %s"
-msgstr "Kan inte avlänka %s: %s"
-
-#: mh/send.c:603
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Cannot rename `%s' to `%s': %s"
-msgstr "kan inte byta namn på \"%s\" till \"%s\": %s"
-
-#: mh/send.c:618
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Getting message %s"
-msgstr "Hämtar meddelande"
-
-#: mh/send.c:671
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Sending message %s"
-msgstr "Skickar meddelande"
-
-#: mh/send.c:685
-#, c-format
-msgid "Cannot send message: %s"
-msgstr "Kan inte skicka meddelande: %s"
-
-#: mh/send.c:689
-msgid "Destroying the mailer"
-msgstr "Förstör posthanteraren"
-
-#: mh/send.c:715
-#, c-format
-msgid "Cannot switch to background: %s"
-msgstr "Kan inte växla till bakgrund: %s"
-
-#: mh/whatnow.c:25
-msgid "[FILE]"
-msgstr "[FIL]"
-
-#: mh/whatnow.c:37
-msgid "Set the prompt"
-msgstr "Ställ in prompten"
-
-#: mh/whom.c:22
-msgid "GNU MH whom"
-msgstr ""
-
-#: mh/whom.c:39
-msgid "Check if addresses are deliverable"
-msgstr "Kontrollera om adresser är leveringsbara"
-
-#: mimeview/mimetypes.l:150 mimeview/mimeview.c:175
-#, c-format
-msgid "Cannot stat `%s': %s"
-msgstr "Kan inte läsa status på \"%s\": %s"
-
-#: mimeview/mimetypes.y:537
-#, c-format
-msgid "%s: unknown function"
-msgstr "%s: okänd funktion"
-
-#: mimeview/mimetypes.y:609
-#, c-format
-msgid "argument %d has wrong type in call to `%s'"
-msgstr "argument %d har fel typ i anrop till \"%s\""
-
-#: mimeview/mimeview.c:29
-#, fuzzy
-msgid "GNU mimeview -- display files, using mailcap mechanism."
-msgstr ""
-"GNU mimeview -- visa filer, använd mailcap-mekanism.Förvald fil för mime."
-"types är "
-
-#: mimeview/mimeview.c:31
-#, fuzzy
-msgid "Default mime.types file is "
-msgstr "Använd den här mime.types-filen"
-
-#: mimeview/mimeview.c:32
-msgid ""
-"\n"
-"\n"
-"Debug flags are:\n"
-" g - Mime.types parser traces\n"
-" l - Mime.types lexical analyzer traces\n"
-" 0-9 - Set debugging level\n"
-msgstr ""
-
-#: mimeview/mimeview.c:40
-msgid "TYPE-LIST"
-msgstr "TYPLISTA"
-
-#: mimeview/mimeview.c:41
-msgid ""
-"Do not ask for confirmation before displaying files. If TYPE-LIST is given, "
-"do not ask for confirmation before displaying such files whose MIME type "
-"matches one of the patterns from TYPE-LIST"
-msgstr ""
-
-#: mimeview/mimeview.c:43
-msgid "Disable interactive mode"
-msgstr "Inaktivera interaktivt läge"
-
-#: mimeview/mimeview.c:48
-msgid "Use this mime.types file"
-msgstr "Använd den här mime.types-filen"
-
-#: mimeview/mimeview.c:50
-msgid "Do not do anything, just print what whould be done"
-msgstr "Gör ingenting, skriv endast ut vad som skulle gjorts"
-
-#: mimeview/mimeview.c:52
-msgid "Use metamail to display files"
-msgstr "Använda metamail för att visa filer"
-
-#: mimeview/mimeview.c:140
-msgid "FILE [FILE ...]"
-msgstr "FIL [FIL ...]"
-
-#: mimeview/mimeview.c:180
-#, c-format
-msgid "Not a regular file or symbolic link: `%s'"
-msgstr "Inte en vanlig fil eller symbolisk länk: \"%s\""
-
-#: mimeview/mimeview.c:273
-#, c-format
-msgid "No files given"
-msgstr "Inga filer angivna"
-
-#: movemail/movemail.c:30
-msgid "GNU movemail"
-msgstr "GNU movemail"
-
-#: movemail/movemail.c:31
-msgid "inbox-url destfile [POP-password]"
-msgstr "inbox-url dest-fil [POP-lösenord]"
-
-#: movemail/movemail.c:36
-msgid "Preserve the source mailbox"
-msgstr "Behåll källpostlådan"
-
-#: movemail/movemail.c:38
-msgid "Reverse the sorting order"
-msgstr "Omvänd sorteringsordning"
-
-#: movemail/movemail.c:40
-msgid "Output information used by Emacs rmail interface"
-msgstr ""
-
-#: movemail/movemail.c:116
-#, c-format
-msgid "%s:mailbox `%s': %s: %s"
-msgstr "%s:postlåda \"%s\": %s: %s"
-
-#: movemail/movemail.c:122
-#, c-format
-msgid "mailbox `%s': %s: %s"
-msgstr "postlåda \"%s\": %s: %s"
-
-#: movemail/movemail.c:135
-msgid "Cannot retrieve locker"
-msgstr "Kan inte hämta låsaren"
-
-#: movemail/movemail.c:144
-msgid "Cannot lock"
-msgstr "Kan inte låsa"
-
-#: movemail/movemail.c:178
-msgid "mu_mailbox_get_folder failed"
-msgstr "mu_mailbox_get_folder misslyckades"
-
-#: movemail/movemail.c:181
-msgid "mu_folder_get_authority failed"
-msgstr "mu_folder_get_authority misslyckades"
-
-#: movemail/movemail.c:184
-msgid "mu_authority_set_ticket failed"
-msgstr "mu_authority_set_ticket misslyckades"
-
-#: movemail/movemail.c:211
-msgid "Cannot open"
-msgstr "Kan inte öppna"
-
-#: movemail/movemail.c:223
-#, c-format
-msgid "Cannot read message %lu: %s\n"
-msgstr "Kan inte läsa meddelande %lu: %s\n"
-
-#: movemail/movemail.c:229
-#, c-format
-msgid "Cannot append message %lu: %s\n"
-msgstr ""
-
-#: movemail/movemail.c:260
-#, c-format
-msgid "Hostname of the POP3 server is unknown"
-msgstr "Värdnamn för POP3-servern är okänt"
-
-#: movemail/movemail.c:307
-#, c-format
-msgid "Wrong number of arguments"
-msgstr "Fel antal argument"
-
-#: movemail/movemail.c:343
-#, c-format
-msgid "Cannot close destination mailbox: %s"
-msgstr "Kan inte stänga destionationspostlåda: %s"
-
-#: pop3d/apop.c:56
-#, c-format
-msgid "Unable to open APOP db: %s"
-msgstr "Kunde inte öppna APOP-databas: %s"
-
-#: pop3d/apop.c:74
-#, c-format
-msgid "Cannot fetch APOP data: %s"
-msgstr "Kan inte hämta APOP-data: %s"
-
-#: pop3d/apop.c:96
-msgid "Bad permissions on APOP password file"
-msgstr "Felaktig rättigheter på APOP:s lösenordsfil"
-
-#: pop3d/apop.c:103
-#, c-format
-msgid "Unable to open APOP password file %s"
-msgstr "Kunde inte öppna APOPs lösenordsfil %s"
-
-#: pop3d/apop.c:163
-#, c-format
-msgid "User name too long: %s"
-msgstr "Användarnamn för långt: %s"
-
-#: pop3d/apop.c:172
-#, c-format
-msgid "Password for `%s' not found in the database"
-msgstr "Lösenord för \"%s\" hittades inte i databasen"
-
-#: pop3d/apop.c:196
-#, c-format
-msgid "APOP failed for `%s'"
-msgstr "APOP misslyckades för \"%s\""
-
-#: pop3d/extra.c:125
-#, c-format
-msgid "Mailbox was updated by other party: %s"
-msgstr ""
-
-#: pop3d/extra.c:168
-#, c-format
-msgid "cannot open TLS stream: %s"
-msgstr "kan inte öppna TLS-ström: %s"
-
-#: pop3d/extra.c:229
-#, c-format
-msgid "Write failed: %s"
-msgstr "Skrivning misslyckades: %s"
-
-#: pop3d/extra.c:252
-#, c-format
-msgid "Read failed: %s"
-msgstr "Läsning misslyckades: %s"
-
-#: pop3d/extra.c:257
-msgid "unexpected eof on input"
-msgstr ""
-
-#: pop3d/lock.c:36
-#, c-format
-msgid "Locking mailbox `%s' failed: %s"
-msgstr "Läsning av postlåda \"%s\" misslyckades: %s"
-
-#: pop3d/pop3d.c:65
-msgid "GNU pop3d -- the POP3 daemon"
-msgstr "GNU pop3d -- POP3-demonen"
-
-#: pop3d/pop3d.c:78
-msgid "Undelete all messages on startup"
-msgstr "Återställ alla meddelanden vid uppstart"
-
-#: pop3d/pop3d.c:79
-msgid "DAYS"
-msgstr "DAGAR"
-
-#: pop3d/pop3d.c:80
-msgid "Expire read messages after the given number of days"
-msgstr ""
-
-#: pop3d/pop3d.c:82
-msgid "Delete expired messages upon closing the mailbox"
-msgstr ""
-
-#: pop3d/pop3d.c:85
-msgid "Always require STLS before entering authentication phase"
-msgstr ""
-
-#: pop3d/pop3d.c:92
-msgid "Allowed delay between the two successive logins"
-msgstr "Tillåten fördröjning mellan två lyckade inloggningar"
-
-#: pop3d/pop3d.c:93
-msgid "FILENAME"
-msgstr "FILNAMN"
-
-#: pop3d/pop3d.c:94
-msgid "Name of login statistics file"
-msgstr ""
-
-#: pop3d/pop3d.c:100 sieve/sieve.c:79
-msgid "MBOX"
-msgstr "PLÅDA"
-
-#: pop3d/pop3d.c:101
-msgid "Set source mailbox to get bulletins from"
-msgstr ""
-
-#: pop3d/pop3d.c:104
-msgid "Set the bulletin database file name"
-msgstr ""
-
-#: pop3d/pop3d.c:353
-msgid "Failed to become a daemon:"
-msgstr "Misslyckades att bli en demon:"
-
-#: pop3d/pop3d.c:389
-#, c-format
-msgid "connect from %s"
-msgstr "anslutning från %s"
-
-#: pop3d/pop3d.c:513
-msgid "Session terminated"
-msgstr "Session terminerad"
-
-#: pop3d/pop3d.c:599
-msgid "GNU pop3d started"
-msgstr "GNU pop3d startad"
-
-#: pop3d/pop3d.c:606
-#, c-format
-msgid "too many children (%s)"
-msgstr "för många barnprocesser (%s)"
-
-#: pop3d/popauth.c:58
-msgid "GNU popauth -- manage pop3 authentication database"
-msgstr "GNU popauth -- databas för att hantera pop3-autentisering"
-
-#: pop3d/popauth.c:69
-msgid "Add user"
-msgstr "Lägg till användare"
-
-#: pop3d/popauth.c:70
-msgid "Modify user's record (change password)"
-msgstr ""
-
-#: pop3d/popauth.c:71
-msgid "Delete user's record"
-msgstr ""
-
-#: pop3d/popauth.c:72
-msgid "List the contents of DBM file"
-msgstr "Lista DBM-filens innehåll"
-
-#: pop3d/popauth.c:73
-msgid "Create the DBM from a plaintext file"
-msgstr "Skapa DBM från en vanlig textfil"
-
-#: pop3d/popauth.c:76
-msgid ""
-"Default action is:\n"
-" For the file owner: --list\n"
-" For a user: --modify --username <username>\n"
-msgstr ""
-"Förvald åtgärd är:\n"
-" För filägaren: --list\n"
-" För en användare: --modify --username <användarnamn>\n"
-
-#: pop3d/popauth.c:81
-msgid "Read input from FILE (default stdin)"
-msgstr "Läs inmatning från FIL (standard är standard in)"
-
-#: pop3d/popauth.c:82
-msgid "Direct output to file"
-msgstr "Dirigera utdata till fil"
-
-#: pop3d/popauth.c:83
-msgid "Specify user's password"
-msgstr "Ange användarens lösenord"
-
-#: pop3d/popauth.c:84
-msgid "USERNAME"
-msgstr "ANVÄNDARNAMN"
-
-#: pop3d/popauth.c:84
-msgid "Specify user name"
-msgstr "Ange användarnamn"
-
-#: pop3d/popauth.c:85
-msgid "PERM"
-msgstr "RÄTT"
-
-#: pop3d/popauth.c:85
-msgid "Force given permissions on the database"
-msgstr "Tvinga angivna rättigheter på databasen"
-
-#: pop3d/popauth.c:115
-#, c-format
-msgid "Invalid octal number: %s"
-msgstr "Ogiltigt oktalt nummer: %s"
-
-#: pop3d/popauth.c:215
-#, c-format
-msgid "You may not specify more than one `-aldp' option"
-msgstr "Du får inte ange mer än en \"-aldp\"-flagga"
-
-#: pop3d/popauth.c:237 pop3d/popauth.c:293 pop3d/popauth.c:373
-#, c-format
-msgid "Cannot create %s: %s"
-msgstr "Kan inte skapa %s: %s"
-
-#: pop3d/popauth.c:257
-#, c-format
-msgid "Only the file owner can use --username"
-msgstr "Endast filägaren kan använda --username"
-
-#: pop3d/popauth.c:263
-#, c-format
-msgid "Operation not allowed"
-msgstr "Åtgärden tillåts inte"
-
-#: pop3d/popauth.c:403
-#, c-format
-msgid "%s:%d: malformed line"
-msgstr "%s:%d: felformaterad rad"
-
-#: pop3d/popauth.c:416
-#, c-format
-msgid "%s:%d: cannot store datum"
-msgstr ""
-
-#: pop3d/popauth.c:449
-msgid "Password:"
-msgstr "Lösenord:"
-
-#. TRANSLATORS: Please try to format this string so that it has
-#. the same length as the translation of 'Password:' above
-#: pop3d/popauth.c:455
-msgid "Confirm :"
-msgstr "Bekräfta :"
-
-#: pop3d/popauth.c:458
-#, c-format
-msgid "Passwords differ. Please retry."
-msgstr "Lösenorden skiljer sig. Försök igen."
-
-#: pop3d/popauth.c:473
-#, c-format
-msgid "Missing username to add"
-msgstr "Saknar användarnamn att lägga till"
-
-#: pop3d/popauth.c:491
-#, c-format
-msgid "Cannot store datum"
-msgstr ""
-
-#: pop3d/popauth.c:506
-#, c-format
-msgid "Missing username to delete"
-msgstr "Saknar användarnamn att ta bort"
-
-#: pop3d/popauth.c:518
-#, c-format
-msgid "Cannot remove record for %s"
-msgstr "Kan inte ta bort post för %s"
-
-#: pop3d/popauth.c:538
-#, c-format
-msgid "Missing username"
-msgstr "Saknar användarnamn"
-
-#: pop3d/popauth.c:560
-msgid "Old Password:"
-msgstr "Gammalt lösenord:"
-
-#: pop3d/popauth.c:565
-#, c-format
-msgid "Sorry"
-msgstr "Tyvärr"
-
-#: pop3d/popauth.c:577
-#, c-format
-msgid "Cannot replace datum"
-msgstr ""
-
-#: pop3d/popauth.c:596
-#, c-format
-msgid "Database format: %s\n"
-msgstr "Databasformat: %s\n"
-
-#: pop3d/popauth.c:597
-#, c-format
-msgid "Database location: %s\n"
-msgstr "Databasplats: %s\n"
-
-#: pop3d/quit.c:47
-#, c-format
-msgid "Session ended for user: %s"
-msgstr "Session avslutades för användare: %s"
-
-#: pop3d/quit.c:50
-msgid "Session ended for no user"
-msgstr ""
-
-#: pop3d/user.c:31
-#, c-format
-msgid "User `%s' tried to log in within the minimum allowed delay"
-msgstr ""
-"Användare \"%s\" försökte att logga in inom minsta tillåtna fördröjning"
-
-#: pop3d/user.c:78
-#, c-format
-msgid "User `%s' logged in with mailbox `%s' (%s message)"
-msgid_plural "User `%s' logged in with mailbox `%s' (%s messages)"
-msgstr[0] "Användaren \"%s\" loggade in med postlåda \"%s\" (%s meddelande)"
-msgstr[1] "Användaren \"%s\" loggade in med postlåda \"%s\" (%s meddelanden)"
-
-#: pop3d/user.c:131
-#, c-format
-msgid "APOP user %s tried to log in with USER"
-msgstr ""
-
-#: pop3d/user.c:150
-#, c-format
-msgid "User `%s': authentication failed"
-msgstr "Användare \"%s\": autentisering misslyckades"
-
-#: pop3d/user.c:157
-#, c-format
-msgid "Possible probe of account `%s'"
-msgstr ""
-
-#: readmsg/readmsg.c:35
-msgid "GNU readmsg -- print messages"
-msgstr "GNU readmsg -- skriv ut meddelanden"
-
-#: readmsg/readmsg.c:40
-msgid "Display debugging information"
-msgstr "Visa felsökningsinformation"
-
-#: readmsg/readmsg.c:41
-msgid "Display entire header"
-msgstr "Visa hela huvudet"
-
-#: readmsg/readmsg.c:42
-msgid "LIST"
-msgstr "LISTA"
-
-#: readmsg/readmsg.c:43
-msgid "List of header names separated by whitespace or commas"
-msgstr "Lista av namn i huvudet separerade med blanksteg eller komma"
-
-#: readmsg/readmsg.c:44
-msgid "Folder to use"
-msgstr "Mapp att använda"
-
-#: readmsg/readmsg.c:45
-msgid "Exclude all headers"
-msgstr "Exkludera alla huvuden"
-
-#: readmsg/readmsg.c:46
-msgid "Output formfeeds between messages"
-msgstr ""
-
-#: readmsg/readmsg.c:48
-msgid "Print all messages matching pattern, not just the first"
-msgstr "Skriv ut alla meddelanden som matchar mönster, inte bara det första"
-
-#: readmsg/readmsg.c:294
-#, c-format
-msgid "Could not create mailbox `%s': %s\n"
-msgstr "Kunde inte skapa postlåda \"%s\": %s\n"
-
-#: readmsg/readmsg.c:298
-#, c-format
-msgid "Could not create default mailbox: %s\n"
-msgstr "Kunde inte skapa förvald postlåda: %s\n"
-
-#: readmsg/readmsg.c:317
-#, c-format
-msgid "Could not open mailbox `%s': %s\n"
-msgstr "Kunde inte öppna postlåda \"%s\": %s\n"
-
-#: readmsg/readmsg.c:329
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Cannot parse weedlist: %s"
-msgstr "Kan inte skapa lista: %s"
-
-#: sieve/sieve.c:52
-msgid "GNU sieve -- a mail filtering tool"
-msgstr ""
-
-#: sieve/sieve.c:54
-#, fuzzy
-msgid ""
-"Debug flags:\n"
-" g - main parser traces\n"
-" T - mailutils traces (MU_DEBUG_TRACE)\n"
-" P - network protocols (MU_DEBUG_PROT)\n"
-" t - sieve trace (MU_SIEVE_DEBUG_TRACE)\n"
-" i - sieve instructions trace (MU_SIEVE_DEBUG_INSTR)\n"
-msgstr ""
-"GNU mail.local -- den lokala postleverantören\vFelsökningsflaggor är:\n"
-" g - stackspårning i guimb\n"
-" T - spårning i mailutils (MU_DEBUG_TRACE)\n"
-" P - nätverksprotokoll (MU_DEBUG_PROT)\n"
-" t - spårning i sieve (MU_SIEVE_DEBUG_TRACE)\n"
-" i - instruktionsspårning i sieve (MU_SIEVE_DEBUG_INSTR)\n"
-" l - åtgärdsloggar från sieve\n"
-" 0-9 - Sätt felsökningsnivå för mail.local\n"
-
-#: sieve/sieve.c:68
-msgid "Do not execute any actions, just print what would be done"
-msgstr "Starta inga åtgärder, skriv endast ut vad som skulle ha gjorts"
-
-#: sieve/sieve.c:71
-msgid "Keep on going if execution fails on a message"
-msgstr "Fortsätt även om start misslyckades för ett meddelande"
-
-#: sieve/sieve.c:74
-msgid "Compile script and exit"
-msgstr "Kompilera skript och avsluta"
-
-#: sieve/sieve.c:77
-msgid "Compile script, dump disassembled sieve code to terminal and exit"
-msgstr ""
-
-#: sieve/sieve.c:80
-msgid "Mailbox to sieve (defaults to user's mail spool)"
-msgstr ""
-
-#: sieve/sieve.c:82
-msgid "TICKET"
-msgstr ""
-
-#: sieve/sieve.c:83
-msgid "Ticket file for mailbox authentication"
-msgstr ""
-
-#: sieve/sieve.c:86
-msgid "Debug flags (defaults to \""
-msgstr "Felsökningsflaggor (förval: \""
-
-#: sieve/sieve.c:89
-msgid "Log all actions"
-msgstr "Logga alla åtgärder"
-
-#: sieve/sieve.c:92
-msgid "Print source location along with action logs (default)"
-msgstr "SKriv ut källplats tillsammans med åtgärdslogg (standard)"
-
-#: sieve/sieve.c:95
-msgid "Override user email address"
-msgstr "Åsidosätt användarens e-postadress"
-
-#: sieve/sieve.c:171
-#, c-format
-msgid "Invalid email: %s"
-msgstr "Ogiltig e-post: %s"
-
-#: sieve/sieve.c:218
-msgid "Only one SCRIPT can be specified"
-msgstr "Endast ett SKRIPT kan anges"
-
-#: sieve/sieve.c:223
-msgid "SCRIPT must be specified"
-msgstr "SKRIPT måste anges"
-
-#: sieve/sieve.c:236
-msgid "SCRIPT"
-msgstr "SKRIPT"
-
-#: sieve/sieve.c:253
-#, fuzzy, c-format
-msgid "%s:%d: Invalid email: %s"
-msgstr "Ogiltig e-post: %s"
-
-#: sieve/sieve.c:333 sieve/sieve.c:358
-#, c-format
-msgid "%s:%lu: %s on msg uid %lu"
-msgstr ""
-
-#: sieve/sieve.c:337 sieve/sieve.c:362
-#, c-format
-msgid "%s on msg uid %lu"
-msgstr ""
-
-#: sieve/sieve.c:455
-#, c-format
-msgid "ticket_get failed: %s"
-msgstr "ticket_get misslyckades: %s"
-
-#: sieve/sieve.c:461
-#, c-format
-msgid "mu_wicket_create `%s' failed: %s"
-msgstr "mu_wicket_create \"%s\" misslyckades: %s"
-
-#: sieve/sieve.c:474
-#, c-format
-msgid "mu_debug_create failed: %s"
-msgstr "mu_debug_create misslyckades: %s"
-
-#: sieve/sieve.c:479
-#, c-format
-msgid "mu_debug_set_level failed: %s"
-msgstr "mu_debug_set_level misslyckades: %s"
-
-#: sieve/sieve.c:485
-#, c-format
-msgid "mu_debug_set_print failed: %s"
-msgstr "mu_debug_set_print misslyckades: %s"
-
-#: sieve/sieve.c:507
-#, c-format
-msgid "mu_mailbox_set_debug failed: %s"
-msgstr "mu_mailbox_set_debug misslyckades: %s"
-
-#: sieve/sieve.c:518
-#, c-format
-msgid "mu_mailbox_get_folder failed: %s"
-msgstr "mu_mailbox_get_folder misslyckades: %s"
-
-#: sieve/sieve.c:525
-#, c-format
-msgid "mu_folder_get_authority failed: %s"
-msgstr "mu_folder_get_authority misslyckades: %s"
-
-#: sieve/sieve.c:533
-#, c-format
-msgid "mu_authority_set_ticket failed: %s"
-msgstr "mu_authority_set_ticket misslyckades: %s"
-
-#: sieve/sieve.c:548
-#, c-format
-msgid "Opening mailbox `%s' failed: %s"
-msgstr "Öppning av postlåda \"%s\" misslyckades: %s"
-
-#: sieve/sieve.c:551
-#, c-format
-msgid "Opening default mailbox failed: %s"
-msgstr "Öppning av förvald postlåda misslyckades: %s"
-
-#: sieve/sieve.c:572
-#, c-format
-msgid "Expunge on mailbox `%s' failed: %s"
-msgstr ""
-
-#: sieve/sieve.c:575
-#, c-format
-msgid "Expunge on default mailbox failed: %s"
-msgstr ""
-
-#~ msgid "Encryption options"
-#~ msgstr "Krypteringsflaggor"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "General options"
-#~ msgstr "Övriga flaggor"
-
-#~ msgid "Only one MBOX can be specified"
-#~ msgstr "Endast en PLÅDA kan anges"
-
-#~ msgid "%s:%d: cannot create tag list: %s"
-#~ msgstr "%s:%d: kan inte skapa tagglista: %s"
-
-#~ msgid ""
-#~ "GNU MH anno\vOptions marked with `*' are not yet implemented.\n"
-#~ "Use -help to obtain the list of traditional MH options."
-#~ msgstr ""
-#~ "GNU MH anno\vFlaggor märkta med \"*\" är ännu inte implementerade.\n"
-#~ "Använd -help för att hämta listan av traditionella MH-flaggor."
-
-#~ msgid ""
-#~ "GNU MH fmtcheck\vUse -help to obtain the list of traditional MH options."
-#~ msgstr ""
-#~ "GNU MH fmtcheck\vAnvänd -help för att hämta listan av traditionella MH-"
-#~ "flaggor."
-
-#~ msgid ""
-#~ "GNU MH folder\vUse -help to obtain the list of traditional MH options."
-#~ msgstr ""
-#~ "GNU MH folder\vAnvänd -help för att hämta listan av traditionella MH-"
-#~ "flaggor."
-
-#~ msgid ""
-#~ "GNU MH forw\vOptions marked with `*' are not yet implemented.\n"
-#~ "Use -help to obtain the list of traditional MH options."
-#~ msgstr ""
-#~ "GNU MH forw\vFlaggor märkta med \"*\" är ännu inte implementerade.\n"
-#~ "Använd -help för att hämta listan av traditionella MH-flaggor."
-
-#~ msgid ""
-#~ "GNU MH install-mh\vUse -help to obtain the list of traditional MH options."
-#~ msgstr ""
-#~ "GNU MH install-mh\vAnvänd -help för att hämta listan av traditionella MH-"
-#~ "flaggor."
-
-#~ msgid "GNU MH mark\vUse -help to obtain the list of traditional MH options."
-#~ msgstr ""
-#~ "GNU MH mark\vAnvänd -help för att hämta listan av traditionella MH-"
-#~ "flaggor."
-
-#~ msgid "GNU MH mhl\vUse -help to obtain the list of traditional MH options."
-#~ msgstr ""
-#~ "GNU MH mhl\vAnvänd -help för att hämta listan av traditionella MH-flaggor."
-
-#~ msgid ""
-#~ "GNU MH mhpath\vUse -help to obtain the list of traditional MH options."
-#~ msgstr ""
-#~ "GNU MH mhpath\vAnvänd -help för att hämta listan av traditionella MH-"
-#~ "flaggor."
-
-#~ msgid ""
-#~ "GNU MH pick\vOptions marked with `*' are not yet implemented.\n"
-#~ "Use -help to obtain the list of traditional MH options."
-#~ msgstr ""
-#~ "GNU MH pick\vFlaggor märkta med \"*\" är ännu inte implementerade.\n"
-#~ "Använd -help för att hämta listan av traditionella MH-flaggor."
-
-#~ msgid ""
-#~ "GNU MH refile\vOptions marked with `*' are not yet implemented.\n"
-#~ "Use -help to obtain the list of traditional MH options."
-#~ msgstr ""
-#~ "GNU MH refile\vFlaggor märkta med \"*\" är ännu inte implementerade.\n"
-#~ "Använd -help för att hämta listan av traditionella MH-flaggor."
-
-#~ msgid ""
-#~ "GNU MH repl\vOptions marked with `*' are not yet implemented.\n"
-#~ "Use -help to obtain the list of traditional MH options."
-#~ msgstr ""
-#~ "GNU MH repl\vFlaggor märkta med \"*\" är ännu inte implementerade.\n"
-#~ "Använd -help för att hämta listan av traditionella MH-flaggor."
-
-#~ msgid "GNU MH rmf\vUse -help to obtain the list of traditional MH options."
-#~ msgstr ""
-#~ "GNU MH rmf\vAnvänd -help för att hämta listan av traditionella MH-flaggor."
-
-#~ msgid "GNU MH rmm\vUse -help to obtain the list of traditional MH options."
-#~ msgstr ""
-#~ "GNU MH rmm\vAnvänd -help för att hämta listan av traditionella MH-flaggor."
-
-#~ msgid "GNU MH scan\vUse -help to obtain the list of traditional MH options."
-#~ msgstr ""
-#~ "GNU MH scan\vAnvänd -help för att hämta listan av traditionella MH-"
-#~ "flaggor."
-
-#~ msgid ""
-#~ "GNU MH send\vOptions marked with `*' are not yet implemented.\n"
-#~ "Use -help to obtain the list of traditional MH options."
-#~ msgstr ""
-#~ "GNU MH send\vFlaggor märkta med \"*\" är ännu inte implementerade.\n"
-#~ "Använd -help för att hämta listan av traditionella MH-flaggor."
-
-#~ msgid "cannot stat %s: %s"
-#~ msgstr "kan inte läsa status på %s: %s"
-
-#~ msgid "GNU MH whom\vUse -help to obtain the list of traditional MH options."
-#~ msgstr ""
-#~ "GNU MH whom\vAnvänd -help för att hämta listan av traditionella MH-"
-#~ "flaggor."
-
-#~ msgid "Cannot change to uid %s: %m"
-#~ msgstr "Kan inte byta till uid %s: %m"
-
-#~ msgid "User `%s' logged in with mailbox `%s'"
-#~ msgstr "Användare \"%s\" loggade in med postlåda \"%s\""
-
-#~ msgid "\")"
-#~ msgstr "\")"
-
-#~ msgid "Cannot open save file %s: %s"
-#~ msgstr "Kan inte öppna sparfil %s: %s"
-
-#~ msgid "Not enough memory for creating save file"
-#~ msgstr "Inte tillräckligt minne för att skapa sparfil"

Return to:

Send suggestions and report system problems to the System administrator.