summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/po/ro.po
diff options
context:
space:
mode:
authoruid65697 <uid65697>2003-12-25 10:56:26 +0000
committeruid65697 <uid65697>2003-12-25 10:56:26 +0000
commitb546d5e07946d7b5b61dc069d2651ad66eba7f5b (patch)
treed824bc3a19b884431525ff577abdc064d074a83b /po/ro.po
parentee8245984a39f0d8b20d697252fd51822aae54ea (diff)
downloadmailutils-b546d5e07946d7b5b61dc069d2651ad66eba7f5b.tar.gz
mailutils-b546d5e07946d7b5b61dc069d2651ad66eba7f5b.tar.bz2
Fixed version
Diffstat (limited to 'po/ro.po')
-rw-r--r--po/ro.po290
1 files changed, 94 insertions, 196 deletions
diff --git a/po/ro.po b/po/ro.po
index 1a9b8f85f..02cb9a9a2 100644
--- a/po/ro.po
+++ b/po/ro.po
@@ -363,12 +363,8 @@ msgid "user nonexistent: %s"
msgstr "user inexistent: %s"
#: dotlock/dotlock.c:35
-msgid "GNU dotlock -- lock mail spool filesReturns 0 on success, 3 if the locki
-ng the file fails because it's already locked, and 1 if some other kind of erro
-r occurred."
-msgstr "GNU dotlock -- blochează(lock) fișierele spool de mail. Returnează 0 în
- caz de succes, 3 dacă blocarea fișierului eșuează din cauza faptului că este d
-eja blocat, și 1 dacă s-a produs un alt fel de eroare."
+msgid "GNU dotlock -- lock mail spool files Returns 0 on success, 3 if the locking the file fails because it's already locked, and 1 if some other kind of error occurred."
+msgstr "GNU dotlock -- blochează(lock) fișierele spool de mail. Returnează 0 în caz de succes, 3 dacă blocarea fișierului eșuează din cauza faptului că este deja blocat, și 1 dacă s-a produs un alt fel de eroare."
#: dotlock/dotlock.c:44
msgid "Unlock"
@@ -380,8 +376,7 @@ msgstr "MINUTE"
#: dotlock/dotlock.c:47
msgid "Forcibly break an existing lock older than a certain time"
-msgstr "Deblochează cu forța o blocare(lock) existentă mai veche de un anumit t
-imp"
+msgstr "Deblochează cu forța o blocare(lock) existentă mai veche de un anumit timp"
#: dotlock/dotlock.c:49
msgid "RETRIES"
@@ -608,10 +603,8 @@ msgid "Act as local MDA for user NAME"
msgstr "Comportare ca MDA local pentru userul NUME"
#: guimb/main.c:121
-msgid "GNU guimb -- Process the contents of the specified mailboxes using a Sch
-eme program or expression."
-msgstr "GNU guimb -- Procesează conținutul mailbox-urilor specificate folosind
-un program Scheme sau o expresie."
+msgid "GNU guimb -- Process the contents of the specified mailboxes using a Scheme program or expression."
+msgstr "GNU guimb -- Procesează conținutul mailbox-urilor specificate folosind un program Scheme sau o expresie."
#: guimb/main.c:123 messages/messages.c:35
msgid "[mailbox...]"
@@ -619,8 +612,7 @@ msgstr "[mailbox...]"
#: guimb/main.c:165
msgid "At least one of -fecs must be used. Try guimb --help for more info."
-msgstr "Cel puțin unul dintre -fecs trebuie folosit. Încercați guimb --help pen
-tru mai multe informații."
+msgstr "Cel puțin unul dintre -fecs trebuie folosit. Încercați guimb --help pentru mai multe informații."
#: guimb/util.c:50 guimb/util.c:57 mail/util.c:664 mail/util.c:671
#, c-format
@@ -914,8 +906,7 @@ msgstr "potrivire relațională `%s' invalidă în apelarea către `%s'"
#: libsieve/comparator.c:320
#, c-format
msgid "comparator `%s' is incompatible with match type `%s' in call to `%s'"
-msgstr "comparatorul `%s' este incompatibil cu tipul de potrivire `%s' în apela
-rea către `%s'"
+msgstr "comparatorul `%s' este incompatibil cu tipul de potrivire `%s' în apelarea către `%s'"
#: libsieve/prog.c:38
msgid "out of memory!"
@@ -1306,8 +1297,7 @@ msgid ""
" Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA\n"
"\n"
msgstr ""
-" GNU Mailutils este software liber; puteți să-l redistribuiți și/sau modific
-ați\n"
+" GNU Mailutils este software liber; puteți să-l redistribuiți și/sau modificați\n"
" în termenii Licenței Publice Generale\n"
"\n"
" GNU Mailutils este software liber; puteți să-l redistribuiți și/sau\n"
@@ -1528,8 +1518,7 @@ msgstr "nu se poate crea header-ul temporar: %s"
#: mail/util.c:1223
#, c-format
msgid "can't parse address `%s' (while expanding `%s'): %s"
-msgstr "nu se poate analiza(parse) adresa `%s' (în timp ce se expanda `%s'): %s
-"
+msgstr "nu se poate analiza(parse) adresa `%s' (în timp ce se expanda `%s'): %s"
#: mail/util.c:1226
#, c-format
@@ -1650,7 +1639,7 @@ msgstr "În ultimul ecran(screenful) cu mesaje\n"
#: mail.local/main.c:46
msgid ""
-"GNU mail.local -- the local MDADebug flags are:\n"
+"GNU mail.local -- the local MDA Debug flags are:\n"
" g - guimb stack traces\n"
" T - mailutil traces (MU_DEBUG_TRACE)\n"
" P - network protocols (MU_DEBUG_PROT)\n"
@@ -1676,8 +1665,7 @@ msgstr "Nu returnează erori când se livrează înspre recipiente multiple"
#: mail.local/main.c:66
msgid "Return temporary failure if disk or mailbox quota is exceeded"
-msgstr "Returnează eroare temporară dacă quota disk-ului sau mailbox-ului este
-depășită"
+msgstr "Returnează eroare temporară dacă quota disk-ului sau mailbox-ului este depășită"
#: mail.local/main.c:67 mailbox/mu_argp.c:77
msgid "EMAIL"
@@ -1697,13 +1685,11 @@ msgstr "TIPAR"
#: mail.local/main.c:75
msgid "Set name pattern for user-defined sieve mail filters"
-msgstr "Setează numele tiparului pentru filtrele de mail sieve definite de util
-izator"
+msgstr "Setează numele tiparului pentru filtrele de mail sieve definite de utilizator"
#: mail.local/main.c:78
msgid "Set name pattern for user-defined mail filters"
-msgstr "Setează numele tiparului pentru filtrele de mail definite de utilizator
-"
+msgstr "Setează numele tiparului pentru filtrele de mail definite de utilizator"
#: mail.local/main.c:80 mailbox/mu_argp.c:70 sieve/sieve.c:83
msgid "FLAGS"
@@ -1715,8 +1701,7 @@ msgstr "Activează debugging-ul"
#: mail.local/main.c:83
msgid "Set timeout for acquiring the lockfile"
-msgstr "Setează timpul de expirare pentru achiziționarea fișierului de lock(loc
-kfile)"
+msgstr "Setează timpul de expirare pentru achiziționarea fișierului de lock(lockfile)"
#: mail.local/main.c:132
msgid "multiple --from options"
@@ -1823,8 +1808,7 @@ msgstr "nu se poate stabili mărimea secvenței (mesaj de input): %s"
#: mail.local/main.c:715
#, c-format
msgid "%s: message would exceed maximum mailbox size for this recipient"
-msgstr "%s: mesajul va depăși mărimea maximă a mailbox-ului pentru acest recipi
-ent"
+msgstr "%s: mesajul va depăși mărimea maximă a mailbox-ului pentru acest recipient"
#: mail.local/main.c:764
#, c-format
@@ -1844,7 +1828,7 @@ msgstr "quota mailbox bogus pentru `%s' (aproape de `%s')"
#: mail.remote/mail.remote.c:46
msgid ""
"GNU mail.remote -- pseudo-sendmail interface for mail delivery\n"
-"\n"
+" \n"
"An RFC2822 formatted message is read from stdin and delivered using\n"
"the mailer. This utility can be used as a drop-in replacement\n"
"for /bin/sendmail to forward mail directly to an SMTP gateway.\n"
@@ -1873,16 +1857,12 @@ msgid ""
msgstr ""
"GNU mail.remote -- interfață pseudo-sendmailpentur livrare de email\n"
" \n"
-"Un mesaj formatat RFC2822 este citit de la stdin și livrat folosind mailerul.\
-n"
-" Acest utilitar poate fi folosit ca o înlocuire mai slabă pentru /bin/sendmail
-\n"
+"Un mesaj formatat RFC2822 este citit de la stdin și livrat folosind mailerul.\n"
+" Acest utilitar poate fi folosit ca o înlocuire mai slabă pentru /bin/sendmail\n"
"folosită pentru a înainta(forward) emailul direct într-un gateway SMTP.\n"
"\n"
-"Mailerul implicit este \"sendmail\", care nu este suportat de acest utilitar\n
-"
-"(intenția acestuia este să fie folosit când nu aveți un sendmail funcțional).\
-n"
+"Mailerul implicit este \"sendmail\", care nu este suportat de acest utilitar\n"
+"(intenția acestuia este să fie folosit când nu aveți un sendmail funcțional).\n"
" Ar Trebui să specificați gateway-ul vostru SMTP specificând un --mailer\n"
"ca de exemplu \"smtp://mail.example.com\". Acesta va fi în mod normal\n"
"adăugat în fișierul vostru specific de configurație,\n"
@@ -1896,8 +1876,7 @@ n"
"derivată din câmpul \"From:\" din mesaj, dacă este prezent, sau adresa\n"
"de email implicită a user-ului dacă nu este prezent.\n"
"\n"
-"Dacă nu sunt specificate în mod explicit, adresele to implicite sunt derivate\
-n"
+"Dacă nu sunt specificate în mod explicit, adresele to implicite sunt derivate\n"
"din câmpurile \"To:\", \"Cc:\" și \"Bcc:\" din mesaj.\n"
"\n"
"Dacă este specificat --debug, comenzile de plic(envelope) din tranzacția\n"
@@ -1978,11 +1957,8 @@ msgid "Garbage in ARGP_HELP_FMT: %s"
msgstr "Gunoi(garbage) în ARGP_HELP_FMT: %s"
#: mailbox/argp-help.c:1216
-msgid "Mandatory or optional arguments to long options are also mandatory or op
-tional for any corresponding short options."
-msgstr "Argumentele obligatorii sau opționale pentru opțiunile lungi sunt de as
-emenea obligatorii sau opționale pentru toate opțiunile scurte corespunzătoare.
-"
+msgid "Mandatory or optional arguments to long options are also mandatory or optional for any corresponding short options."
+msgstr "Argumentele obligatorii sau opționale pentru opțiunile lungi sunt de asemenea obligatorii sau opționale pentru toate opțiunile scurte corespunzătoare."
#: mailbox/argp-help.c:1596
msgid "Usage:"
@@ -2045,10 +2021,8 @@ msgid "%s must be a plain file with one link\n"
msgstr "%s trebuie să fie un fișier normal(plain) cu o legătură\n"
#: mailbox/mailutils-config.c:27
-msgid "GNU mailutils-config -- Display compiler and loader options needed for b
-uilding a program with mailutils"
-msgstr "GNU mailutils-config -- Afișează opțiunile compilatorului și încărcător
-ului(loader) necesare pentru construirea(building) unui program cu mailutils"
+msgid "GNU mailutils-config -- Display compiler and loader options needed for building a program with mailutils"
+msgstr "GNU mailutils-config -- Afișează opțiunile compilatorului și încărcătorului(loader) necesare pentru construirea(building) unui program cu mailutils"
#: mailbox/mailutils-config.c:28
msgid "[arg...]"
@@ -2059,23 +2033,12 @@ msgid "print C compiler flags to compile with"
msgstr "afișează flag-urile compilatorului C cu care se va compila"
#: mailbox/mailutils-config.c:33
-msgid "print libraries to link with. Possible arguments are: auth, guile, all,
-mbox, mh, maildir, imap, pop"
-msgstr "afișează bibliotecile cu care se va face legătura. Argumente posibile s
-unt: auth, guile, all, mbox, mh, maildir, imap, pop"
+msgid "print libraries to link with. Possible arguments are: auth, guile, all, mbox, mh, maildir, imap, pop"
+msgstr "afișează bibliotecile cu care se va face legătura. Argumente posibile sunt: auth, guile, all, mbox, mh, maildir, imap, pop"
#: mailbox/mailutils-config.c:36
-msgid "print a list of configuration options used to build mailutils. If argume
-nts are given, they are interpreted as a list of configuration options to check
- for. In this case the program prints those options from this list that have be
-en defined. It exits with zero status if all of the specified options are defin
-ed. Otherwise, the exit status is 1."
-msgstr "afișează o listă de opțiuni de configurare folosite pentru a construi(b
-uild) mailutils. Dacă sunt specificate argumente, acestea sunt interpretate ca
-o listă de opțiuni de configurare ce va fi verificată. În acest caz programul a
-fișează acele opțiuni care au fost definite din această listă. Se iese cu stare
- zero dacă toate opțiunile specificate sunt definite. În caz contrar, starea de
- ieșire este 1."
+msgid "print a list of configuration options used to build mailutils. If arguments are given, they are interpreted as a list of configuration options to check for. In this case the program prints those options from this list that have been defined. It exits with zero status if all of the specified options are defined. Otherwise, the exit status is 1."
+msgstr "afișează o listă de opțiuni de configurare folosite pentru a construi(build) mailutils. Dacă sunt specificate argumente, acestea sunt interpretate ca o listă de opțiuni de configurare ce va fi verificată. În acest caz programul afișează acele opțiuni care au fost definite din această listă. Se iese cu stare zero dacă toate opțiunile specificate sunt definite. În caz contrar, starea de ieșire este 1."
#: mailbox/mailutils-config.c:123
msgid "Too many arguments"
@@ -2123,8 +2086,7 @@ msgstr "Flag-uri locker implicite (E=extern, R=reîncercare, T=timp, P=pid)"
#: mailbox/mu_argp.c:78
msgid "Set current user's email address (default is loginname@defaultdomain)"
-msgstr "Setează adresa de email a user-ului curent (implicit este loginname@def
-aultdomain)"
+msgstr "Setează adresa de email a user-ului curent (implicit este loginname@defaultdomain)"
#: mailbox/mu_argp.c:79
msgid "DOMAIN"
@@ -2132,8 +2094,7 @@ msgstr "DOMENIU"
#: mailbox/mu_argp.c:80
msgid "Set domain for unqualified user names (default is this host)"
-msgstr "Setează domeniul pentru nume de useri necalificate (implicit este acest
- host)"
+msgstr "Setează domeniul pentru nume de useri necalificate (implicit este acest host)"
#: mailbox/mu_argp.c:86
msgid "MAILER"
@@ -2228,13 +2189,11 @@ msgstr "%s nu este memorie suficientă\n"
#: mailbox/mu_argp.c:842
#, c-format
msgid "INTERNAL ERROR: requested unknown argp capability %s (please report)"
-msgstr "EROARE INTERNĂ: capabilitate argp cerută necunoscută %s (vă rugăm rapor
-tați)"
+msgstr "EROARE INTERNĂ: capabilitate argp cerută necunoscută %s (vă rugăm raportați)"
#: mailbox/mu_argp.c:905
msgid "INTERNAL ERROR: cannot register argp capability auth (please report)"
-msgstr "EROARE INTERNĂ: nu se poate înregistra capabilitatea argp auth (vă rugă
-m raportați)"
+msgstr "EROARE INTERNĂ: nu se poate înregistra capabilitatea argp auth (vă rugăm raportați)"
#: mailbox/mu_auth.c:211 mailbox/mu_auth.c:213
msgid "MODLIST"
@@ -2470,7 +2429,7 @@ msgstr "Nu s-a putut închide %s.\n"
#: mh/anno.c:23
msgid ""
-"GNU MH annoOptions marked with `*' are not yet implemented.\n"
+"GNU MH anno Options marked with `*' are not yet implemented.\n"
"Use -help to obtain the list of traditional MH options."
msgstr ""
"GNU MH anno- Opțiunile marcate cu `*' nu sunt încă implementate\n"
@@ -2526,9 +2485,8 @@ msgid "Component name: "
msgstr "Nume componentă: "
#: mh/fmtcheck.c:23
-msgid "GNU MH fmtcheckUse -help to obtain the list of traditional MH options."
-msgstr "GNU MH fmtcheck- Folosiți -helppentru a obține o listă cu opțiunile MH
-tradiționale."
+msgid "GNU MH fmtcheck Use -help to obtain the list of traditional MH options."
+msgstr "GNU MH fmtcheck- Folosiți -helppentru a obține o listă cu opțiunile MH tradiționale."
#: mh/fmtcheck.c:30 mh/forw.c:51 mh/inc.c:41 mh/mhl.c:40 mh/repl.c:55
#: mh/scan.c:42
@@ -2560,9 +2518,8 @@ msgid "Bad format string"
msgstr "Șirul de format este greșit"
#: mh/folder.c:36
-msgid "GNU MH folderUse -help to obtain the list of traditional MH options."
-msgstr "Dosarul(folder) GNU MH Folosiți -help pentru a obține o listă cu opțiun
-ile tradiționale MH."
+msgid "GNU MH folder Use -help to obtain the list of traditional MH options."
+msgstr "Dosarul(folder) GNU MH Folosiți -help pentru a obține o listă cu opțiunile tradiționale MH."
#: mh/folder.c:38
msgid "[action] [msg]"
@@ -2581,17 +2538,8 @@ msgid "List the contents of the folder stack"
msgstr "Listează conținutul stivei(stack) de dosare(folder)"
#: mh/folder.c:47
-msgid "Push the folder on the folder stack. If FOLDER is specified, it is pushe
-d. Otherwise, if a folder is given in the command line (via + or --folder), it
-is pushed on stack. Otherwise, the current folder and the top of the folder sta
-ck are exchanged"
-msgstr "Trimite(push) dosarul în stiva de dosare. Dacă este specificat DOSAR es
-te trimis. În caz contrar, dacă este dat un dosar în linia de comandă (prin + s
-au --folder), el va fi trimis în stivă. În caz contrar, dosarul curent și parte
-a superioară (top) a stivei de dosare sunt interschimbate.Push the folder on th
-e folder stack. If FOLDER is specified, it is pushed. Otherwise, if a folder is
- given in the command line (via + or --folder), it is pushed on stack. Otherwis
-e, the current folder and the top of the folder stack are exchanged"
+msgid "Push the folder on the folder stack. If FOLDER is specified, it is pushed. Otherwise, if a folder is given in the command line (via + or --folder), it is pushed on stack. Otherwise, the current folder and the top of the folder stack are exchanged"
+msgstr "Trimite(push) dosarul în stiva de dosare. Dacă este specificat DOSAR este trimis. În caz contrar, dacă este dat un dosar în linia de comandă (prin + sau --folder), el va fi trimis în stivă. În caz contrar, dosarul curent și partea superioară (top) a stivei de dosare sunt interschimbate.Push the folder on the folder stack. If FOLDER is specified, it is pushed. Otherwise, if a folder is given in the command line (via + or --folder), it is pushed on stack. Otherwise, the current folder and the top of the folder stack are exchanged"
#: mh/folder.c:52
msgid "Pop the folder off the folder stack"
@@ -2646,10 +2594,8 @@ msgid "(others)"
msgstr "(altele)"
#: mh/folder.c:446
-msgid "Folder # of messages ( range ) cur msg (other
-files)\n"
-msgstr "Dosar # de mesaje ( inteval ) msj crt (alte
-fișiere)\n"
+msgid "Folder # of messages ( range ) cur msg (other files)\n"
+msgstr "Dosar # de mesaje ( inteval ) msj crt (alte fișiere)\n"
#: mh/folder.c:452
msgid "TOTAL"
@@ -2675,7 +2621,7 @@ msgstr "prea multe argumente"
#: mh/forw.c:23
msgid ""
-"GNU MH forwOptions marked with `*' are not yet implemented.\n"
+"GNU MH forw Options marked with `*' are not yet implemented.\n"
"Use -help to obtain the list of traditional MH options."
msgstr ""
"GNU MH forw Opțiunile marcate cu `*' nu sunt implementate încă\n"
@@ -2748,8 +2694,7 @@ msgstr "* Setează înlocuitorul pentru programul whatnow"
#: mh/forw.c:66 mh/repl.c:66
msgid "* Ignore whatnowproc variable. Use standard `whatnow' shell instead."
-msgstr "* Ignoră variabila whatnowproc. Folosește în loc shell standard `whatno
-w'."
+msgstr "* Ignoră variabila whatnowproc. Folosește în loc shell standard `whatnow'."
#: mh/forw.c:68 mh/repl.c:67
msgid "Use draft file preserved after the last session"
@@ -2785,9 +2730,8 @@ msgid "End of Forwarded messages"
msgstr "Sfârșit de mesaje înaintate(forwarded)"
#: mh/inc.c:23
-msgid "GNU MH incUse -help to obtain the list of traditional MH options."
-msgstr "GNU MH inc Folosiți -help pentru a obține o listă de opțiuni MH tradiți
-onale."
+msgid "GNU MH inc Use -help to obtain the list of traditional MH options."
+msgstr "GNU MH inc Folosiți -help pentru a obține o listă de opțiuni MH tradiționale."
#: mh/inc.c:25 mh/rmf.c:34
msgid "[+folder]"
@@ -2846,19 +2790,16 @@ msgid "%d: error appending message: %s"
msgstr "%d: eroare în adăugarea mesajului: %s"
#: mh/install-mh.c:21
-msgid "GNU MH install-mhUse -help to obtain the list of traditional MH options.
-"
-msgstr "GNU MH install-mh Folosiți -help pentru a obține o listă de opțiuni MH
-tradiționale."
+msgid "GNU MH install-mh Use -help to obtain the list of traditional MH options."
+msgstr "GNU MH install-mh Folosiți -help pentru a obține o listă de opțiuni MH tradiționale."
#: mh/install-mh.c:27
msgid "Do not ask for anything"
msgstr "Nu întreba de nimic"
#: mh/mark.c:21
-msgid "GNU MH markUse -help to obtain the list of traditional MH options."
-msgstr "GNU MH mark Folosiți -help pentru a obține o listă de opțiuni MH tradiț
-ionale."
+msgid "GNU MH mark Use -help to obtain the list of traditional MH options."
+msgstr "GNU MH mark Folosiți -help pentru a obține o listă de opțiuni MH tradiționale."
#: mh/mark.c:30
msgid "Specify sequence name to operate upon"
@@ -3069,10 +3010,8 @@ msgid ""
"is the path to use for all MH folder operations. The suggested MH\n"
"path for you is %s...\n"
msgstr ""
-"Înainte a folosi MH, e necesar să aveți un fișier în directorul vostru de logi
-n\n"
-"(%s) numit .mh_profile care conține informații despre anumite operații directe
-\n"
+"Înainte a folosi MH, e necesar să aveți un fișier în directorul vostru de login\n"
+"(%s) numit .mh_profile care conține informații despre anumite operații directe\n"
"MH. Singurul element care este necesar este calea(path) care se va folosi\n"
"pentru toate operațiile de dosar(folder) MH. Calea MH sugerată pentru voi\n"
"este %s...\n"
@@ -3122,8 +3061,7 @@ msgid ""
"You already have file %s which is not a regular file or a symbolic link.\n"
"Please remove it and try again"
msgstr ""
-"Aveți deja fișierul %s care nu este un fișier regulat sau o legătură simbolică
-.\n"
+"Aveți deja fișierul %s care nu este un fișier regulat sau o legătură simbolică.\n"
"Vă rugăm ștergeți-l și încercați din nou"
#: mh/mh_list.c:138
@@ -3225,16 +3163,11 @@ msgstr "ciornă lăsată în \"%s\".\n"
#: mh/mh_whatnow.c:391
msgid "List the message being distributed/replied-to on the terminal."
-msgstr "Listează mesajele care sunt distribuite/la care s-a răspuns în terminal
-."
+msgstr "Listează mesajele care sunt distribuite/la care s-a răspuns în terminal."
#: mh/mh_whatnow.c:393
-msgid "Edit the message. If EDITOR is omitted use the one that was used on the
-preceeding round unless the profile entry \"LASTEDITOR-next\" names an alternat
-e editor."
-msgstr "Editează mesajul. Dacă EDITOR este opis se folosește cel care a fost fo
-losit în runda precedentă în cazul în care intrarea profilului \"LASTEDITOR-nex
-t\" numește un editor alternativ."
+msgid "Edit the message. If EDITOR is omitted use the one that was used on the preceeding round unless the profile entry \"LASTEDITOR-next\" names an alternate editor."
+msgstr "Editează mesajul. Dacă EDITOR este opis se folosește cel care a fost folosit în runda precedentă în cazul în care intrarea profilului \"LASTEDITOR-next\" numește un editor alternativ."
#: mh/mh_whatnow.c:397 mh/mh_whatnow.c:427 mh/mh_whatnow.c:517
msgid "List the draft on the terminal."
@@ -3245,26 +3178,20 @@ msgid "Send the message in the background."
msgstr "Trimite mesajul în fundal."
#: mh/mh_whatnow.c:401
-msgid "Terminate the session. Preserve the draft, unless -delete flag is given.
-"
-msgstr "Termină sesiunea. Păstrează ciorna, în cazul în care nu este dat flag-u
-l -delete."
+msgid "Terminate the session. Preserve the draft, unless -delete flag is given."
+msgstr "Termină sesiunea. Păstrează ciorna, în cazul în care nu este dat flag-ul -delete."
#: mh/mh_whatnow.c:403 mh/mh_whatnow.c:428
msgid "Refile the draft into the given FOLDER."
msgstr "Pune(refile) ciorna în DOSARul(FOLDER) dat."
#: mh/mh_whatnow.c:405
-msgid "Send the message. The -watch flag causes the delivery process to be moni
-tored. SWITCHES are passed to send program verbatim."
-msgstr "Trimite mesajul. Flagul -watch cauzează monitorizarea procesului de liv
-rare. SWITCH-urile sunt pasate pentru a trimite programul verbatim."
+msgid "Send the message. The -watch flag causes the delivery process to be monitored. SWITCHES are passed to send program verbatim."
+msgstr "Trimite mesajul. Flagul -watch cauzează monitorizarea procesului de livrare. SWITCH-urile sunt pasate pentru a trimite programul verbatim."
#: mh/mh_whatnow.c:408
-msgid "List the addresses and verify that they are acceptable to the transport
-service."
-msgstr "Listează adresele și verifică dacă sunt acceptabile serviciului de tran
-sport."
+msgid "List the addresses and verify that they are acceptable to the transport service."
+msgstr "Listează adresele și verifică dacă sunt acceptabile serviciului de transport."
#: mh/mh_whatnow.c:424
msgid "Terminate the session. Preserve the draft."
@@ -3331,9 +3258,8 @@ msgid "No recipients"
msgstr "Nu există recipiente"
#: mh/mhl.c:25
-msgid "GNU MH mhlUse -help to obtain the list of traditional MH options."
-msgstr "GNU MH mhl.Folosiți -help pentru a obține o listă cu opțiunile tradițio
-nale MH."
+msgid "GNU MH mhl Use -help to obtain the list of traditional MH options."
+msgstr "GNU MH mhl.Folosiți -help pentru a obține o listă cu opțiunile tradiționale MH."
#: mh/mhl.c:27
msgid "[files]"
@@ -3390,7 +3316,7 @@ msgstr "secvența(stream) de intrare(input) %s nu este un mesaj (%s)"
#: mh/mhn.c:28
msgid ""
-"GNU MH mhnOptions marked with `*' are not yet implemented.\n"
+"GNU MH mhn Options marked with `*' are not yet implemented.\n"
"Use -help to obtain the list of traditional MH options."
msgstr ""
"GNU MH mhn.Opțiunile marcate cu `*' nu sunt încă implementate\n"
@@ -3618,9 +3544,8 @@ msgid "%s:%lu: unmatched #end"
msgstr "%s:%lu: #end fără corespondent"
#: mh/mhpath.c:23
-msgid "GNU MH mhpathUse -help to obtain the list of traditional MH options."
-msgstr "GNU MH mhpath.Folosiți -help pentru a obține o listă de opțiuni tradiți
-onale MH."
+msgid "GNU MH mhpath Use -help to obtain the list of traditional MH options."
+msgstr "GNU MH mhpath.Folosiți -help pentru a obține o listă de opțiuni tradiționale MH."
#: mh/mhpath.c:25 mh/rmm.c:25 mh/scan.c:32
msgid "[+folder] [msgs]"
@@ -3628,7 +3553,7 @@ msgstr "[+folder] [msj]"
#: mh/pick.c:29
msgid ""
-"GNU MH pickOptions marked with `*' are not yet implemented.\n"
+"GNU MH pick Options marked with `*' are not yet implemented.\n"
"Use -help to obtain the list of traditional MH options."
msgstr ""
"GNU MH pick.Opțiunile marcate cu `*' nu sunt încă implementate\n"
@@ -3651,16 +3576,8 @@ msgid "A pattern to look for"
msgstr "Un tipar(pattern) de căutat"
#: mh/pick.c:46
-msgid "Flags controlling the type of regular expressions. STRING must consist o
-f one or more of the following letters: B=basic, E=extended, I=ignore case, C=c
-ase sensitive. Default is \"EI\". The flags remain in effect until the next occ
-urrence of --cflags option. The option must occur right before --pattern or --c
-omponent option (or its alias)."
-msgstr "Flagurile controlează tipul expresiilor regulate. ȘIR trebuie să aibă u
-na sau mai multe din următoarele litere: B=bazic, E=extins, I=Ignoră cazul, C=c
-az senzitiv. Implicit este \"EI\". Flag-urile rămân efective până la următoarea
- întâlnire a opțiunii -cflags. Opțiunea trebuie să se afle chiar înainte de opț
-iunile--pattern sau --component (sau aliasurile lor)."
+msgid "Flags controlling the type of regular expressions. STRING must consist of one or more of the following letters: B=basic, E=extended, I=ignore case, C=case sensitive. Default is \"EI\". The flags remain in effect until the next occurrence of --cflags option. The option must occur right before --pattern or --component option (or its alias)."
+msgstr "Flagurile controlează tipul expresiilor regulate. ȘIR trebuie să aibă una sau mai multe din următoarele litere: B=bazic, E=extins, I=Ignoră cazul, C=caz senzitiv. Implicit este \"EI\". Flag-urile rămân efective până la următoarea întâlnire a opțiunii -cflags. Opțiunea trebuie să se afle chiar înainte de opțiunile--pattern sau --component (sau aliasurile lor)."
#: mh/pick.c:48
msgid "Same as --component cc --pattern STRING"
@@ -3745,7 +3662,7 @@ msgstr "opțiune invalidă -- %s"
#: mh/refile.c:28
msgid ""
-"GNU MH refileOptions marked with `*' are not yet implemented.\n"
+"GNU MH refile Options marked with `*' are not yet implemented.\n"
"Use -help to obtain the list of traditional MH options."
msgstr ""
"GNU MH refile.Opțiunile marcate u `*' nu sunt încă implementate\n"
@@ -3768,10 +3685,8 @@ msgid "* Try to preserve message sequence numbers"
msgstr "* Încearcă să păstreze numerele secvenței de mesaj"
#: mh/refile.c:45
-msgid "Specify source folder. FOLDER will become the current folder after the p
-rogram exits."
-msgstr "Specifică dosarul sursă. DOSAR va deveni dosarul curent după ce se iese
- din program."
+msgid "Specify source folder. FOLDER will become the current folder after the program exits."
+msgstr "Specifică dosarul sursă. DOSAR va deveni dosarul curent după ce se iese din program."
#: mh/refile.c:47
msgid "Use FILE as the source message"
@@ -3800,7 +3715,7 @@ msgstr "sunt specificate atât setul mesajului și fișierul sursă"
#: mh/repl.c:25
msgid ""
-"GNU MH replOptions marked with `*' are not yet implemented.\n"
+"GNU MH repl Options marked with `*' are not yet implemented.\n"
"Use -help to obtain the list of traditional MH options."
msgstr ""
"GNU MH repl.Opțiunile marcate u `*' nu sunt încă implementate\n"
@@ -3832,16 +3747,11 @@ msgstr "FILTRU-MHL"
#: mh/repl.c:54
msgid "Set the mhl filter to preprocess the body of the message being replied"
-msgstr "Setează filtrul mhl pentru preprocesarea corpului mesajului la care se
-răspunde"
+msgstr "Setează filtrul mhl pentru preprocesarea corpului mesajului la care se răspunde"
#: mh/repl.c:57
-msgid "Include a copy of the message being replied. The message will be process
-ed using either the default filter \"mhl.reply\", or the filter specified by --
-filter option."
-msgstr "Include o copie a mesajului la care se răspunde. Mesajul va fi procesat
- folosind fie filtrul implicit \"mhl.reply\", fie filtrul specificat de opțiune
-a --filter."
+msgid "Include a copy of the message being replied. The message will be processed using either the default filter \"mhl.reply\", or the filter specified by --filter option."
+msgstr "Include o copie a mesajului la care se răspunde. Mesajul va fi procesat folosind fie filtrul implicit \"mhl.reply\", fie filtrul specificat de opțiunea --filter."
#: mh/repl.c:61
msgid "Query for addresses to place in To: and Cc: lists"
@@ -3879,9 +3789,8 @@ msgid "only one message at a time!"
msgstr "doar un singur mesaj odată!"
#: mh/rmf.c:32
-msgid "GNU MH rmfUse -help to obtain the list of traditional MH options."
-msgstr "GNU MH rmf.Folosiți -help pentru a obține o listă de opțiuni MH tradiți
-onale."
+msgid "GNU MH rmf Use -help to obtain the list of traditional MH options."
+msgstr "GNU MH rmf.Folosiți -help pentru a obține o listă de opțiuni MH tradiționale."
#: mh/rmf.c:39
msgid "Specify the folder to delete"
@@ -3906,14 +3815,12 @@ msgid "can't unlink %s: %s"
msgstr "nu se poate elimina legătura către(unlink) %s: %s"
#: mh/rmm.c:23
-msgid "GNU MH rmmUse -help to obtain the list of traditional MH options."
-msgstr "GNU MH rmm.Folosiți -help pentru a obtine o listă de opțiuni MH tradiți
-onale."
+msgid "GNU MH rmm Use -help to obtain the list of traditional MH options."
+msgstr "GNU MH rmm.Folosiți -help pentru a obtine o listă de opțiuni MH tradiționale."
#: mh/scan.c:30
-msgid "GNU MH scanUse -help to obtain the list of traditional MH options."
-msgstr "GNU MH scan.Folosiți -help pentru a obtine o listă de opțiuni MH tradiț
-ionale."
+msgid "GNU MH scan Use -help to obtain the list of traditional MH options."
+msgstr "GNU MH scan.Folosiți -help pentru a obtine o listă de opțiuni MH tradiționale."
#: mh/scan.c:37
msgid "Specify folder to scan"
@@ -3947,7 +3854,7 @@ msgstr "Dosarul %s %s\n"
#: mh/send.c:27
msgid ""
-"GNU MH sendOptions marked with `*' are not yet implemented.\n"
+"GNU MH send Options marked with `*' are not yet implemented.\n"
"Use -help to obtain the list of traditional MH options."
msgstr ""
"GNU MH send.Opțiunile marcate cu `*' nu sunt încă implementate\n"
@@ -3967,8 +3874,7 @@ msgstr "Folosește ciornă pregătită"
#: mh/send.c:42 mh/whom.c:34
msgid "Treat the arguments as a list of messages from the draftfolder"
-msgstr "Tratează argumentele ca o listă de mesaje din dosarul de ciorne(draftfo
-lder)"
+msgstr "Tratează argumentele ca o listă de mesaje din dosarul de ciorne(draftfolder)"
#: mh/send.c:46
msgid "* Use filter FILE to preprocess the body of the message"
@@ -3983,10 +3889,8 @@ msgid "* Reformat To: and Cc: addresses"
msgstr "* Reformatează adresele To: și Cc:"
#: mh/send.c:53
-msgid "* In case of failure forward the draft along with the failure notice to
-the sender."
-msgstr "* În caz de eșec înaintează(forward) ciorna împreună cu o notificare de
- eroare expeditorului."
+msgid "* In case of failure forward the draft along with the failure notice to the sender."
+msgstr "* În caz de eșec înaintează(forward) ciorna împreună cu o notificare de eroare expeditorului."
#: mh/send.c:56
msgid "* Use MIME encapsulation"
@@ -4005,10 +3909,8 @@ msgid "SECONDS"
msgstr "SECUNDE"
#: mh/send.c:65
-msgid "* Split the draft into several partial messages and send them with SECON
-DS interval"
-msgstr "* Împarte ciorna în câteva mesaje parțiale și trimitele într-un interva
-l de SECUNDE"
+msgid "* Split the draft into several partial messages and send them with SECONDS interval"
+msgstr "* Împarte ciorna în câteva mesaje parțiale și trimitele într-un interval de SECUNDE"
#: mh/send.c:67
msgid "Print the transcript of interactions with the transport system"
@@ -4059,9 +3961,8 @@ msgid "Set the prompt"
msgstr "Setează promptul"
#: mh/whom.c:21
-msgid "GNU MH whomUse -help to obtain the list of traditional MH options."
-msgstr "GNU MH whom.Folosiți -help pentru a obține o listă de opțiuni tradițion
-ale MH."
+msgid "GNU MH whom Use -help to obtain the list of traditional MH options."
+msgstr "GNU MH whom.Folosiți -help pentru a obține o listă de opțiuni tradiționale MH."
#: mh/whom.c:38
msgid "Check if addresses are deliverable"
@@ -4348,8 +4249,7 @@ msgstr "Afișează(output) formfeed-uri între mesaje"
#: readmsg/readmsg.c:45
msgid "Print all messages matching pattern, not just the first"
-msgstr "Tipărește toate mesajele care se potrivesc tiparului(pattern), nu doar
-primul"
+msgstr "Tipărește toate mesajele care se potrivesc tiparului(pattern), nu doar primul"
#: readmsg/readmsg.c:252
#, c-format
@@ -4359,7 +4259,7 @@ msgstr "nu s-a putut crea mailbox: %s"
#: sieve/sieve.c:52
msgid ""
"GNU sieve -- a mail filtering tool\n"
-"Debug flags:\n"
+" Debug flags:\n"
" g - main parser traces\n"
" T - mailutil traces (MU_DEBUG_TRACE)\n"
" P - network protocols (MU_DEBUG_PROT)\n"
@@ -4388,8 +4288,7 @@ msgstr "Compilează scriptul și iese"
#: sieve/sieve.c:75
msgid "Compile script, dump disassembled sieve code to terminal and exit"
-msgstr "Compilează scriptul, lasă(dump) codul sieve dezasamblat la terminal și
-iese"
+msgstr "Compilează scriptul, lasă(dump) codul sieve dezasamblat la terminal și iese"
#: sieve/sieve.c:77
msgid "MBOX"
@@ -4512,4 +4411,3 @@ msgstr "eroare la deschiderea %s: %s"
#, c-format
msgid "expunge on %s failed: %s"
msgstr "eroare la eliminarea(expunge) %s: %s"
-

Return to:

Send suggestions and report system problems to the System administrator.