aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
path: root/xml/pl/k_arthra.xml
blob: da1ef1b9399d2302ad3060f99f2ca2dbc4001624 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
<!--

 Copyright (C) 2006 Sergey Poznyakoff

 Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document
 under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.2
 or any later version published by the Free Software Foundation;
 with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover
 Texts. A copy of the license is included in the file COPYING.FDL -->

<PAGE PREFIX="k_arthra" HEADER="Przedimek">

<SECTION ID="k_arthra">
<HEADER>Odmiana przedimka określonego</HEADER>

<PARA>Katarewusa posiada tylko przedimek określony, którego odmianę
podajemy w poniższej tabeli:</PARA>

<TABULAR ALTERNATE="1" ROWHEADING="std">
 <TITLE></TITLE>
 <ROW>
 <ITEM>Ὀνομαστική</ITEM>
 <ITEM>ὁ</ITEM>
 <ITEM>ἡ</ITEM>
 <ITEM>τό</ITEM>
 </ROW>
 <ROW>
 <ITEM>Γενική</ITEM>
 <ITEM>τοῦ</ITEM>
 <ITEM>τῆς</ITEM>
 <ITEM>τοῦ</ITEM>
 </ROW>
 <ROW>
 <ITEM>Αἰτιατική</ITEM>
 <ITEM>τόν</ITEM>
 <ITEM>τήν</ITEM>
 <ITEM>τό</ITEM>
 </ROW>

 <ROW>
 <ITEM>Δοτική</ITEM>
 <ITEM>τῶ, τῷ</ITEM>
 <ITEM>τῆ, τῇ</ITEM>
 <ITEM>τῶ, τῷ</ITEM>
 </ROW>

 <ROW>
 <ITEM>Ὀνομαστική</ITEM> 	
 <ITEM>οἱ</ITEM>
 <ITEM>αἱ</ITEM>
 <ITEM>τά</ITEM>
 </ROW>
 <ROW>
 <ITEM>Γενική</ITEM> 	
 <ITEM>τῶν</ITEM>
 <ITEM>τῶν</ITEM>
 <ITEM>τῶν</ITEM>
 </ROW>
 <ROW>
 <ITEM>Αἰτιατική</ITEM>
 <ITEM>τούς</ITEM>
 <ITEM>τάς</ITEM>
 <ITEM>τά</ITEM>
 </ROW>

 <ROW>
 <ITEM>Δοτική</ITEM>
 <ITEM>τοῖς</ITEM>
 <ITEM>ταῖς</ITEM>
 <ITEM>τοῖς</ITEM>
 </ROW>
 
</TABULAR>

<PARA>Rzeczowniki w wołaczu często są używane z wykrzyknikiem
<EXAMPLE>ὧ</EXAMPLE>, który często jest nazywany wołaczem rodzajnika
określonego.</PARA>
</SECTION>

<SECTION>
<HEADER>Użycie</HEADER>

<PARA><XREF REF="oristiko_arthro">Reguły użycia</XREF> przedimka w języku
nowogreckim obowiązują również w katarewusie. Na dodatek,
katarewusa posiada następujące właściwości:</PARA>

<PARA>Przedimek może określać rzeczownik domyślny, nie występujący
jawnie w zdaniu: <EXAMPLE>τὰ τῆς πατρίδος</EXAMPLE> <TRANS>to co
się tyczy naszej ojczyzny</TRANS> (domyśla się rzeczownik πράγματα),
<EXAMPLE>οἱ περὶ αὐτόν</EXAMPLE> <TRANS>otaczające go</TRANS> (domyśla
się ἄνθρωποι).
</PARA>

<PARA>Przedimek może stosować się nie tylko do rzeczownika ale
nawet do całego wyrazu, jeśli wyraz ten określa jakieś pojęcie:
<EXAMPLE>ἡ πρὸς τὴν πατρίδα καὶ τὸν λαόν ἀγάπη</EXAMPLE> <TRANS>miłość
do ojczyzny i ludu</TRANS>.
</PARA>

<PARA>Przedymek może występować w roli zaimka wskazującego w wyrazie
<EXAMPLE>ὁ μὲν ... ὁ δέ ...</EXAMPLE> <TRANS>jeden ... a drugi
...</TRANS>, na przykład: <EXAMPLE>ὁ μὲν ἧτο πλούσιος, ὁ δὲ
πτωχός</EXAMPLE> <TRANS>jeden był bogaty, a drugi biedny</TRANS>.
</PARA>
</SECTION>

</PAGE>

<!-- Local Variables: -->
<!-- mode: ellinika -->
<!-- buffer-file-coding-system: utf-8 -->
<!-- alternative-input-method: polish-slash -->
<!-- alternative-dictionary: "polish" -->
<!-- End: -->

Return to:

Send suggestions and report system problems to the System administrator.