aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
path: root/xml/pl/arithmi.xml
blob: 7586e0dcfcc21c5bb16b749ea6ace609e2e5a9a8 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
<!-- 

 Copyright (C) 2004,2006 Sergey Poznyakoff

 Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document
 under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.2
 or any later version published by the Free Software Foundation;
 with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover
 Texts. A copy of the license is included in the file COPYING.FDL -->

<CHAPTER PREFIX="arithmi">
<PAGE HEADER="Liczebnik">
<NOTREADY>Strona w budowie!</NOTREADY>
<PARA>
W języku nowogreckim rozróżniamy liczebniki główne i porząkowe oraz
przysłówki liczebnikowe.
</PARA>

<PARA>
Liczebniki rozdzałowe (odpowiadające na pytanie <EXAMPLE>po ile?</EXAMPLE>) tworzą
się omownie:
</PARA>

<TABULAR BESTFIT="1" NOFRAME="1">
<ROW>
 <ITEM>ένας ένας</ITEM> <ITEM>по одному</ITEM>
</ROW>
<ROW>
 <ITEM>ανά δύο</ITEM>  <ITEM>по два</ITEM>
</ROW>
<ROW>
 <ITEM>ανά τρία</ITEM> <ITEM>по три</ITEM>
</ROW>
</TABULAR>

<PARA>Spośród liczebników głównych odmieniają się liczebniki
<EXAMPLE>jeden</EXAMPLE>, <EXAMPLE>trzy</EXAMPLE>,
<EXAMPLE>cztery</EXAMPLE>, <EXAMPLE>tysiąc</EXAMPLE> oraz wszystkie
setki.
</PARA>

<PARA>Liczebniki porządkowe odmieniają się jak przymiotniki na
<FLECT SPLIT=",">ος, η, ο</FLECT>.
</PARA>

</PAGE>

<PAGE HEADER="Liczebniki główne">
<ANCHOR ID="apolyta" />
<TABULAR OR="," ALTERNATE="1" COLHEADING="std">
<ROW><ITEM>Wartość</ITEM><ITEM>Liczebnik</ITEM></ROW>
<ROW><ITEM>0</ITEM> <ITEM> μηδέν</ITEM></ROW>
<ROW><ITEM>1</ITEM> <ITEM> ένας, μια, ένα</ITEM></ROW>
<ROW><ITEM>2</ITEM> <ITEM> δύο</ITEM></ROW>
<ROW><ITEM>3</ITEM> <ITEM> τρεις, τρεις, τρία</ITEM></ROW>
<ROW><ITEM>4</ITEM> <ITEM> τέσσερις, τέσσερις, τέσσερα</ITEM></ROW>
<ROW><ITEM>5</ITEM> <ITEM> πέντε</ITEM></ROW>
<ROW><ITEM>6</ITEM> <ITEM> έξι</ITEM></ROW>
<ROW><ITEM>7</ITEM> <ITEM> επτά/εφτά</ITEM></ROW>
<ROW><ITEM>8</ITEM> <ITEM> οκτώ/οχτώ</ITEM></ROW>
<ROW><ITEM>9</ITEM> <ITEM> εννέα/εννιά</ITEM></ROW>
<ROW><ITEM>10</ITEM><ITEM> δέκα</ITEM></ROW>
<ROW><ITEM>11</ITEM><ITEM> ένδεκα</ITEM></ROW>
<ROW><ITEM>12</ITEM><ITEM> δώδεκα</ITEM></ROW>
<ROW><ITEM>13</ITEM><ITEM> δεκατρία</ITEM></ROW>
<ROW><ITEM>14</ITEM><ITEM> δεκατέσσερα</ITEM></ROW>
<ROW><ITEM>15</ITEM><ITEM> δεκαπέντε</ITEM></ROW>
<ROW><ITEM>16</ITEM><ITEM> δεκαέξι</ITEM></ROW>
<ROW><ITEM>17</ITEM><ITEM> δεκαεπτά/δεκαεφτά</ITEM></ROW>
<ROW><ITEM>18</ITEM><ITEM> δεκαοκτώ/δεκαοχτώ</ITEM></ROW>
<ROW><ITEM>19</ITEM><ITEM> δεκαεννέα/δεκαεννιά</ITEM></ROW>
<ROW><ITEM>20</ITEM><ITEM> είκοσι</ITEM></ROW>
<ROW><ITEM>21</ITEM><ITEM> είκοσι ένα</ITEM></ROW>
<ROW><ITEM>22</ITEM><ITEM> είκοσι δύο</ITEM></ROW>
<ROW><ITEM>23</ITEM><ITEM> είκοσι τρία</ITEM></ROW>
	   
<ROW><ITEM>30</ITEM><ITEM> τριάντα</ITEM></ROW>
<ROW><ITEM>31</ITEM><ITEM> τριάντα ένα</ITEM></ROW>
<ROW><ITEM>40</ITEM><ITEM> σαράντα</ITEM></ROW>
<ROW><ITEM>50</ITEM><ITEM> πενήντα</ITEM></ROW>
<ROW><ITEM>60</ITEM><ITEM> εξήντα</ITEM></ROW>
<ROW><ITEM>70</ITEM><ITEM> εβδομήντα</ITEM></ROW>
<ROW><ITEM>80</ITEM><ITEM> ογδόντα</ITEM></ROW>
<ROW><ITEM>90</ITEM><ITEM> ενενήντα</ITEM></ROW>
	   
<ROW><ITEM>100</ITEM><ITEM> εκατό</ITEM></ROW>
<ROW><ITEM>101</ITEM><ITEM> εκατόν ένα</ITEM></ROW>
<ROW><ITEM>102</ITEM><ITEM> εκατόν δύο</ITEM></ROW>

<ROW><ITEM>200</ITEM><ITEM> διακόσιοι, -ες, -α</ITEM></ROW>
<ROW><ITEM>300</ITEM><ITEM> τριακόσιοι, -ες, -α</ITEM></ROW>
<ROW><ITEM>400</ITEM><ITEM> τετρακόσιοι, -ες, -α</ITEM></ROW>
<ROW><ITEM>500</ITEM><ITEM> πεντακόσιοι, -ες, -α</ITEM></ROW>
<ROW><ITEM>600</ITEM><ITEM> εξακόσιοι, -ες, -α</ITEM></ROW>
<ROW><ITEM>700</ITEM><ITEM> επτακόσιοι, -ες, -α / εφτακόσιοι, -ες, -α</ITEM></ROW>
<ROW><ITEM>800</ITEM><ITEM> οκτακόσιοι, -ες, -α / οχτακόσιοι, -ες, -α</ITEM></ROW>
<ROW><ITEM>900</ITEM><ITEM> εννιακόσιοι, -ες, -α</ITEM></ROW>
<ROW><ITEM>1000</ITEM><ITEM> χίλια</ITEM></ROW>
<ROW><ITEM>2000</ITEM><ITEM> δύο χιλιάδες</ITEM></ROW>
<ROW><ITEM>3000</ITEM><ITEM> τρεις χιλιάδες</ITEM></ROW>
<ROW><ITEM>4000</ITEM><ITEM> τέσσερις χιλιάδες</ITEM></ROW>

<ROW><ITEM>1.000.000</ITEM><ITEM>ένα εκατομμύριο</ITEM></ROW>
<ROW><ITEM>1.000.000.000</ITEM><ITEM>ένα δισεκατομμύριο</ITEM></ROW>
<ROW><ITEM>1.000.000.000.000</ITEM><ITEM>ένα τρισεκατομμύριο</ITEM></ROW>
</TABULAR>

<SECTION>
<HEADER>Odmiana liczebnika ένας</HEADER>

<TABULAR ALTERNATE="1" ROWHEADING="std">
 <ROW>
 <ITEM>Ονομαστική</ITEM>
 <ITEM>ένας</ITEM>
 <ITEM>μία</ITEM>
 <ITEM>ένα</ITEM>
 </ROW>
 <ROW>
 <ITEM>Γενική</ITEM>
 <ITEM>ένα(ν)</ITEM>
 <ITEM>μία</ITEM>
 <ITEM>ένα</ITEM>
 </ROW>
 <ROW>
 <ITEM>Αιτιατική</ITEM>
 <ITEM>ενός</ITEM>
 <ITEM>μίας</ITEM>
 <ITEM>ενός</ITEM>
 </ROW>
</TABULAR>

<PARA>Liczebnik <IT>jeden</IT> w rodzaju żeńskim ma zwykle dwie
zgłoski, na odmianę od <XREF REF="aoristo_arthro">przedimka
nieokreślonego</XREF>, który ma tylko jedną (<SAMP>μια</SAMP>).
</PARA>

<PARA>
Αγόρασα μόνο <EMPH>μία</EMPH> ζακέτα.
Kupiłem tylko jedną marynarkę. (liczebnik)
</PARA>

<PARA>
<EMPH>Μια</EMPH> φορά ήταν ένας βασιλιάς. Byl pewnego razu (dosłownie
"jakiegoś razu") był sobie król. (przedimek)
</PARA>

</SECTION>

<SECTION>
<HEADER>Odmiana liczebników τρεις i τέσσερις</HEADER>
<TABULAR ALTERNATE="1" ROWHEADING="std">
 <ROW>
 <ITEM>Ονομαστική</ITEM>
 <ITEM>τρεις</ITEM>
 <ITEM>τρεις</ITEM>
 <ITEM>τρία</ITEM>
 </ROW>
 <ROW>
 <ITEM>Γενική</ITEM>
 <ITEM>τρεις</ITEM>
 <ITEM>τρεις</ITEM>
 <ITEM>τρία</ITEM>
 </ROW>
 <ROW>
 <ITEM>Αιτιατική</ITEM>
 <ITEM>τριών</ITEM>
 <ITEM>τριών</ITEM>
 <ITEM>τριών</ITEM>
 </ROW>
 <SEPARATOR></SEPARATOR>
 <ROW>
 <ITEM>Ονομαστική</ITEM>
 <ITEM>τέσσερις</ITEM>
 <ITEM>τέσσερις</ITEM>
 <ITEM>τέσσερα</ITEM>
 </ROW>
 <ROW>
 <ITEM>Γενική</ITEM>
 <ITEM>τέσσερις</ITEM>
 <ITEM>τέσσερις</ITEM>
 <ITEM>τέσσερα</ITEM>
 </ROW>
 <ROW>
 <ITEM>Αιτιατική</ITEM>
 <ITEM>τεσσάρων</ITEM>
 <ITEM>τεσσάρων</ITEM>
 <ITEM>τεσσάρων</ITEM>
 </ROW>
</TABULAR>
</SECTION>

<SECTION>
<HEADER>Odmiana liczebnika χίλια</HEADER>
<TABULAR ALTERNATE="1" ROWHEADING="std">
 <ROW>
 <ITEM>Ονομαστική</ITEM>
 <ITEM>χίλιοι</ITEM>
 <ITEM>χίλιες</ITEM>
 <ITEM>χίλια</ITEM>
 </ROW>
 <ROW>
 <ITEM>Γενική</ITEM>
 <ITEM>χίλιους</ITEM>
 <ITEM>χίλιες</ITEM>
 <ITEM>χίλια</ITEM>
 </ROW>
 <ROW>
 <ITEM>Αιτιατική</ITEM>
 <ITEM>χιλίων</ITEM>
 <ITEM>χιλίων</ITEM>
 <ITEM>χιλίων</ITEM>
 </ROW>
</TABULAR>

<PARA>Liczebnik χίλια ma w liczbie mnogiej formę χιλιάδες.</PARA>

<PARA>Pojęcie <TRANS>oba,obydwa</TRANS> tłumaczy się przez
<EXAMPLE>οι δύο, τα δύο</EXAMPLE>.

<KATHAREVUSA>
Katarewusa ma do tego słowo <EXAMPLE>ἀμφότεροι,‐αι,‐α</EXAMPLE>.
</KATHAREVUSA>
</PARA>
</SECTION>

<SECTION>
<HEADER>Uzgodnienie liczebników</HEADER>
<TABULAR BESTFIT="1" NOFRAME="1">
<ROW>
 <ITEM>4 krzesła</ITEM>
 <ITEM>οι τέσσερις καρέκλες</ITEM>
</ROW>
<ROW>
 <ITEM>644 krzesła</ITEM>
 <ITEM>οι εξακόσιες σαράντα τέσσερις καρέκλες</ITEM>
</ROW>
<ROW>
 <ITEM>1.644 krzesła</ITEM>
 <ITEM>οι χίλιες εξακόσιες σαράντα τέσσερις καρέκλες</ITEM>
</ROW>
<ROW>
 <ITEM>533.644 krzesła</ITEM>
 <ITEM>οι πεντακόσιες τριάντα τρεις χιλιάδες εξακόσιες σαράντα τέσσερις καρέκλες</ITEM>
</ROW>
<ROW>
 <ITEM>964.533.644 krzesła</ITEM>
 <ITEM>τα εννιακόσια εξήντα τέσσερα εκατομμύρια πεντακόσιες τριάντα τρεις χιλιάδες εξακόσιες σαράντα τέσσερις καρέκλες</ITEM>
</ROW>
<ROW>
 <ITEM>4 księgi</ITEM>
 <ITEM>τα τέσσερα βιβλία</ITEM>
</ROW>
<ROW>
 <ITEM>644 księgi</ITEM>
 <ITEM>τα εξακόσια σαράντα τέσσερα βιβλία</ITEM>
</ROW>
<ROW>
 <ITEM>1.644 księgi</ITEM>
 <ITEM>τα χίλια εξακόσια σαράντα τέσσερα βιβλία</ITEM>
</ROW>
<ROW>
 <ITEM>533.644 księgi</ITEM>
 <ITEM>οι πεντακόσιες τριάντα τρεις χιλιάδες εξακόσια σαράντα τέσσερα βιβλία</ITEM>
</ROW>
<ROW>
 <ITEM>964.533.644 księgi</ITEM>
 <ITEM>τα εννιακόσια εξήντα τέσσερα εκατομμύρια πεντακόσιες τριάντα τρεις χιλιάδες εξακόσια σαράντα τέσσερα βιβλία</ITEM>
</ROW>
</TABULAR>
</SECTION>

<SECTION>
<HEADER>Operacje arytmetyczne</HEADER>

<PARA>Przy rachowaniu i w matematyce używamy form rodzaju
nijakiego.</PARA>

<PARA>Operacje arytmetyczne tłumaczymy następująco:</PARA>

<TABULAR NOFRAME="1">
<ROW>
 <ITEM>2 + 2 = 4</ITEM>
 <ITEM>δύο <DICTREF>συν</DICTREF> δύο <DICTREF>ίσον</DICTREF> (или κάνουν) τέσσερα</ITEM>
</ROW>

<ROW>
 <ITEM>5 - 3 = 2</ITEM>
 <ITEM>πέντε <DICTREF>μείον</DICTREF> (или πλην) τρία ίσον δύο 
    τρία από πέντε ίσον δύο</ITEM>
</ROW>

<ROW>
 <ITEM>7 χ 4 = 28</ITEM>
 <ITEM>επτά <DICTREF>επί</DICTREF> τέσσερα δίνουν είκοσι οκτώ или
    επτά οι τέσσερες δίνουν είκοσι οκτώ</ITEM>
</ROW>

<ROW> 
 <ITEM>10 : 2 = 5</ITEM>
 <ITEM>δέκα <DICTREF>διά</DICTREF> δύο ίσον πέντε</ITEM>
</ROW>
</TABULAR>
 
<PARA>Wyrażenia procentowe czytamy tak: 15% - <EXAMPLE>δέκα τοις
εκατό</EXAMPLE>. (<EXAMPLE>τοις</EXAMPLE> to celownik
<XREF REF="k_arthra">przedimka określonego</XREF> w katarewusie.)
</PARA>
</SECTION>

</PAGE>

<PAGE HEADER="Liczebniki porządkowe">
<PARA>Liczebniki porządkowe odmieniają się jak
<XREF REF="epitheta:os:h:o">przymiotniki na <FLECT SPLIT=",">ος, η,
ο</FLECT></XREF>. Następująca tabela podaje formy rodzaju męskiego
liczebników porządkowych:
</PARA>

<ANCHOR ID="taktika" />
<TABULAR ALTERNATE="1" COLHEADING="std">
<ROW> <ITEM></ITEM>  <ITEM>Główny</ITEM> <ITEM>Porządkowy</ITEM> </ROW>
<SEPARATOR>Jednostki</SEPARATOR>
<ROW> <ITEM>1</ITEM>  <ITEM> ένα</ITEM>     <ITEM>πρώτος</ITEM></ROW>
<ROW> <ITEM>2</ITEM>  <ITEM> δύο</ITEM>     <ITEM>δεύτερος</ITEM></ROW>
<ROW> <ITEM>3</ITEM>  <ITEM> τρία</ITEM>    <ITEM>τρίτος </ITEM></ROW>
<ROW> <ITEM>4</ITEM>  <ITEM> τέσσερα</ITEM>   <ITEM>τέταρτος </ITEM></ROW>
<ROW> <ITEM>5</ITEM>  <ITEM> πέντε</ITEM>    <ITEM>πέμπτος </ITEM></ROW>
<ROW> <ITEM>6</ITEM>  <ITEM> έξι</ITEM>     <ITEM>έκτος </ITEM></ROW>
<ROW> <ITEM>7</ITEM>  <ITEM> επτά/εφτά</ITEM>  <ITEM>έβδομος </ITEM></ROW>
<ROW> <ITEM>8</ITEM>  <ITEM> οκτώ/οχτώ</ITEM>  <ITEM>όγδοος </ITEM></ROW>
<ROW> <ITEM>9</ITEM>  <ITEM> εννέα/εννιά</ITEM> <ITEM>ένατος </ITEM></ROW>
<SEPARATOR>Pierwszy dziesiątek</SEPARATOR>
<ROW> <ITEM>10</ITEM> <ITEM> δέκα</ITEM>    <ITEM>δέκατος </ITEM></ROW>
<ROW> <ITEM>11</ITEM> <ITEM> ένδεκα</ITEM>   <ITEM>ενδέκατος </ITEM></ROW>
<ROW> <ITEM>12</ITEM> <ITEM> δώδεκα</ITEM>   <ITEM>δωδέκατος </ITEM></ROW>
<ROW> <ITEM>13</ITEM> <ITEM> δεκατρία</ITEM>  <ITEM>δέκατος τρίτος </ITEM></ROW>
<ROW> <ITEM>14</ITEM> <ITEM> δεκατέσσερα</ITEM> <ITEM>δέκατος τέταρτος </ITEM></ROW>
<SEPARATOR>Dziesiątki</SEPARATOR>
<ROW> <ITEM>20</ITEM> <ITEM> είκοσι</ITEM>   <ITEM>εικοστός </ITEM></ROW>
<ROW> <ITEM>30</ITEM> <ITEM> τριάντα</ITEM>   <ITEM>τριακοστός</ITEM></ROW>
<ROW> <ITEM>40</ITEM> <ITEM> σαράντα</ITEM>   <ITEM>τετρακοστός, σαρακοστός</ITEM></ROW>
<ROW> <ITEM>50</ITEM> <ITEM> πενήντα</ITEM>   <ITEM>πεντηκοστός</ITEM></ROW>
<ROW> <ITEM>60</ITEM> <ITEM> εξήντα</ITEM>   <ITEM>εξηκοστός </ITEM></ROW>
<ROW> <ITEM>70</ITEM> <ITEM> εβδομήντα</ITEM>  <ITEM>εβδομηκοστός </ITEM></ROW>
<ROW> <ITEM>80</ITEM> <ITEM> ογδόντα</ITEM>   <ITEM>ογδοηκοστός</ITEM></ROW>
<ROW> <ITEM>90</ITEM> <ITEM> ενενήντα</ITEM>  <ITEM>εννενηκοστός </ITEM></ROW>
	   
<SEPARATOR>Setki</SEPARATOR>
<ROW><ITEM>100</ITEM><ITEM> εκατό</ITEM>    <ITEM>εκατοστός</ITEM></ROW>
</TABULAR>
</PAGE>

<PAGE HEADER="Przysłówki liczebnikowe">
<PARA>
Przysłówki liczebnikowe odpowiadają na pytanie <IT>ile raz?</IT> W
języku nowogreckim przysłówki liczebnikowe utwarzają się omownie, z
pomocą rzeczownika <DICTREF>φορά</DICTREF>:
<EXAMPLE>μια φορά</EXAMPLE> <TRANS>jeden raz</TRANS>,
<EXAMPLE>δύο φορές</EXAMPLE> <TRANS>dwa razy</TRANS>, i tp.
</PARA>

<KATHAREVUSA>
<PARA>
Katarevusa, natomiast, posiada specialne formy przysłówków
liczebnikowych, utworzone z pomocą końcówki <FLECT>άκις</FLECT>.
</PARA>

<TABULAR ALTERNATE="1" COLHEADING="std">
<ROW>
 <ITEM>Przysłówek</ITEM>
 <ITEM>Znaczenie</ITEM>
</ROW>
<SEPARATOR>1-10</SEPARATOR>
<ROW>
 <ITEM></ITEM>
 <ITEM>jeden raz</ITEM>
</ROW>
<ROW>
 <ITEM></ITEM>
 <ITEM>dwa razy</ITEM>
</ROW>
<ROW>
 <ITEM></ITEM>
 <ITEM>trzy razy</ITEM>
</ROW>
<ROW>
 <ITEM></ITEM>
 <ITEM>cztery razy</ITEM>
</ROW>
<ROW>
 <ITEM>πεντάκις</ITEM>
 <ITEM>pięć raz</ITEM>
</ROW>
<ROW>
 <ITEM>εξάκις</ITEM>
 <ITEM>sześć raz</ITEM>
</ROW>
<ROW>
 <ITEM>επτάκις</ITEM>
 <ITEM>siedem raz</ITEM>
</ROW>
<ROW>
 <ITEM>οκτάκις</ITEM>
 <ITEM>osiem raz</ITEM>
</ROW>
<ROW>
 <ITEM>εννεάκις</ITEM>
 <ITEM>dziewięć raz</ITEM>
</ROW>
<ROW>
 <ITEM>δεκάκις</ITEM>
 <ITEM>dziesięć raz</ITEM>
</ROW>
<SEPARATOR>11-19</SEPARATOR>
<ROW>
 <ITEM>ενδεκάκις</ITEM>
 <ITEM>jedenaście raz</ITEM>
</ROW>
<ROW>
 <ITEM>δωδεκάκις</ITEM>
 <ITEM>dwanaście raz</ITEM>
</ROW>
<ROW>
 <ITEM>δεκατριάκις</ITEM>
 <ITEM>trzynaście raz</ITEM>
</ROW>
<ROW>
 <ITEM>δεκατετράκις</ITEM>
 <ITEM>czternaście raz</ITEM>
</ROW>
<ROW>
 <ITEM>δεκαπεντάκις</ITEM>
 <ITEM>piętnaście raz</ITEM>
</ROW>
<ROW>
 <ITEM>δεκαεξάκις</ITEM>
 <ITEM>szesnaście raz</ITEM>
</ROW>
<ROW>
 <ITEM>δεκαεπτάκις</ITEM>
 <ITEM>siedemnaście raz</ITEM>
</ROW>
<ROW>
 <ITEM>δεκαοκτάκις</ITEM>
 <ITEM>osiemnaście raz</ITEM>
</ROW>
<ROW>
 <ITEM>δεκαεννεάκις</ITEM>
 <ITEM>dziewiętnaście raz</ITEM>
</ROW>
<SEPARATOR>20-90</SEPARATOR>
<ROW>
 <ITEM>εικοσάκις</ITEM>
 <ITEM>dwadzieścia raz</ITEM>
</ROW>
<ROW>
 <ITEM>τριακοντάκις</ITEM>
 <ITEM>trzydzieści raz</ITEM>
</ROW>
<ROW>
 <ITEM></ITEM>
 <ITEM>czterdzieści raz</ITEM>
</ROW>
<ROW>
 <ITEM>πεντηκοντάκις</ITEM>
 <ITEM>pięćdziesiąt raz</ITEM>
</ROW>
<ROW>
 <ITEM>εξηκοντάκις</ITEM>
 <ITEM>sześćdziesiąt raz</ITEM>
</ROW>
<ROW>
 <ITEM>εβδομηκονδάκις</ITEM>
 <ITEM>siedemdziesiąt raz</ITEM>
</ROW>
<ROW>
 <ITEM></ITEM>
 <ITEM>osiemdziesiąt raz</ITEM>
</ROW>
<ROW>
 <ITEM>ενενηκοντάκις</ITEM>
 <ITEM>dziewięćdziesiąt raz</ITEM>
</ROW>

<SEPARATOR>100-900</SEPARATOR>
<ROW>
 <ITEM>εκατοκονδάκις</ITEM>
 <ITEM>sto raz</ITEM>
</ROW>
<ROW>
 <ITEM></ITEM>
 <ITEM>dwieście raz</ITEM>
</ROW>
<ROW>
 <ITEM></ITEM>
 <ITEM>trzysta raz</ITEM>
</ROW>
<ROW>
 <ITEM></ITEM>
 <ITEM>czterysta raz</ITEM>
</ROW>
<ROW>
 <ITEM>πεντακοσιάκις</ITEM>
 <ITEM>pięćset raz</ITEM>
</ROW>
<ROW>
 <ITEM>εξακοσιάκις</ITEM>
 <ITEM>sześćset raz</ITEM>
</ROW>
<ROW>
 <ITEM>επτακοσιάκις</ITEM>
 <ITEM>siedemset raz</ITEM>
</ROW>
<ROW>
 <ITEM>οκτακοσιάκις</ITEM>
 <ITEM>osiemset raz</ITEM>
</ROW>
<ROW>
 <ITEM>εννεακοσιάκις</ITEM>
 <ITEM>dziewięćset raz</ITEM>
</ROW>
</TABULAR>
</KATHAREVUSA>

</PAGE>

<PAGE>
<HEADER>Ułamki</HEADER>

<PARA>Ułamki utwarzają się zgodnie z następującą regułą: w liczniku
stawiamy <XREF REF="apolyta">liczebnik główny</XREF>, a w mianowniku
(ο παρονομαστής) --- <XREF REF="taktika">liczebnik porządkowy</XREF> w
rodzaju nijakim (przy liczebniku domyśla się słowo
<DICTREF>μέρος</DICTREF>):

<TABULAR BESTFIT="1" NOFRAME="1">
<ROW>
<ITEM>1/4</ITEM>
<ITEM>ένα τέταρτο</ITEM>
</ROW>

<ROW>
<ITEM>3/4</ITEM>
<ITEM>τρία τέταρτα</ITEM>
</ROW>

<ROW>
<ITEM>7/8</ITEM>
<ITEM>επτά όγδοα</ITEM>
</ROW>

<ROW>
<ITEM>1/100</ITEM>
<ITEM>ένα εκατοστό</ITEM>
</ROW>

<ROW>
<ITEM>1/1000</ITEM>
<ITEM>ένα χιλιοστό</ITEM>
</ROW>

</TABULAR>

</PARA> 
</PAGE>

</CHAPTER>

<!-- Local Variables: -->
<!-- mode: ellinika -->
<!-- buffer-file-coding-system: utf-8 -->
<!-- alternative-input-method: polish-slash -->
<!-- alternative-dictionary: "polish" -->
<!-- End: -->

Return to:

Send suggestions and report system problems to the System administrator.