aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
path: root/xml/pl/arithmi.xml
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'xml/pl/arithmi.xml')
-rw-r--r--xml/pl/arithmi.xml554
1 files changed, 553 insertions, 1 deletions
diff --git a/xml/pl/arithmi.xml b/xml/pl/arithmi.xml
index 7632b07..7586e0d 100644
--- a/xml/pl/arithmi.xml
+++ b/xml/pl/arithmi.xml
@@ -1,6 +1,6 @@
<!--
- Copyright (C) 2006 Sergey Poznyakoff
+ Copyright (C) 2004,2006 Sergey Poznyakoff
Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document
under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.2
@@ -11,7 +11,559 @@
<CHAPTER PREFIX="arithmi">
<PAGE HEADER="Liczebnik">
<NOTREADY>Strona w budowie!</NOTREADY>
+<PARA>
+W języku nowogreckim rozróżniamy liczebniki główne i porząkowe oraz
+przysłówki liczebnikowe.
+</PARA>
+
+<PARA>
+Liczebniki rozdzałowe (odpowiadające na pytanie <EXAMPLE>po ile?</EXAMPLE>) tworzą
+się omownie:
+</PARA>
+
+<TABULAR BESTFIT="1" NOFRAME="1">
+<ROW>
+ <ITEM>ένας ένας</ITEM> <ITEM>по одному</ITEM>
+</ROW>
+<ROW>
+ <ITEM>ανά δύο</ITEM> <ITEM>по два</ITEM>
+</ROW>
+<ROW>
+ <ITEM>ανά τρία</ITEM> <ITEM>по три</ITEM>
+</ROW>
+</TABULAR>
+
+<PARA>Spośród liczebników głównych odmieniają się liczebniki
+<EXAMPLE>jeden</EXAMPLE>, <EXAMPLE>trzy</EXAMPLE>,
+<EXAMPLE>cztery</EXAMPLE>, <EXAMPLE>tysiąc</EXAMPLE> oraz wszystkie
+setki.
+</PARA>
+
+<PARA>Liczebniki porządkowe odmieniają się jak przymiotniki na
+<FLECT SPLIT=",">ος, η, ο</FLECT>.
+</PARA>
+
</PAGE>
+
+<PAGE HEADER="Liczebniki główne">
+<ANCHOR ID="apolyta" />
+<TABULAR OR="," ALTERNATE="1" COLHEADING="std">
+<ROW><ITEM>Wartość</ITEM><ITEM>Liczebnik</ITEM></ROW>
+<ROW><ITEM>0</ITEM> <ITEM> μηδέν</ITEM></ROW>
+<ROW><ITEM>1</ITEM> <ITEM> ένας, μια, ένα</ITEM></ROW>
+<ROW><ITEM>2</ITEM> <ITEM> δύο</ITEM></ROW>
+<ROW><ITEM>3</ITEM> <ITEM> τρεις, τρεις, τρία</ITEM></ROW>
+<ROW><ITEM>4</ITEM> <ITEM> τέσσερις, τέσσερις, τέσσερα</ITEM></ROW>
+<ROW><ITEM>5</ITEM> <ITEM> πέντε</ITEM></ROW>
+<ROW><ITEM>6</ITEM> <ITEM> έξι</ITEM></ROW>
+<ROW><ITEM>7</ITEM> <ITEM> επτά/εφτά</ITEM></ROW>
+<ROW><ITEM>8</ITEM> <ITEM> οκτώ/οχτώ</ITEM></ROW>
+<ROW><ITEM>9</ITEM> <ITEM> εννέα/εννιά</ITEM></ROW>
+<ROW><ITEM>10</ITEM><ITEM> δέκα</ITEM></ROW>
+<ROW><ITEM>11</ITEM><ITEM> ένδεκα</ITEM></ROW>
+<ROW><ITEM>12</ITEM><ITEM> δώδεκα</ITEM></ROW>
+<ROW><ITEM>13</ITEM><ITEM> δεκατρία</ITEM></ROW>
+<ROW><ITEM>14</ITEM><ITEM> δεκατέσσερα</ITEM></ROW>
+<ROW><ITEM>15</ITEM><ITEM> δεκαπέντε</ITEM></ROW>
+<ROW><ITEM>16</ITEM><ITEM> δεκαέξι</ITEM></ROW>
+<ROW><ITEM>17</ITEM><ITEM> δεκαεπτά/δεκαεφτά</ITEM></ROW>
+<ROW><ITEM>18</ITEM><ITEM> δεκαοκτώ/δεκαοχτώ</ITEM></ROW>
+<ROW><ITEM>19</ITEM><ITEM> δεκαεννέα/δεκαεννιά</ITEM></ROW>
+<ROW><ITEM>20</ITEM><ITEM> είκοσι</ITEM></ROW>
+<ROW><ITEM>21</ITEM><ITEM> είκοσι ένα</ITEM></ROW>
+<ROW><ITEM>22</ITEM><ITEM> είκοσι δύο</ITEM></ROW>
+<ROW><ITEM>23</ITEM><ITEM> είκοσι τρία</ITEM></ROW>
+
+<ROW><ITEM>30</ITEM><ITEM> τριάντα</ITEM></ROW>
+<ROW><ITEM>31</ITEM><ITEM> τριάντα ένα</ITEM></ROW>
+<ROW><ITEM>40</ITEM><ITEM> σαράντα</ITEM></ROW>
+<ROW><ITEM>50</ITEM><ITEM> πενήντα</ITEM></ROW>
+<ROW><ITEM>60</ITEM><ITEM> εξήντα</ITEM></ROW>
+<ROW><ITEM>70</ITEM><ITEM> εβδομήντα</ITEM></ROW>
+<ROW><ITEM>80</ITEM><ITEM> ογδόντα</ITEM></ROW>
+<ROW><ITEM>90</ITEM><ITEM> ενενήντα</ITEM></ROW>
+
+<ROW><ITEM>100</ITEM><ITEM> εκατό</ITEM></ROW>
+<ROW><ITEM>101</ITEM><ITEM> εκατόν ένα</ITEM></ROW>
+<ROW><ITEM>102</ITEM><ITEM> εκατόν δύο</ITEM></ROW>
+
+<ROW><ITEM>200</ITEM><ITEM> διακόσιοι, -ες, -α</ITEM></ROW>
+<ROW><ITEM>300</ITEM><ITEM> τριακόσιοι, -ες, -α</ITEM></ROW>
+<ROW><ITEM>400</ITEM><ITEM> τετρακόσιοι, -ες, -α</ITEM></ROW>
+<ROW><ITEM>500</ITEM><ITEM> πεντακόσιοι, -ες, -α</ITEM></ROW>
+<ROW><ITEM>600</ITEM><ITEM> εξακόσιοι, -ες, -α</ITEM></ROW>
+<ROW><ITEM>700</ITEM><ITEM> επτακόσιοι, -ες, -α / εφτακόσιοι, -ες, -α</ITEM></ROW>
+<ROW><ITEM>800</ITEM><ITEM> οκτακόσιοι, -ες, -α / οχτακόσιοι, -ες, -α</ITEM></ROW>
+<ROW><ITEM>900</ITEM><ITEM> εννιακόσιοι, -ες, -α</ITEM></ROW>
+<ROW><ITEM>1000</ITEM><ITEM> χίλια</ITEM></ROW>
+<ROW><ITEM>2000</ITEM><ITEM> δύο χιλιάδες</ITEM></ROW>
+<ROW><ITEM>3000</ITEM><ITEM> τρεις χιλιάδες</ITEM></ROW>
+<ROW><ITEM>4000</ITEM><ITEM> τέσσερις χιλιάδες</ITEM></ROW>
+
+<ROW><ITEM>1.000.000</ITEM><ITEM>ένα εκατομμύριο</ITEM></ROW>
+<ROW><ITEM>1.000.000.000</ITEM><ITEM>ένα δισεκατομμύριο</ITEM></ROW>
+<ROW><ITEM>1.000.000.000.000</ITEM><ITEM>ένα τρισεκατομμύριο</ITEM></ROW>
+</TABULAR>
+
+<SECTION>
+<HEADER>Odmiana liczebnika ένας</HEADER>
+
+<TABULAR ALTERNATE="1" ROWHEADING="std">
+ <ROW>
+ <ITEM>Ονομαστική</ITEM>
+ <ITEM>ένας</ITEM>
+ <ITEM>μία</ITEM>
+ <ITEM>ένα</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>Γενική</ITEM>
+ <ITEM>ένα(ν)</ITEM>
+ <ITEM>μία</ITEM>
+ <ITEM>ένα</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>Αιτιατική</ITEM>
+ <ITEM>ενός</ITEM>
+ <ITEM>μίας</ITEM>
+ <ITEM>ενός</ITEM>
+ </ROW>
+</TABULAR>
+
+<PARA>Liczebnik <IT>jeden</IT> w rodzaju żeńskim ma zwykle dwie
+zgłoski, na odmianę od <XREF REF="aoristo_arthro">przedimka
+nieokreślonego</XREF>, który ma tylko jedną (<SAMP>μια</SAMP>).
+</PARA>
+
+<PARA>
+Αγόρασα μόνο <EMPH>μία</EMPH> ζακέτα.
+Kupiłem tylko jedną marynarkę. (liczebnik)
+</PARA>
+
+<PARA>
+<EMPH>Μια</EMPH> φορά ήταν ένας βασιλιάς. Byl pewnego razu (dosłownie
+"jakiegoś razu") był sobie król. (przedimek)
+</PARA>
+
+</SECTION>
+
+<SECTION>
+<HEADER>Odmiana liczebników τρεις i τέσσερις</HEADER>
+<TABULAR ALTERNATE="1" ROWHEADING="std">
+ <ROW>
+ <ITEM>Ονομαστική</ITEM>
+ <ITEM>τρεις</ITEM>
+ <ITEM>τρεις</ITEM>
+ <ITEM>τρία</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>Γενική</ITEM>
+ <ITEM>τρεις</ITEM>
+ <ITEM>τρεις</ITEM>
+ <ITEM>τρία</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>Αιτιατική</ITEM>
+ <ITEM>τριών</ITEM>
+ <ITEM>τριών</ITEM>
+ <ITEM>τριών</ITEM>
+ </ROW>
+ <SEPARATOR></SEPARATOR>
+ <ROW>
+ <ITEM>Ονομαστική</ITEM>
+ <ITEM>τέσσερις</ITEM>
+ <ITEM>τέσσερις</ITEM>
+ <ITEM>τέσσερα</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>Γενική</ITEM>
+ <ITEM>τέσσερις</ITEM>
+ <ITEM>τέσσερις</ITEM>
+ <ITEM>τέσσερα</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>Αιτιατική</ITEM>
+ <ITEM>τεσσάρων</ITEM>
+ <ITEM>τεσσάρων</ITEM>
+ <ITEM>τεσσάρων</ITEM>
+ </ROW>
+</TABULAR>
+</SECTION>
+
+<SECTION>
+<HEADER>Odmiana liczebnika χίλια</HEADER>
+<TABULAR ALTERNATE="1" ROWHEADING="std">
+ <ROW>
+ <ITEM>Ονομαστική</ITEM>
+ <ITEM>χίλιοι</ITEM>
+ <ITEM>χίλιες</ITEM>
+ <ITEM>χίλια</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>Γενική</ITEM>
+ <ITEM>χίλιους</ITEM>
+ <ITEM>χίλιες</ITEM>
+ <ITEM>χίλια</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>Αιτιατική</ITEM>
+ <ITEM>χιλίων</ITEM>
+ <ITEM>χιλίων</ITEM>
+ <ITEM>χιλίων</ITEM>
+ </ROW>
+</TABULAR>
+
+<PARA>Liczebnik χίλια ma w liczbie mnogiej formę χιλιάδες.</PARA>
+
+<PARA>Pojęcie <TRANS>oba,obydwa</TRANS> tłumaczy się przez
+<EXAMPLE>οι δύο, τα δύο</EXAMPLE>.
+
+<KATHAREVUSA>
+Katarewusa ma do tego słowo <EXAMPLE>ἀμφότεροι,‐αι,‐α</EXAMPLE>.
+</KATHAREVUSA>
+</PARA>
+</SECTION>
+
+<SECTION>
+<HEADER>Uzgodnienie liczebników</HEADER>
+<TABULAR BESTFIT="1" NOFRAME="1">
+<ROW>
+ <ITEM>4 krzesła</ITEM>
+ <ITEM>οι τέσσερις καρέκλες</ITEM>
+</ROW>
+<ROW>
+ <ITEM>644 krzesła</ITEM>
+ <ITEM>οι εξακόσιες σαράντα τέσσερις καρέκλες</ITEM>
+</ROW>
+<ROW>
+ <ITEM>1.644 krzesła</ITEM>
+ <ITEM>οι χίλιες εξακόσιες σαράντα τέσσερις καρέκλες</ITEM>
+</ROW>
+<ROW>
+ <ITEM>533.644 krzesła</ITEM>
+ <ITEM>οι πεντακόσιες τριάντα τρεις χιλιάδες εξακόσιες σαράντα τέσσερις καρέκλες</ITEM>
+</ROW>
+<ROW>
+ <ITEM>964.533.644 krzesła</ITEM>
+ <ITEM>τα εννιακόσια εξήντα τέσσερα εκατομμύρια πεντακόσιες τριάντα τρεις χιλιάδες εξακόσιες σαράντα τέσσερις καρέκλες</ITEM>
+</ROW>
+<ROW>
+ <ITEM>4 księgi</ITEM>
+ <ITEM>τα τέσσερα βιβλία</ITEM>
+</ROW>
+<ROW>
+ <ITEM>644 księgi</ITEM>
+ <ITEM>τα εξακόσια σαράντα τέσσερα βιβλία</ITEM>
+</ROW>
+<ROW>
+ <ITEM>1.644 księgi</ITEM>
+ <ITEM>τα χίλια εξακόσια σαράντα τέσσερα βιβλία</ITEM>
+</ROW>
+<ROW>
+ <ITEM>533.644 księgi</ITEM>
+ <ITEM>οι πεντακόσιες τριάντα τρεις χιλιάδες εξακόσια σαράντα τέσσερα βιβλία</ITEM>
+</ROW>
+<ROW>
+ <ITEM>964.533.644 księgi</ITEM>
+ <ITEM>τα εννιακόσια εξήντα τέσσερα εκατομμύρια πεντακόσιες τριάντα τρεις χιλιάδες εξακόσια σαράντα τέσσερα βιβλία</ITEM>
+</ROW>
+</TABULAR>
+</SECTION>
+
+<SECTION>
+<HEADER>Operacje arytmetyczne</HEADER>
+
+<PARA>Przy rachowaniu i w matematyce używamy form rodzaju
+nijakiego.</PARA>
+
+<PARA>Operacje arytmetyczne tłumaczymy następująco:</PARA>
+
+<TABULAR NOFRAME="1">
+<ROW>
+ <ITEM>2 + 2 = 4</ITEM>
+ <ITEM>δύο <DICTREF>συν</DICTREF> δύο <DICTREF>ίσον</DICTREF> (или κάνουν) τέσσερα</ITEM>
+</ROW>
+
+<ROW>
+ <ITEM>5 - 3 = 2</ITEM>
+ <ITEM>πέντε <DICTREF>μείον</DICTREF> (или πλην) τρία ίσον δύο
+ τρία από πέντε ίσον δύο</ITEM>
+</ROW>
+
+<ROW>
+ <ITEM>7 χ 4 = 28</ITEM>
+ <ITEM>επτά <DICTREF>επί</DICTREF> τέσσερα δίνουν είκοσι οκτώ или
+ επτά οι τέσσερες δίνουν είκοσι οκτώ</ITEM>
+</ROW>
+
+<ROW>
+ <ITEM>10 : 2 = 5</ITEM>
+ <ITEM>δέκα <DICTREF>διά</DICTREF> δύο ίσον πέντε</ITEM>
+</ROW>
+</TABULAR>
+
+<PARA>Wyrażenia procentowe czytamy tak: 15% - <EXAMPLE>δέκα τοις
+εκατό</EXAMPLE>. (<EXAMPLE>τοις</EXAMPLE> to celownik
+<XREF REF="k_arthra">przedimka określonego</XREF> w katarewusie.)
+</PARA>
+</SECTION>
+
+</PAGE>
+
+<PAGE HEADER="Liczebniki porządkowe">
+<PARA>Liczebniki porządkowe odmieniają się jak
+<XREF REF="epitheta:os:h:o">przymiotniki na <FLECT SPLIT=",">ος, η,
+ο</FLECT></XREF>. Następująca tabela podaje formy rodzaju męskiego
+liczebników porządkowych:
+</PARA>
+
+<ANCHOR ID="taktika" />
+<TABULAR ALTERNATE="1" COLHEADING="std">
+<ROW> <ITEM></ITEM> <ITEM>Główny</ITEM> <ITEM>Porządkowy</ITEM> </ROW>
+<SEPARATOR>Jednostki</SEPARATOR>
+<ROW> <ITEM>1</ITEM> <ITEM> ένα</ITEM> <ITEM>πρώτος</ITEM></ROW>
+<ROW> <ITEM>2</ITEM> <ITEM> δύο</ITEM> <ITEM>δεύτερος</ITEM></ROW>
+<ROW> <ITEM>3</ITEM> <ITEM> τρία</ITEM> <ITEM>τρίτος </ITEM></ROW>
+<ROW> <ITEM>4</ITEM> <ITEM> τέσσερα</ITEM> <ITEM>τέταρτος </ITEM></ROW>
+<ROW> <ITEM>5</ITEM> <ITEM> πέντε</ITEM> <ITEM>πέμπτος </ITEM></ROW>
+<ROW> <ITEM>6</ITEM> <ITEM> έξι</ITEM> <ITEM>έκτος </ITEM></ROW>
+<ROW> <ITEM>7</ITEM> <ITEM> επτά/εφτά</ITEM> <ITEM>έβδομος </ITEM></ROW>
+<ROW> <ITEM>8</ITEM> <ITEM> οκτώ/οχτώ</ITEM> <ITEM>όγδοος </ITEM></ROW>
+<ROW> <ITEM>9</ITEM> <ITEM> εννέα/εννιά</ITEM> <ITEM>ένατος </ITEM></ROW>
+<SEPARATOR>Pierwszy dziesiątek</SEPARATOR>
+<ROW> <ITEM>10</ITEM> <ITEM> δέκα</ITEM> <ITEM>δέκατος </ITEM></ROW>
+<ROW> <ITEM>11</ITEM> <ITEM> ένδεκα</ITEM> <ITEM>ενδέκατος </ITEM></ROW>
+<ROW> <ITEM>12</ITEM> <ITEM> δώδεκα</ITEM> <ITEM>δωδέκατος </ITEM></ROW>
+<ROW> <ITEM>13</ITEM> <ITEM> δεκατρία</ITEM> <ITEM>δέκατος τρίτος </ITEM></ROW>
+<ROW> <ITEM>14</ITEM> <ITEM> δεκατέσσερα</ITEM> <ITEM>δέκατος τέταρτος </ITEM></ROW>
+<SEPARATOR>Dziesiątki</SEPARATOR>
+<ROW> <ITEM>20</ITEM> <ITEM> είκοσι</ITEM> <ITEM>εικοστός </ITEM></ROW>
+<ROW> <ITEM>30</ITEM> <ITEM> τριάντα</ITEM> <ITEM>τριακοστός</ITEM></ROW>
+<ROW> <ITEM>40</ITEM> <ITEM> σαράντα</ITEM> <ITEM>τετρακοστός, σαρακοστός</ITEM></ROW>
+<ROW> <ITEM>50</ITEM> <ITEM> πενήντα</ITEM> <ITEM>πεντηκοστός</ITEM></ROW>
+<ROW> <ITEM>60</ITEM> <ITEM> εξήντα</ITEM> <ITEM>εξηκοστός </ITEM></ROW>
+<ROW> <ITEM>70</ITEM> <ITEM> εβδομήντα</ITEM> <ITEM>εβδομηκοστός </ITEM></ROW>
+<ROW> <ITEM>80</ITEM> <ITEM> ογδόντα</ITEM> <ITEM>ογδοηκοστός</ITEM></ROW>
+<ROW> <ITEM>90</ITEM> <ITEM> ενενήντα</ITEM> <ITEM>εννενηκοστός </ITEM></ROW>
+
+<SEPARATOR>Setki</SEPARATOR>
+<ROW><ITEM>100</ITEM><ITEM> εκατό</ITEM> <ITEM>εκατοστός</ITEM></ROW>
+</TABULAR>
+</PAGE>
+
+<PAGE HEADER="Przysłówki liczebnikowe">
+<PARA>
+Przysłówki liczebnikowe odpowiadają na pytanie <IT>ile raz?</IT> W
+języku nowogreckim przysłówki liczebnikowe utwarzają się omownie, z
+pomocą rzeczownika <DICTREF>φορά</DICTREF>:
+<EXAMPLE>μια φορά</EXAMPLE> <TRANS>jeden raz</TRANS>,
+<EXAMPLE>δύο φορές</EXAMPLE> <TRANS>dwa razy</TRANS>, i tp.
+</PARA>
+
+<KATHAREVUSA>
+<PARA>
+Katarevusa, natomiast, posiada specialne formy przysłówków
+liczebnikowych, utworzone z pomocą końcówki <FLECT>άκις</FLECT>.
+</PARA>
+
+<TABULAR ALTERNATE="1" COLHEADING="std">
+<ROW>
+ <ITEM>Przysłówek</ITEM>
+ <ITEM>Znaczenie</ITEM>
+</ROW>
+<SEPARATOR>1-10</SEPARATOR>
+<ROW>
+ <ITEM></ITEM>
+ <ITEM>jeden raz</ITEM>
+</ROW>
+<ROW>
+ <ITEM></ITEM>
+ <ITEM>dwa razy</ITEM>
+</ROW>
+<ROW>
+ <ITEM></ITEM>
+ <ITEM>trzy razy</ITEM>
+</ROW>
+<ROW>
+ <ITEM></ITEM>
+ <ITEM>cztery razy</ITEM>
+</ROW>
+<ROW>
+ <ITEM>πεντάκις</ITEM>
+ <ITEM>pięć raz</ITEM>
+</ROW>
+<ROW>
+ <ITEM>εξάκις</ITEM>
+ <ITEM>sześć raz</ITEM>
+</ROW>
+<ROW>
+ <ITEM>επτάκις</ITEM>
+ <ITEM>siedem raz</ITEM>
+</ROW>
+<ROW>
+ <ITEM>οκτάκις</ITEM>
+ <ITEM>osiem raz</ITEM>
+</ROW>
+<ROW>
+ <ITEM>εννεάκις</ITEM>
+ <ITEM>dziewięć raz</ITEM>
+</ROW>
+<ROW>
+ <ITEM>δεκάκις</ITEM>
+ <ITEM>dziesięć raz</ITEM>
+</ROW>
+<SEPARATOR>11-19</SEPARATOR>
+<ROW>
+ <ITEM>ενδεκάκις</ITEM>
+ <ITEM>jedenaście raz</ITEM>
+</ROW>
+<ROW>
+ <ITEM>δωδεκάκις</ITEM>
+ <ITEM>dwanaście raz</ITEM>
+</ROW>
+<ROW>
+ <ITEM>δεκατριάκις</ITEM>
+ <ITEM>trzynaście raz</ITEM>
+</ROW>
+<ROW>
+ <ITEM>δεκατετράκις</ITEM>
+ <ITEM>czternaście raz</ITEM>
+</ROW>
+<ROW>
+ <ITEM>δεκαπεντάκις</ITEM>
+ <ITEM>piętnaście raz</ITEM>
+</ROW>
+<ROW>
+ <ITEM>δεκαεξάκις</ITEM>
+ <ITEM>szesnaście raz</ITEM>
+</ROW>
+<ROW>
+ <ITEM>δεκαεπτάκις</ITEM>
+ <ITEM>siedemnaście raz</ITEM>
+</ROW>
+<ROW>
+ <ITEM>δεκαοκτάκις</ITEM>
+ <ITEM>osiemnaście raz</ITEM>
+</ROW>
+<ROW>
+ <ITEM>δεκαεννεάκις</ITEM>
+ <ITEM>dziewiętnaście raz</ITEM>
+</ROW>
+<SEPARATOR>20-90</SEPARATOR>
+<ROW>
+ <ITEM>εικοσάκις</ITEM>
+ <ITEM>dwadzieścia raz</ITEM>
+</ROW>
+<ROW>
+ <ITEM>τριακοντάκις</ITEM>
+ <ITEM>trzydzieści raz</ITEM>
+</ROW>
+<ROW>
+ <ITEM></ITEM>
+ <ITEM>czterdzieści raz</ITEM>
+</ROW>
+<ROW>
+ <ITEM>πεντηκοντάκις</ITEM>
+ <ITEM>pięćdziesiąt raz</ITEM>
+</ROW>
+<ROW>
+ <ITEM>εξηκοντάκις</ITEM>
+ <ITEM>sześćdziesiąt raz</ITEM>
+</ROW>
+<ROW>
+ <ITEM>εβδομηκονδάκις</ITEM>
+ <ITEM>siedemdziesiąt raz</ITEM>
+</ROW>
+<ROW>
+ <ITEM></ITEM>
+ <ITEM>osiemdziesiąt raz</ITEM>
+</ROW>
+<ROW>
+ <ITEM>ενενηκοντάκις</ITEM>
+ <ITEM>dziewięćdziesiąt raz</ITEM>
+</ROW>
+
+<SEPARATOR>100-900</SEPARATOR>
+<ROW>
+ <ITEM>εκατοκονδάκις</ITEM>
+ <ITEM>sto raz</ITEM>
+</ROW>
+<ROW>
+ <ITEM></ITEM>
+ <ITEM>dwieście raz</ITEM>
+</ROW>
+<ROW>
+ <ITEM></ITEM>
+ <ITEM>trzysta raz</ITEM>
+</ROW>
+<ROW>
+ <ITEM></ITEM>
+ <ITEM>czterysta raz</ITEM>
+</ROW>
+<ROW>
+ <ITEM>πεντακοσιάκις</ITEM>
+ <ITEM>pięćset raz</ITEM>
+</ROW>
+<ROW>
+ <ITEM>εξακοσιάκις</ITEM>
+ <ITEM>sześćset raz</ITEM>
+</ROW>
+<ROW>
+ <ITEM>επτακοσιάκις</ITEM>
+ <ITEM>siedemset raz</ITEM>
+</ROW>
+<ROW>
+ <ITEM>οκτακοσιάκις</ITEM>
+ <ITEM>osiemset raz</ITEM>
+</ROW>
+<ROW>
+ <ITEM>εννεακοσιάκις</ITEM>
+ <ITEM>dziewięćset raz</ITEM>
+</ROW>
+</TABULAR>
+</KATHAREVUSA>
+
+</PAGE>
+
+<PAGE>
+<HEADER>Ułamki</HEADER>
+
+<PARA>Ułamki utwarzają się zgodnie z następującą regułą: w liczniku
+stawiamy <XREF REF="apolyta">liczebnik główny</XREF>, a w mianowniku
+(ο παρονομαστής) --- <XREF REF="taktika">liczebnik porządkowy</XREF> w
+rodzaju nijakim (przy liczebniku domyśla się słowo
+<DICTREF>μέρος</DICTREF>):
+
+<TABULAR BESTFIT="1" NOFRAME="1">
+<ROW>
+<ITEM>1/4</ITEM>
+<ITEM>ένα τέταρτο</ITEM>
+</ROW>
+
+<ROW>
+<ITEM>3/4</ITEM>
+<ITEM>τρία τέταρτα</ITEM>
+</ROW>
+
+<ROW>
+<ITEM>7/8</ITEM>
+<ITEM>επτά όγδοα</ITEM>
+</ROW>
+
+<ROW>
+<ITEM>1/100</ITEM>
+<ITEM>ένα εκατοστό</ITEM>
+</ROW>
+
+<ROW>
+<ITEM>1/1000</ITEM>
+<ITEM>ένα χιλιοστό</ITEM>
+</ROW>
+
+</TABULAR>
+
+</PARA>
+</PAGE>
+
</CHAPTER>
<!-- Local Variables: -->

Return to:

Send suggestions and report system problems to the System administrator.