aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
path: root/xml
diff options
context:
space:
mode:
authorSergey Poznyakoff <gray@gnu.org.ua>2006-03-23 15:43:34 +0000
committerSergey Poznyakoff <gray@gnu.org.ua>2006-03-23 15:43:34 +0000
commit48ba770dfc079381b8c151fc1787afffe258c1b9 (patch)
treeca3d85d3297127ec7414471740db1277f0ea912d /xml
parentf69ab4ffb896ef7469d35622b841f30a7a6b9818 (diff)
downloadellinika-48ba770dfc079381b8c151fc1787afffe258c1b9.tar.gz
ellinika-48ba770dfc079381b8c151fc1787afffe258c1b9.tar.bz2
Add to the repository
git-svn-id: file:///home/puszcza/svnroot/ellinika/trunk@399 941c8c0f-9102-463b-b60b-cd22ce0e6858
Diffstat (limited to 'xml')
-rw-r--r--xml/pl/perigrafh.xml138
1 files changed, 138 insertions, 0 deletions
diff --git a/xml/pl/perigrafh.xml b/xml/pl/perigrafh.xml
new file mode 100644
index 0000000..bda84ac
--- /dev/null
+++ b/xml/pl/perigrafh.xml
@@ -0,0 +1,138 @@
+<!-- Copyright (C) 2006 Sergey Poznyakoff
+
+ Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document
+ under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.2
+ or any later version published by the Free Software Foundation;
+ with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover
+ Texts. A copy of the license is included in the file COPYING.FDL -->
+
+<PAGE PREFIX="perigrafh" HEADER="Uwagi wstępne">
+
+<PARA>
+Język grecki ma następujące części mowy:
+
+<TABULAR NOFRAME="1">
+<ROW>
+ <ITEM>czasownik</ITEM>
+ <ITEM>το ρήμα</ITEM>
+</ROW>
+<ROW>
+ <ITEM>imiesłów</ITEM>
+ <ITEM>η μετοχή</ITEM>
+</ROW>
+<ROW>
+ <ITEM>liczebnik</ITEM>
+ <ITEM>ο αριθμός</ITEM>
+</ROW>
+<ROW>
+ <ITEM>partykuła lub cząstka</ITEM>
+ <ITEM>το μόριο</ITEM>
+</ROW>
+<ROW>
+ <ITEM>przedimek lub rodzajnik</ITEM>
+ <ITEM>το άρθρο</ITEM>
+</ROW>
+<ROW>
+ <ITEM>przyimek</ITEM>
+ <ITEM>η πρόθεση</ITEM>
+</ROW>
+<ROW>
+ <ITEM>przymiotnik</ITEM>
+ <ITEM>το επίθετο</ITEM>
+</ROW>
+<ROW>
+ <ITEM>przysłówek</ITEM>
+ <ITEM>το επίρρημα</ITEM>
+</ROW>
+<ROW>
+ <ITEM>rzeczownik</ITEM>
+ <ITEM>το ουσιαστικό</ITEM>
+</ROW>
+<ROW>
+ <ITEM>spójnik</ITEM>
+ <ITEM>ο σύνδεσμος</ITEM>
+</ROW>
+<ROW>
+ <ITEM>wykrzyknik</ITEM>
+ <ITEM>το επιφώνημα</ITEM>
+</ROW>
+<ROW>
+ <ITEM>zaimek</ITEM>
+ <ITEM>η αντωνυμία</ITEM>
+</ROW>
+</TABULAR>
+</PARA>
+
+<PARA>
+Podobnie jak w języku polskim, części rzeczy w języku greckim można
+rozdzielić na <DFN>odmienne</DFN>, czyli składające się z tematu i
+zakończenia, i <DFN>nieodmienne</DFN>. Odmiennymi częściami mowy są:
+czasownik, liczebnik, przedimek, przyimek, rzeczownik oraz zaimek.
+</PARA>
+
+<PARA>
+Tradycyjnie wyodrębnia się grupa <DFN>imion</DFN>, do której należą
+rzeczownik, przymiotnik, zaimek i liczebnik. Imiona oraz przyimek w
+języku greckim bywają trzech rodzajów (ο γένος): męskiego (αρσενικό),
+żeńskiego (θυλικό) i nijakiego (ουδέτερο) i odmieniają się przez
+<DFN>liczbę</DFN> (ο αριθμός) i <DFN>przypadki</DFN> (η πτώση). Język
+grecki rozróżnia:
+
+<ENUMERATE>
+<ITEM>Dwie liczby:
+
+<TABULAR NOFRAME="1">
+<ROW>
+ <ITEM>liczba pojedyncza</ITEM>
+ <ITEM>ενικός</ITEM>
+</ROW>
+<ROW>
+ <ITEM>liczba mnoga</ITEM>
+ <ITEM>πληθυντκός</ITEM>
+</ROW>
+</TABULAR>
+</ITEM>
+
+<ITEM>Cztery przypadki:
+<TABULAR NOFRAME="1">
+<ROW>
+ <ITEM>mianownik</ITEM>
+ <ITEM>ονομαστική</ITEM>
+</ROW>
+<ROW>
+ <ITEM>dopełniacz</ITEM>
+ <ITEM>γενική</ITEM>
+</ROW>
+<ROW>
+ <ITEM>biernik</ITEM>
+ <ITEM>αιτιατική</ITEM>
+</ROW>
+<ROW>
+ <ITEM>wołacz</ITEM>
+ <ITEM>κλιτηκή</ITEM>
+</ROW>
+</TABULAR>
+<PARA>
+Katarewusa posiadała pięć przypadków: oprócz wymienionych
+wyżej istniał jeszcze <DFN>celownik (δοτική)</DFN>. W języku
+spółczesnym ten przypadek zachował się tylko w formie przedimka
+<SAMP>τοις</SAMP>, której się używa w
+<XREF REF="toisekato">wyrażeniach procentowych.</XREF>
+</PARA>
+</ITEM>
+</ENUMERATE>
+</PARA>
+
+<PARA>
+Czasowniki odmieniają się przez <DFN>czas</DFN> (ο χρόνος), liczbę i
+<DFN>osobę</DFN> (το πρόσωπο).</PARA>
+
+</PAGE>
+
+<!-- Local Variables: -->
+<!-- mode: ellinika -->
+<!-- buffer-file-coding-system: utf-8 -->
+<!-- alternative-input-method: polish-slash -->
+<!-- alternative-dictionary: "polish" -->
+<!-- End: -->
+

Return to:

Send suggestions and report system problems to the System administrator.