aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
path: root/xml
diff options
context:
space:
mode:
authorSergey Poznyakoff <gray@gnu.org.ua>2006-04-03 11:50:02 +0000
committerSergey Poznyakoff <gray@gnu.org.ua>2006-04-03 11:50:02 +0000
commit450c8bc49e6bddedbab926584c561ef887d6f5e2 (patch)
treec7c8deb7f0fd9660b1e50dae72e014e2c6ce96d9 /xml
parent8ef0e5190d8af3f94540a6727f7f0e0b79762677 (diff)
downloadellinika-450c8bc49e6bddedbab926584c561ef887d6f5e2.tar.gz
ellinika-450c8bc49e6bddedbab926584c561ef887d6f5e2.tar.bz2
Spell check
git-svn-id: file:///home/puszcza/svnroot/ellinika/trunk@442 941c8c0f-9102-463b-b60b-cd22ce0e6858
Diffstat (limited to 'xml')
-rw-r--r--xml/pl/alfabhta.xml2
-rw-r--r--xml/pl/arithmi.xml14
-rw-r--r--xml/pl/arthra.xml6
-rw-r--r--xml/pl/intro.xml2
-rw-r--r--xml/pl/k_arthra.xml2
-rw-r--r--xml/pl/oysiastika.xml14
-rw-r--r--xml/pl/profora.xml12
-rw-r--r--xml/pl/tonos.xml8
8 files changed, 30 insertions, 30 deletions
diff --git a/xml/pl/alfabhta.xml b/xml/pl/alfabhta.xml
index 3b62c86..198590f 100644
--- a/xml/pl/alfabhta.xml
+++ b/xml/pl/alfabhta.xml
@@ -16,7 +16,7 @@
<PARA>Poniższa tabela opisuje alfabet grecki. Wymowa podaje się
w <DFN>międzynarodowej transkrypcji fonetycznej
(IPA)</DFN>. Jeśli istnieje fonetyczny odpowiednik w języku polskim,
-podaje się go w czwartej kolumnie. Szczegóły wymowy dzwięków i ich
+podaje się go w czwartej kolumnie. Szczegóły wymowy dźwięków i ich
połączeń omawiają się w następnym rozdziale.
</PARA>
diff --git a/xml/pl/arithmi.xml b/xml/pl/arithmi.xml
index 5099029..0f36738 100644
--- a/xml/pl/arithmi.xml
+++ b/xml/pl/arithmi.xml
@@ -12,12 +12,12 @@
<PAGE HEADER="Liczebnik">
<NOTREADY>Strona w budowie!</NOTREADY>
<PARA>
-W języku nowogreckim rozróżniamy liczebniki główne i porząkowe oraz
+W języku nowogreckim rozróżniamy liczebniki główne i porządkowe oraz
przysłówki liczebnikowe.
</PARA>
<PARA>
-Liczebniki rozdzałowe (odpowiadające na pytanie <EXAMPLE>po ile?</EXAMPLE>) tworzą
+Liczebniki rozdziałowe (odpowiadające na pytanie <EXAMPLE>po ile?</EXAMPLE>) tworzą
się omownie:
</PARA>
@@ -141,7 +141,7 @@ Kupiłem tylko jedną marynarkę. (liczebnik)
</PARA>
<PARA>
-<EMPH>Μια</EMPH> φορά ήταν ένας βασιλιάς. Byl pewnego razu (dosłownie
+<EMPH>Μια</EMPH> φορά ήταν ένας βασιλιάς. Pewnego razu (dosłownie
"jakiegoś razu") był sobie król. (przedimek)
</PARA>
@@ -230,7 +230,7 @@ Katarewusa ma do tego słowo <EXAMPLE>ἀμφότεροι,‐αι,‐α</EXAMPL
Składanie liczb, większych od tysiąca wymaga zachowanie reguł
uzgodnienia między poszczególnymi częściami, oznaczającymi
rzędy wielkości (tysiące). Każda taka część zgadza się w rodzaju i liczbie z
-częścią następną, lub, jeśli chodzi o pierwszy tysiąc, z samim
+częścią następną, lub, jeśli chodzi o pierwszy tysiąc, z samym
rzeczownikiem którego się określa. Rodzaj i liczba całej konstrukcji
(tzn. liczebnika razem z rzeczownikiem) jest równy rodzajowi i liczbie
najwyższego rzędu wielkości.
@@ -369,7 +369,7 @@ liczebników porządkowych:
<PAGE HEADER="Przysłówki liczebnikowe">
<PARA>
Przysłówki liczebnikowe odpowiadają na pytanie <IT>ile raz?</IT> W
-języku nowogreckim przysłówki liczebnikowe utwarzają się omownie, z
+języku nowogreckim przysłówki liczebnikowe stwarzają się omownie, z
pomocą rzeczownika <DICTREF>φορά</DICTREF>:
<EXAMPLE>μια φορά</EXAMPLE> <TRANS>jeden raz</TRANS>,
<EXAMPLE>δύο φορές</EXAMPLE> <TRANS>dwa razy</TRANS>, i tp.
@@ -377,7 +377,7 @@ pomocą rzeczownika <DICTREF>φορά</DICTREF>:
<KATHAREVUSA>
<PARA>
-Katarevusa, natomiast, posiada specialne formy przysłówków
+Katarewusa, natomiast, posiada specjalne formy przysłówków
liczebnikowych, utworzone z pomocą końcówki <FLECT>άκις</FLECT>.
</PARA>
@@ -543,7 +543,7 @@ liczebnikowych, utworzone z pomocą końcówki <FLECT>άκις</FLECT>.
<PAGE>
<HEADER>Ułamki</HEADER>
-<PARA>Ułamki utwarzają się zgodnie z następującą regułą: w liczniku
+<PARA>Ułamki stwarzają się zgodnie z następującą regułą: w liczniku
stawiamy <XREF REF="apolyta">liczebnik główny</XREF>, a w mianowniku
(ο παρονομαστής) --- <XREF REF="taktika">liczebnik porządkowy</XREF> w
rodzaju nijakim (przy liczebniku domyśla się słowo
diff --git a/xml/pl/arthra.xml b/xml/pl/arthra.xml
index 3bba163..9feb0e2 100644
--- a/xml/pl/arthra.xml
+++ b/xml/pl/arthra.xml
@@ -72,9 +72,9 @@ geograficznymi: <EXAMPLE>ο Γιάννης</EXAMPLE> <TRANS>Janis</TRANS>,
Αθήναι</EXAMPLE> <TRANS>Ateny</TRANS></ITEM>
<ITEM>zawsze po zaimku wskazującym, który występuje w roli określenia:
-<EXAMPLE>αυτό το βιβλίο</EXAMPLE> <TRANS>ta kniga</TRANS>. Jeśli
+<EXAMPLE>αυτό το βιβλίο</EXAMPLE> <TRANS>ta księga</TRANS>. Jeśli
rzeczownik jest określony przez zaimek wskazujący i przymiotnik,
-przedymek stawiamy przed przymiotnikiem: <EXAMPLE>αυτή η ωραία
+przedimek stawiamy przed przymiotnikiem: <EXAMPLE>αυτή η ωραία
γυναίκα</EXAMPLE> <TRANS>ta piękna kobieta</TRANS>.</ITEM>
<ITEM>po przymiotnikach zaimkowych <DICTREF>όλος</DICTREF>,
@@ -88,7 +88,7 @@ dzierżawczy: <EXAMPLE>το βιβλίο μου</EXAMPLE> <TRANS>moja
książka</TRANS>, <EXAMPLE>το δικό μου βιβλίο</EXAMPLE> <TRANS>moja
(własna) książka</TRANS>.</ITEM>
-<ITEM>przed substantywizowaną częścią mowy: <EXAMPLE>ο
+<ITEM>przed substantywizacja częścią mowy: <EXAMPLE>ο
<DICTREF>ευτυχής</DICTREF></EXAMPLE> <TRANS>szczęściarz</TRANS></ITEM>
</ENUMERATE>
diff --git a/xml/pl/intro.xml b/xml/pl/intro.xml
index efc122e..e2589a4 100644
--- a/xml/pl/intro.xml
+++ b/xml/pl/intro.xml
@@ -33,7 +33,7 @@ HTML</XREF>, jak i w <XREF URL="pl/nea.rss">RSS</XREF>.
</PARA>
<PARA>
-Serdecznie dziękuję wykładowcom odesskiego oddziału Funduszu Kultury
+Serdecznie dziękuję wykładowcom odeskiego oddziału Funduszu Kultury
Greckiej (Ίδρυμα Ελληνικού Πολιτισμού) za naukę.
</PARA>
diff --git a/xml/pl/k_arthra.xml b/xml/pl/k_arthra.xml
index da1ef1b..19a9d07 100644
--- a/xml/pl/k_arthra.xml
+++ b/xml/pl/k_arthra.xml
@@ -97,7 +97,7 @@ nawet do całego wyrazu, jeśli wyraz ten określa jakieś pojęcie:
do ojczyzny i ludu</TRANS>.
</PARA>
-<PARA>Przedymek może występować w roli zaimka wskazującego w wyrazie
+<PARA>Przedimek może występować w roli zaimka wskazującego w wyrazie
<EXAMPLE>ὁ μὲν ... ὁ δέ ...</EXAMPLE> <TRANS>jeden ... a drugi
...</TRANS>, na przykład: <EXAMPLE>ὁ μὲν ἧτο πλούσιος, ὁ δὲ
πτωχός</EXAMPLE> <TRANS>jeden był bogaty, a drugi biedny</TRANS>.
diff --git a/xml/pl/oysiastika.xml b/xml/pl/oysiastika.xml
index 053d8d7..db9d751 100644
--- a/xml/pl/oysiastika.xml
+++ b/xml/pl/oysiastika.xml
@@ -30,12 +30,12 @@ końcówki w liczbie pojedynczej i mnogiej, skąd pochodzi ich nazwa.
różnych przypadkach liczby pojedynczej i mnogiej.
</PARA>
-<PARA>W swoją czergę, rozróżniamy dwie grupy rzeczowników o dwóch
+<PARA>W swoją kolej, rozróżniamy dwie grupy rzeczowników o dwóch
zakończeniach:
</PARA>
<ENUMERATE>
-<ITEM>Rzeczowniki <DFN>równozgłoskowe (ισοσύλλαβα)</DFN> mają tę samę
+<ITEM>Rzeczowniki <DFN>równozgłoskowe (ισοσύλλαβα)</DFN> mają tę samą
liczbę zgłosek we wszystkich wypadkach liczby pojedynczej i
mnogiej.</ITEM>
<ITEM>Rzeczowniki <DFN>nierównozgłoskowe (ανισοσύλλαβα)</DFN> mają
@@ -99,12 +99,12 @@ które mogą należeć do dowolnego rodzaju.
<SECTION>
<HEADER>Wołacz</HEADER>
<PARA>
-Wołacz liczby pojedynczej utwarzamy zgodnie z następującymi regułami:
+Wołacz liczby pojedynczej stwarzamy zgodnie z następującymi regułami:
</PARA>
<PARA>
Rzeczowniki rodzaju męskiego na <FLECT>ος</FLECT> a również
nazwy własne na <FLECT>ος</FLECT>, mające więcej niż dwie zgłoski,
-utwarzają wołacz za pomocą końcówki <FLECT>ε</FLECT>:
+stwarzają wołacz za pomocą końcówki <FLECT>ε</FLECT>:
<TABULAR BESTFIT="1" NOFRAME="1">
<ROW>
@@ -151,7 +151,7 @@ Wołacz liczby mnogiej wszystkich rzeczowników jest równy mianownikowi.
<HEADER>Akcent</HEADER>
<PARA>
Przy odmianie rzeczowników akcent pada na tę samą zgłoskę, co w
-mianowniku liczby pojedynczej, o ile na to zezwolają
+mianowniku liczby pojedynczej, o ile na to zezwalają
<XREF REF="tonos">reguły ogólne</XREF>, np.: M. <EXAMPLE>σώμα</EXAMPLE>,
D. <EXAMPLE>σώματος</EXAMPLE>.
</PARA>
@@ -641,7 +641,7 @@ samej sylabie co w mianowniku liczby pojedynczej.
<HEADER>Rzeczowniki nierównozgłoskowe o 2-ch zakończeniach, r.ż. na <FLECT>η</FLECT></HEADER>
<TABULAR SPLIT="-" OR="/" ALTERNATE="1" DICTREF="col:2">
- <TITLE>Odmiana żeczowników na <FLECT>η</FLECT></TITLE>
+ <TITLE>Odmiana rzeczowników na <FLECT>η</FLECT></TITLE>
<ROW>
<ITEM>η</ITEM>
<ITEM>λέξ-η</ITEM>
@@ -858,7 +858,7 @@ powyższej tabeli).
równozgłoskowych na <FLECT>ος</FLECT> pada na ostatnią sylabę
(<FLECT>ών</FLECT>).</ITEM>
<ITEM>W rzeczownikach mających 3 lub więcej zgłosek, akcent przesuwa
-się o zgłoskę w prawo w dopełniaczu liczby pojedyńczej oraz mianowniku i bierniku
+się o zgłoskę w prawo w dopełniaczu liczby pojedynczej oraz mianowniku i bierniku
liczby mnogiej.</ITEM>
</ENUMERATE>
</SUBSECTION>
diff --git a/xml/pl/profora.xml b/xml/pl/profora.xml
index c27f8e0..7eecc9e 100644
--- a/xml/pl/profora.xml
+++ b/xml/pl/profora.xml
@@ -19,14 +19,14 @@
<ITEM>Wymawiamy jak polskie <ALPH>w</ALPH>.</ITEM>
<HEADER><ANCHOR ID="gamma" /><SAMP>γ</SAMP></HEADER>
- <ITEM>W większości wypadkow wymawiamy jak <ALPH>h</ALPH>
+ <ITEM>W większości wypadków wymawiamy jak <ALPH>h</ALPH>
gardłowe. Przed samogłoskami przednimi <SAMP>γ</SAMP> brzmi jak
polskie <ALPH>j</ALPH>, na przykład: <EXAMPLE>γίνομαι</EXAMPLE> -- czytamy
<IPA>jiˈnome</IPA>.</ITEM>
<HEADER><ANCHOR ID="delta" /><SAMP>δ</SAMP></HEADER>
- <ITEM>Wymawiamy jak międzyzęmbowe <ALPH>d</ALPH> w hiszpańskim słowie
- <SAMP>médico</SAMP> albo angielske <SAMP>th</SAMP> w słowie
+ <ITEM>Wymawiamy jak międzyzębowe <ALPH>d</ALPH> w hiszpańskim słowie
+ <SAMP>médico</SAMP> albo angielskie <SAMP>th</SAMP> w słowie
<SAMP>these</SAMP>.</ITEM>
<HEADER><SAMP>ζ</SAMP></HEADER>
@@ -50,7 +50,7 @@
<ITEM>Wymawia się jak polskie <ALPH>n</ALPH>.</ITEM>
<HEADER><SAMP>ξ</SAMP></HEADER>
- <ITEM>Wymawia się jal <ALPH>ks</ALPH>. Po spółgłosce <SAMP>ν</SAMP>
+ <ITEM>Wymawia się jak <ALPH>ks</ALPH>. Po spółgłosce <SAMP>ν</SAMP>
wymawia się <ALPH>gz</ALPH>.</ITEM>
<HEADER><SAMP>π</SAMP></HEADER>
@@ -130,7 +130,7 @@
<PARA>
<SAMP>ε</SAMP> wymawia się jak polskie <ALPH>e</ALPH>. Po
spółgłoskach <SAMP>κ</SAMP> i <SAMP>χ</SAMP> ten dźwięk się wymawia
- bardziej zamknęto, nieco przypominając polskie <ALPH>ie</ALPH> w
+ w sposób bardziej zamknięty, nieco przypominając polskie <ALPH>ie</ALPH> w
słowie <SAMP>kiedy</SAMP>.
</PARA>
@@ -159,7 +159,7 @@ jak <SAMP>ι</SAMP>.</PARA>
<PARA><SAMP>ου</SAMP>: wymawia się jak <ALPH>u</ALPH>.</PARA>
-<PARA>Dyftongami fonetycnymi są:</PARA>
+<PARA>Dyftongami fonetycznymi są:</PARA>
<PARA>Połączenie dowolnej samogłoski z <ALPH>i</ALPH> niezgłoskowym,
na przykład: <EXAMPLE>αηδόνι</EXAMPLE>,
diff --git a/xml/pl/tonos.xml b/xml/pl/tonos.xml
index 58ed34d..151d53a 100644
--- a/xml/pl/tonos.xml
+++ b/xml/pl/tonos.xml
@@ -13,7 +13,7 @@
<PARA>Wymowa języka greckiego, zmieniała się w przeciągu
wieków. Chociaż współczesna greka istotnie odróżnia się od języka
-starogreckiego, zachowała ona głowne reguły akcentuacji swego
+starogreckiego, zachowała ona główne reguły akcentuacji swego
poprzednika. Aby opisać te reguły, wypada najpierw wyjaśnić pojęcie
<DFN>iloczasu</DFN> w języku starogreckim.
</PARA>
@@ -21,7 +21,7 @@ poprzednika. Aby opisać te reguły, wypada najpierw wyjaśnić pojęcie
<SECTION>
<HEADER>Iloczas w języku starogreckim</HEADER>
-<PARA>W starożytności akcent języka greckiego miał character toniczny
+<PARA>W starożytności akcent języka greckiego miał charakter toniczny
(jak, na przykład, w łacinie czy współczesnym szwedzkim). Język
rozdzielał samogłoski krótkie i długie. Takie rozróżnienie nazywamy
<DFN>iloczasem</DFN>. Zgodnie z tym, zgłoski mogły być długimi albo
@@ -33,7 +33,7 @@ czyli takie, które zawierają samogłoskę długą, oraz <DFN>długie z
pozycji</DFN>.</PARA>
<PARA>Samogłoskami długimi były: ω, η oraz dyftongi (z nielicznymi
-wyjątkami, na przyklad <FLECT>οι</FLECT> w mianowniku l.m. deklinacji
+wyjątkami, na przykład <FLECT>οι</FLECT> w mianowniku l.m. deklinacji
tematycznej, który jest uważany za krótki).</PARA>
<PARA>Samogłoski ε i ο zawsze były długimi. Samogłoski α, ι, υ mogły
@@ -48,7 +48,7 @@ być jak krótkimi tak długimi.</PARA>
<PARA>Obowiązują następne reguły:</PARA>
<ENUMERATE>
-<ITEM>Akcent może padać tylko w obrębie trzech ostannich
+<ITEM>Akcent może padać tylko w obrębie trzech ostatnich
zgłosek.</ITEM>
<ITEM>Akcent pada na trzecią zgłoskę tylko jeśli ostatnia zgłoska jest

Return to:

Send suggestions and report system problems to the System administrator.