aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
diff options
context:
space:
mode:
authorSergey Poznyakoff <gray@gnu.org.ua>2006-03-23 15:45:00 +0000
committerSergey Poznyakoff <gray@gnu.org.ua>2006-03-23 15:45:00 +0000
commit730958b2b4269580343d9bc9bb73a160359aed1a (patch)
tree1426d08b474e91d92d0d00fe98f514ece9fcbec8
parent502da2fa272e78ec551c204eff5e261f6fd16266 (diff)
downloadellinika-730958b2b4269580343d9bc9bb73a160359aed1a.tar.gz
ellinika-730958b2b4269580343d9bc9bb73a160359aed1a.tar.bz2
Update
git-svn-id: file:///home/puszcza/svnroot/ellinika/trunk@402 941c8c0f-9102-463b-b60b-cd22ce0e6858
-rw-r--r--ChangeLog9
-rw-r--r--xml/pl/arithmi.xml4
-rw-r--r--xml/pl/arthra.xml4
-rw-r--r--xml/pl/ellinika.xml2
-rw-r--r--xml/pl/oysiastika.xml1125
5 files changed, 1140 insertions, 4 deletions
diff --git a/ChangeLog b/ChangeLog
index b5af9d2..01bdc51 100644
--- a/ChangeLog
+++ b/ChangeLog
@@ -1,5 +1,14 @@
2006-03-23 Sergey Poznyakoff <gray@gnu.org.ua>
+ * cgi-bin/dict.cgi.in: Remove debugging.
+ * xml/pl/perigrafh.xml: New file
+ * xml/pl/Makefile.am: Add perigrafh.xml
+ * xml/pl/arithmi.xml: Update
+ * xml/pl/arthra.xml: Update
+ * xml/pl/ellinika.xml: Update
+ * xml/pl/oysiastika.xml: Update
+ * xml/ru/oysiastika.xml: Fix typo
+
* index.scml: New file
* Makefile.am: Install index.scml
* ellinika/i18n.scm: New file
diff --git a/xml/pl/arithmi.xml b/xml/pl/arithmi.xml
index 7586e0d..b9ec9ab 100644
--- a/xml/pl/arithmi.xml
+++ b/xml/pl/arithmi.xml
@@ -31,6 +31,7 @@ się omownie:
<ROW>
<ITEM>ανά τρία</ITEM> <ITEM>по три</ITEM>
</ROW>
+
</TABULAR>
<PARA>Spośród liczebników głównych odmieniają się liczebniki
@@ -300,7 +301,8 @@ nijakiego.</PARA>
<ITEM>δέκα <DICTREF>διά</DICTREF> δύο ίσον πέντε</ITEM>
</ROW>
</TABULAR>
-
+
+<ANCHOR ID="toisekato" />
<PARA>Wyrażenia procentowe czytamy tak: 15% - <EXAMPLE>δέκα τοις
εκατό</EXAMPLE>. (<EXAMPLE>τοις</EXAMPLE> to celownik
<XREF REF="k_arthra">przedimka określonego</XREF> w katarewusie.)
diff --git a/xml/pl/arthra.xml b/xml/pl/arthra.xml
index c23d5e0..44050fc 100644
--- a/xml/pl/arthra.xml
+++ b/xml/pl/arthra.xml
@@ -115,6 +115,10 @@ kontekstem rzeczowników, często używa się wspólnego przedimka:
είναι ντυμένοι λευκή στολή</EXAMPLE> <TRANS>w tych krajach, gdzie
góry i równiny ubrane są w białą odzież</TRANS>.</ITEM>
+<ITEM>W niektórych zwrotach idiomatycznych: <EXAMPLE>σηκώνει
+κεφάλι</EXAMPLE> <TRANS>podnosi głowę</TRANS>, <EXAMPLE>έχει καλό
+αυτί</EXAMPLE> <TRANS>ma dobry słuch</TRANS>.</ITEM>
+
</ENUMERATE>
<PARA>Żeby zapobiec powtórzeniu tego samego rzeczownika w jednym
diff --git a/xml/pl/ellinika.xml b/xml/pl/ellinika.xml
index c4a498c..e77f6c3 100644
--- a/xml/pl/ellinika.xml
+++ b/xml/pl/ellinika.xml
@@ -68,7 +68,7 @@ this notice is preserved.</PARA>
</GROUP>
<GROUP TITLE="Gramatyka">
-
+<INCLUDE FILE="perigrafh.xml" />
<INCLUDE FILE="arthra.xml" />
<INCLUDE FILE="oysiastika.xml" />
<INCLUDE FILE="epitheta.xml" />
diff --git a/xml/pl/oysiastika.xml b/xml/pl/oysiastika.xml
index 1dfa90e..053d8d7 100644
--- a/xml/pl/oysiastika.xml
+++ b/xml/pl/oysiastika.xml
@@ -10,9 +10,1130 @@
<CHAPTER PREFIX="oysiastika">
<PAGE HEADER="Rzeczownik">
-<NOTREADY>Strona w budowie!</NOTREADY>
+
+<SECTION>
+<HEADER>Deklinacje rzeczowników</HEADER>
+<PARA>
+Język grecki rozróżnia rzeczowniki o dwóch zakończeniach (Δικατάληκτα)
+i rzeczowniki o trzech zakończeniach (Τρικατάληκτα).
+</PARA>
+
+<PARA>
+<DFN>Rzeczowniki o dwóch zakończeniach</DFN> mają jednakowe końcówki w
+dopełniaczu i bierniku liczby pojedynczej oraz w mianowniku i bierniku
+liczby mnogiej. Innymi słowy, te rzeczowniki mają po dwie różne
+końcówki w liczbie pojedynczej i mnogiej, skąd pochodzi ich nazwa.
+</PARA>
+
+<PARA>
+<DFN>Rzeczowniki o trzech zakończeniach</DFN> mają różne końcówki w
+różnych przypadkach liczby pojedynczej i mnogiej.
+</PARA>
+
+<PARA>W swoją czergę, rozróżniamy dwie grupy rzeczowników o dwóch
+zakończeniach:
+</PARA>
+
+<ENUMERATE>
+<ITEM>Rzeczowniki <DFN>równozgłoskowe (ισοσύλλαβα)</DFN> mają tę samę
+liczbę zgłosek we wszystkich wypadkach liczby pojedynczej i
+mnogiej.</ITEM>
+<ITEM>Rzeczowniki <DFN>nierównozgłoskowe (ανισοσύλλαβα)</DFN> mają
+różną liczbę zgłosek w liczbie pojedynczej i mnogiej.</ITEM>
+</ENUMERATE>
+</SECTION>
+
+<SECTION>
+<HEADER>Końcówki mianownika</HEADER>
+<PARA>
+Za pomocą końcówki mianownika możemy ustalić rodzaj
+rzeczownika. Wyjątek stanowią tylko rzeczowniki na <FLECT>ος</FLECT>,
+które mogą należeć do dowolnego rodzaju.
+</PARA>
+
+<TABULAR ROWHEADING="std" COLHEADING="std" COLALIGN=":CENTER:*" ALTERNATE="1">
+<ROW>
+ <ITEM>Γένος</ITEM>
+ <ITEM>Ενικός</ITEM>
+ <ITEM>Πληθυντκός</ITEM>
+</ROW>
+<ROW>
+ <ITEM ROWSPAN="2">Αρσενικό</ITEM>
+ <ITEM>-ης</ITEM>
+ <ITEM>-ες</ITEM>
+</ROW>
+<ROW>
+ <ITEM>-ας</ITEM>
+ <ITEM>-ες</ITEM>
+</ROW>
+<ROW>
+ <ITEM ROWSPAN="2">Θυλικό</ITEM>
+ <ITEM>-α</ITEM>
+ <ITEM>-ες</ITEM>
+</ROW>
+<ROW>
+ <ITEM>-η</ITEM>
+ <ITEM>-ες</ITEM>
+</ROW>
+<ROW>
+ <ITEM ROWSPAN="3">Ουδέτερο</ITEM>
+ <ITEM>-ο</ITEM>
+ <ITEM>-α</ITEM>
+</ROW>
+<ROW>
+ <ITEM>-ι</ITEM>
+ <ITEM>-ια</ITEM>
+</ROW>
+<ROW>
+ <ITEM>-μα</ITEM>
+ <ITEM>-ματα</ITEM>
+</ROW>
+<ROW>
+ <ITEM>Κανένα γένος</ITEM>
+ <ITEM>-ος</ITEM>
+ <ITEM>-οι</ITEM>
+</ROW>
+</TABULAR>
+</SECTION>
+
+<SECTION>
+<HEADER>Wołacz</HEADER>
+<PARA>
+Wołacz liczby pojedynczej utwarzamy zgodnie z następującymi regułami:
+</PARA>
+<PARA>
+Rzeczowniki rodzaju męskiego na <FLECT>ος</FLECT> a również
+nazwy własne na <FLECT>ος</FLECT>, mające więcej niż dwie zgłoski,
+utwarzają wołacz za pomocą końcówki <FLECT>ε</FLECT>:
+
+<TABULAR BESTFIT="1" NOFRAME="1">
+<ROW>
+ <ITEM>ο γιατρός</ITEM>
+ <ITEM>=></ITEM>
+ <ITEM>γιατρέ</ITEM>
+</ROW>
+<ROW>
+ <ITEM>ο κύριος</ITEM>
+ <ITEM>=></ITEM>
+ <ITEM>κύριε</ITEM>
+</ROW>
+<ROW>
+ <ITEM>ο Αλεξάνδρος</ITEM>
+ <ITEM>=></ITEM>
+ <ITEM>Αλεξάνδρε</ITEM>
+</ROW>
+</TABULAR>
+</PARA>
+
+<PARA>
+Rzeczowniki na <FLECT>ς</FLECT>, w tym nazwy własne, mające nie więcej
+niż dwie zgłoski, odrzucają końcówkę <FLECT>ς</FLECT>:
+</PARA>
+
+<TABULAR BESTFIT="1" NOFRAME="1">
+<ROW>
+ <ITEM>ο Νίκος</ITEM>
+ <ITEM>=></ITEM>
+ <ITEM>Νίκο</ITEM>
+</ROW>
+</TABULAR>
+
+<PARA>
+Wołacz liczby pojedynczej reszty rzeczowników jest równy mianownikowi.
+</PARA>
+
+<PARA>
+Wołacz liczby mnogiej wszystkich rzeczowników jest równy mianownikowi.
+</PARA>
+</SECTION>
+
+<SECTION>
+<HEADER>Akcent</HEADER>
+<PARA>
+Przy odmianie rzeczowników akcent pada na tę samą zgłoskę, co w
+mianowniku liczby pojedynczej, o ile na to zezwolają
+<XREF REF="tonos">reguły ogólne</XREF>, np.: M. <EXAMPLE>σώμα</EXAMPLE>,
+D. <EXAMPLE>σώματος</EXAMPLE>.
+</PARA>
+
+<PARA>
+Jeśli pod czas odmiany do rzeczownika dodaje się zgłoska długa, akcent
+przenosi się na następną zgłoskę: M. <EXAMPLE>σύντροφος</EXAMPLE>,
+D. <EXAMPLE>συντρόφου</EXAMPLE>.
+</PARA>
+
+<PARA>
+Dokładniej wypadki przesunięcia akcentu są rozpatrzone w następnych
+rozdziałach.
+</PARA>
+</SECTION>
+</PAGE>
+
+<PAGE>
+<HEADER>Rzeczowniki rodzaju męskiego</HEADER>
+
+<SECTION ID="arsenika_as">
+<HEADER>Rzeczowniki równozgłoskowe o 2-ch zakończeniach, r.m. na <FLECT>ας</FLECT></HEADER>
+
+<TABULAR SPLIT="-" ALTERNATE="1" DICTREF="col:2">
+ <TITLE>Odmiana rzeczowników rodzaju męskiego na <FLECT>ας</FLECT></TITLE>
+ <ROW>
+ <ITEM>ο</ITEM>
+ <ITEM>κανόν-ας</ITEM>
+ <ITEM>επαγγελματί-ας</ITEM>
+ <ITEM>επιστήμον-ας</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>του</ITEM>
+ <ITEM>κανόν-α</ITEM>
+ <ITEM>επαγγελματί-α</ITEM>
+ <ITEM>επιστήμον-α</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>τον</ITEM>
+ <ITEM>κανόν-α</ITEM>
+ <ITEM>επαγγελματί-α</ITEM>
+ <ITEM>επιστήμον-α</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>οι</ITEM>
+ <ITEM>κανόν-ες</ITEM>
+ <ITEM>επαγγελματί-ες</ITEM>
+ <ITEM>επιστήμον-ες</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>των</ITEM>
+ <ITEM>κανόν-ων</ITEM>
+ <ITEM>επαγγελματι-ών</ITEM>
+ <ITEM>επιστημόν-ων</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>τους</ITEM>
+ <ITEM>κανόν-ες</ITEM>
+ <ITEM>επαγγελματί-ες</ITEM>
+ <ITEM>επιστήμον-ες</ITEM>
+ </ROW>
+
+</TABULAR>
+
+<SUBSECTION>
+<HEADER>Akcent</HEADER>
+<PARA>
+W niektórych rzeczownikach rodzaju męskiego na <FLECT>ας</FLECT> o
+akcencie na drugą zgłoskę, akcent w dopełniaczu przesuwa się na
+pierwszą zgłoskę. Do takich rzeczowników należą:
+
+<ENUMERATE>
+<ITEM>Rzeczowniki na <FLECT>ίας</FLECT> (<DICTREF>ταμίας</DICTREF>,
+<DICTREF>καρχαρίας</DICTREF>)</ITEM>
+
+<ITEM>Rzeczowniki na <FLECT>ίστας</FLECT> (
+<DICTREF>τουρίστας</DICTREF>, <DICTREF>πιανίστας</DICTREF>)</ITEM>
+
+<ITEM><DICTREF>μήνας</DICTREF>, <DICTREF>άντρας</DICTREF>, <DICTREF>βλάκας</DICTREF></ITEM>
+</ENUMERATE>
+</PARA>
+
+<PARA>
+W rzeczownikach na <FLECT>ας</FLECT>, jeśli akcent w mianowniku pada
+na trzecią sylabę, akcent w dopełniaczu liczby mnogiej przesuwa się
+zgodnie z <XREF REF="tonos">ogólnymi regułami</XREF> akcentowania.
+</PARA>
+</SUBSECTION>
+</SECTION>
+
+<SECTION>
+<HEADER>Rzeczowniki równozgłoskowe o 2-ch zakończeniach, r.m. na <FLECT>εας</FLECT></HEADER>
+
+<TABULAR SPLIT="-" ALTERNATE="1" DICTREF="col:2">
+ <TITLE>Odmiana rzeczowników na <FLECT>εας</FLECT></TITLE>
+ <ROW>
+ <ITEM>ο</ITEM>
+ <ITEM>αποστολ-έας</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>του</ITEM>
+ <ITEM>αποστολ-έα</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>τον</ITEM>
+ <ITEM>αποστολ-έα</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>οι</ITEM>
+ <ITEM>αποστολ-είς</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>των</ITEM>
+ <ITEM>αποστολ-έων</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>τους</ITEM>
+ <ITEM>αποστολ-είς</ITEM>
+ </ROW>
+</TABULAR>
+
+<SUBSECTION>
+<HEADER>Akcent</HEADER>
+<PARA>
+Rzeczowniki na <FLECT>έας</FLECT> zachowują akcent na drugiej sylabie
+we wszystkich przypadkach, oprócz mianownika i biernika liczby
+mnogiej, w których akcent przesuwa się na pierwszą sylabę.
+</PARA>
+</SUBSECTION>
+</SECTION>
+
+<SECTION>
+<HEADER>Rzeczowniki równozgłoskowe o 2-ch zakończeniach, r.m. na <FLECT>ης</FLECT></HEADER>
+
+<TABULAR SPLIT="-" ALTERNATE="1" DICTREF="col:2">
+ <TITLE>Odmiana rzeczowników na <FLECT>ης</FLECT></TITLE>
+ <ROW>
+ <ITEM>ο</ITEM>
+ <ITEM>μαθητ-ής</ITEM>
+ <ITEM>εργάτ-ης</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>του</ITEM>
+ <ITEM>μαθητ-ή</ITEM>
+ <ITEM>εργάτ-η</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>τον</ITEM>
+ <ITEM>μαθητ-ή</ITEM>
+ <ITEM>εργάτ-η</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>οι</ITEM>
+ <ITEM>μαθητ-ές</ITEM>
+ <ITEM>εργάτ-ες</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>των</ITEM>
+ <ITEM>μαθητ-ών</ITEM>
+ <ITEM>εργατ-ών</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>τους</ITEM>
+ <ITEM>μαθητ-ές</ITEM>
+ <ITEM>εργάτ-ες</ITEM>
+ </ROW>
+</TABULAR>
+</SECTION>
+
+<SECTION>
+<HEADER>Rzeczowniki nierównozgłoskowe rodzaju męskiego</HEADER>
+
+<TABULAR SPLIT="-" ALTERNATE="1" DICTREF="col:2">
+ <TITLE>Rzeczowniki nierównozgłoskowe rodzaju męskiego na <FLECT>ας</FLECT></TITLE>
+ <ROW>
+ <ITEM>ο</ITEM>
+ <ITEM>γαλατ-άς</ITEM>
+ <ITEM>ρήγ-ας</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>του</ITEM>
+ <ITEM>γαλατ-ά</ITEM>
+ <ITEM>ρήγ-α</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>τον</ITEM>
+ <ITEM>γαλατ-ά</ITEM>
+ <ITEM>ρήγ-α</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>οι</ITEM>
+ <ITEM>γαλατ-άδες</ITEM>
+ <ITEM>ρηγ-άδες</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>των</ITEM>
+ <ITEM>γαλατ-άδων</ITEM>
+ <ITEM>ρηγ-άδων</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>τους</ITEM>
+ <ITEM>γαλατ-άδες</ITEM>
+ <ITEM>ρηγ-άδες</ITEM>
+ </ROW>
+</TABULAR>
+
+<TABULAR SPLIT="-" ALTERNATE="1" DICTREF="col:2">
+ <TITLE>Rzeczowniki nierównozgłoskowe na <FLECT>ες</FLECT> i <FLECT>ους</FLECT></TITLE>
+ <ROW>
+ <ITEM>ο</ITEM>
+ <ITEM>καναπ-ές</ITEM>
+ <ITEM>παππ-ούς</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>του</ITEM>
+ <ITEM>καναπ-έ</ITEM>
+ <ITEM>παππ-ού</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>τον</ITEM>
+ <ITEM>καναπ-έ</ITEM>
+ <ITEM>παππ-ού</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>οι</ITEM>
+ <ITEM>καναπ-έδες</ITEM>
+ <ITEM>παππ-ούδες</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>των</ITEM>
+ <ITEM>καναπ-έδων</ITEM>
+ <ITEM>παππ-ούδων</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>τους</ITEM>
+ <ITEM>καναπ-έδες</ITEM>
+ <ITEM>παππ-ούδες</ITEM>
+ </ROW>
+</TABULAR>
+
+<TABULAR SPLIT="-" ALTERNATE="1" DICTREF="col:2">
+ <TITLE>Rzeczowniki nierównozgłoskowe na <FLECT>ης</FLECT></TITLE>
+ <ROW>
+ <ITEM>ο</ITEM>
+ <ITEM>βαρκάρ-ης</ITEM>
+ <ITEM>ταξιτζ-ής</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>του</ITEM>
+ <ITEM>βαρκάρ-η</ITEM>
+ <ITEM>ταξιτζ-ή</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>τον</ITEM>
+ <ITEM>βαρκάρ-η</ITEM>
+ <ITEM>ταξιτζ-ή</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>οι</ITEM>
+ <ITEM>βαρκάρ-ηδες</ITEM>
+ <ITEM>ταξιτζ-ήδες</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>των</ITEM>
+ <ITEM>βαρκάρ-ηδων</ITEM>
+ <ITEM>ταξιτζ-ήδων</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>τους</ITEM>
+ <ITEM>βαρκάρ-ηδες</ITEM>
+ <ITEM>ταξιτζ-ήδες</ITEM>
+ </ROW>
+</TABULAR>
+
+<SUBSECTION>
+<HEADER>Akcent</HEADER>
+<PARA>
+Rzeczowniki nierównozgłoskowe rodzaju męskiego zachowują akcent na tej
+samej sylabie co w mianowniku liczby pojedynczej.
+</PARA>
+</SUBSECTION>
+</SECTION>
+
+<SECTION ID="trikatalikta_arsenikou">
+<HEADER>Rzeczowniki o 3ch końcówkach</HEADER>
+
+<TABULAR SPLIT="-" ALTERNATE="1" DICTREF="col:2">
+ <TITLE>Rzeczowniki r.m. na <FLECT>ος</FLECT></TITLE>
+ <ROW>
+ <ITEM>ο</ITEM>
+ <ITEM>λογαριασμ-ός</ITEM>
+ <ITEM>φίλ-ος</ITEM>
+ <ITEM>υπάλληλ-ος</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>του</ITEM>
+ <ITEM>λογαριασμ-ού</ITEM>
+ <ITEM>φίλ-ου</ITEM>
+ <ITEM>υπαλλήλ-ου</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>τον</ITEM>
+ <ITEM>λογαριασμ-ό</ITEM>
+ <ITEM>φίλ-ο</ITEM>
+ <ITEM>υπάλληλ-ο</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>οι</ITEM>
+ <ITEM>λογαριασμ-οί</ITEM>
+ <ITEM>φίλ-οι</ITEM>
+ <ITEM>υπάλληλ-οι</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>των</ITEM>
+ <ITEM>λογαριασμ-ών</ITEM>
+ <ITEM>φίλ-ων</ITEM>
+ <ITEM>υπαλλήλ-ων</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>τους</ITEM>
+ <ITEM>λογαριασμ-ούς</ITEM>
+ <ITEM>φίλ-ους</ITEM>
+ <ITEM>υπαλλήλ-ους</ITEM>
+ </ROW>
+</TABULAR>
+
+<SUBSECTION>
+<HEADER>Akcent</HEADER>
+<PARA>
+Jeśli rzeczownik o trzech zakończeniach ma w mianowniku akcent na
+trzecią zgłoskę, w dopełniaczu l.p. i l.m. oraz w bierniku l.m. akcent
+przesuwa się na drugą zgłoskę (patrz <DICTREF>υπάλληλος</DICTREF> w
+powyższej tabeli).
+</PARA>
+</SUBSECTION>
+</SECTION>
+</PAGE>
+
+<PAGE HEADER="Rzeczowniki rodzaju żeńskiego">
+
+<SECTION>
+<HEADER>Rzeczowniki równozgłoskowe o 2-ch zakończeniach, r.ż. na
+<FLECT>α</FLECT></HEADER>
+
+<TABULAR SPLIT="-" ALTERNATE="1" DICTREF="col:2">
+ <TITLE>Odmiana rzeczowników na <FLECT>α</FLECT></TITLE>
+ <ROW>
+ <ITEM>η</ITEM>
+ <ITEM>σελίδ-α</ITEM>
+ <ITEM>γλώσσ-α</ITEM>
+ <ITEM>ταυτότητ-α</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>της</ITEM>
+ <ITEM>σελίδ-ας</ITEM>
+ <ITEM>γλώσσ-ας</ITEM>
+ <ITEM>ταυτότητ-ας</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>την</ITEM>
+ <ITEM>σελίδ-α</ITEM>
+ <ITEM>γλώσσ-α</ITEM>
+ <ITEM>ταυτότητ-α</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>οι</ITEM>
+ <ITEM>σελίδ-ες</ITEM>
+ <ITEM>γλώσσ-ες</ITEM>
+ <ITEM>ταυτότητ-ες</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>των</ITEM>
+ <ITEM>σελίδ-ων</ITEM>
+ <ITEM>γλωσσ-ών</ITEM>
+ <ITEM>ταυτοτήτ-ων</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>τις</ITEM>
+ <ITEM>σελίδ-ες</ITEM>
+ <ITEM>γλώσσ-ες</ITEM>
+ <ITEM>ταυτότητ-ες</ITEM>
+ </ROW>
+</TABULAR>
+
+<SUBSECTION>
+<HEADER>Akcent</HEADER>
+<PARA>
+Jeśli rzeczownik na <FLECT>α</FLECT> ma w mianowniku akcent na
+trzecią zgłoskę, akcent w dopełniaczu liczby mnogiej przenosi się na
+drugą zgłoskę.
+</PARA>
+</SUBSECTION>
+</SECTION>
+
+<SECTION>
+<HEADER>Rzeczowniki równozgłoskowe o 2-ch zakończeniach, r.ż. na <FLECT>η</FLECT></HEADER>
+
+<TABULAR SPLIT="-" ALTERNATE="1" DICTREF="col:2">
+ <TITLE>Odmiana rzeczowników na <FLECT>η</FLECT></TITLE>
+ <ROW>
+ <ITEM>η</ITEM>
+ <ITEM>αδελφ-ή</ITEM>
+ <ITEM>βρύσ-η</ITEM>
+ <ITEM>ζάχαρ-η</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>της</ITEM>
+ <ITEM>αδελφ-ής</ITEM>
+ <ITEM>βρύσ-ης</ITEM>
+ <ITEM>ζάχαρ-ης</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>την</ITEM>
+ <ITEM>αδελφ-ή</ITEM>
+ <ITEM>βρύσ-η</ITEM>
+ <ITEM>ζάχαρ-η</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>οι</ITEM>
+ <ITEM>αδελφ-ές</ITEM>
+ <ITEM>βρύσ-ες</ITEM>
+ <ITEM>ζάχαρ-ες</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>των</ITEM>
+ <ITEM>αδελφ-ών</ITEM>
+ <ITEM>βρυσ-ών</ITEM>
+ <ITEM>---</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>τις</ITEM>
+ <ITEM>αδελφ-ές</ITEM>
+ <ITEM>βρύσ-ες</ITEM>
+ <ITEM>ζάχαρ-ες</ITEM>
+ </ROW>
+</TABULAR>
+
+<SUBSECTION>
+<HEADER>Akcent</HEADER>
+<PARA>
+Rzeczowniki równozgłoskowe rodzaju żeńskiego zachowują akcent na tej
+samej sylabie co w mianowniku liczby pojedynczej.
+</PARA>
+</SUBSECTION>
+</SECTION>
+
+<SECTION>
+<HEADER>Rzeczowniki nierównozgłoskowe o 2-ch zakończeniach, r.ż. na
+<FLECT>α</FLECT> i <FLECT>ου</FLECT></HEADER>
+
+<TABULAR SPLIT="-" ALTERNATE="1" DICTREF="col:2">
+ <TITLE>Odmiana rzeczowników na <FLECT>α</FLECT> i <FLECT>ου</FLECT></TITLE>
+ <ROW>
+ <ITEM>η</ITEM>
+ <ITEM>μαμ-ά</ITEM>
+ <ITEM>αλεπ-ού</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>της</ITEM>
+ <ITEM>μαμ-άς</ITEM>
+ <ITEM>αλεπ-ούς</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>την</ITEM>
+ <ITEM>μαμ-ά</ITEM>
+ <ITEM>αλεπ-ού</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>οι</ITEM>
+ <ITEM>μαμ-άδες</ITEM>
+ <ITEM>αλεπ-ούδες</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>των</ITEM>
+ <ITEM>μαμ-άδων</ITEM>
+ <ITEM>αλεπ-ούδων</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>τις</ITEM>
+ <ITEM>μαμ-άδες</ITEM>
+ <ITEM>αλεπ-ούδες</ITEM>
+ </ROW>
+</TABULAR>
+</SECTION>
+
+<SECTION>
+<HEADER>Rzeczowniki nierównozgłoskowe o 2-ch zakończeniach, r.ż. na <FLECT>η</FLECT></HEADER>
+
+<TABULAR SPLIT="-" OR="/" ALTERNATE="1" DICTREF="col:2">
+ <TITLE>Odmiana żeczowników na <FLECT>η</FLECT></TITLE>
+ <ROW>
+ <ITEM>η</ITEM>
+ <ITEM>λέξ-η</ITEM>
+ <ITEM>δυνάμ-η</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>της</ITEM>
+ <ITEM>λέξ-ης / λέξ-εως</ITEM>
+ <ITEM>δυνάμ-ης / δυνάμ-εως</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>την</ITEM>
+ <ITEM>λέξ-η</ITEM>
+ <ITEM>δυνάμ-η</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>οι</ITEM>
+ <ITEM>λέξ-εις</ITEM>
+ <ITEM>δυνάμ-εις</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>των</ITEM>
+ <ITEM>λέξ-εων</ITEM>
+ <ITEM>δυνάμ-εων</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>τις</ITEM>
+ <ITEM>λέξ-εις</ITEM>
+ <ITEM>δυνάμ-εις</ITEM>
+ </ROW>
+</TABULAR>
+</SECTION>
+
+<SECTION>
+<HEADER>Rzeczowniki o 3ch zakończeniach. r.ż. na <FLECT>ος</FLECT></HEADER>
+
+<TABULAR SPLIT="-" ALTERNATE="1" DICTREF="col:2">
+ <TITLE>Odmiana rzeczowników na <FLECT>ος</FLECT></TITLE>
+ <ROW>
+ <ITEM>η</ITEM>
+ <ITEM>αεροσυνοδ-ός</ITEM>
+ <ITEM>καπνοδόχ-ος</ITEM>
+ <ITEM>είσοδ-ος</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>της</ITEM>
+ <ITEM>αεροσυνοδ-ού</ITEM>
+ <ITEM>καπνοδόχ-ου</ITEM>
+ <ITEM>εισόδ-ου</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>την</ITEM>
+ <ITEM>αεροσυνοδ-ό</ITEM>
+ <ITEM>καπνοδόχ-ο</ITEM>
+ <ITEM>είσοδ-ο</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>οι</ITEM>
+ <ITEM>αεροσυνοδ-οί</ITEM>
+ <ITEM>καπνοδόχ-οι</ITEM>
+ <ITEM>είσοδ-οι</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>των</ITEM>
+ <ITEM>αεροσυνοδ-ών</ITEM>
+ <ITEM>καπνοδόχ-ων</ITEM>
+ <ITEM>εισόδ-ων</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>τις</ITEM>
+ <ITEM>αεροσυνοδ-ούς</ITEM>
+ <ITEM>καπνοδόχ-ους</ITEM>
+ <ITEM>εισόδ-ους</ITEM>
+ </ROW>
+</TABULAR>
+
+<SUBSECTION>
+<HEADER>Akcent</HEADER>
+<PARA>
+Jeśli rzeczownik o trzech zakończeniach ma w mianowniku akcent na
+trzecią zgłoskę, w dopełniaczu l.p. i l.m. oraz w bierniku l.m. akcent
+przesuwa się na drugą zgłoskę (patrz <DICTREF>είσοδος</DICTREF> w
+powyższej tabeli).
+</PARA>
+</SUBSECTION>
+</SECTION>
+</PAGE>
+
+<PAGE HEADER="Rzeczowniki rodzaju nijakiego">
+<SECTION ID="isosyllaba_o">
+<HEADER>Rzeczowniki równozgłoskowe o 2-ch zakończeniach, r.n. na <FLECT>ο</FLECT></HEADER>
+
+<TABULAR SPLIT="-" ALTERNATE="1" DICTREF="col:2">
+ <TITLE>Odmiana rzeczowników na <FLECT>ο</FLECT></TITLE>
+ <ROW>
+ <ITEM>το</ITEM>
+ <ITEM>ποσ-ό</ITEM>
+ <ITEM>σχολεί-ο</ITEM>
+ <ITEM>τηλέφων-ο</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>του</ITEM>
+ <ITEM>ποσ-ού</ITEM>
+ <ITEM>σχολεί-ου</ITEM>
+ <ITEM>τηλέφων-ου</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>το</ITEM>
+ <ITEM>ποσ-ό</ITEM>
+ <ITEM>σχολεί-ο</ITEM>
+ <ITEM>τηλέφων-ο</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>τα</ITEM>
+ <ITEM>ποσ-ά</ITEM>
+ <ITEM>σχολεί-α</ITEM>
+ <ITEM>τηλέφων-α</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>των</ITEM>
+ <ITEM>ποσ-ών</ITEM>
+ <ITEM>σχολεί-ων</ITEM>
+ <ITEM>τηλεφών-ων</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>τα</ITEM>
+ <ITEM>ποσ-ά</ITEM>
+ <ITEM>σχολεί-α</ITEM>
+ <ITEM>τηλέφων-α</ITEM>
+ </ROW>
+</TABULAR>
+</SECTION>
+
+<SECTION>
+<HEADER>Rzeczowniki równozgłoskowe o 2-ch zakończeniach, r.n. na
+<FLECT>ι</FLECT></HEADER>
+
+<TABULAR SPLIT="-" ALTERNATE="1" DICTREF="col:2">
+ <TITLE>Odmiana rzeczowników na <FLECT>ι</FLECT></TITLE>
+ <ROW>
+ <ITEM>το</ITEM>
+ <ITEM>ψωμ-ί</ITEM>
+ <ITEM>τραγούδ-ι</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>του</ITEM>
+ <ITEM>ψωμ-ιού</ITEM>
+ <ITEM>τραγούδ-ιου</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>το</ITEM>
+ <ITEM>ψωμ-ί</ITEM>
+ <ITEM>τραγούδ-ι</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>τα</ITEM>
+ <ITEM>ψωμ-ιά</ITEM>
+ <ITEM>τραγούδ-ια</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>των</ITEM>
+ <ITEM>ψωμ-ιών</ITEM>
+ <ITEM>τραγουδ-ιών</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>τα</ITEM>
+ <ITEM>ψωμ-ιά</ITEM>
+ <ITEM>τραγούδ-ια</ITEM>
+ </ROW>
+</TABULAR>
+</SECTION>
+
+<SECTION>
+<HEADER>Rzeczowniki równozgłoskowe o 2-ch zakończeniach, r.n. na <FLECT>ος</FLECT></HEADER>
+
+<TABULAR SPLIT="-" ALTERNATE="1" DICTREF="col:2">
+ <TITLE>Odmiana rzeczowników <FLECT>ος</FLECT></TITLE>
+ <ROW>
+ <ITEM>το</ITEM>
+ <ITEM>λάθ-ος</ITEM>
+ <ITEM>μέγεθ-ος</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>του</ITEM>
+ <ITEM>λάθ-ους</ITEM>
+ <ITEM>μεγέθ-ους</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>το</ITEM>
+ <ITEM>λάθ-ος</ITEM>
+ <ITEM>μέγεθ-ος</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>τα</ITEM>
+ <ITEM>λάθ-η</ITEM>
+ <ITEM>μεγέθ-η</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>των</ITEM>
+ <ITEM>λαθ-ών</ITEM>
+ <ITEM>μεγεθ-ών</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>τα</ITEM>
+ <ITEM>λάθ-η</ITEM>
+ <ITEM>μεγέθ-η</ITEM>
+ </ROW>
+</TABULAR>
+
+<SUBSECTION>
+<HEADER>Akcent</HEADER>
+<ENUMERATE>
+<ITEM>Akcent w dopełniaczu liczby mnogiej w rzeczownikach
+równozgłoskowych na <FLECT>ος</FLECT> pada na ostatnią sylabę
+(<FLECT>ών</FLECT>).</ITEM>
+<ITEM>W rzeczownikach mających 3 lub więcej zgłosek, akcent przesuwa
+się o zgłoskę w prawo w dopełniaczu liczby pojedyńczej oraz mianowniku i bierniku
+liczby mnogiej.</ITEM>
+</ENUMERATE>
+</SUBSECTION>
+</SECTION>
+
+<SECTION>
+<HEADER>Rzeczowniki nierównozgłoskowe o 2-ch zakończeniach, r.n. na
+<FLECT>(μ)α</FLECT></HEADER>
+
+<PARA>
+Wszystkie rzeczowniki na <FLECT>(μ)α</FLECT> są
+nierównozgłoskowe. Akcent w takich rzeczownikach pada na trzecią
+zgłoskę we wszystkich przypadkach, oprócz dopełniacza liczby mnogiej,
+który jest akcentowany na drugiej sylabie.
+</PARA>
+
+<ANCHOR ID="oydetera_ma" />
+<TABULAR SPLIT="-" ALTERNATE="1" DICTREF="col:2">
+ <TITLE>Odmiana rzeczowników na <FLECT>(μ)α</FLECT></TITLE>
+ <ROW>
+ <ITEM>το</ITEM>
+ <ITEM>σώμ-α</ITEM>
+ <ITEM>μάθημ-α</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>του</ITEM>
+ <ITEM>σώμ-ατος</ITEM>
+ <ITEM>μαθήμ-ατος</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>το</ITEM>
+ <ITEM>σώμ-α</ITEM>
+ <ITEM>μάθημ-α</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>τα</ITEM>
+ <ITEM>σώμ-ατα</ITEM>
+ <ITEM>μαθήμ-ατα</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>των</ITEM>
+ <ITEM>σωμ-άτων</ITEM>
+ <ITEM>μαθημ-άτων</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>τα</ITEM>
+ <ITEM>σώμ-ατα</ITEM>
+ <ITEM>μαθήμ-ατα</ITEM>
+ </ROW>
+</TABULAR>
+</SECTION>
+
+<SECTION>
+<HEADER>Rzeczowniki nierównozgłoskowe o 2-ch zakończeniach, r.n. na <FLECT>ον</FLECT></HEADER>
+
+<TABULAR SPLIT="-" ALTERNATE="1" DICTREF="col:2">
+ <TITLE>Odmiana rzeczowników na <FLECT>ον</FLECT></TITLE>
+ <ROW>
+ <ITEM>το</ITEM>
+ <ITEM>προϊό-ν</ITEM>
+ <ITEM>καθήκο-ν</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>του</ITEM>
+ <ITEM>προϊό-ντος</ITEM>
+ <ITEM>καθήκο-ντος</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>το</ITEM>
+ <ITEM>προϊό-ν</ITEM>
+ <ITEM>καθήκο-ν</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>τα</ITEM>
+ <ITEM>προϊό-ντα</ITEM>
+ <ITEM>καθήκο-ντα</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>των</ITEM>
+ <ITEM>προϊό-ντων</ITEM>
+ <ITEM>καθηκό-ντων</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>τα</ITEM>
+ <ITEM>προϊό-ντα</ITEM>
+ <ITEM>καθήκο-ντα</ITEM>
+ </ROW>
+</TABULAR>
+</SECTION>
+
+<SECTION>
+<HEADER>Rzeczowniki nierównozgłoskowe o 2-ch końcówkach, r.n. na <FLECT>αν</FLECT> i <FLECT>εν</FLECT></HEADER>
+
+<TABULAR SPLIT="-" ALTERNATE="1" DICTREF="col:2">
+ <TITLE>Odmiana rzeczowników na <FLECT>αν</FLECT> i <FLECT>εν</FLECT></TITLE>
+ <ROW>
+ <ITEM>το</ITEM>
+ <ITEM>σύμπα-ν</ITEM>
+ <ITEM>φωνήε-ν</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>του</ITEM>
+ <ITEM>σύμπα-ντος</ITEM>
+ <ITEM>φωνήε-ντος</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>το</ITEM>
+ <ITEM>σύμπα-ν</ITEM>
+ <ITEM>φωνήε-ν</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>τα</ITEM>
+ <ITEM>σύμπα-ντα</ITEM>
+ <ITEM>φωνήε-ντα</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>των</ITEM>
+ <ITEM>συμπά-ντων</ITEM>
+ <ITEM>φωνηέ-ντων</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>τα</ITEM>
+ <ITEM>σύμπα-ντα</ITEM>
+ <ITEM>φωνήε-ντα</ITEM>
+ </ROW>
+</TABULAR>
+</SECTION>
+
+<SECTION>
+<HEADER>Rzeczowniki nierównozgłoskowe o 2-ch zakończeniach, r.n. na <FLECT>ιμο</FLECT></HEADER>
+
+<TABULAR SPLIT="-" ALTERNATE="1" DICTREF="col:2">
+ <TITLE>Odmiana rzeczowników na <FLECT>ιμο</FLECT></TITLE>
+ <ROW>
+ <ITEM>το</ITEM>
+ <ITEM>δέσ-ιμο</ITEM>
+ <ITEM>ψάξ-ιμο</ITEM>
+ <ITEM>κόψ-ιμο</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>του</ITEM>
+ <ITEM>δεσ-ίματος</ITEM>
+ <ITEM>ψαξ-ίματος</ITEM>
+ <ITEM>κοψ-ίματος</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>το</ITEM>
+ <ITEM>δέσ-ιμο</ITEM>
+ <ITEM>ψάξ-ιμο</ITEM>
+ <ITEM>κόψ-ιμο</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>τα</ITEM>
+ <ITEM>δεσ-ίματα</ITEM>
+ <ITEM>ψαξ-ίματα</ITEM>
+ <ITEM>κοψ-ίματα</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>των</ITEM>
+ <ITEM>δεσ-ιμάτων</ITEM>
+ <ITEM>ψαξ-ιμάτων</ITEM>
+ <ITEM>κοψ-ιμάτων</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>τα</ITEM>
+ <ITEM>δεσ-ίματα</ITEM>
+ <ITEM>ψαξ-ίματα</ITEM>
+ <ITEM>κοψ-ίματα</ITEM>
+ </ROW>
+</TABULAR>
+</SECTION>
+
+<SECTION>
+<HEADER>Rzeczowniki nierównozgłoskowe o 2-ch zakończeniach, r.n. na <FLECT>ας</FLECT></HEADER>
+
+<TABULAR SPLIT="-" ALTERNATE="1" DICTREF="col:2">
+ <TITLE>Odmiana rzeczowników na <FLECT>ας</FLECT></TITLE>
+ <ROW>
+ <ITEM>το</ITEM>
+ <ITEM>κρέα-ς</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>του</ITEM>
+ <ITEM>κρέα-τος</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>το</ITEM>
+ <ITEM>κρέα-ς</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>τα</ITEM>
+ <ITEM>κρέα-τα</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>των</ITEM>
+ <ITEM>κρεά-των</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>τα</ITEM>
+ <ITEM>κρέα-τα</ITEM>
+ </ROW>
+</TABULAR>
+</SECTION>
+
+<SECTION>
+<HEADER>Rzeczowniki nierównozgłoskowe o 2-ch zakończeniach, r.n. na <FLECT>ως</FLECT></HEADER>
+
+<TABULAR SPLIT="-" ALTERNATE="1" DICTREF="col:2">
+ <TITLE>Odmiana rzeczowników na <FLECT>ως</FLECT></TITLE>
+ <ROW>
+ <ITEM>το</ITEM>
+ <ITEM>καθεστώ-ς</ITEM>
+ <ITEM>φω-ς</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>του</ITEM>
+ <ITEM>καθεστώ-τος</ITEM>
+ <ITEM>φω-τός</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>το</ITEM>
+ <ITEM>καθεστώ-ς</ITEM>
+ <ITEM>φω-ς</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>τα</ITEM>
+ <ITEM>καθεστώ-τα</ITEM>
+ <ITEM>φώ-τα</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>των</ITEM>
+ <ITEM>καθεστώ-ων</ITEM>
+ <ITEM>φώ-των</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>τα</ITEM>
+ <ITEM>καθεστώ-τα</ITEM>
+ <ITEM>φώ-τα</ITEM>
+ </ROW>
+</TABULAR>
+</SECTION>
+
+<SECTION>
+<HEADER>Rzeczowniki nierównozgłoskowe o 2-ch zakończeniach, r.n. na <FLECT>ος</FLECT></HEADER>
+
+<TABULAR SPLIT="-" ALTERNATE="1" DICTREF="col:2">
+ <TITLE>Odmiana rzeczowników na <FLECT>ος</FLECT></TITLE>
+ <ROW>
+ <ITEM>το</ITEM>
+ <ITEM>γεγονό-ς</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>του</ITEM>
+ <ITEM>γεγονό-τος</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>το</ITEM>
+ <ITEM>γεγονό-ς</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>τα</ITEM>
+ <ITEM>γεγονό-τα</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>των</ITEM>
+ <ITEM>γεγονό-των</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>τα</ITEM>
+ <ITEM>γεγονό-τα</ITEM>
+ </ROW>
+</TABULAR>
+</SECTION>
</PAGE>
-</CHAPTER>
+</CHAPTER>
<!-- Local Variables: -->
<!-- mode: ellinika -->

Return to:

Send suggestions and report system problems to the System administrator.