aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
diff options
context:
space:
mode:
authorSergey Poznyakoff <gray@gnu.org.ua>2006-03-22 21:32:48 +0000
committerSergey Poznyakoff <gray@gnu.org.ua>2006-03-22 21:32:48 +0000
commit6863adbfccd217d76b2af6778a7e469e033519a7 (patch)
treeb6c75d70329c9e566a4d02d2ba854c559e413647
parent128b4176eaf668f4774fd63a4ef7dc8b26524d16 (diff)
downloadellinika-6863adbfccd217d76b2af6778a7e469e033519a7.tar.gz
ellinika-6863adbfccd217d76b2af6778a7e469e033519a7.tar.bz2
Update
git-svn-id: file:///home/puszcza/svnroot/ellinika/trunk@390 941c8c0f-9102-463b-b60b-cd22ce0e6858
-rw-r--r--ChangeLog20
-rw-r--r--xml/pl/arithmi.xml554
-rw-r--r--xml/pl/ellinika.xml18
-rw-r--r--xml/pl/paroimies.xml269
-rw-r--r--xml/ru/ellinika.xml19
5 files changed, 848 insertions, 32 deletions
diff --git a/ChangeLog b/ChangeLog
index 65a1d76..db20918 100644
--- a/ChangeLog
+++ b/ChangeLog
@@ -1,3 +1,23 @@
+2006-03-22 Sergey Poznyakoff <gray@gnu.org.ua>
+
+ * .htaccess: New file
+ * Makefile.am (EXTRA_DIST): Add .htaccess
+ (install-html): Create symlinks driven by xml/LANG/symlinks file
+ * mainstyle.css: New classes "frame", "noframe"
+ * cgi-bin/dict.cgi.in: Downcase all html tags.
+ (dict-html): Handle @@args@@ keyword
+ * cgi-bin/nea.cgi.in (nea-html): Handle @@args@@ keyword
+
+ * xml/nea.scm: New file
+ * xml/Makefile.am (EXTRA_DIST): add nea.scm
+ * xml/lingua.conf.in: Set INFO handler
+
+ * xml/pl/arithmi.xml: Update
+ * xml/pl/ellinika.xml, xml/ru/ellinika.xml: Move definition of nea
+ to ../nea.scm
+ * xml/pl/paroimies.xml: Update
+ * xml/ru/paroimies.xml: Remove duplicated item
+
2006-03-19 Sergey Poznyakoff <gray@gnu.org.ua>
* xml/Makefile.am (conf.sed): Fixed rule
diff --git a/xml/pl/arithmi.xml b/xml/pl/arithmi.xml
index 7632b07..7586e0d 100644
--- a/xml/pl/arithmi.xml
+++ b/xml/pl/arithmi.xml
@@ -1,6 +1,6 @@
<!--
- Copyright (C) 2006 Sergey Poznyakoff
+ Copyright (C) 2004,2006 Sergey Poznyakoff
Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document
under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.2
@@ -11,7 +11,559 @@
<CHAPTER PREFIX="arithmi">
<PAGE HEADER="Liczebnik">
<NOTREADY>Strona w budowie!</NOTREADY>
+<PARA>
+W języku nowogreckim rozróżniamy liczebniki główne i porząkowe oraz
+przysłówki liczebnikowe.
+</PARA>
+
+<PARA>
+Liczebniki rozdzałowe (odpowiadające na pytanie <EXAMPLE>po ile?</EXAMPLE>) tworzą
+się omownie:
+</PARA>
+
+<TABULAR BESTFIT="1" NOFRAME="1">
+<ROW>
+ <ITEM>ένας ένας</ITEM> <ITEM>по одному</ITEM>
+</ROW>
+<ROW>
+ <ITEM>ανά δύο</ITEM> <ITEM>по два</ITEM>
+</ROW>
+<ROW>
+ <ITEM>ανά τρία</ITEM> <ITEM>по три</ITEM>
+</ROW>
+</TABULAR>
+
+<PARA>Spośród liczebników głównych odmieniają się liczebniki
+<EXAMPLE>jeden</EXAMPLE>, <EXAMPLE>trzy</EXAMPLE>,
+<EXAMPLE>cztery</EXAMPLE>, <EXAMPLE>tysiąc</EXAMPLE> oraz wszystkie
+setki.
+</PARA>
+
+<PARA>Liczebniki porządkowe odmieniają się jak przymiotniki na
+<FLECT SPLIT=",">ος, η, ο</FLECT>.
+</PARA>
+
</PAGE>
+
+<PAGE HEADER="Liczebniki główne">
+<ANCHOR ID="apolyta" />
+<TABULAR OR="," ALTERNATE="1" COLHEADING="std">
+<ROW><ITEM>Wartość</ITEM><ITEM>Liczebnik</ITEM></ROW>
+<ROW><ITEM>0</ITEM> <ITEM> μηδέν</ITEM></ROW>
+<ROW><ITEM>1</ITEM> <ITEM> ένας, μια, ένα</ITEM></ROW>
+<ROW><ITEM>2</ITEM> <ITEM> δύο</ITEM></ROW>
+<ROW><ITEM>3</ITEM> <ITEM> τρεις, τρεις, τρία</ITEM></ROW>
+<ROW><ITEM>4</ITEM> <ITEM> τέσσερις, τέσσερις, τέσσερα</ITEM></ROW>
+<ROW><ITEM>5</ITEM> <ITEM> πέντε</ITEM></ROW>
+<ROW><ITEM>6</ITEM> <ITEM> έξι</ITEM></ROW>
+<ROW><ITEM>7</ITEM> <ITEM> επτά/εφτά</ITEM></ROW>
+<ROW><ITEM>8</ITEM> <ITEM> οκτώ/οχτώ</ITEM></ROW>
+<ROW><ITEM>9</ITEM> <ITEM> εννέα/εννιά</ITEM></ROW>
+<ROW><ITEM>10</ITEM><ITEM> δέκα</ITEM></ROW>
+<ROW><ITEM>11</ITEM><ITEM> ένδεκα</ITEM></ROW>
+<ROW><ITEM>12</ITEM><ITEM> δώδεκα</ITEM></ROW>
+<ROW><ITEM>13</ITEM><ITEM> δεκατρία</ITEM></ROW>
+<ROW><ITEM>14</ITEM><ITEM> δεκατέσσερα</ITEM></ROW>
+<ROW><ITEM>15</ITEM><ITEM> δεκαπέντε</ITEM></ROW>
+<ROW><ITEM>16</ITEM><ITEM> δεκαέξι</ITEM></ROW>
+<ROW><ITEM>17</ITEM><ITEM> δεκαεπτά/δεκαεφτά</ITEM></ROW>
+<ROW><ITEM>18</ITEM><ITEM> δεκαοκτώ/δεκαοχτώ</ITEM></ROW>
+<ROW><ITEM>19</ITEM><ITEM> δεκαεννέα/δεκαεννιά</ITEM></ROW>
+<ROW><ITEM>20</ITEM><ITEM> είκοσι</ITEM></ROW>
+<ROW><ITEM>21</ITEM><ITEM> είκοσι ένα</ITEM></ROW>
+<ROW><ITEM>22</ITEM><ITEM> είκοσι δύο</ITEM></ROW>
+<ROW><ITEM>23</ITEM><ITEM> είκοσι τρία</ITEM></ROW>
+
+<ROW><ITEM>30</ITEM><ITEM> τριάντα</ITEM></ROW>
+<ROW><ITEM>31</ITEM><ITEM> τριάντα ένα</ITEM></ROW>
+<ROW><ITEM>40</ITEM><ITEM> σαράντα</ITEM></ROW>
+<ROW><ITEM>50</ITEM><ITEM> πενήντα</ITEM></ROW>
+<ROW><ITEM>60</ITEM><ITEM> εξήντα</ITEM></ROW>
+<ROW><ITEM>70</ITEM><ITEM> εβδομήντα</ITEM></ROW>
+<ROW><ITEM>80</ITEM><ITEM> ογδόντα</ITEM></ROW>
+<ROW><ITEM>90</ITEM><ITEM> ενενήντα</ITEM></ROW>
+
+<ROW><ITEM>100</ITEM><ITEM> εκατό</ITEM></ROW>
+<ROW><ITEM>101</ITEM><ITEM> εκατόν ένα</ITEM></ROW>
+<ROW><ITEM>102</ITEM><ITEM> εκατόν δύο</ITEM></ROW>
+
+<ROW><ITEM>200</ITEM><ITEM> διακόσιοι, -ες, -α</ITEM></ROW>
+<ROW><ITEM>300</ITEM><ITEM> τριακόσιοι, -ες, -α</ITEM></ROW>
+<ROW><ITEM>400</ITEM><ITEM> τετρακόσιοι, -ες, -α</ITEM></ROW>
+<ROW><ITEM>500</ITEM><ITEM> πεντακόσιοι, -ες, -α</ITEM></ROW>
+<ROW><ITEM>600</ITEM><ITEM> εξακόσιοι, -ες, -α</ITEM></ROW>
+<ROW><ITEM>700</ITEM><ITEM> επτακόσιοι, -ες, -α / εφτακόσιοι, -ες, -α</ITEM></ROW>
+<ROW><ITEM>800</ITEM><ITEM> οκτακόσιοι, -ες, -α / οχτακόσιοι, -ες, -α</ITEM></ROW>
+<ROW><ITEM>900</ITEM><ITEM> εννιακόσιοι, -ες, -α</ITEM></ROW>
+<ROW><ITEM>1000</ITEM><ITEM> χίλια</ITEM></ROW>
+<ROW><ITEM>2000</ITEM><ITEM> δύο χιλιάδες</ITEM></ROW>
+<ROW><ITEM>3000</ITEM><ITEM> τρεις χιλιάδες</ITEM></ROW>
+<ROW><ITEM>4000</ITEM><ITEM> τέσσερις χιλιάδες</ITEM></ROW>
+
+<ROW><ITEM>1.000.000</ITEM><ITEM>ένα εκατομμύριο</ITEM></ROW>
+<ROW><ITEM>1.000.000.000</ITEM><ITEM>ένα δισεκατομμύριο</ITEM></ROW>
+<ROW><ITEM>1.000.000.000.000</ITEM><ITEM>ένα τρισεκατομμύριο</ITEM></ROW>
+</TABULAR>
+
+<SECTION>
+<HEADER>Odmiana liczebnika ένας</HEADER>
+
+<TABULAR ALTERNATE="1" ROWHEADING="std">
+ <ROW>
+ <ITEM>Ονομαστική</ITEM>
+ <ITEM>ένας</ITEM>
+ <ITEM>μία</ITEM>
+ <ITEM>ένα</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>Γενική</ITEM>
+ <ITEM>ένα(ν)</ITEM>
+ <ITEM>μία</ITEM>
+ <ITEM>ένα</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>Αιτιατική</ITEM>
+ <ITEM>ενός</ITEM>
+ <ITEM>μίας</ITEM>
+ <ITEM>ενός</ITEM>
+ </ROW>
+</TABULAR>
+
+<PARA>Liczebnik <IT>jeden</IT> w rodzaju żeńskim ma zwykle dwie
+zgłoski, na odmianę od <XREF REF="aoristo_arthro">przedimka
+nieokreślonego</XREF>, który ma tylko jedną (<SAMP>μια</SAMP>).
+</PARA>
+
+<PARA>
+Αγόρασα μόνο <EMPH>μία</EMPH> ζακέτα.
+Kupiłem tylko jedną marynarkę. (liczebnik)
+</PARA>
+
+<PARA>
+<EMPH>Μια</EMPH> φορά ήταν ένας βασιλιάς. Byl pewnego razu (dosłownie
+"jakiegoś razu") był sobie król. (przedimek)
+</PARA>
+
+</SECTION>
+
+<SECTION>
+<HEADER>Odmiana liczebników τρεις i τέσσερις</HEADER>
+<TABULAR ALTERNATE="1" ROWHEADING="std">
+ <ROW>
+ <ITEM>Ονομαστική</ITEM>
+ <ITEM>τρεις</ITEM>
+ <ITEM>τρεις</ITEM>
+ <ITEM>τρία</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>Γενική</ITEM>
+ <ITEM>τρεις</ITEM>
+ <ITEM>τρεις</ITEM>
+ <ITEM>τρία</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>Αιτιατική</ITEM>
+ <ITEM>τριών</ITEM>
+ <ITEM>τριών</ITEM>
+ <ITEM>τριών</ITEM>
+ </ROW>
+ <SEPARATOR></SEPARATOR>
+ <ROW>
+ <ITEM>Ονομαστική</ITEM>
+ <ITEM>τέσσερις</ITEM>
+ <ITEM>τέσσερις</ITEM>
+ <ITEM>τέσσερα</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>Γενική</ITEM>
+ <ITEM>τέσσερις</ITEM>
+ <ITEM>τέσσερις</ITEM>
+ <ITEM>τέσσερα</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>Αιτιατική</ITEM>
+ <ITEM>τεσσάρων</ITEM>
+ <ITEM>τεσσάρων</ITEM>
+ <ITEM>τεσσάρων</ITEM>
+ </ROW>
+</TABULAR>
+</SECTION>
+
+<SECTION>
+<HEADER>Odmiana liczebnika χίλια</HEADER>
+<TABULAR ALTERNATE="1" ROWHEADING="std">
+ <ROW>
+ <ITEM>Ονομαστική</ITEM>
+ <ITEM>χίλιοι</ITEM>
+ <ITEM>χίλιες</ITEM>
+ <ITEM>χίλια</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>Γενική</ITEM>
+ <ITEM>χίλιους</ITEM>
+ <ITEM>χίλιες</ITEM>
+ <ITEM>χίλια</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>Αιτιατική</ITEM>
+ <ITEM>χιλίων</ITEM>
+ <ITEM>χιλίων</ITEM>
+ <ITEM>χιλίων</ITEM>
+ </ROW>
+</TABULAR>
+
+<PARA>Liczebnik χίλια ma w liczbie mnogiej formę χιλιάδες.</PARA>
+
+<PARA>Pojęcie <TRANS>oba,obydwa</TRANS> tłumaczy się przez
+<EXAMPLE>οι δύο, τα δύο</EXAMPLE>.
+
+<KATHAREVUSA>
+Katarewusa ma do tego słowo <EXAMPLE>ἀμφότεροι,‐αι,‐α</EXAMPLE>.
+</KATHAREVUSA>
+</PARA>
+</SECTION>
+
+<SECTION>
+<HEADER>Uzgodnienie liczebników</HEADER>
+<TABULAR BESTFIT="1" NOFRAME="1">
+<ROW>
+ <ITEM>4 krzesła</ITEM>
+ <ITEM>οι τέσσερις καρέκλες</ITEM>
+</ROW>
+<ROW>
+ <ITEM>644 krzesła</ITEM>
+ <ITEM>οι εξακόσιες σαράντα τέσσερις καρέκλες</ITEM>
+</ROW>
+<ROW>
+ <ITEM>1.644 krzesła</ITEM>
+ <ITEM>οι χίλιες εξακόσιες σαράντα τέσσερις καρέκλες</ITEM>
+</ROW>
+<ROW>
+ <ITEM>533.644 krzesła</ITEM>
+ <ITEM>οι πεντακόσιες τριάντα τρεις χιλιάδες εξακόσιες σαράντα τέσσερις καρέκλες</ITEM>
+</ROW>
+<ROW>
+ <ITEM>964.533.644 krzesła</ITEM>
+ <ITEM>τα εννιακόσια εξήντα τέσσερα εκατομμύρια πεντακόσιες τριάντα τρεις χιλιάδες εξακόσιες σαράντα τέσσερις καρέκλες</ITEM>
+</ROW>
+<ROW>
+ <ITEM>4 księgi</ITEM>
+ <ITEM>τα τέσσερα βιβλία</ITEM>
+</ROW>
+<ROW>
+ <ITEM>644 księgi</ITEM>
+ <ITEM>τα εξακόσια σαράντα τέσσερα βιβλία</ITEM>
+</ROW>
+<ROW>
+ <ITEM>1.644 księgi</ITEM>
+ <ITEM>τα χίλια εξακόσια σαράντα τέσσερα βιβλία</ITEM>
+</ROW>
+<ROW>
+ <ITEM>533.644 księgi</ITEM>
+ <ITEM>οι πεντακόσιες τριάντα τρεις χιλιάδες εξακόσια σαράντα τέσσερα βιβλία</ITEM>
+</ROW>
+<ROW>
+ <ITEM>964.533.644 księgi</ITEM>
+ <ITEM>τα εννιακόσια εξήντα τέσσερα εκατομμύρια πεντακόσιες τριάντα τρεις χιλιάδες εξακόσια σαράντα τέσσερα βιβλία</ITEM>
+</ROW>
+</TABULAR>
+</SECTION>
+
+<SECTION>
+<HEADER>Operacje arytmetyczne</HEADER>
+
+<PARA>Przy rachowaniu i w matematyce używamy form rodzaju
+nijakiego.</PARA>
+
+<PARA>Operacje arytmetyczne tłumaczymy następująco:</PARA>
+
+<TABULAR NOFRAME="1">
+<ROW>
+ <ITEM>2 + 2 = 4</ITEM>
+ <ITEM>δύο <DICTREF>συν</DICTREF> δύο <DICTREF>ίσον</DICTREF> (или κάνουν) τέσσερα</ITEM>
+</ROW>
+
+<ROW>
+ <ITEM>5 - 3 = 2</ITEM>
+ <ITEM>πέντε <DICTREF>μείον</DICTREF> (или πλην) τρία ίσον δύο
+ τρία από πέντε ίσον δύο</ITEM>
+</ROW>
+
+<ROW>
+ <ITEM>7 χ 4 = 28</ITEM>
+ <ITEM>επτά <DICTREF>επί</DICTREF> τέσσερα δίνουν είκοσι οκτώ или
+ επτά οι τέσσερες δίνουν είκοσι οκτώ</ITEM>
+</ROW>
+
+<ROW>
+ <ITEM>10 : 2 = 5</ITEM>
+ <ITEM>δέκα <DICTREF>διά</DICTREF> δύο ίσον πέντε</ITEM>
+</ROW>
+</TABULAR>
+
+<PARA>Wyrażenia procentowe czytamy tak: 15% - <EXAMPLE>δέκα τοις
+εκατό</EXAMPLE>. (<EXAMPLE>τοις</EXAMPLE> to celownik
+<XREF REF="k_arthra">przedimka określonego</XREF> w katarewusie.)
+</PARA>
+</SECTION>
+
+</PAGE>
+
+<PAGE HEADER="Liczebniki porządkowe">
+<PARA>Liczebniki porządkowe odmieniają się jak
+<XREF REF="epitheta:os:h:o">przymiotniki na <FLECT SPLIT=",">ος, η,
+ο</FLECT></XREF>. Następująca tabela podaje formy rodzaju męskiego
+liczebników porządkowych:
+</PARA>
+
+<ANCHOR ID="taktika" />
+<TABULAR ALTERNATE="1" COLHEADING="std">
+<ROW> <ITEM></ITEM> <ITEM>Główny</ITEM> <ITEM>Porządkowy</ITEM> </ROW>
+<SEPARATOR>Jednostki</SEPARATOR>
+<ROW> <ITEM>1</ITEM> <ITEM> ένα</ITEM> <ITEM>πρώτος</ITEM></ROW>
+<ROW> <ITEM>2</ITEM> <ITEM> δύο</ITEM> <ITEM>δεύτερος</ITEM></ROW>
+<ROW> <ITEM>3</ITEM> <ITEM> τρία</ITEM> <ITEM>τρίτος </ITEM></ROW>
+<ROW> <ITEM>4</ITEM> <ITEM> τέσσερα</ITEM> <ITEM>τέταρτος </ITEM></ROW>
+<ROW> <ITEM>5</ITEM> <ITEM> πέντε</ITEM> <ITEM>πέμπτος </ITEM></ROW>
+<ROW> <ITEM>6</ITEM> <ITEM> έξι</ITEM> <ITEM>έκτος </ITEM></ROW>
+<ROW> <ITEM>7</ITEM> <ITEM> επτά/εφτά</ITEM> <ITEM>έβδομος </ITEM></ROW>
+<ROW> <ITEM>8</ITEM> <ITEM> οκτώ/οχτώ</ITEM> <ITEM>όγδοος </ITEM></ROW>
+<ROW> <ITEM>9</ITEM> <ITEM> εννέα/εννιά</ITEM> <ITEM>ένατος </ITEM></ROW>
+<SEPARATOR>Pierwszy dziesiątek</SEPARATOR>
+<ROW> <ITEM>10</ITEM> <ITEM> δέκα</ITEM> <ITEM>δέκατος </ITEM></ROW>
+<ROW> <ITEM>11</ITEM> <ITEM> ένδεκα</ITEM> <ITEM>ενδέκατος </ITEM></ROW>
+<ROW> <ITEM>12</ITEM> <ITEM> δώδεκα</ITEM> <ITEM>δωδέκατος </ITEM></ROW>
+<ROW> <ITEM>13</ITEM> <ITEM> δεκατρία</ITEM> <ITEM>δέκατος τρίτος </ITEM></ROW>
+<ROW> <ITEM>14</ITEM> <ITEM> δεκατέσσερα</ITEM> <ITEM>δέκατος τέταρτος </ITEM></ROW>
+<SEPARATOR>Dziesiątki</SEPARATOR>
+<ROW> <ITEM>20</ITEM> <ITEM> είκοσι</ITEM> <ITEM>εικοστός </ITEM></ROW>
+<ROW> <ITEM>30</ITEM> <ITEM> τριάντα</ITEM> <ITEM>τριακοστός</ITEM></ROW>
+<ROW> <ITEM>40</ITEM> <ITEM> σαράντα</ITEM> <ITEM>τετρακοστός, σαρακοστός</ITEM></ROW>
+<ROW> <ITEM>50</ITEM> <ITEM> πενήντα</ITEM> <ITEM>πεντηκοστός</ITEM></ROW>
+<ROW> <ITEM>60</ITEM> <ITEM> εξήντα</ITEM> <ITEM>εξηκοστός </ITEM></ROW>
+<ROW> <ITEM>70</ITEM> <ITEM> εβδομήντα</ITEM> <ITEM>εβδομηκοστός </ITEM></ROW>
+<ROW> <ITEM>80</ITEM> <ITEM> ογδόντα</ITEM> <ITEM>ογδοηκοστός</ITEM></ROW>
+<ROW> <ITEM>90</ITEM> <ITEM> ενενήντα</ITEM> <ITEM>εννενηκοστός </ITEM></ROW>
+
+<SEPARATOR>Setki</SEPARATOR>
+<ROW><ITEM>100</ITEM><ITEM> εκατό</ITEM> <ITEM>εκατοστός</ITEM></ROW>
+</TABULAR>
+</PAGE>
+
+<PAGE HEADER="Przysłówki liczebnikowe">
+<PARA>
+Przysłówki liczebnikowe odpowiadają na pytanie <IT>ile raz?</IT> W
+języku nowogreckim przysłówki liczebnikowe utwarzają się omownie, z
+pomocą rzeczownika <DICTREF>φορά</DICTREF>:
+<EXAMPLE>μια φορά</EXAMPLE> <TRANS>jeden raz</TRANS>,
+<EXAMPLE>δύο φορές</EXAMPLE> <TRANS>dwa razy</TRANS>, i tp.
+</PARA>
+
+<KATHAREVUSA>
+<PARA>
+Katarevusa, natomiast, posiada specialne formy przysłówków
+liczebnikowych, utworzone z pomocą końcówki <FLECT>άκις</FLECT>.
+</PARA>
+
+<TABULAR ALTERNATE="1" COLHEADING="std">
+<ROW>
+ <ITEM>Przysłówek</ITEM>
+ <ITEM>Znaczenie</ITEM>
+</ROW>
+<SEPARATOR>1-10</SEPARATOR>
+<ROW>
+ <ITEM></ITEM>
+ <ITEM>jeden raz</ITEM>
+</ROW>
+<ROW>
+ <ITEM></ITEM>
+ <ITEM>dwa razy</ITEM>
+</ROW>
+<ROW>
+ <ITEM></ITEM>
+ <ITEM>trzy razy</ITEM>
+</ROW>
+<ROW>
+ <ITEM></ITEM>
+ <ITEM>cztery razy</ITEM>
+</ROW>
+<ROW>
+ <ITEM>πεντάκις</ITEM>
+ <ITEM>pięć raz</ITEM>
+</ROW>
+<ROW>
+ <ITEM>εξάκις</ITEM>
+ <ITEM>sześć raz</ITEM>
+</ROW>
+<ROW>
+ <ITEM>επτάκις</ITEM>
+ <ITEM>siedem raz</ITEM>
+</ROW>
+<ROW>
+ <ITEM>οκτάκις</ITEM>
+ <ITEM>osiem raz</ITEM>
+</ROW>
+<ROW>
+ <ITEM>εννεάκις</ITEM>
+ <ITEM>dziewięć raz</ITEM>
+</ROW>
+<ROW>
+ <ITEM>δεκάκις</ITEM>
+ <ITEM>dziesięć raz</ITEM>
+</ROW>
+<SEPARATOR>11-19</SEPARATOR>
+<ROW>
+ <ITEM>ενδεκάκις</ITEM>
+ <ITEM>jedenaście raz</ITEM>
+</ROW>
+<ROW>
+ <ITEM>δωδεκάκις</ITEM>
+ <ITEM>dwanaście raz</ITEM>
+</ROW>
+<ROW>
+ <ITEM>δεκατριάκις</ITEM>
+ <ITEM>trzynaście raz</ITEM>
+</ROW>
+<ROW>
+ <ITEM>δεκατετράκις</ITEM>
+ <ITEM>czternaście raz</ITEM>
+</ROW>
+<ROW>
+ <ITEM>δεκαπεντάκις</ITEM>
+ <ITEM>piętnaście raz</ITEM>
+</ROW>
+<ROW>
+ <ITEM>δεκαεξάκις</ITEM>
+ <ITEM>szesnaście raz</ITEM>
+</ROW>
+<ROW>
+ <ITEM>δεκαεπτάκις</ITEM>
+ <ITEM>siedemnaście raz</ITEM>
+</ROW>
+<ROW>
+ <ITEM>δεκαοκτάκις</ITEM>
+ <ITEM>osiemnaście raz</ITEM>
+</ROW>
+<ROW>
+ <ITEM>δεκαεννεάκις</ITEM>
+ <ITEM>dziewiętnaście raz</ITEM>
+</ROW>
+<SEPARATOR>20-90</SEPARATOR>
+<ROW>
+ <ITEM>εικοσάκις</ITEM>
+ <ITEM>dwadzieścia raz</ITEM>
+</ROW>
+<ROW>
+ <ITEM>τριακοντάκις</ITEM>
+ <ITEM>trzydzieści raz</ITEM>
+</ROW>
+<ROW>
+ <ITEM></ITEM>
+ <ITEM>czterdzieści raz</ITEM>
+</ROW>
+<ROW>
+ <ITEM>πεντηκοντάκις</ITEM>
+ <ITEM>pięćdziesiąt raz</ITEM>
+</ROW>
+<ROW>
+ <ITEM>εξηκοντάκις</ITEM>
+ <ITEM>sześćdziesiąt raz</ITEM>
+</ROW>
+<ROW>
+ <ITEM>εβδομηκονδάκις</ITEM>
+ <ITEM>siedemdziesiąt raz</ITEM>
+</ROW>
+<ROW>
+ <ITEM></ITEM>
+ <ITEM>osiemdziesiąt raz</ITEM>
+</ROW>
+<ROW>
+ <ITEM>ενενηκοντάκις</ITEM>
+ <ITEM>dziewięćdziesiąt raz</ITEM>
+</ROW>
+
+<SEPARATOR>100-900</SEPARATOR>
+<ROW>
+ <ITEM>εκατοκονδάκις</ITEM>
+ <ITEM>sto raz</ITEM>
+</ROW>
+<ROW>
+ <ITEM></ITEM>
+ <ITEM>dwieście raz</ITEM>
+</ROW>
+<ROW>
+ <ITEM></ITEM>
+ <ITEM>trzysta raz</ITEM>
+</ROW>
+<ROW>
+ <ITEM></ITEM>
+ <ITEM>czterysta raz</ITEM>
+</ROW>
+<ROW>
+ <ITEM>πεντακοσιάκις</ITEM>
+ <ITEM>pięćset raz</ITEM>
+</ROW>
+<ROW>
+ <ITEM>εξακοσιάκις</ITEM>
+ <ITEM>sześćset raz</ITEM>
+</ROW>
+<ROW>
+ <ITEM>επτακοσιάκις</ITEM>
+ <ITEM>siedemset raz</ITEM>
+</ROW>
+<ROW>
+ <ITEM>οκτακοσιάκις</ITEM>
+ <ITEM>osiemset raz</ITEM>
+</ROW>
+<ROW>
+ <ITEM>εννεακοσιάκις</ITEM>
+ <ITEM>dziewięćset raz</ITEM>
+</ROW>
+</TABULAR>
+</KATHAREVUSA>
+
+</PAGE>
+
+<PAGE>
+<HEADER>Ułamki</HEADER>
+
+<PARA>Ułamki utwarzają się zgodnie z następującą regułą: w liczniku
+stawiamy <XREF REF="apolyta">liczebnik główny</XREF>, a w mianowniku
+(ο παρονομαστής) --- <XREF REF="taktika">liczebnik porządkowy</XREF> w
+rodzaju nijakim (przy liczebniku domyśla się słowo
+<DICTREF>μέρος</DICTREF>):
+
+<TABULAR BESTFIT="1" NOFRAME="1">
+<ROW>
+<ITEM>1/4</ITEM>
+<ITEM>ένα τέταρτο</ITEM>
+</ROW>
+
+<ROW>
+<ITEM>3/4</ITEM>
+<ITEM>τρία τέταρτα</ITEM>
+</ROW>
+
+<ROW>
+<ITEM>7/8</ITEM>
+<ITEM>επτά όγδοα</ITEM>
+</ROW>
+
+<ROW>
+<ITEM>1/100</ITEM>
+<ITEM>ένα εκατοστό</ITEM>
+</ROW>
+
+<ROW>
+<ITEM>1/1000</ITEM>
+<ITEM>ένα χιλιοστό</ITEM>
+</ROW>
+
+</TABULAR>
+
+</PARA>
+</PAGE>
+
</CHAPTER>
<!-- Local Variables: -->
diff --git a/xml/pl/ellinika.xml b/xml/pl/ellinika.xml
index 7203796..c4a498c 100644
--- a/xml/pl/ellinika.xml
+++ b/xml/pl/ellinika.xml
@@ -20,7 +20,8 @@
<MSGSTR ID="For information about this site contact">W celu uzyskania bliższych informacji o tej stronie, napisz do</MSGSTR>
<MSGSTR ID="Previous Page">Poprzednia strona</MSGSTR>
<MSGSTR ID="Next Page">Następna strona</MSGSTR>
- <MSGSTR ID="Top of the Page">Początek strony</MSGSTR>
+ <MSGSTR ID="Top of the Page">Początek strony</MSGSTR>
+ <MSGSTR ID="This page in other languages">Ta strona w innych językach</MSGSTR>
</LOCALIZATION>
<COPYRIGHT>
@@ -41,20 +42,7 @@ this notice is preserved.</PARA>
</COPYRIGHT>
<GUILE>
- (use-modules (xmltrans lingua)
- (xmltools dict))
- (letrec ((nea (lambda ()
- (string-append
- ;; FIXME: Actually, the same as get-cgi-bin in xmltools
- (or
- (and (lingua:tag-exists? "DIRECTORY")
- (lingua:attr "DIRECTORY" "CGIBIN"))
- "/cgi-bin")
- "/nea.cgi?LANG="
- (xmltrans:attr "LINGUA" "LANG")
- "_"
- (xmltrans:attr "LINGUA" "TER")))))
- (xmltrans:set-attr "LINGUA" "NEA" nea))
+ (load "../nea.scm")
#f
</GUILE>
diff --git a/xml/pl/paroimies.xml b/xml/pl/paroimies.xml
index f8dac51..28d53ef 100644
--- a/xml/pl/paroimies.xml
+++ b/xml/pl/paroimies.xml
@@ -10,6 +10,275 @@
<PAGE PREFIX="paroimies" HEADER="Przysłowia">
<NOTREADY>Strona w budowie!</NOTREADY>
+<ENUMERATE>
+<ITEM>Άπιαστος κλέφτης, καθάριος νοικοκύρης.
+<PARA>
+
+</PARA>
+</ITEM>
+
+<ITEM>Καθαρός ουρανός, αστραπές δεν φοβάται.
+<PARA>
+
+</PARA>
+</ITEM>
+
+<ITEM>Η καλή μέρα απ΄το πρωί φαίνεται.
+<PARA>
+
+</PARA>
+</ITEM>
+
+<ITEM>Που δεν θέλει να ζυμώσει πέντε μέρες κοσκινίζει.
+<PARA>
+
+</PARA>
+</ITEM>
+
+<ITEM>Κάθε γύφτισσα το κόσκινο παινεύει.
+<PARA>
+Każda sroczka swój ogonek chwali.
+</PARA>
+</ITEM>
+
+<ITEM>Άν θα ζυμώσεις το ταχύ από βραδύς κόσκινα.
+<PARA>
+Kto latem pracuje, zimą głodu nie czuje.
+</PARA>
+</ITEM>
+
+<ITEM>Τι μαγειρεύεις τρως.
+<PARA>
+Jak kto sobie pościeli, tak się wyśpi.
+</PARA>
+</ITEM>
+
+<ITEM>Κατά πως θα στρώσεις, θα πλαγιάσεις (θα κοιμηθείς)
+<PARA>
+Jak kto sobie pościeli, tak się wyśpi.
+</PARA>
+</ITEM>
+
+
+<ITEM>Δε μαγειρεύουν όλες οι γωνιές που καπνίζουν.
+<PARA>
+Nie wszystko złoto, co się świeci.
+</PARA>
+</ITEM>
+
+<ITEM>Το έξο τ΄αυγού και το μέσα της ελιάς.
+<PARA>
+
+</PARA>
+</ITEM>
+
+<ITEM>Άρρητα θέματα κουκιά μαγερεμένα.
+<PARA>
+
+</PARA>
+</ITEM>
+
+<ITEM>Εκατό χρονώ γάϊδαρος περπατησιά δε μαθαίνει.
+<PARA>
+
+</PARA>
+</ITEM>
+
+<ITEM>Όποιος πολύ υψώνεται, γρήγορα ταπεινώνεται.
+<PARA>
+
+</PARA>
+</ITEM>
+
+<ITEM>Ή του ύψου ή του βάθου.
+<PARA>
+
+</PARA>
+</ITEM>
+
+<ITEM>Ό, τι γράφει δεν ξεγράφει.
+<PARA>
+Co komu pisane, to go nie minie
+</PARA>
+</ITEM>
+
+<ITEM>Ιδού η Ρόδος, ιδού καί το πήδημα.
+<PARA>
+haec rodos, haec salta
+</PARA>
+</ITEM>
+
+<ITEM>Ανύπανδρος βασιλικός όπου κ΄αν πάει μυρίζει.
+<PARA>
+
+</PARA>
+</ITEM>
+
+<ITEM>Καλημέρα Γιάννη -- κουκί να σπέρνω.
+<PARA>
+Ja o szydle, ty o mydle.
+</PARA>
+</ITEM>
+
+<ITEM>Το πολύ το "κύριε ελέησου" το βαριέται κι΄ο θεός (κι΄ο παπάς).
+<PARA>
+
+</PARA>
+</ITEM>
+
+<ITEM>Ουκ εν τω πολώ το εύ, αλλ΄εν τώ εύ το πολύ.
+<PARA>
+
+</PARA>
+</ITEM>
+
+<ITEM>Το γινάτι βγάει μάτι.
+<PARA>
+
+</PARA>
+</ITEM>
+
+<ITEM>Τα μάτια που δεν βλέπονται γρήγορα λησμονιούνται.
+<PARA>
+Co z oczu, to z serca.
+</PARA>
+</ITEM>
+
+<ITEM>Φάτε μάτια ψάρια και η κοιλιά περίδρομο.
+<PARA>Όσα δεν φτάνει η αλεπού τα κάνει.</PARA>
+<PARA>
+
+</PARA>
+</ITEM>
+
+<ITEM>Κοιλιά γεμάτη αφτιά δεν έχει.
+<PARA>
+Syty głodnego nie rozumie.
+</PARA>
+</ITEM>
+
+<ITEM>Κι΄οι τοίχοι έχουν αφτιά.
+<PARA>
+Ściany mają uszy.
+</PARA>
+</ITEM>
+
+<ITEM>Αν δεν κοπιάσουν γόνατα, καρδιά δε θεραπεύγεται.
+<PARA>
+Bez pracy nie ma kołaczy
+</PARA>
+</ITEM>
+
+<ITEM>Έλα παππού να σου δείζω τ΄αμπελοχώραφά σου.
+<PARA>
+Jeszcze tego nie było, by jajko kurę uczyło.
+</PARA>
+</ITEM>
+
+<ITEM>Τι θέλει η αλεπού στο παζάρι;
+<PARA>
+Nie wsadzaj nosa do cudzego trzosa
+</PARA>
+</ITEM>
+
+<ITEM>Παρηγορία στον άρρωστο ώσπου να βγει η ψυχη του.
+<PARA>
+Cierp ciało, kiedyś chciało (?)
+</PARA>
+</ITEM>
+
+<ITEM>Προκειμένου να χαλάσει θα το φάω
+<PARA>
+
+</PARA>
+</ITEM>
+
+<ITEM>Ο λύκος αμα γεράσει γίνεται κορόιδο των σκυλιών
+<PARA>
+
+</PARA>
+</ITEM>
+
+<ITEM>Πες μου με ποιον πας να σου πω ποιος είναι
+<PARA>
+Powiedz mi kim są twoje przyjaciele, a powiem kim jesteś.
+</PARA>
+</ITEM>
+
+<ITEM>Ανάποδος χρόνος, δεκατρείς μήνες
+<PARA>
+
+</PARA>
+</ITEM>
+
+<ITEM>μου φάνηκε ο ουρανός σφοντύλι
+<PARA>
+
+</PARA>
+</ITEM>
+
+<ITEM>δίχως έννοια αν περπατάς που και που θα σκουντουφλάς
+<PARA>
+
+</PARA>
+</ITEM>
+
+<ITEM>δικώ τους ψωμί τρώνε και ξένες έννοιες έχουν
+<PARA>
+
+</PARA>
+</ITEM>
+
+<ITEM>το σκυλί το γεράζουν οι ξένες έννοιες
+<PARA>
+
+</PARA>
+</ITEM>
+
+<ITEM>έννοια έχει η αλεπού σα ζυγώνει στο κοτέτσι
+<PARA>
+
+</PARA>
+</ITEM>
+
+<ITEM>χόρευε, κυρά Σουσού, - κ'έχε κ'έννοια του σπιτιού
+<PARA>
+
+</PARA>
+</ITEM>
+
+<ITEM>Στους δυο τρίτος δεν χωρά
+<PARA>
+Treci jest zbędny.
+</PARA>
+</ITEM>
+
+<ITEM>Κατά φωνή κι΄ο γάιδαρος
+<PARA>
+O wilku mowa, a wilk tuż tuż.
+</PARA>
+</ITEM>
+
+<ITEM>Κατά μάνα, κύρη είναι γιος και θυγατέρα
+<PARA>
+Niedaleko pada jabłko od jabłoni.
+</PARA>
+</ITEM>
+
+<ITEM>Κατά τον καιρό και το χορό
+<PARA>
+Wszystkiemu swój czas.
+</PARA>
+</ITEM>
+
+<ITEM>Συν Αθηνά και χείρα κίνει
+<PARA>
+Strzeżonego pan Bóg strzeże.
+</PARA>
+</ITEM>
+
+</ENUMERATE>
+
</PAGE>
<!-- Local Variables: -->
diff --git a/xml/ru/ellinika.xml b/xml/ru/ellinika.xml
index 5613c31..2a2e8af 100644
--- a/xml/ru/ellinika.xml
+++ b/xml/ru/ellinika.xml
@@ -20,7 +20,8 @@
<MSGSTR ID="For information about this site contact">По вопросам относительно этого сайта обращайтесь к</MSGSTR>
<MSGSTR ID="Previous Page">Предыдущая страница</MSGSTR>
<MSGSTR ID="Next Page">Следующая страница</MSGSTR>
- <MSGSTR ID="Top of the Page">В начало страницы</MSGSTR>
+ <MSGSTR ID="Top of the Page">В начало страницы</MSGSTR>
+ <MSGSTR ID="This page in other languages">Эта страница на других языках</MSGSTR>
</LOCALIZATION>
<COPYRIGHT>
@@ -41,24 +42,10 @@ this notice is preserved.</PARA>
</COPYRIGHT>
<GUILE>
- (use-modules (xmltrans lingua)
- (xmltools dict))
- (letrec ((nea (lambda ()
- (string-append
- ;; FIXME: Actually, the same as get-cgi-bin in xmltools
- (or
- (and (lingua:tag-exists? "DIRECTORY")
- (lingua:attr "DIRECTORY" "CGIBIN"))
- "/cgi-bin")
- "/nea.cgi?LANG="
- (xmltrans:attr "LINGUA" "LANG")
- "_"
- (xmltrans:attr "LINGUA" "TER")))))
- (xmltrans:set-attr "LINGUA" "NEA" nea))
+ (load "../nea.scm")
#f
</GUILE>
-
<GROUP TITLE="Введение">
<INCLUDE FILE="intro.xml" />

Return to:

Send suggestions and report system problems to the System administrator.