aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
diff options
context:
space:
mode:
-rw-r--r--po/LINGUAS1
-rw-r--r--po/pl.po542
-rw-r--r--po/uk.po535
3 files changed, 1078 insertions, 0 deletions
diff --git a/po/LINGUAS b/po/LINGUAS
new file mode 100644
index 0000000..ce22473
--- /dev/null
+++ b/po/LINGUAS
@@ -0,0 +1 @@
+pl uk
diff --git a/po/pl.po b/po/pl.po
new file mode 100644
index 0000000..339f4fc
--- /dev/null
+++ b/po/pl.po
@@ -0,0 +1,542 @@
+# Polish messages for GNU cflow
+# Copyright (C) 2005 Free Software Foundation, Inc.
+# Sergey Poznyakoff <gray@gnu.org>, 2005.
+#
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: cflow 0.2.1\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: bug-cflow@gnu.org\n"
+"POT-Creation-Date: 2005-08-06 15:44+0300\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-08-06 15:46+0300\n"
+"Last-Translator: Sergey Poznyakoff <gray@gnu.org>\n"
+"Language-Team: Polish <pl@li.org>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-2\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
+"|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
+
+#: src/c.l:136
+msgid "unterminated string?"
+msgstr "niezakoczony acuch?"
+
+#: src/c.l:294
+#, c-format
+msgid "Command line: %s\n"
+msgstr "Linia polece: %s\n"
+
+#: src/c.l:297
+#, c-format
+msgid "cannot execute `%s'"
+msgstr "uruchomienie `%s' jest niemoliwe"
+
+#: src/c.l:326 src/rc.c:60
+#, c-format
+msgid "cannot open `%s'"
+msgstr "otwarcie `%s' jest niemoliwe"
+
+#: src/c.l:406
+#, c-format
+msgid "New location: %s:%d\n"
+msgstr "Nowa pozycja: %s:%d\n"
+
+#: src/main.c:26
+msgid "generate a program flowgraph"
+msgstr "generuje drzewo wywoa funkcji w programie"
+
+#: src/main.c:37
+msgid "General options:"
+msgstr "Opcje oglne:"
+
+#: src/main.c:38 src/main.c:77
+msgid "NUMBER"
+msgstr "LICZBA"
+
+#: src/main.c:39
+msgid "Set the depth at which the flowgraph is cut off"
+msgstr "Ustala maksymaln gboko wykresu"
+
+#: src/main.c:40
+msgid "SPEC"
+msgstr "SPEC"
+
+#: src/main.c:41
+msgid ""
+"Control the number of included symbols. SPEC is a string consisting of "
+"characters, specifying what class of symbols to include in the output (see "
+"below). If SPEC starts with ^, its meaning is reversed."
+msgstr ""
+"Zarzdzanie obsugiwanymi symbolami. SPEC jest acuchem zoonym ze znakw "
+"okrelajcych klasy symboli ktre maj by dodane do wyjcia. Jeli SPEC "
+"poczyna si od ^, jego sens jest odwrotny, tzn. wyklucza symbole miast je "
+"dodawa"
+
+#: src/main.c:44 src/main.c:81 src/main.c:85
+msgid "NAME"
+msgstr "NAZWA"
+
+#: src/main.c:45
+msgid "Use given output format NAME. Valid names are gnu (default) and posix"
+msgstr ""
+"Ustawia format o podanej NAZWIE. Poprawnymi nazwami s gnu (domylnie) i "
+"posix"
+
+#: src/main.c:48
+msgid "Print reverse call tree"
+msgstr "Wywietla odwrcone drzewo wywoa"
+
+#: src/main.c:50
+msgid "Produce cross-reference listing only"
+msgstr "Wywietla tylko list odwoa skronych"
+
+#: src/main.c:51
+msgid "OPT"
+msgstr "OPCJA"
+
+#: src/main.c:52
+msgid ""
+"Set printing option to OPT. Valid OPT values are: xref (or cross-ref), tree. "
+"Any unambiguous abbreviation of the above is also accepted"
+msgstr ""
+"Ustala opcje wywietlania. Poprawnymi wartociami s: xref albo cross-ref "
+"(tablica odwoa skronych) i tree (drzewo wywoa). Mona take uywa "
+"dowolnych jednoznacznych skrtw."
+
+#: src/main.c:54
+msgid "FILE"
+msgstr "PLIK"
+
+#: src/main.c:55
+msgid "Set output file name (default -, meaning stdout)"
+msgstr "Podaje nazw pliku wyjciowego (domylnie -, tzn. wyjcie standardowe)"
+
+#: src/main.c:59
+msgid "Valid SPEC symbols for --include option:"
+msgstr "Poprawne znaki dla opcji --include:"
+
+#: src/main.c:61
+msgid "all data symbols, both external and static"
+msgstr "wszystkie symbole oznaczajce dane, tak zewntrzne jak statyczne"
+
+#: src/main.c:63
+msgid "symbols whose names begin with an underscore"
+msgstr "symbole ktrych nazwy poczynaj si od pokrelenia"
+
+#: src/main.c:65
+msgid "static symbols"
+msgstr "zmienne statyczne"
+
+#: src/main.c:67
+msgid "typedefs (for cross-references only)"
+msgstr "typedef-y (tylko dla tabeli odwoa skronych)"
+
+#: src/main.c:72
+msgid "Parser control:"
+msgstr "Zarzdzanie dziaaniem analizatora:"
+
+#: src/main.c:73 src/main.c:99 src/main.c:107
+msgid "BOOL"
+msgstr "BOOL"
+
+#: src/main.c:74
+msgid "Rely on indentation"
+msgstr "Uwzgldnienie wcicia podczas analizy"
+
+#: src/main.c:76
+msgid "Assume input to be written in ANSI C"
+msgstr "Przypuszczalnie pliki wejciowe s w ANSI C"
+
+#: src/main.c:78
+msgid "Set initial token stack size to NUMBER"
+msgstr "Ustawia pocztkowy rozmiar stosu"
+
+#: src/main.c:79
+msgid "SYM:TYPE"
+msgstr "SYM:TYP"
+
+#: src/main.c:80
+msgid ""
+"Make cflow believe the symbol SYM is of type TYPE. Valid types are: keyword "
+"(or kw), modifier, identifier, type, wrapper. Any unambiguous abbreviation "
+"of the above is also accepted"
+msgstr ""
+"Dodaje SYM do wewntrznej tabeli symboli z typem TYP. Poprawnymi typami s: "
+"keyword (albo kw), modifier, identifier, type, wrapper. Mona take uywa "
+"dowolnych jednoznacznych skrtw."
+
+#: src/main.c:82
+msgid "Assume main function to be called NAME"
+msgstr "Ustawia nazw gwnej funkcji (domylnie `main')"
+
+#: src/main.c:83
+msgid "NAME[=DEFN]"
+msgstr "NAZWA[=DEFINICJA]"
+
+#: src/main.c:84
+msgid "Predefine NAME as a macro"
+msgstr "Definiuje makro z podan nazw"
+
+#: src/main.c:86
+msgid "Cancel any previous definition of NAME"
+msgstr "Kasuje poprzedni definicj makra z podan nazw"
+
+#: src/main.c:87
+msgid "DIR"
+msgstr "KATALOG"
+
+#: src/main.c:88
+msgid ""
+"Add the directory DIR to the list of directories to be searched for header "
+"files."
+msgstr "Dodaje podany katalog do cieki przeszukiwania nagwkw."
+
+#: src/main.c:89
+msgid "COMMAND"
+msgstr "POLECENIE"
+
+#: src/main.c:90
+msgid "Run the specified preprocessor command"
+msgstr "Uywa podanego polecenia by wywoa preprocesor"
+
+#: src/main.c:93
+msgid "Do not preprocess the sources"
+msgstr "Wycza uycie preprocesora"
+
+#: src/main.c:98
+msgid "Output control:"
+msgstr "Kontrola wyjcia:"
+
+#: src/main.c:100
+msgid "Print line numbers"
+msgstr "Wywietla numery linii"
+
+#: src/main.c:102
+msgid "Print nesting level along with the call tree"
+msgstr "Wywietla poziom zagniedania"
+
+#: src/main.c:104
+msgid "Use STRING when indenting to each new level"
+msgstr "Uywa ACUCHa podczas wcicia do nastpnego poziomu"
+
+#: src/main.c:106
+msgid "Draw tree"
+msgstr "Wywietla drzewo wywoa"
+
+#: src/main.c:108
+msgid "Brief output"
+msgstr "Zwiza posta wyjcia"
+
+#: src/main.c:112
+msgid "Informational options:"
+msgstr "Opcje informacyjne:"
+
+#: src/main.c:114
+msgid "Be verbose on output"
+msgstr "Wywietla szczegowe wyjcie"
+
+#: src/main.c:116
+msgid "Print license and exit"
+msgstr "Wywietla licencj"
+
+#: src/main.c:118
+msgid "Set debugging level"
+msgstr "Ustawia poziom odpluskwiania"
+
+#: src/main.c:124
+msgid ""
+" GNU cflow is free software; you can redistribute it and/or modify\n"
+" it under the terms of the GNU General Public License as published by\n"
+" the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or\n"
+" (at your option) any later version.\n"
+"\n"
+" GNU cflow is distributed in the hope that it will be useful,\n"
+" but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of\n"
+" MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the\n"
+" GNU General Public License for more details.\n"
+"\n"
+" You should have received a copy of the GNU General Public License\n"
+" along with GNU cflow; if not, write to the Free Software Foundation,\n"
+" Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA\n"
+"\n"
+"\n"
+msgstr ""
+" GNU cflow jest wolnym oprogramowaniem; moesz go\n"
+" rozprowadza dalej i/lub modyfikowa na warunkach Powszechnej\n"
+" Licencji Publicznej GNU, wydanej przez Fundacj Wolnego\n"
+" Oprogramowania - wedug wersji 2-giej tej Licencji lub ktrej\n"
+" z pniejszych wersji.\n"
+" \n"
+" GNU cflow rozpowszechniany jest z nadzieja, i bdzie on\n"
+" uyteczny - jednak BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, nawet domylnej\n"
+" gwarancji PRZYDATNOCI HANDLOWEJ albo PRZYDATNOCI DO OKRELONYCH\n"
+" ZASTOSOWA. W celu uzyskania bliszych informacji przeczytaj\n"
+" Powszechn Licencj Publiczn GNU.\n"
+" \n"
+" Z pewnoci wraz z GNU cflow otrzymae te egzemplarz\n"
+" Powszechnej Licencji Publicznej GNU (GNU General Public License);\n"
+" jeli za nie - napisz do Free Software Foundation, Inc., \n"
+" 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA\n"
+"\n"
+"\n"
+
+#: src/main.c:232
+#, c-format
+msgid "unknown symbol type: %s"
+msgstr "nieznany typ symbolu: %s"
+
+#: src/main.c:261
+#, c-format
+msgid "unknown print option: %s"
+msgstr "nieznana opcja drukowania %s"
+
+#: src/main.c:383 src/main.c:392
+msgid "level indent string is too long"
+msgstr "za duga linia wcicia"
+
+#: src/main.c:420
+msgid "level-indent syntax"
+msgstr "bd skadni linii wcicia"
+
+#: src/main.c:444
+#, c-format
+msgid "unknown level indent option: %s"
+msgstr "nieznana opcja linii wcicia: %s"
+
+#: src/main.c:475
+#, c-format
+msgid ""
+"License for %s:\n"
+"\n"
+msgstr ""
+"Licencja dla %s:\n"
+"\n"
+
+#: src/main.c:504
+#, c-format
+msgid "%s: No such output driver"
+msgstr "%s: Nie ma takiego sterownika wejcia"
+
+#: src/main.c:575
+msgid "[FILE]..."
+msgstr "[PLIK...]"
+
+#: src/main.c:624
+msgid "Exiting"
+msgstr "Wyjcie"
+
+#: src/main.c:685
+msgid "no input files"
+msgstr "nie podano nazw plikw wejciowych"
+
+#: src/parser.c:122
+#, c-format
+msgid " near "
+msgstr " przy "
+
+#: src/parser.c:202
+msgid "INTERNAL ERROR: cannot return token to stream"
+msgstr "BD WEWNTRZNY: nie mona powrci symbolu do strumienia"
+
+#: src/parser.c:375
+msgid "unexpected eof in expression"
+msgstr "nieoczekiwany koniec pliku w wyraeniu"
+
+#: src/parser.c:421 src/parser.c:511
+msgid "expected `;'"
+msgstr "spodziewane `;'"
+
+#: src/parser.c:433 src/parser.c:534
+msgid "unexpected eof in declaration"
+msgstr "nieoczekiwany koniec pliku w deklaracji"
+
+#: src/parser.c:465
+msgid "missing `;' after struct declaration"
+msgstr "brak `;' po deklaracji struktury"
+
+#: src/parser.c:556
+msgid "unexpected eof in initializer list"
+msgstr "nieoczekiwany koniec pliku w liscie wartoci pocztkowych"
+
+#: src/parser.c:639
+msgid "unexpected eof in struct"
+msgstr "nieoczekiwany koniec pliku w strukturze"
+
+#: src/parser.c:729 src/parser.c:751
+msgid "expected `)'"
+msgstr "spodziewane `)'"
+
+#: src/parser.c:837
+msgid "forced function body close"
+msgstr "wymuszone zakoczenie ciaa funkcji"
+
+#: src/parser.c:851
+msgid "unexpected eof in function body"
+msgstr "nieoczekiwany koniec pliku w ciele funkcji"
+
+#: src/parser.c:883
+#, c-format
+msgid "%s/%d redefined"
+msgstr "ponowna definicja %s/%d"
+
+#: src/parser.c:886
+msgid "this is the place of previous definition"
+msgstr "to miejsce poprzedniej definicji"
+
+#: src/parser.c:898
+#, c-format
+msgid "%s:%d: %s/%d defined to %s\n"
+msgstr "%s:%d: %s/%d definiowano jak %s\n"
+
+#: src/parser.c:923
+#, c-format
+msgid "%s:%d: type %s\n"
+msgstr "%s:%d: typ %s\n"
+
+#: src/rc.c:55
+msgid "not enough memory to process rc file"
+msgstr "brak pamici do przetworzenia pliku konfiguracyjnego"
+
+#: src/symbol.c:269
+msgid "not enough core"
+msgstr "brak pamici"
+
+#: lib/argp-help.c:194
+#, c-format
+msgid "%.*s: ARGP_HELP_FMT parameter requires a value"
+msgstr "%.*s: parametr ARGP_HELP_FMT wymaga podania wartoci"
+
+#: lib/argp-help.c:203
+#, c-format
+msgid "%.*s: Unknown ARGP_HELP_FMT parameter"
+msgstr "%.*s: Nieznany parametr ARGP_HELP_FMT"
+
+#: lib/argp-help.c:215
+#, c-format
+msgid "Garbage in ARGP_HELP_FMT: %s"
+msgstr "Bdne dane w ARGP_HELP_FMT: %s"
+
+#: lib/argp-help.c:1194
+msgid ""
+"Mandatory or optional arguments to long options are also mandatory or "
+"optional for any corresponding short options."
+msgstr ""
+"Argumenty obowizkowe lub opcjonalne dla dugich opcji s rwnie \n"
+"obowizkowe lub opcjonalne dla odpowiednich krtkich opcji."
+
+#: lib/argp-help.c:1581
+msgid "Usage:"
+msgstr "Skadnia:"
+
+#: lib/argp-help.c:1585
+msgid " or: "
+msgstr " lub: "
+
+#: lib/argp-help.c:1597
+msgid " [OPTION...]"
+msgstr " [OPCJA...]"
+
+#: lib/argp-help.c:1624
+#, c-format
+msgid "Try `%s --help' or `%s --usage' for more information.\n"
+msgstr "Napisz `%s --help' lub `%s --usage' by uzyska wicej informacji.\n"
+
+#: lib/argp-help.c:1652
+#, c-format
+msgid "Report bugs to %s.\n"
+msgstr "Prosimy zgasza bdy na adres %s.\n"
+
+#: lib/argp-help.c:1872 lib/error.c:121
+msgid "Unknown system error"
+msgstr "Nieznany bd systemowy"
+
+#: lib/argp-parse.c:82
+msgid "Give this help list"
+msgstr "Wywietla ten tekst pomocy"
+
+#: lib/argp-parse.c:83
+msgid "Give a short usage message"
+msgstr "Wywietla krtkie informacje o skadni polecenia"
+
+#: lib/argp-parse.c:84
+msgid "Set the program name"
+msgstr "Okrela nazw programu"
+
+#: lib/argp-parse.c:86
+msgid "Hang for SECS seconds (default 3600)"
+msgstr "Czekaj przez SEK sekund (domylnie 3600)"
+
+#: lib/argp-parse.c:147
+msgid "Print program version"
+msgstr "Wywietla wersj programu"
+
+#: lib/argp-parse.c:163
+msgid "(PROGRAM ERROR) No version known!?"
+msgstr "(BD PROGRAMU) Nieznana wersja!?"
+
+#: lib/argp-parse.c:619
+#, c-format
+msgid "%s: Too many arguments\n"
+msgstr "%s: Za duo argumentw\n"
+
+#: lib/argp-parse.c:762
+msgid "(PROGRAM ERROR) Option should have been recognized!?"
+msgstr "(BD PROGRAMU) Opcja powinna zosta rozpoznana?!"
+
+#: lib/getopt.c:551 lib/getopt.c:570
+#, c-format
+msgid "%s: option `%s' is ambiguous\n"
+msgstr "%s: opcja `%s' jest niejednoznaczna\n"
+
+#: lib/getopt.c:603 lib/getopt.c:607
+#, c-format
+msgid "%s: option `--%s' doesn't allow an argument\n"
+msgstr "%s: opcja `--%s' nie moe mie argumentu\n"
+
+#: lib/getopt.c:616 lib/getopt.c:621
+#, c-format
+msgid "%s: option `%c%s' doesn't allow an argument\n"
+msgstr "%s: opcja `%c%s' nie moe mie argumentu\n"
+
+#: lib/getopt.c:667 lib/getopt.c:689 lib/getopt.c:1020 lib/getopt.c:1042
+#, c-format
+msgid "%s: option `%s' requires an argument\n"
+msgstr "%s: opcja `%s' wymaga argumentu\n"
+
+#: lib/getopt.c:727 lib/getopt.c:730
+#, c-format
+msgid "%s: unrecognized option `--%s'\n"
+msgstr "%s: nierozpoznana opcja `--%s'\n"
+
+#: lib/getopt.c:738 lib/getopt.c:741
+#, c-format
+msgid "%s: unrecognized option `%c%s'\n"
+msgstr "%s: nierozpoznana opcja `%c%s'\n"
+
+#: lib/getopt.c:796 lib/getopt.c:799
+#, c-format
+msgid "%s: illegal option -- %c\n"
+msgstr "%s: nieprawidowa opcja -- %c\n"
+
+#: lib/getopt.c:805 lib/getopt.c:808
+#, c-format
+msgid "%s: invalid option -- %c\n"
+msgstr "%s: bdna opcja -- %c\n"
+
+#: lib/getopt.c:863 lib/getopt.c:882 lib/getopt.c:1095 lib/getopt.c:1116
+#, c-format
+msgid "%s: option requires an argument -- %c\n"
+msgstr "%s: opcja wymaga argumentu -- %c\n"
+
+#: lib/getopt.c:935 lib/getopt.c:954
+#, c-format
+msgid "%s: option `-W %s' is ambiguous\n"
+msgstr "%s: opcja `-W %s' jest niejednoznaczna\n"
+
+#: lib/getopt.c:978 lib/getopt.c:999
+#, c-format
+msgid "%s: option `-W %s' doesn't allow an argument\n"
+msgstr "%s: opcja `-W %s' nie moe mie argumentu\n"
+
+#: lib/obstack.c:438 lib/obstack.c:441
+msgid "memory exhausted"
+msgstr "pami wyczerpana"
diff --git a/po/uk.po b/po/uk.po
new file mode 100644
index 0000000..ebc3ab3
--- /dev/null
+++ b/po/uk.po
@@ -0,0 +1,535 @@
+# Ukrainian messages for GNU cflow
+# Copyright (C) 2005 Free Software Foundation, Inc.
+# Sergey Poznyakoff <gray@gnu.org>, 2005.
+#
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: cflow 0.2.1\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: bug-cflow@gnu.org\n"
+"POT-Creation-Date: 2005-08-06 15:44+0300\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-08-06 15:49+0300\n"
+"Last-Translator: Sergey Poznyakoff <gray@gnu.org>\n"
+"Language-Team: Ukrainian <translation-team-uk@lists.sourceforge.net>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n%"
+"10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
+
+#: src/c.l:136
+msgid "unterminated string?"
+msgstr "не завершений рядок?"
+
+#: src/c.l:294
+#, c-format
+msgid "Command line: %s\n"
+msgstr "Командний рядок: %s\n"
+
+#: src/c.l:297
+#, c-format
+msgid "cannot execute `%s'"
+msgstr "не вдається виконати `%s'"
+
+#: src/c.l:326 src/rc.c:60
+#, c-format
+msgid "cannot open `%s'"
+msgstr "не вдається відкрити `%s'"
+
+#: src/c.l:406
+#, c-format
+msgid "New location: %s:%d\n"
+msgstr "Нове розташування: %s:%d\n"
+
+#: src/main.c:26
+msgid "generate a program flowgraph"
+msgstr "створює дерево викликів функцій у програмі"
+
+#: src/main.c:37
+msgid "General options:"
+msgstr "Загальні опції:"
+
+#: src/main.c:38 src/main.c:77
+msgid "NUMBER"
+msgstr "ЧИСЛО"
+
+#: src/main.c:39
+msgid "Set the depth at which the flowgraph is cut off"
+msgstr "Встановити максимальну висоту дерева викликів"
+
+#: src/main.c:40
+msgid "SPEC"
+msgstr "ОЗНАКИ"
+
+#: src/main.c:41
+msgid ""
+"Control the number of included symbols. SPEC is a string consisting of "
+"characters, specifying what class of symbols to include in the output (see "
+"below). If SPEC starts with ^, its meaning is reversed."
+msgstr ""
+"Керування включенням символів. ОЗНАКИ зазначають класи символів, що їх буде "
+"додано до вихідної інформації (див. нижче). Якщо ОЗНАКИ починаються з ^, їх "
+"значення змінюється на зворотне"
+
+#: src/main.c:44 src/main.c:81 src/main.c:85
+msgid "NAME"
+msgstr "НАЗВА"
+
+#: src/main.c:45
+msgid "Use given output format NAME. Valid names are gnu (default) and posix"
+msgstr ""
+"Встановлює назву вихідного формату. Дозволені назви є: gnu (типово) та posix"
+
+#: src/main.c:48
+msgid "Print reverse call tree"
+msgstr "Друкує зворотне дерево викликів"
+
+#: src/main.c:50
+msgid "Produce cross-reference listing only"
+msgstr "Друкує тільки таблицю посилань"
+
+#: src/main.c:51
+msgid "OPT"
+msgstr "ОЗНАКА"
+
+#: src/main.c:52
+msgid ""
+"Set printing option to OPT. Valid OPT values are: xref (or cross-ref), tree. "
+"Any unambiguous abbreviation of the above is also accepted"
+msgstr ""
+"Встановлює опцію друкування. Дозволені ОЗНАКИ то: xref (або cross-ref) та "
+"tree. Дозволяється використовувати будь-яке однозначне скорочення цих слів"
+
+#: src/main.c:54
+msgid "FILE"
+msgstr "ФАЙЛ"
+
+#: src/main.c:55
+msgid "Set output file name (default -, meaning stdout)"
+msgstr "Встановлює назву вихідного файлу (типово -, тобто стандартний вихід)"
+
+#: src/main.c:59
+msgid "Valid SPEC symbols for --include option:"
+msgstr "Дозволені ознаки символів для опції --include:"
+
+#: src/main.c:61
+msgid "all data symbols, both external and static"
+msgstr "всі символи -- дані, як зовнішні так статичні"
+
+#: src/main.c:63
+msgid "symbols whose names begin with an underscore"
+msgstr "символи що їх назви починаються зі знаку підкреслення"
+
+#: src/main.c:65
+msgid "static symbols"
+msgstr "статичні символі"
+
+#: src/main.c:67
+msgid "typedefs (for cross-references only)"
+msgstr "назви типів з typedef (тільки для таблиці посилань)"
+
+#: src/main.c:72
+msgid "Parser control:"
+msgstr "Керування аналізатором:"
+
+#: src/main.c:73 src/main.c:99 src/main.c:107
+msgid "BOOL"
+msgstr "ЛОГІЧНЕ-ЗНАЧЕННЯ"
+
+#: src/main.c:74
+msgid "Rely on indentation"
+msgstr "Використовувати відступи під час аналізу"
+
+#: src/main.c:76
+msgid "Assume input to be written in ANSI C"
+msgstr "Вхідні файли написані у ANSI C"
+
+#: src/main.c:78
+msgid "Set initial token stack size to NUMBER"
+msgstr "Встановити початковий розмір стеку"
+
+#: src/main.c:79
+msgid "SYM:TYPE"
+msgstr "СИМВОЛ:ТИП"
+
+#: src/main.c:80
+msgid ""
+"Make cflow believe the symbol SYM is of type TYPE. Valid types are: keyword "
+"(or kw), modifier, identifier, type, wrapper. Any unambiguous abbreviation "
+"of the above is also accepted"
+msgstr ""
+"Додає вказаний СИМВОЛ до внутрішньої таблиці з вказаним ТИПом. Дозволені "
+"типи то: keyword (або kw), modifier, identifier, type, wrapper. Дозволяється "
+"використовувати будь-яке однозначне скорочення цих слів"
+
+#: src/main.c:82
+msgid "Assume main function to be called NAME"
+msgstr "Встановлює назву головної функції (типово `main')"
+
+#: src/main.c:83
+msgid "NAME[=DEFN]"
+msgstr "НАЗВА=[ВИЗНАЧЕННЯ]"
+
+#: src/main.c:84
+msgid "Predefine NAME as a macro"
+msgstr "Визначити макрос із вказаною назвою"
+
+#: src/main.c:86
+msgid "Cancel any previous definition of NAME"
+msgstr "Скасувати попередні визначення макросу"
+
+#: src/main.c:87
+msgid "DIR"
+msgstr "КАТАЛОГ"
+
+#: src/main.c:88
+msgid ""
+"Add the directory DIR to the list of directories to be searched for header "
+"files."
+msgstr "Додає каталог до шляху пошуку файлів-заголовків"
+
+#: src/main.c:89
+msgid "COMMAND"
+msgstr "КОМАНДА"
+
+#: src/main.c:90
+msgid "Run the specified preprocessor command"
+msgstr "Вказує як запускати препроцесор"
+
+#: src/main.c:93
+msgid "Do not preprocess the sources"
+msgstr "Не запускати препроцесор"
+
+#: src/main.c:98
+msgid "Output control:"
+msgstr "Керування виводом:"
+
+#: src/main.c:100
+msgid "Print line numbers"
+msgstr "Друкувати номери рядків"
+
+#: src/main.c:102
+msgid "Print nesting level along with the call tree"
+msgstr "Друкувати рівень вкладеності"
+
+#: src/main.c:104
+msgid "Use STRING when indenting to each new level"
+msgstr "Друкувати РЯДОК щоб вирівняти вихід на новий рівень"
+
+#: src/main.c:106
+msgid "Draw tree"
+msgstr "Виводити дерево викликів"
+
+#: src/main.c:108
+msgid "Brief output"
+msgstr "Короткий вихідний формат"
+
+#: src/main.c:112
+msgid "Informational options:"
+msgstr "Інформаційні опції:"
+
+#: src/main.c:114
+msgid "Be verbose on output"
+msgstr "Виводити докладну інформацію про дії програми"
+
+#: src/main.c:116
+msgid "Print license and exit"
+msgstr "Вивести текст ліцензії та вийти"
+
+#: src/main.c:118
+msgid "Set debugging level"
+msgstr "Встановити рівень налагодження"
+
+#: src/main.c:124
+msgid ""
+" GNU cflow is free software; you can redistribute it and/or modify\n"
+" it under the terms of the GNU General Public License as published by\n"
+" the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or\n"
+" (at your option) any later version.\n"
+"\n"
+" GNU cflow is distributed in the hope that it will be useful,\n"
+" but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of\n"
+" MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the\n"
+" GNU General Public License for more details.\n"
+"\n"
+" You should have received a copy of the GNU General Public License\n"
+" along with GNU cflow; if not, write to the Free Software Foundation,\n"
+" Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA\n"
+"\n"
+"\n"
+msgstr ""
+" GNU cflow є вільною програмою; ви можете розповсюджувати чи/та\n"
+" змінювати її на умовах ліцензії GNU General Public License\n"
+" опублікованої Free Software Foundation; версії 2 цієї ліцензії, або\n"
+" (за вашим бажанням) будь-якої пізнішої версії.\n"
+"\n"
+" GNU cflow розповсюджується з надією, що вона буде корисною, але\n"
+" БЕЗ БУДЬ-ЯКОЇ ГАРАНТІЇ; навіть без неявної гарантії\n"
+" КОМЕРЦІЙНОЇ ПРИДАТНОСТІ або ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ПЕВНОЇ МЕТИ. Докладніше\n"
+" про це читайте у GNU General Public License.\n"
+"\n"
+" Разом з GNU cflow ви повинні були отримати копію GNU General\n"
+" Public License; якщо це не так, напишіть до Free Software\n"
+" Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston,\n"
+" MA 02110-1301 USA\n"
+"\n"
+"\n"
+
+#: src/main.c:232
+#, c-format
+msgid "unknown symbol type: %s"
+msgstr "невідомий тип символу: %s"
+
+#: src/main.c:261
+#, c-format
+msgid "unknown print option: %s"
+msgstr "невідома ознака друкування: %s"
+
+#: src/main.c:383 src/main.c:392
+msgid "level indent string is too long"
+msgstr "рядок вирівнювання надто довгий"
+
+#: src/main.c:420
+msgid "level-indent syntax"
+msgstr "помилка синтаксису рядку вирівнювання"
+
+#: src/main.c:444
+#, c-format
+msgid "unknown level indent option: %s"
+msgstr "невідомий опція рядку вирівнювання: %s"
+
+#: src/main.c:475
+#, c-format
+msgid ""
+"License for %s:\n"
+"\n"
+msgstr ""
+"Ліцензія для %s\n"
+"\n"
+
+#: src/main.c:504
+#, c-format
+msgid "%s: No such output driver"
+msgstr "%s: не має такого вихідного приладу"
+
+#: src/main.c:575
+msgid "[FILE]..."
+msgstr "[FILE]..."
+
+#: src/main.c:624
+msgid "Exiting"
+msgstr "Вихід"
+
+#: src/main.c:685
+msgid "no input files"
+msgstr "не вказані вхідні файли"
+
+#: src/parser.c:122
+#, c-format
+msgid " near "
+msgstr " біля "
+
+#: src/parser.c:202
+msgid "INTERNAL ERROR: cannot return token to stream"
+msgstr "ВНУТРІШНЯ ПОМИЛКА: не вдається повернути символ у потік"
+
+#: src/parser.c:375
+msgid "unexpected eof in expression"
+msgstr "неочікуваний кінець файлу у виразі"
+
+#: src/parser.c:421 src/parser.c:511
+msgid "expected `;'"
+msgstr "очікувалось `;'"
+
+#: src/parser.c:433 src/parser.c:534
+msgid "unexpected eof in declaration"
+msgstr "неочікуваний кінець файлу у декларації"
+
+#: src/parser.c:465
+msgid "missing `;' after struct declaration"
+msgstr "після декларації структури пропущено `;' "
+
+#: src/parser.c:556
+msgid "unexpected eof in initializer list"
+msgstr "неочікуваний кінець файлу у переліку початкових значень"
+
+#: src/parser.c:639
+msgid "unexpected eof in struct"
+msgstr "неочікуваний кінець файлу у структурі"
+
+#: src/parser.c:729 src/parser.c:751
+msgid "expected `)'"
+msgstr "очікувалася `)'"
+
+#: src/parser.c:837
+msgid "forced function body close"
+msgstr "примусове закінчення тіла функції"
+
+#: src/parser.c:851
+msgid "unexpected eof in function body"
+msgstr "неочікуваний кінець файлу у тілі функції"
+
+#: src/parser.c:883
+#, c-format
+msgid "%s/%d redefined"
+msgstr "перевизначення %s/%d"
+
+#: src/parser.c:886
+msgid "this is the place of previous definition"
+msgstr "це місце першого визначення"
+
+#: src/parser.c:898
+#, c-format
+msgid "%s:%d: %s/%d defined to %s\n"
+msgstr "%s:%d: %s/%d визначено на %s\n"
+
+#: src/parser.c:923
+#, c-format
+msgid "%s:%d: type %s\n"
+msgstr "%s:%d: тип: %s\n"
+
+#: src/rc.c:55
+msgid "not enough memory to process rc file"
+msgstr "Недостатньо пам'яті для перетворення файлу конфігурації"
+
+#: src/symbol.c:269
+msgid "not enough core"
+msgstr "недостатньо пам'яті"
+
+#: lib/argp-help.c:194
+#, c-format
+msgid "%.*s: ARGP_HELP_FMT parameter requires a value"
+msgstr "%.*s: параметр ARGP_HELP_FMT вимагає значення"
+
+#: lib/argp-help.c:203
+#, c-format
+msgid "%.*s: Unknown ARGP_HELP_FMT parameter"
+msgstr "%.*s: Невідомий параметр ARGP_HELP_FMT"
+
+#: lib/argp-help.c:215
+#, c-format
+msgid "Garbage in ARGP_HELP_FMT: %s"
+msgstr "Хибні дані в ARGP_HELP_FMT: %s"
+
+#: lib/argp-help.c:1194
+msgid ""
+"Mandatory or optional arguments to long options are also mandatory or "
+"optional for any corresponding short options."
+msgstr "Аргументи, обов'язкові для довгих ключів, є обов'язковими й для коротких."
+
+#: lib/argp-help.c:1581
+msgid "Usage:"
+msgstr "Використання:"
+
+#: lib/argp-help.c:1585
+msgid " or: "
+msgstr " чи: "
+
+#: lib/argp-help.c:1597
+msgid " [OPTION...]"
+msgstr " [ОПЦІЯ...]"
+
+#: lib/argp-help.c:1624
+#, c-format
+msgid "Try `%s --help' or `%s --usage' for more information.\n"
+msgstr "Спробуйте `%s --help' або `%s --usage' для отримання докладнішого опису.\n"
+
+#: lib/argp-help.c:1652
+#, c-format
+msgid "Report bugs to %s.\n"
+msgstr "Про помилки звітуйте на %s.\n"
+
+#: lib/argp-help.c:1872 lib/error.c:121
+msgid "Unknown system error"
+msgstr "Невідома системна помилка"
+
+#: lib/argp-parse.c:82
+msgid "Give this help list"
+msgstr "Вивести цю довідку"
+
+#: lib/argp-parse.c:83
+msgid "Give a short usage message"
+msgstr "Вивести коротке повідомлення про використання"
+
+#: lib/argp-parse.c:84
+msgid "Set the program name"
+msgstr "Встановити назву програми"
+
+#: lib/argp-parse.c:86
+msgid "Hang for SECS seconds (default 3600)"
+msgstr "Зачекати вказану кількість секунд (типово 3600)"
+
+#: lib/argp-parse.c:147
+msgid "Print program version"
+msgstr "Вивести версію програми"
+
+#: lib/argp-parse.c:163
+msgid "(PROGRAM ERROR) No version known!?"
+msgstr "(ПОМИЛКА ПРОГРАМУВАННЯ) Невідома версія!?"
+
+#: lib/argp-parse.c:619
+#, c-format
+msgid "%s: Too many arguments\n"
+msgstr "%s: Забагато аргументів\n"
+
+#: lib/argp-parse.c:762
+msgid "(PROGRAM ERROR) Option should have been recognized!?"
+msgstr "(ПОМИЛКА ПРОГРАМУВАННЯ) Опція мала бути розпізнана!?"
+
+#: lib/getopt.c:551 lib/getopt.c:570
+#, c-format
+msgid "%s: option `%s' is ambiguous\n"
+msgstr "%s: опція `%s' неоднозначна\n"
+
+#: lib/getopt.c:603 lib/getopt.c:607
+#, c-format
+msgid "%s: option `--%s' doesn't allow an argument\n"
+msgstr "%s: опція `--%s' не може мати аргументу\n"
+
+#: lib/getopt.c:616 lib/getopt.c:621
+#, c-format
+msgid "%s: option `%c%s' doesn't allow an argument\n"
+msgstr "%s: опція `%c%s' не може мати аргументу\n"
+
+#: lib/getopt.c:667 lib/getopt.c:689 lib/getopt.c:1020 lib/getopt.c:1042
+#, c-format
+msgid "%s: option `%s' requires an argument\n"
+msgstr "%s: опція `%s' вимагає аргумент\n"
+
+#: lib/getopt.c:727 lib/getopt.c:730
+#, c-format
+msgid "%s: unrecognized option `--%s'\n"
+msgstr "%s: невідома опція `--%s'\n"
+
+#: lib/getopt.c:738 lib/getopt.c:741
+#, c-format
+msgid "%s: unrecognized option `%c%s'\n"
+msgstr "%s: невідома опція `%c%s'\n"
+
+#: lib/getopt.c:796 lib/getopt.c:799
+#, c-format
+msgid "%s: illegal option -- %c\n"
+msgstr "%s: недопустима опція -- %c\n"
+
+#: lib/getopt.c:805 lib/getopt.c:808
+#, c-format
+msgid "%s: invalid option -- %c\n"
+msgstr "%s: невірна опція -- %c\n"
+
+#: lib/getopt.c:863 lib/getopt.c:882 lib/getopt.c:1095 lib/getopt.c:1116
+#, c-format
+msgid "%s: option requires an argument -- %c\n"
+msgstr "%s: опція вимагає аргумент -- %c\n"
+
+#: lib/getopt.c:935 lib/getopt.c:954
+#, c-format
+msgid "%s: option `-W %s' is ambiguous\n"
+msgstr "%s: опція `-W %s' неоднозначна\n"
+
+#: lib/getopt.c:978 lib/getopt.c:999
+#, c-format
+msgid "%s: option `-W %s' doesn't allow an argument\n"
+msgstr "%s: опція `-W %s' не може мати аргументу\n"
+
+#: lib/obstack.c:438 lib/obstack.c:441
+msgid "memory exhausted"
+msgstr "пам'ять вичерпана"

Return to:

Send suggestions and report system problems to the System administrator.