summaryrefslogtreecommitdiffabout
path: root/capture.c
blob: 2d2bfd084afa79d19fdbc96d7f1e1bcc23c71f73 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
#include "capture.h"
#include <stdlib.h>

static inline void
croak_nomem(void)
{
	croak("Out of memory");
}

static void
call_monitor(SV *cv, const char *ptr, size_t sz)
{
	dSP;

	ENTER;
	SAVETMPS;

	PUSHMARK(SP);
	XPUSHs(sv_2mortal(newSVpv(ptr, sz)));
	PUTBACK;

	call_sv(cv, G_DISCARD);

	FREETMPS;
	LEAVE;
}

static void
line_monitor(const char *ptr, size_t sz, void *closure)
{
	struct line_closure *lc = closure;

	if (lc->len || ptr[sz-1] != '\n') {
		size_t newsz = lc->len + sz + 1;

		if (newsz > lc->size) {
			lc->str = realloc(lc->str, newsz);
			if (!lc->str)
				croak_nomem();
			lc->size = newsz;
		}
		memcpy(lc->str + lc->len, ptr, sz);
		lc->len += sz;
		lc->str[lc->len] = 0;

		if (lc->str[lc->len - 1] == '\n') {
			call_monitor(lc->cv, lc->str, lc->len);
			lc->len = 0;
		}
	} else
		call_monitor(lc->cv, ptr, sz);
}

void
XS_pack_ARGV(SV *const sv, ARGV argv)
{
	AV *av = newAV();

	if (argv) {
		int i;
		for (i = 0; argv[i]; i++)
			av_push(av, newSVpv(argv[i], 0));
	}
	sv_setsv(sv, newRV_inc((SV*)av));
}

ARGV 
XS_unpack_ARGV(SV *sv)
{
	AV *av;
	I32 i, n;
	char **argv;

	if (!sv || !SvOK(sv) || !SvROK(sv) || (SvTYPE(SvRV(sv)) != SVt_PVAV))
		croak ("array reference expected");

	av = (AV *)SvRV(sv);
	
	n = av_len(av);
	if (n == -1) {
		argv = NULL;
	} else {
		argv = calloc(n + 2, sizeof *argv);
		if (!argv)
			croak_nomem();
		for (i = 0; i <= n; i++) {
			SV *sv, **psv = av_fetch(av, i, 0);
			if (!psv)
				croak("element %d doesn't exist", i);
			sv = *psv;
			if (SvROK(sv)) {
				croak("argument #%d is not a scalar", i);
			} else {
				char *s = SvPV_nolen(sv);
				if ((argv[i] = strdup(s)) == NULL)
					croak_nomem();
			}
		}
		argv[i] = NULL;
	}
	return argv;
}

static void
free_argv(struct capture *cp)
{
	if (cp->rc.rc_argv) {
		size_t i;
		for (i = 0; cp->rc.rc_argv[i]; i++) {
			free(cp->rc.rc_argv[i]);
		}
		free(cp->rc.rc_argv);
		cp->rc.rc_argv = NULL;
	}
}

struct capture *
capture_new(SV *program, ARGV argv, unsigned timeout, SV *cb[2], SV *input)
{
	struct capture *cp;
	I32 i, n;

	cp = malloc(sizeof *cp);
	if (!cp)
		croak_nomem();
	memset(cp, 0, sizeof *cp);

	cp->rc.rc_argv = argv;
	
	cp->program = program;
	if (program != &PL_sv_undef) {
		SvREFCNT_inc(program);
		cp->rc.rc_program = SvPV_nolen(program);
		cp->flags |= RCF_PROGRAM;
	}
	
	if (timeout) {
		cp->rc.rc_timeout = timeout;
		cp->flags |= RCF_TIMEOUT;
	}

	cp->closure[0].cv = cb[0];
	if (cb[0] != &PL_sv_undef) {
		SvREFCNT_inc(cb[0]);
		cp->rc.rc_cap[RUNCAP_STDOUT].sc_linemon = line_monitor;
		cp->rc.rc_cap[RUNCAP_STDOUT].sc_monarg = &cp->closure[0];
		cp->flags |= RCF_STDOUT_LINEMON;
	}

	cp->closure[1].cv = cb[1];
	if (cb[1] != &PL_sv_undef) {
		SvREFCNT_inc(cb[1]);
		cp->closure[1].cv = cb[1];
		cp->rc.rc_cap[RUNCAP_STDERR].sc_linemon = line_monitor;
		cp->rc.rc_cap[RUNCAP_STDERR].sc_monarg = &cp->closure[1];
		cp->flags |= RCF_STDERR_LINEMON;
	}

	cp->input = &PL_sv_undef;
	capture_set_input(cp, input);
	
	return cp;
}

void
capture_DESTROY(struct capture *cp)
{
	if (cp->program != &PL_sv_undef)
		SvREFCNT_dec(cp->program);

	if (cp->input != &PL_sv_undef) 
		SvREFCNT_dec(cp->input);
	/* Make sure runcap_free won't free the input sc_base pointer
	 */
	cp->rc.rc_cap[RUNCAP_STDIN].sc_base = NULL;
	cp->rc.rc_cap[RUNCAP_STDIN].sc_fd = -1;
	
	free(cp->closure[0].str);
	if (cp->closure[0].cv != &PL_sv_undef)
		SvREFCNT_dec(cp->closure[0].cv);

	free(cp->closure[1].str);
	if (cp->closure[1].cv != &PL_sv_undef)
		SvREFCNT_dec(cp->closure[1].cv);

	free_argv(cp);
	runcap_free(&cp->rc);
	
	free(cp);
}	

void
capture_set_input(struct capture *cp, SV *inp)
{
	if (cp->flags & RCF_STDIN) {
		cp->flags &= ~RCF_STDIN;
		if (cp->input != &PL_sv_undef) {
			SvREFCNT_dec(cp->input);
			cp->input = &PL_sv_undef;
			if (cp->rc.rc_cap[RUNCAP_STDIN].sc_base) {
				free(cp->rc.rc_cap[RUNCAP_STDIN].sc_base);
				cp->rc.rc_cap[RUNCAP_STDIN].sc_base = NULL;
			}
		}
	}
	if (inp != &PL_sv_undef) {
		if (SvROK(inp)) {
			if (SvTYPE(SvRV(inp)) == SVt_PVGV) {
				PerlIO *fh = IoIFP(sv_2io(inp));
				PerlIO_flush(fh);
				PerlIO_rewind(fh);
				cp->rc.rc_cap[RUNCAP_STDIN].sc_fd = PerlIO_fileno(fh);
				if (cp->rc.rc_cap[RUNCAP_STDIN].sc_fd == -1)
					croak("no file descriptor associated to hanlde");
				cp->rc.rc_cap[RUNCAP_STDIN].sc_base = NULL;
				cp->rc.rc_cap[RUNCAP_STDIN].sc_size = 0;
			} else {
				croak("argument must be a string or file handle");
			}
		} else {
			cp->rc.rc_cap[RUNCAP_STDIN].sc_base
				= SvPV(inp, cp->rc.rc_cap[RUNCAP_STDIN].sc_size);
			cp->rc.rc_cap[RUNCAP_STDIN].sc_fd = -1;
		}
		SvREFCNT_inc(inp);
		cp->input = inp;
		cp->flags |= RCF_STDIN;
	}
}

void
capture_set_argv_ref(struct capture *cp, ARGV argv)
{
	free_argv(cp);
	cp->rc.rc_argv = argv;
}

char *
capture_next_line(struct capture *cp, int fd)
{
	char *buf = NULL;
    size_t sz = 0;
    ssize_t n;
	
	if (fd != RUNCAP_STDOUT && fd != RUNCAP_STDERR) {
		croak("invalid stream number: %d", fd);
	}
    n = runcap_getline(&cp->rc, fd, &buf, &sz);
    if (n == -1)
		croak("error getting line: %s", strerror(errno));
    if (n == 0)
		return NULL;
	return realloc(buf, n + 1);
}

int
capture_run(struct capture *cp)
{
	int res;
	
	if (!cp->rc.rc_argv)
		croak("no command line given");
	
	res = runcap(&cp->rc, cp->flags);

	if (cp->flags & RCF_STDOUT_LINEMON && cp->closure[0].len) {
		call_monitor(cp->closure[0].cv,
			   cp->closure[0].str,
			   cp->closure[0].len);
		cp->closure[0].len = 0;
	}

	if (cp->flags & RCF_STDERR_LINEMON && cp->closure[1].len) {
		call_monitor(cp->closure[1].cv,
			   cp->closure[1].str,
			   cp->closure[1].len);
		cp->closure[1].len = 0;
	}

	return res == 0;
}

Return to:

Send suggestions and report system problems to the System administrator.