summaryrefslogtreecommitdiffabout
path: root/xml/pl/oysiastika.xml
blob: db9d751b197df18332535c43a14da2de9e1fd357 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
<!-- 

 Copyright (C) 2006 Sergey Poznyakoff

 Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document
 under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.2
 or any later version published by the Free Software Foundation;
 with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover
 Texts. A copy of the license is included in the file COPYING.FDL -->

<CHAPTER PREFIX="oysiastika">
<PAGE HEADER="Rzeczownik">

<SECTION>
<HEADER>Deklinacje rzeczowników</HEADER>
<PARA>
Język grecki rozróżnia rzeczowniki o dwóch zakończeniach (Δικατάληκτα)
i rzeczowniki o trzech zakończeniach (Τρικατάληκτα).
</PARA>

<PARA>
<DFN>Rzeczowniki o dwóch zakończeniach</DFN> mają jednakowe końcówki w
dopełniaczu i bierniku liczby pojedynczej oraz w mianowniku i bierniku
liczby mnogiej. Innymi słowy, te rzeczowniki mają po dwie różne
końcówki w liczbie pojedynczej i mnogiej, skąd pochodzi ich nazwa.
</PARA>

<PARA>
<DFN>Rzeczowniki o trzech zakończeniach</DFN> mają różne końcówki w
różnych przypadkach liczby pojedynczej i mnogiej.
</PARA>

<PARA>W swoją kolej, rozróżniamy dwie grupy rzeczowników o dwóch
zakończeniach:
</PARA>

<ENUMERATE>
<ITEM>Rzeczowniki <DFN>równozgłoskowe (ισοσύλλαβα)</DFN> mają tę samą
liczbę zgłosek we wszystkich wypadkach liczby pojedynczej i
mnogiej.</ITEM>
<ITEM>Rzeczowniki <DFN>nierównozgłoskowe (ανισοσύλλαβα)</DFN> mają
różną liczbę zgłosek w liczbie pojedynczej i mnogiej.</ITEM>
</ENUMERATE>
</SECTION>

<SECTION>
<HEADER>Końcówki mianownika</HEADER>
<PARA>
Za pomocą końcówki mianownika możemy ustalić rodzaj
rzeczownika. Wyjątek stanowią tylko rzeczowniki na <FLECT>ος</FLECT>,
które mogą należeć do dowolnego rodzaju.
</PARA>

<TABULAR ROWHEADING="std" COLHEADING="std" COLALIGN=":CENTER:*" ALTERNATE="1">
<ROW>
 <ITEM>Γένος</ITEM>
 <ITEM>Ενικός</ITEM>
 <ITEM>Πληθυντκός</ITEM>
</ROW>
<ROW>
 <ITEM ROWSPAN="2">Αρσενικό</ITEM>
 <ITEM>-ης</ITEM>
 <ITEM>-ες</ITEM>
</ROW>
<ROW>
 <ITEM>-ας</ITEM>
 <ITEM>-ες</ITEM>
</ROW>
<ROW>
 <ITEM ROWSPAN="2">Θυλικό</ITEM>
 <ITEM>-α</ITEM>
 <ITEM>-ες</ITEM>
</ROW>
<ROW>
 <ITEM>-η</ITEM>
 <ITEM>-ες</ITEM>
</ROW>
<ROW>
 <ITEM ROWSPAN="3">Ουδέτερο</ITEM>
 <ITEM>-ο</ITEM>
 <ITEM>-α</ITEM>
</ROW>
<ROW>
 <ITEM>-ι</ITEM>
 <ITEM>-ια</ITEM>
</ROW>
<ROW>
 <ITEM>-μα</ITEM>
 <ITEM>-ματα</ITEM>
</ROW>
<ROW>
 <ITEM>Κανένα γένος</ITEM>
 <ITEM>-ος</ITEM>
 <ITEM>-οι</ITEM>
</ROW>
</TABULAR>
</SECTION>

<SECTION>
<HEADER>Wołacz</HEADER>
<PARA>
Wołacz liczby pojedynczej stwarzamy zgodnie z następującymi regułami:
</PARA>
<PARA>
Rzeczowniki rodzaju męskiego na <FLECT>ος</FLECT> a również
nazwy własne na <FLECT>ος</FLECT>, mające więcej niż dwie zgłoski,
stwarzają wołacz za pomocą końcówki <FLECT>ε</FLECT>:

<TABULAR BESTFIT="1" NOFRAME="1">
<ROW>
 <ITEM>ο γιατρός</ITEM>
 <ITEM>=></ITEM>
 <ITEM>γιατρέ</ITEM>
</ROW>
<ROW>
 <ITEM>ο κύριος</ITEM>
 <ITEM>=></ITEM>
 <ITEM>κύριε</ITEM>
</ROW>
<ROW>
 <ITEM>ο Αλεξάνδρος</ITEM>
 <ITEM>=></ITEM>
 <ITEM>Αλεξάνδρε</ITEM>
</ROW>
</TABULAR>
</PARA>

<PARA>
Rzeczowniki na <FLECT>ς</FLECT>, w tym nazwy własne, mające nie więcej
niż dwie zgłoski, odrzucają końcówkę <FLECT>ς</FLECT>:
</PARA>

<TABULAR BESTFIT="1" NOFRAME="1">
<ROW>
 <ITEM>ο Νίκος</ITEM>
 <ITEM>=></ITEM>
 <ITEM>Νίκο</ITEM>
</ROW>
</TABULAR>

<PARA>
Wołacz liczby pojedynczej reszty rzeczowników jest równy mianownikowi.
</PARA>

<PARA>
Wołacz liczby mnogiej wszystkich rzeczowników jest równy mianownikowi.
</PARA>
</SECTION>

<SECTION>
<HEADER>Akcent</HEADER>
<PARA>
Przy odmianie rzeczowników akcent pada na tę samą zgłoskę, co w
mianowniku liczby pojedynczej, o ile na to zezwalają
<XREF REF="tonos">reguły ogólne</XREF>, np.: M. <EXAMPLE>σώμα</EXAMPLE>,
D. <EXAMPLE>σώματος</EXAMPLE>.
</PARA>

<PARA>
Jeśli pod czas odmiany do rzeczownika dodaje się zgłoska długa, akcent
przenosi się na następną zgłoskę: M. <EXAMPLE>σύντροφος</EXAMPLE>,
D. <EXAMPLE>συντρόφου</EXAMPLE>.
</PARA>

<PARA>
Dokładniej wypadki przesunięcia akcentu są rozpatrzone w następnych
rozdziałach.
</PARA>
</SECTION>
</PAGE>

<PAGE>
<HEADER>Rzeczowniki rodzaju męskiego</HEADER>

<SECTION ID="arsenika_as">
<HEADER>Rzeczowniki równozgłoskowe o 2-ch zakończeniach, r.m. na <FLECT>ας</FLECT></HEADER>

<TABULAR SPLIT="-" ALTERNATE="1" DICTREF="col:2">
 <TITLE>Odmiana rzeczowników rodzaju męskiego na <FLECT>ας</FLECT></TITLE> 
 <ROW>
 <ITEM>ο</ITEM>
 <ITEM>κανόν-ας</ITEM>
 <ITEM>επαγγελματί-ας</ITEM>
 <ITEM>επιστήμον-ας</ITEM>
 </ROW>
 <ROW>
 <ITEM>του</ITEM>
 <ITEM>κανόν-α</ITEM>
 <ITEM>επαγγελματί-α</ITEM>
 <ITEM>επιστήμον-α</ITEM>
 </ROW>
 <ROW>
 <ITEM>τον</ITEM>
 <ITEM>κανόν-α</ITEM>
 <ITEM>επαγγελματί-α</ITEM>
 <ITEM>επιστήμον-α</ITEM>
 </ROW>
 <ROW>
 <ITEM>οι</ITEM>
 <ITEM>κανόν-ες</ITEM>
 <ITEM>επαγγελματί-ες</ITEM>
 <ITEM>επιστήμον-ες</ITEM>
 </ROW>
 <ROW>
 <ITEM>των</ITEM>
 <ITEM>κανόν-ων</ITEM>
 <ITEM>επαγγελματι-ών</ITEM>
 <ITEM>επιστημόν-ων</ITEM>
 </ROW>
 <ROW>
 <ITEM>τους</ITEM>
 <ITEM>κανόν-ες</ITEM>
 <ITEM>επαγγελματί-ες</ITEM>
 <ITEM>επιστήμον-ες</ITEM>
 </ROW>

</TABULAR>

<SUBSECTION>
<HEADER>Akcent</HEADER>
<PARA>
W niektórych rzeczownikach rodzaju męskiego na <FLECT>ας</FLECT> o
akcencie na drugą zgłoskę, akcent w dopełniaczu przesuwa się na
pierwszą zgłoskę. Do takich rzeczowników należą:

<ENUMERATE>
<ITEM>Rzeczowniki na <FLECT>ίας</FLECT> (<DICTREF>ταμίας</DICTREF>,
<DICTREF>καρχαρίας</DICTREF>)</ITEM>

<ITEM>Rzeczowniki na <FLECT>ίστας</FLECT> (
<DICTREF>τουρίστας</DICTREF>, <DICTREF>πιανίστας</DICTREF>)</ITEM>

<ITEM><DICTREF>μήνας</DICTREF>, <DICTREF>άντρας</DICTREF>, <DICTREF>βλάκας</DICTREF></ITEM>
</ENUMERATE>
</PARA>

<PARA>
W rzeczownikach na <FLECT>ας</FLECT>, jeśli akcent w mianowniku pada
na trzecią sylabę, akcent w dopełniaczu liczby mnogiej przesuwa się
zgodnie z <XREF REF="tonos">ogólnymi regułami</XREF> akcentowania.
</PARA>
</SUBSECTION>
</SECTION>

<SECTION>
<HEADER>Rzeczowniki równozgłoskowe o 2-ch zakończeniach, r.m. na <FLECT>εας</FLECT></HEADER>

<TABULAR SPLIT="-" ALTERNATE="1" DICTREF="col:2">
 <TITLE>Odmiana rzeczowników na <FLECT>εας</FLECT></TITLE> 
 <ROW>
 <ITEM>ο</ITEM>
 <ITEM>αποστολ-έας</ITEM>
 </ROW>
 <ROW>
 <ITEM>του</ITEM>
 <ITEM>αποστολ-έα</ITEM>
 </ROW>
 <ROW>
 <ITEM>τον</ITEM>
 <ITEM>αποστολ-έα</ITEM>
 </ROW>
 <ROW>
 <ITEM>οι</ITEM>
 <ITEM>αποστολ-είς</ITEM>
 </ROW>
 <ROW>
 <ITEM>των</ITEM>
 <ITEM>αποστολ-έων</ITEM>
 </ROW>
 <ROW>
 <ITEM>τους</ITEM>
 <ITEM>αποστολ-είς</ITEM>
 </ROW>
</TABULAR>

<SUBSECTION>
<HEADER>Akcent</HEADER>
<PARA>
Rzeczowniki na <FLECT>έας</FLECT> zachowują akcent na drugiej sylabie
we wszystkich przypadkach, oprócz mianownika i biernika liczby
mnogiej, w których akcent przesuwa się na pierwszą sylabę.
</PARA>
</SUBSECTION>
</SECTION>

<SECTION>
<HEADER>Rzeczowniki równozgłoskowe o 2-ch zakończeniach, r.m. na <FLECT>ης</FLECT></HEADER>

<TABULAR SPLIT="-" ALTERNATE="1" DICTREF="col:2">
 <TITLE>Odmiana rzeczowników na <FLECT>ης</FLECT></TITLE> 
 <ROW>
 <ITEM>ο</ITEM>
 <ITEM>μαθητ-ής</ITEM>
 <ITEM>εργάτ-ης</ITEM>
 </ROW>
 <ROW>
 <ITEM>του</ITEM>
 <ITEM>μαθητ-ή</ITEM>
 <ITEM>εργάτ-η</ITEM>
 </ROW>
 <ROW>
 <ITEM>τον</ITEM>
 <ITEM>μαθητ-ή</ITEM>
 <ITEM>εργάτ-η</ITEM>
 </ROW>
 <ROW>
 <ITEM>οι</ITEM>
 <ITEM>μαθητ-ές</ITEM>
 <ITEM>εργάτ-ες</ITEM>
 </ROW>
 <ROW>
 <ITEM>των</ITEM>
 <ITEM>μαθητ-ών</ITEM>
 <ITEM>εργατ-ών</ITEM>
 </ROW>
 <ROW>
 <ITEM>τους</ITEM>
 <ITEM>μαθητ-ές</ITEM>
 <ITEM>εργάτ-ες</ITEM>
 </ROW>
</TABULAR>
</SECTION>

<SECTION>
<HEADER>Rzeczowniki nierównozgłoskowe rodzaju męskiego</HEADER>

<TABULAR SPLIT="-" ALTERNATE="1" DICTREF="col:2">
 <TITLE>Rzeczowniki nierównozgłoskowe rodzaju męskiego na <FLECT>ας</FLECT></TITLE> 
 <ROW>
 <ITEM>ο</ITEM>
 <ITEM>γαλατ-άς</ITEM>
 <ITEM>ρήγ-ας</ITEM>
 </ROW>
 <ROW>
 <ITEM>του</ITEM>
 <ITEM>γαλατ-ά</ITEM>
 <ITEM>ρήγ-α</ITEM>
 </ROW>
 <ROW>
 <ITEM>τον</ITEM>
 <ITEM>γαλατ-ά</ITEM>
 <ITEM>ρήγ-α</ITEM>
 </ROW>
 <ROW>
 <ITEM>οι</ITEM>
 <ITEM>γαλατ-άδες</ITEM>
 <ITEM>ρηγ-άδες</ITEM>
 </ROW>
 <ROW>
 <ITEM>των</ITEM>
 <ITEM>γαλατ-άδων</ITEM>
 <ITEM>ρηγ-άδων</ITEM>
 </ROW>
 <ROW>
 <ITEM>τους</ITEM>
 <ITEM>γαλατ-άδες</ITEM>
 <ITEM>ρηγ-άδες</ITEM>
 </ROW>
</TABULAR>

<TABULAR SPLIT="-" ALTERNATE="1" DICTREF="col:2">
 <TITLE>Rzeczowniki nierównozgłoskowe na <FLECT>ες</FLECT> i <FLECT>ους</FLECT></TITLE> 
 <ROW>
 <ITEM>ο</ITEM>
 <ITEM>καναπ-ές</ITEM>
 <ITEM>παππ-ούς</ITEM>
 </ROW>
 <ROW>
 <ITEM>του</ITEM>
 <ITEM>καναπ-έ</ITEM>
 <ITEM>παππ-ού</ITEM>
 </ROW>
 <ROW>
 <ITEM>τον</ITEM>
 <ITEM>καναπ-έ</ITEM>
 <ITEM>παππ-ού</ITEM>
 </ROW>
 <ROW>
 <ITEM>οι</ITEM>
 <ITEM>καναπ-έδες</ITEM>
 <ITEM>παππ-ούδες</ITEM>
 </ROW>
 <ROW>
 <ITEM>των</ITEM>
 <ITEM>καναπ-έδων</ITEM>
 <ITEM>παππ-ούδων</ITEM>
 </ROW>
 <ROW>
 <ITEM>τους</ITEM>
 <ITEM>καναπ-έδες</ITEM>
 <ITEM>παππ-ούδες</ITEM>
 </ROW>
</TABULAR>

<TABULAR SPLIT="-" ALTERNATE="1" DICTREF="col:2">
 <TITLE>Rzeczowniki nierównozgłoskowe na <FLECT>ης</FLECT></TITLE> 
 <ROW>
 <ITEM>ο</ITEM>
 <ITEM>βαρκάρ-ης</ITEM>
 <ITEM>ταξιτζ-ής</ITEM>
 </ROW>
 <ROW>
 <ITEM>του</ITEM>
 <ITEM>βαρκάρ-η</ITEM>
 <ITEM>ταξιτζ-ή</ITEM>
 </ROW>
 <ROW>
 <ITEM>τον</ITEM>
 <ITEM>βαρκάρ-η</ITEM>
 <ITEM>ταξιτζ-ή</ITEM>
 </ROW>
 <ROW>
 <ITEM>οι</ITEM>
 <ITEM>βαρκάρ-ηδες</ITEM>
 <ITEM>ταξιτζ-ήδες</ITEM>
 </ROW>
 <ROW>
 <ITEM>των</ITEM>
 <ITEM>βαρκάρ-ηδων</ITEM>
 <ITEM>ταξιτζ-ήδων</ITEM>
 </ROW>
 <ROW>
 <ITEM>τους</ITEM>
 <ITEM>βαρκάρ-ηδες</ITEM>
 <ITEM>ταξιτζ-ήδες</ITEM>
 </ROW>
</TABULAR>

<SUBSECTION>
<HEADER>Akcent</HEADER>
<PARA>
Rzeczowniki nierównozgłoskowe rodzaju męskiego zachowują akcent na tej
samej sylabie co w mianowniku liczby pojedynczej.
</PARA>
</SUBSECTION>
</SECTION>

<SECTION ID="trikatalikta_arsenikou">
<HEADER>Rzeczowniki o 3ch końcówkach</HEADER>

<TABULAR SPLIT="-" ALTERNATE="1" DICTREF="col:2">
 <TITLE>Rzeczowniki r.m. na <FLECT>ος</FLECT></TITLE> 
 <ROW>
 <ITEM>ο</ITEM>
 <ITEM>λογαριασμ-ός</ITEM>
 <ITEM>φίλ-ος</ITEM>
 <ITEM>υπάλληλ-ος</ITEM>
 </ROW>
 <ROW>
 <ITEM>του</ITEM>
 <ITEM>λογαριασμ-ού</ITEM>
 <ITEM>φίλ-ου</ITEM>
 <ITEM>υπαλλήλ-ου</ITEM>
 </ROW>
 <ROW>
 <ITEM>τον</ITEM>
 <ITEM>λογαριασμ-ό</ITEM>
 <ITEM>φίλ-ο</ITEM>
 <ITEM>υπάλληλ-ο</ITEM>
 </ROW>
 <ROW>
 <ITEM>οι</ITEM>
 <ITEM>λογαριασμ-οί</ITEM>
 <ITEM>φίλ-οι</ITEM>
 <ITEM>υπάλληλ-οι</ITEM>
 </ROW>
 <ROW>
 <ITEM>των</ITEM>
 <ITEM>λογαριασμ-ών</ITEM>
 <ITEM>φίλ-ων</ITEM>
 <ITEM>υπαλλήλ-ων</ITEM>
 </ROW>
 <ROW>
 <ITEM>τους</ITEM>
 <ITEM>λογαριασμ-ούς</ITEM>
 <ITEM>φίλ-ους</ITEM>
 <ITEM>υπαλλήλ-ους</ITEM>
 </ROW>
</TABULAR>

<SUBSECTION>
<HEADER>Akcent</HEADER>
<PARA>
Jeśli rzeczownik o trzech zakończeniach ma w mianowniku akcent na
trzecią zgłoskę, w dopełniaczu l.p. i l.m. oraz w bierniku l.m. akcent
przesuwa się na drugą zgłoskę (patrz <DICTREF>υπάλληλος</DICTREF> w
powyższej tabeli).
</PARA>
</SUBSECTION>
</SECTION>
</PAGE>

<PAGE HEADER="Rzeczowniki rodzaju żeńskiego">

<SECTION>
<HEADER>Rzeczowniki równozgłoskowe o 2-ch zakończeniach, r.ż. na
<FLECT>α</FLECT></HEADER>

<TABULAR SPLIT="-" ALTERNATE="1" DICTREF="col:2">
 <TITLE>Odmiana rzeczowników na <FLECT>α</FLECT></TITLE> 
 <ROW>
 <ITEM>η</ITEM>
 <ITEM>σελίδ-α</ITEM>
 <ITEM>γλώσσ-α</ITEM>
 <ITEM>ταυτότητ-α</ITEM>
 </ROW>
 <ROW>
 <ITEM>της</ITEM>
 <ITEM>σελίδ-ας</ITEM>
 <ITEM>γλώσσ-ας</ITEM>
 <ITEM>ταυτότητ-ας</ITEM>
 </ROW>
 <ROW>
 <ITEM>την</ITEM>
 <ITEM>σελίδ-α</ITEM>
 <ITEM>γλώσσ-α</ITEM>
 <ITEM>ταυτότητ-α</ITEM>
 </ROW>
 <ROW>
 <ITEM>οι</ITEM>
 <ITEM>σελίδ-ες</ITEM>
 <ITEM>γλώσσ-ες</ITEM>
 <ITEM>ταυτότητ-ες</ITEM>
 </ROW>
 <ROW>
 <ITEM>των</ITEM>
 <ITEM>σελίδ-ων</ITEM>
 <ITEM>γλωσσ-ών</ITEM>
 <ITEM>ταυτοτήτ-ων</ITEM>
 </ROW>
 <ROW>
 <ITEM>τις</ITEM>
 <ITEM>σελίδ-ες</ITEM>
 <ITEM>γλώσσ-ες</ITEM>
 <ITEM>ταυτότητ-ες</ITEM>
 </ROW>
</TABULAR>

<SUBSECTION>
<HEADER>Akcent</HEADER>
<PARA>
Jeśli rzeczownik na <FLECT>α</FLECT> ma w mianowniku akcent na
trzecią zgłoskę, akcent w dopełniaczu liczby mnogiej przenosi się na
drugą zgłoskę.
</PARA>
</SUBSECTION>
</SECTION>

<SECTION>
<HEADER>Rzeczowniki równozgłoskowe o 2-ch zakończeniach, r.ż. na <FLECT>η</FLECT></HEADER>

<TABULAR SPLIT="-" ALTERNATE="1" DICTREF="col:2">
 <TITLE>Odmiana rzeczowników na <FLECT>η</FLECT></TITLE> 
 <ROW>
 <ITEM>η</ITEM>
 <ITEM>αδελφ-ή</ITEM>
 <ITEM>βρύσ-η</ITEM>
 <ITEM>ζάχαρ-η</ITEM>
 </ROW>
 <ROW>
 <ITEM>της</ITEM>
 <ITEM>αδελφ-ής</ITEM>
 <ITEM>βρύσ-ης</ITEM>
 <ITEM>ζάχαρ-ης</ITEM>
 </ROW>
 <ROW>
 <ITEM>την</ITEM>
 <ITEM>αδελφ-ή</ITEM>
 <ITEM>βρύσ-η</ITEM>
 <ITEM>ζάχαρ-η</ITEM>
 </ROW>
 <ROW>
 <ITEM>οι</ITEM>
 <ITEM>αδελφ-ές</ITEM>
 <ITEM>βρύσ-ες</ITEM>
 <ITEM>ζάχαρ-ες</ITEM>
 </ROW>
 <ROW>
 <ITEM>των</ITEM>
 <ITEM>αδελφ-ών</ITEM>
 <ITEM>βρυσ-ών</ITEM>
 <ITEM>---</ITEM>
 </ROW>
 <ROW>
 <ITEM>τις</ITEM>
 <ITEM>αδελφ-ές</ITEM>
 <ITEM>βρύσ-ες</ITEM>
 <ITEM>ζάχαρ-ες</ITEM>
 </ROW>
</TABULAR>

<SUBSECTION>
<HEADER>Akcent</HEADER>
<PARA>
Rzeczowniki równozgłoskowe rodzaju żeńskiego zachowują akcent na tej
samej sylabie co w mianowniku liczby pojedynczej.
</PARA>
</SUBSECTION>
</SECTION>

<SECTION>
<HEADER>Rzeczowniki nierównozgłoskowe o 2-ch zakończeniach, r.ż. na
<FLECT>α</FLECT> i <FLECT>ου</FLECT></HEADER>

<TABULAR SPLIT="-" ALTERNATE="1" DICTREF="col:2">
 <TITLE>Odmiana rzeczowników na <FLECT>α</FLECT> i <FLECT>ου</FLECT></TITLE> 
 <ROW>
 <ITEM>η</ITEM>
 <ITEM>μαμ-ά</ITEM>
 <ITEM>αλεπ-ού</ITEM>
 </ROW>
 <ROW>
 <ITEM>της</ITEM>
 <ITEM>μαμ-άς</ITEM>
 <ITEM>αλεπ-ούς</ITEM>
 </ROW>
 <ROW>
 <ITEM>την</ITEM>
 <ITEM>μαμ-ά</ITEM>
 <ITEM>αλεπ-ού</ITEM>
 </ROW>
 <ROW>
 <ITEM>οι</ITEM>
 <ITEM>μαμ-άδες</ITEM>
 <ITEM>αλεπ-ούδες</ITEM>
 </ROW>
 <ROW>
 <ITEM>των</ITEM>
 <ITEM>μαμ-άδων</ITEM>
 <ITEM>αλεπ-ούδων</ITEM>
 </ROW>
 <ROW>
 <ITEM>τις</ITEM>
 <ITEM>μαμ-άδες</ITEM>
 <ITEM>αλεπ-ούδες</ITEM>
 </ROW>
</TABULAR>
</SECTION>

<SECTION>
<HEADER>Rzeczowniki nierównozgłoskowe o 2-ch zakończeniach, r.ż. na <FLECT>η</FLECT></HEADER>

<TABULAR SPLIT="-" OR="/" ALTERNATE="1" DICTREF="col:2">
 <TITLE>Odmiana rzeczowników na <FLECT>η</FLECT></TITLE> 
 <ROW>
 <ITEM>η</ITEM>
 <ITEM>λέξ-η</ITEM>
 <ITEM>δυνάμ-η</ITEM>
 </ROW>
 <ROW>
 <ITEM>της</ITEM>
 <ITEM>λέξ-ης / λέξ-εως</ITEM>
 <ITEM>δυνάμ-ης / δυνάμ-εως</ITEM>
 </ROW>
 <ROW>
 <ITEM>την</ITEM>
 <ITEM>λέξ-η</ITEM>
 <ITEM>δυνάμ-η</ITEM>
 </ROW>
 <ROW>
 <ITEM>οι</ITEM>
 <ITEM>λέξ-εις</ITEM>
 <ITEM>δυνάμ-εις</ITEM>
 </ROW>
 <ROW>
 <ITEM>των</ITEM>
 <ITEM>λέξ-εων</ITEM>
 <ITEM>δυνάμ-εων</ITEM>
 </ROW>
 <ROW>
 <ITEM>τις</ITEM>
 <ITEM>λέξ-εις</ITEM>
 <ITEM>δυνάμ-εις</ITEM>
 </ROW>
</TABULAR>
</SECTION>

<SECTION>
<HEADER>Rzeczowniki o 3ch zakończeniach. r.ż. na <FLECT>ος</FLECT></HEADER>

<TABULAR SPLIT="-" ALTERNATE="1" DICTREF="col:2">
 <TITLE>Odmiana rzeczowników na <FLECT>ος</FLECT></TITLE> 
 <ROW>
 <ITEM>η</ITEM>
 <ITEM>αεροσυνοδ-ός</ITEM>
 <ITEM>καπνοδόχ-ος</ITEM>
 <ITEM>είσοδ-ος</ITEM>
 </ROW>
 <ROW>
 <ITEM>της</ITEM>
 <ITEM>αεροσυνοδ-ού</ITEM>
 <ITEM>καπνοδόχ-ου</ITEM>
 <ITEM>εισόδ-ου</ITEM>
 </ROW>
 <ROW>
 <ITEM>την</ITEM>
 <ITEM>αεροσυνοδ-ό</ITEM>
 <ITEM>καπνοδόχ-ο</ITEM>
 <ITEM>είσοδ-ο</ITEM>
 </ROW>
 <ROW>
 <ITEM>οι</ITEM>
 <ITEM>αεροσυνοδ-οί</ITEM>
 <ITEM>καπνοδόχ-οι</ITEM>
 <ITEM>είσοδ-οι</ITEM>
 </ROW>
 <ROW>
 <ITEM>των</ITEM>
 <ITEM>αεροσυνοδ-ών</ITEM>
 <ITEM>καπνοδόχ-ων</ITEM>
 <ITEM>εισόδ-ων</ITEM>
 </ROW>
 <ROW>
 <ITEM>τις</ITEM>
 <ITEM>αεροσυνοδ-ούς</ITEM>
 <ITEM>καπνοδόχ-ους</ITEM>
 <ITEM>εισόδ-ους</ITEM>
 </ROW>
</TABULAR>

<SUBSECTION>
<HEADER>Akcent</HEADER>
<PARA>
Jeśli rzeczownik o trzech zakończeniach ma w mianowniku akcent na
trzecią zgłoskę, w dopełniaczu l.p. i l.m. oraz w bierniku l.m. akcent
przesuwa się na drugą zgłoskę (patrz <DICTREF>είσοδος</DICTREF> w
powyższej tabeli).
</PARA>
</SUBSECTION>
</SECTION>
</PAGE>

<PAGE HEADER="Rzeczowniki rodzaju nijakiego">
<SECTION ID="isosyllaba_o">
<HEADER>Rzeczowniki równozgłoskowe o 2-ch zakończeniach, r.n. na <FLECT>ο</FLECT></HEADER>

<TABULAR SPLIT="-" ALTERNATE="1" DICTREF="col:2">
 <TITLE>Odmiana rzeczowników na <FLECT>ο</FLECT></TITLE> 
 <ROW>
 <ITEM>το</ITEM>
 <ITEM>ποσ-ό</ITEM>
 <ITEM>σχολεί-ο</ITEM>
 <ITEM>τηλέφων-ο</ITEM>
 </ROW>
 <ROW>
 <ITEM>του</ITEM>
 <ITEM>ποσ-ού</ITEM>
 <ITEM>σχολεί-ου</ITEM>
 <ITEM>τηλέφων-ου</ITEM>
 </ROW>
 <ROW>
 <ITEM>το</ITEM>
 <ITEM>ποσ-ό</ITEM>
 <ITEM>σχολεί-ο</ITEM>
 <ITEM>τηλέφων-ο</ITEM>
 </ROW>
 <ROW>
 <ITEM>τα</ITEM>
 <ITEM>ποσ-ά</ITEM>
 <ITEM>σχολεί-α</ITEM>
 <ITEM>τηλέφων-α</ITEM>
 </ROW>
 <ROW>
 <ITEM>των</ITEM>
 <ITEM>ποσ-ών</ITEM>
 <ITEM>σχολεί-ων</ITEM>
 <ITEM>τηλεφών-ων</ITEM>
 </ROW>
 <ROW>
 <ITEM>τα</ITEM>
 <ITEM>ποσ-ά</ITEM>
 <ITEM>σχολεί-α</ITEM>
 <ITEM>τηλέφων-α</ITEM>
 </ROW>
</TABULAR>
</SECTION>

<SECTION>
<HEADER>Rzeczowniki równozgłoskowe o 2-ch zakończeniach, r.n. na
<FLECT>ι</FLECT></HEADER>

<TABULAR SPLIT="-" ALTERNATE="1" DICTREF="col:2">
 <TITLE>Odmiana rzeczowników na <FLECT>ι</FLECT></TITLE> 
 <ROW>
 <ITEM>το</ITEM>
 <ITEM>ψωμ-ί</ITEM>
 <ITEM>τραγούδ-ι</ITEM>
 </ROW>
 <ROW>
 <ITEM>του</ITEM>
 <ITEM>ψωμ-ιού</ITEM>
 <ITEM>τραγούδ-ιου</ITEM>
 </ROW>
 <ROW>
 <ITEM>το</ITEM>
 <ITEM>ψωμ-ί</ITEM>
 <ITEM>τραγούδ-ι</ITEM>
 </ROW>
 <ROW>
 <ITEM>τα</ITEM>
 <ITEM>ψωμ-ιά</ITEM>
 <ITEM>τραγούδ-ια</ITEM>
 </ROW>
 <ROW>
 <ITEM>των</ITEM>
 <ITEM>ψωμ-ιών</ITEM>
 <ITEM>τραγουδ-ιών</ITEM>
 </ROW>
 <ROW>
 <ITEM>τα</ITEM>
 <ITEM>ψωμ-ιά</ITEM>
 <ITEM>τραγούδ-ια</ITEM>
 </ROW>
</TABULAR>
</SECTION>

<SECTION>
<HEADER>Rzeczowniki równozgłoskowe o 2-ch zakończeniach, r.n. na <FLECT>ος</FLECT></HEADER>

<TABULAR SPLIT="-" ALTERNATE="1" DICTREF="col:2">
 <TITLE>Odmiana rzeczowników <FLECT>ος</FLECT></TITLE> 
 <ROW>
 <ITEM>το</ITEM>
 <ITEM>λάθ-ος</ITEM>
 <ITEM>μέγεθ-ος</ITEM>
 </ROW>
 <ROW>
 <ITEM>του</ITEM>
 <ITEM>λάθ-ους</ITEM>
 <ITEM>μεγέθ-ους</ITEM>
 </ROW>
 <ROW>
 <ITEM>το</ITEM>
 <ITEM>λάθ-ος</ITEM>
 <ITEM>μέγεθ-ος</ITEM>
 </ROW>
 <ROW>
 <ITEM>τα</ITEM>
 <ITEM>λάθ-η</ITEM>
 <ITEM>μεγέθ-η</ITEM>
 </ROW>
 <ROW>
 <ITEM>των</ITEM>
 <ITEM>λαθ-ών</ITEM>
 <ITEM>μεγεθ-ών</ITEM>
 </ROW>
 <ROW>
 <ITEM>τα</ITEM>
 <ITEM>λάθ-η</ITEM>
 <ITEM>μεγέθ-η</ITEM>
 </ROW>
</TABULAR>

<SUBSECTION>
<HEADER>Akcent</HEADER>
<ENUMERATE>
<ITEM>Akcent w dopełniaczu liczby mnogiej w rzeczownikach
równozgłoskowych na <FLECT>ος</FLECT> pada na ostatnią sylabę
(<FLECT>ών</FLECT>).</ITEM>
<ITEM>W rzeczownikach mających 3 lub więcej zgłosek, akcent przesuwa
się o zgłoskę w prawo w dopełniaczu liczby pojedynczej oraz mianowniku i bierniku
liczby mnogiej.</ITEM>
</ENUMERATE>
</SUBSECTION>
</SECTION>

<SECTION>
<HEADER>Rzeczowniki nierównozgłoskowe o 2-ch zakończeniach, r.n. na
<FLECT>(μ)α</FLECT></HEADER>

<PARA>
Wszystkie rzeczowniki na <FLECT>(μ)α</FLECT> są
nierównozgłoskowe. Akcent w takich rzeczownikach pada na trzecią
zgłoskę we wszystkich przypadkach, oprócz dopełniacza liczby mnogiej,
który jest akcentowany na drugiej sylabie.
</PARA>

<ANCHOR ID="oydetera_ma" />
<TABULAR SPLIT="-" ALTERNATE="1" DICTREF="col:2">
 <TITLE>Odmiana rzeczowników na <FLECT>(μ)α</FLECT></TITLE> 
 <ROW>
 <ITEM>το</ITEM>
 <ITEM>σώμ-α</ITEM>
 <ITEM>μάθημ-α</ITEM>
 </ROW>
 <ROW>
 <ITEM>του</ITEM>
 <ITEM>σώμ-ατος</ITEM>
 <ITEM>μαθήμ-ατος</ITEM>
 </ROW>
 <ROW>
 <ITEM>το</ITEM>
 <ITEM>σώμ-α</ITEM>
 <ITEM>μάθημ-α</ITEM>
 </ROW>
 <ROW>
 <ITEM>τα</ITEM>
 <ITEM>σώμ-ατα</ITEM>
 <ITEM>μαθήμ-ατα</ITEM>
 </ROW>
 <ROW>
 <ITEM>των</ITEM>
 <ITEM>σωμ-άτων</ITEM>
 <ITEM>μαθημ-άτων</ITEM>
 </ROW>
 <ROW>
 <ITEM>τα</ITEM>
 <ITEM>σώμ-ατα</ITEM>
 <ITEM>μαθήμ-ατα</ITEM>
 </ROW>
</TABULAR>
</SECTION>

<SECTION>
<HEADER>Rzeczowniki nierównozgłoskowe o 2-ch zakończeniach, r.n. na <FLECT>ον</FLECT></HEADER>

<TABULAR SPLIT="-" ALTERNATE="1" DICTREF="col:2">
 <TITLE>Odmiana rzeczowników na <FLECT>ον</FLECT></TITLE> 
 <ROW>
 <ITEM>το</ITEM>
 <ITEM>προϊό-ν</ITEM>
 <ITEM>καθήκο-ν</ITEM>
 </ROW>
 <ROW>
 <ITEM>του</ITEM>
 <ITEM>προϊό-ντος</ITEM>
 <ITEM>καθήκο-ντος</ITEM>
 </ROW>
 <ROW>
 <ITEM>το</ITEM>
 <ITEM>προϊό-ν</ITEM>
 <ITEM>καθήκο-ν</ITEM>
 </ROW>
 <ROW>
 <ITEM>τα</ITEM>
 <ITEM>προϊό-ντα</ITEM>
 <ITEM>καθήκο-ντα</ITEM>
 </ROW>
 <ROW>
 <ITEM>των</ITEM>
 <ITEM>προϊό-ντων</ITEM>
 <ITEM>καθηκό-ντων</ITEM>
 </ROW>
 <ROW>
 <ITEM>τα</ITEM>
 <ITEM>προϊό-ντα</ITEM>
 <ITEM>καθήκο-ντα</ITEM>
 </ROW>
</TABULAR>
</SECTION>

<SECTION>
<HEADER>Rzeczowniki nierównozgłoskowe o 2-ch końcówkach, r.n. na <FLECT>αν</FLECT> i <FLECT>εν</FLECT></HEADER>

<TABULAR SPLIT="-" ALTERNATE="1" DICTREF="col:2">
 <TITLE>Odmiana rzeczowników na <FLECT>αν</FLECT> i <FLECT>εν</FLECT></TITLE> 
 <ROW>
 <ITEM>το</ITEM>
 <ITEM>σύμπα-ν</ITEM>
 <ITEM>φωνήε-ν</ITEM>
 </ROW>
 <ROW>
 <ITEM>του</ITEM>
 <ITEM>σύμπα-ντος</ITEM>
 <ITEM>φωνήε-ντος</ITEM>
 </ROW>
 <ROW>
 <ITEM>το</ITEM>
 <ITEM>σύμπα-ν</ITEM>
 <ITEM>φωνήε-ν</ITEM>
 </ROW>
 <ROW>
 <ITEM>τα</ITEM>
 <ITEM>σύμπα-ντα</ITEM>
 <ITEM>φωνήε-ντα</ITEM>
 </ROW>
 <ROW>
 <ITEM>των</ITEM>
 <ITEM>συμπά-ντων</ITEM>
 <ITEM>φωνηέ-ντων</ITEM>
 </ROW>
 <ROW>
 <ITEM>τα</ITEM>
 <ITEM>σύμπα-ντα</ITEM>
 <ITEM>φωνήε-ντα</ITEM>
 </ROW>
</TABULAR>
</SECTION>

<SECTION>
<HEADER>Rzeczowniki nierównozgłoskowe o 2-ch zakończeniach, r.n. na <FLECT>ιμο</FLECT></HEADER>

<TABULAR SPLIT="-" ALTERNATE="1" DICTREF="col:2">
 <TITLE>Odmiana rzeczowników na <FLECT>ιμο</FLECT></TITLE> 
 <ROW>
 <ITEM>το</ITEM>
 <ITEM>δέσ-ιμο</ITEM>
 <ITEM>ψάξ-ιμο</ITEM>
 <ITEM>κόψ-ιμο</ITEM>
 </ROW>
 <ROW>
 <ITEM>του</ITEM>
 <ITEM>δεσ-ίματος</ITEM>
 <ITEM>ψαξ-ίματος</ITEM>
 <ITEM>κοψ-ίματος</ITEM>
 </ROW>
 <ROW>
 <ITEM>το</ITEM>
 <ITEM>δέσ-ιμο</ITEM>
 <ITEM>ψάξ-ιμο</ITEM>
 <ITEM>κόψ-ιμο</ITEM>
 </ROW>
 <ROW>
 <ITEM>τα</ITEM>
 <ITEM>δεσ-ίματα</ITEM>
 <ITEM>ψαξ-ίματα</ITEM>
 <ITEM>κοψ-ίματα</ITEM>
 </ROW>
 <ROW>
 <ITEM>των</ITEM>
 <ITEM>δεσ-ιμάτων</ITEM>
 <ITEM>ψαξ-ιμάτων</ITEM>
 <ITEM>κοψ-ιμάτων</ITEM>
 </ROW>
 <ROW>
 <ITEM>τα</ITEM>
 <ITEM>δεσ-ίματα</ITEM>
 <ITEM>ψαξ-ίματα</ITEM>
 <ITEM>κοψ-ίματα</ITEM>
 </ROW>
</TABULAR>
</SECTION>

<SECTION>
<HEADER>Rzeczowniki nierównozgłoskowe o 2-ch zakończeniach, r.n. na <FLECT>ας</FLECT></HEADER>

<TABULAR SPLIT="-" ALTERNATE="1" DICTREF="col:2">
 <TITLE>Odmiana rzeczowników na <FLECT>ας</FLECT></TITLE> 
 <ROW>
 <ITEM>το</ITEM>
 <ITEM>κρέα-ς</ITEM>
 </ROW>
 <ROW>
 <ITEM>του</ITEM>
 <ITEM>κρέα-τος</ITEM>
 </ROW>
 <ROW>
 <ITEM>το</ITEM>
 <ITEM>κρέα-ς</ITEM>
 </ROW>
 <ROW>
 <ITEM>τα</ITEM>
 <ITEM>κρέα-τα</ITEM>
 </ROW>
 <ROW>
 <ITEM>των</ITEM>
 <ITEM>κρεά-των</ITEM>
 </ROW>
 <ROW>
 <ITEM>τα</ITEM>
 <ITEM>κρέα-τα</ITEM>
 </ROW>
</TABULAR>
</SECTION>

<SECTION>
<HEADER>Rzeczowniki nierównozgłoskowe o 2-ch zakończeniach, r.n. na <FLECT>ως</FLECT></HEADER>

<TABULAR SPLIT="-" ALTERNATE="1" DICTREF="col:2">
 <TITLE>Odmiana rzeczowników na <FLECT>ως</FLECT></TITLE> 
 <ROW>
 <ITEM>το</ITEM>
 <ITEM>καθεστώ-ς</ITEM>
 <ITEM>φω-ς</ITEM>
 </ROW>
 <ROW>
 <ITEM>του</ITEM>
 <ITEM>καθεστώ-τος</ITEM>
 <ITEM>φω-τός</ITEM>
 </ROW>
 <ROW>
 <ITEM>το</ITEM>
 <ITEM>καθεστώ-ς</ITEM>
 <ITEM>φω-ς</ITEM>
 </ROW>
 <ROW>
 <ITEM>τα</ITEM>
 <ITEM>καθεστώ-τα</ITEM>
 <ITEM>φώ-τα</ITEM>
 </ROW>
 <ROW>
 <ITEM>των</ITEM>
 <ITEM>καθεστώ-ων</ITEM>
 <ITEM>φώ-των</ITEM>
 </ROW>
 <ROW>
 <ITEM>τα</ITEM>
 <ITEM>καθεστώ-τα</ITEM>
 <ITEM>φώ-τα</ITEM>
 </ROW>
</TABULAR>
</SECTION>

<SECTION>
<HEADER>Rzeczowniki nierównozgłoskowe o 2-ch zakończeniach, r.n. na <FLECT>ος</FLECT></HEADER>

<TABULAR SPLIT="-" ALTERNATE="1" DICTREF="col:2">
 <TITLE>Odmiana rzeczowników na <FLECT>ος</FLECT></TITLE> 
 <ROW>
 <ITEM>το</ITEM>
 <ITEM>γεγονό-ς</ITEM>
 </ROW>
 <ROW>
 <ITEM>του</ITEM>
 <ITEM>γεγονό-τος</ITEM>
 </ROW>
 <ROW>
 <ITEM>το</ITEM>
 <ITEM>γεγονό-ς</ITEM>
 </ROW>
 <ROW>
 <ITEM>τα</ITEM>
 <ITEM>γεγονό-τα</ITEM>
 </ROW>
 <ROW>
 <ITEM>των</ITEM>
 <ITEM>γεγονό-των</ITEM>
 </ROW>
 <ROW>
 <ITEM>τα</ITEM>
 <ITEM>γεγονό-τα</ITEM>
 </ROW>
</TABULAR>
</SECTION>
</PAGE>
</CHAPTER> 

<!-- Local Variables: -->
<!-- mode: ellinika -->
<!-- buffer-file-coding-system: utf-8 -->
<!-- alternative-input-method: polish-slash -->
<!-- alternative-dictionary: "polish" -->
<!-- End: -->

Return to:

Send suggestions and report system problems to the System administrator.