summaryrefslogtreecommitdiffabout
path: root/xml/uk/tonos.xml
Unidiff
Diffstat (limited to 'xml/uk/tonos.xml') (more/less context) (show whitespace changes)
-rw-r--r--xml/uk/tonos.xml76
1 files changed, 72 insertions, 4 deletions
diff --git a/xml/uk/tonos.xml b/xml/uk/tonos.xml
index 978ea7a..1e08464 100644
--- a/xml/uk/tonos.xml
+++ b/xml/uk/tonos.xml
@@ -1,6 +1,6 @@
1<!-- 1<!--
2 2
3 Copyright (C) 2006 Sergey Poznyakoff 3 Copyright (C) 2004 Sergey Poznyakoff
4 4
5 Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document 5 Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document
6 under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.2 6 under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.2
@@ -9,14 +9,82 @@
9 Texts. A copy of the license is included in the file COPYING.FDL --> 9 Texts. A copy of the license is included in the file COPYING.FDL -->
10 10
11<PAGE PREFIX="tonos"> 11<PAGE PREFIX="tonos">
12<HEADER>Наголос</HEADER> 12<HEADER ID="tonos">Наголос</HEADER>
13<NOTREADY>Сторінка в розробці</NOTREADY> 13
14<PARA>Хоч сучасна грецька мова значною мірою втратила фонетичні
15особливості давньогрецької, основні закономірності постановки
16наголосу свого попередника вона зберегла. Щоб описати ці
17закономірності, варто зробити коротенький огляд просодики
18давньогрецької мови.</PARA>
19
20<SECTION>
21<HEADER>Коротко про просодику давньогрецької мови</HEADER>
22<PARA>Наголос в давньогрецькій мові був не динамічним, як зараз, а
23музикальним (так саме як і в латині або сучасній шведській,
24наприклад). Склади ділились на короткі та довгі. За просодичну одиницю
25приймалась <DFN>мора</DFN> -- час промовляння короткого складу. Довгий
26склад промовлявся вдвічі довше, ніж короткий, тобто складав дві
27мори.</PARA>
28
29<PARA>Склад міг бути довгим сам по собі чи за позицією. Склад довгий
30сам по собі, якщо він містить довгу голосну. Довгими складами були
31<SAMP>ω</SAMP>, <SAMP>η</SAMP> та дифтонги (за деякими вийнятками,
32наприклад <FLECT>οι</FLECT> в називн. відм. множини тематичної відміни
33вважався коротким).</PARA>
34
35<PARA>Голосні <SAMP>ε</SAMP> та <SAMP>ο</SAMP> були завжди короткими.
36Голосні <SAMP>α</SAMP>, <SAMP>ι</SAMP> та <SAMP>υ</SAMP> могли бути як
37короткими, так і довгими.</PARA>
38
39</SECTION>
40
41<SECTION>
42<HEADER>Загальні правила наголосу в новогрецькій мові</HEADER>
43<PARA>У подальшому обговоренні склади нумеруються з кінця слова.</PARA>
44
45<PARA>Найголовніші правила постановки наголосу:</PARA>
46
47<ENUMERATE>
48<ITEM>Наголос може падати тільки на три останні склади.</ITEM>
49<ITEM>Наголос може падати на третій склад, тільки коли перший склад є
50коротким.</ITEM>
51<ITEM>Якщо при зміні слова (відмінюванні) до основи додаються склади
52чи міняється довгота останнього складу, то наголос переміщається
53згідно з двома першими правилами.</ITEM>
54<ITEM>В дієслівних формах наголос звичайно намагається стати якомога
55ближче до третього складу.</ITEM>
56<ITEM>При відмінюванні іменників наголос намагається залишитися на тій
57самій позиції, де він знаходився в називному відмінку однини.</ITEM>
58</ENUMERATE>
59
60<PARA>
61<ANCHOR ID="enklitikoi" /> Деякі односкладові слова не мають
62самостійного наголосу й вимовляються разом з сусіднім словом (пор.
63укр. <TRANS>до</TRANS> у фразі <TRANS>до столу</TRANS>). Вони діляться
64на <DFN>проклітики</DFN> (стоять перед наголошеними словами), та
65<DFN>енклітики</DFN> (стоять за наголошеними словами).</PARA>
66
67<PARA>До проклітиків належать, зокрема, форми артиклів, до
68енклітиків -- присвійні займенники.</PARA>
69
70<SUBSECTION ID="stress_change">
71<HEADER>Зміна наголосу в словосполученнях з енклітиками</HEADER>
72<PARA>Слова з наголосом на третьому складі, за якими стоїть енклітик,
73отримують додатковий наголос на першому складі. На письмі таке слово
74позначається двома наголосами: своїм основним та додатковим. При
75вимові слова, як правило, основний наголос зникає:
76<EXAMPLE>οικογένειά σου</EXAMPLE>, <EXAMPLE>σύντροφός μου</EXAMPLE>.
77</PARA>
78</SUBSECTION>
79
80</SECTION>
81
14</PAGE> 82</PAGE>
15 83
84
16<!-- Local Variables: --> 85<!-- Local Variables: -->
17<!-- mode: ellinika --> 86<!-- mode: ellinika -->
18<!-- buffer-file-coding-system: utf-8 --> 87<!-- buffer-file-coding-system: utf-8 -->
19<!-- alternative-input-method: ukrainian-computer --> 88<!-- alternative-input-method: ukrainian-computer -->
20<!-- alternative-dictionary: "ukrainian" --> 89<!-- alternative-dictionary: "ukrainian" -->
21<!-- End: --> 90<!-- End: -->
22

Return to:

Send suggestions and report system problems to the System administrator.