summaryrefslogtreecommitdiffabout
path: root/xml/pl/profora.xml
Unidiff
Diffstat (limited to 'xml/pl/profora.xml') (more/less context) (ignore whitespace changes)
-rw-r--r--xml/pl/profora.xml12
1 files changed, 6 insertions, 6 deletions
diff --git a/xml/pl/profora.xml b/xml/pl/profora.xml
index c27f8e0..7eecc9e 100644
--- a/xml/pl/profora.xml
+++ b/xml/pl/profora.xml
@@ -19,14 +19,14 @@
19 <ITEM>Wymawiamy jak polskie <ALPH>w</ALPH>.</ITEM> 19 <ITEM>Wymawiamy jak polskie <ALPH>w</ALPH>.</ITEM>
20 20
21 <HEADER><ANCHOR ID="gamma" /><SAMP>γ</SAMP></HEADER> 21 <HEADER><ANCHOR ID="gamma" /><SAMP>γ</SAMP></HEADER>
22 <ITEM>W większości wypadkow wymawiamy jak <ALPH>h</ALPH> 22 <ITEM>W większości wypadków wymawiamy jak <ALPH>h</ALPH>
23 gardłowe. Przed samogłoskami przednimi <SAMP>γ</SAMP> brzmi jak 23 gardłowe. Przed samogłoskami przednimi <SAMP>γ</SAMP> brzmi jak
24 polskie <ALPH>j</ALPH>, na przykład: <EXAMPLE>γίνομαι</EXAMPLE> -- czytamy 24 polskie <ALPH>j</ALPH>, na przykład: <EXAMPLE>γίνομαι</EXAMPLE> -- czytamy
25 <IPA>jiˈnome</IPA>.</ITEM> 25 <IPA>jiˈnome</IPA>.</ITEM>
26 26
27 <HEADER><ANCHOR ID="delta" /><SAMP>δ</SAMP></HEADER> 27 <HEADER><ANCHOR ID="delta" /><SAMP>δ</SAMP></HEADER>
28 <ITEM>Wymawiamy jak międzyzęmbowe <ALPH>d</ALPH> w hiszpańskim słowie 28 <ITEM>Wymawiamy jak międzyzębowe <ALPH>d</ALPH> w hiszpańskim słowie
29 <SAMP>médico</SAMP> albo angielske <SAMP>th</SAMP> w słowie 29 <SAMP>médico</SAMP> albo angielskie <SAMP>th</SAMP> w słowie
30 <SAMP>these</SAMP>.</ITEM> 30 <SAMP>these</SAMP>.</ITEM>
31 31
32 <HEADER><SAMP>ζ</SAMP></HEADER> 32 <HEADER><SAMP>ζ</SAMP></HEADER>
@@ -50,7 +50,7 @@
50 <ITEM>Wymawia się jak polskie <ALPH>n</ALPH>.</ITEM> 50 <ITEM>Wymawia się jak polskie <ALPH>n</ALPH>.</ITEM>
51 51
52 <HEADER><SAMP>ξ</SAMP></HEADER> 52 <HEADER><SAMP>ξ</SAMP></HEADER>
53 <ITEM>Wymawia się jal <ALPH>ks</ALPH>. Po spółgłosce <SAMP>ν</SAMP> 53 <ITEM>Wymawia się jak <ALPH>ks</ALPH>. Po spółgłosce <SAMP>ν</SAMP>
54 wymawia się <ALPH>gz</ALPH>.</ITEM> 54 wymawia się <ALPH>gz</ALPH>.</ITEM>
55 55
56 <HEADER><SAMP>π</SAMP></HEADER> 56 <HEADER><SAMP>π</SAMP></HEADER>
@@ -130,7 +130,7 @@
130 <PARA> 130 <PARA>
131 <SAMP>ε</SAMP> wymawia się jak polskie <ALPH>e</ALPH>. Po 131 <SAMP>ε</SAMP> wymawia się jak polskie <ALPH>e</ALPH>. Po
132 spółgłoskach <SAMP>κ</SAMP> i <SAMP>χ</SAMP> ten dźwięk się wymawia 132 spółgłoskach <SAMP>κ</SAMP> i <SAMP>χ</SAMP> ten dźwięk się wymawia
133 bardziej zamknęto, nieco przypominając polskie <ALPH>ie</ALPH> w 133 w sposób bardziej zamknięty, nieco przypominając polskie <ALPH>ie</ALPH> w
134 słowie <SAMP>kiedy</SAMP>. 134 słowie <SAMP>kiedy</SAMP>.
135 </PARA> 135 </PARA>
136 136
@@ -159,7 +159,7 @@ jak <SAMP>ι</SAMP>.</PARA>
159 159
160<PARA><SAMP>ου</SAMP>: wymawia się jak <ALPH>u</ALPH>.</PARA> 160<PARA><SAMP>ου</SAMP>: wymawia się jak <ALPH>u</ALPH>.</PARA>
161 161
162<PARA>Dyftongami fonetycnymi są:</PARA> 162<PARA>Dyftongami fonetycznymi są:</PARA>
163 163
164<PARA>Połączenie dowolnej samogłoski z <ALPH>i</ALPH> niezgłoskowym, 164<PARA>Połączenie dowolnej samogłoski z <ALPH>i</ALPH> niezgłoskowym,
165na przykład: <EXAMPLE>αηδόνι</EXAMPLE>, 165na przykład: <EXAMPLE>αηδόνι</EXAMPLE>,

Return to:

Send suggestions and report system problems to the System administrator.