summaryrefslogtreecommitdiffabout
path: root/xml/pl/perigrafh.xml
Side-by-side diff
Diffstat (limited to 'xml/pl/perigrafh.xml') (more/less context) (ignore whitespace changes)
-rw-r--r--xml/pl/perigrafh.xml2
1 files changed, 1 insertions, 1 deletions
diff --git a/xml/pl/perigrafh.xml b/xml/pl/perigrafh.xml
index 0e852a3..7db4879 100644
--- a/xml/pl/perigrafh.xml
+++ b/xml/pl/perigrafh.xml
@@ -64,7 +64,7 @@ Język grecki ma następujące części mowy:
</PARA>
<PARA>
-Podobnie jak w języku polskim, części rzeczy w języku greckim można
+Podobnie jak w języku polskim, części mowy w języku greckim można
rozdzielić na <DFN>odmienne</DFN>, czyli składające się z tematu i
zakończenia, i <DFN>nieodmienne</DFN>. Odmiennymi częściami mowy są:
czasownik, liczebnik, przedimek, przymiotnik, rzeczownik oraz zaimek.

Return to:

Send suggestions and report system problems to the System administrator.