summaryrefslogtreecommitdiffabout
path: root/xml/pl/oysiastika.xml
Unidiff
Diffstat (limited to 'xml/pl/oysiastika.xml') (more/less context) (ignore whitespace changes)
-rw-r--r--xml/pl/oysiastika.xml14
1 files changed, 7 insertions, 7 deletions
diff --git a/xml/pl/oysiastika.xml b/xml/pl/oysiastika.xml
index 053d8d7..db9d751 100644
--- a/xml/pl/oysiastika.xml
+++ b/xml/pl/oysiastika.xml
@@ -30,12 +30,12 @@ końcówki w liczbie pojedynczej i mnogiej, skąd pochodzi ich nazwa.
30różnych przypadkach liczby pojedynczej i mnogiej. 30różnych przypadkach liczby pojedynczej i mnogiej.
31</PARA> 31</PARA>
32 32
33<PARA>W swoją czergę, rozróżniamy dwie grupy rzeczowników o dwóch 33<PARA>W swoją kolej, rozróżniamy dwie grupy rzeczowników o dwóch
34zakończeniach: 34zakończeniach:
35</PARA> 35</PARA>
36 36
37<ENUMERATE> 37<ENUMERATE>
38<ITEM>Rzeczowniki <DFN>równozgłoskowe (ισοσύλλαβα)</DFN> mają tę sam 38<ITEM>Rzeczowniki <DFN>równozgłoskowe (ισοσύλλαβα)</DFN> mają tę sam
39liczbę zgłosek we wszystkich wypadkach liczby pojedynczej i 39liczbę zgłosek we wszystkich wypadkach liczby pojedynczej i
40mnogiej.</ITEM> 40mnogiej.</ITEM>
41<ITEM>Rzeczowniki <DFN>nierównozgłoskowe (ανισοσύλλαβα)</DFN> mają 41<ITEM>Rzeczowniki <DFN>nierównozgłoskowe (ανισοσύλλαβα)</DFN> mają
@@ -99,12 +99,12 @@ które mogą należeć do dowolnego rodzaju.
99<SECTION> 99<SECTION>
100<HEADER>Wołacz</HEADER> 100<HEADER>Wołacz</HEADER>
101<PARA> 101<PARA>
102Wołacz liczby pojedynczej utwarzamy zgodnie z następującymi regułami: 102Wołacz liczby pojedynczej stwarzamy zgodnie z następującymi regułami:
103</PARA> 103</PARA>
104<PARA> 104<PARA>
105Rzeczowniki rodzaju męskiego na <FLECT>ος</FLECT> a również 105Rzeczowniki rodzaju męskiego na <FLECT>ος</FLECT> a również
106nazwy własne na <FLECT>ος</FLECT>, mające więcej niż dwie zgłoski, 106nazwy własne na <FLECT>ος</FLECT>, mające więcej niż dwie zgłoski,
107utwarzają wołacz za pomocą końcówki <FLECT>ε</FLECT>: 107stwarzają wołacz za pomocą końcówki <FLECT>ε</FLECT>:
108 108
109<TABULAR BESTFIT="1" NOFRAME="1"> 109<TABULAR BESTFIT="1" NOFRAME="1">
110<ROW> 110<ROW>
@@ -151,7 +151,7 @@ Wołacz liczby mnogiej wszystkich rzeczowników jest równy mianownikowi.
151<HEADER>Akcent</HEADER> 151<HEADER>Akcent</HEADER>
152<PARA> 152<PARA>
153Przy odmianie rzeczowników akcent pada na tę samą zgłoskę, co w 153Przy odmianie rzeczowników akcent pada na tę samą zgłoskę, co w
154mianowniku liczby pojedynczej, o ile na to zezwolają 154mianowniku liczby pojedynczej, o ile na to zezwalają
155<XREF REF="tonos">reguły ogólne</XREF>, np.: M. <EXAMPLE>σώμα</EXAMPLE>, 155<XREF REF="tonos">reguły ogólne</XREF>, np.: M. <EXAMPLE>σώμα</EXAMPLE>,
156D. <EXAMPLE>σώματος</EXAMPLE>. 156D. <EXAMPLE>σώματος</EXAMPLE>.
157</PARA> 157</PARA>
@@ -641,7 +641,7 @@ samej sylabie co w mianowniku liczby pojedynczej.
641<HEADER>Rzeczowniki nierównozgłoskowe o 2-ch zakończeniach, r.ż. na <FLECT>η</FLECT></HEADER> 641<HEADER>Rzeczowniki nierównozgłoskowe o 2-ch zakończeniach, r.ż. na <FLECT>η</FLECT></HEADER>
642 642
643<TABULAR SPLIT="-" OR="/" ALTERNATE="1" DICTREF="col:2"> 643<TABULAR SPLIT="-" OR="/" ALTERNATE="1" DICTREF="col:2">
644 <TITLE>Odmiana żeczowników na <FLECT>η</FLECT></TITLE> 644 <TITLE>Odmiana rzeczowników na <FLECT>η</FLECT></TITLE>
645 <ROW> 645 <ROW>
646 <ITEM>η</ITEM> 646 <ITEM>η</ITEM>
647 <ITEM>λέξ-η</ITEM> 647 <ITEM>λέξ-η</ITEM>
@@ -858,7 +858,7 @@ powyższej tabeli).
858równozgłoskowych na <FLECT>ος</FLECT> pada na ostatnią sylabę 858równozgłoskowych na <FLECT>ος</FLECT> pada na ostatnią sylabę
859(<FLECT>ών</FLECT>).</ITEM> 859(<FLECT>ών</FLECT>).</ITEM>
860<ITEM>W rzeczownikach mających 3 lub więcej zgłosek, akcent przesuwa 860<ITEM>W rzeczownikach mających 3 lub więcej zgłosek, akcent przesuwa
861się o zgłoskę w prawo w dopełniaczu liczby pojedyńczej oraz mianowniku i bierniku 861się o zgłoskę w prawo w dopełniaczu liczby pojedynczej oraz mianowniku i bierniku
862liczby mnogiej.</ITEM> 862liczby mnogiej.</ITEM>
863</ENUMERATE> 863</ENUMERATE>
864</SUBSECTION> 864</SUBSECTION>

Return to:

Send suggestions and report system problems to the System administrator.