summaryrefslogtreecommitdiffabout
path: root/xml/pl/arthra.xml
Unidiff
Diffstat (limited to 'xml/pl/arthra.xml') (more/less context) (ignore whitespace changes)
-rw-r--r--xml/pl/arthra.xml6
1 files changed, 3 insertions, 3 deletions
diff --git a/xml/pl/arthra.xml b/xml/pl/arthra.xml
index 3bba163..9feb0e2 100644
--- a/xml/pl/arthra.xml
+++ b/xml/pl/arthra.xml
@@ -72,9 +72,9 @@ geograficznymi: <EXAMPLE>ο Γιάννης</EXAMPLE> <TRANS>Janis</TRANS>,
72Αθήναι</EXAMPLE> <TRANS>Ateny</TRANS></ITEM> 72Αθήναι</EXAMPLE> <TRANS>Ateny</TRANS></ITEM>
73 73
74<ITEM>zawsze po zaimku wskazującym, który występuje w roli określenia: 74<ITEM>zawsze po zaimku wskazującym, który występuje w roli określenia:
75<EXAMPLE>αυτό το βιβλίο</EXAMPLE> <TRANS>ta kniga</TRANS>. Jeśli 75<EXAMPLE>αυτό το βιβλίο</EXAMPLE> <TRANS>ta księga</TRANS>. Jeśli
76rzeczownik jest określony przez zaimek wskazujący i przymiotnik, 76rzeczownik jest określony przez zaimek wskazujący i przymiotnik,
77przedymek stawiamy przed przymiotnikiem: <EXAMPLE>αυτή η ωραία 77przedimek stawiamy przed przymiotnikiem: <EXAMPLE>αυτή η ωραία
78γυναίκα</EXAMPLE> <TRANS>ta piękna kobieta</TRANS>.</ITEM> 78γυναίκα</EXAMPLE> <TRANS>ta piękna kobieta</TRANS>.</ITEM>
79 79
80<ITEM>po przymiotnikach zaimkowych <DICTREF>όλος</DICTREF>, 80<ITEM>po przymiotnikach zaimkowych <DICTREF>όλος</DICTREF>,
@@ -88,7 +88,7 @@ dzierżawczy: <EXAMPLE>το βιβλίο μου</EXAMPLE> <TRANS>moja
88książka</TRANS>, <EXAMPLE>το δικό μου βιβλίο</EXAMPLE> <TRANS>moja 88książka</TRANS>, <EXAMPLE>το δικό μου βιβλίο</EXAMPLE> <TRANS>moja
89(własna) książka</TRANS>.</ITEM> 89(własna) książka</TRANS>.</ITEM>
90 90
91<ITEM>przed substantywizowa częścią mowy: <EXAMPLE>ο 91<ITEM>przed substantywizacja częścią mowy: <EXAMPLE>ο
92<DICTREF>ευτυχής</DICTREF></EXAMPLE> <TRANS>szczęściarz</TRANS></ITEM> 92<DICTREF>ευτυχής</DICTREF></EXAMPLE> <TRANS>szczęściarz</TRANS></ITEM>
93 93
94</ENUMERATE> 94</ENUMERATE>

Return to:

Send suggestions and report system problems to the System administrator.