summaryrefslogtreecommitdiffabout
path: root/xml/pl/arithmi.xml
Unidiff
Diffstat (limited to 'xml/pl/arithmi.xml') (more/less context) (ignore whitespace changes)
-rw-r--r--xml/pl/arithmi.xml14
1 files changed, 7 insertions, 7 deletions
diff --git a/xml/pl/arithmi.xml b/xml/pl/arithmi.xml
index 5099029..0f36738 100644
--- a/xml/pl/arithmi.xml
+++ b/xml/pl/arithmi.xml
@@ -12,12 +12,12 @@
12<PAGE HEADER="Liczebnik"> 12<PAGE HEADER="Liczebnik">
13<NOTREADY>Strona w budowie!</NOTREADY> 13<NOTREADY>Strona w budowie!</NOTREADY>
14<PARA> 14<PARA>
15W języku nowogreckim rozróżniamy liczebniki główne i porząkowe oraz 15W języku nowogreckim rozróżniamy liczebniki główne i porządkowe oraz
16przysłówki liczebnikowe. 16przysłówki liczebnikowe.
17</PARA> 17</PARA>
18 18
19<PARA> 19<PARA>
20Liczebniki rozdzałowe (odpowiadające na pytanie <EXAMPLE>po ile?</EXAMPLE>) tworzą 20Liczebniki rozdziałowe (odpowiadające na pytanie <EXAMPLE>po ile?</EXAMPLE>) tworzą
21się omownie: 21się omownie:
22</PARA> 22</PARA>
23 23
@@ -141,7 +141,7 @@ Kupiłem tylko jedną marynarkę. (liczebnik)
141</PARA> 141</PARA>
142 142
143<PARA> 143<PARA>
144<EMPH>Μια</EMPH> φορά ήταν ένας βασιλιάς. Byl pewnego razu (dosłownie 144<EMPH>Μια</EMPH> φορά ήταν ένας βασιλιάς. Pewnego razu (dosłownie
145"jakiegoś razu") był sobie król. (przedimek) 145"jakiegoś razu") był sobie król. (przedimek)
146</PARA> 146</PARA>
147 147
@@ -230,7 +230,7 @@ Katarewusa ma do tego słowo <EXAMPLE>ἀμφότεροι,‐αι,‐α</EXAMPL
230Składanie liczb, większych od tysiąca wymaga zachowanie reguł 230Składanie liczb, większych od tysiąca wymaga zachowanie reguł
231uzgodnienia między poszczególnymi częściami, oznaczającymi 231uzgodnienia między poszczególnymi częściami, oznaczającymi
232rzędy wielkości (tysiące). Każda taka część zgadza się w rodzaju i liczbie z 232rzędy wielkości (tysiące). Każda taka część zgadza się w rodzaju i liczbie z
233częścią następną, lub, jeśli chodzi o pierwszy tysiąc, z samim 233częścią następną, lub, jeśli chodzi o pierwszy tysiąc, z samym
234rzeczownikiem którego się określa. Rodzaj i liczba całej konstrukcji 234rzeczownikiem którego się określa. Rodzaj i liczba całej konstrukcji
235(tzn. liczebnika razem z rzeczownikiem) jest równy rodzajowi i liczbie 235(tzn. liczebnika razem z rzeczownikiem) jest równy rodzajowi i liczbie
236najwyższego rzędu wielkości. 236najwyższego rzędu wielkości.
@@ -369,7 +369,7 @@ liczebników porządkowych:
369<PAGE HEADER="Przysłówki liczebnikowe"> 369<PAGE HEADER="Przysłówki liczebnikowe">
370<PARA> 370<PARA>
371Przysłówki liczebnikowe odpowiadają na pytanie <IT>ile raz?</IT> W 371Przysłówki liczebnikowe odpowiadają na pytanie <IT>ile raz?</IT> W
372języku nowogreckim przysłówki liczebnikowe utwarzają się omownie, z 372języku nowogreckim przysłówki liczebnikowe stwarzają się omownie, z
373pomocą rzeczownika <DICTREF>φορά</DICTREF>: 373pomocą rzeczownika <DICTREF>φορά</DICTREF>:
374<EXAMPLE>μια φορά</EXAMPLE> <TRANS>jeden raz</TRANS>, 374<EXAMPLE>μια φορά</EXAMPLE> <TRANS>jeden raz</TRANS>,
375<EXAMPLE>δύο φορές</EXAMPLE> <TRANS>dwa razy</TRANS>, i tp. 375<EXAMPLE>δύο φορές</EXAMPLE> <TRANS>dwa razy</TRANS>, i tp.
@@ -377,7 +377,7 @@ pomocą rzeczownika <DICTREF>φορά</DICTREF>:
377 377
378<KATHAREVUSA> 378<KATHAREVUSA>
379<PARA> 379<PARA>
380Katarevusa, natomiast, posiada specialne formy przysłówków 380Katarewusa, natomiast, posiada specjalne formy przysłówków
381liczebnikowych, utworzone z pomocą końcówki <FLECT>άκις</FLECT>. 381liczebnikowych, utworzone z pomocą końcówki <FLECT>άκις</FLECT>.
382</PARA> 382</PARA>
383 383
@@ -543,7 +543,7 @@ liczebnikowych, utworzone z pomocą końcówki <FLECT>άκις</FLECT>.
543<PAGE> 543<PAGE>
544<HEADER>Ułamki</HEADER> 544<HEADER>Ułamki</HEADER>
545 545
546<PARA>Ułamki utwarzają się zgodnie z następującą regułą: w liczniku 546<PARA>Ułamki stwarzają się zgodnie z następującą regułą: w liczniku
547stawiamy <XREF REF="apolyta">liczebnik główny</XREF>, a w mianowniku 547stawiamy <XREF REF="apolyta">liczebnik główny</XREF>, a w mianowniku
548(ο παρονομαστής) --- <XREF REF="taktika">liczebnik porządkowy</XREF> w 548(ο παρονομαστής) --- <XREF REF="taktika">liczebnik porządkowy</XREF> w
549rodzaju nijakim (przy liczebniku domyśla się słowo 549rodzaju nijakim (przy liczebniku domyśla się słowo

Return to:

Send suggestions and report system problems to the System administrator.