summaryrefslogtreecommitdiffabout
path: root/xml/pl/alfabhta.xml
Unidiff
Diffstat (limited to 'xml/pl/alfabhta.xml') (more/less context) (ignore whitespace changes)
-rw-r--r--xml/pl/alfabhta.xml2
1 files changed, 1 insertions, 1 deletions
diff --git a/xml/pl/alfabhta.xml b/xml/pl/alfabhta.xml
index 3b62c86..198590f 100644
--- a/xml/pl/alfabhta.xml
+++ b/xml/pl/alfabhta.xml
@@ -16,7 +16,7 @@
16<PARA>Poniższa tabela opisuje alfabet grecki. Wymowa podaje się 16<PARA>Poniższa tabela opisuje alfabet grecki. Wymowa podaje się
17w <DFN>międzynarodowej transkrypcji fonetycznej 17w <DFN>międzynarodowej transkrypcji fonetycznej
18(IPA)</DFN>. Jeśli istnieje fonetyczny odpowiednik w języku polskim, 18(IPA)</DFN>. Jeśli istnieje fonetyczny odpowiednik w języku polskim,
19podaje się go w czwartej kolumnie. Szczegóły wymowy dzwięków i ich 19podaje się go w czwartej kolumnie. Szczegóły wymowy dźwięków i ich
20połączeń omawiają się w następnym rozdziale. 20połączeń omawiają się w następnym rozdziale.
21</PARA> 21</PARA>
22 22

Return to:

Send suggestions and report system problems to the System administrator.