summaryrefslogtreecommitdiffabout
path: root/xml
authorSergey Poznyakoff <gray@gnu.org.ua>2006-04-15 11:35:50 (GMT)
committer Sergey Poznyakoff <gray@gnu.org.ua>2006-04-15 11:35:50 (GMT)
commitf68ca2b99854a03dbc0a056a67ddc659d86ccff3 (patch) (side-by-side diff)
treed3823d6450cf52f78635bb8687a529eca0bb37c5 /xml
parente80a6bf5d0b596e94bfb851ca09ccb41988a92de (diff)
downloadellinika-f68ca2b99854a03dbc0a056a67ddc659d86ccff3.tar.gz
ellinika-f68ca2b99854a03dbc0a056a67ddc659d86ccff3.tar.bz2
Update
git-svn-id: file:///home/puszcza/svnroot/ellinika/trunk@449 941c8c0f-9102-463b-b60b-cd22ce0e6858
Diffstat (limited to 'xml') (more/less context) (ignore whitespace changes)
-rw-r--r--xml/pl/antonimies.xml880
-rw-r--r--xml/pl/epitheta.xml408
-rw-r--r--xml/pl/tonos.xml16
3 files changed, 1296 insertions, 8 deletions
diff --git a/xml/pl/antonimies.xml b/xml/pl/antonimies.xml
index 0bbda79..0004117 100644
--- a/xml/pl/antonimies.xml
+++ b/xml/pl/antonimies.xml
@@ -12,6 +12,886 @@
<PAGE HEADER="Zaimek">
<NOTREADY>Strona w budowie!</NOTREADY>
</PAGE>
+
+<PAGE HEADER="Zaimki osobowe">
+<SECTION>
+<HEADER>Formy nieakcentowane</HEADER>
+<TABULAR ALTERNATE="1" ROWHEADING="std" COLHEADING="std">
+ <ROW>
+ <ITEM></ITEM>
+ <ITEM>1. os.</ITEM>
+ <ITEM>2. os.</ITEM>
+ <ITEM>3. os.</ITEM>
+ </ROW>
+
+ <ROW>
+ <ITEM>Ονομαστική</ITEM>
+ <ITEM>εγώ</ITEM>
+ <ITEM>εσύ</ITEM>
+ <ITEM>αυτός,-ή,-ό</ITEM>
+ </ROW>
+
+ <ROW>
+ <ITEM>Γενική</ITEM>
+ <ITEM>μου</ITEM>
+ <ITEM>σου</ITEM>
+ <ITEM>του/της/του</ITEM>
+ </ROW>
+
+ <ROW>
+ <ITEM>Αιτιατική</ITEM>
+ <ITEM>με</ITEM>
+ <ITEM>σε</ITEM>
+ <ITEM>τον/την/το</ITEM>
+ </ROW>
+
+ <ROW>
+ <ITEM>Ονομαστική</ITEM>
+ <ITEM>εμείς</ITEM>
+ <ITEM>εσείς</ITEM>
+ <ITEM>αυτοί,-ές,-ά</ITEM>
+ </ROW>
+
+ <ROW>
+ <ITEM>Γενική</ITEM>
+ <ITEM>μας</ITEM>
+ <ITEM>σας</ITEM>
+ <ITEM>τους</ITEM>
+ </ROW>
+
+ <ROW>
+ <ITEM>Αιτιατική</ITEM>
+ <ITEM>μας</ITEM>
+ <ITEM>σας</ITEM>
+ <ITEM>τους/τις/τα</ITEM>
+ </ROW>
+</TABULAR>
+</SECTION>
+
+<SECTION>
+<HEADER>Formy akcentowane</HEADER>
+<TABULAR ALTERNATE="1" ROWHEADING="std" COLHEADING="std">
+ <ROW>
+ <ITEM></ITEM>
+ <ITEM>1. os.</ITEM>
+ <ITEM>2. os.</ITEM>
+ <ITEM>3. os.</ITEM>
+ </ROW>
+
+ <ROW>
+ <ITEM>Ονομαστική</ITEM>
+ <ITEM>εγώ</ITEM>
+ <ITEM>εσύ</ITEM>
+ <ITEM>αυτός,-ή,-ό</ITEM>
+ </ROW>
+
+ <ROW>
+ <ITEM>Γενική</ITEM>
+ <ITEM>εμένα</ITEM>
+ <ITEM>εσένα</ITEM>
+ <ITEM>σ΄αυτόν,-ήν,-ό</ITEM>
+ </ROW>
+
+ <ROW>
+ <ITEM>Αιτιατική</ITEM>
+ <ITEM>εμένα</ITEM>
+ <ITEM>εσένα</ITEM>
+ <ITEM>αυτόν,-ήν,-ό</ITEM>
+ </ROW>
+
+ <ROW>
+ <ITEM>Ονομαστική</ITEM>
+ <ITEM>εμείς</ITEM>
+ <ITEM>εσείς</ITEM>
+ <ITEM>αυτοί,-ές,-ά</ITEM>
+ </ROW>
+
+ <ROW>
+ <ITEM>Γενική</ITEM>
+ <ITEM>εμάς</ITEM>
+ <ITEM>εσάς</ITEM>
+ <ITEM>σ΄αυτούς,-ές,-ά</ITEM>
+ </ROW>
+
+ <ROW>
+ <ITEM>Αιτιατική</ITEM>
+ <ITEM>εμάς</ITEM>
+ <ITEM>εσάς</ITEM>
+ <ITEM>αυτούς,-ές,-ά</ITEM>
+ </ROW>
+</TABULAR>
+</SECTION>
+
+<SECTION>
+<HEADER>Użycie zaimków w formach dopełnienia</HEADER>
+<PARA>
+W wypadku gdy czasownik ma dwa dopełnienia, bliższe i dalsze, wyrażone
+zaimkami, obowiązuje następujący szyk słów:
+</PARA>
+
+<EXAMPLE TYPE="PARA">
+Dopełnienie dalsze + Dopełnienie bliższe + Czasownik
+</EXAMPLE>
+
+<PARA>
+Na przykład:
+</PARA>
+
+<TABULAR TYPE="EXAMPLE">
+ <ROW>
+ <EXAMPLE>(δεν) του το έδωσα.</EXAMPLE>
+ <TRANS>Dałem mu to. (Nie dałem mu tego.)</TRANS>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <EXAMPLE>(δεν) θα σου τον δώσω.</EXAMPLE>
+ <TRANS>Dam ci to. (Nie dam ci tego.)</TRANS>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <EXAMPLE>να (μην) της την δώσεις</EXAMPLE>
+ <TRANS>Daj jej ją (Nie dawaj jej ją).</TRANS>
+ </ROW>
+</TABULAR>
+
+<PARA>W zdaniach rozkazujących zaimki kładziemy po czasowniku w trybie
+rozkazującym:</PARA>
+
+<TABULAR TYPE="EXAMPLE">
+ <ROW>
+ <EXAMPLE>Ρώτησέ τον.</EXAMPLE>
+ <TRANS>Spytaj go.</TRANS>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <EXAMPLE>Γράψτε τούς τα.</EXAMPLE>
+ <TRANS>Napisz im je.</TRANS>
+ </ROW>
+</TABULAR>
+
+<PARA>
+W tym wypadku, zamiast zaimka <SAMP>τις</SAMP> używamy
+<SAMP>τες</SAMP>: <EXAMPLE>Φέρτε τις εφημερίδες.
+Φέρτε <EMPH>τες</EMPH>.</EXAMPLE>
+</PARA>
+
+<PARA>
+Jeśli po czasowniku dwusylabowym w trybie rozkazującym
+(<SAMP>δώσε</SAMP>, <SAMP>πάρε</SAMP>, <SAMP>φέρε</SAMP> i td.)
+występuje zaimek trzeciej osoby w bierniku (tzn. dopełnienie bliższe),
+czasownik zwykle traci końcówkę <FLECT>ε</FLECT>: <EXAMPLE>Φέρε το
+αμέσως. == Φέρ'το αμέσως. Πάρε τες από εδώ == Πάρ'τες από
+εδώ.</EXAMPLE>
+</PARA>
+
+<PARA>
+Jeśli taki czasownik rządzi dwoma zaimkami, zaimki te kładziemy w
+szyku zwrotnym, tzn. pierwszym kładziemy zaimek w bierniku
+(dopełnienie bliższe), drugim zaś - zaimek w formie dopełnienia
+dalszego. Na przykład: <EXAMPLE>Φέρε μου το αμέσως. == Φέρ'το μου αμέσως.</EXAMPLE>
+</PARA>
+
+<PARA>
+Zaimki w formie dopełnienia są <XREF REF="enklitikoi">enklitykami</XREF>,
+a zatem, jeśli ich użycie z czasownikiem powoduje powstanie trzech
+nieakcentowanych sylab, obowiązuje użycie akcentu dodatkowego, zgodnie
+z <XREF REF="stress_change">ogólnymi regułami akcentuacji</XREF>:
+</PARA>
+
+<TABULAR BESTFIT="1" NOFRAME="1">
+ <ROW>
+ <ITEM>Διάβασε το βιβλίο.</ITEM>
+ <ITEM>Διάβασέ το.</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>Φέρτε την εφημερίδα στον παππού.</ITEM>
+ <ITEM>Φέρτε τού την.</ITEM>
+ </ROW>
+</TABULAR>
+
+</SECTION>
+</PAGE>
+
+<PAGE HEADER="Zaimki dzierżawcze">
+<PARA>
+Formy zaimków dzierżawczych zbiegają się z dopełniaczem zaimków
+osobowych w formie nieakcentowanej:
+</PARA>
+
+<TABULAR ALTERNATE="1" COLHEADING="std">
+ <ROW>
+ <ITEM>1. os.</ITEM>
+ <ITEM>2. os.</ITEM>
+ <ITEM>3. os.</ITEM>
+ </ROW>
+
+ <ROW>
+ <ITEM>μου</ITEM>
+ <ITEM>σου</ITEM>
+ <ITEM>του/της/του</ITEM>
+ </ROW>
+
+ <ROW>
+ <ITEM>μας</ITEM>
+ <ITEM>σας</ITEM>
+ <ITEM>τους</ITEM>
+ </ROW>
+</TABULAR>
+
+<PARA>
+Zaimki dzierżawcze zawsze kładziemy po rzeczowniku:
+
+<EXAMPLE>Αυτό είναι το σπίτι μου.</EXAMPLE>
+</PARA>
+
+<PARA>
+Akcentowane formy zaimków dzierżawczych stwarzają się opisowo za
+pomocą przymiotnika <DICTREF>δικός</DICTREF> i odpowiedniej formy
+nieakcentowanej:
+
+<EXAMPLE>Αυτό το σπίτι είναι δικό μου.</EXAMPLE>
+</PARA>
+
+</PAGE>
+
+<PAGE HEADER="Zaimki wskazujące">
+<TABULAR ALTERNATE="1">
+<TITLE><DICTREF>αυτός</DICTREF> -- ten</TITLE>
+<ROW>
+ <ITEM>αυτός</ITEM>
+ <ITEM>αυτή</ITEM>
+ <ITEM>αυτό</ITEM>
+</ROW>
+<ROW>
+ <ITEM>αυτού</ITEM>
+ <ITEM>αυτής</ITEM>
+ <ITEM>αυτό</ITEM>
+</ROW>
+<ROW>
+ <ITEM>αυτόν</ITEM>
+ <ITEM>αυτήν</ITEM>
+ <ITEM>αυτό</ITEM>
+</ROW>
+<ROW>
+ <ITEM>αυτοί</ITEM>
+ <ITEM>αυτές</ITEM>
+ <ITEM>αυτά</ITEM>
+</ROW>
+<ROW>
+ <ITEM>αυτών</ITEM>
+ <ITEM>αυτών</ITEM>
+ <ITEM>αυτών</ITEM>
+</ROW>
+<ROW>
+ <ITEM>αυτούς</ITEM>
+ <ITEM>αυτές</ITEM>
+ <ITEM>αυτά</ITEM>
+</ROW>
+</TABULAR>
+
+<TABULAR ALTERNATE="1">
+<TITLE><DICTREF>εκείνος</DICTREF> -- tamten</TITLE>
+<ROW>
+ <ITEM>εκείνος</ITEM>
+ <ITEM>εκείνη</ITEM>
+ <ITEM>εκείνο</ITEM>
+</ROW>
+<ROW>
+ <ITEM>εκείνου</ITEM>
+ <ITEM>εκείνης</ITEM>
+ <ITEM>εκείνου</ITEM>
+</ROW>
+<ROW>
+ <ITEM>εκείνον</ITEM>
+ <ITEM>εκείνη</ITEM>
+ <ITEM>εκείνο</ITEM>
+</ROW>
+<ROW>
+ <ITEM>εκείνοι</ITEM>
+ <ITEM>εκείνες</ITEM>
+ <ITEM>εκείνα</ITEM>
+</ROW>
+<ROW>
+ <ITEM>εκείνων</ITEM>
+ <ITEM>εκείνων</ITEM>
+ <ITEM>εκείνων</ITEM>
+</ROW>
+<ROW>
+ <ITEM>εκείνους</ITEM>
+ <ITEM>εκείνες</ITEM>
+ <ITEM>εκείνα</ITEM>
+</ROW>
+</TABULAR>
+
+<TABULAR ALTERNATE="1">
+<TITLE><DICTREF>τέτοιος</DICTREF> -- taki; podobny</TITLE>
+<ROW>
+ <ITEM>τέτοιος</ITEM>
+ <ITEM>τέτοια</ITEM>
+ <ITEM>τέτοιο</ITEM>
+</ROW>
+<ROW>
+ <ITEM>τέτοιου</ITEM>
+ <ITEM>τέτοιας</ITEM>
+ <ITEM>τέτοιου</ITEM>
+</ROW>
+<ROW>
+ <ITEM>τέτοιον</ITEM>
+ <ITEM>τέτοια</ITEM>
+ <ITEM>τέτοιο</ITEM>
+</ROW>
+<ROW>
+ <ITEM>τέτοιοι</ITEM>
+ <ITEM>τέτοιες</ITEM>
+ <ITEM>τέτοια</ITEM>
+</ROW>
+<ROW>
+ <ITEM>τέτοιων</ITEM>
+ <ITEM>τέτοιων</ITEM>
+ <ITEM>τέτοιων</ITEM>
+</ROW>
+<ROW>
+ <ITEM>τέτοιους</ITEM>
+ <ITEM>τέτοιες</ITEM>
+ <ITEM>τέτοια</ITEM>
+</ROW>
+</TABULAR>
+
+<TABULAR ALTERNATE="1">
+<TITLE><DICTREF>τόσος</DICTREF> -- taki</TITLE>
+<ROW>
+ <ITEM>τόσος</ITEM>
+ <ITEM>τόση</ITEM>
+ <ITEM>τόσο</ITEM>
+</ROW>
+<ROW>
+ <ITEM>τόσου</ITEM>
+ <ITEM>τόσης</ITEM>
+ <ITEM>τόσου</ITEM>
+</ROW>
+<ROW>
+ <ITEM>τόσον</ITEM>
+ <ITEM>τόση</ITEM>
+ <ITEM>τόσο</ITEM>
+</ROW>
+<ROW>
+ <ITEM>τόσοι</ITEM>
+ <ITEM>τόσες</ITEM>
+ <ITEM>τόσα</ITEM>
+</ROW>
+<ROW>
+ <ITEM>τόσων</ITEM>
+ <ITEM>τόσων</ITEM>
+ <ITEM>τόσων</ITEM>
+</ROW>
+<ROW>
+ <ITEM>τόσους</ITEM>
+ <ITEM>τόσες</ITEM>
+ <ITEM>τόσα</ITEM>
+</ROW>
+</TABULAR>
+
+</PAGE>
+
+<PAGE HEADER="Zaimki względne">
+<TABULAR ALTERNATE="1">
+<TITLE><DICTREF>οποίος</DICTREF> -- który; jaki</TITLE>
+<ROW>
+ <ITEM>ο οποίος</ITEM>
+ <ITEM>η οποία</ITEM>
+ <ITEM>το οποίο</ITEM>
+</ROW>
+<ROW>
+ <ITEM>του οποίου</ITEM>
+ <ITEM>της οποίας</ITEM>
+ <ITEM>του οποίου</ITEM>
+</ROW>
+<ROW>
+ <ITEM>τον οποίον</ITEM>
+ <ITEM>την οποία</ITEM>
+ <ITEM>το οποίο</ITEM>
+</ROW>
+<ROW>
+ <ITEM>οι οποίοι</ITEM>
+ <ITEM>οι οποίες</ITEM>
+ <ITEM>οι οποία</ITEM>
+</ROW>
+<ROW>
+ <ITEM>των οποίων</ITEM>
+ <ITEM>των οποίων</ITEM>
+ <ITEM>των οποίων</ITEM>
+</ROW>
+<ROW>
+ <ITEM>τους οποίος</ITEM>
+ <ITEM>τις οποίες</ITEM>
+ <ITEM>τα οποία</ITEM>
+</ROW>
+</TABULAR>
+
+<TABULAR ALTERNATE="1">
+<TITLE><DICTREF>όποιος</DICTREF> -- ten, który; każdy; wszelki</TITLE>
+<ROW>
+ <ITEM>όποιος</ITEM>
+ <ITEM>όποια</ITEM>
+ <ITEM>όποιο</ITEM>
+</ROW>
+<ROW>
+ <ITEM>όποιου</ITEM>
+ <ITEM>όποιας</ITEM>
+ <ITEM>όποιου</ITEM>
+</ROW>
+<ROW>
+ <ITEM>όποιον</ITEM>
+ <ITEM>όποια</ITEM>
+ <ITEM>όποιο</ITEM>
+</ROW>
+<ROW>
+ <ITEM>όποιοι</ITEM>
+ <ITEM>όποιες</ITEM>
+ <ITEM>όποια</ITEM>
+</ROW>
+<ROW>
+ <ITEM>όποιων</ITEM>
+ <ITEM>όποιων</ITEM>
+ <ITEM>όποιων</ITEM>
+</ROW>
+<ROW>
+ <ITEM>όποιος</ITEM>
+ <ITEM>όποιες</ITEM>
+ <ITEM>όποια</ITEM>
+</ROW>
+</TABULAR>
+
+<TABULAR ALTERNATE="1">
+<TITLE><DICTREF>όσος</DICTREF> -- tyle</TITLE>
+<ROW>
+ <ITEM>όσος</ITEM>
+ <ITEM>όση</ITEM>
+ <ITEM>όσο</ITEM>
+</ROW>
+<ROW>
+ <ITEM>όσου</ITEM>
+ <ITEM>όσης</ITEM>
+ <ITEM>όσου</ITEM>
+</ROW>
+<ROW>
+ <ITEM>όσον</ITEM>
+ <ITEM>όση</ITEM>
+ <ITEM>όσο</ITEM>
+</ROW>
+<ROW>
+ <ITEM>όσοι</ITEM>
+ <ITEM>όσες</ITEM>
+ <ITEM>όσα</ITEM>
+</ROW>
+<ROW>
+ <ITEM>όσων</ITEM>
+ <ITEM>όσων</ITEM>
+ <ITEM>όσων</ITEM>
+</ROW>
+<ROW>
+ <ITEM>όσους</ITEM>
+ <ITEM>όσες</ITEM>
+ <ITEM>όσα</ITEM>
+</ROW>
+</TABULAR>
+
+<SECTION>
+<HEADER>Zaimki nieodmienne</HEADER>
+
+<TABULAR NOFRAME="1">
+<ROW>
+ <ITEM>τι</ITEM>
+ <ITEM>ile; co za... </ITEM>
+</ROW>
+<ROW>
+ <ITEM>που</ITEM>
+ <ITEM>który; kto; co</ITEM>
+</ROW>
+</TABULAR>
+</SECTION>
+
+</PAGE>
+
+<PAGE HEADER="Zaimki pytające">
+<PARA>
+<TABULAR ALTERNATE="1">
+<TITLE><DICTREF>ποιος</DICTREF> -- kto? jaki?</TITLE>
+<ROW>
+ <ITEM>ποιος</ITEM>
+ <ITEM>ποια</ITEM>
+ <ITEM>ποιο</ITEM>
+</ROW>
+<ROW>
+ <ITEM>ποιου/τίνος</ITEM>
+ <ITEM>ποιας</ITEM>
+ <ITEM>ποιου/τίνος</ITEM>
+</ROW>
+<ROW>
+ <ITEM>ποιον</ITEM>
+ <ITEM>ποια</ITEM>
+ <ITEM>ποιο</ITEM>
+</ROW>
+<ROW>
+ <ITEM>ποιοι</ITEM>
+ <ITEM>ποιες</ITEM>
+ <ITEM>ποια</ITEM>
+</ROW>
+<ROW>
+<ITEM SPAN="3">ποιων/ποιανών/τίνων</ITEM>
+</ROW>
+<ROW>
+ <ITEM>ποιους</ITEM>
+ <ITEM>ποιες</ITEM>
+ <ITEM>ποια</ITEM>
+</ROW>
+</TABULAR>
+</PARA>
+
+<PARA>
+<TABULAR ALTERNATE="1">
+<TITLE><DICTREF>πόσος</DICTREF> -- ile?</TITLE>
+<ROW>
+ <ITEM>πόσος</ITEM>
+ <ITEM>πόση</ITEM>
+ <ITEM>πόσο</ITEM>
+</ROW>
+<ROW>
+ <ITEM>πόσου</ITEM>
+ <ITEM>πόσης</ITEM>
+ <ITEM>πόσου</ITEM>
+</ROW>
+<ROW>
+ <ITEM>πόσον</ITEM>
+ <ITEM>πόση</ITEM>
+ <ITEM>πόσο</ITEM>
+</ROW>
+<ROW>
+ <ITEM>πόσοι</ITEM>
+ <ITEM>πόσες</ITEM>
+ <ITEM>πόσα</ITEM>
+</ROW>
+<ROW>
+ <ITEM>πόσων</ITEM>
+ <ITEM>πόσων</ITEM>
+ <ITEM>πόσων</ITEM>
+</ROW>
+<ROW>
+ <ITEM>πόσους</ITEM>
+ <ITEM>πόσες</ITEM>
+ <ITEM>πόσα</ITEM>
+</ROW>
+</TABULAR>
+</PARA>
+
+<SECTION>
+<HEADER>Zaimki nieodmienne</HEADER>
+<TABULAR NOFRAME="1">
+<ROW>
+ <ITEM>τί</ITEM>
+ <ITEM>co?</ITEM>
+</ROW>
+<ROW>
+ <ITEM>πού</ITEM>
+ <ITEM>gdzie? dokąd?</ITEM>
+</ROW>
+</TABULAR>
+</SECTION>
+
+</PAGE>
+
+<PAGE HEADER="Zaimki nieokreślone">
+<PARA>
+Zaimki nieokreślone dzielą się na zaimki <DFN>odmienne</DFN> i
+<DFN>nieodmienne</DFN>. W swoją kolej, zaimki nieokreślone odmienne
+możemy rozdzielić na zaimki używane tylko w liczbie pojedynczej
+(<DFN>singularia tantum</DFN>), używane tylko w liczbie mnogiej
+(<DFN>pluralia tantum</DFN>) oraz używane w obu liczbach.
+</PARA>
+
+<SECTION>
+<HEADER>Użycie <DICTREF>κανένας</DICTREF> i <DICTREF>τίποτα</DICTREF></HEADER>
+<PARA>
+W zdaniach twierdzących i pytających <SAMP>κανένας</SAMP> znaczy
+<TRANS>ktokolwiek</TRANS>, <TRANS>ktoś</TRANS>, <SAMP>τίποτα</SAMP>
+zaś znaczy <TRANS>jakikolwiek</TRANS>.
+</PARA>
+
+<PARA>
+Przykłady:
+</PARA>
+
+<TABULAR TYPE="EXAMPLE">
+ <ROW>
+ <EXAMPLE>Αν μου τηλεφωνήσει <EMPH>κανείς</EMPH>, να του πεις να ξαναπάρει το απόγευμα.</EXAMPLE>
+ <TRANS>Jeśli mi <EMPH>ktoś</EMPH> zatelefonuje, powiedz mu, żeby
+ przedzwonił jutro.</TRANS>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <EXAMPLE>Έχεις <EMPH>κανένα</EMPH> βιβλίο να μου δώσεις;</EXAMPLE>
+ <TRANS>Masz <EMPH>jakąś</EMPH> książkę, którą byś mógł mi dać?</TRANS>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <EXAMPLE>Αν μάθεις <EMPH>τίποτα</EMPH> να μου το πεις.</EXAMPLE>
+ <TRANS>Jeśli dowiedziesz się <EMPH>czegokolwiek</EMPH>, powiedz mi.</TRANS>
+ </ROW>
+</TABULAR>
+
+<PARA>
+W zdaniach przeczących <SAMP>κανένας</SAMP> znaczy
+<TRANS>nikt</TRANS>, <SAMP>τίποτα</SAMP> zaś znaczy
+<TRANS>nic</TRANS>:
+</PARA>
+
+<TABULAR TYPE="EXAMPLE">
+ <ROW>
+ <EXAMPLE><EMPH>Κανείς</EMPH> δεν είδε τον δολοφόνο.</EXAMPLE>
+ <TRANS><EMPH>Nikt</EMPH> nie widział zabójcy.</TRANS>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <EXAMPLE>Δεν έχω <EMPH>τίποτε</EMPH> να σου πω.</EXAMPLE>
+ <TRANS>Nie mam <EMPH>nic</EMPH> do powiedzenia.</TRANS>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <EXAMPLE><PARA>-- Ποιος ήρθε σήμερα;</PARA><PARA>-- <EMPH>Κανείς.</EMPH></PARA></EXAMPLE>
+ <TRANS><PARA>-- Kto przyszedł dziś?</PARA><PARA>-- <EMPH>Nikt.</EMPH></PARA></TRANS>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <EXAMPLE><PARA>-- Τι έγινε;</PARA><PARA>-- <EMPH>Τίποτε.</EMPH></PARA></EXAMPLE>
+ <TRANS><PARA>-- Co się stało?</PARA><PARA>-- <EMPH>Nic.</EMPH></PARA></TRANS>
+ </ROW>
+</TABULAR>
+</SECTION>
+
+<SECTION>
+<HEADER>Użycie <DICTREF>κάποιος</DICTREF></HEADER>
+<PARA>
+Zaimek <DICTREF>κάποιος</DICTREF> oznacza nieokreśloną lub nieznaną
+bliżej osobę lub obiekt i tłumaczy się <TRANS>ktoś</TRANS>,
+<TRANS>ktokolwiek</TRANS>, lub jako przymiotnik <TRANS>jakiś</TRANS>,
+<TRANS>jakikolwiek</TRANS>, <TRANS>niektóry</TRANS>.
+</PARA>
+
+<TABULAR TYPE="EXAMPLE">
+ <ROW>
+ <EXAMPLE>Ήρθε σήμερα <EMPH>κάποιος</EMPH> στο γραφείο μου;</EXAMPLE>
+ <TRANS><EMPH>Ktoś</EMPH> przychodził dziś do mego biura?</TRANS>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <EXAMPLE>Έχω <EMPH>κάποια</EMPH> έπιπλα και θέλω να τα πουλήσω.</EXAMPLE>
+ <TRANS>Mam <EMPH>niektóre</EMPH> mebli i chcę je sprzedać.</TRANS>
+ </ROW>
+</TABULAR>
+</SECTION>
+
+<SECTION>
+<HEADER>Użycie <DICTREF>μερικοί</DICTREF></HEADER>
+<PARA>
+Zaimek <DICTREF>μερικοί</DICTREF> oznacza niewielką ilość przedmiotów
+lub osób. Używa się tylko w nieokreślonym kontekście. Tłumaczymy go
+jako <TRANS>niektóre</TRANS>, <TRANS>nieliczni</TRANS>,
+<TRANS>kilka</TRANS>.</PARA>
+
+<TABULAR TYPE="EXAMPLE">
+ <ROW>
+ <EXAMPLE>Ήρθαν <EMPH>μερικοί</EMPH> νέοι στη διάλεξη.</EXAMPLE>
+ <TRANS>Na lekcję przyszło <EMPH>kilka</EMPH> młodzieńców.</TRANS>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <EXAMPLE>Υπήρχαν <EMPH>μερικές</EMPH> καρέκλες σ΄εκείνο το δωμάτιο.</EXAMPLE>
+ <TRANS>W tym pokoju było <EMPH>kilka</EMPH> krzeseł.</TRANS>
+ </ROW>
+</TABULAR>
+</SECTION>
+
+<SECTION>
+<HEADER>Użycie <DICTREF>άλλος</DICTREF></HEADER>
+<TABULAR TYPE="EXAMPLE">
+ <ROW>
+ <EXAMPLE>Ο Γιάννης έγινε <EMPH>άλλος</EMPH> άνθρωπος.</EXAMPLE>
+ <TRANS>Jan stał się <EMPH>innym</EMPH> człowiekiem.</TRANS>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <EXAMPLE>Πού είναι τα <EMPH>άλλα</EMPH> παιδιά;</EXAMPLE>
+ <TRANS>Gdzie jest <EMPH>reszta</EMPH> dzieci?</TRANS>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <EXAMPLE>Εγώ κράτησα όσα βλέπεις. Τα <EMPH>άλλα</EMPH> τα έδωσα στον αδελφό μου.</EXAMPLE>
+ <TRANS>Wziąłem tyle, ile widzisz. <EMPH>Resztę</EMPH> oddałem mojemu bratu.</TRANS>
+ </ROW>
+</TABULAR>
+</SECTION>
+
+<SECTION>
+<HEADER>Użycie <DICTREF>κάθε</DICTREF></HEADER>
+<TABULAR TYPE="EXAMPLE">
+ <ROW>
+ <EXAMPLE><EMPH>Κάθε</EMPH> άνθρωπος έχει και τα ελαττώματά του.</EXAMPLE>
+ <TRANS><EMPH>Każdy</EMPH> człowiek ma swoje wady.</TRANS>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <EXAMPLE><EMPH>Κάθε</EMPH> Κυριακή πηγαίναμε βόλτα στο Φάληρο.</EXAMPLE>
+ <TRANS><EMPH>Co</EMPH> niedzielę chodziliśmy na spacer do Faliro.</TRANS>
+ </ROW>
+</TABULAR>
+</SECTION>
+
+<SECTION>
+<HEADER>Użycie <DICTREF>κάτι</DICTREF></HEADER>
+<PARA>
+Zaimek nieodmienny <DICTREF>κάτι</DICTREF> może zastępować rzeczownik
+lub przymiotnik. Gdy zastępuje rzeczownik, oznacza nieznany lub
+nieokreślony obiekt bądź osobę i tłumaczy się jako
+<TRANS>coś</TRANS>:
+</PARA>
+
+<TABULAR TYPE="EXAMPLE">
+ <ROW>
+ <EXAMPLE>Ο Χρίστος βρήκε <EMPH>κάτι</EMPH> στον δρόμο.</EXAMPLE>
+ <TRANS>Christos znalazł <EMPH>coś</EMPH> na drodze.</TRANS>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <EXAMPLE>Ο Νίκος είδε <EMPH>κάτι</EMPH> στον ουρανό.</EXAMPLE>
+ <TRANS>Mikołaj <EMPH>coś</EMPH> zauważył w niebie.</TRANS>
+ </ROW>
+</TABULAR>
+
+<PARA>Jeśli <SAMP>κάτι</SAMP> zastępuje przymiotnik, tzn. odnosi się do
+jakiegoś rzeczownika, oznacza ono nieokreśloność tego rzeczownika. W
+takim wypadku tłumaczymy go jako <TRANS>jakiś</TRANS>,
+<TRANS>jakikolwiek</TRANS>, <TRANS>niektóry</TRANS>, <TRANS>pewny</TRANS>.
+</PARA>
+
+<TABULAR TYPE="EXAMPLE">
+ <ROW>
+ <EXAMPLE>Ο Γιώργος διαβάζει <EMPH>κάτι</EMPH> παλιά βιβλία.</EXAMPLE>
+ <TRANS>Jerzy czyta <EMPH>jakieś</EMPH> stare księgi.</TRANS>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <EXAMPLE>Ήρθαν <EMPH>κάτι</EMPH> ξένοι και γύρευαν τον διευθυντή.</EXAMPLE>
+ <TRANS>Przyszli <EMPH>jacyś</EMPH> nieznajomi i pytali o dyrektora.</TRANS>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <EXAMPLE>Δεν σε επισκέφτηκα, γιατί είχα <EMPH>κάτι</EMPH> δουλειές να κάνω.</EXAMPLE>
+ <TRANS>Nie wpadłem do ciebie, bo miałem <EMPH>pewne</EMPH> rzeczy do zrobienia.</TRANS>
+ </ROW>
+</TABULAR>
+</SECTION>
+
+<SECTION>
+<HEADER>Użycie przedimka z zaimkami</HEADER>
+
+<PARA>
+Przedimka nigdy się nie używa z zaimkami nieokreślanymi
+<SAMP>κάποιος</SAMP>, <SAMP>κανένας</SAMP>, <SAMP>μερικοί</SAMP>.
+</PARA>
+
+<PARA>Zaimki <SAMP>άλλος</SAMP> и <SAMP>κάθε</SAMP> można używać tak z
+przedimkiem jak i bez niego.</PARA>
+</SECTION>
+
+<SECTION>
+<HEADER>Odmiana zaimków nieokreślonych</HEADER>
+<PARA>
+Zaimek <DICTREF>ένας</DICTREF> (<TRANS>jakiś</TRANS>,
+<TRANS>jakikolwiek</TRANS>) odmienia się jak
+<XREF REF="aoristo_arthro">przedimek nieokreślony</XREF>.
+</PARA>
+
+<PARA>Zaimki <DICTREF>κανένας</DICTREF>, <DICTREF>κάποιος</DICTREF>,
+<DICTREF>μερικοί</DICTREF> odmieniają się tak:</PARA>
+
+<TABULAR ALTERNATE="1">
+<TITLE><DICTREF>κανένας</DICTREF></TITLE>
+<ROW>
+ <ITEM>κανένας (κανείς)</ITEM>
+ <ITEM>καμιά (καμία)</ITEM>
+ <ITEM>κανένα</ITEM>
+</ROW>
+<ROW>
+ <ITEM>κανένος</ITEM>
+ <ITEM>καμιάς</ITEM>
+ <ITEM>κανενός</ITEM>
+</ROW>
+<ROW>
+ <ITEM>κανένα(ν)</ITEM>
+ <ITEM>καμιά</ITEM>
+ <ITEM>κανένα</ITEM>
+</ROW>
+</TABULAR>
+
+<TABULAR SPACE="2" ALTERNATE="1">
+<TITLE><DICTREF>κάποιος</DICTREF></TITLE>
+<ROW>
+ <ITEM>κάποιος</ITEM>
+ <ITEM>κάποια</ITEM>
+ <ITEM>κάποιο</ITEM>
+</ROW>
+<ROW>
+ <ITEM>κάποιου</ITEM>
+ <ITEM>κάποιας</ITEM>
+ <ITEM>κάποιου</ITEM>
+</ROW>
+<ROW>
+ <ITEM>κάποιον</ITEM>
+ <ITEM>κάποια</ITEM>
+ <ITEM>κάποιο</ITEM>
+</ROW>
+<ROW>
+ <ITEM>κάποιοι</ITEM>
+ <ITEM>κάποιες</ITEM>
+ <ITEM>κάποια</ITEM>
+</ROW>
+<ROW>
+ <ITEM>κάποιων</ITEM>
+ <ITEM>κάποιων</ITEM>
+ <ITEM>κάποιων</ITEM>
+</ROW>
+<ROW>
+ <ITEM>κάποιους</ITEM>
+ <ITEM>κάποιες</ITEM>
+ <ITEM>κάποια</ITEM>
+</ROW>
+</TABULAR>
+
+<TABULAR SPACE="2" ALTERNATE="1">
+<TITLE><DICTREF>μερικοί</DICTREF></TITLE>
+<ROW>
+ <ITEM>μερικοί</ITEM>
+ <ITEM>μερικές</ITEM>
+ <ITEM>μερικά</ITEM>
+</ROW>
+<ROW>
+ <ITEM>μερικών</ITEM>
+ <ITEM>μερικών</ITEM>
+ <ITEM>μερικών</ITEM>
+</ROW>
+<ROW>
+ <ITEM>μερικούς</ITEM>
+ <ITEM>μερικές</ITEM>
+ <ITEM>μερικά</ITEM>
+</ROW>
+</TABULAR>
+</SECTION>
+
+<SECTION>
+<HEADER>Zaimki nieodmienne</HEADER>
+
+<TABULAR NOFRAME="1">
+<ROW>
+ <ITEM>κάτι</ITEM>
+ <ITEM>cokolwiek; coś; jakiś</ITEM>
+</ROW>
+<ROW>
+ <ITEM>τίποτε (τίποτα)</ITEM>
+ <ITEM>cokolwiek; coś</ITEM>
+</ROW>
+<ROW>
+ <ITEM>κάθε</ITEM>
+ <ITEM>każdy</ITEM>
+</ROW>
+</TABULAR>
+</SECTION>
+
+</PAGE>
+
</CHAPTER>
<!-- Local Variables: -->
<!-- mode: ellinika -->
diff --git a/xml/pl/epitheta.xml b/xml/pl/epitheta.xml
index 7fe18bf..5c30fdf 100644
--- a/xml/pl/epitheta.xml
+++ b/xml/pl/epitheta.xml
@@ -9,7 +9,413 @@
Texts. A copy of the license is included in the file COPYING.FDL -->
<PAGE PREFIX="epitheta" HEADER="Przymiotnik">
-<NOTREADY>Strona w budowie!</NOTREADY>
+
+<SECTION>
+<HEADER>Przymiotniki o trzech zakończeniach</HEADER>
+<PARA>
+Większa część przymiotników posiada trzy różne zakończenia rodzajowe.
+Takie przymiotniki nazywamy <DFN>przymiotnikami o trzech
+zakończeniach.</DFN>
+</PARA>
+
+<ANCHOR ID="epitheta:os:h:o" />
+<TABULAR SPLIT="-" ALTERNATE="1" DICTREF="col:1:1;row:1:1">
+ <TITLE>Przymiotniki na <FLECT SPLIT=",">ος,η,ο</FLECT></TITLE>
+ <SEPARATOR>zakończenie akcentowane</SEPARATOR>
+ <ROW>
+ <ITEM>σωστ-ός</ITEM> <ITEM>σωστ-ή</ITEM> <ITEM>σωστ-ό</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>σωστ-ού</ITEM> <ITEM>σωστ-ής</ITEM> <ITEM>σωστ-ού</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>σωστ-ό</ITEM> <ITEM>σωστ-ή</ITEM> <ITEM>σωστ-ό</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>σωστ-οί</ITEM> <ITEM>σωστ-ές</ITEM> <ITEM>σωστ-ά</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>σωστ-ών</ITEM> <ITEM>σωστ-ών</ITEM> <ITEM>σωστ-ών</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>σωστ-ούς</ITEM> <ITEM>σωστ-ές</ITEM> <ITEM>σωστ-ά</ITEM>
+ </ROW>
+<SEPARATOR INITCOUNT="1">zakończenie nieakcentowane</SEPARATOR>
+ <ROW>
+ <ITEM>εύκολ-ος</ITEM> <ITEM>εύκολ-η</ITEM> <ITEM>εύκολ-ο</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>εύκολ-ου</ITEM> <ITEM>εύκολ-ης</ITEM> <ITEM>εύκολ-ου</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>εύκολ-ο</ITEM> <ITEM>εύκολ-η</ITEM> <ITEM>εύκολ-ο</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>εύκολ-οι</ITEM> <ITEM>εύκολ-ες</ITEM> <ITEM>εύκολ-α</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>εύκολ-ων</ITEM> <ITEM>εύκολ-ων</ITEM> <ITEM>εύκολ-ων</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>εύκολ-ους</ITEM> <ITEM>εύκολ-ες</ITEM> <ITEM>εύκολ-α</ITEM>
+ </ROW>
+</TABULAR>
+
+
+<TABULAR SPACE="2" SPLIT="-" ALTERNATE="1" DICTREF="col:1:1;row:1:1">
+ <TITLE>Przymiotniki na <FLECT SPLIT=",">ος,α,ο</FLECT></TITLE>
+ <ROW>
+ <ITEM>ωραί-ος</ITEM> <ITEM>ωραί-α</ITEM> <ITEM>ωραί-ο</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>ωραί-ου</ITEM> <ITEM>ωραί-ας</ITEM> <ITEM>ωραί-ου</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>ωραί-ο</ITEM> <ITEM>ωραί-α</ITEM> <ITEM>ωραί-ο</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>ωραί-οι</ITEM> <ITEM>ωραί-ες</ITEM> <ITEM>ωραί-α</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>ωραί-ων</ITEM> <ITEM>ωραί-ων</ITEM> <ITEM>ωραί-ων</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>ωραί-οι</ITEM> <ITEM>ωραί-ες</ITEM> <ITEM>ωραί-α</ITEM>
+ </ROW>
+</TABULAR>
+
+<TABULAR SPACE="2" SPLIT="-" ALTERNATE="1" DICTREF="col:1:1;row:1:1">
+ <TITLE>Przymiotniki na <FLECT SPLIT=",">ός,ιά,ό</FLECT></TITLE>
+ <ROW>
+ <ITEM>γλυκ-ός</ITEM> <ITEM>γλυκ-ιά</ITEM> <ITEM>γλυκ-ό</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>γλυκ-ού</ITEM> <ITEM>γλυκ-ιάς</ITEM> <ITEM>γλυκ-ού</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>γλυκ-ό</ITEM> <ITEM>γλυκ-ιά</ITEM> <ITEM>γλυκ-ό</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>γλυκ-οί</ITEM> <ITEM>γλυκ-ές</ITEM> <ITEM>γλυκ-ά</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>γλυκ-ών</ITEM> <ITEM>γλυκ-ών</ITEM> <ITEM>γλυκ-ών</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>γλυκ-ούς</ITEM> <ITEM>γλυκ-ές</ITEM> <ITEM>γλυκ-ά</ITEM>
+ </ROW>
+</TABULAR>
+
+<TABULAR SPACE="2" SPLIT="-" OR="/" ALTERNATE="1" DICTREF="col:1:1;row:1:1">
+ <TITLE>Przymiotniki na <FLECT SPLIT=",">υς,ια,υ</FLECT></TITLE>
+ <ROW>
+ <ITEM>βαθ-ύς</ITEM> <ITEM>βαθ-ιά</ITEM> <ITEM>βαθ-ύ</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>βαθ-ιού / βαθ-ύ</ITEM> <ITEM>βαθ-ιάς</ITEM> <ITEM>βαθ-ιού / βαθ-ύ</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>βαθ-ύ</ITEM> <ITEM>βαθ-ιά</ITEM> <ITEM>βαθ-ύ</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>βαθ-ιοί</ITEM> <ITEM>βαθ-ιές</ITEM> <ITEM>βαθ-ιά</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>βαθ-ιών</ITEM> <ITEM>βαθ-ιών</ITEM> <ITEM>βαθ-ιών</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>βαθ-ιούς</ITEM> <ITEM>βαθ-ιές</ITEM> <ITEM>βαθ-ιά</ITEM>
+ </ROW>
+</TABULAR>
+
+<TABULAR SPACE="2" SPLIT="-" OR="/" ALTERNATE="1" DICTREF="col:1:1;row:1:1">
+ <TITLE>Przymiotniki na <FLECT SPLIT=",">ης,ια,ι</FLECT></TITLE>
+ <ROW>
+ <ITEM>βυσσιν-ής</ITEM> <ITEM>βυσσιν-ιά</ITEM> <ITEM>βυσσιν-ί</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>βυσσιν-ιού / βυσσιν-ή</ITEM> <ITEM>βυσσιν-ιάς</ITEM> <ITEM>βυσσιν-ιού</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>βυσσιν-ή</ITEM> <ITEM>βυσσιν-ιά</ITEM> <ITEM>βυσσιν-ί</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>βυσσιν-ιοί</ITEM> <ITEM>βυσσιν-ιές</ITEM> <ITEM>βυσσιν-ιά</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>βυσσιν-ιών</ITEM> <ITEM>βυσσιν-ιών</ITEM> <ITEM>βυσσιν-ιών</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>βυσσιν-ιούς</ITEM> <ITEM>βυσσιν-ιές</ITEM> <ITEM>βυσσιν-ιά</ITEM>
+ </ROW>
+</TABULAR>
+
+<TABULAR SPACE="2" SPLIT=":" ALTERNATE="1" DICTREF="col:1:1;row:1:1">
+ <TITLE>Przymiotniki na <FLECT SPLIT=",">ης,α,ικο</FLECT></TITLE>
+ <ROW>
+ <ITEM>πεισματάρ:ης</ITEM> <ITEM>πεισματάρ:α</ITEM> <ITEM>πεισματάρ:ικο</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>πεισματάρ:η</ITEM> <ITEM>πεισματάρ:ας</ITEM> <ITEM>πεισματάρ:ικου</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>πεισματάρ:η</ITEM> <ITEM>πεισματάρ:α</ITEM> <ITEM>πεισματάρ:ικο</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>πεισματάρ:ηδες</ITEM> <ITEM>πεισματάρ:ες</ITEM> <ITEM>πεισματάρ:ικα</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>πεισματάρ:ηδων</ITEM> <ITEM>-----</ITEM> <ITEM>πεισματάρ:ικων</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>πεισματάρ:ηδες</ITEM> <ITEM>πεισματάρ:ες</ITEM> <ITEM>πεισματάρ:ικα</ITEM>
+ </ROW>
+</TABULAR>
+
+<TABULAR SPACE="2" SPLIT="-" ALTERNATE="1" DICTREF="col:1:1;row:1:1">
+ <TITLE>Przymiotniki na <FLECT SPLIT=",">ας,ου,αδικο</FLECT></TITLE>
+ <ROW>
+ <ITEM>υπναρ-άς</ITEM> <ITEM>υπναρ-ού</ITEM> <ITEM>υπναρ-άδικο</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>υπναρ-ά</ITEM> <ITEM>υπναρ-ούς</ITEM> <ITEM>υπναρ-άδικου</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>υπναρ-ά</ITEM> <ITEM>υπναρ-ού</ITEM> <ITEM>υπναρ-άδικο</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>υπναρ-άδες</ITEM> <ITEM>υπναρ-ούδες</ITEM> <ITEM>υπναρ-άδικα</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>υπναρ-άδων</ITEM> <ITEM>υπναρ-ούδων</ITEM> <ITEM>υπναρ-άδικων</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>υπναρ-άδες</ITEM> <ITEM>υπναρ-ούδες</ITEM> <ITEM>υπναρ-άδικα</ITEM>
+ </ROW>
+</TABULAR>
+</SECTION>
+
+<SECTION>
+<HEADER>Przymiotniki o dwóch zakończeniach</HEADER>
+
+<PARA>
+<DFN>Przymiotniki o dwóch zakończeniach</DFN> mają wspólne końcówki
+dla rodzajów męskiego i żeńskiego. Na przykład:
+</PARA>
+
+<TABULAR SPLIT="-" BESTFIT="1" NOFRAME="1">
+<ROW>
+ <ITEM>θεμελιώδ-ης</ITEM>
+ <ITEM>podstawowy, podstawowa</ITEM>
+</ROW>
+<ROW>
+ <ITEM>θεμελιώδ-ες</ITEM>
+ <ITEM>podstawowe</ITEM>
+</ROW>
+</TABULAR>
+
+<PARA>
+Takie przymiotniki odmieniają się w sposób następujący:
+</PARA>
+<TABULAR SPLIT="-" ALTERNATE="1" DICTREF="col:1:1;row:1:1">
+ <TITLE>Przymiotniki na <FLECT SPLIT=",">ης,ες</FLECT></TITLE>
+ <SEPARATOR>zakończenie akcentowane</SEPARATOR>
+ <ROW>
+ <ITEM>συνεπ-ής</ITEM> <ITEM>συνεπ-ές</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>συνεπ-ούς</ITEM> <ITEM>συνεπ-ούς</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>συνεπ-ή</ITEM> <ITEM>συνεπ-ές</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>συνεπ-είς</ITEM> <ITEM>συνεπ-ή</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>συνεπ-ών</ITEM> <ITEM>συνεπ-ών</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>συνεπ-είς</ITEM> <ITEM>συνεπ-ή</ITEM>
+ </ROW>
+ <SEPARATOR INITCOUNT="1">zakończenie nieakcentowane</SEPARATOR>
+ <ROW>
+ <ITEM>θεμελιώδ-ης</ITEM> <ITEM>θεμελιώδ-ες</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>θεμελιώδ-ους</ITEM> <ITEM>θεμελιώδ-ους</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>θεμελιώδ-η</ITEM> <ITEM>θεμελιώδ-ες</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>θεμελιώδ-εις</ITEM> <ITEM>θεμελιώδ-η</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>θεμελιώδ-ων</ITEM> <ITEM>θεμελιώδ-ων</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>θεμελιώδ-εις</ITEM> <ITEM>θεμελιώδ-η</ITEM>
+ </ROW>
+</TABULAR>
+
+<PARA>
+W dopełniaczu liczby mnogiej przymiotników na <FLECT>ώδης</FLECT>
+akcent przesuwa się na ostatnią zgłoskę, np.:
+</PARA>
+
+<TABULAR SPLIT="-" ALTERNATE="1" DICTREF="col:1:1;row:1:1" BESTFIT="1">
+<ROW>
+ <ITEM>μυστηδι-ώδης</ITEM>
+</ROW>
+<ROW>
+ <ITEM>μυστηδι-ώδους</ITEM>
+</ROW>
+<ROW>
+ <ITEM>μυστηδι-ώδη</ITEM>
+</ROW>
+<ROW>
+ <ITEM>μυστηδι-ώδεις</ITEM>
+</ROW>
+<ROW>
+ <ITEM>μυστηδι-ωδών</ITEM>
+</ROW>
+<ROW>
+ <ITEM>μυστηδι-ώδεις</ITEM>
+</ROW>
+</TABULAR>
+
+</SECTION>
+
+<SECTION>
+<HEADER>Stopniowanie przymiotników</HEADER>
+<PARA>
+Podobnie jak w języku polskim, greckie przymiotniki podlegają
+stopniowaniu. Rozróżniamy trzy stopnie (παραθετικά επιθέτων, βαθμοί):
+</PARA>
+<TABULAR NOFRAME="1">
+<ROW>
+ <ITEM>stopień równy</ITEM>
+ <ITEM>θετικός βαθμός</ITEM>
+</ROW>
+<ROW>
+ <ITEM>stopień wyższy</ITEM>
+ <ITEM>συγκριτικός βαθμός</ITEM>
+</ROW>
+<ROW>
+ <ITEM>stopień najwyższy</ITEM>
+ <ITEM>υπερθετικός βαθμός</ITEM>
+</ROW>
+</TABULAR>
+
+<PARA>
+Stopień równy, czyli podstawowa forma przymiotniki, wyraża sam fakt
+posiadania cechy przez obiekt lub osobę. Formy stopnia równego
+zostały opisane w poprzednim rozdziale.
+</PARA>
+
+<PARA>
+Stopień wyższy wyraża posiadanie większego natężenia cechy w
+porównaniu z innymi obiektami lub osobami. Tworzymy go przy pomocy przyrostka
+<FLECT SPLIT=",">τερος,τερη,τερο</FLECT> (μονολεκτικός συγκριτικός), lub
+omownie, przy pomocy przysłówka <DICTREF>πιο</DICTREF> (περιφραστικός
+συγκριτικός), na przykład:
+</PARA>
+
+<TABULAR NOFRAME="1" SPACE="2" BESTFIT="1">
+<ROW>
+ <ITEM>ωραίος</ITEM>
+ <ITEM>piękny</ITEM>
+</ROW>
+<ROW>
+ <ITEM>ωραιότερος, πιο ωραίος</ITEM>
+ <ITEM>piękniejszy</ITEM>
+</ROW>
+</TABULAR>
+
+<PARA>Przykład:</PARA>
+<PARA>
+<EXAMPLE>
+Ο Γιαννής είναι εργατικότερος από τον Πέτρο.
+</EXAMPLE>
+lub <EXAMPLE>Ο Γιαννής είναι πιο εργατικός από τον Πέτρο.</EXAMPLE>
+Jan jest bardziej pracowity niż Piotr.
+</PARA>
+
+<PARA>
+Język grecki posiada dwie odmianki stopnia najwyższego: względną
+(σχετικός) i bezwzględną (απόλυτος).
+</PARA>
+
+<PARA>
+<DFN>Stopień najwyższy względny</DFN> wyraża posiadanie największego
+natężenia cechy <EMPH>w porównaniu z innymi obiektami</EMPH>.
+Tworzymy go używając przedimka określonego ze stopniem wyższym
+przymiotnika:
+</PARA>
+
+<PARA>
+<EXAMPLE>
+Ο Γιαννής είναι <EMPH>ο εργατικότερος</EMPH> στην οικογένεια.
+</EXAMPLE>
+lub
+<EXAMPLE>
+Ο Γιαννής είναι <EMPH>ο πιο εργατικός</EMPH> στην οικογένεια.
+</EXAMPLE>
+Jan jest najpracowitszy z rodziny.
+</PARA>
+
+<PARA>
+<DFN>Stopień najwyższy bezwzględny</DFN> wyraża posiadanie
+największego posiadania cechy bez względu na inne obiekty lub osoby.
+Tworzy się przy pomocy przyrostka
+<FLECT SPLIT=",">τατος,τατη,τατο</FLECT>. Na przykład:
+</PARA>
+
+<PARA>
+<EXAMPLE>
+Ο Γιαννής είναι εργατικότατος.
+</EXAMPLE>
+Jan jest najbardziej pracowity.
+</PARA>
+</SECTION>
+
+<SECTION>
+<HEADER>Formy supletywne</HEADER>
+<PARA>
+Niektóre przymiotniki stopniują się nieregularnie. Najważniejsze z
+nich to:
+</PARA>
+
+<TABULAR ALTERNATE="1" COLHEADING="std" DICTREF="col:1:1;row:1">
+<ROW>
+ <ITEM>Θετικός</ITEM>
+ <ITEM>Συγκριτικός</ITEM>
+ <ITEM>Υπερθετικός</ITEM>
+</ROW>
+<ROW>
+ <ITEM>καλός</ITEM>
+ <ITEM>καλύτερος</ITEM>
+ <ITEM>άριστος</ITEM>
+</ROW>
+<ROW>
+ <ITEM>κακός</ITEM>
+ <ITEM>χειρότερος</ITEM>
+ <ITEM>κάκιστος</ITEM>
+</ROW>
+<ROW>
+ <ITEM>λίγος</ITEM>
+ <ITEM>λιγότερος</ITEM>
+ <ITEM>ελάχιστος</ITEM>
+</ROW>
+<ROW>
+ <ITEM>μεγάλος</ITEM>
+ <ITEM>μεγαλύτερος</ITEM>
+ <ITEM>μέγιστος</ITEM>
+</ROW>
+</TABULAR>
+</SECTION>
+
</PAGE>
<!-- Local Variables: -->
diff --git a/xml/pl/tonos.xml b/xml/pl/tonos.xml
index 151d53a..8b52c31 100644
--- a/xml/pl/tonos.xml
+++ b/xml/pl/tonos.xml
@@ -60,20 +60,21 @@ zsuwa się zgodnie z pierwszymi dwoma regułami.</ITEM>
<ITEM>Akcent w formach czasownikowych dąży do trzeciej zgłoski.</ITEM>
-<ITEM>Rzeczowniki pod czas odmiany dążą do zachowania akcentu na tej
+<ITEM>Rzeczowniki przy odmianie dążą do zachowania akcentu na tej
samej zgłosce, na którą on pada w mianowniku l.p.</ITEM>
</ENUMERATE>
-<PARA>Niektóre jednozgłoskowe słowa języka greckiego nie mają własnego
-akcentu, lecz tworzą całość akcentową ze słowem poprzedzającym
-(<DFN>enklityki</DFN>, por. polskie <SAMP>widzę go</SAMP>), lub następującym
-(<DFN>proklityki</DFN>, por. polskie <SAMP>na dole</SAMP>).</PARA>
+<ANCHOR ID="enklitikoi" /><PARA>Niektóre jednozgłoskowe słowa języka
+greckiego nie mają własnego akcentu, lecz tworzą całość akcentową ze
+słowem poprzedzającym (<DFN>enklityki</DFN>, por. polskie <SAMP>widzę
+go</SAMP>), lub następującym (<DFN>proklityki</DFN>, por. polskie
+<SAMP>na dole</SAMP>).
+</PARA>
<PARA>Proklitykami są, między innymi, przedimki, enklitykami zaś
zaimki dzierżawcze.</PARA>
-</SECTION>
-<SECTION>
+<SUBSECTION ID="stress_change">
<HEADER>Zmiany akcentowania, spowodowane enklitykami</HEADER>
<PARA>Słowa o akcencie na trzecią zgłoskę po których występuje
@@ -83,6 +84,7 @@ zanika: <EXAMPLE>οικογένειά σου</EXAMPLE> <IPA>ikoɤeɲaˈsu</IPA>,
μου</EXAMPLE> <IPA>sindrofoˈzmu</IPA>.
</PARA>
+</SUBSECTION>
</SECTION>
</PAGE>

Return to:

Send suggestions and report system problems to the System administrator.