summaryrefslogtreecommitdiffabout
path: root/xml
authorSergey Poznyakoff <gray@gnu.org.ua>2007-10-11 06:58:33 (GMT)
committer Sergey Poznyakoff <gray@gnu.org.ua>2007-10-11 06:58:33 (GMT)
commit9a9f5426037dcbbc1f25170b85b5dd8a85937a13 (patch) (side-by-side diff)
treeeb8eb566ed562448fe3404a4ef54eb82a6f910ca /xml
parent5d70b3018f76205c9d1036f7906bd8efdc706996 (diff)
downloadellinika-9a9f5426037dcbbc1f25170b85b5dd8a85937a13.tar.gz
ellinika-9a9f5426037dcbbc1f25170b85b5dd8a85937a13.tar.bz2
* style.css (notready): Set maximum width
* xml/uk/tonos.xml, xml/uk/istoria.xml: Add local copyright statements. * xml/pl/istoria.xml: Begin git-svn-id: file:///home/puszcza/svnroot/ellinika/trunk@497 941c8c0f-9102-463b-b60b-cd22ce0e6858
Diffstat (limited to 'xml') (more/less context) (ignore whitespace changes)
-rw-r--r--xml/pl/istoria.xml42
-rw-r--r--xml/uk/istoria.xml7
-rw-r--r--xml/uk/tonos.xml6
3 files changed, 54 insertions, 1 deletions
diff --git a/xml/pl/istoria.xml b/xml/pl/istoria.xml
index bb722ec..30536b7 100644
--- a/xml/pl/istoria.xml
+++ b/xml/pl/istoria.xml
@@ -1,6 +1,6 @@
<!--
- Copyright (C) 2006 Sergey Poznyakoff
+ Copyright (C) 2006, 2007 Sergey Poznyakoff
Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document
under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.2
@@ -10,6 +10,46 @@
<PAGE PREFIX="istoria" TITLE="Historia" HEADER="Historia">
<NOTREADY>Strona w budowie!</NOTREADY>
+<HEADER>Zwęzły szkic rozwoju języka greckiego</HEADER>
+
+<PARA>Język grecki należy do rodziny języków
+indoeuropejskich. Wyodrębnienie się dialektów helleńskich nastąpiło
+ok. 3. tysiąclecia p.n.e. Na początku 2. tysiąclecia p.n.e. plemiona
+greckie zasiedlili półwysep Bałkański. Pierwszymi plemionami byli
+<DFN>Jonowie</DFN>, mniej więccej cztery wieki później
+<DFN>Achajowie</DFN> (z południa), potem zaś <DFN>Eolowie</DFN> i jako
+ostatni, idący z północy <DFN>Dorowie</DFN>.
+</PARA>
+
+<PARA>Śródziemnomorze w czasie greckiego osiedlania się już było
+jednolitym regionem kulturowym, zamieszkanym, przez kultury o wysokim
+stopniu rozwoju, m.in. egipską i chetycką.
+</PARA>
+
+<PARA>Półwysep Bałkański podówczas zamieszkiwali plemiona
+indoeuropejskie i nie indoeuropejskie. Do tych ostatnich należała,
+najprawdopodobniej,
+<XREF URL="http://pl.wikipedia.org/wiki/Kultura_minojska">cywilizacja
+minojska</XREF> (cywilizacja wyspy Kreta), której upadek nastąpił w
+połowie XV w. p.n.e., spowodowany tak czynnikami wewnętrznymi jak i
+zewnętrznymi: wybuchem wulkanu na wyspie <XREF
+URL="http://pl.wikipedia.org/wiki/Santorin">Thira</XREF> oraz najazdem
+nieprzyjaznych plemion, m.in. Achajów. Kultura minojska miała ogromny
+wpływ na kształtowanie kultury Achajów, które zapożyczyli ich pismo
+(sylabowe <XREF URL="http://www.ancientscripts.com/lineara.html">pismo
+linearne A</XREF>, oraz pochodne od niego
+<XREF URL="http://www.ancientscripts.com/linearb.html">pismo linearne
+B</XREF>), ustrój polityczny, zalążki rzemiósł i sztuki. Najbardziej
+rozwiniętym achajskim miastem tego czasu były
+<XREF URL="http://pl.wikipedia.org/wiki/Mykeny">Mykeny</XREF>, którego królem
+był "władca i wódz Agamemnon", który w połowie XIII dowodził wyprawą
+Greków na Troję). To miasto dało nazwę kutlurze Achejów XIII - XI
+wieków p.n.e. która się zwie kulturą <DFN>kryteńsko-mykeńskiej</DFN>.
+</PARA>
+
+
+
+
</PAGE>
<!-- Local Variables: -->
diff --git a/xml/uk/istoria.xml b/xml/uk/istoria.xml
index 04a57e4..0ae74b1 100644
--- a/xml/uk/istoria.xml
+++ b/xml/uk/istoria.xml
@@ -233,6 +233,13 @@ IV - III ст. до н. е., що вплинуло на всю подальшу
ужитку знаки придихання на письмі та спростила написання деяких
буквосполучень.</PARA>
+<COPYRIGHT>
+<FOOTER VCS-ID="$Id$">
+Copyright <![CDATA[&copy;]]> 2004, 2005, 2006, 2007 Sergey Poznyakoff,
+Olena Malchik
+</FOOTER>
+</COPYRIGHT>
+
</PAGE>
diff --git a/xml/uk/tonos.xml b/xml/uk/tonos.xml
index 1e08464..fdd8c70 100644
--- a/xml/uk/tonos.xml
+++ b/xml/uk/tonos.xml
@@ -79,6 +79,12 @@
</SECTION>
+<COPYRIGHT>
+<FOOTER VCS-ID="$Id$">
+Copyright <![CDATA[&copy;]]> 2004, 2005, 2006, 2007 Sergey Poznyakoff,
+Olena Malchik
+</FOOTER>
+</COPYRIGHT>
</PAGE>

Return to:

Send suggestions and report system problems to the System administrator.