summaryrefslogtreecommitdiffabout
path: root/xml
authorSergey Poznyakoff <gray@gnu.org.ua>2007-10-22 13:18:28 (GMT)
committer Sergey Poznyakoff <gray@gnu.org.ua>2007-10-22 13:18:28 (GMT)
commit9512688adecc51b57c1eb304bc2b5c48aa032200 (patch) (side-by-side diff)
tree363d7f8295c05365239310141d5a339186e3e903 /xml
parent257423fcfd4ff6dab4ec15ce397e9bcaa185eb65 (diff)
downloadellinika-9512688adecc51b57c1eb304bc2b5c48aa032200.tar.gz
ellinika-9512688adecc51b57c1eb304bc2b5c48aa032200.tar.bz2
Update
git-svn-id: file:///home/puszcza/svnroot/ellinika/trunk@501 941c8c0f-9102-463b-b60b-cd22ce0e6858
Diffstat (limited to 'xml') (more/less context) (ignore whitespace changes)
-rw-r--r--xml/pl/istoria.xml28
1 files changed, 18 insertions, 10 deletions
diff --git a/xml/pl/istoria.xml b/xml/pl/istoria.xml
index 02b7d32..6530801 100644
--- a/xml/pl/istoria.xml
+++ b/xml/pl/istoria.xml
@@ -22,7 +22,7 @@ ostatni, idący z północy <DFN>Dorowie</DFN>.
</PARA>
<PARA>W czasie greckiego osiedlania się śródziemnomorze już było
-jednolitym regionem kulturowym, zamieszkanym, przez kultury o wysokim
+jednolitym regionem kulturowym, zamieszkanym przez kultury o wysokim
stopniu rozwoju, m.in. egipską i chetycką.
</PARA>
@@ -41,10 +41,10 @@ linearne A</XREF>, oraz pochodne od niego
<XREF URL="http://www.ancientscripts.com/linearb.html">pismo linearne
B</XREF>), ustrój polityczny, zalążki rzemiósł i sztuki. Najbardziej
rozwiniętym achajskim miastem tego czasu były
-<XREF URL="http://pl.wikipedia.org/wiki/Mykeny">Mykeny</XREF>, którego królem
-był "władca i wódz Agamemnon", który w połowie XIII dowodził wyprawą
+<XREF URL="http://pl.wikipedia.org/wiki/Mykeny">Mykeny</XREF>, których
+królem był "władca i wódz" Agamemnon, który w połowie XIII dowodził wyprawą
Greków na Troję). To miasto dało nazwę kutlurze Achejów XIII - XI
-wieków p.n.e. która się zwie kulturą <DFN>kryteńsko-mykeńskiej</DFN>.
+wieków p.n.e., czyli kulturze <DFN>kryteńsko-mykeńskiej</DFN>.
</PARA>
<PARA>
@@ -66,8 +66,8 @@ w przeciwieństwie do <DFN>Małej (Centralnej) Grecji</DFN>.
Spowodowane wieloma czynnikami odosobnienie plemion sprzyjało wzrostu
zróżnicowania dialektów, przede wszystkim w zakresie
fonetycznym. Spośród takich czynników możemy wymienić zamkniętość
-wspólnoty rodzinnej oraz osobliwości miejsc zamieszkania (miejscowość
-gorzysta i wyspy). W XII - IX wiekach p.n.e. na wshodzie świata
+wspólnoty rodzinnej oraz osobliwości miejsc zamieszkania (gory
+i wyspy). W XII - IX wiekach p.n.e. na wshodzie świata
hellenistycznego wynika joński dialekt wybrzeża małoazjatyckiego.
<!-- http://pl.wikipedia.org/wiki/Dialekt_jo%C5%84ski -->
</PARA>
@@ -112,18 +112,26 @@ na stronie
Ostateczny rozpad wspólnoty rodzinnej, który zaszedł w VII - VI
wiekach p.n.e. sprzyjał wzmocnieniu polisów. Te wieki uważa się za
czas utworzenia liryki i dramatu -- rodzajów literackich, które w
-wieku następnym miały osiągnąć szczytu swego rozwoju. W ten czas
+wieku następnym miały osiągnąć szczytu swego rozwoju. Wtedy
ustaliła się dyferencjacja stylowo-gatunkowa języka greckiego.
</PARA>
<PARA>
Za początek okresu klasycznego greckiej historii powszechnie jest
uważany okres <XREF URL="http://pl.wikipedia.org/wiki/Wojny_perskie">
-wojen grecko-perskich</XREF> (500 -- 449 p.n.e.)
-
+wojen grecko-perskich</XREF> (500 -- 449 p.n.e.). W przeciągu tego
+czasu między polisami niejednokrotnie powstawały związki w których
+przewodniczyły Ateny. To spowodowało przetworzenie Aten na
+najpotężniesze centrum ekonomiczne i polityczne tego czasu. Po
+zakończeniu okresu wojen przychodzi czas rozkwitu demokracji
+ateńskiej, do rozkwitu której sprzyczynił się
+<XREF URL="http://pl.wikipedia.org/wiki/Perykles">Perykles</XREF>,
+piastujący w latach 444 - 429 p.n.e. urząd stratega Aten.
</PARA>
-
+<PARA>
+Wzrost potęgi Aten spowodował między innymi wzrost znaczenia dialektu
+attyckiego.
</PAGE>
<!-- Local Variables: -->

Return to:

Send suggestions and report system problems to the System administrator.