summaryrefslogtreecommitdiffabout
path: root/xml
authorSergey Poznyakoff <gray@gnu.org.ua>2010-03-01 21:14:18 (GMT)
committer Sergey Poznyakoff <gray@gnu.org.ua>2010-03-01 21:14:18 (GMT)
commit549921bce1473210c84de0673dc0e4e6e3056f8f (patch) (side-by-side diff)
tree2c972a6d10190f1862700e86f5ad8a0cb11c049a /xml
parent6f00ca042928e50af758018f39e1286c4335c3b4 (diff)
downloadellinika-549921bce1473210c84de0673dc0e4e6e3056f8f.tar.gz
ellinika-549921bce1473210c84de0673dc0e4e6e3056f8f.tar.bz2
Update.
* xml/pl/istoria.xml: Update. git-svn-id: file:///home/puszcza/svnroot/ellinika/trunk@537 941c8c0f-9102-463b-b60b-cd22ce0e6858
Diffstat (limited to 'xml') (more/less context) (ignore whitespace changes)
-rw-r--r--xml/lingua.conf.in2
-rw-r--r--xml/pl/istoria.xml44
2 files changed, 34 insertions, 12 deletions
diff --git a/xml/lingua.conf.in b/xml/lingua.conf.in
index dabbcda..d61b1a9 100644
--- a/xml/lingua.conf.in
+++ b/xml/lingua.conf.in
@@ -139,4 +139,4 @@ this notice is preserved.</p>\n"
<!-- Local Variables: -->
<!-- mode: sgml -->
-<!-- End: --> \ No newline at end of file
+<!-- End: -->
diff --git a/xml/pl/istoria.xml b/xml/pl/istoria.xml
index f52eb41..596a935 100644
--- a/xml/pl/istoria.xml
+++ b/xml/pl/istoria.xml
@@ -8,8 +8,8 @@
with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover
Texts. A copy of the license is included in the file COPYING.FDL -->
-<PAGE PREFIX="istoria" TITLE="Historia" HEADER="Historia">
-<NOTREADY>Strona w budowie!</NOTREADY>
+<PAGE PREFIX="istoria" TITLE="Historia">
+
<HEADER>Zwęzły szkic rozwoju języka greckiego</HEADER>
<PARA>Język grecki należy do rodziny języków
@@ -35,7 +35,7 @@ połowie XV w. p.n.e., spowodowany tak czynnikami wewnętrznymi jak i
zewnętrznymi: wybuchem wulkanu na wyspie <XREF
URL="http://pl.wikipedia.org/wiki/Santorin">Thira</XREF> oraz najazdem
nieprzyjaznych plemion, m.in. Achajów. Kultura minojska miała ogromny
-wpływ na kształtowanie kultury Achajów, które zapożyczyli ich pismo
+wpływ na kształtowanie kultury Achajów, którzy zapożyczyli ich pismo
(sylabowe <XREF URL="http://www.ancientscripts.com/lineara.html">pismo
linearne A</XREF>, oraz pochodne od niego
<XREF URL="http://www.ancientscripts.com/linearb.html">pismo linearne
@@ -43,7 +43,7 @@ B</XREF>), ustrój polityczny, zalążki rzemiósł i sztuki. Najbardziej
rozwiniętym achajskim miastem tego czasu były
<XREF URL="http://pl.wikipedia.org/wiki/Mykeny">Mykeny</XREF>, których
królem był "władca i wódz" Agamemnon, który w połowie XIII dowodził wyprawą
-Greków na Troję). To miasto dało nazwę kutlurze Achejów XIII - XI
+Greków na Troję. To miasto dało nazwę kutlurze Achejów XIII - XI
wieków p.n.e., czyli kulturze <DFN>kryteńsko-mykeńskiej</DFN>.
</PARA>
@@ -84,10 +84,10 @@ Hellady.
VIII wiek p.n.e. jest wiekiem wzrostu rozwoju centralnej części
wybrzeża małoazjatyckiego (Jonia). Poczynając od tego czasu Jonia
staje centrum formowania podwalin życia plemion greckich: ekonomiki
-(tutaj wynikli centra handlu), rzemieślnictwa, państwowości (tutaj
+(to właśnie tu wynikli centra handlu), rzemieślnictwa, państwowości (tutaj
sformowały się <DFN>polisy</DFN> -- unikatowe w historii ludzkości
-miasta-państwa zbudowane na zasadach demokracji bezpośredniej),
-sztuki, naiki i filozofji. Właśnie wtedy, w VIII wieku zostały
+miasta-państwa, zbudowane na zasadach demokracji bezpośredniej),
+sztuki, nauki i filozofji. Właśnie wtedy, w VIII wieku zostały
napisane poematy epiczne "Iliada" i "Odyseja", przypisywane
Homerowi. Dlatego ten czas uważa się za czas zapoczątkowania
literatury greckiej oraz języka greckiego we wszystkich jego
@@ -121,18 +121,40 @@ Za początek okresu klasycznego greckiej historii powszechnie jest
uważany okres <XREF URL="http://pl.wikipedia.org/wiki/Wojny_perskie">
wojen grecko-perskich</XREF> (500 -- 449 p.n.e.). W przeciągu tego
czasu między polisami niejednokrotnie powstawały związki w których
-przewodniczyły Ateny. To spowodowało przetworzenie Aten na
+przewodniczyły Ateny. To spowodowało przekształcenie Aten na
najpotężniesze centrum ekonomiczne i polityczne tego czasu. Po
zakończeniu okresu wojen przychodzi czas rozkwitu demokracji
-ateńskiej, do rozkwitu której sprzyczynił się
+ateńskiej, do rozkwitu czego sprzyczynił się
<XREF URL="http://pl.wikipedia.org/wiki/Perykles">Perykles</XREF>,
piastujący w latach 444 - 429 p.n.e. urząd stratega Aten.
</PARA>
<PARA>
-Wzrost potęgi Aten spowodował między innymi wzrost znaczenia dialektu
-attyckiego.
+Wzrost potęgi Aten spowodował wzrost znaczenia dialektu
+attyckiego. Temu sprzyjały również niesamowity rozkwit twórczości
+literaturnej tego miasta, jego szkoły filozoficzne i
+retoryczne. W X - IV wiekach p.n.e. literatura osiągnęła wysoki poziom
+rozwoju, język zaś utworów literackich cechował wysoki stopień
+ukształtowania stylistycznego.
+</PARA>
+
+<PARA>
+Był to czas kiedy tworzyli wybitni tragicy ateńscy:
+Ajschylos (525 - 456), Sofokles (496 - 406) i Eurypides (480 - 406),
+oraz komediopisarz Arystofanes. Równocześnie kształciła się proza
+historyczna, założycielami której byli "ojcec historii" Herodot (484 -
+425), który pisał w dialekcie jońskim, ateńczycy Tukidydes (465 - 399)
+i Ksenofont (430 - 350). W Atenach kształtowały się różne rodzaje
+retoryki: sądowej (Lizjasz, 445 - 380), doradczej (Demostenes, 384 -
+322), oraz popisowej (Isokrates, 436 - 338).
</PARA>
+
+<PARA>
+Wbrew ówczesnej ważności dialektu attyckiego, dialekty jońskie jednak
+nie utraciły swego znaczenia. Ten stan rzeczy stopniowo prowadził do
+utworzenia "wspólnego języka", czyli <DFN>koine</DFN>.
+</PARA>
+
</PAGE>
<!-- Local Variables: -->

Return to:

Send suggestions and report system problems to the System administrator.