summaryrefslogtreecommitdiffabout
path: root/xml
authorSergey Poznyakoff <gray@gnu.org.ua>2006-04-19 06:23:39 (GMT)
committer Sergey Poznyakoff <gray@gnu.org.ua>2006-04-19 06:23:39 (GMT)
commit38cd77fba411fdc8684654bb6f163809ffe1eb46 (patch) (side-by-side diff)
tree6f291a6a406f307bcf17a701bf4090ee3645a6bb /xml
parentdb5e8f571072ec2cd2bbb95472b815b4c54879d8 (diff)
downloadellinika-38cd77fba411fdc8684654bb6f163809ffe1eb46.tar.gz
ellinika-38cd77fba411fdc8684654bb6f163809ffe1eb46.tar.bz2
Update
git-svn-id: file:///home/puszcza/svnroot/ellinika/trunk@458 941c8c0f-9102-463b-b60b-cd22ce0e6858
Diffstat (limited to 'xml') (more/less context) (ignore whitespace changes)
-rw-r--r--xml/pl/rhmata.xml23
-rw-r--r--xml/ru/rhmata.xml22
2 files changed, 23 insertions, 22 deletions
diff --git a/xml/pl/rhmata.xml b/xml/pl/rhmata.xml
index db83192..1147f4a 100644
--- a/xml/pl/rhmata.xml
+++ b/xml/pl/rhmata.xml
@@ -41,8 +41,8 @@ Czasowniki odmieniają się przez
<ITEM>Przeszły dokonany -- Παρακείμενος</ITEM>
<ITEM>Zaprzeszły -- Υπερσυντέλικος</ITEM>
<ITEM>Przyszły niedokonany -- Μέλλοντας διαρκείας</ITEM>
- <ITEM>Przyszły momentalny -- Μέλλοντας στιγμιαίος</ITEM>
- <ITEM>Przyszły dokonany -- Συντελεσμένος μέλλοντας</ITEM>
+ <ITEM>Przyszły dokonany -- Μέλλοντας στιγμιαίος</ITEM>
+ <ITEM>Przyszły złożony -- Συντελεσμένος μέλλοντας</ITEM>
</ITEMIZE>
</ITEM>
@@ -350,7 +350,8 @@ czasu teraźniejszego przez dodanie następujących końcówek:
<SUBSECTION>
<HEADER>Czas przyszły niedokonany</HEADER>
<PARA>
-Czas przyszły niedokonany (μέλλοντας διαρκείας) tworzymy za pomocą
+Czas przyszły niedokonany (μέλλοντας διαρκείας, nazywany również ο
+συνεχύ) tworzymy za pomocą
cząstki <SAMP>θα</SAMP> i czasu teraźniejszego czasownika.
</PARA>
</SUBSECTION>
@@ -488,10 +489,10 @@ zachodzić odmiana końcowej spółgłoski tematu na <FLECT>ξ</FLECT> lub
Od tematu aorystu tworzymy czasy:
<ENUMERATE>
<ITEM>Aoryst -- Αόριστος</ITEM>
- <ITEM>Przyszły momentalny -- Μέλλοντας στιγμιαίος</ITEM>
+ <ITEM>Przyszły dokonany -- Μέλλοντας στιγμιαίος</ITEM>
<ITEM>Przeszły dokonany -- Παρακείμενος</ITEM>
<ITEM>Zaprzeszły -- Υπερσυντέλικος</ITEM>
- <ITEM>Przyszły dokonany -- Συντελεσμένος μέλλοντας</ITEM>
+ <ITEM>Przyszły złożony -- Συντελεσμένος μέλλοντας</ITEM>
</ENUMERATE>
</PARA>
@@ -880,16 +881,16 @@ Poniższa tabela podaje bardziej szczegółowy opis:
</SUBSECTION>
<SUBSECTION>
-<HEADER>Czas przyszły momentalny</HEADER>
+<HEADER>Czas przyszły dokonany</HEADER>
<PARA>
-Czas przyszły momentalny (Μέλλοντας στιγμιαίος) tworzy się
-od tematu aorystu przez dodanie końcówek osobowych czasu
-teraźniejszego.
+Czas przyszły dokonany (Μέλλοντας στιγμιαίος, nazywany również ο
+απόλυτος) tworzy się od tematu aorystu przez dodanie końcówek
+osobowych czasu teraźniejszego.
</PARA>
</SUBSECTION>
<SUBSECTION>
-<HEADER>Czasy dokonane</HEADER>
+<HEADER>Czasy dokonane złożone</HEADER>
<PARA>
Czasy dokonane tworzymy opisowo za pomocą czasownika posiłkowego
<DICTREF>έχω</DICTREF> w odpowiedniej formie osobowej oraz czasownika
@@ -901,7 +902,7 @@ odmienianego w trzeciej osobie liczby pojedynczej trybu łączącego:
<ITEM></ITEM>
<ITEM>Przeszły dokonany (Παρακείμενος)</ITEM>
<ITEM>Zaprzeszły (Υπερσυντέλικος)</ITEM>
- <ITEM>Przyszły dokonany (Συντελεσμένος μέλλοντας)</ITEM>
+ <ITEM>Przyszły złożony (Συντελεσμένος μέλλοντας)</ITEM>
</ROW>
<ROW>
<ITEM>εγώ</ITEM>
diff --git a/xml/ru/rhmata.xml b/xml/ru/rhmata.xml
index 504f726..4baeefe 100644
--- a/xml/ru/rhmata.xml
+++ b/xml/ru/rhmata.xml
@@ -50,8 +50,8 @@
<ITEM>Прошедшее завершённое -- Παρακείμενος</ITEM>
<ITEM>Предпрошедшее (давнопрошедшее) -- Υπερσυντέλικος</ITEM>
<ITEM>Будущее незавершённое -- Μέλλοντας διαρκείας</ITEM>
- <ITEM>Будущее мгновенное -- Μέλλοντας στιγμιαίος</ITEM>
- <ITEM>Будущее завершённое -- Συντελεσμένος μέλλοντας</ITEM>
+ <ITEM>Будущее завершённое -- Μέλλοντας στιγμιαίος</ITEM>
+ <ITEM>Будущее сложное -- Συντελεσμένος μέλλοντας</ITEM>
</ENUMERATE>
</PARA>
@@ -490,10 +490,10 @@
От основы аориста образуются:
<ENUMERATE>
<ITEM>Аорист (Αόριστος)</ITEM>
- <ITEM>Будущее мгновенное (Μέλλοντας στιγμιαίος)</ITEM>
+ <ITEM>Будущее завершённое (Μέλλοντας στιγμιαίος)</ITEM>
<ITEM>Прошедшее завершённое (Παρακείμενος)</ITEM>
<ITEM>Предпрошедшее (Υπερσυντέλικος)</ITEM>
- <ITEM>Будущее завершённое (Συντελεσμένος μέλλοντας)</ITEM>
+ <ITEM>Будущее сложное (Συντελεσμένος μέλλοντας)</ITEM>
</ENUMERATE>
</PARA>
@@ -882,17 +882,17 @@
</SUBSECTION>
<SUBSECTION>
-<HEADER>Будущее мгновенное</HEADER>
-Будущее мгновенное (Μέλλοντας στιγμιαίος) для всех глаголов образуется
+<HEADER>Будущее завершённое</HEADER>
+Будущее завершённое (Μέλλοντας στιγμιαίος) для всех глаголов образуется
от основы аориста прибавлением личных окончаний настоящего времени.
</SUBSECTION>
<SUBSECTION>
-<HEADER>Завершённые времена</HEADER>
+<HEADER>Сложные завершённые времена</HEADER>
<PARA>
-Завершённые времена образуются аналитически при помощи соответствующей
-формы глагола <SAMP>έχω</SAMP> и формы третьего лица единственного числа
-сослагательного наклонения смыслового глагола:
+Сложные завершённые времена образуются аналитически при помощи
+соответствующей формы глагола <SAMP>έχω</SAMP> и формы третьего лица
+единственного числа сослагательного наклонения смыслового глагола:
</PARA>
<TABULAR ALTERNATE="1" COLHEADING="std" ROWHEADING="normal">
@@ -900,7 +900,7 @@
<ITEM></ITEM>
<ITEM>Прошедшее завершённое (Παρακείμενος)</ITEM>
<ITEM>Предпрошедшее (Υπερσυντέλικος)</ITEM>
- <ITEM>Будущее завершённое (Συντελεσμένος μέλλοντας)</ITEM>
+ <ITEM>Будущее сложное (Συντελεσμένος μέλλοντας)</ITEM>
</ROW>
<ROW>
<ITEM>εγώ</ITEM>

Return to:

Send suggestions and report system problems to the System administrator.