summaryrefslogtreecommitdiffabout
path: root/xml
authorSergey Poznyakoff <gray@gnu.org.ua>2007-10-09 12:04:22 (GMT)
committer Sergey Poznyakoff <gray@gnu.org.ua>2007-10-09 12:04:22 (GMT)
commit19e6d5712f06e319f2e6a19334ec9073ae5d3e27 (patch) (side-by-side diff)
tree64c5c09dd51089aebd0490877ec5979f760c0e27 /xml
parentbf1aae3e3c9637567400e39325a0d036012bd42a (diff)
downloadellinika-19e6d5712f06e319f2e6a19334ec9073ae5d3e27.tar.gz
ellinika-19e6d5712f06e319f2e6a19334ec9073ae5d3e27.tar.bz2
* xml/lingua.conf.in (FOOTER): New element
* xml/pl/ellinika.xml, xml/pl/arithmi.xml, xml/pl/rhmata.xml: Update git-svn-id: file:///home/puszcza/svnroot/ellinika/trunk@495 941c8c0f-9102-463b-b60b-cd22ce0e6858
Diffstat (limited to 'xml') (more/less context) (ignore whitespace changes)
-rw-r--r--xml/lingua.conf.in29
-rw-r--r--xml/pl/arithmi.xml8
-rw-r--r--xml/pl/ellinika.xml17
-rw-r--r--xml/pl/rhmata.xml7
4 files changed, 38 insertions, 23 deletions
diff --git a/xml/lingua.conf.in b/xml/lingua.conf.in
index f24d6ac..dabbcda 100644
--- a/xml/lingua.conf.in
+++ b/xml/lingua.conf.in
@@ -47,7 +47,34 @@
"/nea.=SCRIPT_SUFFIX=?LANG="
(lingua:LANG args)))))
(xmltrans:set-attr "LINGUA" "NEA" nea)))
-
+
+(xmltrans:end-tag
+ "FOOTER"
+ (tag attr text)
+ (list
+ "<p>\n"
+ (format #f "~A <a href=\"mailto:~A\">~A</a>;"
+ (lingua:gettext "For information about this site contact")
+ (lingua:attr "AUTHOR" "EMAIL")
+ (lingua:attr "AUTHOR" "CONTACT"))
+ "</p>\n<p>"
+ text
+ "</p>\n"
+ "<p>Verbatim copying and distribution of this entire article are
+permitted worldwide, without royalty, in any medium, provided
+this notice is preserved.</p>\n"
+
+ "<div class=\"hidden-info\">Page generated on "
+ (strftime "%c" (localtime (current-time)))
+ (let ((vcs-id (xmltrans:attr attr "VCS-ID")))
+ (if (and vcs-id (not (string-null? vcs-id)))
+ (string-append " from " vcs-id)
+ ""))
+ "</div>"
+
+))
+
+
(xmltrans:end-tag
"KATHAREVUSA"
(tag attr text)
diff --git a/xml/pl/arithmi.xml b/xml/pl/arithmi.xml
index 7286cee..19806d8 100644
--- a/xml/pl/arithmi.xml
+++ b/xml/pl/arithmi.xml
@@ -10,7 +10,6 @@
<CHAPTER PREFIX="arithmi">
<PAGE HEADER="Liczebnik">
-<NOTREADY>Strona w budowie!</NOTREADY>
<PARA>
W języku nowogreckim rozróżniamy liczebniki główne i porządkowe oraz
przysłówki liczebnikowe.
@@ -213,7 +212,8 @@ Kupiłem tylko jedną marynarkę. (liczebnik)
</ROW>
</TABULAR>
-<PARA>Liczebnik χίλια ma w liczbie mnogiej formę χιλιάδες.</PARA>
+<PARA>Liczebnik χίλια ma w liczbie mnogiej formę χιλιάδες, jeśli
+chodzi o więcej niż jeden tysiąc.</PARA>
<PARA>Pojęcie <TRANS>oba,obydwa</TRANS> tłumaczy się przez
<EXAMPLE>οι δύο, τα δύο</EXAMPLE>.</PARA>
@@ -228,7 +228,7 @@ Katarewusa ma do tego słowo <EXAMPLE>ἀμφότεροι,‐αι,‐α</EXAMPL
<SECTION>
<HEADER>Uzgodnienie liczebników</HEADER>
<PARA>
-Składanie liczb, większych od tysiąca wymaga zachowanie reguł
+Składanie liczb, większych od tysiąca wymaga zachowania reguł
uzgodnienia między poszczególnymi częściami, oznaczającymi
rzędy wielkości (tysiące). Każda taka część zgadza się w rodzaju i liczbie z
częścią następną, lub, jeśli chodzi o pierwszy tysiąc, z samym
@@ -544,7 +544,7 @@ liczebnikowych, utworzone z pomocą końcówki <FLECT>άκις</FLECT>.
<PAGE>
<HEADER>Ułamki</HEADER>
-<PARA>Ułamki stwarzają się zgodnie z następującą regułą: w liczniku
+<PARA>Ułamki tworzymy zgodnie z następującą regułą: w liczniku
stawiamy <XREF REF="apolyta">liczebnik główny</XREF>, a w mianowniku
(ο παρονομαστής) --- <XREF REF="taktika">liczebnik porządkowy</XREF> w
rodzaju nijakim (przy liczebniku domyśla się słowo
diff --git a/xml/pl/ellinika.xml b/xml/pl/ellinika.xml
index 024eba1..dd04aab 100644
--- a/xml/pl/ellinika.xml
+++ b/xml/pl/ellinika.xml
@@ -26,20 +26,9 @@
</LOCALIZATION>
<COPYRIGHT>
-<PARA><GUILE>
- <![CDATA[
- (use-modules (xmltrans lingua))
- (format #f "~A <a href=\"mailto:~A\">~A</a>;"
- (lingua:gettext "For information about this site contact")
- (lingua:attr "AUTHOR" "EMAIL")
- (lingua:attr "AUTHOR" "CONTACT")) ]]>
-</GUILE>
-</PARA>
-<PARA>Copyright <![CDATA[&copy;]]> 2004, 2005, 2006, 2007 Sergey Poznyakoff</PARA>
-<PARA>
-Verbatim copying and distribution of this entire article are
-permitted worldwide, without royalty, in any medium, provided
-this notice is preserved.</PARA>
+<FOOTER VCS-ID="$Id$">
+Copyright <![CDATA[&copy;]]> 2004, 2005, 2006, 2007 Sergey Poznyakoff
+</FOOTER>
</COPYRIGHT>
<GUILE>
diff --git a/xml/pl/rhmata.xml b/xml/pl/rhmata.xml
index 1147f4a..705aa2b 100644
--- a/xml/pl/rhmata.xml
+++ b/xml/pl/rhmata.xml
@@ -1,6 +1,6 @@
<!--
- Copyright (C) 2006 Sergey Poznyakoff
+ Copyright (C) 2006, 2007 Sergey Poznyakoff
Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document
under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.2
@@ -10,9 +10,8 @@
<CHAPTER PREFIX="rhmata">
<PAGE HEADER="Czasownik">
-<NOTREADY>Strona w budowie!</NOTREADY>
<PARA>
-Czasowniki odmieniają się przez
+Czasowniki greckie odmieniają się przez
</PARA>
<ENUMERATE>
<ITEM>Strony (η φωνή, η διάθεση):
@@ -549,7 +548,7 @@ Aoryst tworzymy dodając do tematu aorystu końcówki osobowe czasu przeszłego
<PARA>
Aoryst zawsze jest akcentowany na trzeciej sylabie. Jeśli forma
czasownika w aoryście ma tylko dwie sylaby, na początku dodaje się
-przedrostek <PREF>έ</PREF> (έ αύξηση):
+przedrostek (<DFN>augment</DFN>) <PREF>έ</PREF> (έ αύξηση):
</PARA>
<TABULAR DICTREF="col:1:1;row:1" BESTFIT="1" NOFRAME="1">

Return to:

Send suggestions and report system problems to the System administrator.