summaryrefslogtreecommitdiffabout
path: root/xml
authorSergey Poznyakoff <gray@gnu.org.ua>2006-04-16 12:03:37 (GMT)
committer Sergey Poznyakoff <gray@gnu.org.ua>2006-04-16 12:03:37 (GMT)
commit18ae56415f5d8abfed8364f0c183d081285de684 (patch) (side-by-side diff)
treeb64cea0313edc2f103ec98c372b378e460e26b83 /xml
parent2a71496284f2c9fddb505fed35f3ece8cc967dcf (diff)
downloadellinika-18ae56415f5d8abfed8364f0c183d081285de684.tar.gz
ellinika-18ae56415f5d8abfed8364f0c183d081285de684.tar.bz2
Update
git-svn-id: file:///home/puszcza/svnroot/ellinika/trunk@451 941c8c0f-9102-463b-b60b-cd22ce0e6858
Diffstat (limited to 'xml') (more/less context) (ignore whitespace changes)
-rw-r--r--xml/lingua.conf.in5
-rw-r--r--xml/pl/antonimies.xml15
-rw-r--r--xml/pl/rhmata.xml726
-rw-r--r--xml/ru/antonimies.xml16
-rw-r--r--xml/ru/rhmata.xml6
5 files changed, 763 insertions, 5 deletions
diff --git a/xml/lingua.conf.in b/xml/lingua.conf.in
index b6b7073..e5c1eea 100644
--- a/xml/lingua.conf.in
+++ b/xml/lingua.conf.in
@@ -5,7 +5,12 @@
<DIRECTORY TMP="=TMPDIR=" />
<DIRECTORY OUT="=OUTDIR=" />
<DIRECTORY TARGET="=TARGET_DIR=" />
+ <DIRECTORY SOUND="/sound" />
<BASE HREF="=BASE_HREF=" />
+ <SOUNDREF>
+ <![CDATA[
+ <img src="graphics/audio.png" width="16" height="16" alt="[ sound ]" />]]>
+ </SOUNDREF>
<GUILE>
<![CDATA[
(use-modules (xmltools xmltrans)
diff --git a/xml/pl/antonimies.xml b/xml/pl/antonimies.xml
index 0004117..9e5b613 100644
--- a/xml/pl/antonimies.xml
+++ b/xml/pl/antonimies.xml
@@ -10,7 +10,20 @@
<CHAPTER PREFIX="antonimies">
<PAGE HEADER="Zaimek">
-<NOTREADY>Strona w budowie!</NOTREADY>
+<PARA>
+Zaimek (αντωνημία) zastępuje rzeczownik, przymiotnik lub liczebnik. W
+języku nowogreckim wyróżniamy następujące gromady zaimków:
+</PARA>
+
+<ITEMIZE>
+<ITEM>Zaimki osobowe (προσωπικές αντωνημίες)</ITEM>
+<ITEM>Zaimki dzierżawcze (κτητικές αντωνημίες)</ITEM>
+<ITEM>Zaimki wskazujące (δεικτικές αντωνημίες)</ITEM>
+<ITEM>Zaimki względne (αναφορικές αντωνημίες)</ITEM>
+<ITEM>Zaimki pytające (ερωτηματικές αντωνημίες)</ITEM>
+<ITEM>Zaimki nieokreślone (αόριστες αντωνημίες)</ITEM>
+</ITEMIZE>
+
</PAGE>
<PAGE HEADER="Zaimki osobowe">
diff --git a/xml/pl/rhmata.xml b/xml/pl/rhmata.xml
index 1c0a5ca..e0d3e67 100644
--- a/xml/pl/rhmata.xml
+++ b/xml/pl/rhmata.xml
@@ -11,7 +11,733 @@
<CHAPTER PREFIX="rhmata">
<PAGE HEADER="Czasownik">
<NOTREADY>Strona w budowie!</NOTREADY>
+<PARA>
+Czasowniki odmieniają się przez
+</PARA>
+<ENUMERATE>
+<ITEM>Strony (η φωνή, η διάθεση):
+
+<ITEMIZE>
+<ITEM>Strona czynna -- Ενεργητική φωνή</ITEM>
+<ITEM>Strona bierna -- Μεσοπαθητική φωνή</ITEM>
+</ITEMIZE>
+</ITEM>
+
+<ITEM>Tryby (η έγκλιση)
+
+<ITEMIZE>
+ <ITEM>Oznajmujący -- Οριστική</ITEM>
+ <ITEM>Łączący -- Υποτακτική</ITEM>
+ <ITEM>Rozkazujący -- Προστακτική</ITEM>
+</ITEMIZE>
+</ITEM>
+
+<ITEM>Czasy (ο χρόνος)
+
+<ITEMIZE>
+ <ITEM>Teraźniejszy -- Ενεστώτας</ITEM>
+ <ITEM>Przeszły niedokonany -- Παρατατικός</ITEM>
+ <ITEM>Aoryst -- Αόριστος</ITEM>
+ <ITEM>Przeszły dokonany -- Παρακείμενος</ITEM>
+ <ITEM>Zaprzeszły -- Υπερσυντέλικος</ITEM>
+ <ITEM>Przyszły niedokonany -- Μέλλοντας διαρκείας</ITEM>
+ <ITEM>Przyszły momentalny -- Μέλλοντας στιγμιαίος</ITEM>
+ <ITEM>Przyszły dokonany -- Συντελεσμένος μέλλοντας</ITEM>
+</ITEMIZE>
+</ITEM>
+
+<ITEM>Jedną formację imienną - imiesłów (μετοχή).</ITEM>
+</ENUMERATE>
+
+<PARA>
+Zauważmy, że bezokolicznik (απαρέμφατο) we współczesnym greckim nie
+istnieje.
+</PARA>
+
+<PARA>
+Według reguł tworzenia form osobowych greckie czasowniki dzielimy na
+dwie koniugacje (η συζυγία): koniugację Α (Α΄ συζυγία) i koniugację Β
+(Β΄ συζυγία). Do koniugacji Α należą czasowniki mające w 1. osobie
+liczby pojedynczej nieakcentowaną końcówkę <FLECT>ω</FLECT> (oprócz
+czasowników o końcówce <FLECT>άω</FLECT>). Do koniugacji Β należą
+czasowniki mające w 1. osobie liczby pojedynczej końcówki <FLECT>άω</FLECT>
+lub <FLECT>ώ</FLECT>. W zależności od końcówki rozróżniamy więc dwie
+koniugacji podrzędne: rzeczowniki na <FLECT>άω</FLECT> stanowią
+koniugację Β<SUBSCRIPT>1</SUBSCRIPT> (Β΄ συζυγία - α΄ τάξη),
+rzeczowniki zaś na <FLECT>ώ</FLECT> stanowią koniugacje
+Β<SUBSCRIPT>2</SUBSCRIPT> (Β΄ συζυγία - β΄ τάξη).
+</PARA>
+
+<PARA>
+Każdy czasownik ma trzy tematy (το θέμα):
+
+<ENUMERATE>
+<ITEM>Temat czasu teraźniejszego, od którego tworzymy następujące
+czasy w obu stronach:
+
+ <ENUMERATE>
+ <ITEM>Ενεστώτας</ITEM>
+ <ITEM>Παρατατικός</ITEM>
+ <ITEM>Μέλλοντας διαρκείας</ITEM>
+ </ENUMERATE>
+</ITEM>
+
+<ITEM>Temat aorystu, od którego tworzymy następujące czasy strony czynnej:
+ <ENUMERATE>
+ <ITEM>Μέλλοντας στιγμιαίος</ITEM>
+ <ITEM>Αόριστος</ITEM>
+ <ITEM>Παρακείμενος</ITEM>
+ <ITEM>Υπερσυντέλικος</ITEM>
+ <ITEM>Συντελεσμένος μέλλοντας</ITEM>
+ </ENUMERATE>
+</ITEM>
+
+<ITEM>Temat aorystu strony biernej, od którego tworzymy następujące
+czasy strony biernej:
+ <ENUMERATE>
+ <ITEM>Μέλλοντας στιγμιαίος</ITEM>
+ <ITEM>Αόριστος</ITEM>
+ <ITEM>Παρακείμενος</ITEM>
+ <ITEM>Υπερσυντέλικος</ITEM>
+ <ITEM>Συντελεσμένος μέλλοντας</ITEM>
+ </ENUMERATE>
+</ITEM>
+</ENUMERATE>
+</PARA>
+
+<PARA>
+Czasowniki posiadające tylko tematy czasu teraźniejszego i aorystu
+nazywamy <DFN>czasownikami czynnymi</DFN>. Czasowniki mające tylko
+temat strony biernej nazywamy <DFN>czasownikami biernymi (αποθετικά ρήματα)</DFN>.
+</PARA>
+</PAGE>
+
+<PAGE HEADER="Tryb oznajmujący">
+<SECTION>
+<HEADER>Czasy od tematu czasu teraźniejszego</HEADER>
+<PARA>
+Od tematu czasu teraźniejszego tworzymy następujące czasy:
+</PARA>
+<PARA>
+ <ENUMERATE>
+ <ITEM>Teraźniejszy (Ενεστώτας)</ITEM>
+ <ITEM>Przeszły niedokonany (Παρατατικός)</ITEM>
+ <ITEM>Przyszły niedokonany (Μέλλοντας διαρκείας)</ITEM>
+ </ENUMERATE>
+</PARA>
+
+<SUBSECTION>
+<HEADER>Czas teraźniejszy</HEADER>
+<PARA>
+Czas teraźniejszy (ενεστώτας) tworzymy przez dodanie do tematu czasu
+teraźniejszego następujących końcówek osobowych:
+</PARA>
+
+<TABULAR ALTERNATE="1" ROWHEADING="std" COLHEADING="std">
+<ROW>
+ <ITEM></ITEM>
+ <ITEM>Α</ITEM>
+ <ITEM>Β<SUBSCRIPT>1</SUBSCRIPT></ITEM>
+ <ITEM>Β<SUBSCRIPT>2</SUBSCRIPT></ITEM>
+</ROW>
+
+<ROW>
+ <ITEM>1. os.</ITEM>
+ <ITEM>-ω</ITEM>
+ <ITEM>-άω</ITEM>
+ <ITEM>-ώ</ITEM>
+</ROW>
+
+<ROW>
+ <ITEM>2. os.</ITEM>
+ <ITEM>-εις</ITEM>
+ <ITEM>-άς</ITEM>
+ <ITEM>-είς</ITEM>
+</ROW>
+
+<ROW>
+ <ITEM>3. os.</ITEM>
+ <ITEM>-ει</ITEM>
+ <ITEM>-ά,-άει</ITEM>
+ <ITEM>-εί</ITEM>
+</ROW>
+
+<ROW>
+ <ITEM>1. os.</ITEM>
+ <ITEM>-ουμε</ITEM>
+ <ITEM>-άμε</ITEM>
+ <ITEM>-ούμε</ITEM>
+</ROW>
+
+<ROW>
+ <ITEM>2. os.</ITEM>
+ <ITEM>-ετε</ITEM>
+ <ITEM>-άτε</ITEM>
+ <ITEM>-είτε</ITEM>
+</ROW>
+
+<ROW>
+ <ITEM>3. os.</ITEM>
+ <ITEM>-ουν</ITEM>
+ <ITEM>-ούν(ε)</ITEM>
+ <ITEM>-ούν(ε)</ITEM>
+</ROW>
+
+</TABULAR>
+
+<PARA>
+W stronie biernej:
+</PARA>
+
+<TABULAR ALTERNATE="1" ROWHEADING="std" COLHEADING="std">
+<ROW>
+ <ITEM></ITEM>
+ <ITEM>Α</ITEM>
+ <ITEM>Β<SUBSCRIPT>1</SUBSCRIPT></ITEM>
+ <ITEM>Β<SUBSCRIPT>2</SUBSCRIPT></ITEM>
+</ROW>
+
+<ROW>
+ <ITEM>1. os.</ITEM>
+ <ITEM>-ομαι</ITEM>
+ <ITEM>-ιέμαι</ITEM>
+ <ITEM>-ούμαι</ITEM>
+</ROW>
+
+<ROW>
+ <ITEM>2. os.</ITEM>
+ <ITEM>-εσαι</ITEM>
+ <ITEM>-ιέσαι</ITEM>
+ <ITEM>-είσαι</ITEM>
+</ROW>
+
+<ROW>
+ <ITEM>3. os.</ITEM>
+ <ITEM>-εται</ITEM>
+ <ITEM>-ιέται</ITEM>
+ <ITEM>-είται</ITEM>
+</ROW>
+
+<ROW>
+ <ITEM>1. os.</ITEM>
+ <ITEM>-όμαστε</ITEM>
+ <ITEM>-ιόμαστε</ITEM>
+ <ITEM>-ούμαστε</ITEM>
+</ROW>
+
+<ROW>
+ <ITEM>2. os.</ITEM>
+ <ITEM>-εστε, -όσαστε</ITEM>
+ <ITEM>-ιέστε, -ιόσαστε</ITEM>
+ <ITEM>-είστε</ITEM>
+</ROW>
+
+<ROW>
+ <ITEM>3. os.</ITEM>
+ <ITEM>-ονται</ITEM>
+ <ITEM>-ιούνται</ITEM>
+ <ITEM>-ούνται</ITEM>
+</ROW>
+
+</TABULAR>
+</SUBSECTION>
+
+<SUBSECTION>
+<HEADER>Czas przeszły niedokonany</HEADER>
+<PARA>
+Końcówki osobowe czasu przeszłego:
+</PARA>
+
+<TABULAR BESTFIT="1">
+<ROW>
+ <ITEM>-α</ITEM>
+</ROW>
+<ROW>
+ <ITEM>-ες</ITEM>
+</ROW>
+<ROW>
+ <ITEM>-ε</ITEM>
+</ROW>
+<ROW>
+ <ITEM>-αμε</ITEM>
+</ROW>
+<ROW>
+ <ITEM>-ατε</ITEM>
+</ROW>
+<ROW>
+ <ITEM>-αν(ε)</ITEM>
+</ROW>
+</TABULAR>
+
+<PARA>
+Czasowniki koniugacji Α tworzą czas przeszły niedokonany (παρατατικός)
+od tematu czasu teraźniejszego przez przesuniecie akcentu na trzecią
+zgłoskę i użycie końcówek osobowych. Jeśli temat razem z
+końcówką osobową ma tylko dwie zgłoski, do tematu dodaje się
+akcentowany przedrostek <PREF>έ</PREF> (έ αύξηση).
+</PARA>
+
+<PARA>
+Czasowniki koniugacji Β tworzą czas przeszły niedokonany przez dodanie
+do tematu czasu teraźniejszego przyrostka <SUFF>ούσ</SUFF> i końcówek
+czasu przeszłego.
+</PARA>
+
+<PARA>
+Czasowniki koniugacji Β<SUBSCRIPT>1</SUBSCRIPT> mogą również tworzyć
+παρατατικός za pomocą przyrostka <SUFF>αγ</SUFF>:
+<EXAMPLE>μιλούσα</EXAMPLE> oraz <EXAMPLE>μίλαγα</EXAMPLE>.
+</PARA>
+
+<PARA>
+Strona bierna czasu przeszłego niedokonanego tworzy się od tematu
+czasu teraźniejszego przez dodanie następujących końcówek:
+</PARA>
+
+<TABULAR ALTERNATE="1" ROWHEADING="std" COLHEADING="std">
+<ROW>
+ <ITEM></ITEM>
+ <ITEM>Α</ITEM>
+ <ITEM>Β<SUBSCRIPT>1</SUBSCRIPT></ITEM>
+ <ITEM>Β<SUBSCRIPT>2</SUBSCRIPT></ITEM>
+</ROW>
+
+<ROW>
+ <ITEM>1. os.</ITEM>
+ <ITEM>-όμουν</ITEM>
+ <ITEM>-ιόμουν</ITEM>
+ <ITEM>-ούμουν</ITEM>
+</ROW>
+
+<ROW>
+ <ITEM>2. os.</ITEM>
+ <ITEM>-όσουν</ITEM>
+ <ITEM>-ιόσουν</ITEM>
+ <ITEM>-ούσουν</ITEM>
+</ROW>
+
+<ROW>
+ <ITEM>3. os.</ITEM>
+ <ITEM>-όταν</ITEM>
+ <ITEM>-ιόταν</ITEM>
+ <ITEM>-ούνταν</ITEM>
+</ROW>
+
+<ROW>
+ <ITEM>1. os.</ITEM>
+ <ITEM>-όμασταν,-όμαστε</ITEM>
+ <ITEM>-ιόμασταν,-ιόμαστε</ITEM>
+ <ITEM>-ούμαστε</ITEM>
+</ROW>
+
+<ROW>
+ <ITEM>2. os.</ITEM>
+ <ITEM>-όσασταν,-όσαστε</ITEM>
+ <ITEM>-ιόσασταν,-ιόσαστε</ITEM>
+ <ITEM>-ούσαστε</ITEM>
+</ROW>
+
+<ROW>
+ <ITEM>3. os.</ITEM>
+ <ITEM>-ονταν</ITEM>
+ <ITEM>-ιούνταν,-ιόνταν</ITEM>
+ <ITEM>-ούνταν</ITEM>
+</ROW>
+
+</TABULAR>
+</SUBSECTION>
+
+<SUBSECTION>
+<HEADER>Czas przyszły niedokonany</HEADER>
+<PARA>
+Czas przyszły niedokonany (μέλλοντας διαρκείας) tworzymy za pomocą
+cząstki <SAMP>θα</SAMP> i czasu teraźniejszego czasownika.
+</PARA>
+</SUBSECTION>
+</SECTION>
+
+<SECTION>
+<HEADER>Czasy od tematu aorystu</HEADER>
+
+<SUBSECTION>
+<HEADER ID="thema_aoristoy">Temat aorystu strony czynnej</HEADER>
+<PARA>
+Temat aorystu strony czynnej tworzy się przez dodanie przyrostka
+<FLECT>σ</FLECT> do tematu czasu teraźniejszego. Przy tym może
+zachodzić odmiana końcowej spółgłoski tematu na <FLECT>ξ</FLECT> lub
+<FLECT>ψ</FLECT>:
+</PARA>
+
+<TABULAR DICTREF="col:5:5;row:1" COLHEADING="std" ALTERNATE="1" COLALIGN="CENTER:*">
+<ROW>
+ <ITEM>Zakończenie aorystu</ITEM>
+ <ITEM>Zakończenie tematu</ITEM>
+ <ITEM>temat ενεστώτας</ITEM>
+ <ITEM>temat αόριστος</ITEM>
+ <ITEM>ενεστώτας</ITEM>
+ <ITEM>αόριστος</ITEM>
+</ROW>
+<SEPARATOR></SEPARATOR>
+<ROW>
+ <ITEM ROWSPAN="3">-σ</ITEM>
+ <ITEM>-ν</ITEM>
+ <ITEM>χαν</ITEM>
+ <ITEM>χασ</ITEM>
+ <ITEM>χάνω</ITEM>
+ <ITEM>έχασα</ITEM>
+</ROW>
+<ROW>
+ <ITEM>-θ</ITEM>
+ <ITEM>νιωθ</ITEM>
+ <ITEM>νιωσ</ITEM>
+ <ITEM>νιώθω</ITEM>
+ <ITEM>ένιωσα</ITEM>
+</ROW>
+<ROW>
+ <ITEM>-ζ</ITEM>
+ <ITEM>διαβαζ</ITEM>
+ <ITEM>διαβασ</ITEM>
+ <ITEM>διαβάζω</ITEM>
+ <ITEM>διάβασα</ITEM>
+</ROW>
+<SEPARATOR></SEPARATOR>
+<ROW>
+ <ITEM ROWSPAN="6">-ξ</ITEM>
+ <ITEM>-κ</ITEM>
+ <ITEM>πλεκ</ITEM>
+ <ITEM>πλεξ</ITEM>
+ <ITEM>πλέκω</ITEM>
+ <ITEM>έπλεξα</ITEM>
+</ROW>
+<ROW>
+ <ITEM>-γ</ITEM>
+ <ITEM>ανοιγ</ITEM>
+ <ITEM>ανοιξ</ITEM>
+ <ITEM>ανοίγω</ITEM>
+ <ITEM>άνοιξα</ITEM>
+</ROW>
+<ROW>
+ <ITEM>-χ</ITEM>
+ <ITEM>προσεχ</ITEM>
+ <ITEM>προσεξ</ITEM>
+ <ITEM>προσέχω</ITEM>
+ <ITEM>πρόσεξα</ITEM>
+</ROW>
+<ROW>
+ <ITEM>-σκ</ITEM>
+ <ITEM>διδασκ</ITEM>
+ <ITEM>διδαξ</ITEM>
+ <ITEM>διδάσκω</ITEM>
+ <ITEM>δίδαξα</ITEM>
+</ROW>
+<ROW>
+ <ITEM>-χν</ITEM>
+ <ITEM>φτιαχν</ITEM>
+ <ITEM>φτιαξ</ITEM>
+ <ITEM>φτιάχνω</ITEM>
+ <ITEM>έφτιαξα</ITEM>
+</ROW>
+<ROW>
+ <ITEM>-ζ</ITEM>
+ <ITEM>αλλαζ</ITEM>
+ <ITEM>αλλαξ</ITEM>
+ <ITEM>αλλάζω</ITEM>
+ <ITEM>άλλαξα</ITEM>
+</ROW>
+<SEPARATOR></SEPARATOR>
+<ROW>
+ <ITEM ROWSPAN="5">-ψ</ITEM>
+ <ITEM>-π</ITEM>
+ <ITEM>λειπ</ITEM>
+ <ITEM>λειψ</ITEM>
+ <ITEM>λείπω</ITEM>
+ <ITEM>έλειψα</ITEM>
+</ROW>
+<ROW>
+ <ITEM>-β</ITEM>
+ <ITEM>σκαβ</ITEM>
+ <ITEM>σκαψ</ITEM>
+ <ITEM>σκάβω</ITEM>
+ <ITEM>έσκαψα</ITEM>
+</ROW>
+<ROW>
+ <ITEM>-φ</ITEM>
+ <ITEM>βάφ</ITEM>
+ <ITEM>βαψ</ITEM>
+ <ITEM>βάφω</ITEM>
+ <ITEM>έβαψα</ITEM>
+</ROW>
+<ROW>
+ <ITEM>-εύ</ITEM>
+ <ITEM>δουλεύ</ITEM>
+ <ITEM>δουλεψ</ITEM>
+ <ITEM>δουλεύω</ITEM>
+ <ITEM>δούλεψα</ITEM>
+</ROW>
+<ROW>
+ <ITEM>-αύ</ITEM>
+ <ITEM>παύ</ITEM>
+ <ITEM>παψ</ITEM>
+ <ITEM>παύω</ITEM>
+ <ITEM>έπαψα</ITEM>
+</ROW>
+</TABULAR>
+</SUBSECTION>
+
+<PARA>
+Od tematu aorystu tworzymy czasy:
+<ENUMERATE>
+ <ITEM>Aoryst -- Αόριστος</ITEM>
+ <ITEM>Przyszły momentalny -- Μέλλοντας στιγμιαίος</ITEM>
+ <ITEM>Przeszły dokonany -- Παρακείμενος</ITEM>
+ <ITEM>Zaprzeszły -- Υπερσυντέλικος</ITEM>
+ <ITEM>Przyszły dokonany -- Συντελεσμένος μέλλοντας</ITEM>
+</ENUMERATE>
+</PARA>
+
+<SUBSECTION>
+<HEADER>Aoryst</HEADER>
+<PARA>
+Aoryst wyraża czynność dokonaną w przeszłości bez względu na jego
+trwałość, powtórzenia oraz stosunek do innych czynności w przeszłości.
+</PARA>
+
+<PARA>
+Czas ten tłumaczymy na język polski przez czas przeszły czasownika
+postaci dokonanej, na przykład:
+</PARA>
+
+<PARA>
+<EMPH>Έζησε</EMPH> στην Αμερική 20 χρόνια.
+</PARA>
+<PARA>
+<EMPH>Przeżył</EMPH> w Ameryce 20 lat.
+</PARA>
+<PARA>
+<EMPH>Έγραψε</EMPH> 15 βιβλία.
+</PARA>
+<PARA>
+<EMPH>Napisał</EMPH> 15 ksiąg.
+</PARA>
+
+<PARA>
+Aoryst tworzymy dodając do tematu aorystu końcówki osobowe czasu przeszłego
+</PARA>
+
+<TABULAR BESTFIT="1">
+<ROW>
+ <ITEM>-α</ITEM>
+</ROW>
+<ROW>
+ <ITEM>-ες</ITEM>
+</ROW>
+<ROW>
+ <ITEM>-ε</ITEM>
+</ROW>
+<ROW>
+ <ITEM>-αμε</ITEM>
+</ROW>
+<ROW>
+ <ITEM>-ατε</ITEM>
+</ROW>
+<ROW>
+ <ITEM>-αν(ε)</ITEM>
+</ROW>
+</TABULAR>
+
+<PARA>
+Aoryst zawsze jest akcentowany na trzeciej sylabie. Jeśli forma
+czasownika w aoryście ma tylko dwie sylaby, na początku dodaje się
+przedrostek <PREF>έ</PREF> (έ αύξηση):
+</PARA>
+
+<TABULAR DICTREF="col:1:1;row:1" BESTFIT="1" NOFRAME="1">
+<ROW>
+ <ITEM>νομίζω</ITEM>
+ <ITEM>νόμισα</ITEM>
+</ROW>
+<ROW>
+ <ITEM>δένω</ITEM>
+ <ITEM>έδεσα</ITEM>
+</ROW>
+</TABULAR>
+
+<PARA>
+Przedrostek <PREF>έ</PREF>, który dostają czasowniki dwusylabowe w αόριστος oraz
+παρατατικός nazywa się <DFN>sylabowym</DFN> (<DFN>συλλαβική</DFN>).
+</PARA>
+
+<PARA>
+Aoryst większej części czasowników dwusylabowych tworzy się przez przedrostek
+<PREF>έ</PREF>. Niemniej jednak, niektóre czasowniki używają w tym
+celu przedrostka <PREF>ή</PREF>:
+</PARA>
+
+<TABULAR DICTREF="col:1:1;row:1" BESTFIT="1" NOFRAME="1">
+<ROW>
+ <ITEM>θέλω</ITEM>
+ <ITEM>ήθελα</ITEM>
+</ROW>
+<ROW>
+ <ITEM>ξέρω</ITEM>
+ <ITEM>ήξερα</ITEM>
+</ROW>
+<ROW>
+ <ITEM>πίνω</ITEM>
+ <ITEM>ήπια</ITEM>
+</ROW>
+</TABULAR>
+
+<PARA>
+Czasowniki pochodne, tzn. utworzone przez dodanie przyimka lub
+przedrostka do czasownika dwusylabowego, które się rozpoczynają od
+spółgłoski, otrzymują <PREF>έ</PREF> dodatkowe między przedrostkiem a
+tematem czasownika pierwotnego (<DFN>samogłoska dodatkowa
+wewnętrzna</DFN> -- <DFN>εσωτερική αύξηση</DFN>):
+</PARA>
+
+<TABULAR COLHEADING="std" ROWHEADING="std" ALTERNATE="1">
+<ROW>
+ <ITEM>Przedrostek</ITEM>
+ <ITEM>Ενεστώτας</ITEM>
+ <ITEM>Παρατατικός</ITEM>
+ <ITEM>Αόριστος</ITEM>
+</ROW>
+<ROW>
+ <ITEM>υπό</ITEM>
+ <ITEM>υπο-γράφω</ITEM>
+ <ITEM>υπ-έγραφα</ITEM>
+ <ITEM>υπ-έγραψα</ITEM>
+</ROW>
+<ROW>
+ <ITEM>περί</ITEM>
+ <ITEM>περι-γράφω</ITEM>
+ <ITEM>περι-έγραφα</ITEM>
+ <ITEM>περι-έγραψα</ITEM>
+</ROW>
+<ROW>
+ <ITEM>εισ</ITEM>
+ <ITEM>εισ-πράττω</ITEM>
+ <ITEM>εισ-έπραττα</ITEM>
+ <ITEM>εισ-έπραξα</ITEM>
+</ROW>
+<ROW>
+ <ITEM>επί</ITEM>
+ <ITEM>επι-τρέπω</ITEM>
+ <ITEM>επ-έτρεπα</ITEM>
+ <ITEM>επ-έτρεψα</ITEM>
+</ROW>
+<ROW>
+ <ITEM ROWSPAN="2">εκ</ITEM>
+ <ITEM>εκ-φράζω</ITEM>
+ <ITEM>εξ-έφραζα</ITEM>
+ <ITEM>εξ-έφρασα</ITEM>
+</ROW>
+<ROW>
+ <ITEM>εκ-δίδω</ITEM>
+ <ITEM>εξ-έδιδα</ITEM>
+ <ITEM>εξ-έδωσα</ITEM>
+</ROW>
+<ROW>
+ <ITEM ROWSPAN="3">εν</ITEM>
+ <ITEM>εν-τασσω</ITEM>
+ <ITEM>εν-έτασσα</ITEM>
+ <ITEM>εν-έταξα</ITEM>
+</ROW>
+<ROW>
+ <ITEM>εγ-κρίνω</ITEM>
+ <ITEM>εν-έκρινα</ITEM>
+ <ITEM>εν-έκρινα</ITEM>
+</ROW>
+<ROW>
+ <ITEM>εμ-πνέω</ITEM>
+ <ITEM>εν-έπνεα</ITEM>
+ <ITEM>εν-έπνευσα</ITEM>
+</ROW>
+<ROW>
+ <ITEM>εν+διά</ITEM>
+ <ITEM>ενδια-φέρω</ITEM>
+ <ITEM>ενδι-έφερα</ITEM>
+ <ITEM>ενδι-έφερα</ITEM>
+</ROW>
+<ROW>
+ <ITEM ROWSPAN="3">συν</ITEM>
+ <ITEM>συμ-βαίνει</ITEM>
+ <ITEM>συν-έβαινε</ITEM>
+ <ITEM>συν-έβη</ITEM>
+</ROW>
+<ROW>
+ <ITEM>συγ-κρίνω</ITEM>
+ <ITEM>συν-έκρινα</ITEM>
+ <ITEM>συν-έκρινα</ITEM>
+</ROW>
+<ROW>
+ <ITEM>συν-δέω</ITEM>
+ <ITEM>συν-έδενα</ITEM>
+ <ITEM>συν-έδεσα</ITEM>
+</ROW>
+</TABULAR>
+
+<PARA>
+Uwagi:
+</PARA>
+
+<ENUMERATE>
+<ITEM>Jeśli przyimek kończy się na samogłoskę, samogłoska ta z reguły
+się usuwa:<EXAMPLE TYPE="PARA">υπογράφω => υπέγραφα</EXAMPLE>
+</ITEM>
+<ITEM><SAMP>εκ</SAMP> przetwarza się na <SAMP>εξ</SAMP>:
+<EXAMPLE TYPE="PARA">εκλέγω => εξέλεγα</EXAMPLE>
+</ITEM>
+</ENUMERATE>
+
+<PARA>
+Niektóre czasowniki (zwykle złożone), których czasownik pierwotny
+poczyna się od <SAMP>α</SAMP> lub <SAMP>ε</SAMP>, tworzą czas przeszły
+przy pomocy samogłoski dodatkowej <PREF>η</PREF>. Taka samogłoska
+nazywa się <DFN>czasową</DFN> (<DFN>χρονική</DFN>).
+</PARA>
+
+<TABULAR COLHEADING="std" DICTREF="col:1:1;row:1" BESTFIT="1" NOFRAME="1">
+<ROW>
+ <ITEM>Ενεστώτας</ITEM>
+ <ITEM>Παρατατικός</ITEM>
+ <ITEM>Αόριστος</ITEM>
+</ROW>
+<ROW>
+ <ITEM>υπ-άρχω</ITEM>
+ <ITEM>υπ-ήρχα</ITEM>
+ <ITEM>υπ-ήρξα</ITEM>
+</ROW>
+<ROW>
+ <ITEM>παρ-άγω</ITEM>
+ <ITEM>παρ-ήγα</ITEM>
+ <ITEM>παρ-ήγαγα</ITEM>
+</ROW>
+</TABULAR>
+
+<PARA>
+Podsumowując, możemy powiedzieć że do utworzenia czasów przeszłych
+używa się następujących samogłosek dodatkowych:
+</PARA>
+
+<ENUMERATE>
+<ITEM>Sylabowa (Συλλαβική) <PREF>ε</PREF>
+ <ENUMERATE>
+ <ITEM>Zewnętrzna (εξωτερική): <EXAMPLE><EMPH>έ</EMPH>γραφα</EXAMPLE></ITEM>
+ <ITEM>Wewnętrzna (εσωτερική): <EXAMPLE>υπ<EMPH>έ</EMPH>γραφα</EXAMPLE></ITEM>
+</ENUMERATE>
+</ITEM>
+<ITEM>Czasowa wewnętrzna (χρονική εσωτερική) <PREF>η</PREF>:
+<EXAMPLE>υπ<EMPH>ή</EMPH>ρχα</EXAMPLE></ITEM>
+</ENUMERATE>
+
+</SUBSECTION>
+
+</SECTION>
+
</PAGE>
+
</CHAPTER>
<!-- Local Variables: -->
diff --git a/xml/ru/antonimies.xml b/xml/ru/antonimies.xml
index f5c49cb..34d73a5 100644
--- a/xml/ru/antonimies.xml
+++ b/xml/ru/antonimies.xml
@@ -10,7 +10,21 @@
<CHAPTER PREFIX="antonimies">
<PAGE HEADER="Местоимение">
-<NOTREADY>Извините, страница находится в подготовке.</NOTREADY>
+<PARA>
+Местоимение (αντωνημία) заменяет в предложении существительное,
+прилагательное либо числительное. В греческом языке существуют
+следующие типы местоимений:
+</PARA>
+
+<ITEMIZE>
+<ITEM>Личные (προσωπικές αντωνημίες)</ITEM>
+<ITEM>Притяжательные (κτητικές αντωνημίες)</ITEM>
+<ITEM>Указательные (δεικτικές αντωνημίες)</ITEM>
+<ITEM>Относительные (αναφορικές αντωνημίες)</ITEM>
+<ITEM>Вопросительные (ερωτηματικές αντωνημίες)</ITEM>
+<ITEM>Неопределённые (αόριστες αντωνημίες)</ITEM>
+</ITEMIZE>
+
</PAGE>
<PAGE HEADER="Личные местоимения">
diff --git a/xml/ru/rhmata.xml b/xml/ru/rhmata.xml
index 51801d0..8ea0b0f 100644
--- a/xml/ru/rhmata.xml
+++ b/xml/ru/rhmata.xml
@@ -46,11 +46,11 @@
<ENUMERATE>
<ITEM>Настоящее -- Ενεστώτας</ITEM>
<ITEM>Прошедшее незавершённое -- Παρατατικός</ITEM>
- <ITEM>Будущее незавершённое -- Μέλλοντας διαρκείας</ITEM>
- <ITEM>Будущее мгновенное -- Μέλλοντας στιγμιαίος</ITEM>
<ITEM>Аорист -- Αόριστος</ITEM>
<ITEM>Прошедшее завершённое -- Παρακείμενος</ITEM>
<ITEM>Предпрошедшее (давнопрошедшее) -- Υπερσυντέλικος</ITEM>
+ <ITEM>Будущее незавершённое -- Μέλλοντας διαρκείας</ITEM>
+ <ITEM>Будущее мгновенное -- Μέλλοντας στιγμιαίος</ITEM>
<ITEM>Будущее завершённое -- Συντελεσμένος μέλλοντας</ITEM>
</ENUMERATE>
</PARA>
@@ -695,7 +695,7 @@
<PARA>
Некоторые глаголы (обычно составные), чей первообразный глагол начинается на
-<SAMP>α</SAMP> или <SAMP>ε</SAMP> образуют прошедшее время с помощью дополнительного
+<SAMP>α</SAMP> или <SAMP>ε</SAMP>, образуют прошедшее время с помощью дополнительного
<PREF>η</PREF>. Такая дополнительная гласная называется <DFN>временнóй</DFN>
(<DFN>χρονική</DFN>).
</PARA>

Return to:

Send suggestions and report system problems to the System administrator.