summaryrefslogtreecommitdiffabout
path: root/xml
authorSergey Poznyakoff <gray@gnu.org.ua>2006-04-17 21:37:32 (GMT)
committer Sergey Poznyakoff <gray@gnu.org.ua>2006-04-17 21:37:32 (GMT)
commit1757b768dfb34c1dea4c7ecc45e328b168e52319 (patch) (side-by-side diff)
treea08fc909a3f509ce1e84ddb62f89ad978acafe2e /xml
parent3befe84b83a5f6bc409b195c72dd4088db660b2f (diff)
downloadellinika-1757b768dfb34c1dea4c7ecc45e328b168e52319.tar.gz
ellinika-1757b768dfb34c1dea4c7ecc45e328b168e52319.tar.bz2
Update
git-svn-id: file:///home/puszcza/svnroot/ellinika/trunk@453 941c8c0f-9102-463b-b60b-cd22ce0e6858
Diffstat (limited to 'xml') (more/less context) (ignore whitespace changes)
-rw-r--r--xml/pl/rhmata.xml1728
1 files changed, 1727 insertions, 1 deletions
diff --git a/xml/pl/rhmata.xml b/xml/pl/rhmata.xml
index e0d3e67..db83192 100644
--- a/xml/pl/rhmata.xml
+++ b/xml/pl/rhmata.xml
@@ -26,7 +26,7 @@ Czasowniki odmieniają się przez
<ITEM>Tryby (η έγκλιση)
<ITEMIZE>
- <ITEM>Oznajmujący -- Οριστική</ITEM>
+ <ITEM>Oznajmiający -- Οριστική</ITEM>
<ITEM>Łączący -- Υποτακτική</ITEM>
<ITEM>Rozkazujący -- Προστακτική</ITEM>
</ITEMIZE>
@@ -734,10 +734,1736 @@ używa się następujących samogłosek dodatkowych:
</SUBSECTION>
+<SUBSECTION>
+<HEADER>Temat aorystu strony biernej</HEADER>
+
+<PARA>Końcówka tematu aorystu strony biernej zależy od końcowki tematu
+strony czynnej:</PARA>
+
+<TABULAR COLHEADING="std">
+<ROW>
+ <ITEM>Strona czynna</ITEM>
+ <ITEM>Strona bierna</ITEM>
+</ROW>
+<ROW>
+ <ITEM>-σ</ITEM>
+ <ITEM>-θηκ, -στηκ</ITEM>
+</ROW>
+<ROW>
+ <ITEM>-ξ</ITEM>
+ <ITEM>-χτηκ</ITEM>
+</ROW>
+<ROW>
+ <ITEM>-ψ</ITEM>
+ <ITEM>-φτηκ, -φθηκ</ITEM>
+</ROW>
+</TABULAR>
+
+<PARA>
+Poniższa tabela podaje bardziej szczegółowy opis:
+</PARA>
+
+<TABULAR COLHEADING="std" DICTREF="col:2:2;row:1" SPLIT="-" ALTERNATE="1" ROWHEADING="std" INITCOUNT="1" COLALIGN=":justify:*">
+<ROW>
+ <ITEM>Temat αόριστος</ITEM>
+ <ITEM>Temat ενεστώτας</ITEM>
+ <ITEM>ενεστώτας</ITEM>
+ <ITEM>αόριστος</ITEM>
+</ROW>
+<ROW>
+ <ITEM>-θηκα</ITEM>
+ <ITEM>νομαι</ITEM>
+ <ITEM>κρί-νομαι</ITEM>
+ <ITEM>κρί-θηκα</ITEM>
+</ROW>
+
+<SEPARATOR></SEPARATOR>
+<ROW>
+ <ITEM ROWSPAN="2">-άνθηκα</ITEM>
+ <ITEM>αίνομαι</ITEM>
+ <ITEM>απολυμ-αίνομαι</ITEM>
+ <ITEM>απολυμ-άνθηκα</ITEM>
+</ROW>
+<ROW>
+ <ITEM>άνομαι</ITEM>
+ <ITEM>αισθ-άνομαι</ITEM>
+ <ITEM>αισθ-άνθηκα</ITEM>
+</ROW>
+
+<SEPARATOR></SEPARATOR>
+<ROW>
+ <ITEM>-άθηκα</ITEM>
+ <ITEM>αίνομαι</ITEM>
+ <ITEM>ζεστ-αίνομαι</ITEM>
+ <ITEM>ζεστ-άθηκα</ITEM>
+</ROW>
+
+<SEPARATOR></SEPARATOR>
+<ROW>
+ <ITEM ROWSPAN="3">-στηκα</ITEM>
+ <ITEM>ζομαι</ITEM>
+ <ITEM>ετοιμά-ζομαι</ITEM>
+ <ITEM>ετοιμά-στηκα</ITEM>
+</ROW>
+<ROW>
+ <ITEM>θομαι</ITEM>
+ <ITEM>πεί-θομαι</ITEM>
+ <ITEM>πεί-στηκα</ITEM>
+</ROW>
+<ROW>
+ <ITEM>νομαι</ITEM>
+ <ITEM>πιά-νομαι</ITEM>
+ <ITEM>πιά-στηκα</ITEM>
+</ROW>
+
+<SEPARATOR></SEPARATOR>
+<ROW>
+ <ITEM ROWSPAN="6">-χτηκα</ITEM>
+ <ITEM>κομαι</ITEM>
+ <ITEM>πλέ-κομαι</ITEM>
+ <ITEM>πλέ-χτηκα</ITEM>
+</ROW>
+<ROW>
+ <ITEM>γομαι</ITEM>
+ <ITEM>ανοί-γομαι</ITEM>
+ <ITEM>ανοί-χτηκα</ITEM>
+</ROW>
+<ROW>
+ <ITEM>χομαι</ITEM>
+ <ITEM>δέ-χομαι</ITEM>
+ <ITEM>δέ-χτηκα</ITEM>
+</ROW>
+<ROW>
+ <ITEM>σκομαι</ITEM>
+ <ITEM>διδά-σκομαι</ITEM>
+ <ITEM>διδά-χτηκα</ITEM>
+</ROW>
+<ROW>
+ <ITEM>χνομαι</ITEM>
+ <ITEM>ρί-χνομαι</ITEM>
+ <ITEM>ρί-χτηκα</ITEM>
+</ROW>
+<ROW>
+ <ITEM>ζομαι</ITEM>
+ <ITEM>κοιτά-ζομαι</ITEM>
+ <ITEM>κοιτά-χτηκα</ITEM>
+</ROW>
+
+<SEPARATOR></SEPARATOR>
+<ROW>
+ <ITEM ROWSPAN="3">-φτηκα</ITEM>
+ <ITEM>βομαι</ITEM>
+ <ITEM>κρύ-βομαι</ITEM>
+ <ITEM>κρύ-φτηκα</ITEM>
+</ROW>
+<ROW>
+ <ITEM>φομαι</ITEM>
+ <ITEM>βά-φομαι</ITEM>
+ <ITEM>βά-φτηκα</ITEM>
+</ROW>
+<ROW>
+ <ITEM>φτομαι</ITEM>
+ <ITEM>σκέ-φτομαι</ITEM>
+ <ITEM>σκέ-φτηκα</ITEM>
+</ROW>
+
+<SEPARATOR></SEPARATOR>
+<ROW>
+ <ITEM>-εύτηκα</ITEM>
+ <ITEM>εύομαι</ITEM>
+ <ITEM>μαγ-εύομαι</ITEM>
+ <ITEM>μαγ-εύτηκα</ITEM>
+</ROW>
+
+</TABULAR>
+
+</SUBSECTION>
+
+<SUBSECTION>
+<HEADER>Czas przyszły momentalny</HEADER>
+<PARA>
+Czas przyszły momentalny (Μέλλοντας στιγμιαίος) tworzy się
+od tematu aorystu przez dodanie końcówek osobowych czasu
+teraźniejszego.
+</PARA>
+</SUBSECTION>
+
+<SUBSECTION>
+<HEADER>Czasy dokonane</HEADER>
+<PARA>
+Czasy dokonane tworzymy opisowo za pomocą czasownika posiłkowego
+<DICTREF>έχω</DICTREF> w odpowiedniej formie osobowej oraz czasownika
+odmienianego w trzeciej osobie liczby pojedynczej trybu łączącego:
+</PARA>
+
+<TABULAR ALTERNATE="1" COLHEADING="std" ROWHEADING="normal">
+<ROW>
+ <ITEM></ITEM>
+ <ITEM>Przeszły dokonany (Παρακείμενος)</ITEM>
+ <ITEM>Zaprzeszły (Υπερσυντέλικος)</ITEM>
+ <ITEM>Przyszły dokonany (Συντελεσμένος μέλλοντας)</ITEM>
+</ROW>
+<ROW>
+ <ITEM>εγώ</ITEM>
+ <ITEM>έχω διαβάσει</ITEM>
+ <ITEM>είχα διαβάσει</ITEM>
+ <ITEM>θα έχω διαβάσει</ITEM>
+</ROW>
+<ROW>
+ <ITEM>εσύ</ITEM>
+ <ITEM>έχεις διαβάσει</ITEM>
+ <ITEM>είχες διαβάσει</ITEM>
+ <ITEM>θα έχεις διαβάσει</ITEM>
+</ROW>
+<ROW>
+ <ITEM>αυτός</ITEM>
+ <ITEM>έχει διαβάσει</ITEM>
+ <ITEM>είχε διαβάσει</ITEM>
+ <ITEM>θα έχει διαβάσει</ITEM>
+</ROW>
+<ROW>
+ <ITEM>εμείς</ITEM>
+ <ITEM>έχουμε διαβάσει</ITEM>
+ <ITEM>είχαμε διαβάσει</ITEM>
+ <ITEM>θα έχουμε διαβάσει</ITEM>
+</ROW>
+<ROW>
+ <ITEM>εσείς</ITEM>
+ <ITEM>έχετε διαβάσει</ITEM>
+ <ITEM>είχατε διαβάσει</ITEM>
+ <ITEM>θα έχετε διαβάσει</ITEM>
+</ROW>
+<ROW>
+ <ITEM>αυτοί</ITEM>
+ <ITEM>έχουν διαβάσει</ITEM>
+ <ITEM>είχαν διαβάσει</ITEM>
+ <ITEM>θα έχουν διαβάσει</ITEM>
+</ROW>
+</TABULAR>
+
+</SUBSECTION>
+
</SECTION>
</PAGE>
+<PAGE HEADER="Tryb łączący">
+<PARA>
+Tryb łączący ma trzy czasy:
+</PARA>
+
+<ENUMERATE>
+ <ITEM>Teraźniejszy (Ενεστώτας)</ITEM>
+ <ITEM>Aoryst (Αόριστος)</ITEM>
+ <ITEM>Przeszły dokonany (Παρακείμενος)</ITEM>
+</ENUMERATE>
+
+<SECTION>
+<HEADER>Czas teraźniejszy</HEADER>
+<PARA>
+Czas teraźniejszy trybu łączącego tworzy się za pomocą cząstki
+<SAMP>να</SAMP> oraz czasownika odmienianego w formie czasu
+teraźniejszego trybu oznajmiającego:
+</PARA>
+
+<TABULAR ALTERNATE="1" ROWHEADING="normal" COLHEADING="std" SPLIT="-">
+<ROW>
+ <ITEM></ITEM>
+ <ITEM>Α</ITEM>
+ <ITEM>Β<SUBSCRIPT>1</SUBSCRIPT></ITEM>
+ <ITEM>Β<SUBSCRIPT>2</SUBSCRIPT></ITEM>
+</ROW>
+<ROW>
+ <ITEM>εγώ</ITEM>
+ <ITEM>να διαβάζ-ω</ITEM>
+ <ITEM>να νικά-ω</ITEM>
+ <ITEM>να θεωρ-ώ</ITEM>
+</ROW>
+<ROW>
+ <ITEM>εσύ</ITEM>
+ <ITEM>να διαβάζ-εις</ITEM>
+ <ITEM>να νικ-άς</ITEM>
+ <ITEM>να θεωρ-είς</ITEM>
+</ROW>
+<ROW>
+ <ITEM>αυτός</ITEM>
+ <ITEM>να διαβάζ-ει</ITEM>
+ <ITEM>να νικ-άει</ITEM>
+ <ITEM>να θεωρ-εί</ITEM>
+</ROW>
+<ROW>
+ <ITEM>εμείς</ITEM>
+ <ITEM>να διαβάζ-ουμε</ITEM>
+ <ITEM>να νικ-άμε</ITEM>
+ <ITEM>να θεωρ-ούμε</ITEM>
+</ROW>
+<ROW>
+ <ITEM>εσείς</ITEM>
+ <ITEM>να διαβάζ-ετε</ITEM>
+ <ITEM>να νικ-άτε</ITEM>
+ <ITEM>να θεωρ-είτε</ITEM>
+</ROW>
+<ROW>
+ <ITEM>αυτοί</ITEM>
+ <ITEM>να διαβάζ-ουν</ITEM>
+ <ITEM>να νικ-άν(ε)</ITEM>
+ <ITEM>να θεωρ-ούν(ε)</ITEM>
+</ROW>
+</TABULAR>
+</SECTION>
+
+<SECTION>
+<HEADER>Aoryst</HEADER>
+<PARA>
+Aoryst trybu łączącego tworzymy dodając do <XREF REF="thema_aoristoy">tematu
+aorystu</XREF> końcowki osobowe czasu teraźniejszego.
+</PARA>
+
+<TABULAR ALTERNATE="1" ROWHEADING="normal" COLHEADING="std" SPLIT="-">
+<ROW>
+ <ITEM></ITEM>
+ <ITEM>Α</ITEM>
+ <ITEM>Β<SUBSCRIPT>1</SUBSCRIPT></ITEM>
+ <ITEM>Β<SUBSCRIPT>2</SUBSCRIPT></ITEM>
+</ROW>
+<ROW>
+ <ITEM>εγώ</ITEM>
+ <ITEM>να διαβάσ-ω</ITEM>
+ <ITEM>να νικήσ-ω</ITEM>
+ <ITEM>να θεωρήσ-ω</ITEM>
+</ROW>
+<ROW>
+ <ITEM>εσύ</ITEM>
+ <ITEM>να διαβάσ-εις</ITEM>
+ <ITEM>να νικήσ-εις</ITEM>
+ <ITEM>να θεωρήσ-εις</ITEM>
+</ROW>
+<ROW>
+ <ITEM>αυτός</ITEM>
+ <ITEM>να διαβάσ-ει</ITEM>
+ <ITEM>να νικήσ-ει</ITEM>
+ <ITEM>να θεωρήσ-ει</ITEM>
+</ROW>
+<ROW>
+ <ITEM>εμείς</ITEM>
+ <ITEM>να διαβάσ-ουμε</ITEM>
+ <ITEM>να νικήσ-ουμε</ITEM>
+ <ITEM>να θεωρήσ-ουμε</ITEM>
+</ROW>
+<ROW>
+ <ITEM>εσείς</ITEM>
+ <ITEM>να διαβάσ-ετε</ITEM>
+ <ITEM>να νικήσ-ετε</ITEM>
+ <ITEM>να θεωρήσ-ετε</ITEM>
+</ROW>
+<ROW>
+ <ITEM>αυτοί</ITEM>
+ <ITEM>να διαβάσ-ουν</ITEM>
+ <ITEM>να νικήσ-ουν</ITEM>
+ <ITEM>να θεωρήσ-ουν(ε)</ITEM>
+</ROW>
+</TABULAR>
+</SECTION>
+
+<SECTION>
+<HEADER>Czas przeszły dokonany</HEADER>
+<PARA>
+Czas przeszły dokonany tworzymy za pomocą cząstki <SAMP>να</SAMP> i
+czasu przeszłego dokonanego trybu oznajmiającego.
+</PARA>
+
+<TABULAR ALTERNATE="1" ROWHEADING="normal" COLHEADING="std" SPLIT="-">
+<ROW>
+ <ITEM></ITEM>
+ <ITEM>Α</ITEM>
+ <ITEM>Β<SUBSCRIPT>1</SUBSCRIPT></ITEM>
+ <ITEM>Β<SUBSCRIPT>2</SUBSCRIPT></ITEM>
+</ROW>
+<ROW>
+ <ITEM>εγώ</ITEM>
+ <ITEM>να έχω διαβάσει</ITEM>
+ <ITEM>να έχω νικήσει</ITEM>
+ <ITEM>να έχω θεωρήσει</ITEM>
+</ROW>
+<ROW>
+ <ITEM>εσύ</ITEM>
+ <ITEM>να έχεις διαβάσει</ITEM>
+ <ITEM>να έχεις νικήσει</ITEM>
+ <ITEM>να έχεις θεωρήσει</ITEM>
+</ROW>
+<ROW>
+ <ITEM>αυτός</ITEM>
+ <ITEM>να έχει διαβάσει</ITEM>
+ <ITEM>να έχει νικήσει</ITEM>
+ <ITEM>να έχει θεωρήσει</ITEM>
+</ROW>
+<ROW>
+ <ITEM>εμείς</ITEM>
+ <ITEM>να έχουμε διαβάσει</ITEM>
+ <ITEM>να έχουμε νικήσει</ITEM>
+ <ITEM>να έχουμε θεωρήσει</ITEM>
+</ROW>
+<ROW>
+ <ITEM>εσείς</ITEM>
+ <ITEM>να έχετε διαβάσει</ITEM>
+ <ITEM>να έχετε νικήσει</ITEM>
+ <ITEM>να έχετε θεωρήσει</ITEM>
+</ROW>
+<ROW>
+ <ITEM>αυτοί</ITEM>
+ <ITEM>να έχουν διαβάσει</ITEM>
+ <ITEM>να έχουν νικήσει</ITEM>
+ <ITEM>να έχουν θεωρήσει</ITEM>
+</ROW>
+</TABULAR>
+</SECTION>
+</PAGE>
+
+<PAGE HEADER="Tryb rozkazujący">
+<PARA>
+Czasowniki w trybie rozkazującym mają tylko drugą osobę obu liczb
+oraz trzy czasy:
+
+<ENUMERATE>
+ <ITEM>Teraźniejszy (Ενεστώτας)</ITEM>
+ <ITEM>Aoryst (Αόριστος)</ITEM>
+ <ITEM>Przeszły dokonany (Παρακείμενος)</ITEM>
+</ENUMERATE>
+</PARA>
+
+<SECTION>
+<HEADER>Czas teraźniejszy</HEADER>
+
+<PARA>
+Czasowniki deklinacji Α tworzą ten czas przez dodanie do tematu czasu
+teraźniejszego końcówek <FLECT>ε</FLECT> (w liczbie pojedynczej) i
+<FLECT>ετε</FLECT> (w liczbie mnogiej). Jeśli otrzymana forma liczby
+pojedynczej ma więcej niż dwie sylaby, akcent kładziemy na trzeciej
+sylabie.
+</PARA>
+
+<PARA>
+Podobnie tworzą ten czas czasowniki deklinacji
+Β<SUBSCRIPT>1</SUBSCRIPT>, tylko końcówkami są <FLECT>α</FLECT>
+w liczbie pojedynczej i <FLECT>ατε</FLECT> w liczbie mnogiej.
+</PARA>
+
+<PARA>
+Czasowniki koniugacji Β<SUBSCRIPT>2</SUBSCRIPT> tworzą osobną formę
+czasu teraźniejszego tylko w liczbie mnogiej, przez dodanie końcówki
+<FLECT>είτε</FLECT>. W liczbie pojedynczej używa się formy 2. osoby
+lp. trybu łączącego.
+</PARA>
+
+<PARA>
+Łatwo zauważyć, że druga osoba liczby mnogiej trybu rozkazującego
+zawsze jest równa tej formie trybu oznajmiającego, a druga osoba
+liczby pojedynczej różni się od odpowiedniej formy trybu rozkazującego
+tylko brakiem końcowego <FLECT>ς</FLECT> (w deklinacjach Α i
+Β<SUBSCRIPT>1</SUBSCRIPT>).
+</PARA>
+
+<TABULAR ALTERNATE="1" ROWHEADING="normal" COLHEADING="std" SPLIT="-">
+<ROW>
+ <ITEM></ITEM>
+ <ITEM>Α</ITEM>
+ <ITEM>Β<SUBSCRIPT>1</SUBSCRIPT></ITEM>
+ <ITEM>Β<SUBSCRIPT>2</SUBSCRIPT></ITEM>
+</ROW>
+<ROW>
+ <ITEM>εσύ</ITEM>
+ <ITEM>διάβαζ-ε</ITEM>
+ <ITEM>νίκ-α</ITEM>
+ <ITEM>να θεωρ-είς</ITEM>
+</ROW>
+<ROW>
+ <ITEM>εσείς</ITEM>
+ <ITEM>διαβάζ-ετε</ITEM>
+ <ITEM>νικ-άτε</ITEM>
+ <ITEM>θεωρ-είτε</ITEM>
+</ROW>
+</TABULAR>
+</SECTION>
+
+<SECTION>
+<HEADER>Aoryst</HEADER>
+<PARA>
+Aoryst, czyli forma dokonana, trybu rozkazującego tworzy się przez
+dodanie do <XREF REF="thema_aoristoy">tematu aorystu</XREF> końcówek
+<FLECT>ε</FLECT>, w liczbie pojedynczej, oraz <FLECT>ετε</FLECT> w
+liczbie mnogiej. Jeśli otrzymana forma liczby pojedynczej ma więcej
+niż dwie sylaby, akcent kładziemy na trzeciej sylabie. W liczbie
+mnogiej akcent zawsze pada na przedostatnią sylabę:
+</PARA>
+
+<EXAMPLE TYPE="PARA">γράψε -- γράψτε</EXAMPLE>
+
+
+<PARA>
+Jeśli temat kończy się na jedną ze spółgłosek <FLECT>β</FLECT>,
+<FLECT>γ</FLECT>, <FLECT>θ</FLECT>, <FLECT>ν</FLECT>, między tematem a
+końcówką liczby mnogiej kładziemy przyrostek <FLECT>ε</FLECT>:
+</PARA>
+
+<EXAMPLE TYPE="PARA">
+<TABULAR BESTFIT="1" NOFRAME="1">
+<ROW>
+<ITEM>φύγε</ITEM> <ITEM>φύγετε</ITEM>
+</ROW>
+<ROW>
+<ITEM>πήγαινε</ITEM> <ITEM>πηγαίνετε</ITEM>
+</ROW>
+<ROW>
+<ITEM>κατάλαβε</ITEM> <ITEM>καταλάβετε</ITEM>
+</ROW>
+</TABULAR>
+</EXAMPLE>
+</SECTION>
+
+<SECTION>
+<HEADER>Czas przeszły dokonany</HEADER>
+
+<PARA>
+Czas przyszły dokonany trybu rozkazującego tworzy się opisowo i jest
+równy drugiej osobie czasu przeszłego dokonanego trybu łączącego:
+</PARA>
+<TABULAR ALTERNATE="1" ROWHEADING="normal" COLHEADING="std">
+<ROW>
+ <ITEM></ITEM>
+ <ITEM>Α</ITEM>
+ <ITEM>Β<SUBSCRIPT>1</SUBSCRIPT></ITEM>
+ <ITEM>Β<SUBSCRIPT>2</SUBSCRIPT></ITEM>
+</ROW>
+<ROW>
+ <ITEM>εσύ</ITEM>
+ <ITEM>να έχεις διαβάσει</ITEM>
+ <ITEM>να έχεις νικήσει</ITEM>
+ <ITEM>να έχεις θεωρήσει</ITEM>
+</ROW>
+<ROW>
+ <ITEM>εσείς</ITEM>
+ <ITEM>να έχετε διαβάσει</ITEM>
+ <ITEM>να έχεις νικήσει</ITEM>
+ <ITEM>να έχεις θεωρήσει</ITEM>
+</ROW>
+</TABULAR>
+</SECTION>
+</PAGE>
+
+<PAGE HEADER="Koniugacja Α">
+<SECTION>
+<HEADER>Ενεργητηκή φωνή</HEADER>
+
+<SUBSECTION>
+<HEADER>Οριστική</HEADER>
+
+<TABULAR SPLIT="-" ALTERNATE="1" DICTREF="col:1:1" ROWHEADING="normal" COLHEADING="std" ALIGN="CENTER">
+ <ROW>
+ <ITEM></ITEM>
+ <ITEM>Ενεστώτας</ITEM>
+ <ITEM>Παρατατικός</ITEM>
+ <ITEM>Μέλλοντας διαρκείας</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>εγώ</ITEM>
+ <ITEM>ντύν-ω</ITEM>
+ <ITEM>έντυν-α</ITEM>
+ <ITEM>θα ντύν-ω</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>εσύ</ITEM>
+ <ITEM>ντύν-εις</ITEM>
+ <ITEM>έντυν-ες</ITEM>
+ <ITEM>θα ντύν-εις</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>αυτός,-ή,-ό</ITEM>
+ <ITEM>ντύν-ει</ITEM>
+ <ITEM>έντυν-ε</ITEM>
+ <ITEM>θα ντύν-ει</ITEM>
+ </ROW> <ROW>
+ <ITEM>εμείς</ITEM>
+ <ITEM>ντύν-ουμε</ITEM>
+ <ITEM>ντύν-αμε</ITEM>
+ <ITEM>θα ντύν-ουμε</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>εσείς</ITEM>
+ <ITEM>ντύν-ετε</ITEM>
+ <ITEM>ντύν-ατε</ITEM>
+ <ITEM>θα ντύν-ετε</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>αυτοί,-ές,-ά</ITEM>
+ <ITEM>ντύν-ουν(ε)</ITEM>
+ <ITEM>έντυν-αν</ITEM>
+ <ITEM>θα ντύν-ουν(ε)</ITEM>
+ </ROW>
+
+</TABULAR>
+
+<TABULAR SPACE="2" SPLIT="-" ALTERNATE="1" ROWHEADING="normal" COLHEADING="std" ALIGN="CENTER">
+ <ROW>
+ <ITEM></ITEM>
+ <ITEM>Αόριστος</ITEM>
+ <ITEM>Παρακείμενος</ITEM>
+ <ITEM>Υπερσυντέλικος</ITEM>
+ <ITEM>Συντελεσμένος μέλλοντας</ITEM>
+ <ITEM>Μέλλοντας στιγμιαίος</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>εγώ</ITEM>
+ <ITEM>έντυσ-α</ITEM>
+ <ITEM>έχω ντύσ-ει</ITEM>
+ <ITEM>είχα ντύσ-ει</ITEM>
+ <ITEM>θα έχω ντύσ-ει</ITEM>
+ <ITEM>θα ντύσ-ω</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>εσύ</ITEM>
+ <ITEM>έντυσ-εις</ITEM>
+ <ITEM>έχεις ντύσ-ει</ITEM>
+ <ITEM>είχες ντύσ-ει</ITEM>
+ <ITEM>θα έχιες ντύσ-ει</ITEM>
+ <ITEM>θα ντύσ-εις</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>αυτός,-ή,-ό</ITEM>
+ <ITEM>έντυσ-ε</ITEM>
+ <ITEM>έχει ντύσ-ει</ITEM>
+ <ITEM>είχε ντύσ-ει</ITEM>
+ <ITEM>θα έχει ντύσ-ει</ITEM>
+ <ITEM>θα ντύσ-ει</ITEM>
+ </ROW> <ROW>
+ <ITEM>εμείς</ITEM>
+ <ITEM>ντύσ-αμε</ITEM>
+ <ITEM>έχουμε ντύσ-ει</ITEM>
+ <ITEM>είχαμε ντύσ-ει</ITEM>
+ <ITEM>θα έχουμε ντύσ-ει</ITEM>
+ <ITEM>θα ντύσ-ουμε</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>εσείς</ITEM>
+ <ITEM>ντύσ-ατε</ITEM>
+ <ITEM>έχετε ντύσ-ει</ITEM>
+ <ITEM>είχατε ντύσ-ει</ITEM>
+ <ITEM>θα έχετε ντύσ-ει</ITEM>
+ <ITEM>θα ντύσ-ετε</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>αυτοί,-ές,-ά</ITEM>
+ <ITEM>έντυσ-αν</ITEM>
+ <ITEM>έχουν ντύσ-ει</ITEM>
+ <ITEM>είχαν ντύσ-ει</ITEM>
+ <ITEM>θα έχουν ντύσ-ει</ITEM>
+ <ITEM>θα ντύσ-ουν</ITEM>
+ </ROW>
+</TABULAR>
+</SUBSECTION>
+
+<SUBSECTION>
+<HEADER>Υποτακτική</HEADER>
+
+<TABULAR SPLIT="-" ALTERNATE="1" ROWHEADING="normal" COLHEADING="std" ALIGN="CENTER">
+ <ROW>
+ <ITEM></ITEM>
+ <ITEM>Ενεστώτας</ITEM>
+ <ITEM>Αόριστος</ITEM>
+ <ITEM>Παρακείμενος</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>εγώ</ITEM>
+ <ITEM>να ντύν-ω</ITEM>
+ <ITEM>να ντύσ-ω</ITEM>
+ <ITEM>να έχο ντύσει</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>εσύ</ITEM>
+ <ITEM>να ντύν-εις</ITEM>
+ <ITEM>να ντύσ-εις</ITEM>
+ <ITEM>να έχεις ντύσει</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>αυτός,-ή,-ό</ITEM>
+ <ITEM>να ντύν-ει</ITEM>
+ <ITEM>να ντύσ-ει</ITEM>
+ <ITEM>να έχει ντύσει</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>εμείς</ITEM>
+ <ITEM>να ντύν-ουμε</ITEM>
+ <ITEM>να ντύσ-ουμε</ITEM>
+ <ITEM>να έχουμε ντύσει</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>εσείς</ITEM>
+ <ITEM>να ντύν-ετε</ITEM>
+ <ITEM>να ντύσ-ετε</ITEM>
+ <ITEM>να έχετε ντύσει</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>αυτοί,-ές,-ά</ITEM>
+ <ITEM>να ντύν-ουν</ITEM>
+ <ITEM>να ντύσ-ουν</ITEM>
+ <ITEM>να έχουν ντύσει</ITEM>
+ </ROW>
+</TABULAR>
+</SUBSECTION>
+
+<SUBSECTION>
+<HEADER>Προστακτική</HEADER>
+
+<TABULAR SPLIT="-" ALTERNATE="1" ROWHEADING="normal" COLHEADING="std" ALIGN="CENTER">
+ <ROW>
+ <ITEM></ITEM>
+ <ITEM>Ενεστώτας</ITEM>
+ <ITEM>Αόριστος</ITEM>
+ <ITEM>Παρακείμενος</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>εσύ</ITEM>
+ <ITEM>ντύν-ε</ITEM>
+ <ITEM>ντύσ-ε</ITEM>
+ <ITEM>να έχεις ντύσ-ει</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>εσείς</ITEM>
+ <ITEM>ντύν-ετε</ITEM>
+ <ITEM>ντύσ-τε</ITEM>
+ <ITEM>να έχετε ντύσ-ει</ITEM>
+ </ROW>
+</TABULAR>
+</SUBSECTION>
+
+<SUBSECTION>
+<HEADER>Μετοχή</HEADER>
+<TABULAR SPLIT="-" ALTERNATE="1" COLHEADING="std" ALIGN="CENTER">
+ <ROW>
+ <ITEM>Ενεστώτας</ITEM>
+ <ITEM>Παρακείμενος</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>ντύν-οντας</ITEM>
+ <ITEM>έχοντας ντύσ-ει</ITEM>
+ </ROW>
+</TABULAR>
+</SUBSECTION>
+</SECTION>
+
+<SECTION>
+<HEADER>Μεσοπαθητική φωνή</HEADER>
+<SUBSECTION>
+<HEADER>Οριστική</HEADER>
+
+<TABULAR SPLIT="-" ALTERNATE="1" DICTREF="col:1:1" ROWHEADING="normal" COLHEADING="std" ALIGN="CENTER">
+ <ROW>
+ <ITEM></ITEM>
+ <ITEM>Ενεστώτας</ITEM>
+ <ITEM>Παρατατικός</ITEM>
+ <ITEM>Μέλλοντας διαρκείας</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>εγώ</ITEM>
+ <ITEM>ντύν-ομαι</ITEM>
+ <ITEM>ντυν-όμουν</ITEM>
+ <ITEM>θα ντύν-ομαι</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>εσύ</ITEM>
+ <ITEM>ντύν-εσαι</ITEM>
+ <ITEM>ντυν-όσουν</ITEM>
+ <ITEM>θα ντύν-εσαι</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>αυτός,-ή,-ό</ITEM>
+ <ITEM>ντύν-εται</ITEM>
+ <ITEM>ντυν-όταν</ITEM>
+ <ITEM>θα ντύν-εται</ITEM>
+ </ROW> <ROW>
+ <ITEM>εμείς</ITEM>
+ <ITEM>ντυν-όμαστε</ITEM>
+ <ITEM>ντυν-όμαστε</ITEM>
+ <ITEM>θα ντυν-όμαστε</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>εσείς</ITEM>
+ <ITEM>ντύν-εστε</ITEM>
+ <ITEM>ντυν-όσαστε</ITEM>
+ <ITEM>θα ντύν-εστε</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>αυτοί,-ές,-ά</ITEM>
+ <ITEM>ντύν-ονται</ITEM>
+ <ITEM>ντύν-ονταν</ITEM>
+ <ITEM>θα ντύν-ονται</ITEM>
+ </ROW>
+
+</TABULAR>
+
+<TABULAR SPACE="2" SPLIT="-" ALTERNATE="1" ROWHEADING="normal" COLHEADING="std" ALIGN="CENTER">
+ <ROW>
+ <ITEM></ITEM>
+ <ITEM>Αόριστος</ITEM>
+ <ITEM>Παρακείμενος</ITEM>
+ <ITEM>Υπερσυντέλικος</ITEM>
+ <ITEM>Συντελεσμένος μέλλοντας</ITEM>
+ <ITEM>Μέλλοντας στιγμιαίος</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>εγώ</ITEM>
+ <ITEM>ντύθ-ηκα</ITEM>
+ <ITEM>έχω ντυθ-εί</ITEM>
+ <ITEM>είχα ντυθ-εί</ITEM>
+ <ITEM>θα έχω ντυθ-εί</ITEM>
+ <ITEM>θα ντυθ-ώ</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>εσύ</ITEM>
+ <ITEM>ντύθ-ηκες</ITEM>
+ <ITEM>έχεις ντυθ-εί</ITEM>
+ <ITEM>είχες ντυθ-εί</ITEM>
+ <ITEM>θα έχεις ντυθ-εί</ITEM>
+ <ITEM>θα ντυθ-είς</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>αυτός,-ή,-ό</ITEM>
+ <ITEM>ντύθ-ηκε</ITEM>
+ <ITEM>έχει ντυθ-εί</ITEM>
+ <ITEM>είχε ντυθ-εί</ITEM>
+ <ITEM>θα έχει ντυθ-εί</ITEM>
+ <ITEM>θα ντυθ-εί</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>εμείς</ITEM>
+ <ITEM>ντυθ-ήκαμε</ITEM>
+ <ITEM>έχουμε ντυθ-εί</ITEM>
+ <ITEM>είχαμε ντυθ-εί</ITEM>
+ <ITEM>θα έχουμε ντυθ-εί</ITEM>
+ <ITEM>θα ντυθ-ούμε</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>εσείς</ITEM>
+ <ITEM>ντύθ-ήκατε</ITEM>
+ <ITEM>έχετε ντυθ-εί</ITEM>
+ <ITEM>είχατε ντυθ-εί</ITEM>
+ <ITEM>θα έχετε ντυθ-εί</ITEM>
+ <ITEM>θα ντυθ-είτε</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>αυτοί,-ές,-ά</ITEM>
+ <ITEM>ντύθ-ηκαν(ε)</ITEM>
+ <ITEM>έχουν ντυθ-εί</ITEM>
+ <ITEM>είχαν ντυθ-εί</ITEM>
+ <ITEM>θα έχουν ντυθ-εί</ITEM>
+ <ITEM>θα ντυθ-ούν(ε)</ITEM>
+ </ROW>
+</TABULAR>
+</SUBSECTION>
+
+<SUBSECTION>
+<HEADER>Υποτακτική</HEADER>
+
+<TABULAR SPLIT="-" ALTERNATE="1" ROWHEADING="normal" COLHEADING="std" ALIGN="CENTER">
+ <ROW>
+ <ITEM></ITEM>
+ <ITEM>Ενεστώτας</ITEM>
+ <ITEM>Αόριστος</ITEM>
+ <ITEM>Παρακείμενος</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>εγώ</ITEM>
+ <ITEM>να ντύν-ομαι</ITEM>
+ <ITEM>να ντυθ-ώ</ITEM>
+ <ITEM>να έχω ντυθ-εί</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>εσύ</ITEM>
+ <ITEM>να ντύν-εσαι</ITEM>
+ <ITEM>να ντυθ-είς</ITEM>
+ <ITEM>να έχεις ντυθ-εί</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>αυτός,-ή,-ό</ITEM>
+ <ITEM>να ντύν-εται</ITEM>
+ <ITEM>να ντυθ-εί</ITEM>
+ <ITEM>να έχει ντυθ-εί</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>εμείς</ITEM>
+ <ITEM>να ντυν-όμαστε</ITEM>
+ <ITEM>να ντυθ-ούμε</ITEM>
+ <ITEM>να έχουμε ντυθ-εί</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>εσείς</ITEM>
+ <ITEM>να ντύν-εστε</ITEM>
+ <ITEM>να ντυθ-είτε</ITEM>
+ <ITEM>να έχετε ντυθ-εί</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>αυτοί,-ές,-ά</ITEM>
+ <ITEM>να ντύν-ονται</ITEM>
+ <ITEM>να ντυθ-ούν</ITEM>
+ <ITEM>να έχουν ντυθ-εί</ITEM>
+ </ROW>
+</TABULAR>
+</SUBSECTION>
+
+<SUBSECTION>
+<HEADER>Προστακτική</HEADER>
+
+<TABULAR SPLIT="-" ALTERNATE="1" ROWHEADING="normal" COLHEADING="std" ALIGN="CENTER">
+ <ROW>
+ <ITEM></ITEM>
+ <ITEM>Ενεστώτας</ITEM>
+ <ITEM>Αόριστος</ITEM>
+ <ITEM>Παρακείμενος</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>εσύ</ITEM>
+ <ITEM>να ντύν-εσαι</ITEM>
+ <ITEM>ντύσ-ου</ITEM>
+ <ITEM>να έχεις ντυθ-εί</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>εσείς</ITEM>
+ <ITEM>να ντύν-εστε</ITEM>
+ <ITEM>ντυθ-είτε</ITEM>
+ <ITEM>να έχετε ντυθ-εί</ITEM>
+ </ROW>
+</TABULAR>
+</SUBSECTION>
+
+<SUBSECTION>
+<HEADER>Μετοχή</HEADER>
+<TABULAR SPLIT="-" OR="," ALTERNATE="1" COLHEADING="std" ALIGN="CENTER">
+ <ROW>
+ <ITEM>Ενεστώτας</ITEM>
+ <ITEM>Παρακείμενος</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM></ITEM>
+ <ITEM>ντυ-μένος,-η,-ο</ITEM>
+ </ROW>
+</TABULAR>
+</SUBSECTION>
+
+</SECTION>
+</PAGE>
+
+<PAGE TITLE="Koniugacja Β1">
+<HEADER>Koniugacja Β<SUBSCRIPT>1</SUBSCRIPT></HEADER>
+<SECTION>
+<HEADER>Ενεργητηκή φωνή</HEADER>
+
+<SUBSECTION>
+<HEADER>Οριστική</HEADER>
+
+<TABULAR SPLIT="-" OR="," ALTERNATE="1" DICTREF="col:1:1" ROWHEADING="normal" COLHEADING="std" ALIGN="CENTER">
+ <ROW>
+ <ITEM></ITEM>
+ <ITEM>Ενεστώτας</ITEM>
+ <ITEM>Παρατατικός</ITEM>
+ <ITEM>Μέλλοντας διαρκείας</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>εγώ</ITEM>
+ <ITEM>νικ-ώ, νικ-άω</ITEM>
+ <ITEM>νικ-ούσα</ITEM>
+ <ITEM>θα νικ-ώ, θα νικ-άω</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>εσύ</ITEM>
+ <ITEM>νικ-άς</ITEM>
+ <ITEM>νικ-ούσες</ITEM>
+ <ITEM>θα νικ-άς</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>αυτός,-ή,-ό</ITEM>
+ <ITEM>νικ-ά, νικ-άει</ITEM>
+ <ITEM>νικ-ούσε</ITEM>
+ <ITEM>θα νικ-ά, θα νικ-άει</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>εμείς</ITEM>
+ <ITEM>νικ-άμε, νικ-ούμε</ITEM>
+ <ITEM>νικ-ούσαμε</ITEM>
+ <ITEM>θα νικ-άμε, θα νικ-ούμε</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>εσείς</ITEM>
+ <ITEM>νικ-άτε</ITEM>
+ <ITEM>νικ-ούσατε</ITEM>
+ <ITEM>θα νικ-άτε</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>αυτοί,-ές,-ά</ITEM>
+ <ITEM>νικ-ούν(ε)</ITEM>
+ <ITEM>νικ-ούσαν(ε)</ITEM>
+ <ITEM>θα νικ-ούν(ε)</ITEM>
+ </ROW>
+
+</TABULAR>
+
+<TABULAR SPACE="2" SPLIT="-" ALTERNATE="1" ROWHEADING="normal" COLHEADING="std" ALIGN="CENTER">
+ <ROW>
+ <ITEM></ITEM>
+ <ITEM>Αόριστος</ITEM>
+ <ITEM>Παρακείμενος</ITEM>
+ <ITEM>Υπερσυντέλικος</ITEM>
+ <ITEM>Συντελεσμένος μέλλοντας</ITEM>
+ <ITEM>Μέλλοντας στιγμιαίος</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>εγώ</ITEM>
+ <ITEM>νίκ-ησα</ITEM>
+ <ITEM>έχω νικ-ήσει</ITEM>
+ <ITEM>είχα νικ-ήσει</ITEM>
+ <ITEM>θα έχω νικ-ήσει</ITEM>
+ <ITEM>θα νικ-ήσω</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>εσύ</ITEM>
+ <ITEM>νίκ-ησες</ITEM>
+ <ITEM>έχεις νικ-ήσει</ITEM>
+ <ITEM>είχες νικ-ήσει</ITEM>
+ <ITEM>θα έχεις νικ-ήσει</ITEM>
+ <ITEM>θα νικ-ήσεις</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>αυτός,-ή,-ό</ITEM>
+ <ITEM>νίκ-ησε</ITEM>
+ <ITEM>έχει νικ-ήσει</ITEM>
+ <ITEM>είχε νικ-ήσει</ITEM>
+ <ITEM>θα έχει νικ-ήσει</ITEM>
+ <ITEM>θα νικ-ήσει</ITEM>
+ </ROW> <ROW>
+ <ITEM>εμείς</ITEM>
+ <ITEM>νικ-ήσαμε</ITEM>
+ <ITEM>έχουμε νικ-ήσει</ITEM>
+ <ITEM>είχαμε νικ-ήσει</ITEM>
+ <ITEM>θα έχουμε νικ-ήσει</ITEM>
+ <ITEM>θα νικ-ήσουμε</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>εσείς</ITEM>
+ <ITEM>νικ-ήσατε</ITEM>
+ <ITEM>έχετε νικ-ήσει</ITEM>
+ <ITEM>είχατε νικ-ήσει</ITEM>
+ <ITEM>θα έχετε νικ-ήσει</ITEM>
+ <ITEM>θα νικ-ήσετε</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>αυτοί,-ές,-ά</ITEM>
+ <ITEM>νίκ-ησαν</ITEM>
+ <ITEM>έχουν νικ-ήσει</ITEM>
+ <ITEM>είχαν νικ-ήσει</ITEM>
+ <ITEM>θα έχουν νικ-ήσει</ITEM>
+ <ITEM>θα νικ-ήσουν</ITEM>
+ </ROW>
+</TABULAR>
+</SUBSECTION>
+
+<SUBSECTION>
+<HEADER>Υποτακτική</HEADER>
+
+<TABULAR SPLIT="-" OR="," ALTERNATE="1" ROWHEADING="normal" COLHEADING="std" ALIGN="CENTER">
+ <ROW>
+ <ITEM></ITEM>
+ <ITEM>Ενεστώτας</ITEM>
+ <ITEM>Αόριστος</ITEM>
+ <ITEM>Παρακείμενος</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>εγώ</ITEM>
+ <ITEM>να νικ-ώ, να νικ-άω</ITEM>
+ <ITEM>να νικ-ήσω</ITEM>
+ <ITEM>να έχω νικ-ήσει</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>εσύ</ITEM>
+ <ITEM>να νικ-άς</ITEM>
+ <ITEM>να νικ-ήσεις</ITEM>
+ <ITEM>να έχεις νικ-ήσει</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>αυτός,-ή,-ό</ITEM>
+ <ITEM>να νικ-ά, να νικ-άει</ITEM>
+ <ITEM>να νικ-ήσει</ITEM>
+ <ITEM>να έχει νικ-ήσει</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>εμείς</ITEM>
+ <ITEM>να νικ-άμε, να νικ-ούμε</ITEM>
+ <ITEM>να νικ-ήσουμε</ITEM>
+ <ITEM>να έχουμε νικ-ήσει</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>εσείς</ITEM>
+ <ITEM>να νικ-άτε</ITEM>
+ <ITEM>να νικ-ήσετε</ITEM>
+ <ITEM>να έχετε νικ-ήσει</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>αυτοί,-ές,-ά</ITEM>
+ <ITEM>να νικ-ούν, να νικ-άνε</ITEM>
+ <ITEM>να νικ-ήσουν</ITEM>
+ <ITEM>να έχουν νικ-ήσει</ITEM>
+ </ROW>
+</TABULAR>
+</SUBSECTION>
+
+<SUBSECTION>
+<HEADER>Προστακτική</HEADER>
+
+<TABULAR SPLIT="-" ALTERNATE="1" ROWHEADING="normal" COLHEADING="std" ALIGN="CENTER">
+ <ROW>
+ <ITEM></ITEM>
+ <ITEM>Ενεστώτας</ITEM>
+ <ITEM>Αόριστος</ITEM>
+ <ITEM>Παρακείμενος</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>εσύ</ITEM>
+ <ITEM>νίκ-α</ITEM>
+ <ITEM>νίκ-ησε</ITEM>
+ <ITEM>να έχεις νικ-ήσει</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>εσείς</ITEM>
+ <ITEM>νικ-άτε</ITEM>
+ <ITEM>νικ-ήστε</ITEM>
+ <ITEM>να έχετε νικ-ήσει</ITEM>
+ </ROW>
+</TABULAR>
+</SUBSECTION>
+
+<SUBSECTION>
+<HEADER>Μετοχή</HEADER>
+<TABULAR SPLIT="-" ALTERNATE="1" COLHEADING="std" ALIGN="CENTER">
+ <ROW>
+ <ITEM>Ενεστώτας</ITEM>
+ <ITEM>Παρακείμενος</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>νικ-ώντας</ITEM>
+ <ITEM>έχοντας νικ-ήσει</ITEM>
+ </ROW>
+</TABULAR>
+</SUBSECTION>
+</SECTION>
+
+<SECTION>
+<HEADER>Μεσοπαθητική φωνή</HEADER>
+<SUBSECTION>
+<HEADER>Οριστική</HEADER>
+
+<TABULAR SPLIT="-" ALTERNATE="1" DICTREF="col:1:1" ROWHEADING="normal" COLHEADING="std" ALIGN="CENTER">
+ <ROW>
+ <ITEM></ITEM>
+ <ITEM>Ενεστώτας</ITEM>
+ <ITEM>Παρατατικός</ITEM>
+ <ITEM>Μέλλοντας διαρκείας</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>εγώ</ITEM>
+ <ITEM>νικ-ιέμαι</ITEM>
+ <ITEM>νικ-ιόμουν</ITEM>
+ <ITEM>θα νικ-ιέμαι</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>εσύ</ITEM>
+ <ITEM>νικ-ιέσαι</ITEM>
+ <ITEM>νικ-ιόσουν</ITEM>
+ <ITEM>θα νικ-ιέσαι</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>αυτός,-ή,-ό</ITEM>
+ <ITEM>νικ-ιέται</ITEM>
+ <ITEM>νικ-ιόταν</ITEM>
+ <ITEM>θα νικ-ιέται</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>εμείς</ITEM>
+ <ITEM>νικ-ιόμαστε</ITEM>
+ <ITEM>νικ-ιόμαστε</ITEM>
+ <ITEM>θα νικ-ιόμαστε</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>εσείς</ITEM>
+ <ITEM>νικ-ιέστε</ITEM>
+ <ITEM>νικ-ιόσαστε</ITEM>
+ <ITEM>θα νικ-ιέστε</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>αυτοί,-ές,-ά</ITEM>
+ <ITEM>νικ-ιούνται</ITEM>
+ <ITEM>νικ-ιόνταν</ITEM>
+ <ITEM>θα νικ-ιούνται</ITEM>
+ </ROW>
+
+</TABULAR>
+
+<TABULAR SPACE="2" SPLIT="-" ALTERNATE="1" ROWHEADING="normal" COLHEADING="std" ALIGN="CENTER">
+ <ROW>
+ <ITEM></ITEM>
+ <ITEM>Αόριστος</ITEM>
+ <ITEM>Παρακείμενος</ITEM>
+ <ITEM>Υπερσυντέλικος</ITEM>
+ <ITEM>Συντελεσμένος μέλλοντας</ITEM>
+ <ITEM>Μέλλοντας στιγμιαίος</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>εγώ</ITEM>
+ <ITEM>νικήθ-ηκα</ITEM>
+ <ITEM>έχω νικηθ-εί</ITEM>
+ <ITEM>είχα νικηθ-εί</ITEM>
+ <ITEM>θα έχω νικηθ-εί</ITEM>
+ <ITEM>θα νικηθ-ώ</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>εσύ</ITEM>
+ <ITEM>νικήθ-ηκες</ITEM>
+ <ITEM>έχεις νικηθ-εί</ITEM>
+ <ITEM>είχες νικηθ-εί</ITEM>
+ <ITEM>θα έχεις νικηθ-εί</ITEM>
+ <ITEM>θα νικηθ-είς</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>αυτός,-ή,-ό</ITEM>
+ <ITEM>νικήθ-ηκε</ITEM>
+ <ITEM>έχει νικηθ-εί</ITEM>
+ <ITEM>είχε νικηθ-εί</ITEM>
+ <ITEM>θα έχει νικηθ-εί</ITEM>
+ <ITEM>θα νικηθ-εί</ITEM>
+ </ROW> <ROW>
+ <ITEM>εμείς</ITEM>
+ <ITEM>νικηθ-ήκαμε</ITEM>
+ <ITEM>έχουμε νικηθ-εί</ITEM>
+ <ITEM>είχαμε νικηθ-εί</ITEM>
+ <ITEM>θα έχουμε νικηθ-εί</ITEM>
+ <ITEM>θα νικ-ηθούμε</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>εσείς</ITEM>
+ <ITEM>νικηθ-ήκατε</ITEM>
+ <ITEM>έχετε νικηθ-εί</ITEM>
+ <ITEM>είχατε νικηθ-εί</ITEM>
+ <ITEM>θα έχετε νικηθ-εί</ITEM>
+ <ITEM>θα νικηθ-είτε</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>αυτοί,-ές,-ά</ITEM>
+ <ITEM>νικήθ-ηκαν</ITEM>
+ <ITEM>έχουν νικηθ-εί</ITEM>
+ <ITEM>είχαν νικηθ-εί</ITEM>
+ <ITEM>θα έχουν νικηθ-εί</ITEM>
+ <ITEM>θα νικηθ-ούν(ε)</ITEM>
+ </ROW>
+</TABULAR>
+</SUBSECTION>
+
+<SUBSECTION>
+<HEADER>Υποτακτική</HEADER>
+
+<TABULAR SPLIT="-" ALTERNATE="1" ROWHEADING="normal" COLHEADING="std" ALIGN="CENTER">
+ <ROW>
+ <ITEM></ITEM>
+ <ITEM>Ενεστώτας</ITEM>
+ <ITEM>Αόριστος</ITEM>
+ <ITEM>Παρακείμενος</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>εγώ</ITEM>
+ <ITEM>να νικ-ιέμαι</ITEM>
+ <ITEM>να νικηθ-ώ</ITEM>
+ <ITEM>να έχω νικηθ-εί</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>εσύ</ITEM>
+ <ITEM>να νικ-ιέσαι</ITEM>
+ <ITEM>να νικηθ-είς</ITEM>
+ <ITEM>να έχεις νικηθ-εί</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>αυτός,-ή,-ό</ITEM>
+ <ITEM>να νικ-ιέται</ITEM>
+ <ITEM>να νικηθ-εί</ITEM>
+ <ITEM>να έχει νικηθ-εί</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>εμείς</ITEM>
+ <ITEM>να νικ-ιόμαστε</ITEM>
+ <ITEM>να νικηθ-ούμε</ITEM>
+ <ITEM>να έχουμε νικηθ-εί</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>εσείς</ITEM>
+ <ITEM>να νικ-ιέστε</ITEM>
+ <ITEM>να νικηθ-είτε</ITEM>
+ <ITEM>να έχετε νικηθ-εί</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>αυτοί,-ές,-ά</ITEM>
+ <ITEM>να νικ-ούνται</ITEM>
+ <ITEM>να νικηθ-ούν</ITEM>
+ <ITEM>να έχουν νικηθ-εί</ITEM>
+ </ROW>
+</TABULAR>
+</SUBSECTION>
+
+<SUBSECTION>
+<HEADER>Προστακτική</HEADER>
+
+<TABULAR SPLIT="-" ALTERNATE="1" ROWHEADING="normal" COLHEADING="std" ALIGN="CENTER">
+ <ROW>
+ <ITEM></ITEM>
+ <ITEM>Ενεστώτας</ITEM>
+ <ITEM>Αόριστος</ITEM>
+ <ITEM>Παρακείμενος</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>εσύ</ITEM>
+ <ITEM>να νικ-ιέσαι</ITEM>
+ <ITEM>νικήσ-ου</ITEM>
+ <ITEM>να έχεις νικηθ-εί</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>εσείς</ITEM>
+ <ITEM>να νικ-ιέστε</ITEM>
+ <ITEM>νικηθ-είτε</ITEM>
+ <ITEM>να έχετε νικηθ-εί</ITEM>
+ </ROW>
+</TABULAR>
+</SUBSECTION>
+
+<SUBSECTION>
+<HEADER>Μετοχή</HEADER>
+<TABULAR SPLIT="-" OR="," ALTERNATE="1" COLHEADING="std" ALIGN="CENTER">
+ <ROW>
+ <ITEM>Ενεστώτας</ITEM>
+ <ITEM>Παρακείμενος</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM></ITEM>
+ <ITEM>νικη-μένος,-η,-ο</ITEM>
+ </ROW>
+</TABULAR>
+</SUBSECTION>
+</SECTION>
+
+</PAGE>
+
+<PAGE TITLE="Koniugacja Β2">
+<HEADER>Koniugacja Β<SUBSCRIPT>2</SUBSCRIPT></HEADER>
+
+<SECTION>
+<HEADER>Ενεργητηκή φωνή</HEADER>
+
+<SUBSECTION>
+<HEADER>Οριστική</HEADER>
+
+<TABULAR SPLIT="-" OR="," ALTERNATE="1" DICTREF="col:1:1" ROWHEADING="normal" COLHEADING="std" ALIGN="CENTER">
+ <ROW>
+ <ITEM></ITEM>
+ <ITEM>Ενεστώτας</ITEM>
+ <ITEM>Παρατατικός</ITEM>
+ <ITEM>Μέλλοντας διαρκείας</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>εγώ</ITEM>
+ <ITEM>θεωρ-ώ</ITEM>
+ <ITEM>θεωρ-ούσα</ITEM>
+ <ITEM>θα θεωρ-ώ</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>εσύ</ITEM>
+ <ITEM>θεωρ-είς</ITEM>
+ <ITEM>θεωρ-ούσες</ITEM>
+ <ITEM>θα θεωρ-είς</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>αυτός,-ή,-ό</ITEM>
+ <ITEM>θεωρ-εί</ITEM>
+ <ITEM>θεωρ-ούσε</ITEM>
+ <ITEM>θα θεωρ-εί</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>εμείς</ITEM>
+ <ITEM>θεωρ-ούμε</ITEM>
+ <ITEM>θεωρ-ούσαμε</ITEM>
+ <ITEM>θα θεωρ-ούμε</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>εσείς</ITEM>
+ <ITEM>θεωρ-είτε</ITEM>
+ <ITEM>θεωρ-ούσατε</ITEM>
+ <ITEM>θα θεωρ-είτε</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>αυτοί,-ές,-ά</ITEM>
+ <ITEM>θεωρ-ούν(ε)</ITEM>
+ <ITEM>θεωρ-ούσαν(ε)</ITEM>
+ <ITEM>θα θεωρ-ούν(ε)</ITEM>
+ </ROW>
+</TABULAR>
+
+<TABULAR SPACE="2" SPLIT="-" ALTERNATE="1" ROWHEADING="normal" COLHEADING="std" ALIGN="CENTER">
+ <ROW>
+ <ITEM></ITEM>
+ <ITEM>Αόριστος</ITEM>
+ <ITEM>Παρακείμενος</ITEM>
+ <ITEM>Υπερσυντέλικος</ITEM>
+ <ITEM>Συντελεσμένος μέλλοντας</ITEM>
+ <ITEM>Μέλλοντας στιγμιαίος</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>εγώ</ITEM>
+ <ITEM>θεώρησ-α</ITEM>
+ <ITEM>έχω θεωρήσ-ει</ITEM>
+ <ITEM>είχα θεωρήσ-ει</ITEM>
+ <ITEM>θα έχω θεωρήσ-ει</ITEM>
+ <ITEM>θα θεωρήσ-ω</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>εσύ</ITEM>
+ <ITEM>θεώρησ-ες</ITEM>
+ <ITEM>έχεις θεωρήσ-ει</ITEM>
+ <ITEM>είχες θεωρήσ-ει</ITEM>
+ <ITEM>θα έχεις θεωρήσ-ει</ITEM>
+ <ITEM>θα θεωρήσ-εις</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>αυτός,-ή,-ό</ITEM>
+ <ITEM>θεώρησ-ε</ITEM>
+ <ITEM>έχει θεωρήσ-ει</ITEM>
+ <ITEM>είχε θεωρήσ-ει</ITEM>
+ <ITEM>θα έχει θεωρήσ-ει</ITEM>
+ <ITEM>θα θεωρήσ-ει</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>εμείς</ITEM>
+ <ITEM>θεωρήσ-αμε</ITEM>
+ <ITEM>έχουμε θεωρήσ-ει</ITEM>
+ <ITEM>είχαμε θεωρήσ-ει</ITEM>
+ <ITEM>θα έχουμε θεωρήσ-ει</ITEM>
+ <ITEM>θα θεωρήσ-ουμε</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>εσείς</ITEM>
+ <ITEM>θεωρήσ-ατε</ITEM>
+ <ITEM>έχετε θεωρήσ-ει</ITEM>
+ <ITEM>είχατε θεωρήσ-ει</ITEM>
+ <ITEM>θα έχετε θεωρήσ-ει</ITEM>
+ <ITEM>θα θεωρήσ-ετε</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>αυτοί,-ές,-ά</ITEM>
+ <ITEM>θεώρησ-αν(ε)</ITEM>
+ <ITEM>έχουν θεωρήσ-ει</ITEM>
+ <ITEM>είχαν θεωρήσ-ει</ITEM>
+ <ITEM>θα έχουν θεωρήσ-ει</ITEM>
+ <ITEM>θα θεωρήσ-ουν(ε)</ITEM>
+ </ROW>
+</TABULAR>
+
+</SUBSECTION>
+
+<SUBSECTION>
+<HEADER>Υποτακτική</HEADER>
+
+<TABULAR SPLIT="-" ALTERNATE="1" ROWHEADING="normal" COLHEADING="std" ALIGN="CENTER">
+ <ROW>
+ <ITEM></ITEM>
+ <ITEM>Ενεστώτας</ITEM>
+ <ITEM>Αόριστος</ITEM>
+ <ITEM>Παρακείμενος</ITEM>
+
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>εγώ</ITEM>
+ <ITEM>να θεωρ-ώ</ITEM>
+ <ITEM>να θεωρήσ-ω</ITEM>
+ <ITEM>να έχω θεωρήσ-ει</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>εσύ</ITEM>
+ <ITEM>να θεωρ-είς</ITEM>
+ <ITEM>να θεωρήσ-εις</ITEM>
+ <ITEM>να έχεις θεωρήσ-ει</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>αυτός,-ή,-ό</ITEM>
+ <ITEM>να θεωρ-εί</ITEM>
+ <ITEM>να θεωρήσ-ει</ITEM>
+ <ITEM>να έχει θεωρήσ-ει</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>εμείς</ITEM>
+ <ITEM>να θεωρ-ούμε</ITEM>
+ <ITEM>να θεωρήσ-ουμε</ITEM>
+ <ITEM>να έχουμε θεωρήσ-ει</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>εσείς</ITEM>
+ <ITEM>να θεωρ-είτε</ITEM>
+ <ITEM>να θεωρήσ-ετε</ITEM>
+ <ITEM>να έχετε θεωρήσ-ει</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>αυτοί,-ές,-ά</ITEM>
+ <ITEM>να θεωρ-ούν(ε)</ITEM>
+ <ITEM>να θεωρήσ-ουν(ε)</ITEM>
+ <ITEM>να έχουν θεωρήσ-ει</ITEM>
+ </ROW>
+</TABULAR>
+</SUBSECTION>
+
+<SUBSECTION>
+<HEADER>Προστακτική</HEADER>
+
+<TABULAR SPLIT="-" ALTERNATE="1" ROWHEADING="normal" COLHEADING="std" ALIGN="CENTER">
+ <ROW>
+ <ITEM></ITEM>
+ <ITEM>Ενεστώτας</ITEM>
+ <ITEM>Αόριστος</ITEM>
+ <ITEM>Παρακείμενος</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>εσύ</ITEM>
+ <ITEM>να θεωρ-είς</ITEM>
+ <ITEM>θεώρησ-ε</ITEM>
+ <ITEM>να έχεις θεωρήθ-ει</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>εσείς</ITEM>
+ <ITEM>θεωρ-είτε</ITEM>
+ <ITEM>θεωρήσ-τε</ITEM>
+ <ITEM>να έχετε θεωρήθ-ει</ITEM>
+ </ROW>
+</TABULAR>
+</SUBSECTION>
+
+<SUBSECTION>
+<HEADER>Μετοχή</HEADER>
+<TABULAR SPLIT="-" ALTERNATE="1" COLHEADING="std" ALIGN="CENTER">
+ <ROW>
+ <ITEM>Ενεστώτας</ITEM>
+ <ITEM>Παρακείμενος</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>θεωρ-ώντας</ITEM>
+ <ITEM>έχοντας θεωρήσ-ει</ITEM>
+ </ROW>
+</TABULAR>
+</SUBSECTION>
+</SECTION>
+
+<SECTION>
+<HEADER>Μεσοπαθητική φωνή</HEADER>
+<SUBSECTION>
+<HEADER>Οριστική</HEADER>
+
+<TABULAR SPLIT="-" ALTERNATE="1" DICTREF="col:1:1" ROWHEADING="normal" COLHEADING="std" ALIGN="CENTER">
+ <ROW>
+ <ITEM></ITEM>
+ <ITEM>Ενεστώτας</ITEM>
+ <ITEM>Παρατατικός</ITEM>
+ <ITEM>Μέλλοντας διαρκείας</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>εγώ</ITEM>
+ <ITEM>θεωρ-ούμαι</ITEM>
+ <ITEM>θεωρ-ούμουν</ITEM>
+ <ITEM>θα θεωρ-ούμαι</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>εσύ</ITEM>
+ <ITEM>θεωρ-είσαι</ITEM>
+ <ITEM>θεωρ-ούσουν</ITEM>
+ <ITEM>θα θεωρ-είσαι</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>αυτός,-ή,-ό</ITEM>
+ <ITEM>θεωρ-είται</ITEM>
+ <ITEM>θεωρ-ούνταν</ITEM>
+ <ITEM>θα θεωρ-είται</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>εμείς</ITEM>
+ <ITEM>θεωρ-ούμαστε</ITEM>
+ <ITEM>θεωρ-ούμαστε</ITEM>
+ <ITEM>θα θεωρ-ούμαστε</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>εσείς</ITEM>
+ <ITEM>θεωρ-είστε</ITEM>
+ <ITEM>θεωρ-ούσαστε</ITEM>
+ <ITEM>θα θεωρ-είστε</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>αυτοί,-ές,-ά</ITEM>
+ <ITEM>θεωρ-ούνται</ITEM>
+ <ITEM>θεωρ-ούνταν</ITEM>
+ <ITEM>θα θεωρ-ούνται</ITEM>
+ </ROW>
+</TABULAR>
+
+<TABULAR SPACE="2" SPLIT="-" ALTERNATE="1" ROWHEADING="normal" COLHEADING="std" ALIGN="CENTER">
+ <ROW>
+ <ITEM></ITEM>
+ <ITEM>Αόριστος</ITEM>
+ <ITEM>Παρακείμενος</ITEM>
+ <ITEM>Υπερσυντέλικος</ITEM>
+ <ITEM>Συντελεσμένος μέλλοντας</ITEM>
+ <ITEM>Μέλλοντας στιγμιαίος</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>εγώ</ITEM>
+ <ITEM>θεωρήθ-ηκα</ITEM>
+ <ITEM>έχω θεωρηθ-εί</ITEM>
+ <ITEM>είχα θεωρηθ-εί</ITEM>
+ <ITEM>θα έχω θεωρηθ-εί</ITEM>
+ <ITEM>θα θεωρηθ-ώ</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>εσύ</ITEM>
+ <ITEM>θεωρήθ-ηκες</ITEM>
+ <ITEM>έχεις θεωρηθ-εί</ITEM>
+ <ITEM>είχες θεωρηθ-εί</ITEM>
+ <ITEM>θα έχεις θεωρηθ-εί</ITEM>
+ <ITEM>θα θεωρηθ-είς</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>αυτός,-ή,-ό</ITEM>
+ <ITEM>θεωρήθ-ηκε</ITEM>
+ <ITEM>έχει θεωρηθ-εί</ITEM>
+ <ITEM>είχε θεωρηθ-εί</ITEM>
+ <ITEM>θα έχει θεωρηθ-εί</ITEM>
+ <ITEM>θα θεωρηθ-εί</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>εμείς</ITEM>
+ <ITEM>θεωρηθ-ήκαμε</ITEM>
+ <ITEM>έχουμε θεωρηθ-εί</ITEM>
+ <ITEM>είχαμε θεωρηθ-εί</ITEM>
+ <ITEM>θα έχουμε θεωρηθ-εί</ITEM>
+ <ITEM>θα θεωρηθ-ούμε</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>εσείς</ITEM>
+ <ITEM>θεωρηθ-ήκατε</ITEM>
+ <ITEM>έχετε θεωρηθ-εί</ITEM>
+ <ITEM>είχατε θεωρηθ-εί</ITEM>
+ <ITEM>θα έχετε θεωρηθ-εί</ITEM>
+ <ITEM>θα θεωρηθ-είτε</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>αυτοί,-ές,-ά</ITEM>
+ <ITEM>θεωρήθ-ηκαν</ITEM>
+ <ITEM>έχουν θεωρηθ-εί</ITEM>
+ <ITEM>είχαν θεωρηθ-εί</ITEM>
+ <ITEM>θα έχουν θεωρηθ-εί</ITEM>
+ <ITEM>θα θεωρηθ-ούν(ε)</ITEM>
+ </ROW>
+</TABULAR>
+</SUBSECTION>
+
+<SUBSECTION>
+<HEADER>Υποτακτική</HEADER>
+
+<TABULAR SPLIT="-" ALTERNATE="1" ROWHEADING="normal" COLHEADING="std" ALIGN="CENTER">
+ <ROW>
+ <ITEM></ITEM>
+ <ITEM>Ενεστώτας</ITEM>
+ <ITEM>Αόριστος</ITEM>
+ <ITEM>Παρακείμενος</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>εγώ</ITEM>
+ <ITEM>να θεωρ-ούμαι</ITEM>
+ <ITEM>να θεωρηθ-ώ</ITEM>
+ <ITEM>να έχω θεωρηθ-εί</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>εσύ</ITEM>
+ <ITEM>να θεωρ-είσαι</ITEM>
+ <ITEM>να θεωρηθ-είς</ITEM>
+ <ITEM>να έχεις θεωρηθ-εί</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>αυτός,-ή,-ό</ITEM>
+ <ITEM>να θεωρ-είται</ITEM>
+ <ITEM>να θεωρηθ-εί</ITEM>
+ <ITEM>να έχει θεωρηθ-εί</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>εμείς</ITEM>
+ <ITEM>να θεωρ-ούμαστε</ITEM>
+ <ITEM>να θεωρηθ-ούμε</ITEM>
+ <ITEM>να έχουμε θεωρηθ-εί</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>εσείς</ITEM>
+ <ITEM>να θεωρ-είστε</ITEM>
+ <ITEM>να θεωρηθ-είτε</ITEM>
+ <ITEM>να έχετε θεωρηθ-εί</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>αυτοί,-ές,-ά</ITEM>
+ <ITEM>να θεωρ-ούνται</ITEM>
+ <ITEM>να θεωρηθ-ούν(ε)</ITEM>
+ <ITEM>να έχουν θεωρηθ-εί</ITEM>
+ </ROW>
+</TABULAR>
+</SUBSECTION>
+
+<SUBSECTION>
+<HEADER>Προστακτική</HEADER>
+
+<TABULAR SPLIT="-" ALTERNATE="1" ROWHEADING="normal" COLHEADING="std" ALIGN="CENTER">
+ <ROW>
+ <ITEM></ITEM>
+ <ITEM>Ενεστώτας</ITEM>
+ <ITEM>Αόριστος</ITEM>
+ <ITEM>Παρακείμενος</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>εσύ</ITEM>
+ <ITEM>να θεωρ-είσαι</ITEM>
+ <ITEM>θεωρήσ-ου</ITEM>
+ <ITEM>να έχεις θεωρηθ-εί</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM>εσείς</ITEM>
+ <ITEM>να θεωρ-είστε</ITEM>
+ <ITEM>θεωρηθ-είτε</ITEM>
+ <ITEM>να έχετε θεωρηθ-εί</ITEM>
+ </ROW>
+</TABULAR>
+</SUBSECTION>
+
+<SUBSECTION>
+<HEADER>Μετοχή</HEADER>
+<TABULAR SPLIT="-" OR="," ALTERNATE="1" COLHEADING="std" ALIGN="CENTER">
+ <ROW>
+ <ITEM>Ενεστώτας</ITEM>
+ <ITEM>Παρακείμενος</ITEM>
+ </ROW>
+ <ROW>
+ <ITEM></ITEM>
+ <ITEM>θεωρη-μένος,-η,-ο</ITEM>
+ </ROW>
+</TABULAR>
+</SUBSECTION>
+
+</SECTION>
+</PAGE>
+
+<PAGE HEADER="Czasowniki nieregularne">
+<NOTREADY>Strona w budowie</NOTREADY>
+</PAGE>
+
</CHAPTER>
<!-- Local Variables: -->

Return to:

Send suggestions and report system problems to the System administrator.