summaryrefslogtreecommitdiffabout
path: root/po/da.po
blob: 3a2da6e89120250f8e6df65bd603b3f35ea137d4 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
# Danish translations of the cflow message strings
# Copyright (C) 2005 Free Software Foundation, Inc.
# Morten Bo Johansen <mojo@mbjnet.dk>, 2005-
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: cflow 1.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: bug-cflow@gnu.org\n"
"POT-Creation-Date: 2006-09-10 15:17+0300\n"
"PO-Revision-Date: 2005-11-01 00:27+0200\n"
"Last-Translator: Morten Bo Johansen <mojo@mbjnet.dk>\n"
"Language-Team: Danish <dansk@klid.dk>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#: src/c.l:137
msgid "unterminated string?"
msgstr "uafsluttet streng?"

#: src/c.l:296
#, c-format
msgid "Command line: %s\n"
msgstr "Kommandolinje: %s\n"

#: src/c.l:299
#, c-format
msgid "cannot execute `%s'"
msgstr "kan ikke udføre \"%s\""

#: src/c.l:342 src/rc.c:60
#, c-format
msgid "cannot open `%s'"
msgstr "kan ikke åbne \"%s\""

#: src/c.l:422
#, c-format
msgid "New location: %s:%d\n"
msgstr "Ny placering: %s:%d\n"

#: src/main.c:27
msgid "generate a program flowgraph"
msgstr ""

#: src/main.c:29
#, fuzzy
msgid ""
"* The effect of each option marked with an asterisk is reversed if the "
"option's long name is prefixed with `no-'. For example, --no-cpp cancels --"
"cpp."
msgstr ""
"generér en flowgraf for program.* Virkningen af at tilvalg er markeret med "
"en asterisk er den modsatte hvis tilvalgets lange navn har præfikset \"no-"
"\". F.eks. --no-cpp annullerer --cpp."

#: src/main.c:56
msgid "General options:"
msgstr "Generelle tilvalg:"

#: src/main.c:57 src/main.c:98
msgid "NUMBER"
msgstr "ANTAL"

#: src/main.c:58
msgid "Set the depth at which the flowgraph is cut off"
msgstr "angiv den dybde hvori flowgrafen skæres af"

#: src/main.c:59
msgid "CLASSES"
msgstr "KLASSER"

#: src/main.c:60
msgid ""
"Include specified classes of symbols (see below). Prepend CLASSES with ^ or "
"- to exclude them from the output"
msgstr ""
"Medtag de anførte symbolklasser (se nedenfor). Lad KLASSER begynde med ^ "
"eller - for at fjerne dem fra uddata"

#: src/main.c:61 src/main.c:102 src/main.c:106 lib/argp-parse.c:84
msgid "NAME"
msgstr "NAVN"

#: src/main.c:62
msgid ""
"Use given output format NAME. Valid names are `gnu' (default) and `posix'"
msgstr ""
"Brug det anførte navn for format på uddata: Gyldige navne er \"gnu"
"\" (standard) og \"posix\""

#: src/main.c:65
msgid "* Print reverse call tree"
msgstr "* Udskriv træstruktur over kald i omvendt orden"

#: src/main.c:67
msgid "Produce cross-reference listing only"
msgstr "Lav kun en liste over krydsreferencer"

#: src/main.c:68
msgid "OPT"
msgstr "TILVALG"

#: src/main.c:69
msgid ""
"Set printing option to OPT. Valid OPT values are: xref (or cross-ref), tree. "
"Any unambiguous abbreviation of the above is also accepted"
msgstr ""
"Sæt tilvalg for udskrivning til TILVALG. Gyldige værdier for TILVALG er: "
"xref (eller cross-xref), tree. Enhver entydig forkortelse af disse værdier "
"kan også godkendes"

#: src/main.c:71
msgid "FILE"
msgstr "FIL"

#: src/main.c:72
msgid "Set output file name (default -, meaning stdout)"
msgstr ""
"Angiv navn på uddata-fil (standard er \"-\" som betyder standarduddata)"

#: src/main.c:75
msgid "Symbols classes for --include argument"
msgstr "Symbolklasser til argumentet --include"

#: src/main.c:77
msgid "all data symbols, both external and static"
msgstr "alle datasymboler, både eksterne og statiske"

#: src/main.c:79
msgid "symbols whose names begin with an underscore"
msgstr "symboler hvis navne begynder med et understregningstegn"

#: src/main.c:81
msgid "static symbols"
msgstr "statiske symboler"

#: src/main.c:83
msgid "typedefs (for cross-references only)"
msgstr "typedefinitioner (kun til krydsreferencer)"

#: src/main.c:89
msgid "Parser control:"
msgstr "Syntaksanalysator-kontrol:"

#: src/main.c:91
msgid "* Rely on indentation"
msgstr "* Lad indrykning være bestemmende"

#: src/main.c:95
msgid "* Accept only sources in ANSI C"
msgstr "* Godkend kun kildekode i ANSI C"

#: src/main.c:99
msgid "Set initial token stack size to NUMBER"
msgstr "Sæt den første stak-størrelse på elementer til ANTAL"

#: src/main.c:100
msgid "SYMBOL:TYPE"
msgstr "SYMBOL:TYPE"

#: src/main.c:101
msgid ""
"Register SYMBOL with given TYPE. Valid types are: keyword (or kw), modifier, "
"identifier, type, wrapper. Any unambiguous abbreviation of the above is also "
"accepted"
msgstr ""
"Registrér SYMBOL for angiven TYPE. Gyldig typer er: keyword (eller kw), "
"modifier, identifier, type, wrapper. Enhver entydig forkortelse af disse "
"typer kan også godkendes"

#: src/main.c:103
msgid "Assume main function to be called NAME"
msgstr "Antag at hovedfunktionen hedder NAVN"

#: src/main.c:104
msgid "NAME[=DEFN]"
msgstr "NAVN[=DEFN]"

#: src/main.c:105
msgid "Predefine NAME as a macro"
msgstr "Prædefinér NAVN som en makro"

#: src/main.c:107
msgid "Cancel any previous definition of NAME"
msgstr "Annullér alle tidligere definitioner af NAVN"

#: src/main.c:108
msgid "DIR"
msgstr "KATALOG"

#: src/main.c:109
msgid ""
"Add the directory DIR to the list of directories to be searched for header "
"files."
msgstr ""
"Tilføj kataloget KATALOG til listen over kataloger der skal gennemsøges for "
"inkluderingsfiler."

#: src/main.c:110
msgid "COMMAND"
msgstr "KOMMANDO"

#: src/main.c:111
msgid "* Run the specified preprocessor command"
msgstr "* Kør den anførte præprocessor-kommando"

#: src/main.c:119
msgid "Output control:"
msgstr "Udskriftskontrol:"

#: src/main.c:121
msgid "* Print line numbers"
msgstr "* Udskriv linjenumre"

#: src/main.c:125
msgid "* Print nesting level along with the call tree"
msgstr "* Udskriv indlejringsniveau sammen med træstruktur over kald"

#: src/main.c:129
msgid "Control graph appearance"
msgstr "Kontrollér udseende på graf"

#: src/main.c:131
msgid "* Draw ASCII art tree"
msgstr "* Tegn en træstruktur med ASCII-tegn"

#: src/main.c:135
msgid "* Brief output"
msgstr "* Korte uddata"

#: src/main.c:139
msgid "* Additionally format output for use with GNU Emacs"
msgstr "* Formatér også uddata så de kan bruges med GNU Emacs"

#: src/main.c:143
msgid "* Do not print argument lists in function declarations"
msgstr "* Udskriv ikke liste over argumenter i funktionserklæringer"

#: src/main.c:147
msgid "* Do not print symbol names in declaration strings"
msgstr "* Udskriv ikke liste over symboler i erklæringer"

#: src/main.c:153
msgid "Informational options:"
msgstr "Imformative tilvalg:"

#: src/main.c:155
msgid "* Verbose error diagnostics"
msgstr "Udførlig fejldiagnostik"

#: src/main.c:159
msgid "Print license and exit"
msgstr "Udskriv licens og afslut"

#: src/main.c:161
msgid "Set debugging level"
msgstr "Angiv niveau for fejlfinding"

#: src/main.c:167
msgid ""
"  GNU cflow is free software; you can redistribute it and/or modify\n"
"  it under the terms of the GNU General Public License as published by\n"
"  the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or\n"
"  (at your option) any later version.\n"
"\n"
"  GNU cflow is distributed in the hope that it will be useful,\n"
"  but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of\n"
"  MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the\n"
"  GNU General Public License for more details.\n"
"\n"
"  You should have received a copy of the GNU General Public License\n"
"  along with GNU cflow; if not, write to the Free Software Foundation,\n"
"  Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA\n"
"\n"
"\n"
msgstr ""
"  GNU cflow er fri software, du er velkommen til at redistribuere det\n"
"  og/eller ændre det, under betingelserne for GNU General Public License\n"
"  som publiceret af the Free Software Foundation, enten version 2 af\n"
"  licensen eller (efter eget valg) enhver senere version.\n"
"  \n"
"  GNU cflow er distribueret i håbet om at det vil være nyttigt, men\n"
"  UDEN NOGEN FORM FOR GARANTI, endda uden den underforståede\n"
"  garanti for SALGBARHED, eller EGNETHED FOR ET BESTEMT FORMÅL.\n"
"  Se GNU General Public License for yderligere detaljer.\n"
"  \n"
"  Du bør have modtaget en kopi af GNU General Public License sammen\n"
"  med GNU cflow. Hvis ikke, skriv da til Free Software Foundation, Inc,\n"
"  51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA\n"
"\n"
"\n"

#: src/main.c:281
#, c-format
msgid "unknown symbol type: %s"
msgstr "ukendt symboltype: %s"

#: src/main.c:310
#, c-format
msgid "unknown print option: %s"
msgstr "ukendt tilvalg for udskrivning: %s"

#: src/main.c:433 src/main.c:442
msgid "level indent string is too long"
msgstr "streng for indrykningsniveau er for lang"

#: src/main.c:470
msgid "level-indent syntax"
msgstr "syntaks for indrykningsniveau"

#: src/main.c:494
#, c-format
msgid "unknown level indent option: %s"
msgstr "ukendt tilvalg for indrykningsniveau: %s"

#: src/main.c:529
#, c-format
msgid ""
"License for %s:\n"
"\n"
msgstr ""
"Licens til %s:\n"
"\n"

#: src/main.c:575 src/main.c:762
#, c-format
msgid "%s: No such output driver"
msgstr "%s: Ingen sådan uddata-driver"

#: src/main.c:602
#, c-format
msgid "Unknown symbol class: %c"
msgstr "Ukendt symbolklasse: %c"

#: src/main.c:682
msgid "[FILE]..."
msgstr "[FIL]..."

#: src/main.c:725
msgid "Exiting"
msgstr "Afslutter"

#: src/main.c:794
msgid "no input files"
msgstr "ingen inddatafiler"

#: src/parser.c:120
#, c-format
msgid " near "
msgstr " nær "

#: src/parser.c:189
msgid "INTERNAL ERROR: cannot return token to stream"
msgstr "INTERN FEJL: kan ikke returnere element til datastrøm"

#: src/parser.c:399
msgid "unexpected end of file in expression"
msgstr "uventet slutning på fil i udtryk "

#: src/parser.c:454 src/parser.c:553
msgid "expected `;'"
msgstr "forventede ';'"

#: src/parser.c:471 src/parser.c:578
msgid "unexpected end of file in declaration"
msgstr "uventet slutning på fil i erklæring"

#: src/parser.c:503
msgid "missing `;' after struct declaration"
msgstr "manglende ';' efter struct-erklæring"

#: src/parser.c:600
msgid "unexpected end of file in initializer list"
msgstr "uventet slutning på fil i liste over startværdier"

#: src/parser.c:684
msgid "unexpected end of file in struct"
msgstr "uventet slutning på fil i struct"

#: src/parser.c:769 src/parser.c:792
msgid "expected `)'"
msgstr "forventede ')'"

#: src/parser.c:805
msgid "unexpected end of file in function declaration"
msgstr "uventet slutning på fil i funktionserklæring"

#: src/parser.c:877
msgid "unexpected token in parameter list"
msgstr "uventet element i parameterliste"

#: src/parser.c:892
msgid "unexpected end of file in parameter list"
msgstr "uventet slutning på fil i parameterliste"

#: src/parser.c:930
msgid "forced function body close"
msgstr "gennemtvang afslutning af funktionens krop"

#: src/parser.c:944
msgid "unexpected end of file in function body"
msgstr "uventet slutning på fil i funktionens indhold"

#: src/parser.c:983
#, c-format
msgid "%s/%d redefined"
msgstr "%s/%d omdefineret"

#: src/parser.c:986
msgid "this is the place of previous definition"
msgstr "dette er stedet for den forrige definition"

#: src/parser.c:999
#, c-format
msgid "%s:%d: %s/%d defined to %s\n"
msgstr "%s:%d: %s/%d defineret til %s\n"

#: src/parser.c:1024
#, c-format
msgid "%s:%d: type %s\n"
msgstr "%s:%d: type %s\n"

#: src/rc.c:55
msgid "not enough memory to process rc file"
msgstr "ikke nok hukommelse til at behandle rc-fil"

#: src/symbol.c:368
msgid "not enough core"
msgstr "ikke nok kernehukommelse (core)"

#: lib/argp-help.c:148
#, c-format
msgid "ARGP_HELP_FMT: %s value is less than or equal to %s"
msgstr ""

#: lib/argp-help.c:221
#, c-format
msgid "%.*s: ARGP_HELP_FMT parameter requires a value"
msgstr "%.*s: ARGP_HELP_FMT-parameteren kræver en værdi"

#: lib/argp-help.c:227
#, fuzzy, c-format
msgid "%.*s: ARGP_HELP_FMT parameter must be positive"
msgstr "%.*s: ARGP_HELP_FMT-parameteren kræver en værdi"

#: lib/argp-help.c:236
#, c-format
msgid "%.*s: Unknown ARGP_HELP_FMT parameter"
msgstr "%.*s: Ukendt ARGP_HELP_FMT-parameter"

#: lib/argp-help.c:248
#, c-format
msgid "Garbage in ARGP_HELP_FMT: %s"
msgstr "Snavs i ARGP_HELP_FMT: %s"

#: lib/argp-help.c:1229
msgid ""
"Mandatory or optional arguments to long options are also mandatory or "
"optional for any corresponding short options."
msgstr ""
"Obligatoriske eller frivillige argumenter til lange tilvalg er også "
"obligatoriske eller frivillige for tilsvarende korte tilvalg."

#: lib/argp-help.c:1622
msgid "Usage:"
msgstr "Brug:"

#: lib/argp-help.c:1626
msgid " or: "
msgstr " eller: "

#: lib/argp-help.c:1638
msgid " [OPTION...]"
msgstr " [FLAG...]"

#: lib/argp-help.c:1665
#, c-format
msgid "Try `%s --help' or `%s --usage' for more information.\n"
msgstr "Prøv '%s --help' eller '%s --usage' for mere information.\n"

#: lib/argp-help.c:1693
#, c-format
msgid "Report bugs to %s.\n"
msgstr ""
"Rapportér fejl til %s.\n"
"Rapportér fejl i oversættelsen til dansk@dansk-gruppen.dk.\n"

#: lib/argp-help.c:1912 lib/error.c:125
msgid "Unknown system error"
msgstr "Ukendt systemfejl"

#: lib/argp-parse.c:82
#, fuzzy
msgid "give this help list"
msgstr "Vis denne hjælpeliste"

#: lib/argp-parse.c:83
#, fuzzy
msgid "give a short usage message"
msgstr "Giv en kort brugsmeddelelse"

#: lib/argp-parse.c:84
#, fuzzy
msgid "set the program name"
msgstr "Angiv programnavnet"

#: lib/argp-parse.c:85
msgid "SECS"
msgstr ""

#: lib/argp-parse.c:86
#, fuzzy
msgid "hang for SECS seconds (default 3600)"
msgstr "Hæng i SEK sekunder (forvalgt 3600)"

#: lib/argp-parse.c:143
#, fuzzy
msgid "print program version"
msgstr "Skriv programversion"

#: lib/argp-parse.c:159
msgid "(PROGRAM ERROR) No version known!?"
msgstr "(PROGRAMFEJL) Ingen kendt version!?"

#: lib/argp-parse.c:612
#, c-format
msgid "%s: Too many arguments\n"
msgstr "%s: For mange argumenter\n"

#: lib/argp-parse.c:755
msgid "(PROGRAM ERROR) Option should have been recognized!?"
msgstr "(PROGRAMFEJL) Flag skulle have været genkendt!?"

#: lib/getopt.c:531 lib/getopt.c:547
#, c-format
msgid "%s: option `%s' is ambiguous\n"
msgstr "%s: tilvalget '%s' er ikke entydigt\n"

#: lib/getopt.c:580 lib/getopt.c:584
#, c-format
msgid "%s: option `--%s' doesn't allow an argument\n"
msgstr "%s: tilvalget '--%s' tillader ikke argumenter\n"

#: lib/getopt.c:593 lib/getopt.c:598
#, c-format
msgid "%s: option `%c%s' doesn't allow an argument\n"
msgstr "%s: tilvalget '%c%s' tillader ikke argument\n"

#: lib/getopt.c:641 lib/getopt.c:660 lib/getopt.c:976 lib/getopt.c:995
#, c-format
msgid "%s: option `%s' requires an argument\n"
msgstr "%s: tilvalget '%s' skal have et argument\n"

#: lib/getopt.c:698 lib/getopt.c:701
#, c-format
msgid "%s: unrecognized option `--%s'\n"
msgstr "%s: ukendt tilvalg '--%s'\n"

#: lib/getopt.c:709 lib/getopt.c:712
#, c-format
msgid "%s: unrecognized option `%c%s'\n"
msgstr "%s: ukendt tilvalg '%c%s'\n"

#: lib/getopt.c:764 lib/getopt.c:767
#, c-format
msgid "%s: illegal option -- %c\n"
msgstr "%s: ugyldigt tilvalg -- %c\n"

#: lib/getopt.c:773 lib/getopt.c:776
#, c-format
msgid "%s: invalid option -- %c\n"
msgstr "%s: ugyldigt tilvalg -- %c\n"

#: lib/getopt.c:828 lib/getopt.c:844 lib/getopt.c:1048 lib/getopt.c:1066
#, c-format
msgid "%s: option requires an argument -- %c\n"
msgstr "%s: tilvalget skal have et argument -- %c\n"

#: lib/getopt.c:897 lib/getopt.c:913
#, c-format
msgid "%s: option `-W %s' is ambiguous\n"
msgstr "%s: tilvalget '-W %s' er ikke entydigt\n"

#: lib/getopt.c:937 lib/getopt.c:955
#, c-format
msgid "%s: option `-W %s' doesn't allow an argument\n"
msgstr "%s: tilvalget '-W %s' tillader ikke argument\n"

#: lib/obstack.c:427 lib/obstack.c:429
msgid "memory exhausted"
msgstr "hukommelsen opbrugt"

Return to:

Send suggestions and report system problems to the System administrator.