summaryrefslogtreecommitdiffabout
path: root/po
Unidiff
Diffstat (limited to 'po') (more/less context) (ignore whitespace changes)
-rw-r--r--po/.cvsignore1
-rw-r--r--po/da.po590
-rw-r--r--po/pl.po592
-rw-r--r--po/uk.po587
-rw-r--r--po/vi.po543
5 files changed, 1 insertions, 2312 deletions
diff --git a/po/.cvsignore b/po/.cvsignore
index e34e97e..95d22b6 100644
--- a/po/.cvsignore
+++ b/po/.cvsignore
@@ -1,8 +1,9 @@
1*.gmo 1*.gmo
2*.mo 2*.mo
3*.po
3Makefile 4Makefile
4Makefile.in 5Makefile.in
5Makefile.in.in 6Makefile.in.in
6Makevars.template 7Makevars.template
7POTFILES 8POTFILES
8Rules-quot 9Rules-quot
diff --git a/po/da.po b/po/da.po
deleted file mode 100644
index 3a2da6e..0000000
--- a/po/da.po
+++ b/dev/null
@@ -1,590 +0,0 @@
1# Danish translations of the cflow message strings
2# Copyright (C) 2005 Free Software Foundation, Inc.
3# Morten Bo Johansen <mojo@mbjnet.dk>, 2005-
4msgid ""
5msgstr ""
6"Project-Id-Version: cflow 1.0\n"
7"Report-Msgid-Bugs-To: bug-cflow@gnu.org\n"
8"POT-Creation-Date: 2006-09-10 15:17+0300\n"
9"PO-Revision-Date: 2005-11-01 00:27+0200\n"
10"Last-Translator: Morten Bo Johansen <mojo@mbjnet.dk>\n"
11"Language-Team: Danish <dansk@klid.dk>\n"
12"MIME-Version: 1.0\n"
13"Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
14"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
15
16#: src/c.l:137
17msgid "unterminated string?"
18msgstr "uafsluttet streng?"
19
20#: src/c.l:296
21#, c-format
22msgid "Command line: %s\n"
23msgstr "Kommandolinje: %s\n"
24
25#: src/c.l:299
26#, c-format
27msgid "cannot execute `%s'"
28msgstr "kan ikke udfre \"%s\""
29
30#: src/c.l:342 src/rc.c:60
31#, c-format
32msgid "cannot open `%s'"
33msgstr "kan ikke bne \"%s\""
34
35#: src/c.l:422
36#, c-format
37msgid "New location: %s:%d\n"
38msgstr "Ny placering: %s:%d\n"
39
40#: src/main.c:27
41msgid "generate a program flowgraph"
42msgstr ""
43
44#: src/main.c:29
45#, fuzzy
46msgid ""
47"* The effect of each option marked with an asterisk is reversed if the "
48"option's long name is prefixed with `no-'. For example, --no-cpp cancels --"
49"cpp."
50msgstr ""
51"generr en flowgraf for program. * Virkningen af at tilvalg er markeret med "
52"en asterisk er den modsatte hvis tilvalgets lange navn har prfikset \"no-"
53"\". F.eks. --no-cpp annullerer --cpp."
54
55#: src/main.c:56
56msgid "General options:"
57msgstr "Generelle tilvalg:"
58
59#: src/main.c:57 src/main.c:98
60msgid "NUMBER"
61msgstr "ANTAL"
62
63#: src/main.c:58
64msgid "Set the depth at which the flowgraph is cut off"
65msgstr "angiv den dybde hvori flowgrafen skres af"
66
67#: src/main.c:59
68msgid "CLASSES"
69msgstr "KLASSER"
70
71#: src/main.c:60
72msgid ""
73"Include specified classes of symbols (see below). Prepend CLASSES with ^ or "
74"- to exclude them from the output"
75msgstr ""
76"Medtag de anfrte symbolklasser (se nedenfor). Lad KLASSER begynde med ^ "
77"eller - for at fjerne dem fra uddata"
78
79#: src/main.c:61 src/main.c:102 src/main.c:106 lib/argp-parse.c:84
80msgid "NAME"
81msgstr "NAVN"
82
83#: src/main.c:62
84msgid ""
85"Use given output format NAME. Valid names are `gnu' (default) and `posix'"
86msgstr ""
87"Brug det anfrte navn for format p uddata: Gyldige navne er \"gnu"
88"\" (standard) og \"posix\""
89
90#: src/main.c:65
91msgid "* Print reverse call tree"
92msgstr "* Udskriv trstruktur over kald i omvendt orden"
93
94#: src/main.c:67
95msgid "Produce cross-reference listing only"
96msgstr "Lav kun en liste over krydsreferencer"
97
98#: src/main.c:68
99msgid "OPT"
100msgstr "TILVALG"
101
102#: src/main.c:69
103msgid ""
104"Set printing option to OPT. Valid OPT values are: xref (or cross-ref), tree. "
105"Any unambiguous abbreviation of the above is also accepted"
106msgstr ""
107"St tilvalg for udskrivning til TILVALG. Gyldige vrdier for TILVALG er: "
108"xref (eller cross-xref), tree. Enhver entydig forkortelse af disse vrdier "
109"kan ogs godkendes"
110
111#: src/main.c:71
112msgid "FILE"
113msgstr "FIL"
114
115#: src/main.c:72
116msgid "Set output file name (default -, meaning stdout)"
117msgstr ""
118"Angiv navn p uddata-fil (standard er \"-\" som betyder standarduddata)"
119
120#: src/main.c:75
121msgid "Symbols classes for --include argument"
122msgstr "Symbolklasser til argumentet --include"
123
124#: src/main.c:77
125msgid "all data symbols, both external and static"
126msgstr "alle datasymboler, bde eksterne og statiske"
127
128#: src/main.c:79
129msgid "symbols whose names begin with an underscore"
130msgstr "symboler hvis navne begynder med et understregningstegn"
131
132#: src/main.c:81
133msgid "static symbols"
134msgstr "statiske symboler"
135
136#: src/main.c:83
137msgid "typedefs (for cross-references only)"
138msgstr "typedefinitioner (kun til krydsreferencer)"
139
140#: src/main.c:89
141msgid "Parser control:"
142msgstr "Syntaksanalysator-kontrol:"
143
144#: src/main.c:91
145msgid "* Rely on indentation"
146msgstr "* Lad indrykning vre bestemmende"
147
148#: src/main.c:95
149msgid "* Accept only sources in ANSI C"
150msgstr "* Godkend kun kildekode i ANSI C"
151
152#: src/main.c:99
153msgid "Set initial token stack size to NUMBER"
154msgstr "St den frste stak-strrelse p elementer til ANTAL"
155
156#: src/main.c:100
157msgid "SYMBOL:TYPE"
158msgstr "SYMBOL:TYPE"
159
160#: src/main.c:101
161msgid ""
162"Register SYMBOL with given TYPE. Valid types are: keyword (or kw), modifier, "
163"identifier, type, wrapper. Any unambiguous abbreviation of the above is also "
164"accepted"
165msgstr ""
166"Registrr SYMBOL for angiven TYPE. Gyldig typer er: keyword (eller kw), "
167"modifier, identifier, type, wrapper. Enhver entydig forkortelse af disse "
168"typer kan ogs godkendes"
169
170#: src/main.c:103
171msgid "Assume main function to be called NAME"
172msgstr "Antag at hovedfunktionen hedder NAVN"
173
174#: src/main.c:104
175msgid "NAME[=DEFN]"
176msgstr "NAVN[=DEFN]"
177
178#: src/main.c:105
179msgid "Predefine NAME as a macro"
180msgstr "Prdefinr NAVN som en makro"
181
182#: src/main.c:107
183msgid "Cancel any previous definition of NAME"
184msgstr "Annullr alle tidligere definitioner af NAVN"
185
186#: src/main.c:108
187msgid "DIR"
188msgstr "KATALOG"
189
190#: src/main.c:109
191msgid ""
192"Add the directory DIR to the list of directories to be searched for header "
193"files."
194msgstr ""
195"Tilfj kataloget KATALOG til listen over kataloger der skal gennemsges for "
196"inkluderingsfiler."
197
198#: src/main.c:110
199msgid "COMMAND"
200msgstr "KOMMANDO"
201
202#: src/main.c:111
203msgid "* Run the specified preprocessor command"
204msgstr "* Kr den anfrte prprocessor-kommando"
205
206#: src/main.c:119
207msgid "Output control:"
208msgstr "Udskriftskontrol:"
209
210#: src/main.c:121
211msgid "* Print line numbers"
212msgstr "* Udskriv linjenumre"
213
214#: src/main.c:125
215msgid "* Print nesting level along with the call tree"
216msgstr "* Udskriv indlejringsniveau sammen med trstruktur over kald"
217
218#: src/main.c:129
219msgid "Control graph appearance"
220msgstr "Kontrollr udseende p graf"
221
222#: src/main.c:131
223msgid "* Draw ASCII art tree"
224msgstr "* Tegn en trstruktur med ASCII-tegn"
225
226#: src/main.c:135
227msgid "* Brief output"
228msgstr "* Korte uddata"
229
230#: src/main.c:139
231msgid "* Additionally format output for use with GNU Emacs"
232msgstr "* Formatr ogs uddata s de kan bruges med GNU Emacs"
233
234#: src/main.c:143
235msgid "* Do not print argument lists in function declarations"
236msgstr "* Udskriv ikke liste over argumenter i funktionserklringer"
237
238#: src/main.c:147
239msgid "* Do not print symbol names in declaration strings"
240msgstr "* Udskriv ikke liste over symboler i erklringer"
241
242#: src/main.c:153
243msgid "Informational options:"
244msgstr "Imformative tilvalg:"
245
246#: src/main.c:155
247msgid "* Verbose error diagnostics"
248msgstr "Udfrlig fejldiagnostik"
249
250#: src/main.c:159
251msgid "Print license and exit"
252msgstr "Udskriv licens og afslut"
253
254#: src/main.c:161
255msgid "Set debugging level"
256msgstr "Angiv niveau for fejlfinding"
257
258#: src/main.c:167
259msgid ""
260" GNU cflow is free software; you can redistribute it and/or modify\n"
261" it under the terms of the GNU General Public License as published by\n"
262" the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or\n"
263" (at your option) any later version.\n"
264"\n"
265" GNU cflow is distributed in the hope that it will be useful,\n"
266" but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of\n"
267" MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the\n"
268" GNU General Public License for more details.\n"
269"\n"
270" You should have received a copy of the GNU General Public License\n"
271" along with GNU cflow; if not, write to the Free Software Foundation,\n"
272" Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA\n"
273"\n"
274"\n"
275msgstr ""
276" GNU cflow er fri software, du er velkommen til at redistribuere det\n"
277" og/eller ndre det, under betingelserne for GNU General Public License\n"
278" som publiceret af the Free Software Foundation, enten version 2 af\n"
279" licensen eller (efter eget valg) enhver senere version.\n"
280" \n"
281" GNU cflow er distribueret i hbet om at det vil vre nyttigt, men\n"
282" UDEN NOGEN FORM FOR GARANTI, endda uden den underforstede\n"
283" garanti for SALGBARHED, eller EGNETHED FOR ET BESTEMT FORML.\n"
284" Se GNU General Public License for yderligere detaljer.\n"
285" \n"
286" Du br have modtaget en kopi af GNU General Public License sammen\n"
287" med GNU cflow. Hvis ikke, skriv da til Free Software Foundation, Inc,\n"
288" 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA\n"
289"\n"
290"\n"
291
292#: src/main.c:281
293#, c-format
294msgid "unknown symbol type: %s"
295msgstr "ukendt symboltype: %s"
296
297#: src/main.c:310
298#, c-format
299msgid "unknown print option: %s"
300msgstr "ukendt tilvalg for udskrivning: %s"
301
302#: src/main.c:433 src/main.c:442
303msgid "level indent string is too long"
304msgstr "streng for indrykningsniveau er for lang"
305
306#: src/main.c:470
307msgid "level-indent syntax"
308msgstr "syntaks for indrykningsniveau"
309
310#: src/main.c:494
311#, c-format
312msgid "unknown level indent option: %s"
313msgstr "ukendt tilvalg for indrykningsniveau: %s"
314
315#: src/main.c:529
316#, c-format
317msgid ""
318"License for %s:\n"
319"\n"
320msgstr ""
321"Licens til %s:\n"
322"\n"
323
324#: src/main.c:575 src/main.c:762
325#, c-format
326msgid "%s: No such output driver"
327msgstr "%s: Ingen sdan uddata-driver"
328
329#: src/main.c:602
330#, c-format
331msgid "Unknown symbol class: %c"
332msgstr "Ukendt symbolklasse: %c"
333
334#: src/main.c:682
335msgid "[FILE]..."
336msgstr "[FIL]..."
337
338#: src/main.c:725
339msgid "Exiting"
340msgstr "Afslutter"
341
342#: src/main.c:794
343msgid "no input files"
344msgstr "ingen inddatafiler"
345
346#: src/parser.c:120
347#, c-format
348msgid " near "
349msgstr " nr "
350
351#: src/parser.c:189
352msgid "INTERNAL ERROR: cannot return token to stream"
353msgstr "INTERN FEJL: kan ikke returnere element til datastrm"
354
355#: src/parser.c:399
356msgid "unexpected end of file in expression"
357msgstr "uventet slutning p fil i udtryk "
358
359#: src/parser.c:454 src/parser.c:553
360msgid "expected `;'"
361msgstr "forventede ';'"
362
363#: src/parser.c:471 src/parser.c:578
364msgid "unexpected end of file in declaration"
365msgstr "uventet slutning p fil i erklring"
366
367#: src/parser.c:503
368msgid "missing `;' after struct declaration"
369msgstr "manglende ';' efter struct-erklring"
370
371#: src/parser.c:600
372msgid "unexpected end of file in initializer list"
373msgstr "uventet slutning p fil i liste over startvrdier"
374
375#: src/parser.c:684
376msgid "unexpected end of file in struct"
377msgstr "uventet slutning p fil i struct"
378
379#: src/parser.c:769 src/parser.c:792
380msgid "expected `)'"
381msgstr "forventede ')'"
382
383#: src/parser.c:805
384msgid "unexpected end of file in function declaration"
385msgstr "uventet slutning p fil i funktionserklring"
386
387#: src/parser.c:877
388msgid "unexpected token in parameter list"
389msgstr "uventet element i parameterliste"
390
391#: src/parser.c:892
392msgid "unexpected end of file in parameter list"
393msgstr "uventet slutning p fil i parameterliste"
394
395#: src/parser.c:930
396msgid "forced function body close"
397msgstr "gennemtvang afslutning af funktionens krop"
398
399#: src/parser.c:944
400msgid "unexpected end of file in function body"
401msgstr "uventet slutning p fil i funktionens indhold"
402
403#: src/parser.c:983
404#, c-format
405msgid "%s/%d redefined"
406msgstr "%s/%d omdefineret"
407
408#: src/parser.c:986
409msgid "this is the place of previous definition"
410msgstr "dette er stedet for den forrige definition"
411
412#: src/parser.c:999
413#, c-format
414msgid "%s:%d: %s/%d defined to %s\n"
415msgstr "%s:%d: %s/%d defineret til %s\n"
416
417#: src/parser.c:1024
418#, c-format
419msgid "%s:%d: type %s\n"
420msgstr "%s:%d: type %s\n"
421
422#: src/rc.c:55
423msgid "not enough memory to process rc file"
424msgstr "ikke nok hukommelse til at behandle rc-fil"
425
426#: src/symbol.c:368
427msgid "not enough core"
428msgstr "ikke nok kernehukommelse (core)"
429
430#: lib/argp-help.c:148
431#, c-format
432msgid "ARGP_HELP_FMT: %s value is less than or equal to %s"
433msgstr ""
434
435#: lib/argp-help.c:221
436#, c-format
437msgid "%.*s: ARGP_HELP_FMT parameter requires a value"
438msgstr "%.*s: ARGP_HELP_FMT-parameteren krver en vrdi"
439
440#: lib/argp-help.c:227
441#, fuzzy, c-format
442msgid "%.*s: ARGP_HELP_FMT parameter must be positive"
443msgstr "%.*s: ARGP_HELP_FMT-parameteren krver en vrdi"
444
445#: lib/argp-help.c:236
446#, c-format
447msgid "%.*s: Unknown ARGP_HELP_FMT parameter"
448msgstr "%.*s: Ukendt ARGP_HELP_FMT-parameter"
449
450#: lib/argp-help.c:248
451#, c-format
452msgid "Garbage in ARGP_HELP_FMT: %s"
453msgstr "Snavs i ARGP_HELP_FMT: %s"
454
455#: lib/argp-help.c:1229
456msgid ""
457"Mandatory or optional arguments to long options are also mandatory or "
458"optional for any corresponding short options."
459msgstr ""
460"Obligatoriske eller frivillige argumenter til lange tilvalg er ogs "
461"obligatoriske eller frivillige for tilsvarende korte tilvalg."
462
463#: lib/argp-help.c:1622
464msgid "Usage:"
465msgstr "Brug:"
466
467#: lib/argp-help.c:1626
468msgid " or: "
469msgstr " eller: "
470
471#: lib/argp-help.c:1638
472msgid " [OPTION...]"
473msgstr " [FLAG...]"
474
475#: lib/argp-help.c:1665
476#, c-format
477msgid "Try `%s --help' or `%s --usage' for more information.\n"
478msgstr "Prv '%s --help' eller '%s --usage' for mere information.\n"
479
480#: lib/argp-help.c:1693
481#, c-format
482msgid "Report bugs to %s.\n"
483msgstr ""
484"Rapportr fejl til %s.\n"
485"Rapportr fejl i oversttelsen til dansk@dansk-gruppen.dk.\n"
486
487#: lib/argp-help.c:1912 lib/error.c:125
488msgid "Unknown system error"
489msgstr "Ukendt systemfejl"
490
491#: lib/argp-parse.c:82
492#, fuzzy
493msgid "give this help list"
494msgstr "Vis denne hjlpeliste"
495
496#: lib/argp-parse.c:83
497#, fuzzy
498msgid "give a short usage message"
499msgstr "Giv en kort brugsmeddelelse"
500
501#: lib/argp-parse.c:84
502#, fuzzy
503msgid "set the program name"
504msgstr "Angiv programnavnet"
505
506#: lib/argp-parse.c:85
507msgid "SECS"
508msgstr ""
509
510#: lib/argp-parse.c:86
511#, fuzzy
512msgid "hang for SECS seconds (default 3600)"
513msgstr "Hng i SEK sekunder (forvalgt 3600)"
514
515#: lib/argp-parse.c:143
516#, fuzzy
517msgid "print program version"
518msgstr "Skriv programversion"
519
520#: lib/argp-parse.c:159
521msgid "(PROGRAM ERROR) No version known!?"
522msgstr "(PROGRAMFEJL) Ingen kendt version!?"
523
524#: lib/argp-parse.c:612
525#, c-format
526msgid "%s: Too many arguments\n"
527msgstr "%s: For mange argumenter\n"
528
529#: lib/argp-parse.c:755
530msgid "(PROGRAM ERROR) Option should have been recognized!?"
531msgstr "(PROGRAMFEJL) Flag skulle have vret genkendt!?"
532
533#: lib/getopt.c:531 lib/getopt.c:547
534#, c-format
535msgid "%s: option `%s' is ambiguous\n"
536msgstr "%s: tilvalget '%s' er ikke entydigt\n"
537
538#: lib/getopt.c:580 lib/getopt.c:584
539#, c-format
540msgid "%s: option `--%s' doesn't allow an argument\n"
541msgstr "%s: tilvalget '--%s' tillader ikke argumenter\n"
542
543#: lib/getopt.c:593 lib/getopt.c:598
544#, c-format
545msgid "%s: option `%c%s' doesn't allow an argument\n"
546msgstr "%s: tilvalget '%c%s' tillader ikke argument\n"
547
548#: lib/getopt.c:641 lib/getopt.c:660 lib/getopt.c:976 lib/getopt.c:995
549#, c-format
550msgid "%s: option `%s' requires an argument\n"
551msgstr "%s: tilvalget '%s' skal have et argument\n"
552
553#: lib/getopt.c:698 lib/getopt.c:701
554#, c-format
555msgid "%s: unrecognized option `--%s'\n"
556msgstr "%s: ukendt tilvalg '--%s'\n"
557
558#: lib/getopt.c:709 lib/getopt.c:712
559#, c-format
560msgid "%s: unrecognized option `%c%s'\n"
561msgstr "%s: ukendt tilvalg '%c%s'\n"
562
563#: lib/getopt.c:764 lib/getopt.c:767
564#, c-format
565msgid "%s: illegal option -- %c\n"
566msgstr "%s: ugyldigt tilvalg -- %c\n"
567
568#: lib/getopt.c:773 lib/getopt.c:776
569#, c-format
570msgid "%s: invalid option -- %c\n"
571msgstr "%s: ugyldigt tilvalg -- %c\n"
572
573#: lib/getopt.c:828 lib/getopt.c:844 lib/getopt.c:1048 lib/getopt.c:1066
574#, c-format
575msgid "%s: option requires an argument -- %c\n"
576msgstr "%s: tilvalget skal have et argument -- %c\n"
577
578#: lib/getopt.c:897 lib/getopt.c:913
579#, c-format
580msgid "%s: option `-W %s' is ambiguous\n"
581msgstr "%s: tilvalget '-W %s' er ikke entydigt\n"
582
583#: lib/getopt.c:937 lib/getopt.c:955
584#, c-format
585msgid "%s: option `-W %s' doesn't allow an argument\n"
586msgstr "%s: tilvalget '-W %s' tillader ikke argument\n"
587
588#: lib/obstack.c:427 lib/obstack.c:429
589msgid "memory exhausted"
590msgstr "hukommelsen opbrugt"
diff --git a/po/pl.po b/po/pl.po
deleted file mode 100644
index 2d14c45..0000000
--- a/po/pl.po
+++ b/dev/null
@@ -1,592 +0,0 @@
1# Polish messages for GNU cflow
2# Copyright (C) 2005 Free Software Foundation, Inc.
3# Sergey Poznyakoff <gray@gnu.org>, 2005.
4#
5msgid ""
6msgstr ""
7"Project-Id-Version: cflow 1.0\n"
8"Report-Msgid-Bugs-To: bug-cflow@gnu.org\n"
9"POT-Creation-Date: 2006-09-10 15:17+0300\n"
10"PO-Revision-Date: 2005-10-16 00:06+0300\n"
11"Last-Translator: Sergey Poznyakoff <gray@gnu.org>\n"
12"Language-Team: Polish <translation-team-pl@lists.sourceforge.net>\n"
13"MIME-Version: 1.0\n"
14"Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-2\n"
15"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
16"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
17"|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
18
19#: src/c.l:137
20msgid "unterminated string?"
21msgstr "niezakoñczony ³añcuch?"
22
23#: src/c.l:296
24#, c-format
25msgid "Command line: %s\n"
26msgstr "Linia poleceñ: %s\n"
27
28#: src/c.l:299
29#, c-format
30msgid "cannot execute `%s'"
31msgstr "uruchomienie `%s' jest niemo¿liwe"
32
33#: src/c.l:342 src/rc.c:60
34#, c-format
35msgid "cannot open `%s'"
36msgstr "otwarcie `%s' jest niemo¿liwe"
37
38#: src/c.l:422
39#, c-format
40msgid "New location: %s:%d\n"
41msgstr "Nowa pozycja: %s:%d\n"
42
43#: src/main.c:27
44msgid "generate a program flowgraph"
45msgstr ""
46
47#: src/main.c:29
48#, fuzzy
49msgid ""
50"* The effect of each option marked with an asterisk is reversed if the "
51"option's long name is prefixed with `no-'. For example, --no-cpp cancels --"
52"cpp."
53msgstr ""
54"generuje wykres przebiegu sterowania w programie * Ka¿da opcja, zaznaczona "
55"przez gwiazdkê, wykazuje dzia³anie odwrotne gdy jest u¿yta z przyrostkiem "
56"`no-'. Na przyk³ad, --no-cpp wy³±cza preprocesor."
57
58#: src/main.c:56
59msgid "General options:"
60msgstr "Opcje ogólne:"
61
62#: src/main.c:57 src/main.c:98
63msgid "NUMBER"
64msgstr "LICZBA"
65
66#: src/main.c:58
67msgid "Set the depth at which the flowgraph is cut off"
68msgstr "Ustala maksymaln± g³êboko¶æ wykresu"
69
70#: src/main.c:59
71msgid "CLASSES"
72msgstr "KLASY"
73
74#: src/main.c:60
75msgid ""
76"Include specified classes of symbols (see below). Prepend CLASSES with ^ or "
77"- to exclude them from the output"
78msgstr ""
79"Do³±cza do wykresu podane klasy symboli (patrz ni¿ej). By wy³±czyæ je, "
80"wpisz ^ albo - na pocz±tek argumentu."
81
82#: src/main.c:61 src/main.c:102 src/main.c:106 lib/argp-parse.c:84
83msgid "NAME"
84msgstr "NAZWA"
85
86#: src/main.c:62
87msgid ""
88"Use given output format NAME. Valid names are `gnu' (default) and `posix'"
89msgstr ""
90"Ustawia format o podanej NAZWIE. Poprawnymi nazwami s± `gnu' (domy¶lnie) i "
91"`posix'"
92
93#: src/main.c:65
94msgid "* Print reverse call tree"
95msgstr "* Wy¶wietla odwrócone drzewo wywo³añ"
96
97#: src/main.c:67
98msgid "Produce cross-reference listing only"
99msgstr "Wy¶wietla tylko listê odwo³añ skro¶nych"
100
101#: src/main.c:68
102msgid "OPT"
103msgstr "OPCJA"
104
105#: src/main.c:69
106msgid ""
107"Set printing option to OPT. Valid OPT values are: xref (or cross-ref), tree. "
108"Any unambiguous abbreviation of the above is also accepted"
109msgstr ""
110"Ustala opcje wy¶wietlania. Poprawnymi warto¶ciami s±: xref albo cross-ref "
111"(tablica odwo³añ skro¶nych) i tree (drzewo wywo³añ). Mo¿na tak¿e "
112"u¿ywaæ dowolnych jednoznacznych skrótów."
113
114#: src/main.c:71
115msgid "FILE"
116msgstr "PLIK"
117
118#: src/main.c:72
119msgid "Set output file name (default -, meaning stdout)"
120msgstr ""
121"Podaje nazwê pliku wyj¶ciowego (domy¶lnie -, tzn. wyj¶cie standardowe)"
122
123#: src/main.c:75
124msgid "Symbols classes for --include argument"
125msgstr "Klasy symboli do u¿ycia z --include"
126
127#: src/main.c:77
128msgid "all data symbols, both external and static"
129msgstr "wszystkie symbole oznaczaj±ce dane, tak zewnêtrzne jak statyczne"
130
131#: src/main.c:79
132msgid "symbols whose names begin with an underscore"
133msgstr "symbole których nazwy poczynaj± siê od podkre¶lenia"
134
135#: src/main.c:81
136msgid "static symbols"
137msgstr "symbole statyczne"
138
139#: src/main.c:83
140msgid "typedefs (for cross-references only)"
141msgstr "typedef-y (tylko dla tabeli odwo³añ skro¶nych)"
142
143#: src/main.c:89
144msgid "Parser control:"
145msgstr "Zarz±dzanie dzia³aniem analizatora:"
146
147#: src/main.c:91
148msgid "* Rely on indentation"
149msgstr "* Uwzglêdnienie wciêcia podczas analizy"
150
151#: src/main.c:95
152msgid "* Accept only sources in ANSI C"
153msgstr "* Akceptuje tylko pliki wej¶ciowe w ANSI C"
154
155#: src/main.c:99
156msgid "Set initial token stack size to NUMBER"
157msgstr "Ustawia pocz±tkowy rozmiar stosu"
158
159#: src/main.c:100
160msgid "SYMBOL:TYPE"
161msgstr "SYMBOL:TYP"
162
163#: src/main.c:101
164msgid ""
165"Register SYMBOL with given TYPE. Valid types are: keyword (or kw), modifier, "
166"identifier, type, wrapper. Any unambiguous abbreviation of the above is also "
167"accepted"
168msgstr ""
169"Rejestruje SYMBOL z typem TYP. Poprawnymi typami s±: keyword (albo kw), "
170"modifier, identifier, type, wrapper. Mo¿na tak¿e u¿ywaæ dowolnych "
171"jednoznacznych skrótów."
172
173#: src/main.c:103
174msgid "Assume main function to be called NAME"
175msgstr "Ustawia nazwê g³ównej funkcji (domy¶lnie `main')"
176
177#: src/main.c:104
178msgid "NAME[=DEFN]"
179msgstr "NAZWA[=DEFINICJA]"
180
181#: src/main.c:105
182msgid "Predefine NAME as a macro"
183msgstr "Definiuje makro z podan± nazw±"
184
185#: src/main.c:107
186msgid "Cancel any previous definition of NAME"
187msgstr "Kasuje poprzedni± definicjê makra z podan± nazw±"
188
189#: src/main.c:108
190msgid "DIR"
191msgstr "KATALOG"
192
193#: src/main.c:109
194msgid ""
195"Add the directory DIR to the list of directories to be searched for header "
196"files."
197msgstr "Dodaje podany katalog do ¶cie¿ki przeszukiwania nag³ówków"
198
199#: src/main.c:110
200msgid "COMMAND"
201msgstr "POLECENIE"
202
203#: src/main.c:111
204msgid "* Run the specified preprocessor command"
205msgstr "* U¿ywa podanego programu jako preprocesora"
206
207#: src/main.c:119
208msgid "Output control:"
209msgstr "Kontrola wyj¶cia:"
210
211#: src/main.c:121
212msgid "* Print line numbers"
213msgstr "* Wy¶wietla numery linii"
214
215#: src/main.c:125
216msgid "* Print nesting level along with the call tree"
217msgstr "* Wy¶wietla poziom zagnie¿d¿ania"
218
219#: src/main.c:129
220msgid "Control graph appearance"
221msgstr "Zarz±dzanie wygl±dem wykresu"
222
223#: src/main.c:131
224msgid "* Draw ASCII art tree"
225msgstr "* Wykres w postaci drzewa wywo³añ"
226
227#: src/main.c:135
228msgid "* Brief output"
229msgstr "* Zwiêz³a postaæ wyj¶cia"
230
231#: src/main.c:139
232msgid "* Additionally format output for use with GNU Emacs"
233msgstr "* Formatuje wykres dla trybu cflow GNU Emacsa"
234
235#: src/main.c:143
236msgid "* Do not print argument lists in function declarations"
237msgstr "* Wy³±cza wy¶wietlanie list argumentów w deklaracjach funkcji"
238
239#: src/main.c:147
240msgid "* Do not print symbol names in declaration strings"
241msgstr "* Wy³±cza wy¶wietlanie nazw symboli w deklaracjach"
242
243#: src/main.c:153
244msgid "Informational options:"
245msgstr "Opcje informacyjne:"
246
247#: src/main.c:155
248msgid "* Verbose error diagnostics"
249msgstr "* Szczegó³owa diagnostyka b³êdów"
250
251#: src/main.c:159
252msgid "Print license and exit"
253msgstr "Wy¶wietla licencjê"
254
255#: src/main.c:161
256msgid "Set debugging level"
257msgstr "Ustawia poziom odpluskwiania"
258
259#: src/main.c:167
260msgid ""
261" GNU cflow is free software; you can redistribute it and/or modify\n"
262" it under the terms of the GNU General Public License as published by\n"
263" the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or\n"
264" (at your option) any later version.\n"
265"\n"
266" GNU cflow is distributed in the hope that it will be useful,\n"
267" but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of\n"
268" MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the\n"
269" GNU General Public License for more details.\n"
270"\n"
271" You should have received a copy of the GNU General Public License\n"
272" along with GNU cflow; if not, write to the Free Software Foundation,\n"
273" Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA\n"
274"\n"
275"\n"
276msgstr ""
277" GNU cflow jest wolnym oprogramowaniem; mo¿esz go\n"
278" rozprowadzaæ dalej i/lub modyfikowaæ na warunkach Powszechnej\n"
279" Licencji Publicznej GNU, wydanej przez Fundacjê Wolnego\n"
280" Oprogramowania - wed³ug wersji 2-giej tej Licencji lub której¶\n"
281" z pó¼niejszych wersji.\n"
282" \n"
283" GNU cflow rozpowszechniany jest z nadzieja, i¿ bêdzie on\n"
284" u¿yteczny - jednak BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, nawet domy¶lnej\n"
285" gwarancji PRZYDATNO¦CI HANDLOWEJ albo PRZYDATNO¦CI DO OKRE¦LONYCH\n"
286" ZASTOSOWAÑ. W celu uzyskania bli¿szych informacji przeczytaj\n"
287" Powszechn± Licencjê Publiczn± GNU.\n"
288" \n"
289" Z pewno¶ci± wraz z GNU cflow otrzyma³e¶ te¿ egzemplarz\n"
290" Powszechnej Licencji Publicznej GNU (GNU General Public License);\n"
291" je¶li za¶ nie - napisz do Free Software Foundation, Inc., \n"
292" 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA\n"
293"\n"
294"\n"
295
296#: src/main.c:281
297#, c-format
298msgid "unknown symbol type: %s"
299msgstr "nieznany typ symbolu: %s"
300
301#: src/main.c:310
302#, c-format
303msgid "unknown print option: %s"
304msgstr "nieznana opcja drukowania %s"
305
306#: src/main.c:433 src/main.c:442
307msgid "level indent string is too long"
308msgstr "za d³uga linia wciêcia"
309
310#: src/main.c:470
311msgid "level-indent syntax"
312msgstr "b³±d sk³adni linii wciêcia"
313
314#: src/main.c:494
315#, c-format
316msgid "unknown level indent option: %s"
317msgstr "nieznana opcja linii wciêcia: %s"
318
319#: src/main.c:529
320#, c-format
321msgid ""
322"License for %s:\n"
323"\n"
324msgstr ""
325"Licencja dla %s:\n"
326"\n"
327
328#: src/main.c:575 src/main.c:762
329#, c-format
330msgid "%s: No such output driver"
331msgstr "%s: Nie ma takiego sterownika wyj¶cia"
332
333#: src/main.c:602
334#, c-format
335msgid "Unknown symbol class: %c"
336msgstr "Nieznana klasa symbolu: %c"
337
338#: src/main.c:682
339msgid "[FILE]..."
340msgstr "[PLIK...]"
341
342#: src/main.c:725
343msgid "Exiting"
344msgstr "Wyj¶cie"
345
346#: src/main.c:794
347msgid "no input files"
348msgstr "nie podano nazw plików wej¶ciowych"
349
350#: src/parser.c:120
351#, c-format
352msgid " near "
353msgstr " przy "
354
355#: src/parser.c:189
356msgid "INTERNAL ERROR: cannot return token to stream"
357msgstr "B£¡D WEWNÊTRZNY: nie mo¿na zwróciæ symbolu do strumienia"
358
359#: src/parser.c:399
360msgid "unexpected end of file in expression"
361msgstr "nieoczekiwany koniec pliku w wyra¿eniu"
362
363#: src/parser.c:454 src/parser.c:553
364msgid "expected `;'"
365msgstr "spodziewane `;'"
366
367#: src/parser.c:471 src/parser.c:578
368msgid "unexpected end of file in declaration"
369msgstr "nieoczekiwany koniec pliku w deklaracji"
370
371#: src/parser.c:503
372msgid "missing `;' after struct declaration"
373msgstr "brak `;' po deklaracji struktury"
374
375#: src/parser.c:600
376msgid "unexpected end of file in initializer list"
377msgstr "nieoczekiwany koniec pliku w li¶cie warto¶ci pocz±tkowych"
378
379#: src/parser.c:684
380msgid "unexpected end of file in struct"
381msgstr "nieoczekiwany koniec pliku w strukturze"
382
383#: src/parser.c:769 src/parser.c:792
384msgid "expected `)'"
385msgstr "spodziewane `)'"
386
387#: src/parser.c:805
388msgid "unexpected end of file in function declaration"
389msgstr "nieoczekiwany koniec pliku w deklaracji"
390
391#: src/parser.c:877
392msgid "unexpected token in parameter list"
393msgstr "nieoczekiwany element w li¶cie parametrów"
394
395#: src/parser.c:892
396msgid "unexpected end of file in parameter list"
397msgstr "nieoczekiwany koniec pliku w li¶cie parametrów"
398
399#: src/parser.c:930
400msgid "forced function body close"
401msgstr "wymuszone zakoñczenie cia³a funkcji"
402
403#: src/parser.c:944
404msgid "unexpected end of file in function body"
405msgstr "nieoczekiwany koniec pliku w ciele funkcji"
406
407#: src/parser.c:983
408#, c-format
409msgid "%s/%d redefined"
410msgstr "ponowna definicja %s/%d"
411
412#: src/parser.c:986
413msgid "this is the place of previous definition"
414msgstr "to miejsce poprzedniej definicji"
415
416#: src/parser.c:999
417#, c-format
418msgid "%s:%d: %s/%d defined to %s\n"
419msgstr "%s:%d: %s/%d zdefiniowano jako %s\n"
420
421#: src/parser.c:1024
422#, c-format
423msgid "%s:%d: type %s\n"
424msgstr "%s:%d: typ %s\n"
425
426#: src/rc.c:55
427msgid "not enough memory to process rc file"
428msgstr "brak pamiêci do przetworzenia pliku konfiguracyjnego"
429
430#: src/symbol.c:368
431msgid "not enough core"
432msgstr "brak pamiêci"
433
434#: lib/argp-help.c:148
435#, c-format
436msgid "ARGP_HELP_FMT: %s value is less than or equal to %s"
437msgstr ""
438
439#: lib/argp-help.c:221
440#, c-format
441msgid "%.*s: ARGP_HELP_FMT parameter requires a value"
442msgstr "%.*s: parametr ARGP_HELP_FMT wymaga podania warto¶ci"
443
444#: lib/argp-help.c:227
445#, fuzzy, c-format
446msgid "%.*s: ARGP_HELP_FMT parameter must be positive"
447msgstr "%.*s: parametr ARGP_HELP_FMT wymaga podania warto¶ci"
448
449#: lib/argp-help.c:236
450#, c-format
451msgid "%.*s: Unknown ARGP_HELP_FMT parameter"
452msgstr "%.*s: Nieznany parametr ARGP_HELP_FMT"
453
454#: lib/argp-help.c:248
455#, c-format
456msgid "Garbage in ARGP_HELP_FMT: %s"
457msgstr "B³êdne dane w ARGP_HELP_FMT: %s"
458
459#: lib/argp-help.c:1229
460msgid ""
461"Mandatory or optional arguments to long options are also mandatory or "
462"optional for any corresponding short options."
463msgstr ""
464"Argumenty obowi±zkowe lub opcjonalne dla d³ugich opcji s± równie¿ \n"
465"obowi±zkowe lub opcjonalne dla odpowiednich krótkich opcji."
466
467#: lib/argp-help.c:1622
468msgid "Usage:"
469msgstr "Sk³adnia:"
470
471#: lib/argp-help.c:1626
472msgid " or: "
473msgstr " lub: "
474
475#: lib/argp-help.c:1638
476msgid " [OPTION...]"
477msgstr " [OPCJA...]"
478
479#: lib/argp-help.c:1665
480#, c-format
481msgid "Try `%s --help' or `%s --usage' for more information.\n"
482msgstr "Napisz `%s --help' lub `%s --usage' by uzyskaæ wiêcej informacji.\n"
483
484#: lib/argp-help.c:1693
485#, c-format
486msgid "Report bugs to %s.\n"
487msgstr "Prosimy zg³aszaæ b³êdy na adres %s.\n"
488
489#: lib/argp-help.c:1912 lib/error.c:125
490msgid "Unknown system error"
491msgstr "Nieznany b³±d systemowy"
492
493#: lib/argp-parse.c:82
494#, fuzzy
495msgid "give this help list"
496msgstr "Wy¶wietla ten tekst pomocy"
497
498#: lib/argp-parse.c:83
499#, fuzzy
500msgid "give a short usage message"
501msgstr "Wy¶wietla krótkie informacje o sk³adni polecenia"
502
503#: lib/argp-parse.c:84
504#, fuzzy
505msgid "set the program name"
506msgstr "Okre¶la nazwê programu"
507
508#: lib/argp-parse.c:85
509msgid "SECS"
510msgstr ""
511
512#: lib/argp-parse.c:86
513#, fuzzy
514msgid "hang for SECS seconds (default 3600)"
515msgstr "Czeka przez SEK sekund (domy¶lnie 3600)"
516
517#: lib/argp-parse.c:143
518#, fuzzy
519msgid "print program version"
520msgstr "Wy¶wietla wersjê programu"
521
522#: lib/argp-parse.c:159
523msgid "(PROGRAM ERROR) No version known!?"
524msgstr "(B£¡D PROGRAMU) Nieznana wersja!?"
525
526#: lib/argp-parse.c:612
527#, c-format
528msgid "%s: Too many arguments\n"
529msgstr "%s: Za du¿o argumentów\n"
530
531#: lib/argp-parse.c:755
532msgid "(PROGRAM ERROR) Option should have been recognized!?"
533msgstr "(B£¡D PROGRAMU) Opcja powinna zostaæ rozpoznana?!"
534
535#: lib/getopt.c:531 lib/getopt.c:547
536#, c-format
537msgid "%s: option `%s' is ambiguous\n"
538msgstr "%s: opcja `%s' jest niejednoznaczna\n"
539
540#: lib/getopt.c:580 lib/getopt.c:584
541#, c-format
542msgid "%s: option `--%s' doesn't allow an argument\n"
543msgstr "%s: opcja `--%s' nie mo¿e mieæ argumentu\n"
544
545#: lib/getopt.c:593 lib/getopt.c:598
546#, c-format
547msgid "%s: option `%c%s' doesn't allow an argument\n"
548msgstr "%s: opcja `%c%s' nie mo¿e mieæ argumentu\n"
549
550#: lib/getopt.c:641 lib/getopt.c:660 lib/getopt.c:976 lib/getopt.c:995
551#, c-format
552msgid "%s: option `%s' requires an argument\n"
553msgstr "%s: opcja `%s' wymaga argumentu\n"
554
555#: lib/getopt.c:698 lib/getopt.c:701
556#, c-format
557msgid "%s: unrecognized option `--%s'\n"
558msgstr "%s: nierozpoznana opcja `--%s'\n"
559
560#: lib/getopt.c:709 lib/getopt.c:712
561#, c-format
562msgid "%s: unrecognized option `%c%s'\n"
563msgstr "%s: nierozpoznana opcja `%c%s'\n"
564
565#: lib/getopt.c:764 lib/getopt.c:767
566#, c-format
567msgid "%s: illegal option -- %c\n"
568msgstr "%s: nieprawid³owa opcja -- %c\n"
569
570#: lib/getopt.c:773 lib/getopt.c:776
571#, c-format
572msgid "%s: invalid option -- %c\n"
573msgstr "%s: b³êdna opcja -- %c\n"
574
575#: lib/getopt.c:828 lib/getopt.c:844 lib/getopt.c:1048 lib/getopt.c:1066
576#, c-format
577msgid "%s: option requires an argument -- %c\n"
578msgstr "%s: opcja wymaga argumentu -- %c\n"
579
580#: lib/getopt.c:897 lib/getopt.c:913
581#, c-format
582msgid "%s: option `-W %s' is ambiguous\n"
583msgstr "%s: opcja `-W %s' jest niejednoznaczna\n"
584
585#: lib/getopt.c:937 lib/getopt.c:955
586#, c-format
587msgid "%s: option `-W %s' doesn't allow an argument\n"
588msgstr "%s: opcja `-W %s' nie mo¿e mieæ argumentu\n"
589
590#: lib/obstack.c:427 lib/obstack.c:429
591msgid "memory exhausted"
592msgstr "pamiêæ wyczerpana"
diff --git a/po/uk.po b/po/uk.po
deleted file mode 100644
index c2c1185..0000000
--- a/po/uk.po
+++ b/dev/null
@@ -1,587 +0,0 @@
1# Ukrainian messages for GNU cflow
2# Copyright (C) 2005 Free Software Foundation, Inc.
3# Sergey Poznyakoff <gray@gnu.org>, 2005.
4#
5msgid ""
6msgstr ""
7"Project-Id-Version: cflow 1.0\n"
8"Report-Msgid-Bugs-To: bug-cflow@gnu.org\n"
9"POT-Creation-Date: 2006-09-10 15:17+0300\n"
10"PO-Revision-Date: 2005-10-16 00:08+0300\n"
11"Last-Translator: Sergey Poznyakoff <gray@gnu.org>\n"
12"Language-Team: Ukrainian <translation-team-uk@lists.sourceforge.net>\n"
13"MIME-Version: 1.0\n"
14"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
15"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
16"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n%"
17"10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
18
19#: src/c.l:137
20msgid "unterminated string?"
21msgstr "не завершений рядок?"
22
23#: src/c.l:296
24#, c-format
25msgid "Command line: %s\n"
26msgstr "Командний рядок: %s\n"
27
28#: src/c.l:299
29#, c-format
30msgid "cannot execute `%s'"
31msgstr "не вдається виконати `%s'"
32
33#: src/c.l:342 src/rc.c:60
34#, c-format
35msgid "cannot open `%s'"
36msgstr "не вдається відкрити `%s'"
37
38#: src/c.l:422
39#, c-format
40msgid "New location: %s:%d\n"
41msgstr "Нове розташування: %s:%d\n"
42
43#: src/main.c:27
44msgid "generate a program flowgraph"
45msgstr ""
46
47#: src/main.c:29
48#, fuzzy
49msgid ""
50"* The effect of each option marked with an asterisk is reversed if the "
51"option's long name is prefixed with `no-'. For example, --no-cpp cancels --"
52"cpp."
53msgstr ""
54"Створює граф потоків керування у програмі. * Помічені зірочкою опції мають "
55"зворотну дію, якщо до їх назви додати приросток `no-'. Наприклад, --no-cpp "
56"вимикає препроцесор."
57
58#: src/main.c:56
59msgid "General options:"
60msgstr "Загальні опції:"
61
62#: src/main.c:57 src/main.c:98
63msgid "NUMBER"
64msgstr "ЧИСЛО"
65
66#: src/main.c:58
67msgid "Set the depth at which the flowgraph is cut off"
68msgstr "Встановити максимальну висоту дерева викликів"
69
70#: src/main.c:59
71msgid "CLASSES"
72msgstr "КЛАСИ"
73
74#: src/main.c:60
75msgid ""
76"Include specified classes of symbols (see below). Prepend CLASSES with ^ or "
77"- to exclude them from the output"
78msgstr ""
79"Включити до графу вказані класи символів (див. нижче). Щоб їх виключити "
80"додайте ^ або - на початку аргументу"
81
82#: src/main.c:61 src/main.c:102 src/main.c:106 lib/argp-parse.c:84
83msgid "NAME"
84msgstr "НАЗВА"
85
86#: src/main.c:62
87msgid ""
88"Use given output format NAME. Valid names are `gnu' (default) and `posix'"
89msgstr ""
90"Встановлює назву вихідного формату. Дозволені назви є: gnu (типово) та posix"
91
92#: src/main.c:65
93msgid "* Print reverse call tree"
94msgstr "* Друкує зворотне дерево викликів"
95
96#: src/main.c:67
97msgid "Produce cross-reference listing only"
98msgstr "Друкує тільки таблицю посилань"
99
100#: src/main.c:68
101msgid "OPT"
102msgstr "ОЗНАКА"
103
104#: src/main.c:69
105msgid ""
106"Set printing option to OPT. Valid OPT values are: xref (or cross-ref), tree. "
107"Any unambiguous abbreviation of the above is also accepted"
108msgstr ""
109"Встановлює опцію друкування. Дозволені ОЗНАКИ то: xref (або cross-ref) та "
110"tree. Дозволяється використовувати будь-яке однозначне скорочення цих слів"
111
112#: src/main.c:71
113msgid "FILE"
114msgstr "ФАЙЛ"
115
116#: src/main.c:72
117msgid "Set output file name (default -, meaning stdout)"
118msgstr "Встановлює назву вихідного файлу (типово -, тобто стандартний вихід)"
119
120#: src/main.c:75
121msgid "Symbols classes for --include argument"
122msgstr "Класи символів для опції --include"
123
124#: src/main.c:77
125msgid "all data symbols, both external and static"
126msgstr "всі символи-дані, як зовнішні так статичні"
127
128#: src/main.c:79
129msgid "symbols whose names begin with an underscore"
130msgstr "символи що їх назви починаються зі знаку підкреслення"
131
132#: src/main.c:81
133msgid "static symbols"
134msgstr "статичні символі"
135
136#: src/main.c:83
137msgid "typedefs (for cross-references only)"
138msgstr "назви типів з typedef (тільки для таблиці посилань)"
139
140#: src/main.c:89
141msgid "Parser control:"
142msgstr "Керування аналізатором:"
143
144#: src/main.c:91
145msgid "* Rely on indentation"
146msgstr "* Використовувати відступи під час аналізу"
147
148#: src/main.c:95
149msgid "* Accept only sources in ANSI C"
150msgstr "* Приймати тільки джерела в ANSI C"
151
152#: src/main.c:99
153msgid "Set initial token stack size to NUMBER"
154msgstr "Встановити початковий розмір стеку"
155
156#: src/main.c:100
157msgid "SYMBOL:TYPE"
158msgstr "СИМВОЛ:ТИП"
159
160#: src/main.c:101
161msgid ""
162"Register SYMBOL with given TYPE. Valid types are: keyword (or kw), modifier, "
163"identifier, type, wrapper. Any unambiguous abbreviation of the above is also "
164"accepted"
165msgstr ""
166"Реєструє СИМВОЛ з вказаним ТИПом. Дозволені типи то: keyword (або kw), "
167"modifier, identifier, type, wrapper. Дозволяється використовувати будь-яке "
168"однозначне скорочення цих слів"
169
170#: src/main.c:103
171msgid "Assume main function to be called NAME"
172msgstr "Встановлює назву головної функції (типово `main')"
173
174#: src/main.c:104
175msgid "NAME[=DEFN]"
176msgstr "НАЗВА=[ВИЗНАЧЕННЯ]"
177
178#: src/main.c:105
179msgid "Predefine NAME as a macro"
180msgstr "Визначити макрос з вказаною назвою"
181
182#: src/main.c:107
183msgid "Cancel any previous definition of NAME"
184msgstr "Скасувати попередні визначення макросу"
185
186#: src/main.c:108
187msgid "DIR"
188msgstr "КАТАЛОГ"
189
190#: src/main.c:109
191msgid ""
192"Add the directory DIR to the list of directories to be searched for header "
193"files."
194msgstr "Додає каталог до шляху пошуку файлів-заголовків"
195
196#: src/main.c:110
197msgid "COMMAND"
198msgstr "КОМАНДА"
199
200#: src/main.c:111
201msgid "* Run the specified preprocessor command"
202msgstr "* Вказує як запускати препроцесор"
203
204#: src/main.c:119
205msgid "Output control:"
206msgstr "Керування виводом:"
207
208#: src/main.c:121
209msgid "* Print line numbers"
210msgstr "* Друкувати номери рядків"
211
212#: src/main.c:125
213msgid "* Print nesting level along with the call tree"
214msgstr "* Друкувати рівень вкладеності"
215
216#: src/main.c:129
217msgid "Control graph appearance"
218msgstr "Налаштування вигляду графу"
219
220#: src/main.c:131
221msgid "* Draw ASCII art tree"
222msgstr "* Друкувати граф у формі дерева викликів"
223
224#: src/main.c:135
225msgid "* Brief output"
226msgstr "* Короткий вихідний формат"
227
228#: src/main.c:139
229msgid "* Additionally format output for use with GNU Emacs"
230msgstr "* Форматувати граф для режіму cflow GNU Emacsа"
231
232#: src/main.c:143
233msgid "* Do not print argument lists in function declarations"
234msgstr "* Не друкувати переліки аргументів у деклараціях функцій"
235
236#: src/main.c:147
237msgid "* Do not print symbol names in declaration strings"
238msgstr "* Не друкувати назви символів у деклараціях"
239
240#: src/main.c:153
241msgid "Informational options:"
242msgstr "Інформаційні опції:"
243
244#: src/main.c:155
245msgid "* Verbose error diagnostics"
246msgstr "* Докладна діагностика помилок"
247
248#: src/main.c:159
249msgid "Print license and exit"
250msgstr "Вивести текст ліцензії та вийти"
251
252#: src/main.c:161
253msgid "Set debugging level"
254msgstr "Встановити рівень налагодження"
255
256#: src/main.c:167
257msgid ""
258" GNU cflow is free software; you can redistribute it and/or modify\n"
259" it under the terms of the GNU General Public License as published by\n"
260" the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or\n"
261" (at your option) any later version.\n"
262"\n"
263" GNU cflow is distributed in the hope that it will be useful,\n"
264" but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of\n"
265" MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the\n"
266" GNU General Public License for more details.\n"
267"\n"
268" You should have received a copy of the GNU General Public License\n"
269" along with GNU cflow; if not, write to the Free Software Foundation,\n"
270" Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA\n"
271"\n"
272"\n"
273msgstr ""
274" GNU cflow є вільною програмою; ви можете розповсюджувати чи/та\n"
275" змінювати її на умовах ліцензії GNU General Public License\n"
276" опублікованої Free Software Foundation; версії 2 цієї ліцензії, або\n"
277" (за вашим бажанням) будь-якої пізнішої версії.\n"
278"\n"
279" GNU cflow розповсюджується з надією, що вона буде корисною, але\n"
280" БЕЗ БУДЬ-ЯКОЇ ГАРАНТІЇ; навіть без неявної гарантії\n"
281" КОМЕРЦІЙНОЇ ПРИДАТНОСТІ або ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ПЕВНОЇ МЕТИ. Докладніше\n"
282" про це читайте у GNU General Public License.\n"
283"\n"
284" Разом з GNU cflow ви повинні були отримати копію GNU General\n"
285" Public License; якщо це не так, напишіть до Free Software\n"
286" Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston,\n"
287" MA 02110-1301 USA\n"
288"\n"
289"\n"
290
291#: src/main.c:281
292#, c-format
293msgid "unknown symbol type: %s"
294msgstr "невідомий тип символу: %s"
295
296#: src/main.c:310
297#, c-format
298msgid "unknown print option: %s"
299msgstr "невідома ознака друкування: %s"
300
301#: src/main.c:433 src/main.c:442
302msgid "level indent string is too long"
303msgstr "рядок вирівнювання надто довгий"
304
305#: src/main.c:470
306msgid "level-indent syntax"
307msgstr "помилка синтаксису рядку вирівнювання"
308
309#: src/main.c:494
310#, c-format
311msgid "unknown level indent option: %s"
312msgstr "невідомий опція рядку вирівнювання: %s"
313
314#: src/main.c:529
315#, c-format
316msgid ""
317"License for %s:\n"
318"\n"
319msgstr ""
320"Ліцензія для %s\n"
321"\n"
322
323#: src/main.c:575 src/main.c:762
324#, c-format
325msgid "%s: No such output driver"
326msgstr "%s: не має такого вихідного приладу"
327
328#: src/main.c:602
329#, c-format
330msgid "Unknown symbol class: %c"
331msgstr "Невідомий клас символу: %c"
332
333#: src/main.c:682
334msgid "[FILE]..."
335msgstr "[FILE]..."
336
337#: src/main.c:725
338msgid "Exiting"
339msgstr "Вихід"
340
341#: src/main.c:794
342msgid "no input files"
343msgstr "не вказані вхідні файли"
344
345#: src/parser.c:120
346#, c-format
347msgid " near "
348msgstr " біля "
349
350#: src/parser.c:189
351msgid "INTERNAL ERROR: cannot return token to stream"
352msgstr "ВНУТРІШНЯ ПОМИЛКА: не вдається повернути символ у потік"
353
354#: src/parser.c:399
355msgid "unexpected end of file in expression"
356msgstr "неочікуваний кінець файлу у виразі"
357
358#: src/parser.c:454 src/parser.c:553
359msgid "expected `;'"
360msgstr "очікувалось `;'"
361
362#: src/parser.c:471 src/parser.c:578
363msgid "unexpected end of file in declaration"
364msgstr "неочікуваний кінець файлу у декларації"
365
366#: src/parser.c:503
367msgid "missing `;' after struct declaration"
368msgstr "після декларації структури пропущено `;' "
369
370#: src/parser.c:600
371msgid "unexpected end of file in initializer list"
372msgstr "неочікуваний кінець файлу у переліку початкових значень"
373
374#: src/parser.c:684
375msgid "unexpected end of file in struct"
376msgstr "неочікуваний кінець файлу у структурі"
377
378#: src/parser.c:769 src/parser.c:792
379msgid "expected `)'"
380msgstr "очікувалася `)'"
381
382#: src/parser.c:805
383msgid "unexpected end of file in function declaration"
384msgstr "неочікуваний кінець файлу у декларації функції"
385
386#: src/parser.c:877
387msgid "unexpected token in parameter list"
388msgstr "неочікуваний елемент у переліку параметрів"
389
390#: src/parser.c:892
391msgid "unexpected end of file in parameter list"
392msgstr "неочікуваний кінець файлу у переліку параметрів"
393
394#: src/parser.c:930
395msgid "forced function body close"
396msgstr "примусове закінчення тіла функції"
397
398#: src/parser.c:944
399msgid "unexpected end of file in function body"
400msgstr "неочікуваний кінець файлу у тілі функції"
401
402#: src/parser.c:983
403#, c-format
404msgid "%s/%d redefined"
405msgstr "перевизначення %s/%d"
406
407#: src/parser.c:986
408msgid "this is the place of previous definition"
409msgstr "це місце першого визначення"
410
411#: src/parser.c:999
412#, c-format
413msgid "%s:%d: %s/%d defined to %s\n"
414msgstr "%s:%d: %s/%d визначено на %s\n"
415
416#: src/parser.c:1024
417#, c-format
418msgid "%s:%d: type %s\n"
419msgstr "%s:%d: тип: %s\n"
420
421#: src/rc.c:55
422msgid "not enough memory to process rc file"
423msgstr "Недостатньо пам'яті для перетворення файлу конфігурації"
424
425#: src/symbol.c:368
426msgid "not enough core"
427msgstr "недостатньо пам'яті"
428
429#: lib/argp-help.c:148
430#, c-format
431msgid "ARGP_HELP_FMT: %s value is less than or equal to %s"
432msgstr ""
433
434#: lib/argp-help.c:221
435#, c-format
436msgid "%.*s: ARGP_HELP_FMT parameter requires a value"
437msgstr "%.*s: параметр ARGP_HELP_FMT вимагає значення"
438
439#: lib/argp-help.c:227
440#, fuzzy, c-format
441msgid "%.*s: ARGP_HELP_FMT parameter must be positive"
442msgstr "%.*s: параметр ARGP_HELP_FMT вимагає значення"
443
444#: lib/argp-help.c:236
445#, c-format
446msgid "%.*s: Unknown ARGP_HELP_FMT parameter"
447msgstr "%.*s: Невідомий параметр ARGP_HELP_FMT"
448
449#: lib/argp-help.c:248
450#, c-format
451msgid "Garbage in ARGP_HELP_FMT: %s"
452msgstr "Хибні дані в ARGP_HELP_FMT: %s"
453
454#: lib/argp-help.c:1229
455msgid ""
456"Mandatory or optional arguments to long options are also mandatory or "
457"optional for any corresponding short options."
458msgstr ""
459"Аргументи, обов'язкові для довгих ключів, є обов'язковими й для коротких."
460
461#: lib/argp-help.c:1622
462msgid "Usage:"
463msgstr "Використання:"
464
465#: lib/argp-help.c:1626
466msgid " or: "
467msgstr " чи: "
468
469#: lib/argp-help.c:1638
470msgid " [OPTION...]"
471msgstr " [ОПЦІЯ...]"
472
473#: lib/argp-help.c:1665
474#, c-format
475msgid "Try `%s --help' or `%s --usage' for more information.\n"
476msgstr ""
477"Спробуйте `%s --help' або `%s --usage' для отримання докладнішого опису.\n"
478
479#: lib/argp-help.c:1693
480#, c-format
481msgid "Report bugs to %s.\n"
482msgstr "Про помилки звітуйте на %s.\n"
483
484#: lib/argp-help.c:1912 lib/error.c:125
485msgid "Unknown system error"
486msgstr "Невідома системна помилка"
487
488#: lib/argp-parse.c:82
489#, fuzzy
490msgid "give this help list"
491msgstr "Вивести цю довідку"
492
493#: lib/argp-parse.c:83
494#, fuzzy
495msgid "give a short usage message"
496msgstr "Вивести коротке повідомлення про використання"
497
498#: lib/argp-parse.c:84
499#, fuzzy
500msgid "set the program name"
501msgstr "Встановити назву програми"
502
503#: lib/argp-parse.c:85
504msgid "SECS"
505msgstr ""
506
507#: lib/argp-parse.c:86
508#, fuzzy
509msgid "hang for SECS seconds (default 3600)"
510msgstr "Зачекати вказану кількість секунд (типово 3600)"
511
512#: lib/argp-parse.c:143
513#, fuzzy
514msgid "print program version"
515msgstr "Вивести версію програми"
516
517#: lib/argp-parse.c:159
518msgid "(PROGRAM ERROR) No version known!?"
519msgstr "(ПОМИЛКА ПРОГРАМУВАННЯ) Невідома версія!?"
520
521#: lib/argp-parse.c:612
522#, c-format
523msgid "%s: Too many arguments\n"
524msgstr "%s: Забагато аргументів\n"
525
526#: lib/argp-parse.c:755
527msgid "(PROGRAM ERROR) Option should have been recognized!?"
528msgstr "(ПОМИЛКА ПРОГРАМУВАННЯ) Опція мала бути розпізнана!?"
529
530#: lib/getopt.c:531 lib/getopt.c:547
531#, c-format
532msgid "%s: option `%s' is ambiguous\n"
533msgstr "%s: опція `%s' неоднозначна\n"
534
535#: lib/getopt.c:580 lib/getopt.c:584
536#, c-format
537msgid "%s: option `--%s' doesn't allow an argument\n"
538msgstr "%s: опція `--%s' не може мати аргументу\n"
539
540#: lib/getopt.c:593 lib/getopt.c:598
541#, c-format
542msgid "%s: option `%c%s' doesn't allow an argument\n"
543msgstr "%s: опція `%c%s' не може мати аргументу\n"
544
545#: lib/getopt.c:641 lib/getopt.c:660 lib/getopt.c:976 lib/getopt.c:995
546#, c-format
547msgid "%s: option `%s' requires an argument\n"
548msgstr "%s: опція `%s' вимагає аргумент\n"
549
550#: lib/getopt.c:698 lib/getopt.c:701
551#, c-format
552msgid "%s: unrecognized option `--%s'\n"
553msgstr "%s: невідома опція `--%s'\n"
554
555#: lib/getopt.c:709 lib/getopt.c:712
556#, c-format
557msgid "%s: unrecognized option `%c%s'\n"
558msgstr "%s: невідома опція `%c%s'\n"
559
560#: lib/getopt.c:764 lib/getopt.c:767
561#, c-format
562msgid "%s: illegal option -- %c\n"
563msgstr "%s: недопустима опція -- %c\n"
564
565#: lib/getopt.c:773 lib/getopt.c:776
566#, c-format
567msgid "%s: invalid option -- %c\n"
568msgstr "%s: невірна опція -- %c\n"
569
570#: lib/getopt.c:828 lib/getopt.c:844 lib/getopt.c:1048 lib/getopt.c:1066
571#, c-format
572msgid "%s: option requires an argument -- %c\n"
573msgstr "%s: опція вимагає аргумент -- %c\n"
574
575#: lib/getopt.c:897 lib/getopt.c:913
576#, c-format
577msgid "%s: option `-W %s' is ambiguous\n"
578msgstr "%s: опція `-W %s' неоднозначна\n"
579
580#: lib/getopt.c:937 lib/getopt.c:955
581#, c-format
582msgid "%s: option `-W %s' doesn't allow an argument\n"
583msgstr "%s: опція `-W %s' не може мати аргументу\n"
584
585#: lib/obstack.c:427 lib/obstack.c:429
586msgid "memory exhausted"
587msgstr "пам'ять вичерпана"
diff --git a/po/vi.po b/po/vi.po
deleted file mode 100644
index 1ad881d..0000000
--- a/po/vi.po
+++ b/dev/null
@@ -1,543 +0,0 @@
1# Vietnamese translation for CFlow.
2# Copyright © 2006 Free Software Foundation, Inc.
3# Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>, 2006.
4#
5msgid ""
6msgstr ""
7"Project-Id-Version: cflow-1.1\n"
8"Report-Msgid-Bugs-To: bug-cflow@gnu.org\n"
9"POT-Creation-Date: 2006-04-25 15:39+0300\n"
10"PO-Revision-Date: 2006-07-11 17:01+0930\n"
11"Last-Translator: Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>\n"
12"Language-Team: Vietnamese <vi-VN@googlegroups.com>\n"
13"MIME-Version: 1.0\n"
14"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
15"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
16"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0\n"
17"X-Generator: LocFactoryEditor 1.6b2\n"
18
19#: src/c.l:137
20msgid "unterminated string?"
21msgstr "chuỗi không được chấm dứt không?"
22
23#: src/c.l:296
24#, c-format
25msgid "Command line: %s\n"
26msgstr "Dòng lệnh: %s\n"
27
28#: src/c.l:299
29#, c-format
30msgid "cannot execute `%s'"
31msgstr "không thể thực hiện « %s »"
32
33#: src/c.l:342 src/rc.c:60
34#, c-format
35msgid "cannot open `%s'"
36msgstr "không thể mở « %s »"
37
38#: src/c.l:422
39#, c-format
40msgid "New location: %s:%d\n"
41msgstr "Địa điểm mới: %s:%d\n"
42
43#. TRANSLATORS: Please, preserve the vertical tabulation (^K character)
44#. in this message
45#: src/main.c:29
46msgid "generate a program flowgraph * The effect of each option marked with an asterisk is reversed if the option's long name is prefixed with `no-'. For example, --no-cpp cancels --cpp."
47msgstr "tạo ra một lưọc đồ chương trình * Hiệu ứng của mỗi tùy chọn có dấu sao có được đảo ngược nếu tên dài của tùy chọn có tiền tố « no- » (khác). Lấy thí dụ, tùy chọn « --no-cpp cancels » hủy « --cpp »."
48
49#: src/main.c:56
50msgid "General options:"
51msgstr "Tùy chọn chung:"
52
53#: src/main.c:57 src/main.c:98
54msgid "NUMBER"
55msgstr "SỐ"
56
57#: src/main.c:58
58msgid "Set the depth at which the flowgraph is cut off"
59msgstr "Lập độ sâu nơi lược đồ bị cắt ra"
60
61#: src/main.c:59
62msgid "CLASSES"
63msgstr "HẠNG"
64
65#: src/main.c:60
66msgid "Include specified classes of symbols (see below). Prepend CLASSES with ^ or - to exclude them from the output"
67msgstr "Gồm một số hạn ký hiệu đã ghi rõ (xem dưới). Them dấu mũ « ^ » hay dấu trừ « - » trước các hạng bạn muốn trừ ra dữ liệu xuất."
68
69#: src/main.c:61 src/main.c:102 src/main.c:106
70msgid "NAME"
71msgstr "TÊN"
72
73#: src/main.c:62
74msgid "Use given output format NAME. Valid names are `gnu' (default) and `posix'"
75msgstr "Dùng TÊN khuôn dạng xuất đã cho. Tên hợp lệ là « gnu » (mặc định) và « posix »"
76
77#: src/main.c:65
78msgid "* Print reverse call tree"
79msgstr "* In ra cây gọi đảo ngược"
80
81#: src/main.c:67
82msgid "Produce cross-reference listing only"
83msgstr "Cung cấp chỉ danh sách tham chiếu chéo thôi"
84
85#: src/main.c:68
86msgid "OPT"
87msgstr "TCH"
88
89#: src/main.c:69
90msgid "Set printing option to OPT. Valid OPT values are: xref (or cross-ref), tree. Any unambiguous abbreviation of the above is also accepted"
91msgstr "Lập tùy chọn in thành TCH. Giá trị TCH hợp lệ là « xref » (tham chiếu chéo) và « tree » (cây). Cũng chấp nhận được bất cứ từ viết tắt rõ ràng nào của chúng."
92
93#: src/main.c:71
94msgid "FILE"
95msgstr "TẬP TIN"
96
97#: src/main.c:72
98msgid "Set output file name (default -, meaning stdout)"
99msgstr "Lập tên tập tin xuất (mặc định là « - » mà có nghĩa là thiết bị xuất chuẩn)"
100
101#: src/main.c:75
102msgid "Symbols classes for --include argument"
103msgstr "Hạng ký hiệu cho đối số « --include » (gồm)"
104
105#: src/main.c:77
106msgid "all data symbols, both external and static"
107msgstr "mọi ký hiệu dữ liệu, cả kiểu bên ngoài lẫn kiểu tĩnh đều"
108
109#: src/main.c:79
110msgid "symbols whose names begin with an underscore"
111msgstr "ký hiệu có tên bắt đầu với dấu gạch dưới « _ »"
112
113#: src/main.c:81
114msgid "static symbols"
115msgstr "ký hiệu tĩnh"
116
117#: src/main.c:83
118msgid "typedefs (for cross-references only)"
119msgstr "typedef (lời định nghĩa kiểu: chỉ cho tham chiếu chéo)"
120
121#: src/main.c:89
122msgid "Parser control:"
123msgstr "Điều khiển bộ phân tách:"
124
125#: src/main.c:91
126msgid "* Rely on indentation"
127msgstr "* Sở cậy ở thụt lề"
128
129#: src/main.c:95
130msgid "* Accept only sources in ANSI C"
131msgstr "* Chấp nhận chỉ mã nguồn bằng ANSI C"
132
133#: src/main.c:99
134msgid "Set initial token stack size to NUMBER"
135msgstr "Lập kích cỡ ngăn nhớ ban đầu là SỐ"
136
137#: src/main.c:100
138msgid "SYMBOL:TYPE"
139msgstr "KÝ HIỆU: KIỂU"
140
141#: src/main.c:101
142msgid "Register SYMBOL with given TYPE. Valid types are: keyword (or kw), modifier, identifier, type, wrapper. Any unambiguous abbreviation of the above is also accepted"
143msgstr ""
144"Đăng ký KÝ HIỆU với KIỂU đã cho. Kiểu hợp lệ là:\n"
145" • keyword (hay kw)\ttừ khóa\n"
146" • modifier\t\t\tbộ sửa đổi\n"
147" • identifier\t\t\tbộ nhận diện\n"
148" • type\t\t\t\tkiểu\n"
149" • wrapper\t\t\tbộ bao bọc\n"
150"Cũng chấp nhận bất cứ từ viết tất rõ ràng nào của điều ở trên."
151
152#: src/main.c:103
153msgid "Assume main function to be called NAME"
154msgstr "Giả sử hàm chính sẽ có tên TÊN."
155
156#: src/main.c:104
157msgid "NAME[=DEFN]"
158msgstr "TÊN[=LỜI_ĐN]"
159
160#: src/main.c:105
161msgid "Predefine NAME as a macro"
162msgstr "Định nghĩa sẵn TÊN là bộ lệnh (macrô)"
163
164#: src/main.c:107
165msgid "Cancel any previous definition of NAME"
166msgstr "Hủy bất cứ lời định nghĩa trước nào của TÊN"
167
168#: src/main.c:108
169msgid "DIR"
170msgstr "TMỤC"
171
172#: src/main.c:109
173msgid "Add the directory DIR to the list of directories to be searched for header files."
174msgstr "Thêm thư mục TMỤC vào danh sách các thư mục nơi cần tìm kiếm tập tin phần đầu."
175
176#: src/main.c:110
177msgid "COMMAND"
178msgstr "LỆNH"
179
180#: src/main.c:111
181msgid "* Run the specified preprocessor command"
182msgstr "* Chạy lệnh bộ tiền xử lý đã ghi rõ"
183
184#: src/main.c:119
185msgid "Output control:"
186msgstr "Điều khiển xuất:"
187
188#: src/main.c:121
189msgid "* Print line numbers"
190msgstr "* In ra số thứ tự dòng"
191
192#: src/main.c:125
193msgid "* Print nesting level along with the call tree"
194msgstr "* In ra cấp lồng nhau cùng với cây gọi"
195
196#: src/main.c:129
197msgid "Control graph appearance"
198msgstr "Điều khiển hình thức của đồ thị"
199
200#: src/main.c:131
201msgid "* Draw ASCII art tree"
202msgstr "* Vẽ cây nghệ ASCII"
203
204#: src/main.c:135
205msgid "* Brief output"
206msgstr "* Xuất ngắn"
207
208#: src/main.c:139
209msgid "* Additionally format output for use with GNU Emacs"
210msgstr "* Cũng định dạng dữ liệu xuất để sử dụng với Emacs của GNU"
211
212#: src/main.c:143
213msgid "* Do not print argument lists in function declarations"
214msgstr "* Đừng in ra danh sách đối số trong lời tuyên bố hàm"
215
216#: src/main.c:147
217msgid "* Do not print symbol names in declaration strings"
218msgstr "* Đừng in ra tên ký hiệu trong chuỗi tuyên bố"
219
220#: src/main.c:153
221msgid "Informational options:"
222msgstr "Tùy chọn thông tin:"
223
224#: src/main.c:155
225msgid "* Verbose error diagnostics"
226msgstr "* Chẩn đoán lỗi một cách chi tiết"
227
228#: src/main.c:159
229msgid "Print license and exit"
230msgstr "In ra Quyền rồi thoát"
231
232#: src/main.c:161
233msgid "Set debugging level"
234msgstr "Lập cấp gỡ lỗi"
235
236#: src/main.c:167
237msgid ""
238" GNU cflow is free software; you can redistribute it and/or modify\n"
239" it under the terms of the GNU General Public License as published by\n"
240" the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or\n"
241" (at your option) any later version.\n"
242"\n"
243" GNU cflow is distributed in the hope that it will be useful,\n"
244" but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of\n"
245" MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the\n"
246" GNU General Public License for more details.\n"
247"\n"
248" You should have received a copy of the GNU General Public License\n"
249" along with GNU cflow; if not, write to the Free Software Foundation,\n"
250" Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA\n"
251"\n"
252"\n"
253msgstr ""
254" Trình cflow của GNU là phần mềm tự do nên có thể phân phối nó lại\n"
255" và sửa đổi nó theo điều kiện của Quyền Công Chung Gnu (GPL)\n"
256" như xuất do Tổ chức Phần mềm Tự do (Free Software Foundation),\n"
257" hoặc phiên bản 2 của quyền ấy, hoặc (tùy chọn) bất cứ phiên bản sau nào.\n"
258"\n"
259" Chúng tôi phân phối trình cflow của GNU vì mong nó có ích, nhưng\n"
260" không có bảo đảm gi cả, không có bảo đảm ngụ ý khả năng bán\n"
261" hay khả năng làm việc dứt khoát.\n"
262" Hãy xem Quyền Công Chung Gnu (GPL) để tim chi tiết.\n"
263"\n"
264" Nếu bạn chưa nhận một bản sao Quyền Công Chung Gnu (GPL)\n"
265" thì hãy viết cho Tổ chức Phần mềm Tự do:\n"
266" Free Software Foundation, Inc.,\n"
267" 51 Franklin Street, Fifth Floor,\n"
268" Boston, MA 02110-1301 USA (Mỹ)\n"
269"\n"
270
271#: src/main.c:281
272#, c-format
273msgid "unknown symbol type: %s"
274msgstr "không biết kiểu ký hiệu: %s"
275
276#: src/main.c:310
277#, c-format
278msgid "unknown print option: %s"
279msgstr "không biết tùy chọn in: %s"
280
281#: src/main.c:433 src/main.c:442
282msgid "level indent string is too long"
283msgstr "chuỗi thụt lề cấp quá dài"
284
285#: src/main.c:470
286msgid "level-indent syntax"
287msgstr "cú pháp thụt lề cấp"
288
289#: src/main.c:494
290#, c-format
291msgid "unknown level indent option: %s"
292msgstr "không biết tùy chọn thụt lề cấp: %s"
293
294#: src/main.c:529
295#, c-format
296msgid ""
297"License for %s:\n"
298"\n"
299msgstr "Quyền Phép cho %s:\\n\n"
300
301#: src/main.c:575 src/main.c:760
302#, c-format
303msgid "%s: No such output driver"
304msgstr "%s: Không có trình điều khiển xuất như vậy"
305
306#: src/main.c:602
307#, c-format
308msgid "Unknown symbol class: %c"
309msgstr "Không biết hạng ký hiệu: %c"
310
311#: src/main.c:682
312msgid "[FILE]..."
313msgstr "[TẬP_TIN]..."
314
315#: src/main.c:725
316msgid "Exiting"
317msgstr "Đang thoát..."
318
319#: src/main.c:792
320msgid "no input files"
321msgstr "không có tập tin xuất nào"
322
323#: src/parser.c:120
324#, c-format
325msgid " near "
326msgstr " gần "
327
328#: src/parser.c:189
329msgid "INTERNAL ERROR: cannot return token to stream"
330msgstr "LỖI NỘI BỘ: không thể trả gởi hiệu bài về luồng"
331
332#: src/parser.c:399
333msgid "unexpected end of file in expression"
334msgstr "kết thúc tập tin bất ngờ trong biểu thức"
335
336#: src/parser.c:454 src/parser.c:553
337msgid "expected `;'"
338msgstr "ngờ dấu chấm phẩy « ; »"
339
340#: src/parser.c:471 src/parser.c:578
341msgid "unexpected end of file in declaration"
342msgstr "kết thức tập tin bất ngờ trong lời tuyên bố"
343
344#: src/parser.c:503
345msgid "missing `;' after struct declaration"
346msgstr "thiếu dấu chấm phẩy « ; » sau lời tuyên bố « struct »"
347
348#: src/parser.c:600
349msgid "unexpected end of file in initializer list"
350msgstr "kết thức tập tin bất ngờ trong danh sách bộ khởi động"
351
352#: src/parser.c:684
353msgid "unexpected end of file in struct"
354msgstr "kết thúc tập tin bất ngờ trong « struct »"
355
356#: src/parser.c:769 src/parser.c:792
357msgid "expected `)'"
358msgstr "ngờ dấu đóng ngoặc « ) »"
359
360#: src/parser.c:805
361msgid "unexpected end of file in function declaration"
362msgstr "kết thức tập tin bất ngờ trong lời tuyên bố hàm"
363
364#: src/parser.c:877
365msgid "unexpected token in parameter list"
366msgstr "hiệu bài bất ngờ trong danh sách tham số"
367
368#: src/parser.c:892
369msgid "unexpected end of file in parameter list"
370msgstr "kết thúc tập tin bất ngờ trong danh sách tham số"
371
372#: src/parser.c:930
373msgid "forced function body close"
374msgstr "việc đóng thân hàm bị buộc"
375
376#: src/parser.c:944
377msgid "unexpected end of file in function body"
378msgstr "kết thức tập tin bất ngờ trong thân hàm"
379
380#: src/parser.c:983
381#, c-format
382msgid "%s/%d redefined"
383msgstr "%s/%d được định nghĩa lại"
384
385#: src/parser.c:986
386msgid "this is the place of previous definition"
387msgstr "đây là vị trí của lời định nghĩa trước"
388
389#: src/parser.c:999
390#, c-format
391msgid "%s:%d: %s/%d defined to %s\n"
392msgstr "%s:%d: %s/%d được định nghĩa thành %s\n"
393
394# Variable: do not translate/ biến: đừng dịch
395#: src/parser.c:1024
396#, c-format
397msgid "%s:%d: type %s\n"
398msgstr "%s:%d: kiểu %s\n"
399
400#: src/rc.c:55
401msgid "not enough memory to process rc file"
402msgstr "không đủ bộ nhớ để xử lý tập tin « rc » (tài nguyên)"
403
404#: src/symbol.c:368
405msgid "not enough core"
406msgstr "không đủ lõi"
407
408#: lib/argp-help.c:195
409#, c-format
410msgid "%.*s: ARGP_HELP_FMT parameter requires a value"
411msgstr "%.*s: tham số « ARGP_HELP_FMT » cần thiết giá trị"
412
413#: lib/argp-help.c:204
414#, c-format
415msgid "%.*s: Unknown ARGP_HELP_FMT parameter"
416msgstr "%.*s: không biết tham số « ARGP_HELP_FMT »"
417
418#: lib/argp-help.c:216
419#, c-format
420msgid "Garbage in ARGP_HELP_FMT: %s"
421msgstr "Rác trong « ARGP_HELP_FMT »: %s"
422
423#: lib/argp-help.c:1195
424msgid "Mandatory or optional arguments to long options are also mandatory or optional for any corresponding short options."
425msgstr "Tất cả đối số bắt buộc phải sử dụng với tùy chọn dài cũng bắt buộc với tùy chọn ngắn tương ứng."
426
427#: lib/argp-help.c:1582
428msgid "Usage:"
429msgstr "Cách sử dụng:"
430
431#: lib/argp-help.c:1586
432msgid " or: "
433msgstr " hoặc "
434
435#: lib/argp-help.c:1598
436msgid " [OPTION...]"
437msgstr " [TÙY_CHỌN...]"
438
439#: lib/argp-help.c:1625
440#, c-format
441msgid "Try `%s --help' or `%s --usage' for more information.\n"
442msgstr "Hãy thử lệnh « %s --help » (trợ giúp) hoặc lệnh « %s --usage » (cách sử dụng) để xem thông tin thêm.\n"
443
444#: lib/argp-help.c:1653
445#, c-format
446msgid "Report bugs to %s.\n"
447msgstr "Hãy trình báo lỗi nào cho %s.\n"
448
449#: lib/argp-help.c:1873 lib/error.c:122
450msgid "Unknown system error"
451msgstr "Gặp lỗi hệ thống lạ"
452
453#: lib/argp-parse.c:83
454msgid "Give this help list"
455msgstr "Hiển thị trợ giúp này"
456
457#: lib/argp-parse.c:84
458msgid "Give a short usage message"
459msgstr "Hiển thị thông điệp cách sử dụng ngắn"
460
461#: lib/argp-parse.c:85
462msgid "Set the program name"
463msgstr "Lập tên chương trình"
464
465#: lib/argp-parse.c:87
466msgid "Hang for SECS seconds (default 3600)"
467msgstr "Treo trong vòng GIÂY giây (mặc định là 3600)"
468
469#: lib/argp-parse.c:148
470msgid "Print program version"
471msgstr "In ra phiên bản chương trình"
472
473#: lib/argp-parse.c:164
474msgid "(PROGRAM ERROR) No version known!?"
475msgstr "(LỖI CHƯƠNG TRÌNH) Không biết phiên bản không?"
476
477#: lib/argp-parse.c:620
478#, c-format
479msgid "%s: Too many arguments\n"
480msgstr "%s: Quá nhiều đối số\n"
481
482#: lib/argp-parse.c:763
483msgid "(PROGRAM ERROR) Option should have been recognized!?"
484msgstr "(LỖI CHƯƠNG TRÌNH) Nên nhận diện tùy chọn mà chưa?"
485
486#: lib/getopt.c:552 lib/getopt.c:571
487#, c-format
488msgid "%s: option `%s' is ambiguous\n"
489msgstr "%s: tùy chọn « %s » là mơ hồ\n"
490
491#: lib/getopt.c:604 lib/getopt.c:608
492#, c-format
493msgid "%s: option `--%s' doesn't allow an argument\n"
494msgstr "%s: tùy chọn « --%s » không cho phép đối số\n"
495
496#: lib/getopt.c:617 lib/getopt.c:622
497#, c-format
498msgid "%s: option `%c%s' doesn't allow an argument\n"
499msgstr "%s: tùy chọn « %c%s » không cho phép đối số\n"
500
501#: lib/getopt.c:668 lib/getopt.c:690 lib/getopt.c:1021 lib/getopt.c:1043
502#, c-format
503msgid "%s: option `%s' requires an argument\n"
504msgstr "%s: tùy chọn « %s » cần đến đối số\n"
505
506#: lib/getopt.c:728 lib/getopt.c:731
507#, c-format
508msgid "%s: unrecognized option `--%s'\n"
509msgstr "%s: không nhận ra tùy chọn « --%s »\n"
510
511#: lib/getopt.c:739 lib/getopt.c:742
512#, c-format
513msgid "%s: unrecognized option `%c%s'\n"
514msgstr "%s: không nhận ra tùy chọn « %c%s »\n"
515
516#: lib/getopt.c:797 lib/getopt.c:800
517#, c-format
518msgid "%s: illegal option -- %c\n"
519msgstr "%s: không cho phép tùy chọn « -- %c »\n"
520
521#: lib/getopt.c:806 lib/getopt.c:809
522#, c-format
523msgid "%s: invalid option -- %c\n"
524msgstr "%s: tùy chọn không hợp lệ « -- %c »\n"
525
526#: lib/getopt.c:864 lib/getopt.c:883 lib/getopt.c:1096 lib/getopt.c:1117
527#, c-format
528msgid "%s: option requires an argument -- %c\n"
529msgstr "%s: tùy chọn cần đến đối số « -- %c »\n"
530
531#: lib/getopt.c:936 lib/getopt.c:955
532#, c-format
533msgid "%s: option `-W %s' is ambiguous\n"
534msgstr "%s: tùy chọn « -W %s » là mơ hồ\n"
535
536#: lib/getopt.c:979 lib/getopt.c:1000
537#, c-format
538msgid "%s: option `-W %s' doesn't allow an argument\n"
539msgstr "%s: tùy chọn « -W %s » không cho phép đối số\n"
540
541#: lib/obstack.c:439 lib/obstack.c:442
542msgid "memory exhausted"
543msgstr "hết bộ nhớ hoàn toàn"

Return to:

Send suggestions and report system problems to the System administrator.