summaryrefslogtreecommitdiffabout
path: root/po
Side-by-side diff
Diffstat (limited to 'po') (more/less context) (ignore whitespace changes)
-rw-r--r--po/.cvsignore1
-rw-r--r--po/da.po590
-rw-r--r--po/pl.po592
-rw-r--r--po/uk.po587
-rw-r--r--po/vi.po543
5 files changed, 1 insertions, 2312 deletions
diff --git a/po/.cvsignore b/po/.cvsignore
index e34e97e..95d22b6 100644
--- a/po/.cvsignore
+++ b/po/.cvsignore
@@ -1,14 +1,15 @@
*.gmo
*.mo
+*.po
Makefile
Makefile.in
Makefile.in.in
Makevars.template
POTFILES
Rules-quot
boldquot.sed
cflow.pot
en@boldquot.header
en@quot.header
insert-header.sin
mailutils.pot
diff --git a/po/da.po b/po/da.po
deleted file mode 100644
index 3a2da6e..0000000
--- a/po/da.po
+++ b/dev/null
@@ -1,590 +0,0 @@
-# Danish translations of the cflow message strings
-# Copyright (C) 2005 Free Software Foundation, Inc.
-# Morten Bo Johansen <mojo@mbjnet.dk>, 2005-
-msgid ""
-msgstr ""
-"Project-Id-Version: cflow 1.0\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: bug-cflow@gnu.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2006-09-10 15:17+0300\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-11-01 00:27+0200\n"
-"Last-Translator: Morten Bo Johansen <mojo@mbjnet.dk>\n"
-"Language-Team: Danish <dansk@klid.dk>\n"
-"MIME-Version: 1.0\n"
-"Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-
-#: src/c.l:137
-msgid "unterminated string?"
-msgstr "uafsluttet streng?"
-
-#: src/c.l:296
-#, c-format
-msgid "Command line: %s\n"
-msgstr "Kommandolinje: %s\n"
-
-#: src/c.l:299
-#, c-format
-msgid "cannot execute `%s'"
-msgstr "kan ikke udfre \"%s\""
-
-#: src/c.l:342 src/rc.c:60
-#, c-format
-msgid "cannot open `%s'"
-msgstr "kan ikke bne \"%s\""
-
-#: src/c.l:422
-#, c-format
-msgid "New location: %s:%d\n"
-msgstr "Ny placering: %s:%d\n"
-
-#: src/main.c:27
-msgid "generate a program flowgraph"
-msgstr ""
-
-#: src/main.c:29
-#, fuzzy
-msgid ""
-"* The effect of each option marked with an asterisk is reversed if the "
-"option's long name is prefixed with `no-'. For example, --no-cpp cancels --"
-"cpp."
-msgstr ""
-"generr en flowgraf for program. * Virkningen af at tilvalg er markeret med "
-"en asterisk er den modsatte hvis tilvalgets lange navn har prfikset \"no-"
-"\". F.eks. --no-cpp annullerer --cpp."
-
-#: src/main.c:56
-msgid "General options:"
-msgstr "Generelle tilvalg:"
-
-#: src/main.c:57 src/main.c:98
-msgid "NUMBER"
-msgstr "ANTAL"
-
-#: src/main.c:58
-msgid "Set the depth at which the flowgraph is cut off"
-msgstr "angiv den dybde hvori flowgrafen skres af"
-
-#: src/main.c:59
-msgid "CLASSES"
-msgstr "KLASSER"
-
-#: src/main.c:60
-msgid ""
-"Include specified classes of symbols (see below). Prepend CLASSES with ^ or "
-"- to exclude them from the output"
-msgstr ""
-"Medtag de anfrte symbolklasser (se nedenfor). Lad KLASSER begynde med ^ "
-"eller - for at fjerne dem fra uddata"
-
-#: src/main.c:61 src/main.c:102 src/main.c:106 lib/argp-parse.c:84
-msgid "NAME"
-msgstr "NAVN"
-
-#: src/main.c:62
-msgid ""
-"Use given output format NAME. Valid names are `gnu' (default) and `posix'"
-msgstr ""
-"Brug det anfrte navn for format p uddata: Gyldige navne er \"gnu"
-"\" (standard) og \"posix\""
-
-#: src/main.c:65
-msgid "* Print reverse call tree"
-msgstr "* Udskriv trstruktur over kald i omvendt orden"
-
-#: src/main.c:67
-msgid "Produce cross-reference listing only"
-msgstr "Lav kun en liste over krydsreferencer"
-
-#: src/main.c:68
-msgid "OPT"
-msgstr "TILVALG"
-
-#: src/main.c:69
-msgid ""
-"Set printing option to OPT. Valid OPT values are: xref (or cross-ref), tree. "
-"Any unambiguous abbreviation of the above is also accepted"
-msgstr ""
-"St tilvalg for udskrivning til TILVALG. Gyldige vrdier for TILVALG er: "
-"xref (eller cross-xref), tree. Enhver entydig forkortelse af disse vrdier "
-"kan ogs godkendes"
-
-#: src/main.c:71
-msgid "FILE"
-msgstr "FIL"
-
-#: src/main.c:72
-msgid "Set output file name (default -, meaning stdout)"
-msgstr ""
-"Angiv navn p uddata-fil (standard er \"-\" som betyder standarduddata)"
-
-#: src/main.c:75
-msgid "Symbols classes for --include argument"
-msgstr "Symbolklasser til argumentet --include"
-
-#: src/main.c:77
-msgid "all data symbols, both external and static"
-msgstr "alle datasymboler, bde eksterne og statiske"
-
-#: src/main.c:79
-msgid "symbols whose names begin with an underscore"
-msgstr "symboler hvis navne begynder med et understregningstegn"
-
-#: src/main.c:81
-msgid "static symbols"
-msgstr "statiske symboler"
-
-#: src/main.c:83
-msgid "typedefs (for cross-references only)"
-msgstr "typedefinitioner (kun til krydsreferencer)"
-
-#: src/main.c:89
-msgid "Parser control:"
-msgstr "Syntaksanalysator-kontrol:"
-
-#: src/main.c:91
-msgid "* Rely on indentation"
-msgstr "* Lad indrykning vre bestemmende"
-
-#: src/main.c:95
-msgid "* Accept only sources in ANSI C"
-msgstr "* Godkend kun kildekode i ANSI C"
-
-#: src/main.c:99
-msgid "Set initial token stack size to NUMBER"
-msgstr "St den frste stak-strrelse p elementer til ANTAL"
-
-#: src/main.c:100
-msgid "SYMBOL:TYPE"
-msgstr "SYMBOL:TYPE"
-
-#: src/main.c:101
-msgid ""
-"Register SYMBOL with given TYPE. Valid types are: keyword (or kw), modifier, "
-"identifier, type, wrapper. Any unambiguous abbreviation of the above is also "
-"accepted"
-msgstr ""
-"Registrr SYMBOL for angiven TYPE. Gyldig typer er: keyword (eller kw), "
-"modifier, identifier, type, wrapper. Enhver entydig forkortelse af disse "
-"typer kan ogs godkendes"
-
-#: src/main.c:103
-msgid "Assume main function to be called NAME"
-msgstr "Antag at hovedfunktionen hedder NAVN"
-
-#: src/main.c:104
-msgid "NAME[=DEFN]"
-msgstr "NAVN[=DEFN]"
-
-#: src/main.c:105
-msgid "Predefine NAME as a macro"
-msgstr "Prdefinr NAVN som en makro"
-
-#: src/main.c:107
-msgid "Cancel any previous definition of NAME"
-msgstr "Annullr alle tidligere definitioner af NAVN"
-
-#: src/main.c:108
-msgid "DIR"
-msgstr "KATALOG"
-
-#: src/main.c:109
-msgid ""
-"Add the directory DIR to the list of directories to be searched for header "
-"files."
-msgstr ""
-"Tilfj kataloget KATALOG til listen over kataloger der skal gennemsges for "
-"inkluderingsfiler."
-
-#: src/main.c:110
-msgid "COMMAND"
-msgstr "KOMMANDO"
-
-#: src/main.c:111
-msgid "* Run the specified preprocessor command"
-msgstr "* Kr den anfrte prprocessor-kommando"
-
-#: src/main.c:119
-msgid "Output control:"
-msgstr "Udskriftskontrol:"
-
-#: src/main.c:121
-msgid "* Print line numbers"
-msgstr "* Udskriv linjenumre"
-
-#: src/main.c:125
-msgid "* Print nesting level along with the call tree"
-msgstr "* Udskriv indlejringsniveau sammen med trstruktur over kald"
-
-#: src/main.c:129
-msgid "Control graph appearance"
-msgstr "Kontrollr udseende p graf"
-
-#: src/main.c:131
-msgid "* Draw ASCII art tree"
-msgstr "* Tegn en trstruktur med ASCII-tegn"
-
-#: src/main.c:135
-msgid "* Brief output"
-msgstr "* Korte uddata"
-
-#: src/main.c:139
-msgid "* Additionally format output for use with GNU Emacs"
-msgstr "* Formatr ogs uddata s de kan bruges med GNU Emacs"
-
-#: src/main.c:143
-msgid "* Do not print argument lists in function declarations"
-msgstr "* Udskriv ikke liste over argumenter i funktionserklringer"
-
-#: src/main.c:147
-msgid "* Do not print symbol names in declaration strings"
-msgstr "* Udskriv ikke liste over symboler i erklringer"
-
-#: src/main.c:153
-msgid "Informational options:"
-msgstr "Imformative tilvalg:"
-
-#: src/main.c:155
-msgid "* Verbose error diagnostics"
-msgstr "Udfrlig fejldiagnostik"
-
-#: src/main.c:159
-msgid "Print license and exit"
-msgstr "Udskriv licens og afslut"
-
-#: src/main.c:161
-msgid "Set debugging level"
-msgstr "Angiv niveau for fejlfinding"
-
-#: src/main.c:167
-msgid ""
-" GNU cflow is free software; you can redistribute it and/or modify\n"
-" it under the terms of the GNU General Public License as published by\n"
-" the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or\n"
-" (at your option) any later version.\n"
-"\n"
-" GNU cflow is distributed in the hope that it will be useful,\n"
-" but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of\n"
-" MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the\n"
-" GNU General Public License for more details.\n"
-"\n"
-" You should have received a copy of the GNU General Public License\n"
-" along with GNU cflow; if not, write to the Free Software Foundation,\n"
-" Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA\n"
-"\n"
-"\n"
-msgstr ""
-" GNU cflow er fri software, du er velkommen til at redistribuere det\n"
-" og/eller ndre det, under betingelserne for GNU General Public License\n"
-" som publiceret af the Free Software Foundation, enten version 2 af\n"
-" licensen eller (efter eget valg) enhver senere version.\n"
-" \n"
-" GNU cflow er distribueret i hbet om at det vil vre nyttigt, men\n"
-" UDEN NOGEN FORM FOR GARANTI, endda uden den underforstede\n"
-" garanti for SALGBARHED, eller EGNETHED FOR ET BESTEMT FORML.\n"
-" Se GNU General Public License for yderligere detaljer.\n"
-" \n"
-" Du br have modtaget en kopi af GNU General Public License sammen\n"
-" med GNU cflow. Hvis ikke, skriv da til Free Software Foundation, Inc,\n"
-" 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA\n"
-"\n"
-"\n"
-
-#: src/main.c:281
-#, c-format
-msgid "unknown symbol type: %s"
-msgstr "ukendt symboltype: %s"
-
-#: src/main.c:310
-#, c-format
-msgid "unknown print option: %s"
-msgstr "ukendt tilvalg for udskrivning: %s"
-
-#: src/main.c:433 src/main.c:442
-msgid "level indent string is too long"
-msgstr "streng for indrykningsniveau er for lang"
-
-#: src/main.c:470
-msgid "level-indent syntax"
-msgstr "syntaks for indrykningsniveau"
-
-#: src/main.c:494
-#, c-format
-msgid "unknown level indent option: %s"
-msgstr "ukendt tilvalg for indrykningsniveau: %s"
-
-#: src/main.c:529
-#, c-format
-msgid ""
-"License for %s:\n"
-"\n"
-msgstr ""
-"Licens til %s:\n"
-"\n"
-
-#: src/main.c:575 src/main.c:762
-#, c-format
-msgid "%s: No such output driver"
-msgstr "%s: Ingen sdan uddata-driver"
-
-#: src/main.c:602
-#, c-format
-msgid "Unknown symbol class: %c"
-msgstr "Ukendt symbolklasse: %c"
-
-#: src/main.c:682
-msgid "[FILE]..."
-msgstr "[FIL]..."
-
-#: src/main.c:725
-msgid "Exiting"
-msgstr "Afslutter"
-
-#: src/main.c:794
-msgid "no input files"
-msgstr "ingen inddatafiler"
-
-#: src/parser.c:120
-#, c-format
-msgid " near "
-msgstr " nr "
-
-#: src/parser.c:189
-msgid "INTERNAL ERROR: cannot return token to stream"
-msgstr "INTERN FEJL: kan ikke returnere element til datastrm"
-
-#: src/parser.c:399
-msgid "unexpected end of file in expression"
-msgstr "uventet slutning p fil i udtryk "
-
-#: src/parser.c:454 src/parser.c:553
-msgid "expected `;'"
-msgstr "forventede ';'"
-
-#: src/parser.c:471 src/parser.c:578
-msgid "unexpected end of file in declaration"
-msgstr "uventet slutning p fil i erklring"
-
-#: src/parser.c:503
-msgid "missing `;' after struct declaration"
-msgstr "manglende ';' efter struct-erklring"
-
-#: src/parser.c:600
-msgid "unexpected end of file in initializer list"
-msgstr "uventet slutning p fil i liste over startvrdier"
-
-#: src/parser.c:684
-msgid "unexpected end of file in struct"
-msgstr "uventet slutning p fil i struct"
-
-#: src/parser.c:769 src/parser.c:792
-msgid "expected `)'"
-msgstr "forventede ')'"
-
-#: src/parser.c:805
-msgid "unexpected end of file in function declaration"
-msgstr "uventet slutning p fil i funktionserklring"
-
-#: src/parser.c:877
-msgid "unexpected token in parameter list"
-msgstr "uventet element i parameterliste"
-
-#: src/parser.c:892
-msgid "unexpected end of file in parameter list"
-msgstr "uventet slutning p fil i parameterliste"
-
-#: src/parser.c:930
-msgid "forced function body close"
-msgstr "gennemtvang afslutning af funktionens krop"
-
-#: src/parser.c:944
-msgid "unexpected end of file in function body"
-msgstr "uventet slutning p fil i funktionens indhold"
-
-#: src/parser.c:983
-#, c-format
-msgid "%s/%d redefined"
-msgstr "%s/%d omdefineret"
-
-#: src/parser.c:986
-msgid "this is the place of previous definition"
-msgstr "dette er stedet for den forrige definition"
-
-#: src/parser.c:999
-#, c-format
-msgid "%s:%d: %s/%d defined to %s\n"
-msgstr "%s:%d: %s/%d defineret til %s\n"
-
-#: src/parser.c:1024
-#, c-format
-msgid "%s:%d: type %s\n"
-msgstr "%s:%d: type %s\n"
-
-#: src/rc.c:55
-msgid "not enough memory to process rc file"
-msgstr "ikke nok hukommelse til at behandle rc-fil"
-
-#: src/symbol.c:368
-msgid "not enough core"
-msgstr "ikke nok kernehukommelse (core)"
-
-#: lib/argp-help.c:148
-#, c-format
-msgid "ARGP_HELP_FMT: %s value is less than or equal to %s"
-msgstr ""
-
-#: lib/argp-help.c:221
-#, c-format
-msgid "%.*s: ARGP_HELP_FMT parameter requires a value"
-msgstr "%.*s: ARGP_HELP_FMT-parameteren krver en vrdi"
-
-#: lib/argp-help.c:227
-#, fuzzy, c-format
-msgid "%.*s: ARGP_HELP_FMT parameter must be positive"
-msgstr "%.*s: ARGP_HELP_FMT-parameteren krver en vrdi"
-
-#: lib/argp-help.c:236
-#, c-format
-msgid "%.*s: Unknown ARGP_HELP_FMT parameter"
-msgstr "%.*s: Ukendt ARGP_HELP_FMT-parameter"
-
-#: lib/argp-help.c:248
-#, c-format
-msgid "Garbage in ARGP_HELP_FMT: %s"
-msgstr "Snavs i ARGP_HELP_FMT: %s"
-
-#: lib/argp-help.c:1229
-msgid ""
-"Mandatory or optional arguments to long options are also mandatory or "
-"optional for any corresponding short options."
-msgstr ""
-"Obligatoriske eller frivillige argumenter til lange tilvalg er ogs "
-"obligatoriske eller frivillige for tilsvarende korte tilvalg."
-
-#: lib/argp-help.c:1622
-msgid "Usage:"
-msgstr "Brug:"
-
-#: lib/argp-help.c:1626
-msgid " or: "
-msgstr " eller: "
-
-#: lib/argp-help.c:1638
-msgid " [OPTION...]"
-msgstr " [FLAG...]"
-
-#: lib/argp-help.c:1665
-#, c-format
-msgid "Try `%s --help' or `%s --usage' for more information.\n"
-msgstr "Prv '%s --help' eller '%s --usage' for mere information.\n"
-
-#: lib/argp-help.c:1693
-#, c-format
-msgid "Report bugs to %s.\n"
-msgstr ""
-"Rapportr fejl til %s.\n"
-"Rapportr fejl i oversttelsen til dansk@dansk-gruppen.dk.\n"
-
-#: lib/argp-help.c:1912 lib/error.c:125
-msgid "Unknown system error"
-msgstr "Ukendt systemfejl"
-
-#: lib/argp-parse.c:82
-#, fuzzy
-msgid "give this help list"
-msgstr "Vis denne hjlpeliste"
-
-#: lib/argp-parse.c:83
-#, fuzzy
-msgid "give a short usage message"
-msgstr "Giv en kort brugsmeddelelse"
-
-#: lib/argp-parse.c:84
-#, fuzzy
-msgid "set the program name"
-msgstr "Angiv programnavnet"
-
-#: lib/argp-parse.c:85
-msgid "SECS"
-msgstr ""
-
-#: lib/argp-parse.c:86
-#, fuzzy
-msgid "hang for SECS seconds (default 3600)"
-msgstr "Hng i SEK sekunder (forvalgt 3600)"
-
-#: lib/argp-parse.c:143
-#, fuzzy
-msgid "print program version"
-msgstr "Skriv programversion"
-
-#: lib/argp-parse.c:159
-msgid "(PROGRAM ERROR) No version known!?"
-msgstr "(PROGRAMFEJL) Ingen kendt version!?"
-
-#: lib/argp-parse.c:612
-#, c-format
-msgid "%s: Too many arguments\n"
-msgstr "%s: For mange argumenter\n"
-
-#: lib/argp-parse.c:755
-msgid "(PROGRAM ERROR) Option should have been recognized!?"
-msgstr "(PROGRAMFEJL) Flag skulle have vret genkendt!?"
-
-#: lib/getopt.c:531 lib/getopt.c:547
-#, c-format
-msgid "%s: option `%s' is ambiguous\n"
-msgstr "%s: tilvalget '%s' er ikke entydigt\n"
-
-#: lib/getopt.c:580 lib/getopt.c:584
-#, c-format
-msgid "%s: option `--%s' doesn't allow an argument\n"
-msgstr "%s: tilvalget '--%s' tillader ikke argumenter\n"
-
-#: lib/getopt.c:593 lib/getopt.c:598
-#, c-format
-msgid "%s: option `%c%s' doesn't allow an argument\n"
-msgstr "%s: tilvalget '%c%s' tillader ikke argument\n"
-
-#: lib/getopt.c:641 lib/getopt.c:660 lib/getopt.c:976 lib/getopt.c:995
-#, c-format
-msgid "%s: option `%s' requires an argument\n"
-msgstr "%s: tilvalget '%s' skal have et argument\n"
-
-#: lib/getopt.c:698 lib/getopt.c:701
-#, c-format
-msgid "%s: unrecognized option `--%s'\n"
-msgstr "%s: ukendt tilvalg '--%s'\n"
-
-#: lib/getopt.c:709 lib/getopt.c:712
-#, c-format
-msgid "%s: unrecognized option `%c%s'\n"
-msgstr "%s: ukendt tilvalg '%c%s'\n"
-
-#: lib/getopt.c:764 lib/getopt.c:767
-#, c-format
-msgid "%s: illegal option -- %c\n"
-msgstr "%s: ugyldigt tilvalg -- %c\n"
-
-#: lib/getopt.c:773 lib/getopt.c:776
-#, c-format
-msgid "%s: invalid option -- %c\n"
-msgstr "%s: ugyldigt tilvalg -- %c\n"
-
-#: lib/getopt.c:828 lib/getopt.c:844 lib/getopt.c:1048 lib/getopt.c:1066
-#, c-format
-msgid "%s: option requires an argument -- %c\n"
-msgstr "%s: tilvalget skal have et argument -- %c\n"
-
-#: lib/getopt.c:897 lib/getopt.c:913
-#, c-format
-msgid "%s: option `-W %s' is ambiguous\n"
-msgstr "%s: tilvalget '-W %s' er ikke entydigt\n"
-
-#: lib/getopt.c:937 lib/getopt.c:955
-#, c-format
-msgid "%s: option `-W %s' doesn't allow an argument\n"
-msgstr "%s: tilvalget '-W %s' tillader ikke argument\n"
-
-#: lib/obstack.c:427 lib/obstack.c:429
-msgid "memory exhausted"
-msgstr "hukommelsen opbrugt"
diff --git a/po/pl.po b/po/pl.po
deleted file mode 100644
index 2d14c45..0000000
--- a/po/pl.po
+++ b/dev/null
@@ -1,592 +0,0 @@
-# Polish messages for GNU cflow
-# Copyright (C) 2005 Free Software Foundation, Inc.
-# Sergey Poznyakoff <gray@gnu.org>, 2005.
-#
-msgid ""
-msgstr ""
-"Project-Id-Version: cflow 1.0\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: bug-cflow@gnu.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2006-09-10 15:17+0300\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-10-16 00:06+0300\n"
-"Last-Translator: Sergey Poznyakoff <gray@gnu.org>\n"
-"Language-Team: Polish <translation-team-pl@lists.sourceforge.net>\n"
-"MIME-Version: 1.0\n"
-"Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-2\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
-"|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
-
-#: src/c.l:137
-msgid "unterminated string?"
-msgstr "niezakoñczony ³añcuch?"
-
-#: src/c.l:296
-#, c-format
-msgid "Command line: %s\n"
-msgstr "Linia poleceñ: %s\n"
-
-#: src/c.l:299
-#, c-format
-msgid "cannot execute `%s'"
-msgstr "uruchomienie `%s' jest niemo¿liwe"
-
-#: src/c.l:342 src/rc.c:60
-#, c-format
-msgid "cannot open `%s'"
-msgstr "otwarcie `%s' jest niemo¿liwe"
-
-#: src/c.l:422
-#, c-format
-msgid "New location: %s:%d\n"
-msgstr "Nowa pozycja: %s:%d\n"
-
-#: src/main.c:27
-msgid "generate a program flowgraph"
-msgstr ""
-
-#: src/main.c:29
-#, fuzzy
-msgid ""
-"* The effect of each option marked with an asterisk is reversed if the "
-"option's long name is prefixed with `no-'. For example, --no-cpp cancels --"
-"cpp."
-msgstr ""
-"generuje wykres przebiegu sterowania w programie * Ka¿da opcja, zaznaczona "
-"przez gwiazdkê, wykazuje dzia³anie odwrotne gdy jest u¿yta z przyrostkiem "
-"`no-'. Na przyk³ad, --no-cpp wy³±cza preprocesor."
-
-#: src/main.c:56
-msgid "General options:"
-msgstr "Opcje ogólne:"
-
-#: src/main.c:57 src/main.c:98
-msgid "NUMBER"
-msgstr "LICZBA"
-
-#: src/main.c:58
-msgid "Set the depth at which the flowgraph is cut off"
-msgstr "Ustala maksymaln± g³êboko¶æ wykresu"
-
-#: src/main.c:59
-msgid "CLASSES"
-msgstr "KLASY"
-
-#: src/main.c:60
-msgid ""
-"Include specified classes of symbols (see below). Prepend CLASSES with ^ or "
-"- to exclude them from the output"
-msgstr ""
-"Do³±cza do wykresu podane klasy symboli (patrz ni¿ej). By wy³±czyæ je, "
-"wpisz ^ albo - na pocz±tek argumentu."
-
-#: src/main.c:61 src/main.c:102 src/main.c:106 lib/argp-parse.c:84
-msgid "NAME"
-msgstr "NAZWA"
-
-#: src/main.c:62
-msgid ""
-"Use given output format NAME. Valid names are `gnu' (default) and `posix'"
-msgstr ""
-"Ustawia format o podanej NAZWIE. Poprawnymi nazwami s± `gnu' (domy¶lnie) i "
-"`posix'"
-
-#: src/main.c:65
-msgid "* Print reverse call tree"
-msgstr "* Wy¶wietla odwrócone drzewo wywo³añ"
-
-#: src/main.c:67
-msgid "Produce cross-reference listing only"
-msgstr "Wy¶wietla tylko listê odwo³añ skro¶nych"
-
-#: src/main.c:68
-msgid "OPT"
-msgstr "OPCJA"
-
-#: src/main.c:69
-msgid ""
-"Set printing option to OPT. Valid OPT values are: xref (or cross-ref), tree. "
-"Any unambiguous abbreviation of the above is also accepted"
-msgstr ""
-"Ustala opcje wy¶wietlania. Poprawnymi warto¶ciami s±: xref albo cross-ref "
-"(tablica odwo³añ skro¶nych) i tree (drzewo wywo³añ). Mo¿na tak¿e "
-"u¿ywaæ dowolnych jednoznacznych skrótów."
-
-#: src/main.c:71
-msgid "FILE"
-msgstr "PLIK"
-
-#: src/main.c:72
-msgid "Set output file name (default -, meaning stdout)"
-msgstr ""
-"Podaje nazwê pliku wyj¶ciowego (domy¶lnie -, tzn. wyj¶cie standardowe)"
-
-#: src/main.c:75
-msgid "Symbols classes for --include argument"
-msgstr "Klasy symboli do u¿ycia z --include"
-
-#: src/main.c:77
-msgid "all data symbols, both external and static"
-msgstr "wszystkie symbole oznaczaj±ce dane, tak zewnêtrzne jak statyczne"
-
-#: src/main.c:79
-msgid "symbols whose names begin with an underscore"
-msgstr "symbole których nazwy poczynaj± siê od podkre¶lenia"
-
-#: src/main.c:81
-msgid "static symbols"
-msgstr "symbole statyczne"
-
-#: src/main.c:83
-msgid "typedefs (for cross-references only)"
-msgstr "typedef-y (tylko dla tabeli odwo³añ skro¶nych)"
-
-#: src/main.c:89
-msgid "Parser control:"
-msgstr "Zarz±dzanie dzia³aniem analizatora:"
-
-#: src/main.c:91
-msgid "* Rely on indentation"
-msgstr "* Uwzglêdnienie wciêcia podczas analizy"
-
-#: src/main.c:95
-msgid "* Accept only sources in ANSI C"
-msgstr "* Akceptuje tylko pliki wej¶ciowe w ANSI C"
-
-#: src/main.c:99
-msgid "Set initial token stack size to NUMBER"
-msgstr "Ustawia pocz±tkowy rozmiar stosu"
-
-#: src/main.c:100
-msgid "SYMBOL:TYPE"
-msgstr "SYMBOL:TYP"
-
-#: src/main.c:101
-msgid ""
-"Register SYMBOL with given TYPE. Valid types are: keyword (or kw), modifier, "
-"identifier, type, wrapper. Any unambiguous abbreviation of the above is also "
-"accepted"
-msgstr ""
-"Rejestruje SYMBOL z typem TYP. Poprawnymi typami s±: keyword (albo kw), "
-"modifier, identifier, type, wrapper. Mo¿na tak¿e u¿ywaæ dowolnych "
-"jednoznacznych skrótów."
-
-#: src/main.c:103
-msgid "Assume main function to be called NAME"
-msgstr "Ustawia nazwê g³ównej funkcji (domy¶lnie `main')"
-
-#: src/main.c:104
-msgid "NAME[=DEFN]"
-msgstr "NAZWA[=DEFINICJA]"
-
-#: src/main.c:105
-msgid "Predefine NAME as a macro"
-msgstr "Definiuje makro z podan± nazw±"
-
-#: src/main.c:107
-msgid "Cancel any previous definition of NAME"
-msgstr "Kasuje poprzedni± definicjê makra z podan± nazw±"
-
-#: src/main.c:108
-msgid "DIR"
-msgstr "KATALOG"
-
-#: src/main.c:109
-msgid ""
-"Add the directory DIR to the list of directories to be searched for header "
-"files."
-msgstr "Dodaje podany katalog do ¶cie¿ki przeszukiwania nag³ówków"
-
-#: src/main.c:110
-msgid "COMMAND"
-msgstr "POLECENIE"
-
-#: src/main.c:111
-msgid "* Run the specified preprocessor command"
-msgstr "* U¿ywa podanego programu jako preprocesora"
-
-#: src/main.c:119
-msgid "Output control:"
-msgstr "Kontrola wyj¶cia:"
-
-#: src/main.c:121
-msgid "* Print line numbers"
-msgstr "* Wy¶wietla numery linii"
-
-#: src/main.c:125
-msgid "* Print nesting level along with the call tree"
-msgstr "* Wy¶wietla poziom zagnie¿d¿ania"
-
-#: src/main.c:129
-msgid "Control graph appearance"
-msgstr "Zarz±dzanie wygl±dem wykresu"
-
-#: src/main.c:131
-msgid "* Draw ASCII art tree"
-msgstr "* Wykres w postaci drzewa wywo³añ"
-
-#: src/main.c:135
-msgid "* Brief output"
-msgstr "* Zwiêz³a postaæ wyj¶cia"
-
-#: src/main.c:139
-msgid "* Additionally format output for use with GNU Emacs"
-msgstr "* Formatuje wykres dla trybu cflow GNU Emacsa"
-
-#: src/main.c:143
-msgid "* Do not print argument lists in function declarations"
-msgstr "* Wy³±cza wy¶wietlanie list argumentów w deklaracjach funkcji"
-
-#: src/main.c:147
-msgid "* Do not print symbol names in declaration strings"
-msgstr "* Wy³±cza wy¶wietlanie nazw symboli w deklaracjach"
-
-#: src/main.c:153
-msgid "Informational options:"
-msgstr "Opcje informacyjne:"
-
-#: src/main.c:155
-msgid "* Verbose error diagnostics"
-msgstr "* Szczegó³owa diagnostyka b³êdów"
-
-#: src/main.c:159
-msgid "Print license and exit"
-msgstr "Wy¶wietla licencjê"
-
-#: src/main.c:161
-msgid "Set debugging level"
-msgstr "Ustawia poziom odpluskwiania"
-
-#: src/main.c:167
-msgid ""
-" GNU cflow is free software; you can redistribute it and/or modify\n"
-" it under the terms of the GNU General Public License as published by\n"
-" the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or\n"
-" (at your option) any later version.\n"
-"\n"
-" GNU cflow is distributed in the hope that it will be useful,\n"
-" but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of\n"
-" MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the\n"
-" GNU General Public License for more details.\n"
-"\n"
-" You should have received a copy of the GNU General Public License\n"
-" along with GNU cflow; if not, write to the Free Software Foundation,\n"
-" Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA\n"
-"\n"
-"\n"
-msgstr ""
-" GNU cflow jest wolnym oprogramowaniem; mo¿esz go\n"
-" rozprowadzaæ dalej i/lub modyfikowaæ na warunkach Powszechnej\n"
-" Licencji Publicznej GNU, wydanej przez Fundacjê Wolnego\n"
-" Oprogramowania - wed³ug wersji 2-giej tej Licencji lub której¶\n"
-" z pó¼niejszych wersji.\n"
-" \n"
-" GNU cflow rozpowszechniany jest z nadzieja, i¿ bêdzie on\n"
-" u¿yteczny - jednak BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, nawet domy¶lnej\n"
-" gwarancji PRZYDATNO¦CI HANDLOWEJ albo PRZYDATNO¦CI DO OKRE¦LONYCH\n"
-" ZASTOSOWAÑ. W celu uzyskania bli¿szych informacji przeczytaj\n"
-" Powszechn± Licencjê Publiczn± GNU.\n"
-" \n"
-" Z pewno¶ci± wraz z GNU cflow otrzyma³e¶ te¿ egzemplarz\n"
-" Powszechnej Licencji Publicznej GNU (GNU General Public License);\n"
-" je¶li za¶ nie - napisz do Free Software Foundation, Inc., \n"
-" 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA\n"
-"\n"
-"\n"
-
-#: src/main.c:281
-#, c-format
-msgid "unknown symbol type: %s"
-msgstr "nieznany typ symbolu: %s"
-
-#: src/main.c:310
-#, c-format
-msgid "unknown print option: %s"
-msgstr "nieznana opcja drukowania %s"
-
-#: src/main.c:433 src/main.c:442
-msgid "level indent string is too long"
-msgstr "za d³uga linia wciêcia"
-
-#: src/main.c:470
-msgid "level-indent syntax"
-msgstr "b³±d sk³adni linii wciêcia"
-
-#: src/main.c:494
-#, c-format
-msgid "unknown level indent option: %s"
-msgstr "nieznana opcja linii wciêcia: %s"
-
-#: src/main.c:529
-#, c-format
-msgid ""
-"License for %s:\n"
-"\n"
-msgstr ""
-"Licencja dla %s:\n"
-"\n"
-
-#: src/main.c:575 src/main.c:762
-#, c-format
-msgid "%s: No such output driver"
-msgstr "%s: Nie ma takiego sterownika wyj¶cia"
-
-#: src/main.c:602
-#, c-format
-msgid "Unknown symbol class: %c"
-msgstr "Nieznana klasa symbolu: %c"
-
-#: src/main.c:682
-msgid "[FILE]..."
-msgstr "[PLIK...]"
-
-#: src/main.c:725
-msgid "Exiting"
-msgstr "Wyj¶cie"
-
-#: src/main.c:794
-msgid "no input files"
-msgstr "nie podano nazw plików wej¶ciowych"
-
-#: src/parser.c:120
-#, c-format
-msgid " near "
-msgstr " przy "
-
-#: src/parser.c:189
-msgid "INTERNAL ERROR: cannot return token to stream"
-msgstr "B£¡D WEWNÊTRZNY: nie mo¿na zwróciæ symbolu do strumienia"
-
-#: src/parser.c:399
-msgid "unexpected end of file in expression"
-msgstr "nieoczekiwany koniec pliku w wyra¿eniu"
-
-#: src/parser.c:454 src/parser.c:553
-msgid "expected `;'"
-msgstr "spodziewane `;'"
-
-#: src/parser.c:471 src/parser.c:578
-msgid "unexpected end of file in declaration"
-msgstr "nieoczekiwany koniec pliku w deklaracji"
-
-#: src/parser.c:503
-msgid "missing `;' after struct declaration"
-msgstr "brak `;' po deklaracji struktury"
-
-#: src/parser.c:600
-msgid "unexpected end of file in initializer list"
-msgstr "nieoczekiwany koniec pliku w li¶cie warto¶ci pocz±tkowych"
-
-#: src/parser.c:684
-msgid "unexpected end of file in struct"
-msgstr "nieoczekiwany koniec pliku w strukturze"
-
-#: src/parser.c:769 src/parser.c:792
-msgid "expected `)'"
-msgstr "spodziewane `)'"
-
-#: src/parser.c:805
-msgid "unexpected end of file in function declaration"
-msgstr "nieoczekiwany koniec pliku w deklaracji"
-
-#: src/parser.c:877
-msgid "unexpected token in parameter list"
-msgstr "nieoczekiwany element w li¶cie parametrów"
-
-#: src/parser.c:892
-msgid "unexpected end of file in parameter list"
-msgstr "nieoczekiwany koniec pliku w li¶cie parametrów"
-
-#: src/parser.c:930
-msgid "forced function body close"
-msgstr "wymuszone zakoñczenie cia³a funkcji"
-
-#: src/parser.c:944
-msgid "unexpected end of file in function body"
-msgstr "nieoczekiwany koniec pliku w ciele funkcji"
-
-#: src/parser.c:983
-#, c-format
-msgid "%s/%d redefined"
-msgstr "ponowna definicja %s/%d"
-
-#: src/parser.c:986
-msgid "this is the place of previous definition"
-msgstr "to miejsce poprzedniej definicji"
-
-#: src/parser.c:999
-#, c-format
-msgid "%s:%d: %s/%d defined to %s\n"
-msgstr "%s:%d: %s/%d zdefiniowano jako %s\n"
-
-#: src/parser.c:1024
-#, c-format
-msgid "%s:%d: type %s\n"
-msgstr "%s:%d: typ %s\n"
-
-#: src/rc.c:55
-msgid "not enough memory to process rc file"
-msgstr "brak pamiêci do przetworzenia pliku konfiguracyjnego"
-
-#: src/symbol.c:368
-msgid "not enough core"
-msgstr "brak pamiêci"
-
-#: lib/argp-help.c:148
-#, c-format
-msgid "ARGP_HELP_FMT: %s value is less than or equal to %s"
-msgstr ""
-
-#: lib/argp-help.c:221
-#, c-format
-msgid "%.*s: ARGP_HELP_FMT parameter requires a value"
-msgstr "%.*s: parametr ARGP_HELP_FMT wymaga podania warto¶ci"
-
-#: lib/argp-help.c:227
-#, fuzzy, c-format
-msgid "%.*s: ARGP_HELP_FMT parameter must be positive"
-msgstr "%.*s: parametr ARGP_HELP_FMT wymaga podania warto¶ci"
-
-#: lib/argp-help.c:236
-#, c-format
-msgid "%.*s: Unknown ARGP_HELP_FMT parameter"
-msgstr "%.*s: Nieznany parametr ARGP_HELP_FMT"
-
-#: lib/argp-help.c:248
-#, c-format
-msgid "Garbage in ARGP_HELP_FMT: %s"
-msgstr "B³êdne dane w ARGP_HELP_FMT: %s"
-
-#: lib/argp-help.c:1229
-msgid ""
-"Mandatory or optional arguments to long options are also mandatory or "
-"optional for any corresponding short options."
-msgstr ""
-"Argumenty obowi±zkowe lub opcjonalne dla d³ugich opcji s± równie¿ \n"
-"obowi±zkowe lub opcjonalne dla odpowiednich krótkich opcji."
-
-#: lib/argp-help.c:1622
-msgid "Usage:"
-msgstr "Sk³adnia:"
-
-#: lib/argp-help.c:1626
-msgid " or: "
-msgstr " lub: "
-
-#: lib/argp-help.c:1638
-msgid " [OPTION...]"
-msgstr " [OPCJA...]"
-
-#: lib/argp-help.c:1665
-#, c-format
-msgid "Try `%s --help' or `%s --usage' for more information.\n"
-msgstr "Napisz `%s --help' lub `%s --usage' by uzyskaæ wiêcej informacji.\n"
-
-#: lib/argp-help.c:1693
-#, c-format
-msgid "Report bugs to %s.\n"
-msgstr "Prosimy zg³aszaæ b³êdy na adres %s.\n"
-
-#: lib/argp-help.c:1912 lib/error.c:125
-msgid "Unknown system error"
-msgstr "Nieznany b³±d systemowy"
-
-#: lib/argp-parse.c:82
-#, fuzzy
-msgid "give this help list"
-msgstr "Wy¶wietla ten tekst pomocy"
-
-#: lib/argp-parse.c:83
-#, fuzzy
-msgid "give a short usage message"
-msgstr "Wy¶wietla krótkie informacje o sk³adni polecenia"
-
-#: lib/argp-parse.c:84
-#, fuzzy
-msgid "set the program name"
-msgstr "Okre¶la nazwê programu"
-
-#: lib/argp-parse.c:85
-msgid "SECS"
-msgstr ""
-
-#: lib/argp-parse.c:86
-#, fuzzy
-msgid "hang for SECS seconds (default 3600)"
-msgstr "Czeka przez SEK sekund (domy¶lnie 3600)"
-
-#: lib/argp-parse.c:143
-#, fuzzy
-msgid "print program version"
-msgstr "Wy¶wietla wersjê programu"
-
-#: lib/argp-parse.c:159
-msgid "(PROGRAM ERROR) No version known!?"
-msgstr "(B£¡D PROGRAMU) Nieznana wersja!?"
-
-#: lib/argp-parse.c:612
-#, c-format
-msgid "%s: Too many arguments\n"
-msgstr "%s: Za du¿o argumentów\n"
-
-#: lib/argp-parse.c:755
-msgid "(PROGRAM ERROR) Option should have been recognized!?"
-msgstr "(B£¡D PROGRAMU) Opcja powinna zostaæ rozpoznana?!"
-
-#: lib/getopt.c:531 lib/getopt.c:547
-#, c-format
-msgid "%s: option `%s' is ambiguous\n"
-msgstr "%s: opcja `%s' jest niejednoznaczna\n"
-
-#: lib/getopt.c:580 lib/getopt.c:584
-#, c-format
-msgid "%s: option `--%s' doesn't allow an argument\n"
-msgstr "%s: opcja `--%s' nie mo¿e mieæ argumentu\n"
-
-#: lib/getopt.c:593 lib/getopt.c:598
-#, c-format
-msgid "%s: option `%c%s' doesn't allow an argument\n"
-msgstr "%s: opcja `%c%s' nie mo¿e mieæ argumentu\n"
-
-#: lib/getopt.c:641 lib/getopt.c:660 lib/getopt.c:976 lib/getopt.c:995
-#, c-format
-msgid "%s: option `%s' requires an argument\n"
-msgstr "%s: opcja `%s' wymaga argumentu\n"
-
-#: lib/getopt.c:698 lib/getopt.c:701
-#, c-format
-msgid "%s: unrecognized option `--%s'\n"
-msgstr "%s: nierozpoznana opcja `--%s'\n"
-
-#: lib/getopt.c:709 lib/getopt.c:712
-#, c-format
-msgid "%s: unrecognized option `%c%s'\n"
-msgstr "%s: nierozpoznana opcja `%c%s'\n"
-
-#: lib/getopt.c:764 lib/getopt.c:767
-#, c-format
-msgid "%s: illegal option -- %c\n"
-msgstr "%s: nieprawid³owa opcja -- %c\n"
-
-#: lib/getopt.c:773 lib/getopt.c:776
-#, c-format
-msgid "%s: invalid option -- %c\n"
-msgstr "%s: b³êdna opcja -- %c\n"
-
-#: lib/getopt.c:828 lib/getopt.c:844 lib/getopt.c:1048 lib/getopt.c:1066
-#, c-format
-msgid "%s: option requires an argument -- %c\n"
-msgstr "%s: opcja wymaga argumentu -- %c\n"
-
-#: lib/getopt.c:897 lib/getopt.c:913
-#, c-format
-msgid "%s: option `-W %s' is ambiguous\n"
-msgstr "%s: opcja `-W %s' jest niejednoznaczna\n"
-
-#: lib/getopt.c:937 lib/getopt.c:955
-#, c-format
-msgid "%s: option `-W %s' doesn't allow an argument\n"
-msgstr "%s: opcja `-W %s' nie mo¿e mieæ argumentu\n"
-
-#: lib/obstack.c:427 lib/obstack.c:429
-msgid "memory exhausted"
-msgstr "pamiêæ wyczerpana"
diff --git a/po/uk.po b/po/uk.po
deleted file mode 100644
index c2c1185..0000000
--- a/po/uk.po
+++ b/dev/null
@@ -1,587 +0,0 @@
-# Ukrainian messages for GNU cflow
-# Copyright (C) 2005 Free Software Foundation, Inc.
-# Sergey Poznyakoff <gray@gnu.org>, 2005.
-#
-msgid ""
-msgstr ""
-"Project-Id-Version: cflow 1.0\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: bug-cflow@gnu.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2006-09-10 15:17+0300\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-10-16 00:08+0300\n"
-"Last-Translator: Sergey Poznyakoff <gray@gnu.org>\n"
-"Language-Team: Ukrainian <translation-team-uk@lists.sourceforge.net>\n"
-"MIME-Version: 1.0\n"
-"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n%"
-"10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
-
-#: src/c.l:137
-msgid "unterminated string?"
-msgstr "не завершений рядок?"
-
-#: src/c.l:296
-#, c-format
-msgid "Command line: %s\n"
-msgstr "Командний рядок: %s\n"
-
-#: src/c.l:299
-#, c-format
-msgid "cannot execute `%s'"
-msgstr "не вдається виконати `%s'"
-
-#: src/c.l:342 src/rc.c:60
-#, c-format
-msgid "cannot open `%s'"
-msgstr "не вдається відкрити `%s'"
-
-#: src/c.l:422
-#, c-format
-msgid "New location: %s:%d\n"
-msgstr "Нове розташування: %s:%d\n"
-
-#: src/main.c:27
-msgid "generate a program flowgraph"
-msgstr ""
-
-#: src/main.c:29
-#, fuzzy
-msgid ""
-"* The effect of each option marked with an asterisk is reversed if the "
-"option's long name is prefixed with `no-'. For example, --no-cpp cancels --"
-"cpp."
-msgstr ""
-"Створює граф потоків керування у програмі. * Помічені зірочкою опції мають "
-"зворотну дію, якщо до їх назви додати приросток `no-'. Наприклад, --no-cpp "
-"вимикає препроцесор."
-
-#: src/main.c:56
-msgid "General options:"
-msgstr "Загальні опції:"
-
-#: src/main.c:57 src/main.c:98
-msgid "NUMBER"
-msgstr "ЧИСЛО"
-
-#: src/main.c:58
-msgid "Set the depth at which the flowgraph is cut off"
-msgstr "Встановити максимальну висоту дерева викликів"
-
-#: src/main.c:59
-msgid "CLASSES"
-msgstr "КЛАСИ"
-
-#: src/main.c:60
-msgid ""
-"Include specified classes of symbols (see below). Prepend CLASSES with ^ or "
-"- to exclude them from the output"
-msgstr ""
-"Включити до графу вказані класи символів (див. нижче). Щоб їх виключити "
-"додайте ^ або - на початку аргументу"
-
-#: src/main.c:61 src/main.c:102 src/main.c:106 lib/argp-parse.c:84
-msgid "NAME"
-msgstr "НАЗВА"
-
-#: src/main.c:62
-msgid ""
-"Use given output format NAME. Valid names are `gnu' (default) and `posix'"
-msgstr ""
-"Встановлює назву вихідного формату. Дозволені назви є: gnu (типово) та posix"
-
-#: src/main.c:65
-msgid "* Print reverse call tree"
-msgstr "* Друкує зворотне дерево викликів"
-
-#: src/main.c:67
-msgid "Produce cross-reference listing only"
-msgstr "Друкує тільки таблицю посилань"
-
-#: src/main.c:68
-msgid "OPT"
-msgstr "ОЗНАКА"
-
-#: src/main.c:69
-msgid ""
-"Set printing option to OPT. Valid OPT values are: xref (or cross-ref), tree. "
-"Any unambiguous abbreviation of the above is also accepted"
-msgstr ""
-"Встановлює опцію друкування. Дозволені ОЗНАКИ то: xref (або cross-ref) та "
-"tree. Дозволяється використовувати будь-яке однозначне скорочення цих слів"
-
-#: src/main.c:71
-msgid "FILE"
-msgstr "ФАЙЛ"
-
-#: src/main.c:72
-msgid "Set output file name (default -, meaning stdout)"
-msgstr "Встановлює назву вихідного файлу (типово -, тобто стандартний вихід)"
-
-#: src/main.c:75
-msgid "Symbols classes for --include argument"
-msgstr "Класи символів для опції --include"
-
-#: src/main.c:77
-msgid "all data symbols, both external and static"
-msgstr "всі символи-дані, як зовнішні так статичні"
-
-#: src/main.c:79
-msgid "symbols whose names begin with an underscore"
-msgstr "символи що їх назви починаються зі знаку підкреслення"
-
-#: src/main.c:81
-msgid "static symbols"
-msgstr "статичні символі"
-
-#: src/main.c:83
-msgid "typedefs (for cross-references only)"
-msgstr "назви типів з typedef (тільки для таблиці посилань)"
-
-#: src/main.c:89
-msgid "Parser control:"
-msgstr "Керування аналізатором:"
-
-#: src/main.c:91
-msgid "* Rely on indentation"
-msgstr "* Використовувати відступи під час аналізу"
-
-#: src/main.c:95
-msgid "* Accept only sources in ANSI C"
-msgstr "* Приймати тільки джерела в ANSI C"
-
-#: src/main.c:99
-msgid "Set initial token stack size to NUMBER"
-msgstr "Встановити початковий розмір стеку"
-
-#: src/main.c:100
-msgid "SYMBOL:TYPE"
-msgstr "СИМВОЛ:ТИП"
-
-#: src/main.c:101
-msgid ""
-"Register SYMBOL with given TYPE. Valid types are: keyword (or kw), modifier, "
-"identifier, type, wrapper. Any unambiguous abbreviation of the above is also "
-"accepted"
-msgstr ""
-"Реєструє СИМВОЛ з вказаним ТИПом. Дозволені типи то: keyword (або kw), "
-"modifier, identifier, type, wrapper. Дозволяється використовувати будь-яке "
-"однозначне скорочення цих слів"
-
-#: src/main.c:103
-msgid "Assume main function to be called NAME"
-msgstr "Встановлює назву головної функції (типово `main')"
-
-#: src/main.c:104
-msgid "NAME[=DEFN]"
-msgstr "НАЗВА=[ВИЗНАЧЕННЯ]"
-
-#: src/main.c:105
-msgid "Predefine NAME as a macro"
-msgstr "Визначити макрос з вказаною назвою"
-
-#: src/main.c:107
-msgid "Cancel any previous definition of NAME"
-msgstr "Скасувати попередні визначення макросу"
-
-#: src/main.c:108
-msgid "DIR"
-msgstr "КАТАЛОГ"
-
-#: src/main.c:109
-msgid ""
-"Add the directory DIR to the list of directories to be searched for header "
-"files."
-msgstr "Додає каталог до шляху пошуку файлів-заголовків"
-
-#: src/main.c:110
-msgid "COMMAND"
-msgstr "КОМАНДА"
-
-#: src/main.c:111
-msgid "* Run the specified preprocessor command"
-msgstr "* Вказує як запускати препроцесор"
-
-#: src/main.c:119
-msgid "Output control:"
-msgstr "Керування виводом:"
-
-#: src/main.c:121
-msgid "* Print line numbers"
-msgstr "* Друкувати номери рядків"
-
-#: src/main.c:125
-msgid "* Print nesting level along with the call tree"
-msgstr "* Друкувати рівень вкладеності"
-
-#: src/main.c:129
-msgid "Control graph appearance"
-msgstr "Налаштування вигляду графу"
-
-#: src/main.c:131
-msgid "* Draw ASCII art tree"
-msgstr "* Друкувати граф у формі дерева викликів"
-
-#: src/main.c:135
-msgid "* Brief output"
-msgstr "* Короткий вихідний формат"
-
-#: src/main.c:139
-msgid "* Additionally format output for use with GNU Emacs"
-msgstr "* Форматувати граф для режіму cflow GNU Emacsа"
-
-#: src/main.c:143
-msgid "* Do not print argument lists in function declarations"
-msgstr "* Не друкувати переліки аргументів у деклараціях функцій"
-
-#: src/main.c:147
-msgid "* Do not print symbol names in declaration strings"
-msgstr "* Не друкувати назви символів у деклараціях"
-
-#: src/main.c:153
-msgid "Informational options:"
-msgstr "Інформаційні опції:"
-
-#: src/main.c:155
-msgid "* Verbose error diagnostics"
-msgstr "* Докладна діагностика помилок"
-
-#: src/main.c:159
-msgid "Print license and exit"
-msgstr "Вивести текст ліцензії та вийти"
-
-#: src/main.c:161
-msgid "Set debugging level"
-msgstr "Встановити рівень налагодження"
-
-#: src/main.c:167
-msgid ""
-" GNU cflow is free software; you can redistribute it and/or modify\n"
-" it under the terms of the GNU General Public License as published by\n"
-" the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or\n"
-" (at your option) any later version.\n"
-"\n"
-" GNU cflow is distributed in the hope that it will be useful,\n"
-" but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of\n"
-" MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the\n"
-" GNU General Public License for more details.\n"
-"\n"
-" You should have received a copy of the GNU General Public License\n"
-" along with GNU cflow; if not, write to the Free Software Foundation,\n"
-" Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA\n"
-"\n"
-"\n"
-msgstr ""
-" GNU cflow є вільною програмою; ви можете розповсюджувати чи/та\n"
-" змінювати її на умовах ліцензії GNU General Public License\n"
-" опублікованої Free Software Foundation; версії 2 цієї ліцензії, або\n"
-" (за вашим бажанням) будь-якої пізнішої версії.\n"
-"\n"
-" GNU cflow розповсюджується з надією, що вона буде корисною, але\n"
-" БЕЗ БУДЬ-ЯКОЇ ГАРАНТІЇ; навіть без неявної гарантії\n"
-" КОМЕРЦІЙНОЇ ПРИДАТНОСТІ або ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ПЕВНОЇ МЕТИ. Докладніше\n"
-" про це читайте у GNU General Public License.\n"
-"\n"
-" Разом з GNU cflow ви повинні були отримати копію GNU General\n"
-" Public License; якщо це не так, напишіть до Free Software\n"
-" Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston,\n"
-" MA 02110-1301 USA\n"
-"\n"
-"\n"
-
-#: src/main.c:281
-#, c-format
-msgid "unknown symbol type: %s"
-msgstr "невідомий тип символу: %s"
-
-#: src/main.c:310
-#, c-format
-msgid "unknown print option: %s"
-msgstr "невідома ознака друкування: %s"
-
-#: src/main.c:433 src/main.c:442
-msgid "level indent string is too long"
-msgstr "рядок вирівнювання надто довгий"
-
-#: src/main.c:470
-msgid "level-indent syntax"
-msgstr "помилка синтаксису рядку вирівнювання"
-
-#: src/main.c:494
-#, c-format
-msgid "unknown level indent option: %s"
-msgstr "невідомий опція рядку вирівнювання: %s"
-
-#: src/main.c:529
-#, c-format
-msgid ""
-"License for %s:\n"
-"\n"
-msgstr ""
-"Ліцензія для %s\n"
-"\n"
-
-#: src/main.c:575 src/main.c:762
-#, c-format
-msgid "%s: No such output driver"
-msgstr "%s: не має такого вихідного приладу"
-
-#: src/main.c:602
-#, c-format
-msgid "Unknown symbol class: %c"
-msgstr "Невідомий клас символу: %c"
-
-#: src/main.c:682
-msgid "[FILE]..."
-msgstr "[FILE]..."
-
-#: src/main.c:725
-msgid "Exiting"
-msgstr "Вихід"
-
-#: src/main.c:794
-msgid "no input files"
-msgstr "не вказані вхідні файли"
-
-#: src/parser.c:120
-#, c-format
-msgid " near "
-msgstr " біля "
-
-#: src/parser.c:189
-msgid "INTERNAL ERROR: cannot return token to stream"
-msgstr "ВНУТРІШНЯ ПОМИЛКА: не вдається повернути символ у потік"
-
-#: src/parser.c:399
-msgid "unexpected end of file in expression"
-msgstr "неочікуваний кінець файлу у виразі"
-
-#: src/parser.c:454 src/parser.c:553
-msgid "expected `;'"
-msgstr "очікувалось `;'"
-
-#: src/parser.c:471 src/parser.c:578
-msgid "unexpected end of file in declaration"
-msgstr "неочікуваний кінець файлу у декларації"
-
-#: src/parser.c:503
-msgid "missing `;' after struct declaration"
-msgstr "після декларації структури пропущено `;' "
-
-#: src/parser.c:600
-msgid "unexpected end of file in initializer list"
-msgstr "неочікуваний кінець файлу у переліку початкових значень"
-
-#: src/parser.c:684
-msgid "unexpected end of file in struct"
-msgstr "неочікуваний кінець файлу у структурі"
-
-#: src/parser.c:769 src/parser.c:792
-msgid "expected `)'"
-msgstr "очікувалася `)'"
-
-#: src/parser.c:805
-msgid "unexpected end of file in function declaration"
-msgstr "неочікуваний кінець файлу у декларації функції"
-
-#: src/parser.c:877
-msgid "unexpected token in parameter list"
-msgstr "неочікуваний елемент у переліку параметрів"
-
-#: src/parser.c:892
-msgid "unexpected end of file in parameter list"
-msgstr "неочікуваний кінець файлу у переліку параметрів"
-
-#: src/parser.c:930
-msgid "forced function body close"
-msgstr "примусове закінчення тіла функції"
-
-#: src/parser.c:944
-msgid "unexpected end of file in function body"
-msgstr "неочікуваний кінець файлу у тілі функції"
-
-#: src/parser.c:983
-#, c-format
-msgid "%s/%d redefined"
-msgstr "перевизначення %s/%d"
-
-#: src/parser.c:986
-msgid "this is the place of previous definition"
-msgstr "це місце першого визначення"
-
-#: src/parser.c:999
-#, c-format
-msgid "%s:%d: %s/%d defined to %s\n"
-msgstr "%s:%d: %s/%d визначено на %s\n"
-
-#: src/parser.c:1024
-#, c-format
-msgid "%s:%d: type %s\n"
-msgstr "%s:%d: тип: %s\n"
-
-#: src/rc.c:55
-msgid "not enough memory to process rc file"
-msgstr "Недостатньо пам'яті для перетворення файлу конфігурації"
-
-#: src/symbol.c:368
-msgid "not enough core"
-msgstr "недостатньо пам'яті"
-
-#: lib/argp-help.c:148
-#, c-format
-msgid "ARGP_HELP_FMT: %s value is less than or equal to %s"
-msgstr ""
-
-#: lib/argp-help.c:221
-#, c-format
-msgid "%.*s: ARGP_HELP_FMT parameter requires a value"
-msgstr "%.*s: параметр ARGP_HELP_FMT вимагає значення"
-
-#: lib/argp-help.c:227
-#, fuzzy, c-format
-msgid "%.*s: ARGP_HELP_FMT parameter must be positive"
-msgstr "%.*s: параметр ARGP_HELP_FMT вимагає значення"
-
-#: lib/argp-help.c:236
-#, c-format
-msgid "%.*s: Unknown ARGP_HELP_FMT parameter"
-msgstr "%.*s: Невідомий параметр ARGP_HELP_FMT"
-
-#: lib/argp-help.c:248
-#, c-format
-msgid "Garbage in ARGP_HELP_FMT: %s"
-msgstr "Хибні дані в ARGP_HELP_FMT: %s"
-
-#: lib/argp-help.c:1229
-msgid ""
-"Mandatory or optional arguments to long options are also mandatory or "
-"optional for any corresponding short options."
-msgstr ""
-"Аргументи, обов'язкові для довгих ключів, є обов'язковими й для коротких."
-
-#: lib/argp-help.c:1622
-msgid "Usage:"
-msgstr "Використання:"
-
-#: lib/argp-help.c:1626
-msgid " or: "
-msgstr " чи: "
-
-#: lib/argp-help.c:1638
-msgid " [OPTION...]"
-msgstr " [ОПЦІЯ...]"
-
-#: lib/argp-help.c:1665
-#, c-format
-msgid "Try `%s --help' or `%s --usage' for more information.\n"
-msgstr ""
-"Спробуйте `%s --help' або `%s --usage' для отримання докладнішого опису.\n"
-
-#: lib/argp-help.c:1693
-#, c-format
-msgid "Report bugs to %s.\n"
-msgstr "Про помилки звітуйте на %s.\n"
-
-#: lib/argp-help.c:1912 lib/error.c:125
-msgid "Unknown system error"
-msgstr "Невідома системна помилка"
-
-#: lib/argp-parse.c:82
-#, fuzzy
-msgid "give this help list"
-msgstr "Вивести цю довідку"
-
-#: lib/argp-parse.c:83
-#, fuzzy
-msgid "give a short usage message"
-msgstr "Вивести коротке повідомлення про використання"
-
-#: lib/argp-parse.c:84
-#, fuzzy
-msgid "set the program name"
-msgstr "Встановити назву програми"
-
-#: lib/argp-parse.c:85
-msgid "SECS"
-msgstr ""
-
-#: lib/argp-parse.c:86
-#, fuzzy
-msgid "hang for SECS seconds (default 3600)"
-msgstr "Зачекати вказану кількість секунд (типово 3600)"
-
-#: lib/argp-parse.c:143
-#, fuzzy
-msgid "print program version"
-msgstr "Вивести версію програми"
-
-#: lib/argp-parse.c:159
-msgid "(PROGRAM ERROR) No version known!?"
-msgstr "(ПОМИЛКА ПРОГРАМУВАННЯ) Невідома версія!?"
-
-#: lib/argp-parse.c:612
-#, c-format
-msgid "%s: Too many arguments\n"
-msgstr "%s: Забагато аргументів\n"
-
-#: lib/argp-parse.c:755
-msgid "(PROGRAM ERROR) Option should have been recognized!?"
-msgstr "(ПОМИЛКА ПРОГРАМУВАННЯ) Опція мала бути розпізнана!?"
-
-#: lib/getopt.c:531 lib/getopt.c:547
-#, c-format
-msgid "%s: option `%s' is ambiguous\n"
-msgstr "%s: опція `%s' неоднозначна\n"
-
-#: lib/getopt.c:580 lib/getopt.c:584
-#, c-format
-msgid "%s: option `--%s' doesn't allow an argument\n"
-msgstr "%s: опція `--%s' не може мати аргументу\n"
-
-#: lib/getopt.c:593 lib/getopt.c:598
-#, c-format
-msgid "%s: option `%c%s' doesn't allow an argument\n"
-msgstr "%s: опція `%c%s' не може мати аргументу\n"
-
-#: lib/getopt.c:641 lib/getopt.c:660 lib/getopt.c:976 lib/getopt.c:995
-#, c-format
-msgid "%s: option `%s' requires an argument\n"
-msgstr "%s: опція `%s' вимагає аргумент\n"
-
-#: lib/getopt.c:698 lib/getopt.c:701
-#, c-format
-msgid "%s: unrecognized option `--%s'\n"
-msgstr "%s: невідома опція `--%s'\n"
-
-#: lib/getopt.c:709 lib/getopt.c:712
-#, c-format
-msgid "%s: unrecognized option `%c%s'\n"
-msgstr "%s: невідома опція `%c%s'\n"
-
-#: lib/getopt.c:764 lib/getopt.c:767
-#, c-format
-msgid "%s: illegal option -- %c\n"
-msgstr "%s: недопустима опція -- %c\n"
-
-#: lib/getopt.c:773 lib/getopt.c:776
-#, c-format
-msgid "%s: invalid option -- %c\n"
-msgstr "%s: невірна опція -- %c\n"
-
-#: lib/getopt.c:828 lib/getopt.c:844 lib/getopt.c:1048 lib/getopt.c:1066
-#, c-format
-msgid "%s: option requires an argument -- %c\n"
-msgstr "%s: опція вимагає аргумент -- %c\n"
-
-#: lib/getopt.c:897 lib/getopt.c:913
-#, c-format
-msgid "%s: option `-W %s' is ambiguous\n"
-msgstr "%s: опція `-W %s' неоднозначна\n"
-
-#: lib/getopt.c:937 lib/getopt.c:955
-#, c-format
-msgid "%s: option `-W %s' doesn't allow an argument\n"
-msgstr "%s: опція `-W %s' не може мати аргументу\n"
-
-#: lib/obstack.c:427 lib/obstack.c:429
-msgid "memory exhausted"
-msgstr "пам'ять вичерпана"
diff --git a/po/vi.po b/po/vi.po
deleted file mode 100644
index 1ad881d..0000000
--- a/po/vi.po
+++ b/dev/null
@@ -1,543 +0,0 @@
-# Vietnamese translation for CFlow.
-# Copyright © 2006 Free Software Foundation, Inc.
-# Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>, 2006.
-#
-msgid ""
-msgstr ""
-"Project-Id-Version: cflow-1.1\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: bug-cflow@gnu.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2006-04-25 15:39+0300\n"
-"PO-Revision-Date: 2006-07-11 17:01+0930\n"
-"Last-Translator: Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>\n"
-"Language-Team: Vietnamese <vi-VN@googlegroups.com>\n"
-"MIME-Version: 1.0\n"
-"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0\n"
-"X-Generator: LocFactoryEditor 1.6b2\n"
-
-#: src/c.l:137
-msgid "unterminated string?"
-msgstr "chuỗi không được chấm dứt không?"
-
-#: src/c.l:296
-#, c-format
-msgid "Command line: %s\n"
-msgstr "Dòng lệnh: %s\n"
-
-#: src/c.l:299
-#, c-format
-msgid "cannot execute `%s'"
-msgstr "không thể thực hiện « %s »"
-
-#: src/c.l:342 src/rc.c:60
-#, c-format
-msgid "cannot open `%s'"
-msgstr "không thể mở « %s »"
-
-#: src/c.l:422
-#, c-format
-msgid "New location: %s:%d\n"
-msgstr "Địa điểm mới: %s:%d\n"
-
-#. TRANSLATORS: Please, preserve the vertical tabulation (^K character)
-#. in this message
-#: src/main.c:29
-msgid "generate a program flowgraph * The effect of each option marked with an asterisk is reversed if the option's long name is prefixed with `no-'. For example, --no-cpp cancels --cpp."
-msgstr "tạo ra một lưọc đồ chương trình * Hiệu ứng của mỗi tùy chọn có dấu sao có được đảo ngược nếu tên dài của tùy chọn có tiền tố « no- » (khác). Lấy thí dụ, tùy chọn « --no-cpp cancels » hủy « --cpp »."
-
-#: src/main.c:56
-msgid "General options:"
-msgstr "Tùy chọn chung:"
-
-#: src/main.c:57 src/main.c:98
-msgid "NUMBER"
-msgstr "SỐ"
-
-#: src/main.c:58
-msgid "Set the depth at which the flowgraph is cut off"
-msgstr "Lập độ sâu nơi lược đồ bị cắt ra"
-
-#: src/main.c:59
-msgid "CLASSES"
-msgstr "HẠNG"
-
-#: src/main.c:60
-msgid "Include specified classes of symbols (see below). Prepend CLASSES with ^ or - to exclude them from the output"
-msgstr "Gồm một số hạn ký hiệu đã ghi rõ (xem dưới). Them dấu mũ « ^ » hay dấu trừ « - » trước các hạng bạn muốn trừ ra dữ liệu xuất."
-
-#: src/main.c:61 src/main.c:102 src/main.c:106
-msgid "NAME"
-msgstr "TÊN"
-
-#: src/main.c:62
-msgid "Use given output format NAME. Valid names are `gnu' (default) and `posix'"
-msgstr "Dùng TÊN khuôn dạng xuất đã cho. Tên hợp lệ là « gnu » (mặc định) và « posix »"
-
-#: src/main.c:65
-msgid "* Print reverse call tree"
-msgstr "* In ra cây gọi đảo ngược"
-
-#: src/main.c:67
-msgid "Produce cross-reference listing only"
-msgstr "Cung cấp chỉ danh sách tham chiếu chéo thôi"
-
-#: src/main.c:68
-msgid "OPT"
-msgstr "TCH"
-
-#: src/main.c:69
-msgid "Set printing option to OPT. Valid OPT values are: xref (or cross-ref), tree. Any unambiguous abbreviation of the above is also accepted"
-msgstr "Lập tùy chọn in thành TCH. Giá trị TCH hợp lệ là « xref » (tham chiếu chéo) và « tree » (cây). Cũng chấp nhận được bất cứ từ viết tắt rõ ràng nào của chúng."
-
-#: src/main.c:71
-msgid "FILE"
-msgstr "TẬP TIN"
-
-#: src/main.c:72
-msgid "Set output file name (default -, meaning stdout)"
-msgstr "Lập tên tập tin xuất (mặc định là « - » mà có nghĩa là thiết bị xuất chuẩn)"
-
-#: src/main.c:75
-msgid "Symbols classes for --include argument"
-msgstr "Hạng ký hiệu cho đối số « --include » (gồm)"
-
-#: src/main.c:77
-msgid "all data symbols, both external and static"
-msgstr "mọi ký hiệu dữ liệu, cả kiểu bên ngoài lẫn kiểu tĩnh đều"
-
-#: src/main.c:79
-msgid "symbols whose names begin with an underscore"
-msgstr "ký hiệu có tên bắt đầu với dấu gạch dưới « _ »"
-
-#: src/main.c:81
-msgid "static symbols"
-msgstr "ký hiệu tĩnh"
-
-#: src/main.c:83
-msgid "typedefs (for cross-references only)"
-msgstr "typedef (lời định nghĩa kiểu: chỉ cho tham chiếu chéo)"
-
-#: src/main.c:89
-msgid "Parser control:"
-msgstr "Điều khiển bộ phân tách:"
-
-#: src/main.c:91
-msgid "* Rely on indentation"
-msgstr "* Sở cậy ở thụt lề"
-
-#: src/main.c:95
-msgid "* Accept only sources in ANSI C"
-msgstr "* Chấp nhận chỉ mã nguồn bằng ANSI C"
-
-#: src/main.c:99
-msgid "Set initial token stack size to NUMBER"
-msgstr "Lập kích cỡ ngăn nhớ ban đầu là SỐ"
-
-#: src/main.c:100
-msgid "SYMBOL:TYPE"
-msgstr "KÝ HIỆU: KIỂU"
-
-#: src/main.c:101
-msgid "Register SYMBOL with given TYPE. Valid types are: keyword (or kw), modifier, identifier, type, wrapper. Any unambiguous abbreviation of the above is also accepted"
-msgstr ""
-"Đăng ký KÝ HIỆU với KIỂU đã cho. Kiểu hợp lệ là:\n"
-" • keyword (hay kw)\ttừ khóa\n"
-" • modifier\t\t\tbộ sửa đổi\n"
-" • identifier\t\t\tbộ nhận diện\n"
-" • type\t\t\t\tkiểu\n"
-" • wrapper\t\t\tbộ bao bọc\n"
-"Cũng chấp nhận bất cứ từ viết tất rõ ràng nào của điều ở trên."
-
-#: src/main.c:103
-msgid "Assume main function to be called NAME"
-msgstr "Giả sử hàm chính sẽ có tên TÊN."
-
-#: src/main.c:104
-msgid "NAME[=DEFN]"
-msgstr "TÊN[=LỜI_ĐN]"
-
-#: src/main.c:105
-msgid "Predefine NAME as a macro"
-msgstr "Định nghĩa sẵn TÊN là bộ lệnh (macrô)"
-
-#: src/main.c:107
-msgid "Cancel any previous definition of NAME"
-msgstr "Hủy bất cứ lời định nghĩa trước nào của TÊN"
-
-#: src/main.c:108
-msgid "DIR"
-msgstr "TMỤC"
-
-#: src/main.c:109
-msgid "Add the directory DIR to the list of directories to be searched for header files."
-msgstr "Thêm thư mục TMỤC vào danh sách các thư mục nơi cần tìm kiếm tập tin phần đầu."
-
-#: src/main.c:110
-msgid "COMMAND"
-msgstr "LỆNH"
-
-#: src/main.c:111
-msgid "* Run the specified preprocessor command"
-msgstr "* Chạy lệnh bộ tiền xử lý đã ghi rõ"
-
-#: src/main.c:119
-msgid "Output control:"
-msgstr "Điều khiển xuất:"
-
-#: src/main.c:121
-msgid "* Print line numbers"
-msgstr "* In ra số thứ tự dòng"
-
-#: src/main.c:125
-msgid "* Print nesting level along with the call tree"
-msgstr "* In ra cấp lồng nhau cùng với cây gọi"
-
-#: src/main.c:129
-msgid "Control graph appearance"
-msgstr "Điều khiển hình thức của đồ thị"
-
-#: src/main.c:131
-msgid "* Draw ASCII art tree"
-msgstr "* Vẽ cây nghệ ASCII"
-
-#: src/main.c:135
-msgid "* Brief output"
-msgstr "* Xuất ngắn"
-
-#: src/main.c:139
-msgid "* Additionally format output for use with GNU Emacs"
-msgstr "* Cũng định dạng dữ liệu xuất để sử dụng với Emacs của GNU"
-
-#: src/main.c:143
-msgid "* Do not print argument lists in function declarations"
-msgstr "* Đừng in ra danh sách đối số trong lời tuyên bố hàm"
-
-#: src/main.c:147
-msgid "* Do not print symbol names in declaration strings"
-msgstr "* Đừng in ra tên ký hiệu trong chuỗi tuyên bố"
-
-#: src/main.c:153
-msgid "Informational options:"
-msgstr "Tùy chọn thông tin:"
-
-#: src/main.c:155
-msgid "* Verbose error diagnostics"
-msgstr "* Chẩn đoán lỗi một cách chi tiết"
-
-#: src/main.c:159
-msgid "Print license and exit"
-msgstr "In ra Quyền rồi thoát"
-
-#: src/main.c:161
-msgid "Set debugging level"
-msgstr "Lập cấp gỡ lỗi"
-
-#: src/main.c:167
-msgid ""
-" GNU cflow is free software; you can redistribute it and/or modify\n"
-" it under the terms of the GNU General Public License as published by\n"
-" the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or\n"
-" (at your option) any later version.\n"
-"\n"
-" GNU cflow is distributed in the hope that it will be useful,\n"
-" but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of\n"
-" MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the\n"
-" GNU General Public License for more details.\n"
-"\n"
-" You should have received a copy of the GNU General Public License\n"
-" along with GNU cflow; if not, write to the Free Software Foundation,\n"
-" Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA\n"
-"\n"
-"\n"
-msgstr ""
-" Trình cflow của GNU là phần mềm tự do nên có thể phân phối nó lại\n"
-" và sửa đổi nó theo điều kiện của Quyền Công Chung Gnu (GPL)\n"
-" như xuất do Tổ chức Phần mềm Tự do (Free Software Foundation),\n"
-" hoặc phiên bản 2 của quyền ấy, hoặc (tùy chọn) bất cứ phiên bản sau nào.\n"
-"\n"
-" Chúng tôi phân phối trình cflow của GNU vì mong nó có ích, nhưng\n"
-" không có bảo đảm gi cả, không có bảo đảm ngụ ý khả năng bán\n"
-" hay khả năng làm việc dứt khoát.\n"
-" Hãy xem Quyền Công Chung Gnu (GPL) để tim chi tiết.\n"
-"\n"
-" Nếu bạn chưa nhận một bản sao Quyền Công Chung Gnu (GPL)\n"
-" thì hãy viết cho Tổ chức Phần mềm Tự do:\n"
-" Free Software Foundation, Inc.,\n"
-" 51 Franklin Street, Fifth Floor,\n"
-" Boston, MA 02110-1301 USA (Mỹ)\n"
-"\n"
-
-#: src/main.c:281
-#, c-format
-msgid "unknown symbol type: %s"
-msgstr "không biết kiểu ký hiệu: %s"
-
-#: src/main.c:310
-#, c-format
-msgid "unknown print option: %s"
-msgstr "không biết tùy chọn in: %s"
-
-#: src/main.c:433 src/main.c:442
-msgid "level indent string is too long"
-msgstr "chuỗi thụt lề cấp quá dài"
-
-#: src/main.c:470
-msgid "level-indent syntax"
-msgstr "cú pháp thụt lề cấp"
-
-#: src/main.c:494
-#, c-format
-msgid "unknown level indent option: %s"
-msgstr "không biết tùy chọn thụt lề cấp: %s"
-
-#: src/main.c:529
-#, c-format
-msgid ""
-"License for %s:\n"
-"\n"
-msgstr "Quyền Phép cho %s:\\n\n"
-
-#: src/main.c:575 src/main.c:760
-#, c-format
-msgid "%s: No such output driver"
-msgstr "%s: Không có trình điều khiển xuất như vậy"
-
-#: src/main.c:602
-#, c-format
-msgid "Unknown symbol class: %c"
-msgstr "Không biết hạng ký hiệu: %c"
-
-#: src/main.c:682
-msgid "[FILE]..."
-msgstr "[TẬP_TIN]..."
-
-#: src/main.c:725
-msgid "Exiting"
-msgstr "Đang thoát..."
-
-#: src/main.c:792
-msgid "no input files"
-msgstr "không có tập tin xuất nào"
-
-#: src/parser.c:120
-#, c-format
-msgid " near "
-msgstr " gần "
-
-#: src/parser.c:189
-msgid "INTERNAL ERROR: cannot return token to stream"
-msgstr "LỖI NỘI BỘ: không thể trả gởi hiệu bài về luồng"
-
-#: src/parser.c:399
-msgid "unexpected end of file in expression"
-msgstr "kết thúc tập tin bất ngờ trong biểu thức"
-
-#: src/parser.c:454 src/parser.c:553
-msgid "expected `;'"
-msgstr "ngờ dấu chấm phẩy « ; »"
-
-#: src/parser.c:471 src/parser.c:578
-msgid "unexpected end of file in declaration"
-msgstr "kết thức tập tin bất ngờ trong lời tuyên bố"
-
-#: src/parser.c:503
-msgid "missing `;' after struct declaration"
-msgstr "thiếu dấu chấm phẩy « ; » sau lời tuyên bố « struct »"
-
-#: src/parser.c:600
-msgid "unexpected end of file in initializer list"
-msgstr "kết thức tập tin bất ngờ trong danh sách bộ khởi động"
-
-#: src/parser.c:684
-msgid "unexpected end of file in struct"
-msgstr "kết thúc tập tin bất ngờ trong « struct »"
-
-#: src/parser.c:769 src/parser.c:792
-msgid "expected `)'"
-msgstr "ngờ dấu đóng ngoặc « ) »"
-
-#: src/parser.c:805
-msgid "unexpected end of file in function declaration"
-msgstr "kết thức tập tin bất ngờ trong lời tuyên bố hàm"
-
-#: src/parser.c:877
-msgid "unexpected token in parameter list"
-msgstr "hiệu bài bất ngờ trong danh sách tham số"
-
-#: src/parser.c:892
-msgid "unexpected end of file in parameter list"
-msgstr "kết thúc tập tin bất ngờ trong danh sách tham số"
-
-#: src/parser.c:930
-msgid "forced function body close"
-msgstr "việc đóng thân hàm bị buộc"
-
-#: src/parser.c:944
-msgid "unexpected end of file in function body"
-msgstr "kết thức tập tin bất ngờ trong thân hàm"
-
-#: src/parser.c:983
-#, c-format
-msgid "%s/%d redefined"
-msgstr "%s/%d được định nghĩa lại"
-
-#: src/parser.c:986
-msgid "this is the place of previous definition"
-msgstr "đây là vị trí của lời định nghĩa trước"
-
-#: src/parser.c:999
-#, c-format
-msgid "%s:%d: %s/%d defined to %s\n"
-msgstr "%s:%d: %s/%d được định nghĩa thành %s\n"
-
-# Variable: do not translate/ biến: đừng dịch
-#: src/parser.c:1024
-#, c-format
-msgid "%s:%d: type %s\n"
-msgstr "%s:%d: kiểu %s\n"
-
-#: src/rc.c:55
-msgid "not enough memory to process rc file"
-msgstr "không đủ bộ nhớ để xử lý tập tin « rc » (tài nguyên)"
-
-#: src/symbol.c:368
-msgid "not enough core"
-msgstr "không đủ lõi"
-
-#: lib/argp-help.c:195
-#, c-format
-msgid "%.*s: ARGP_HELP_FMT parameter requires a value"
-msgstr "%.*s: tham số « ARGP_HELP_FMT » cần thiết giá trị"
-
-#: lib/argp-help.c:204
-#, c-format
-msgid "%.*s: Unknown ARGP_HELP_FMT parameter"
-msgstr "%.*s: không biết tham số « ARGP_HELP_FMT »"
-
-#: lib/argp-help.c:216
-#, c-format
-msgid "Garbage in ARGP_HELP_FMT: %s"
-msgstr "Rác trong « ARGP_HELP_FMT »: %s"
-
-#: lib/argp-help.c:1195
-msgid "Mandatory or optional arguments to long options are also mandatory or optional for any corresponding short options."
-msgstr "Tất cả đối số bắt buộc phải sử dụng với tùy chọn dài cũng bắt buộc với tùy chọn ngắn tương ứng."
-
-#: lib/argp-help.c:1582
-msgid "Usage:"
-msgstr "Cách sử dụng:"
-
-#: lib/argp-help.c:1586
-msgid " or: "
-msgstr " hoặc "
-
-#: lib/argp-help.c:1598
-msgid " [OPTION...]"
-msgstr " [TÙY_CHỌN...]"
-
-#: lib/argp-help.c:1625
-#, c-format
-msgid "Try `%s --help' or `%s --usage' for more information.\n"
-msgstr "Hãy thử lệnh « %s --help » (trợ giúp) hoặc lệnh « %s --usage » (cách sử dụng) để xem thông tin thêm.\n"
-
-#: lib/argp-help.c:1653
-#, c-format
-msgid "Report bugs to %s.\n"
-msgstr "Hãy trình báo lỗi nào cho %s.\n"
-
-#: lib/argp-help.c:1873 lib/error.c:122
-msgid "Unknown system error"
-msgstr "Gặp lỗi hệ thống lạ"
-
-#: lib/argp-parse.c:83
-msgid "Give this help list"
-msgstr "Hiển thị trợ giúp này"
-
-#: lib/argp-parse.c:84
-msgid "Give a short usage message"
-msgstr "Hiển thị thông điệp cách sử dụng ngắn"
-
-#: lib/argp-parse.c:85
-msgid "Set the program name"
-msgstr "Lập tên chương trình"
-
-#: lib/argp-parse.c:87
-msgid "Hang for SECS seconds (default 3600)"
-msgstr "Treo trong vòng GIÂY giây (mặc định là 3600)"
-
-#: lib/argp-parse.c:148
-msgid "Print program version"
-msgstr "In ra phiên bản chương trình"
-
-#: lib/argp-parse.c:164
-msgid "(PROGRAM ERROR) No version known!?"
-msgstr "(LỖI CHƯƠNG TRÌNH) Không biết phiên bản không?"
-
-#: lib/argp-parse.c:620
-#, c-format
-msgid "%s: Too many arguments\n"
-msgstr "%s: Quá nhiều đối số\n"
-
-#: lib/argp-parse.c:763
-msgid "(PROGRAM ERROR) Option should have been recognized!?"
-msgstr "(LỖI CHƯƠNG TRÌNH) Nên nhận diện tùy chọn mà chưa?"
-
-#: lib/getopt.c:552 lib/getopt.c:571
-#, c-format
-msgid "%s: option `%s' is ambiguous\n"
-msgstr "%s: tùy chọn « %s » là mơ hồ\n"
-
-#: lib/getopt.c:604 lib/getopt.c:608
-#, c-format
-msgid "%s: option `--%s' doesn't allow an argument\n"
-msgstr "%s: tùy chọn « --%s » không cho phép đối số\n"
-
-#: lib/getopt.c:617 lib/getopt.c:622
-#, c-format
-msgid "%s: option `%c%s' doesn't allow an argument\n"
-msgstr "%s: tùy chọn « %c%s » không cho phép đối số\n"
-
-#: lib/getopt.c:668 lib/getopt.c:690 lib/getopt.c:1021 lib/getopt.c:1043
-#, c-format
-msgid "%s: option `%s' requires an argument\n"
-msgstr "%s: tùy chọn « %s » cần đến đối số\n"
-
-#: lib/getopt.c:728 lib/getopt.c:731
-#, c-format
-msgid "%s: unrecognized option `--%s'\n"
-msgstr "%s: không nhận ra tùy chọn « --%s »\n"
-
-#: lib/getopt.c:739 lib/getopt.c:742
-#, c-format
-msgid "%s: unrecognized option `%c%s'\n"
-msgstr "%s: không nhận ra tùy chọn « %c%s »\n"
-
-#: lib/getopt.c:797 lib/getopt.c:800
-#, c-format
-msgid "%s: illegal option -- %c\n"
-msgstr "%s: không cho phép tùy chọn « -- %c »\n"
-
-#: lib/getopt.c:806 lib/getopt.c:809
-#, c-format
-msgid "%s: invalid option -- %c\n"
-msgstr "%s: tùy chọn không hợp lệ « -- %c »\n"
-
-#: lib/getopt.c:864 lib/getopt.c:883 lib/getopt.c:1096 lib/getopt.c:1117
-#, c-format
-msgid "%s: option requires an argument -- %c\n"
-msgstr "%s: tùy chọn cần đến đối số « -- %c »\n"
-
-#: lib/getopt.c:936 lib/getopt.c:955
-#, c-format
-msgid "%s: option `-W %s' is ambiguous\n"
-msgstr "%s: tùy chọn « -W %s » là mơ hồ\n"
-
-#: lib/getopt.c:979 lib/getopt.c:1000
-#, c-format
-msgid "%s: option `-W %s' doesn't allow an argument\n"
-msgstr "%s: tùy chọn « -W %s » không cho phép đối số\n"
-
-#: lib/obstack.c:439 lib/obstack.c:442
-msgid "memory exhausted"
-msgstr "hết bộ nhớ hoàn toàn"

Return to:

Send suggestions and report system problems to the System administrator.