summaryrefslogtreecommitdiffabout
path: root/po/da.po
Unidiff
Diffstat (limited to 'po/da.po') (more/less context) (ignore whitespace changes)
-rw-r--r--po/da.po590
1 files changed, 0 insertions, 590 deletions
diff --git a/po/da.po b/po/da.po
deleted file mode 100644
index 3a2da6e..0000000
--- a/po/da.po
+++ b/dev/null
@@ -1,590 +0,0 @@
1# Danish translations of the cflow message strings
2# Copyright (C) 2005 Free Software Foundation, Inc.
3# Morten Bo Johansen <mojo@mbjnet.dk>, 2005-
4msgid ""
5msgstr ""
6"Project-Id-Version: cflow 1.0\n"
7"Report-Msgid-Bugs-To: bug-cflow@gnu.org\n"
8"POT-Creation-Date: 2006-09-10 15:17+0300\n"
9"PO-Revision-Date: 2005-11-01 00:27+0200\n"
10"Last-Translator: Morten Bo Johansen <mojo@mbjnet.dk>\n"
11"Language-Team: Danish <dansk@klid.dk>\n"
12"MIME-Version: 1.0\n"
13"Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
14"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
15
16#: src/c.l:137
17msgid "unterminated string?"
18msgstr "uafsluttet streng?"
19
20#: src/c.l:296
21#, c-format
22msgid "Command line: %s\n"
23msgstr "Kommandolinje: %s\n"
24
25#: src/c.l:299
26#, c-format
27msgid "cannot execute `%s'"
28msgstr "kan ikke udføre \"%s\""
29
30#: src/c.l:342 src/rc.c:60
31#, c-format
32msgid "cannot open `%s'"
33msgstr "kan ikke åbne \"%s\""
34
35#: src/c.l:422
36#, c-format
37msgid "New location: %s:%d\n"
38msgstr "Ny placering: %s:%d\n"
39
40#: src/main.c:27
41msgid "generate a program flowgraph"
42msgstr ""
43
44#: src/main.c:29
45#, fuzzy
46msgid ""
47"* The effect of each option marked with an asterisk is reversed if the "
48"option's long name is prefixed with `no-'. For example, --no-cpp cancels --"
49"cpp."
50msgstr ""
51"generér en flowgraf for program. * Virkningen af at tilvalg er markeret med "
52"en asterisk er den modsatte hvis tilvalgets lange navn har præfikset \"no-"
53"\". F.eks. --no-cpp annullerer --cpp."
54
55#: src/main.c:56
56msgid "General options:"
57msgstr "Generelle tilvalg:"
58
59#: src/main.c:57 src/main.c:98
60msgid "NUMBER"
61msgstr "ANTAL"
62
63#: src/main.c:58
64msgid "Set the depth at which the flowgraph is cut off"
65msgstr "angiv den dybde hvori flowgrafen skæres af"
66
67#: src/main.c:59
68msgid "CLASSES"
69msgstr "KLASSER"
70
71#: src/main.c:60
72msgid ""
73"Include specified classes of symbols (see below). Prepend CLASSES with ^ or "
74"- to exclude them from the output"
75msgstr ""
76"Medtag de anførte symbolklasser (se nedenfor). Lad KLASSER begynde med ^ "
77"eller - for at fjerne dem fra uddata"
78
79#: src/main.c:61 src/main.c:102 src/main.c:106 lib/argp-parse.c:84
80msgid "NAME"
81msgstr "NAVN"
82
83#: src/main.c:62
84msgid ""
85"Use given output format NAME. Valid names are `gnu' (default) and `posix'"
86msgstr ""
87"Brug det anførte navn for format på uddata: Gyldige navne er \"gnu"
88"\" (standard) og \"posix\""
89
90#: src/main.c:65
91msgid "* Print reverse call tree"
92msgstr "* Udskriv træstruktur over kald i omvendt orden"
93
94#: src/main.c:67
95msgid "Produce cross-reference listing only"
96msgstr "Lav kun en liste over krydsreferencer"
97
98#: src/main.c:68
99msgid "OPT"
100msgstr "TILVALG"
101
102#: src/main.c:69
103msgid ""
104"Set printing option to OPT. Valid OPT values are: xref (or cross-ref), tree. "
105"Any unambiguous abbreviation of the above is also accepted"
106msgstr ""
107"Sæt tilvalg for udskrivning til TILVALG. Gyldige værdier for TILVALG er: "
108"xref (eller cross-xref), tree. Enhver entydig forkortelse af disse værdier "
109"kan også godkendes"
110
111#: src/main.c:71
112msgid "FILE"
113msgstr "FIL"
114
115#: src/main.c:72
116msgid "Set output file name (default -, meaning stdout)"
117msgstr ""
118"Angiv navn på uddata-fil (standard er \"-\" som betyder standarduddata)"
119
120#: src/main.c:75
121msgid "Symbols classes for --include argument"
122msgstr "Symbolklasser til argumentet --include"
123
124#: src/main.c:77
125msgid "all data symbols, both external and static"
126msgstr "alle datasymboler, både eksterne og statiske"
127
128#: src/main.c:79
129msgid "symbols whose names begin with an underscore"
130msgstr "symboler hvis navne begynder med et understregningstegn"
131
132#: src/main.c:81
133msgid "static symbols"
134msgstr "statiske symboler"
135
136#: src/main.c:83
137msgid "typedefs (for cross-references only)"
138msgstr "typedefinitioner (kun til krydsreferencer)"
139
140#: src/main.c:89
141msgid "Parser control:"
142msgstr "Syntaksanalysator-kontrol:"
143
144#: src/main.c:91
145msgid "* Rely on indentation"
146msgstr "* Lad indrykning være bestemmende"
147
148#: src/main.c:95
149msgid "* Accept only sources in ANSI C"
150msgstr "* Godkend kun kildekode i ANSI C"
151
152#: src/main.c:99
153msgid "Set initial token stack size to NUMBER"
154msgstr "Sæt den første stak-størrelse på elementer til ANTAL"
155
156#: src/main.c:100
157msgid "SYMBOL:TYPE"
158msgstr "SYMBOL:TYPE"
159
160#: src/main.c:101
161msgid ""
162"Register SYMBOL with given TYPE. Valid types are: keyword (or kw), modifier, "
163"identifier, type, wrapper. Any unambiguous abbreviation of the above is also "
164"accepted"
165msgstr ""
166"Registrér SYMBOL for angiven TYPE. Gyldig typer er: keyword (eller kw), "
167"modifier, identifier, type, wrapper. Enhver entydig forkortelse af disse "
168"typer kan også godkendes"
169
170#: src/main.c:103
171msgid "Assume main function to be called NAME"
172msgstr "Antag at hovedfunktionen hedder NAVN"
173
174#: src/main.c:104
175msgid "NAME[=DEFN]"
176msgstr "NAVN[=DEFN]"
177
178#: src/main.c:105
179msgid "Predefine NAME as a macro"
180msgstr "Prædefinér NAVN som en makro"
181
182#: src/main.c:107
183msgid "Cancel any previous definition of NAME"
184msgstr "Annullér alle tidligere definitioner af NAVN"
185
186#: src/main.c:108
187msgid "DIR"
188msgstr "KATALOG"
189
190#: src/main.c:109
191msgid ""
192"Add the directory DIR to the list of directories to be searched for header "
193"files."
194msgstr ""
195"Tilføj kataloget KATALOG til listen over kataloger der skal gennemsøges for "
196"inkluderingsfiler."
197
198#: src/main.c:110
199msgid "COMMAND"
200msgstr "KOMMANDO"
201
202#: src/main.c:111
203msgid "* Run the specified preprocessor command"
204msgstr "* Kør den anførte præprocessor-kommando"
205
206#: src/main.c:119
207msgid "Output control:"
208msgstr "Udskriftskontrol:"
209
210#: src/main.c:121
211msgid "* Print line numbers"
212msgstr "* Udskriv linjenumre"
213
214#: src/main.c:125
215msgid "* Print nesting level along with the call tree"
216msgstr "* Udskriv indlejringsniveau sammen med træstruktur over kald"
217
218#: src/main.c:129
219msgid "Control graph appearance"
220msgstr "Kontrollér udseende på graf"
221
222#: src/main.c:131
223msgid "* Draw ASCII art tree"
224msgstr "* Tegn en træstruktur med ASCII-tegn"
225
226#: src/main.c:135
227msgid "* Brief output"
228msgstr "* Korte uddata"
229
230#: src/main.c:139
231msgid "* Additionally format output for use with GNU Emacs"
232msgstr "* Formatér også uddata så de kan bruges med GNU Emacs"
233
234#: src/main.c:143
235msgid "* Do not print argument lists in function declarations"
236msgstr "* Udskriv ikke liste over argumenter i funktionserklæringer"
237
238#: src/main.c:147
239msgid "* Do not print symbol names in declaration strings"
240msgstr "* Udskriv ikke liste over symboler i erklæringer"
241
242#: src/main.c:153
243msgid "Informational options:"
244msgstr "Imformative tilvalg:"
245
246#: src/main.c:155
247msgid "* Verbose error diagnostics"
248msgstr "Udførlig fejldiagnostik"
249
250#: src/main.c:159
251msgid "Print license and exit"
252msgstr "Udskriv licens og afslut"
253
254#: src/main.c:161
255msgid "Set debugging level"
256msgstr "Angiv niveau for fejlfinding"
257
258#: src/main.c:167
259msgid ""
260" GNU cflow is free software; you can redistribute it and/or modify\n"
261" it under the terms of the GNU General Public License as published by\n"
262" the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or\n"
263" (at your option) any later version.\n"
264"\n"
265" GNU cflow is distributed in the hope that it will be useful,\n"
266" but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of\n"
267" MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the\n"
268" GNU General Public License for more details.\n"
269"\n"
270" You should have received a copy of the GNU General Public License\n"
271" along with GNU cflow; if not, write to the Free Software Foundation,\n"
272" Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA\n"
273"\n"
274"\n"
275msgstr ""
276" GNU cflow er fri software, du er velkommen til at redistribuere det\n"
277" og/eller ændre det, under betingelserne for GNU General Public License\n"
278" som publiceret af the Free Software Foundation, enten version 2 af\n"
279" licensen eller (efter eget valg) enhver senere version.\n"
280" \n"
281" GNU cflow er distribueret i håbet om at det vil være nyttigt, men\n"
282" UDEN NOGEN FORM FOR GARANTI, endda uden den underforståede\n"
283" garanti for SALGBARHED, eller EGNETHED FOR ET BESTEMT FORMÅL.\n"
284" Se GNU General Public License for yderligere detaljer.\n"
285" \n"
286" Du bør have modtaget en kopi af GNU General Public License sammen\n"
287" med GNU cflow. Hvis ikke, skriv da til Free Software Foundation, Inc,\n"
288" 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA\n"
289"\n"
290"\n"
291
292#: src/main.c:281
293#, c-format
294msgid "unknown symbol type: %s"
295msgstr "ukendt symboltype: %s"
296
297#: src/main.c:310
298#, c-format
299msgid "unknown print option: %s"
300msgstr "ukendt tilvalg for udskrivning: %s"
301
302#: src/main.c:433 src/main.c:442
303msgid "level indent string is too long"
304msgstr "streng for indrykningsniveau er for lang"
305
306#: src/main.c:470
307msgid "level-indent syntax"
308msgstr "syntaks for indrykningsniveau"
309
310#: src/main.c:494
311#, c-format
312msgid "unknown level indent option: %s"
313msgstr "ukendt tilvalg for indrykningsniveau: %s"
314
315#: src/main.c:529
316#, c-format
317msgid ""
318"License for %s:\n"
319"\n"
320msgstr ""
321"Licens til %s:\n"
322"\n"
323
324#: src/main.c:575 src/main.c:762
325#, c-format
326msgid "%s: No such output driver"
327msgstr "%s: Ingen sådan uddata-driver"
328
329#: src/main.c:602
330#, c-format
331msgid "Unknown symbol class: %c"
332msgstr "Ukendt symbolklasse: %c"
333
334#: src/main.c:682
335msgid "[FILE]..."
336msgstr "[FIL]..."
337
338#: src/main.c:725
339msgid "Exiting"
340msgstr "Afslutter"
341
342#: src/main.c:794
343msgid "no input files"
344msgstr "ingen inddatafiler"
345
346#: src/parser.c:120
347#, c-format
348msgid " near "
349msgstr " nær "
350
351#: src/parser.c:189
352msgid "INTERNAL ERROR: cannot return token to stream"
353msgstr "INTERN FEJL: kan ikke returnere element til datastrøm"
354
355#: src/parser.c:399
356msgid "unexpected end of file in expression"
357msgstr "uventet slutning på fil i udtryk "
358
359#: src/parser.c:454 src/parser.c:553
360msgid "expected `;'"
361msgstr "forventede ';'"
362
363#: src/parser.c:471 src/parser.c:578
364msgid "unexpected end of file in declaration"
365msgstr "uventet slutning på fil i erklæring"
366
367#: src/parser.c:503
368msgid "missing `;' after struct declaration"
369msgstr "manglende ';' efter struct-erklæring"
370
371#: src/parser.c:600
372msgid "unexpected end of file in initializer list"
373msgstr "uventet slutning på fil i liste over startværdier"
374
375#: src/parser.c:684
376msgid "unexpected end of file in struct"
377msgstr "uventet slutning på fil i struct"
378
379#: src/parser.c:769 src/parser.c:792
380msgid "expected `)'"
381msgstr "forventede ')'"
382
383#: src/parser.c:805
384msgid "unexpected end of file in function declaration"
385msgstr "uventet slutning på fil i funktionserklæring"
386
387#: src/parser.c:877
388msgid "unexpected token in parameter list"
389msgstr "uventet element i parameterliste"
390
391#: src/parser.c:892
392msgid "unexpected end of file in parameter list"
393msgstr "uventet slutning på fil i parameterliste"
394
395#: src/parser.c:930
396msgid "forced function body close"
397msgstr "gennemtvang afslutning af funktionens krop"
398
399#: src/parser.c:944
400msgid "unexpected end of file in function body"
401msgstr "uventet slutning på fil i funktionens indhold"
402
403#: src/parser.c:983
404#, c-format
405msgid "%s/%d redefined"
406msgstr "%s/%d omdefineret"
407
408#: src/parser.c:986
409msgid "this is the place of previous definition"
410msgstr "dette er stedet for den forrige definition"
411
412#: src/parser.c:999
413#, c-format
414msgid "%s:%d: %s/%d defined to %s\n"
415msgstr "%s:%d: %s/%d defineret til %s\n"
416
417#: src/parser.c:1024
418#, c-format
419msgid "%s:%d: type %s\n"
420msgstr "%s:%d: type %s\n"
421
422#: src/rc.c:55
423msgid "not enough memory to process rc file"
424msgstr "ikke nok hukommelse til at behandle rc-fil"
425
426#: src/symbol.c:368
427msgid "not enough core"
428msgstr "ikke nok kernehukommelse (core)"
429
430#: lib/argp-help.c:148
431#, c-format
432msgid "ARGP_HELP_FMT: %s value is less than or equal to %s"
433msgstr ""
434
435#: lib/argp-help.c:221
436#, c-format
437msgid "%.*s: ARGP_HELP_FMT parameter requires a value"
438msgstr "%.*s: ARGP_HELP_FMT-parameteren kræver en værdi"
439
440#: lib/argp-help.c:227
441#, fuzzy, c-format
442msgid "%.*s: ARGP_HELP_FMT parameter must be positive"
443msgstr "%.*s: ARGP_HELP_FMT-parameteren kræver en værdi"
444
445#: lib/argp-help.c:236
446#, c-format
447msgid "%.*s: Unknown ARGP_HELP_FMT parameter"
448msgstr "%.*s: Ukendt ARGP_HELP_FMT-parameter"
449
450#: lib/argp-help.c:248
451#, c-format
452msgid "Garbage in ARGP_HELP_FMT: %s"
453msgstr "Snavs i ARGP_HELP_FMT: %s"
454
455#: lib/argp-help.c:1229
456msgid ""
457"Mandatory or optional arguments to long options are also mandatory or "
458"optional for any corresponding short options."
459msgstr ""
460"Obligatoriske eller frivillige argumenter til lange tilvalg er også "
461"obligatoriske eller frivillige for tilsvarende korte tilvalg."
462
463#: lib/argp-help.c:1622
464msgid "Usage:"
465msgstr "Brug:"
466
467#: lib/argp-help.c:1626
468msgid " or: "
469msgstr " eller: "
470
471#: lib/argp-help.c:1638
472msgid " [OPTION...]"
473msgstr " [FLAG...]"
474
475#: lib/argp-help.c:1665
476#, c-format
477msgid "Try `%s --help' or `%s --usage' for more information.\n"
478msgstr "Prøv '%s --help' eller '%s --usage' for mere information.\n"
479
480#: lib/argp-help.c:1693
481#, c-format
482msgid "Report bugs to %s.\n"
483msgstr ""
484"Rapportér fejl til %s.\n"
485"Rapportér fejl i oversættelsen til dansk@dansk-gruppen.dk.\n"
486
487#: lib/argp-help.c:1912 lib/error.c:125
488msgid "Unknown system error"
489msgstr "Ukendt systemfejl"
490
491#: lib/argp-parse.c:82
492#, fuzzy
493msgid "give this help list"
494msgstr "Vis denne hjælpeliste"
495
496#: lib/argp-parse.c:83
497#, fuzzy
498msgid "give a short usage message"
499msgstr "Giv en kort brugsmeddelelse"
500
501#: lib/argp-parse.c:84
502#, fuzzy
503msgid "set the program name"
504msgstr "Angiv programnavnet"
505
506#: lib/argp-parse.c:85
507msgid "SECS"
508msgstr ""
509
510#: lib/argp-parse.c:86
511#, fuzzy
512msgid "hang for SECS seconds (default 3600)"
513msgstr "Hæng i SEK sekunder (forvalgt 3600)"
514
515#: lib/argp-parse.c:143
516#, fuzzy
517msgid "print program version"
518msgstr "Skriv programversion"
519
520#: lib/argp-parse.c:159
521msgid "(PROGRAM ERROR) No version known!?"
522msgstr "(PROGRAMFEJL) Ingen kendt version!?"
523
524#: lib/argp-parse.c:612
525#, c-format
526msgid "%s: Too many arguments\n"
527msgstr "%s: For mange argumenter\n"
528
529#: lib/argp-parse.c:755
530msgid "(PROGRAM ERROR) Option should have been recognized!?"
531msgstr "(PROGRAMFEJL) Flag skulle have været genkendt!?"
532
533#: lib/getopt.c:531 lib/getopt.c:547
534#, c-format
535msgid "%s: option `%s' is ambiguous\n"
536msgstr "%s: tilvalget '%s' er ikke entydigt\n"
537
538#: lib/getopt.c:580 lib/getopt.c:584
539#, c-format
540msgid "%s: option `--%s' doesn't allow an argument\n"
541msgstr "%s: tilvalget '--%s' tillader ikke argumenter\n"
542
543#: lib/getopt.c:593 lib/getopt.c:598
544#, c-format
545msgid "%s: option `%c%s' doesn't allow an argument\n"
546msgstr "%s: tilvalget '%c%s' tillader ikke argument\n"
547
548#: lib/getopt.c:641 lib/getopt.c:660 lib/getopt.c:976 lib/getopt.c:995
549#, c-format
550msgid "%s: option `%s' requires an argument\n"
551msgstr "%s: tilvalget '%s' skal have et argument\n"
552
553#: lib/getopt.c:698 lib/getopt.c:701
554#, c-format
555msgid "%s: unrecognized option `--%s'\n"
556msgstr "%s: ukendt tilvalg '--%s'\n"
557
558#: lib/getopt.c:709 lib/getopt.c:712
559#, c-format
560msgid "%s: unrecognized option `%c%s'\n"
561msgstr "%s: ukendt tilvalg '%c%s'\n"
562
563#: lib/getopt.c:764 lib/getopt.c:767
564#, c-format
565msgid "%s: illegal option -- %c\n"
566msgstr "%s: ugyldigt tilvalg -- %c\n"
567
568#: lib/getopt.c:773 lib/getopt.c:776
569#, c-format
570msgid "%s: invalid option -- %c\n"
571msgstr "%s: ugyldigt tilvalg -- %c\n"
572
573#: lib/getopt.c:828 lib/getopt.c:844 lib/getopt.c:1048 lib/getopt.c:1066
574#, c-format
575msgid "%s: option requires an argument -- %c\n"
576msgstr "%s: tilvalget skal have et argument -- %c\n"
577
578#: lib/getopt.c:897 lib/getopt.c:913
579#, c-format
580msgid "%s: option `-W %s' is ambiguous\n"
581msgstr "%s: tilvalget '-W %s' er ikke entydigt\n"
582
583#: lib/getopt.c:937 lib/getopt.c:955
584#, c-format
585msgid "%s: option `-W %s' doesn't allow an argument\n"
586msgstr "%s: tilvalget '-W %s' tillader ikke argument\n"
587
588#: lib/obstack.c:427 lib/obstack.c:429
589msgid "memory exhausted"
590msgstr "hukommelsen opbrugt"

Return to:

Send suggestions and report system problems to the System administrator.