summaryrefslogtreecommitdiffabout
path: root/po/da.po
authorSergey Poznyakoff <gray@gnu.org.ua>2007-05-18 13:08:20 (GMT)
committer Sergey Poznyakoff <gray@gnu.org.ua>2007-05-18 13:08:20 (GMT)
commit8cf84288da99ba9d3cd01f7179d3470982794329 (patch) (side-by-side diff)
treea1d1479aab5442a6c24f13028062025acdb4bc16 /po/da.po
parentadd560e4e3c55b2481ab7c691be055f3095667a4 (diff)
downloadcflow-8cf84288da99ba9d3cd01f7179d3470982794329.tar.gz
cflow-8cf84288da99ba9d3cd01f7179d3470982794329.tar.bz2
Further update for new gnulib
Diffstat (limited to 'po/da.po') (more/less context) (ignore whitespace changes)
-rw-r--r--po/da.po590
1 files changed, 0 insertions, 590 deletions
diff --git a/po/da.po b/po/da.po
deleted file mode 100644
index 3a2da6e..0000000
--- a/po/da.po
+++ b/dev/null
@@ -1,590 +0,0 @@
-# Danish translations of the cflow message strings
-# Copyright (C) 2005 Free Software Foundation, Inc.
-# Morten Bo Johansen <mojo@mbjnet.dk>, 2005-
-msgid ""
-msgstr ""
-"Project-Id-Version: cflow 1.0\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: bug-cflow@gnu.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2006-09-10 15:17+0300\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-11-01 00:27+0200\n"
-"Last-Translator: Morten Bo Johansen <mojo@mbjnet.dk>\n"
-"Language-Team: Danish <dansk@klid.dk>\n"
-"MIME-Version: 1.0\n"
-"Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-
-#: src/c.l:137
-msgid "unterminated string?"
-msgstr "uafsluttet streng?"
-
-#: src/c.l:296
-#, c-format
-msgid "Command line: %s\n"
-msgstr "Kommandolinje: %s\n"
-
-#: src/c.l:299
-#, c-format
-msgid "cannot execute `%s'"
-msgstr "kan ikke udføre \"%s\""
-
-#: src/c.l:342 src/rc.c:60
-#, c-format
-msgid "cannot open `%s'"
-msgstr "kan ikke åbne \"%s\""
-
-#: src/c.l:422
-#, c-format
-msgid "New location: %s:%d\n"
-msgstr "Ny placering: %s:%d\n"
-
-#: src/main.c:27
-msgid "generate a program flowgraph"
-msgstr ""
-
-#: src/main.c:29
-#, fuzzy
-msgid ""
-"* The effect of each option marked with an asterisk is reversed if the "
-"option's long name is prefixed with `no-'. For example, --no-cpp cancels --"
-"cpp."
-msgstr ""
-"generér en flowgraf for program. * Virkningen af at tilvalg er markeret med "
-"en asterisk er den modsatte hvis tilvalgets lange navn har præfikset \"no-"
-"\". F.eks. --no-cpp annullerer --cpp."
-
-#: src/main.c:56
-msgid "General options:"
-msgstr "Generelle tilvalg:"
-
-#: src/main.c:57 src/main.c:98
-msgid "NUMBER"
-msgstr "ANTAL"
-
-#: src/main.c:58
-msgid "Set the depth at which the flowgraph is cut off"
-msgstr "angiv den dybde hvori flowgrafen skæres af"
-
-#: src/main.c:59
-msgid "CLASSES"
-msgstr "KLASSER"
-
-#: src/main.c:60
-msgid ""
-"Include specified classes of symbols (see below). Prepend CLASSES with ^ or "
-"- to exclude them from the output"
-msgstr ""
-"Medtag de anførte symbolklasser (se nedenfor). Lad KLASSER begynde med ^ "
-"eller - for at fjerne dem fra uddata"
-
-#: src/main.c:61 src/main.c:102 src/main.c:106 lib/argp-parse.c:84
-msgid "NAME"
-msgstr "NAVN"
-
-#: src/main.c:62
-msgid ""
-"Use given output format NAME. Valid names are `gnu' (default) and `posix'"
-msgstr ""
-"Brug det anførte navn for format på uddata: Gyldige navne er \"gnu"
-"\" (standard) og \"posix\""
-
-#: src/main.c:65
-msgid "* Print reverse call tree"
-msgstr "* Udskriv træstruktur over kald i omvendt orden"
-
-#: src/main.c:67
-msgid "Produce cross-reference listing only"
-msgstr "Lav kun en liste over krydsreferencer"
-
-#: src/main.c:68
-msgid "OPT"
-msgstr "TILVALG"
-
-#: src/main.c:69
-msgid ""
-"Set printing option to OPT. Valid OPT values are: xref (or cross-ref), tree. "
-"Any unambiguous abbreviation of the above is also accepted"
-msgstr ""
-"Sæt tilvalg for udskrivning til TILVALG. Gyldige værdier for TILVALG er: "
-"xref (eller cross-xref), tree. Enhver entydig forkortelse af disse værdier "
-"kan også godkendes"
-
-#: src/main.c:71
-msgid "FILE"
-msgstr "FIL"
-
-#: src/main.c:72
-msgid "Set output file name (default -, meaning stdout)"
-msgstr ""
-"Angiv navn på uddata-fil (standard er \"-\" som betyder standarduddata)"
-
-#: src/main.c:75
-msgid "Symbols classes for --include argument"
-msgstr "Symbolklasser til argumentet --include"
-
-#: src/main.c:77
-msgid "all data symbols, both external and static"
-msgstr "alle datasymboler, både eksterne og statiske"
-
-#: src/main.c:79
-msgid "symbols whose names begin with an underscore"
-msgstr "symboler hvis navne begynder med et understregningstegn"
-
-#: src/main.c:81
-msgid "static symbols"
-msgstr "statiske symboler"
-
-#: src/main.c:83
-msgid "typedefs (for cross-references only)"
-msgstr "typedefinitioner (kun til krydsreferencer)"
-
-#: src/main.c:89
-msgid "Parser control:"
-msgstr "Syntaksanalysator-kontrol:"
-
-#: src/main.c:91
-msgid "* Rely on indentation"
-msgstr "* Lad indrykning være bestemmende"
-
-#: src/main.c:95
-msgid "* Accept only sources in ANSI C"
-msgstr "* Godkend kun kildekode i ANSI C"
-
-#: src/main.c:99
-msgid "Set initial token stack size to NUMBER"
-msgstr "Sæt den første stak-størrelse på elementer til ANTAL"
-
-#: src/main.c:100
-msgid "SYMBOL:TYPE"
-msgstr "SYMBOL:TYPE"
-
-#: src/main.c:101
-msgid ""
-"Register SYMBOL with given TYPE. Valid types are: keyword (or kw), modifier, "
-"identifier, type, wrapper. Any unambiguous abbreviation of the above is also "
-"accepted"
-msgstr ""
-"Registrér SYMBOL for angiven TYPE. Gyldig typer er: keyword (eller kw), "
-"modifier, identifier, type, wrapper. Enhver entydig forkortelse af disse "
-"typer kan også godkendes"
-
-#: src/main.c:103
-msgid "Assume main function to be called NAME"
-msgstr "Antag at hovedfunktionen hedder NAVN"
-
-#: src/main.c:104
-msgid "NAME[=DEFN]"
-msgstr "NAVN[=DEFN]"
-
-#: src/main.c:105
-msgid "Predefine NAME as a macro"
-msgstr "Prædefinér NAVN som en makro"
-
-#: src/main.c:107
-msgid "Cancel any previous definition of NAME"
-msgstr "Annullér alle tidligere definitioner af NAVN"
-
-#: src/main.c:108
-msgid "DIR"
-msgstr "KATALOG"
-
-#: src/main.c:109
-msgid ""
-"Add the directory DIR to the list of directories to be searched for header "
-"files."
-msgstr ""
-"Tilføj kataloget KATALOG til listen over kataloger der skal gennemsøges for "
-"inkluderingsfiler."
-
-#: src/main.c:110
-msgid "COMMAND"
-msgstr "KOMMANDO"
-
-#: src/main.c:111
-msgid "* Run the specified preprocessor command"
-msgstr "* Kør den anførte præprocessor-kommando"
-
-#: src/main.c:119
-msgid "Output control:"
-msgstr "Udskriftskontrol:"
-
-#: src/main.c:121
-msgid "* Print line numbers"
-msgstr "* Udskriv linjenumre"
-
-#: src/main.c:125
-msgid "* Print nesting level along with the call tree"
-msgstr "* Udskriv indlejringsniveau sammen med træstruktur over kald"
-
-#: src/main.c:129
-msgid "Control graph appearance"
-msgstr "Kontrollér udseende på graf"
-
-#: src/main.c:131
-msgid "* Draw ASCII art tree"
-msgstr "* Tegn en træstruktur med ASCII-tegn"
-
-#: src/main.c:135
-msgid "* Brief output"
-msgstr "* Korte uddata"
-
-#: src/main.c:139
-msgid "* Additionally format output for use with GNU Emacs"
-msgstr "* Formatér også uddata så de kan bruges med GNU Emacs"
-
-#: src/main.c:143
-msgid "* Do not print argument lists in function declarations"
-msgstr "* Udskriv ikke liste over argumenter i funktionserklæringer"
-
-#: src/main.c:147
-msgid "* Do not print symbol names in declaration strings"
-msgstr "* Udskriv ikke liste over symboler i erklæringer"
-
-#: src/main.c:153
-msgid "Informational options:"
-msgstr "Imformative tilvalg:"
-
-#: src/main.c:155
-msgid "* Verbose error diagnostics"
-msgstr "Udførlig fejldiagnostik"
-
-#: src/main.c:159
-msgid "Print license and exit"
-msgstr "Udskriv licens og afslut"
-
-#: src/main.c:161
-msgid "Set debugging level"
-msgstr "Angiv niveau for fejlfinding"
-
-#: src/main.c:167
-msgid ""
-" GNU cflow is free software; you can redistribute it and/or modify\n"
-" it under the terms of the GNU General Public License as published by\n"
-" the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or\n"
-" (at your option) any later version.\n"
-"\n"
-" GNU cflow is distributed in the hope that it will be useful,\n"
-" but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of\n"
-" MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the\n"
-" GNU General Public License for more details.\n"
-"\n"
-" You should have received a copy of the GNU General Public License\n"
-" along with GNU cflow; if not, write to the Free Software Foundation,\n"
-" Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA\n"
-"\n"
-"\n"
-msgstr ""
-" GNU cflow er fri software, du er velkommen til at redistribuere det\n"
-" og/eller ændre det, under betingelserne for GNU General Public License\n"
-" som publiceret af the Free Software Foundation, enten version 2 af\n"
-" licensen eller (efter eget valg) enhver senere version.\n"
-" \n"
-" GNU cflow er distribueret i håbet om at det vil være nyttigt, men\n"
-" UDEN NOGEN FORM FOR GARANTI, endda uden den underforståede\n"
-" garanti for SALGBARHED, eller EGNETHED FOR ET BESTEMT FORMÅL.\n"
-" Se GNU General Public License for yderligere detaljer.\n"
-" \n"
-" Du bør have modtaget en kopi af GNU General Public License sammen\n"
-" med GNU cflow. Hvis ikke, skriv da til Free Software Foundation, Inc,\n"
-" 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA\n"
-"\n"
-"\n"
-
-#: src/main.c:281
-#, c-format
-msgid "unknown symbol type: %s"
-msgstr "ukendt symboltype: %s"
-
-#: src/main.c:310
-#, c-format
-msgid "unknown print option: %s"
-msgstr "ukendt tilvalg for udskrivning: %s"
-
-#: src/main.c:433 src/main.c:442
-msgid "level indent string is too long"
-msgstr "streng for indrykningsniveau er for lang"
-
-#: src/main.c:470
-msgid "level-indent syntax"
-msgstr "syntaks for indrykningsniveau"
-
-#: src/main.c:494
-#, c-format
-msgid "unknown level indent option: %s"
-msgstr "ukendt tilvalg for indrykningsniveau: %s"
-
-#: src/main.c:529
-#, c-format
-msgid ""
-"License for %s:\n"
-"\n"
-msgstr ""
-"Licens til %s:\n"
-"\n"
-
-#: src/main.c:575 src/main.c:762
-#, c-format
-msgid "%s: No such output driver"
-msgstr "%s: Ingen sådan uddata-driver"
-
-#: src/main.c:602
-#, c-format
-msgid "Unknown symbol class: %c"
-msgstr "Ukendt symbolklasse: %c"
-
-#: src/main.c:682
-msgid "[FILE]..."
-msgstr "[FIL]..."
-
-#: src/main.c:725
-msgid "Exiting"
-msgstr "Afslutter"
-
-#: src/main.c:794
-msgid "no input files"
-msgstr "ingen inddatafiler"
-
-#: src/parser.c:120
-#, c-format
-msgid " near "
-msgstr " nær "
-
-#: src/parser.c:189
-msgid "INTERNAL ERROR: cannot return token to stream"
-msgstr "INTERN FEJL: kan ikke returnere element til datastrøm"
-
-#: src/parser.c:399
-msgid "unexpected end of file in expression"
-msgstr "uventet slutning på fil i udtryk "
-
-#: src/parser.c:454 src/parser.c:553
-msgid "expected `;'"
-msgstr "forventede ';'"
-
-#: src/parser.c:471 src/parser.c:578
-msgid "unexpected end of file in declaration"
-msgstr "uventet slutning på fil i erklæring"
-
-#: src/parser.c:503
-msgid "missing `;' after struct declaration"
-msgstr "manglende ';' efter struct-erklæring"
-
-#: src/parser.c:600
-msgid "unexpected end of file in initializer list"
-msgstr "uventet slutning på fil i liste over startværdier"
-
-#: src/parser.c:684
-msgid "unexpected end of file in struct"
-msgstr "uventet slutning på fil i struct"
-
-#: src/parser.c:769 src/parser.c:792
-msgid "expected `)'"
-msgstr "forventede ')'"
-
-#: src/parser.c:805
-msgid "unexpected end of file in function declaration"
-msgstr "uventet slutning på fil i funktionserklæring"
-
-#: src/parser.c:877
-msgid "unexpected token in parameter list"
-msgstr "uventet element i parameterliste"
-
-#: src/parser.c:892
-msgid "unexpected end of file in parameter list"
-msgstr "uventet slutning på fil i parameterliste"
-
-#: src/parser.c:930
-msgid "forced function body close"
-msgstr "gennemtvang afslutning af funktionens krop"
-
-#: src/parser.c:944
-msgid "unexpected end of file in function body"
-msgstr "uventet slutning på fil i funktionens indhold"
-
-#: src/parser.c:983
-#, c-format
-msgid "%s/%d redefined"
-msgstr "%s/%d omdefineret"
-
-#: src/parser.c:986
-msgid "this is the place of previous definition"
-msgstr "dette er stedet for den forrige definition"
-
-#: src/parser.c:999
-#, c-format
-msgid "%s:%d: %s/%d defined to %s\n"
-msgstr "%s:%d: %s/%d defineret til %s\n"
-
-#: src/parser.c:1024
-#, c-format
-msgid "%s:%d: type %s\n"
-msgstr "%s:%d: type %s\n"
-
-#: src/rc.c:55
-msgid "not enough memory to process rc file"
-msgstr "ikke nok hukommelse til at behandle rc-fil"
-
-#: src/symbol.c:368
-msgid "not enough core"
-msgstr "ikke nok kernehukommelse (core)"
-
-#: lib/argp-help.c:148
-#, c-format
-msgid "ARGP_HELP_FMT: %s value is less than or equal to %s"
-msgstr ""
-
-#: lib/argp-help.c:221
-#, c-format
-msgid "%.*s: ARGP_HELP_FMT parameter requires a value"
-msgstr "%.*s: ARGP_HELP_FMT-parameteren kræver en værdi"
-
-#: lib/argp-help.c:227
-#, fuzzy, c-format
-msgid "%.*s: ARGP_HELP_FMT parameter must be positive"
-msgstr "%.*s: ARGP_HELP_FMT-parameteren kræver en værdi"
-
-#: lib/argp-help.c:236
-#, c-format
-msgid "%.*s: Unknown ARGP_HELP_FMT parameter"
-msgstr "%.*s: Ukendt ARGP_HELP_FMT-parameter"
-
-#: lib/argp-help.c:248
-#, c-format
-msgid "Garbage in ARGP_HELP_FMT: %s"
-msgstr "Snavs i ARGP_HELP_FMT: %s"
-
-#: lib/argp-help.c:1229
-msgid ""
-"Mandatory or optional arguments to long options are also mandatory or "
-"optional for any corresponding short options."
-msgstr ""
-"Obligatoriske eller frivillige argumenter til lange tilvalg er også "
-"obligatoriske eller frivillige for tilsvarende korte tilvalg."
-
-#: lib/argp-help.c:1622
-msgid "Usage:"
-msgstr "Brug:"
-
-#: lib/argp-help.c:1626
-msgid " or: "
-msgstr " eller: "
-
-#: lib/argp-help.c:1638
-msgid " [OPTION...]"
-msgstr " [FLAG...]"
-
-#: lib/argp-help.c:1665
-#, c-format
-msgid "Try `%s --help' or `%s --usage' for more information.\n"
-msgstr "Prøv '%s --help' eller '%s --usage' for mere information.\n"
-
-#: lib/argp-help.c:1693
-#, c-format
-msgid "Report bugs to %s.\n"
-msgstr ""
-"Rapportér fejl til %s.\n"
-"Rapportér fejl i oversættelsen til dansk@dansk-gruppen.dk.\n"
-
-#: lib/argp-help.c:1912 lib/error.c:125
-msgid "Unknown system error"
-msgstr "Ukendt systemfejl"
-
-#: lib/argp-parse.c:82
-#, fuzzy
-msgid "give this help list"
-msgstr "Vis denne hjælpeliste"
-
-#: lib/argp-parse.c:83
-#, fuzzy
-msgid "give a short usage message"
-msgstr "Giv en kort brugsmeddelelse"
-
-#: lib/argp-parse.c:84
-#, fuzzy
-msgid "set the program name"
-msgstr "Angiv programnavnet"
-
-#: lib/argp-parse.c:85
-msgid "SECS"
-msgstr ""
-
-#: lib/argp-parse.c:86
-#, fuzzy
-msgid "hang for SECS seconds (default 3600)"
-msgstr "Hæng i SEK sekunder (forvalgt 3600)"
-
-#: lib/argp-parse.c:143
-#, fuzzy
-msgid "print program version"
-msgstr "Skriv programversion"
-
-#: lib/argp-parse.c:159
-msgid "(PROGRAM ERROR) No version known!?"
-msgstr "(PROGRAMFEJL) Ingen kendt version!?"
-
-#: lib/argp-parse.c:612
-#, c-format
-msgid "%s: Too many arguments\n"
-msgstr "%s: For mange argumenter\n"
-
-#: lib/argp-parse.c:755
-msgid "(PROGRAM ERROR) Option should have been recognized!?"
-msgstr "(PROGRAMFEJL) Flag skulle have været genkendt!?"
-
-#: lib/getopt.c:531 lib/getopt.c:547
-#, c-format
-msgid "%s: option `%s' is ambiguous\n"
-msgstr "%s: tilvalget '%s' er ikke entydigt\n"
-
-#: lib/getopt.c:580 lib/getopt.c:584
-#, c-format
-msgid "%s: option `--%s' doesn't allow an argument\n"
-msgstr "%s: tilvalget '--%s' tillader ikke argumenter\n"
-
-#: lib/getopt.c:593 lib/getopt.c:598
-#, c-format
-msgid "%s: option `%c%s' doesn't allow an argument\n"
-msgstr "%s: tilvalget '%c%s' tillader ikke argument\n"
-
-#: lib/getopt.c:641 lib/getopt.c:660 lib/getopt.c:976 lib/getopt.c:995
-#, c-format
-msgid "%s: option `%s' requires an argument\n"
-msgstr "%s: tilvalget '%s' skal have et argument\n"
-
-#: lib/getopt.c:698 lib/getopt.c:701
-#, c-format
-msgid "%s: unrecognized option `--%s'\n"
-msgstr "%s: ukendt tilvalg '--%s'\n"
-
-#: lib/getopt.c:709 lib/getopt.c:712
-#, c-format
-msgid "%s: unrecognized option `%c%s'\n"
-msgstr "%s: ukendt tilvalg '%c%s'\n"
-
-#: lib/getopt.c:764 lib/getopt.c:767
-#, c-format
-msgid "%s: illegal option -- %c\n"
-msgstr "%s: ugyldigt tilvalg -- %c\n"
-
-#: lib/getopt.c:773 lib/getopt.c:776
-#, c-format
-msgid "%s: invalid option -- %c\n"
-msgstr "%s: ugyldigt tilvalg -- %c\n"
-
-#: lib/getopt.c:828 lib/getopt.c:844 lib/getopt.c:1048 lib/getopt.c:1066
-#, c-format
-msgid "%s: option requires an argument -- %c\n"
-msgstr "%s: tilvalget skal have et argument -- %c\n"
-
-#: lib/getopt.c:897 lib/getopt.c:913
-#, c-format
-msgid "%s: option `-W %s' is ambiguous\n"
-msgstr "%s: tilvalget '-W %s' er ikke entydigt\n"
-
-#: lib/getopt.c:937 lib/getopt.c:955
-#, c-format
-msgid "%s: option `-W %s' doesn't allow an argument\n"
-msgstr "%s: tilvalget '-W %s' tillader ikke argument\n"
-
-#: lib/obstack.c:427 lib/obstack.c:429
-msgid "memory exhausted"
-msgstr "hukommelsen opbrugt"

Return to:

Send suggestions and report system problems to the System administrator.